03.05.20

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

 

பொறுமை:        

திடமான நோக்கம் என்பதுமுயற்சியின் பலனை பெற பொறுமையோடு காத்திருப்பதாகும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

நாம் புதிதாக ஒரு காரியத்தை செய்யவேண்டும் என்று எடுத்துக்கொள்ளும்போதுநாம் திடமான எண்ணத்தோடு இருக்கின்றோம். மேலும்இறுதிவரை சிறப்பானவற்றை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் விரும்புகின்றோம். இருந்தபோதிலும்நாம் அதில் சுவாரசியம் இழந்துமுதலில் நாம் தேர்ந்தெடுத்ததை விட்டுவிட்டுமற்றொரு புதிய காரியத்தை மேற்கொள்கின்றோம். இது மென்மேலும் அதிகரிக்கும்போதுநாம் வெற்றி பெறுவது சிரமமாகிவிடுகிறது.

செயல்முறை:

நான் ஒரு காரியத்தை துவங்கும்போதுதிடமான நோக்கத்துடன்பொறுமையும் எனக்கு அவசியம். பொறுமையானது,  காத்திருந்துநான் செய்த முயற்சியின் பலனை அமைதியாகஉற்று நோக்க எனக்கு உதவி செய்கிறது. திடமான நோக்கம் என்பதுநிச்சயம் பலன் கிடக்கும் என்பதை அறிந்துமேற்கொண்டு முயற்சிக்கான புதிய விதைகளை விதைக்க எனக்கு ஆற்றலை வழங்குகிறது. அதனால்ஒருபோதும் தோல்வி என்பது இல்லைஆனால்இது வெற்றியை எதிர்நோக்கும் ஒரு பயணமாகும்.