07/09/20

இன்றைய சிந்தனைக்கு

உண்மையான ஆன்மீகம் என்பது ஒருவரை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருகிறது.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து: வழக்கமாக ஆன்மீகம் என்பது சாதாரண அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து தனியாக வைக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையான ஆன்மீக வாழ்க்கை மிகவும் நடைமுறைக்குரியது. ஆன்மீக சக்தியால் தன்னை நிரப்பிக் கொள்ளக்கூடியவர் இந்த நடைமுறையை தனது நடைமுறை வாழ்க்கையில் சிறப்பாக பயன்படுத்த முடியும்.

அனுபவம்: உள்ளார்ந்த அழகை என்னால் அடையாளம் காண முடிந்ததும்,  இந்த ஆன்மீக அம்சத்துடன் தொடர்பு கொள்ள எனக்கு நேரம் கொடுக்க முடிந்ததும்,  அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் நான் சக்திவாய்ந்தவனாகவும் குழப்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாகவும் இருக்க முடிகிறது. அபரிமிதமான சக்தியைக் கண்டுபிடித்து அதை நடைமுறைச் சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்த என்னால் முடியும். எனவே நடைமுறை சூழ்நிலைகளில் நான் வெற்றிகரமாக இருப்பதைக் காண்கிறேன்.