13/07/20

இன்றைய சிந்தனைக்கு

உண்மையான ஆன்மீகம் என்பது ஒருவரை நடைமுறைகுரியவராக ஆக்குகிறது.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

பொதுவாக ஆன்மீகம் என்பது சாதாரண தினசரி வாழ்க்கையிலிருந்து தனித்து வைக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையான ஆன்மீக வாழ்க்கை என்பது மிகவும் நடைமுறைக்குரியது. ஆன்மீக சக்தியால் தன்னை நிரப்பிகொள்ள கூடியவர்தன்னுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்குவதற்கு இந்த வல்லமையை பயன்படுத்த முடியும்.

அனுபவம்:

என்னால் உள்ளார்ந்த அழகை அறிந்துக்கொண்டு இந்த ஆன்மீக அம்சத்தோடு தொடர்பு கொள்ள எனக்கு நான் நேரம் கொடுக்கும்போது,  நான் அனைத்து சூழ்நிலைகளின் குழப்பத்திற்கு அப்பால் சக்திவாய்ந்தவராக இருக்க முடிகின்றது. என்னால் உள்ளுக்குள் சென்று மகத்தான சக்தியை கண்டுபிடித்து நடைமுறை சூழ்நிலைகளில் அதை பயன்படுத்த முடிகின்றது. எனவே நான் நடைமுறை சூழ்நிலைகளில் வெற்றிகரமாக இருப்பதைக் காண்கிறேன்.