13.11.23

இன்றைய சிந்தனைக்கு.....

திருப்தி:

திருப்தி உள்ளவர்கள் வருத்தமடையமாட்டார்கள்; மற்றவர்களையும் வருத்தப்பட வைக்கமாட்டார்கள்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

சில சமயங்களில், மற்றவர்கள் நியாயமின்றி இருக்கின்றார்கள்- நாம் வேலை செய்யும் அதே முறையில் வேலை செய்யமாட்டார்கள். மேலும் வீண் விவகாரங்கள் அல்லது சவால்மிக்க கருத்துகள் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டு நம்மை சந்தோஷமின்றி உணரச் செய்கின்றார்கள். கோபமடைவதோ அல்லது உணர்ச்சிவசப்படுவதோ சுலபமானதாகும்.

செயல்முறை:

மற்றவர்கள் என்னால் வருத்தமடையும்போது என்னை நான் சோதித்து பார்ப்பது அவசியமாகும். என்னுடைய செயல்களின் விளைவுகளை தொடர்ந்து சோதித்து, அதை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்வது அவசியமாகும். இதன் மூலம் மற்றவர்களுடைய தேவைகள் மற்றும் நேர மாற்றத்திற்கு ஏற்ப என்னால் முன்னோக்கி செல்ல முடியும். இது உண்மையான திருப்தியை கொண்டுவரும் அவ்வித திருப்தியினால் நானும் வருத்தமடையமாட்டேன் மற்றவர்களையும் வருத்தப்படவைக்க மாட்டேன்.