16.05.20

 

இன்றைய சிந்தனைக்கு

 

திடமான நோக்கம்:              

திடமான நோக்கம் வெற்றியைக் கொண்டுவரும்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

சிரமமான நேரங்களில்நம்முள் அதிகமான எதிர்மறைத்தன்மையை நாம் அனுபவம் செய்கிறோம். அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையானதுமிகவும் பெரிதாக தெரிவதோடு,  அது எப்போதும் தொடரப்போவதாக தென்படுகிறது.

செயல்முறை:

ஆரம்பத்தில் தெரியும் அளவிற்குசூழ்நிலையானது அவ்வளவு சிரமமானதாக இல்லை என்பதை நான் உணர்ந்துகொள்வது அவசியம். மேலும்நேரமானது நகராமல் இருப்பதுபோன்று தென்பட்டாலும்அது தொடர்ந்து நகர்கிறது  மேலும் ஒவ்வொரு புதிய நிமிடமும் மாற்றத்திற்காகவும் வெற்றிக்காகவும் புதுப்பிக்கப்பட்ட வாய்ப்பை கொண்டுவருகிறது. இந்த புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் என்னுடைய பணியை நான் திடமான நோக்கத்துடன் மேற்கொள்வது அவசியம். அதன் பிறகு எந்த சூழ்நிலையையும் என்னால் சுலபமாக சந்திக்க முடியும்.