29/07/20

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மன உறுதி மூலம் அசாத்தியமானது கூட சாத்தியமாகும். மேலும் வெற்றி நிச்சயம்.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து: மன உறுதி கொண்டவர் கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் மனம் தளராதவர். சுய முன்னேற்றத்திற்காக அனைத்து சவால்களையும் அவரால் பயன்படுத்த முடியும். கையாள கடினமாக இருக்கும் சூழ்நிலைகளால் அவர் ஒருபோதும் தடுமாற மாட்டார்,  ஆனால் தடைகளை கடக்க அவரால் புதிய ஆக்கப்பூர்வமானவற்றை வெளிக்கொண்டு வர முடியும்.

அனுபவம்: மன உறுதி எனக்குள் நம்பிக்கையை கொண்டுவருகிறது. மேலும் நான் சாதிக்க வேண்டியதை அடைய எனக்கு திறனை கொடுக்கிறது. நான் என்னுடைய சொந்த வெற்றியை குறித்து உறுதியோடும் நம்பிக்கையோடும் இருக்க முடியும். இந்த நம்பிக்கை பாதியில் காரியத்தை விட்டுவிடாமல் ஆனால் இறுதி வரை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஊக்கமளிக்கிறது. என் பாதையில் இருந்து என்னை விலக்குவது போல் தோன்றுகிற ஒவ்வொரு தடையிலும் நான் முன்னேற்றம் காண்கின்றேன்.  மென்மேலும் முன்னேறுகின்றேன். எனவே நான் வெற்றியை அனுபவம் செய்கின்றேன்.