30/07/20

இன்றைய சிந்தனைக்கு

ஒத்துழைப்பு எளிதாக வெற்றியைக் கொண்டுவருகிறது.

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து: ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது என்பது ஒவ்வொரு நபரின் சிறப்புகளையும் பணியில் பங்களிக்க அனுமதிப்பதாகும். மற்றவர்களையும் அவர்களின் பங்களிப்பையும் பாராட்டும் திறன் உள்ளது. ஒருவரின் சொந்த சிறப்புகளின் ஆணவம் இல்லை,  ஆனால் சுற்றியுள்ள அனைவரின் உண்மையான மற்றும் இயல்பான பாராட்டு உள்ளது. எனவே பணிக்கும்,  நபருக்கும் வெற்றி இருக்கிறது.

அனுபவம்: நான் எதையாவது செய்வதில் மற்றவர்களுடன் ஈடுபடும்போதெல்லாம்பணி முக்கியமானதுஆனால் ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்து கொள்ளும்போது ஒவ்வொரு நபரின் சிறப்புகளையும் என்னால் அடையாளம் காண முடிகிறது. மற்றவர்கள் அவர்களின் சொந்த பங்களிப்பைச் செய்ய என்னால் நம்பிக்கை வைக்க முடிகிறதுஅவ்வாறு செய்ய அவருக்கு இடம் தருகிறேன்.