03-11-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - તમે જ સાચાં અલૌકિક જાદુગર છો , તમારે મનુષ્ય ને દેવતા બનાવવાનું જાદૂ દેખાડવાનું છે

પ્રશ્ન :-
સારા પુરુષાર્થી સ્ટુડન્ટ (વિદ્યાર્થી) ની નિશાની શું હશે?

ઉત્તર :-
તેઓ પાસ વિથ ઓનર થવાનું અર્થાત્ વિજય માળામાં આવવાનું લક્ષ્ય રાખશે. એમની બુદ્ધિ માં એક બાપ ની જ યાદ હશે. દેહ સહિત દેહ નાં સર્વ સંબંધો થી બુદ્ધિયોગ તોડી એક થી પ્રીત રાખશે. એવાં પુરુષાર્થી જ માળા નાં દાણા બને છે.

ઓમ શાંતિ!
રુહાની બાળકો પ્રતિ રુહાની બાપ બેસી સમજાવે છે. હવે આપ રુહાની બાળકો જાદુગર જાદુગરની બની ગયાં છો એટલે બાપને પણ જાદુગર કહે છે. એવો કોઈ જાદુગર નહીં હશે - જે મનુષ્ય ને દેવતા બનાવી દે. આ જાદુગરી છે ને. કેટલી મોટી કમાણી કરાવવાનો તમે રસ્તો બતાવો છો. સ્કૂલમાં શિક્ષક પણ કમાણી કરતાં શીખવાડે છે. ભણતર કમાણી છે ને. ભક્તિમાર્ગની કથાઓ શાસ્ત્ર વગેરે સાંભળવું, એને ભણતર નહીં કહેશું. એમાં કોઈ આવક નથી, ફક્ત પૈસા ખર્ચ થાય છે. બાપ પણ સમજાવે છે - ભક્તિમાર્ગમાં ચિત્ર બનાવતાં, મંદિર વગેરે બનાવતાં, ભક્તિ કરતાં-કરતાં તમે કેટલાં પૈસા ખર્ચ કરી લીધાં છે. શિક્ષક તો પણ કમાણી કરાવે છે. આજીવિકા હોય છે. આપ બાળકોનું ભણતર કેટલું ઊંચું છે. ભણવાનું પણ બધાએ છે. આપ બાળકો મનુષ્ય થી દેવતા બનાવવા વાળા છો. એ ભણતર થી તો બેરિસ્ટર વગેરે બનશો, તે પણ એક જન્મ માટે. કેટલો રાત દિવસ નો ફરક છે એટલે આપ આત્માઓને શુદ્ધ નશો રહેવો જોઈએ. આ છે ગુપ્ત નશો. બેહદ નાં બાપની તો કમાલ છે. કેવું રુહાની જાદૂ છે. રુહને યાદ કરતાં-કરતાં સતોપ્રધાન બની જવાનું છે. જેમ સન્યાસી લોકો કહે છે ને - તમે સમજો હું ભેંસ છું.. એવું સમજીને કોઠી માં બેસી ગયાં. બોલ્યા હું ભેંસ છું, કોઠી થી નીકળું કેવી રીતે? હવે બાપ કહે છે તમે પવિત્ર આત્મા હતાં, હવે અપવિત્ર બન્યાં છો ફરી બાપ ને યાદ કરતાં-કરતાં તમે પવિત્ર બની જશો. આ જ્ઞાનને સાંભળીને નર થી નારાયણ અથવા મનુષ્ય થી દેવતા બની જાઓ છો. દેવતાઓની પણ સાવરન્ટી (રાજ્ય) છે ને. આપ બાળકો હવે શ્રીમત પર ભારતમાં દૈવી રાજ્ય સ્થાપન કરી રહ્યાં છો. બાપ કહે છે - હવે હું જે તમને શ્રીમત આપું છું તે સાચ્ચી છે કે શાસ્ત્રની મત સાચ્ચી છે? જજ કરો. ગીતા છે સર્વશાસ્ત્ર શિરોમણી શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા. આ ખાસ લખ્યું છે. હવે ભગવાન કોને કહેવાય? જરુર બધાં કહેશે-નિરાકાર શિવ. આપણે આત્માઓ એમનાં બાળકો ભાઈ-ભાઈ છીએ. એ એક બાપ છે. બાપ કહે છે તમે બધાં આશિક છો-મુજ માશૂક ને યાદ કરો છો કારણ કે મેં જ રાજયોગ શીખવાડ્યો હતો, જેનાથી તમે પ્રેક્ટિકલ માં નર થી નારાયણ બનો છો. તેઓ તો કહી દે છે કે અમે સત્યનારાયણની કથા સાંભળીએ છીએ. આ કોઈ સમજે થોડી છે કે એનાથી આપણે નર થી નારાયણ બનશું. બાપ આપ આત્માઓને જ્ઞાન નું ત્રીજું નેત્ર આપે છે, જેનાથી આત્મા જાણી જાય છે. શરીર વગર તો આત્મા વાત કરી નથી શકતી. આત્માઓનાં રહેવાનાં સ્થાન ને નિર્વાણધામ કહેવાય છે. આપ બાળકો એ હવે શાંતિધામ અને સુખધામ ને જ યાદ કરવાનું છે. આ દુઃખધામ ને બુદ્ધિ થી ભૂલવાનું છે. આત્માને હવે સમજ મળી છે - ખોટું શું છે, સાચું શું છે? કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ નું પણ રહસ્ય સમજાવ્યું છે. બાપ બાળકો ને જ સમજાવે છે અને બાળકો જ જાણે છે. બીજા મનુષ્ય તો બાપને જ નથી જાણતાં. બાપ કહે છે આ પણ ડ્રામા બનેલો છે. રાવણ રાજ્ય માં બધાનાં કર્મ વિકર્મ જ થાય છે. સતયુગમાં કર્મ અકર્મ થાય છે. કોઈ પૂછે ત્યાં બાળકો વગેરે નથી હોતાં? બોલો એને કહેવાય જ છે વાઈસલેસ વર્લ્ડ (નિર્વિકારી દુનિયા) તો ત્યાં આ પાંચ વિકાર ક્યાંથી આવે. આ તો ખુબ સરળ વાત છે. આ બાપ બેસી સમજાવે છે, જે સાચું સમજે છે તે તો ઝટ ઉભાં થઈ જાય છે. કોઈ નથી પણ સમજતાં, આગળ ચાલીને સમજ માં આવી જશે. શમા પર પતંગા (પતંગિયા) આવે છે, ચાલ્યાં જાય છે ફરી આવે છે. આ પણ શમા છે, બધાં બળીને ખતમ થવાનાં છે. આ પણ સમજાવાય છે - બાકી શમા કોઈ છે નહીં. તે તો સામાન્ય છે. શમા પર પતંગિયા બહુ જ બળે છે. દિવાળી પર કેટલાં નાનાં-નાનાં મચ્છર નીકળે છે અને ખતમ થઇ જાય છે. જીવવું અને મરવું. બાપ પણ સમજાવે છે-અંતમાં આવીને જન્મ લે અને મરી જાય. તે તો જેમ મચ્છરો જેવું થઈ ગયું. બાપ વારસો આપવા આવ્યાં છે તો પુરુષાર્થ કરી પાસ વિથ ઓનર થવું જોઈએ. સારા વિદ્યાર્થીઓ ખુબજ પુરુષાર્થ કરે છે. આ માળા પણ પાસ વિથ ઓનર્સ ની જ છે. જેટલું થઈ શકે પુરુષાર્થ કરતાં રહો. વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ કહે છે. આનાં પર પણ તમે સમજાવી શકો છો. આપણી બાપનાં સાથે પ્રીત બુદ્ધિ છે. એક બાપ નાં સિવાય આપણે બીજા કોઈને યાદ નથી કરતાં. બાપ કહે છે દેહ સહિત દેહનાં સર્વ સંબંધ છોડી મામેકમ્ યાદ કરો. ભક્તિમાર્ગમાં બહુ જ યાદ કરતાં આવ્યાં છો - હેં દુઃખહર્તા, સુખકર્તા. તો જરુર બાપ સુખ આપવાવાળા છે ને. સ્વર્ગ ને કહેવાય જ છે સુખધામ. બાપ સમજાવે છે હું આવ્યો છું જ પાવન બનાવવાં. બાળકો જે કામ ચિતા પર બેસી ભસ્મ થઈ ગયાં છે, એમનાં પર આવીને જ્ઞાનની વર્ષા કરું છું. આપ બાળકો ને યોગ શીખવાડું છું - બાપ ને યાદ કરો તો વિકર્મ વિનાશ થશે અને તમે પરીસ્તાન (સ્વર્ગ) નાં માલિક બની જશો. તમે પણ જાદુગર થયાં ને. બાળકોને નશો રહેવો જોઈએ - આપણી આ સાચ્ચી-સાચ્ચી જાદુગરી છે. કોઈ-કોઈ બહુ જ સારા હોશિયાર જાદુગર હોય છે. શું-શું ચીજો નીકાળે છે. આ જાદુગરી પછી અલૌકિક છે અર્થાત્ સિવાય એક નાં બીજું કોઈ શીખવાડી ન શકે. તમે જાણો છો આપણે મનુષ્ય થી દેવતા બની રહ્યાં છીએ. આ શિક્ષા છે જ નવી દુનિયા માટે. એને સતયુગ નવી દુનિયા કહેવાય છે. હમણાં તમે સંગમયુગ પર છો. આ પુરુષોત્તમ સંગમયુગ ની કોઈને પણ ખબર જ નથી. તમે કેટલાં ઉત્તમ પુરુષ બનો છો. બાપ આત્માઓ ને જ સમજાવે છે. ક્લાસમાં પણ તમે બ્રાહ્મણીઓ જ્યારે બેસો છો તો તમારું કામ છે પહેલાં-પહેલાં સાવધાન કરવાનું. ભાઈઓ-બહેનો પોતાને આત્મા સમજી ને બેસો. આપણે આત્મા આ અવયવો દ્વારા સાંભળીએ છીએ. ૮૪ જન્મ નું રહસ્ય પણ બાપે સમજાવ્યું છે. કયા મનુષ્ય ૮૪ જન્મ લે છે? બધાં તો નહીં લેશે. આનાં પર પણ કોઈનો વિચાર નથી ચાલતો. જે સાંભળ્યું તે કહી દે છે સત (સત્ય). હનુમાન પવન થી નીકળ્યાં-સત. પછી બીજાને પણ એવી-એવી વાતો સંભળાવતાં રહે છે અને સત-સત કરતાં રહે છે.

હવે આપ બાળકોને સાચું અને ખોટું સમજવાનાં જ્ઞાન ચક્ષુ મળ્યાં છે તો સાચાં કર્મ જ કરવાનાં છે. તમે સમજાવો પણ છો અમે બેહદ બાપ થી આ વારસો લઈ રહ્યાં છીએ. તમે બધાં પુરુષાર્થ કરો. એ બાપ સર્વ આત્માઓનાં પિતા છે. આપ આત્માઓને બાપ કહે છે, હવે મને યાદ કરો. સ્વયં ને આત્મા સમજો. આત્મામાં જ સંસ્કાર છે. સંસ્કાર લઈ જાય, કોઈનું નામ નાનપણ માં બહુજ થઈ જાય છે તો સમજાય છે આને પાછલા જન્મમાં એવાં કોઈ કર્મ કર્યા છે, કોઈએ કોલેજ વગેરે બનાવી છે તો બીજા જન્મમાં સારું ભણે છે. કર્મોનો હિસાબ-કિતાબ છે ને. સતયુગ માં વિકર્મની વાત જ નહીં હશે. કર્મ તો જરુર કરશે. રાજ્ય કરશે, ખાશે પરંતુ ઉલટા કર્મ નહીં કરશે. એને કહેવાય જ છે રામરાજ્ય. અહીંયા છે રાવણ રાજ્ય. હમણાં તમે શ્રીમત પર રામરાજ્ય સ્થાપન કરી રહ્યાં છો. તે છે નવી દુનિયા. જૂની દુનિયા પર દેવતાઓનો પડછાયો નથી પડતો. લક્ષ્મી નું જડ ચિત્ર ઉઠાવી ને રાખો તો પડછાયો પડશે, ચૈતન્ય નો ન પડી શકે. તમે બાળકો જાણો છો બધાને પુનર્જન્મ લેવો જ પડે. નારની કંગની (કુવા થી પાણી કાઢવાની એક વિધિ) હોય છે ને, ફરતી રહે છે. આ પણ તમારું ચક્ર ફરતું રહે છે. આનાં પર જ દૃષ્ટાંત સમજાવાય છે. પવિત્રતા તો સૌથી સારી છે. કુમારી પવિત્ર છે એટલે બધાં એમનાં પગે પડે છે. તમે છો પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમાર-કુમારીઓ. વધુ સંખ્યા કુમારીઓની છે એટલે ગાયન છે કુમારી દ્વારા બાણ મરાવ્યાં. આ છે જ્ઞાન બાણ. તમે પ્રેમ થી બેસી સમજાવો છો. બાપ સદ્દગુરુ તો એક જ છે. એ સર્વ નાં સદ્દગતિ દાતા છે. ભગવાનુવાચ - મનમનાભવ. આ પણ મંત્ર છે ને, આમાં જ મહેનત છે. પોતાને આત્મા સમજી બાપ ને યાદ કરો. આ છે ગુપ્ત મહેનત. આત્મા જ તમોપ્રધાન બની છે પછી સતોપ્રધાન બનવાનું છે. બાપે સમજાવ્યું છે - આત્માઓ અને પરમાત્મા અલગ રહ્યાં બહુકાળ. જે પહેલાં-પહેલાં છૂટા પડયાં છે, મળશે પણ પહેલાં તેમને. એટલે બાપ કહે છે લાડલાં સિકિલધા બાળકો. બાપ જાણે છે ક્યારથી ભક્તિ શરું કરી છે. અડધું-અડધું છે. અડધોકલ્પ જ્ઞાન, અડધોકલ્પ ભક્તિ. દિવસ અને રાત ૨૪ કલાકમાં પણ ૧૨ કલાક એ.એમ. અને ૧૨ કલાક પી.એમ. હોય છે. કલ્પ માં પણ અડધો-અડધો છે. બ્રહ્માનો દિવસ, બ્રહ્માની રાત પછી કળયુગની આયુ આટલી લાંબી કેમ આપી દે છે? હમણાં તમે સાચું-ખોટું બતાવી શકો છો. શાસ્ત્ર બધાં છે ભક્તિમાર્ગનાં. પછી ભગવાન આવીને ભક્તિનું ફળ આપે છે. ભક્તોનાં રક્ષક કહેવાય છે ને. આગળ જઈને તમે સન્યાસીઓ વગેરેને ખુબજ પ્રેમ થી બેસી સમજાવશો. તમારું ફોર્મ તો તે ભરશે નહીં. મા-બાપનું નામ લખશે નહીં. કોઈ-કોઈ બતાવે છે. બાબા જઈને પૂછતાં હતાં-કેમ સન્યાસ કર્યો, કારણ બતાવો? વિકારોનો સન્યાસ કરે છે, તો ઘરનો પણ સન્યાસ કરે છે. હવે તમે આખી જૂની દુનિયાનો સન્યાસ કરો છો. નવી દુનિયાનો તમને સાક્ષાત્કાર કરાવી દીધો છે. તે છે નિર્વિકારી દુનિયા. હેવનલી ગોડફાધર છે હેવન સ્થાપન કરવા વાળા. ફૂલોનો બગીચા બનાવવા વાળા. કાંટાઓ ને ફૂલ બનાવે છે. નંબરવન કાંટો છે - કામ કટારી. કામ માટે કટારી કહે છે, ક્રોધ ને ભૂત કહેશે. દેવી-દેવતાઓ ડબલ અહિંસક હતાં. નિર્વિકારી દેવતાઓની આગળ વિકારી મનુષ્ય બધાં માથું ટેકવે છે. હવે આપ બાળકો જાણો છો - આપણે અહીં આવ્યા છીએ ભણવા માટે. બાકી તે સતસંગો વગેરે માં જવું એ તો સામાન્ય વાત છે. ઈશ્વર સર્વવ્યાપી કહી દે છે. બાપ ક્યારેય સર્વવ્યાપી હોય છે શું? બાપ થી આપ બાળકોને વારસો મળે છે. બાપ આવીને જૂની દુનિયાને નવી દુનિયા સ્વર્ગ બનાવે છે. ઘણાં તો નર્ક ને નર્ક પણ નથી માનતાં. સાહૂકાર લોકો સમજે છે પછી સ્વર્ગમાં શું રાખ્યું છે. અમારી પાસે ધન, મહેલ, વિમાન વગેરે બધું જ છે, અમારાં માટે આ જ સ્વર્ગ છે. નર્ક એમનાં માટે છે જે કચરામાં રહે છે એટલે ભારત કેટલો ગરીબ કંગાળ છે પછી હિસ્ટ્રી રિપીટ થવાની છે. તમને નશો રહેવો જોઈએ - બાપ અમને ફરીથી ડબલ સિરતાજ બનાવે છે. ભૂતકાળ, વર્તમાન, ભવિષ્ય ને જાણી ગયાં છો. સતયુગ-ત્રેતા ની કથા બાબાએ બતાવી છે પછી વચમાં આપણે નીચે પડીએ છીએ. વામમાર્ગ છે વિકારી માર્ગ. હવે ફરી બાપ આવ્યાં છે. તમે પોતાને સ્વદર્શન ચક્રધારી સમજો છો. એવું નથી કે ચક્ર ફરાવો છો, જેનાથી ગળું કપાઈ જાય. કૃષ્ણ ને ચક્ર દેખાડે છે કે દૈત્યો ને મારતાં રહે છે, એવી વાત તો હોઈ ન શકે. તમે સમજો છો અમે બ્રાહ્મણ છીએ સ્વદર્શન ચક્રધારી. આપણને સૃષ્ટિનાં આદિ-મધ્ય-અંત નું નોલેજ છે. ત્યાં દેવતાઓને તો આ જ્ઞાન નહીં રહેશે. ત્યાં છે જ સદ્દગતિ એટલે એને કહેવાય છે દિવસ. રાતમાં જ તકલીફ થાય છે. ભક્તિ માં કેટલાં હઠયોગ વગેરે કરે છે - દર્શન માટે. નૌધા ભક્તિવાળા પ્રાણ આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે ત્યારે સાક્ષાત્કાર થાય છે. અલ્પકાળ માટે ઇચ્છા પૂરી થાય છે - ડ્રામા અનુસાર. બાકી ઈશ્વર કાંઈ નથી કરતાં. અડધો કલ્પ ભક્તિ નો પાર્ટ ચાલે છે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. આ જ રુહાની નશામાં રહેવાનું છે કે બાબા આપણને ડબલ સિરતાજ બનાવી રહ્યાં છે. આપણે છીએ સ્વદર્શન ચક્રધારી બ્રાહ્મણ. ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ, ભવિષ્યકાળ નું જ્ઞાન બુદ્ધિમાં રાખીને ચાલવાનું છે

2. પાસ વિથ ઓનર થવા માટે બાપ થી સાચ્ચી-સાચ્ચી પ્રીત રાખવાની છે. બાપ ને યાદ કરવાની ગુપ્ત મહેનત કરવાની છે.

વરદાન :-
સર્વ ગુણોનાં અનુભવો દ્વારા બાપને પ્રત્યક્ષ કરવાવાળા અનુભવી મૂર્ત ભવ

જે બાપનાં ગુણ ગાઓ છો તે સર્વ ગુણોનાં અનુભવી બનો, જેમ બાપ આનંદ નાં સાગર છે તો તે જ આનંદનાં સાગરની લહેરો માં લહેરાતાં રહો. જે પણ સંપર્કમાં આવે તેને આનંદ, પ્રેમ, સુખ. બધાં ગુણો ની અનુભૂતિ કરાવો. આવાં સર્વ ગુણોનાં અનુભવી મૂર્ત બનો તો તમારા દ્વારા બાપની સૂરત પ્રત્યક્ષ થાય કારણ કે તમે મહાન આત્માઓ જ પરમ આત્મા ને પોતાનાં અનુભવી મૂર્ત થી પ્રત્યક્ષ કરી શકો છો.

સ્લોગન :-
કારણ ને નિવારણ માં પરિવર્તન કરી અશુભ વાતને પણ શુભ કરીને ઉપાડો.