07.05.2020 પ્રાતઃમુરલી ઓમ શાંતિ બાપદાદા મધુબન


"મીઠા બાળકો - શ્રીમત જ તમને શ્રેષ્ઠ બનાવવા વાળી છે, એટલે શ્રીમત ને ભૂલો નહીં, પોતાની મત ને છોડી એક બાપની મત પર ચાલો ”

પ્રશ્ન :-

પુણ્ય આત્મા બનવાની યુક્તિ કઈ છે?

ઉત્તર :-

પુણ્ય આત્મા બનવું છે તો સાચ્ચાં દિલ થી, પ્રેમ થી એક બાપ ને યાદ કરો. ૨. કર્મેન્દ્રિયો થી કોઈ પણ વિકર્મ નહીં કરો. બધાને રસ્તો બતાવો. પોતાનાં દિલથી પૂછો - આ પુણ્ય અમે કેટલું કરીએ છીએ? પોતાની ચેકિંગ (તપાસ) કરો - એવું કોઈ કર્મ ન થાય જેની ૧૦૦ ગુણા સજા ખાવી પડે. તો ચેકિંગ કરવાથી પુણ્ય આત્મા બની જશો.

ઓમ શાંતિ ! રુહાની બાપ બેસી બાળકો ને સમજાવે છે, આ તો બાળકોને ખબર છે કે હમણાં આપણે શિવબાબા ની મત પર ચાલી રહ્યાં છીએ. એમની છે ઊંચેથી ઊંચી મત. દુનિયા આ નથી જાણતી કે ઊંચેથી ઊંચા શિવબાબા કેવી રીતે બાળકોને શ્રેષ્ઠ બનાવવાં માટે શ્રેષ્ઠ મત આપે છે. આ રાવણ રાજ્યમાં કોઈ પણ મનુષ્ય માત્ર, મનુષ્યને શ્રેષ્ઠ મત આપી નથી શકતાં. તમે હમણાં ઈશ્વરીય મત વાળા બનો છો. આ સમયે આપ બાળકોને પતિત થી પાવન બનવા માટે ઈશ્વરીય મત મળી રહી છે. હમણાં તમને ખબર પડી છે અમે તો વિશ્વનાં માલિક હતાં. આ (બ્રહ્મા) જે માલિક હતાં તેમને પણ ખબર નહોતી. વિશ્વનાં માલિક પછી એકદમ પતિત બની જાય છે. આ ખેલ ખૂબ સારી રીતે બુદ્ધિથી સમજવાનો છે. સાચું-ખોટું શું છે, આમાં છે બુદ્ધિ ની લડાઈ. આખી દુનિયા છે ખોટી. એક બાપ જ છે સત્ય, સાચું બોલવા વાળા. એ તમને સચખંડ નાં માલિક બનાવે છે તો એમની મત લેવી જોઈએ. પોતાની મત પર ચાલવાથી ધોખો ખાશો. પરંતુ એ છે ગુપ્ત. છે પણ નિરાકાર. ઘણાં બાળકો ગફલત કરે છે, સમજે છે-આ તો દાદાની મત છે. માયા શ્રેષ્ઠ મત લેવા નથી દેતી. શ્રીમત પર ચાલવું જોઈએ ને. બાબા તમે જે કહેશો તે અમે માનશું જરુર. પરંતુ ઘણાં માનતા નથી. નંબરવાર પુરુષાર્થ અનુસાર મત પર ચાલે છે બાકી તો પોતાની મત ચલાવી લે છે. બાબા આવ્યાં છે શ્રેષ્ઠ મત આપવાં. એવાં બાપને ઘડી-ઘડી ભૂલી જાય છે. માયા મત લેવા નથી દેતી. શ્રીમત તો ખુબ સહજ છે ને. દુનિયામાં કોઈને આ સમજ નથી કે અમે તમો પ્રધાન છીએ. મારી મત તો પ્રખ્યાત છે, શ્રીમત ભગવત ગીતા. ભગવાન હમણાં કહે છે હું ૫ હજાર વર્ષ પછી આવું છું, આવીને ભારતને શ્રીમત આપી શ્રેષ્ઠ થી શ્રેષ્ઠ બનાવું છું. બાપ તો સાવધાન કરે છે, બાળકો શ્રીમત પર નથી ચાલતાં. બાપ રોજ-રોજ સમજાવતા રહે છે - બાળકો, શ્રીમત પર ચાલવાનું ભૂલો નહીં. આમની (બ્રહ્મા) તો વાત જ નથી. એમની વાત સમજો. એ આમનાં દ્વારા મત આપે છે. એ જ સમજાવે છે. ખાન-પાન ખાતા નથી, કહે છે હું અભોકતા છું. આપ બાળકોને શ્રીમત આપું છું. નંબરવન મત આપે છે મને યાદ કરો. કોઈ પણ વિકર્મ નહીં કરો. પોતાનાં દિલથી પૂછો કેટલાં પાપ કર્યા છે? આ તો જાણો છો બધાનાં પાપો નો ઘડો ભરાયેલો છે. આ સમયે બધાં ખોટા રસ્તા પર છે. તમને હમણાં બાપ દ્વારા સાચો રસ્તો મળ્યો છે. તમારી બુદ્ધિ માં બધું જ્ઞાન છે. ગીતામાં જે જ્ઞાન હોવું જોઈએ તે છે નહીં. તે કોઈ બાપ ની બનાવેલી નથી. આ પણ ભક્તિમાર્ગ માં નોંધ છે. કહે પણ છે ભગવાન આવીને ભક્તિનું ફળ આપશે. બાળકોને સમજાવ્યું છે - જ્ઞાનથી સદ્દગતિ. સદ્દગતિ પણ બધાની થાય છે, દુર્ગતિ પણ બધાની થાય છે. આ તો દુનિયા જ તમોપ્રધાન છે. સતોપ્રધાન કોઈ છે નહીં. પુનર્જન્મ લેતાં-લેતાં હવે અંત આવીને રહ્યો છે. હવે મોત બધાનાં માથા પર ઉભું છે. ભારતની જ વાત છે. ગીતા પણ છે દેવી- દેવતા ધર્મ નું શાસ્ત્ર. તો તમને બીજા કોઈ ધર્મમાં જવા થી શું ફાયદો. દરેક પોત-પોતાની કુરાન, બાઇબલ વગેરે જ વાંચે છે. પોતાનાં ધર્મને જાણે છે. એક ભારતવાસી જ અન્ય બધાં ધર્મોમાં ચાલ્યા જાય છે. અને બધાં પોત-પોતાનાં ધર્મમાં પાક્કા છે. દરેક ધર્મવાળા ના ચહેરા વગેરે અલગ છે. બાપ સ્મૃતિ અપાવે છે-બાળકો, તમે પોતાનાં દેવી-દેવતા ધર્મને ભૂલી ગયાં છો. તમે સ્વર્ગનાં દેવતા હતાં, હમ સો નો અર્થ ભારતવાસીઓ ને બાપે સંભળાવ્યો છે. બાકી આપણે આત્મા સો પરમાત્મા નથી. આ વાતો તો ભક્તિમાર્ગ નાં ગુરુ લોકોએ બનાવેલી છે. ગુરુ પણ કરોડો હશે. સ્ત્રી ને પતિ માટે કહે છે કે આ તમારાં ગુરુ ઈશ્વર છે. જ્યારે કે પતિ જ ઈશ્વર છે પછી હેં ભગવાન, હેં રામ કેમ કહો છો. મનુષ્યો ની બુદ્ધિ બિલકુલ જ પથ્થર બની ગઈ છે. આ પોતે પણ કહેતાં હું પણ એવો હતો. ક્યાં વૈકુંઠનાં માલિક શ્રીકૃષ્ણ, ક્યાં પછી તેમને ગામનો છોકરો કહી દીધો. શ્યામ-સુંદર કહે છે. અર્થ થોડી સમજે છે. હમણાં બાપે તમને સમજાવ્યું છે નંબરવન સુંદર એજ નંબર લાસ્ટ તમોપ્રધાન શ્યામ બન્યાં છે. તમે સમજો છો આપણે સુંદર હતાં પછી શ્યામ બન્યાં છીએ, ૮૪ નું ચક્ર લગાવી હવે શ્યામ થી સુંદર બનવા માટે બાપ એક જ દવા આપે છે કે મને યાદ કરો. તમારી આત્મા પતિત થી પાવન બની જશે. તમારા જન્મ-જન્માન્તર નાં પાપ નાશ થઈ જશે.

તમે જાણો છો જ્યાર થી રાવણ આવ્યો છે તમે ઉતરતાં-ઉતરતાં પાપ આત્મા બન્યાં છો. આ છે જ પાપ આત્માઓની દુનિયા. એક પણ સુંદર નથી. બાપ વગર સુંદર કોઈ બનાવી ન શકે. તમે આવ્યાં છો સ્વર્ગવાસી સુંદર બનવાં. હમણાં નર્કવાસી શ્યામ છે કારણ કે કામ ચિતા પર ચડી કાળા બને છે. બાપ કહે છે કામ મહાશત્રુ છે. એનાં પર જે જીત પામશે એ જ જગતજીત બનશે. નંબરવન છે કામ. તેમને જ પતિત કહેવાય છે. ક્રોધી ને પતિત નહીં કહેશે. બોલાવે પણ છે કે આવીને પતિત થી પાવન બનાવો. તો હવે બાપ આવ્યાં છે કહે છે આ અંતિમ જન્મ પાવન બનો. જેમ રાતનાં પછી દિવસ, દિવસનાં પછી રાત થાય છે, તેમ સંગમયુગ નાં પછી ફરી સતયુગ આવવાનો છે. ચક્ર ફરવાનું છે. બાકી બીજી કોઈ આકાશમાં અથવા પાતાળમાં દુનિયા નથી. સૃષ્ટિ તો આજ છે. સતયુગ, ત્રેતા….અહીંયા જ છે. ઝાડ પણ એક જ છે, બીજું કોઈ હોઇ ન શકે. આ બધું ગપોડો (બનાવટી) છે જે કહે છે અનેક દુનિયાઓ છે. બાપ કહે છે આ બધું છે ભક્તિમાર્ગની વાતો. હવે બાપ સત્ય વાત સંભળાવે છે. હવે પોતાની અંદર જુઓ-અમે ક્યાં સુધી શ્રીમત પર ચાલી સતોપ્રધાન અર્થાત્ પુણ્ય આત્મા બની રહ્યાં છીએ? સતોપ્રધાનને પુણ્ય આત્મા, તમોપ્રધાન ને પાપ આત્મા કહેવાય છે. વિકારમાં જવું પાપ છે. બાપ કહે છે હવે પવિત્ર બનો. મારા બન્યાં છો તો મારી શ્રીમત પર ચાલવાનું છે. મુખ્ય વાત છે કોઈ પાપ નહીં કરો. નંબરવન પાપ છે વિકારમાં જવું. પછી બીજા પણ પાપ ખૂબ થાય છે. ચોરી, ચકારી, ઠગી વગેરે બહુજ કરે છે. પછી અનેકોને ગવર્મેન્ટ (સરકાર) પકડે પણ છે. હવે બાપ બાળકોને કહે છે તમે પોતાનાં દિલથી પૂછો - અમે કોઈ પાપ તો નથી કરતાં? એવું નહીં સમજો-અમે ચોરી કરી અથવા લાંચ લીધી તો આ બાબા તો જાની-જાનનહાર છે, બધું જાણે છે. નહીં, જાની-જાનનહાર નો અર્થ કોઈ આ નથી. અચ્છા, કોઈએ ચોરી કરી, બાપ જાણશે પછી શું? જે ચોરી કરી તેનો દંડ સો ગુણા થઇ જ જશે. ખૂબ-ખૂબ સજા ખાશે. પદ પણ ભ્રષ્ટ થઇ જશે. બાપ સમજાવે છે એવાં જો કામ કરશો તો દંડ ભોગવવો પડશે. કોઈ ઈશ્વરનાં બાળક બનીને પછી ચોરી કરે, શિવબાબા જેમનાથી આટલો વારસો મળે છે, એમનાં ભંડારા થી ચોરી કરે, આ તો બહુજ મોટું પાપ છે. કોઈ-કોઈ માં ચોરી ની આદત હોય છે, તેમને જેલ બર્ડ કહેવાય છે. આ છે ઈશ્વર નું ઘર. બધુંજ ઈશ્વરનું છે ને. ઈશ્વરનાં ઘરમાં આવો છો બાપથી વારસો લેવાં. પરંતુ કોઇ-કોઈ ની આદત થઈ જાય છે, તેની સજા સો ગુણા બની જાય છે. સજાઓ પણ ખુબ મળશે અને પછી જન્મ-જન્મ ખરાબ ઘરમાં જઈને જન્મ લેશે, તો પોતાનું જ નુકશાન કર્યું ને. એવાં ઘણાં છે જે યાદ માં બિલકુલ નથી રહેતાં, સાંભળતા કાંઈ જ નથી. બુદ્ધિ માં ચોરી વગેરેનાં જ ખ્યાલ ચાલતાં રહે રહે છે. આમ બહુજ સતસંગ માં જાય છે. ચંપલ ચોરી કરી લે, એમનો ધંધો જ આ રહે છે. જ્યાં સતસંગ હોય ત્યાં જઈને ચંપલ ચોરી કરી આવશે. દુનિયા બિલકુલ જ ડર્ટી (ગંદી) છે. આ છે ઈશ્વર નું ઘર. ચોરી ની આદત તો ખૂબ ખરાબ છે. કહેવાય છે-કખ નો ચોર સો લખ નો ચોર. પોતાને અંદરથી પૂછવું જોઈએ - અમે કેટલાં પુણ્ય આત્મા બન્યાં છીએ? કેટલું બાપ ને યાદ કરીએ છીએ? કેટલું અમે સ્વદર્શન ચક્રધારી બન્યાં છીએ? કેટલો સમય ઈશ્વરીય સર્વિસમાં રહીએ છે? કેટલાં પાપ કપાઈ રહ્યાં છે? પોતાનો પોતામેલ રોજ જુઓ. કેટલાં પુણ્ય કર્યા, કેટલું યોગમાં રહ્યાં? કેટલાને રસ્તો બતાવ્યો? ધંધો વગેરે તો ભલે કરો. તમે કર્મયોગી છો. કર્મ તો ભલે કરો. બાબા આ બેજ બનાવતા રહે છે. સારા-સારા લોકોને આનાં પર સમજાવો. આ મહાભારત લડાઈ દ્વારા જ સ્વર્ગ નાં દ્વાર ખુલી રહ્યાં છે. કૃષ્ણનાં ચિત્રમાં નીચે લખાણ ખુબ ફર્સ્ટ ક્લાસ (સરસ) છે. પરંતુ બાળકો હજુ એટલા વિશાળ બુદ્ધિ નથી થયાં. થોડુંક ધન મળે છે તો નાચવા લાગી જાય છે. કોઈને વધારે ધન હોય છે તો સમજે છે અમારા જેવું કોઈ નહીં હોય. જે બાળકોને બાપ ની પરવા નથી, તેમને બાપ જે આટલાં અવિનાશી જ્ઞાન રત્નોનો ખજાનો આપે છે તેની પણ કદર નથી રહેતી. બાબા એક વાત કહેશે, તે બીજી વાત કરી લે છે. પરવા ન હોવાનાં કારણે ખૂબ પાપ કરતાં રહે છે. શ્રીમત પર ચાલતા જ નથી. પછી પડી જાય છે. બાપ કહેશે આ પણ ડ્રામા. તેમની તકદીરમાં નથી. બાબા તો જાણે છે ને. ખૂબ પાપ કરે છે, જો નિશ્ચય હોય કે બાપ અમને ભણાવે છે તો ખુશી રહેવી જોઈએ. તમે જાણો છો આપણે ભવિષ્ય નવી દુનિયામાં પ્રિન્સ-પ્રિન્સેઝ બનશું, તો કેટલી ખુશી રહેવી જોઈએ. પરંતુ બાળકો તો હજુ સુધી પણ મુરઝાતા રહે છે. તે અવસ્થા રહેતી નથી.

બાબા એ સમજાવ્યું છે - વિનાશનાં માટે રિહર્સલ (પૂર્વતૈયારી) પણ થશે. કેલેમીટીઝ (આપદાઓ) પણ થશે. ભારતને કમજોર કરતાં જશે. બાબા પોતે કહે છે-આ બધું થવાનું જ છે. નહીં તો વિનાશ કેવી રીતે થશે. બરફ નો વરસાદ પડશે પછી ખેતી વગેરેની શું હાલત થશે. લાખો મરતા રહે છે, કોઈ બતાવે થોડી છે. તો બાપ મુખ્ય વાત સમજાવે છે કે એવી પોતાની અંદર તપાસ કરો, હું કેટલું બાપને યાદ કરું છું. બાબા, તમે તો ખુબ મીઠા છો, કમાલ છે તમારી. તમારું ફરમાન છે મને યાદ કરો તો ૨૧ જન્મનાં માટે ક્યારેય રોગી નહીં બનશો. પોતાને આત્મા સમજી બાપને યાદ કરો તો હું ગેરેન્ટી કરું છું, સમ્મુખ બાપ તમને કહે છે તમે પછી બીજાને સંભળાવો છો. બાપ કહે છે મુજ બાપ ને યાદ કરો, ખુબ પ્રેમ કરો. તમને કેટલો સહજ રસ્તો બતાવું છું-પતિત થી પાવન થવાનો. કોઈ કહે છે અમે તો બહુજ પાપ આત્મા છીએ. અચ્છા, ફરી એવાં પાપ નહીં કરો, મને યાદ કરતાં રહો તો જન્મ-જન્માંતરનાં જે પાપ છે, તે આ યાદ થી ભસ્મ થતાં જશે. યાદ ની જ મુખ્ય વાત છે. આને કહેવાય છે સહજ યાદ, યોગ અક્ષર પણ નીકાળી દો. સન્યાસીઓનાં હઠયોગ તો જાત-જાતનાં છે. અનેક પ્રકાર થી શીખવાડે છે. આ બાબાએ ગુરુ તો ઘણાં કર્યા છે ને. હમણાં બેહદ નાં બાપ કહે છે-આ બધાને છોડો. એ બધાનું પણ મારે ઉદ્ધાર કરવાનું છે. બીજા કોઈની તાકાત નથી જે આવું કહી શકે. બાપે જ કહ્યું છે-હું આ સાધુઓનો પણ ઉદ્ધાર કરું છું. પછી આ ગુરુ કેવી રીતે બની શકે. તો મૂળ એક વાત બાપ સમજાવે છે-પોતાનાં દિલથી પૂછો, અમે કોઈ પાપ તો નથી કરતાં. કોઈને દુઃખ તો નથી આપતાં? આમાં કોઈ તકલીફ નથી. અંદર તપાસ કરવી જોઈએ, આખાં દિવસમાં કેટલાં પાપ કર્યા? કેટલું યાદ કર્યું? યાદ થી જ પાપ ભસ્મ થશે. કોશિશ કરવી જોઈએ. આ ખુબ મહેનતનું કામ છે. જ્ઞાન આપવા વાળા એક જ બાપ છે. બાપ જ મુક્તિ-જીવનમુક્તિ નો રસ્તો બતાવે છે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર :-

  1. બાપ જે અવિનાશી જ્ઞાન રત્નો નો ખજાનો આપે છે એની કદર કરવાની છે. બેપરવાહ બની પાપ કર્મ નથી કરવાનાં. જો નિશ્ચય છે ભગવાન અમને ભણાવે છે તો અપાર ખુશી માં રહેવાનું છે.
  2. ઈશ્વરનાં ઘરમાં ક્યારેય ચોરી વગેરે કરવાનો વિચાર ન આવે. આ આદત બહુજ ગંદી છે. કહેવાય છે કખ નો ચોર સો લખ નો ચોર. પોતાને અંદરથી પૂછવાનું છે-અમે કેટલાં પુણ્ય આત્મા બન્યાં છીએ?

વરદાન :-

પુરુષાર્થ અને સેવામાં વિધિપૂર્વક વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવા વાળા તીવ્ર પુરુષાર્થી ભવ

બ્રાહ્મણ અર્થાત્ વિધિપૂર્વક જીવન. કોઈ પણ કાર્ય સફળ ત્યારે થાય છે જ્યારે વિધિ થી કરાય છે. જો કોઈ પણ વાતમાં સ્વયં નાં પુરુષાર્થ કે સેવામાં વૃદ્ધિ નથી થતી તો જરુર કોઈ વિધિ ની કમી છે એટલે ચેક કરો કે અમૃતવેલા થી રાત સુધી મન્સા-વાચા-કર્મણા અથવા સંપર્ક વિધિપૂર્વક રહ્યો અર્થાત્ વૃદ્ધિ થઈ? જો નથી તો કારણ ને વિચારીને નિવારણ કરો પછી દિલશિકસ્ત નહીં થશો. જો વિધિપૂર્વક જીવન છે તો વૃદ્ધિ અવશ્ય થશે અને તીવ્ર પુરુષાર્થી બની જશો.

સ્લોગન :-

સ્વચ્છતા અને સત્યતા માં સંપન્ન બનવું જ સાચી પવિત્રતા છે.