07-11-2019    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી       ઓમ શાંતિ      બાપદાદા મધુબન


મીઠા બાળકો - બાપ આવ્યાં છે તમને રુ હાની હુનર ( ક ળા) શીખવાડવા , જે હુનર થી તમે સૂર્ય -ચંદ્ર થી પણ પાર શાંતિધામ માં જા ઓ છો.

પ્રશ્ન :-
સાઈન્સ (વિજ્ઞાન) ઘમંડ અને સાઈલેન્સ (શાંતિ) ઘમંડમાં કયું અંતર છે.

ઉત્તર :-
સાઈન્સ ઘમંડી ચંદ્ર-તારા ઉપર જવા માટે કેટલો ખર્ચો કરે છે. શરીરનું જોખમ ઉઠાવીને જાય છે. તેમને આ ડર રહે છે કે રોકેટ ક્યાંક ફેલ ન થઈ જાય. આપ બાળકો સાઈલેન્સ ઘમંડવાળા વગર કોડી ખર્ચે સૂર્ય-ચંદ્રથી પણ પાર મૂળવતન માં ચાલ્યા જાઓ છો. તમને કોઇ ડર નથી કારણકે તમે શરીરને અહીંયા છોડીને જાઓ છો.

ઓમ શાંતિ!
રુહાની બાપ બેસી રુહાની બાળકોને સમજાવે છે. બાળકો સાંભળતાં તો રહે છે કે વૈજ્ઞાનિક ચંદ્ર પર જવા માટે પ્રયત્ન કરતા રહે છે. પરંતુ તે લોકો તો ફક્ત ચંદ્ર સુધી જવાની કોશિશ કરે છે, કેટલો ખર્ચો કરે છે. બહુ જ ડર રહે છે ઉપર જવામાં. હવે તમે સ્વયં પર વિચાર કરો, તમે ક્યાંના રહેવાવાળા છો? તેઓ તો ચંદ્રમાની તરફ જાય છે. તમે તો સૂર્ય-ચંદ્ર થી પાર જાઓ છો, એકદમ મૂળવતનમાં. તે લોકો તો ઉપર જાય છે તો તેમને તો બહુ જ પૈસા મળે છે. ઉપરમાં ચક્ર લગાવીને આવે તો તેમને તો લાખો સૌગાત (ભેંટ) મળે છે. શરીરનું જોખમ ઉઠાવીને જાય છે. તે છે સાયન્સ ઘમંડી. તમારી પાસે છે સાઈલેન્સનો ઘમંડ. તમે જાણો છો આપણે આત્મા સ્વયંનાં શાંતિધામ બ્રહ્માંડમાં જઈએ છે. આત્મા જ બધું કરે છે. તેઓની પણ આત્મા શરીરની સાથે ઉપર જાય છે. બહુ જ ભયાનક છે. ડરે પણ છે, ઉપરથી નીચે પડયા તો જીવ ખતમ થઇ જશે. તે બધું છે શરીરનું હુનર. તમને બાપ રુહાની હુનર શીખવાડે છે. આ હુનર શીખવાથી તમને કેટલું મોટું પ્રાઈઝ (ઈનામ) મળે છે. ૨૧ જન્મોની પ્રાઈઝ મળે છે, નંબરવાર પુરુષાર્થ અનુસાર. આજકાલ ગવર્મેન્ટ (સરકાર) લોટરી પણ નીકાળે છે ને. આ બાપ તમને પ્રાઈઝ આપે છે. અને શું શીખવાડે છે? તમને બિલકુલ ઉપર લઈ જાય છે, જ્યાં તમારું ઘર છે. હમણાં તમને યાદ આવે છે ને કે આપણું ઘર ક્યાં છે અને રાજધાની જે ગુમાવી છે, તે ક્યાં છે. રાવણે છીનવી લીધી. હવે ફરીથી આપણે આપણા અસલી ઘરે પણ જઈએ છીએ અને રાજાઈ પણ પામીએ છીએ. મુક્તિધામ આપણું ઘર છે - આ કોઈ મને ખબર નથી. હવે આપ બાળકોને શીખવાડવા માટે જુઓ બાપ ક્યાંથી આવે છે, કેટલા દુરથી આવે છે. આત્મા પણ રોકેટ છે. તેઓ કોશિશ કરે છે ઉપર જઈને જુએ ચંદ્રમાં માં શું છે, સ્ટાર (તારાઓ) માં શું છે? આપ બાળકો જાણો છો આ તો આ માંડવાની બત્તીઓ છે. જેમ માંડવામાં લાઈટ લગાવે છે. મ્યુઝિયમમાં પણ તમે બત્તીયોની લડીયોં લગાવો છો ને. આ પછી છે બેહદની દુનિયા. આમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા પ્રકાશ આપવાવાળા છે. મનુષ્ય પછી સમજે છે સૂર્ય-ચંદ્ર આ દેવતાઓ છે. પરંતુ આ દેવતા તો છે નહીં. હમણાં તમે સમજો છો બાપ કેવી રીતે આવીને આપણને મનુષ્યથી દેવતા બનાવે છે. આ જ્ઞાન સૂર્ય, જ્ઞાન ચંદ્રમા, અને જ્ઞાન લકી તારાઓ છે. જ્ઞાનથી જ આપ બાળકોની સદ્દ્ગતિ થઈ રહી છે. તમે કેટલા દૂર જાઓ છો. બાપએ જ ઘરે જવાનો રસ્તો બતાવ્યો છે. સિવાય બાપનાં કોઈ પણ પાછા સ્વયંનાં ઘરે જઈ નથી શકતા. બાપ જ્યારે આવીને શિક્ષણ આપે છે, ત્યારે તમે જાણો છો. આ પણ સમજો છો આપણે આત્મા પવિત્ર બનશું ત્યારે જ સ્વયંનાં ઘરે જઈ શકશું. પછી અથવા તો યોગબળ થી અથવા સજાઓ નાં બળથી પાવન બનવાનું છે. બાપ તો સમજાવતા રહે છે જેટલું બાપને યાદ કરશો તેટલાં તમે પાવન બનશો. યાદ નહીં કરશો તો પતિત જ રહી જશો પછી બહુ જ સજાઓ ખાવી પડશે અને પદ પણ ભ્રષ્ટ થઇ જશે. બાપ સ્વયં બેસી તમને સમજાવે છે. તમે આમ-આમ ઘરે જઈ શકો છો. બ્રહ્માંડ શું છે, સૂક્ષ્મ વતન શું છે, કંઈ પણ ખબર નથી. સ્ટુડન્ટ (વિદ્યાર્થી) પહેલા થોડી કંઈ જાણે છે, જ્યારે ભણવાનું શરુ કરે છે તો પછી નોલેજ મળે છે. નોલેજ પણ કોઈ નાની, કોઈ મોટી હોય છે. આઈ.સી.એસ ની પરીક્ષા આપી તો પછી કહેશે નોલેજફુલ. આનાંથી ઊંચું નોલેજ કોઈ હોતું નથી. હવે તમે પણ કેટલું ઊંચું નોલેજ શીખો છો. તમને પવિત્ર બનવાની યુક્તિ બતાવે છે કે બાળકો મામેકમ યાદ કરો તો તમે પતિતથી પાવન બનશો. અસલમાં આપ આત્માઓ પાવન હતી. ઉપર સ્વયંનાં ઘરમાં રહેવાવાળી હતી, જ્યારે તમે સતયુગમાં જીવનમુક્તિમાં છો તો બાકી બધાં મુક્તિધામમાં રહે છે. મુક્તિ અને જીવનમુક્તિ બંનેને આપણે શિવાલય કહી શકીએ છે. મુક્તિમાં શિવબાબા પણ રહે છે, આપણે બાળકો (આત્માઓ) પણ રહીએ છીએ. આ છે રુહાની હાઈએસ્ટ (સર્વોચ્ચ) નોલેજ. તેઓ કહે છે અમે ચંદ્રની ઉપર જઈને રહીશું. કેટલું માથુ મારે છે. બહાદુરી દેખાડે છે. આટલા મલ્ટી મિલિયન માઈલ ઉપર જાય છે, પરંતુ તેમની આશ પૂર્ણ નથી થતી અને તમારી આશ પૂરી થઈ જાય છે. તેમનો છે જુઠ્ઠો શરીરનો ઘમંડ. તમારો છે રુહાની ઘમંડ. તેઓ માયાની બહાદુરી કેટલી દેખાડે છે. મનુષ્ય કેટલી તાળીઓ પાડે છે, શુભેચ્છા આપે છે. મળે પણ બહુજ છે. સમજો ૫-૧૦ કરોડ મળશે. આપ બાળકોને આ જ્ઞાન છે કે તેમને આ જે પૈસા મળે છે, બધાં ખતમ થઇ જશે. બાકી થોડા દિવસ જ સમજો. આ આજે શું છે, કાલે શું થશે! આજે તમે નર્કવાસી છો, કાલે સ્વર્ગવાસી બની જશો. સમય કોઈ વધારે નથી લાગતો, તો તેમની છે શારીરિક તાકાત અને તમારી છે રુહાની તાકાત. જે ફક્ત તમે જ જાણો છો. તેઓ શારીરિક તાકાત થી ક્યાં સુધી જશે. ચંદ્ર, તારા સુધી પહોંચશે અને લડાઈ શરુ થઈ જશે. પછી એ બધું ખતમ થઇ જશે. તેમનું હુનર અહીંયા સુધી જ ખતમ થઇ જશે. તેઓની છે શારીરિક સૌથી ઊંચી હુનર, તમારી છે રુહાની સૌથી ઊંચી હુનર. તમે શાંતિધામ માં જાઓ છો. તેનું નામ જ છે સ્વીટ હોમ. તે લોકો કેટલા ઉપર જાય છે અને તમે પોતાનો હિસાબ કરો - તમે કેટલા માઈલ ઉપરમાં જાઓ છો? તમે કોણ? આત્માઓ. બાપ કહે છે હું કેટલા માઈલ ઉપરમાં રહું છું. ગણતરી કરી શકશો! તેમની પાસે તો ગણતરી છે, બતાવે છે આટલા માઈલ ઉપરમાં ગયા, પછી પાછા આવે છે. બહુ જ ખબરદારી રાખે છે, આમ ઉતરશું આમ કરશું, બહુ જ અવાજ થાય છે. તમારો શું અવાજ હશે. તમે ક્યાં જાઓ છો પાછા કેવી રીતે આવો છો, કોઈને ખબર નથી. તમને શું પ્રાઈઝ મળે છે, આ પણ તમે જ જાણો. વન્ડરફુલ છે. બાબા ની કમાલ છે, કોઈને ખબર નથી. તમે તો કહેશો આ નવી વાત થોડી છે. દર ૫ હજાર વર્ષ પછી તેઓ પોતાની આ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેશે. તમે આ સૃષ્ટિરુપી ડ્રામાનાં આદિ, મધ્ય, અંત સમયગાળા વગેરેને સારી રીતે જાણો છો. તો તમને અંદર ફખુર (નશો) હોવો જોઈએ - બાબા અમને શું શીખવાડે છે. બહુ જ ઊંચો પુરુષાર્થ કરે છે પછી પણ કરશે. આ બધી વાતો બીજા કોઈ નથી જાણતા. બાપ છે ગુપ્ત. તમને કેટલું રોજ સમજાવે છે. તમને કેટલી નોલેજ આપે છે. તે લોકોને જવાનું છે હદ સુધી. તમે બેહદમાં જાઓ છો. તેઓ ચંદ્રમા સુધી જાય છે, હવે તે તો મોટી-મોટી બત્તીઓ છે, બીજું તો કંઈ છે નહીં. તેમને ધરતી બહુજ નાની જોવામાં આવે છે. તો તેમનું શારીરિક નોલેજ અને તમારું રુહાની નોલેજમાં કેટલો ફરક છે. તમારી આત્મા કેટલી નાની છે. પરંતુ રોકેટ બહુ જ તેજ છે. આત્માઓ ઉપરમાં રહે છે પાછી આવે છે પાર્ટ ભજવવા. એ પણ સુપ્રીમ આત્મા છે. પરંતુ એમની પૂજા કેવી રીતે થાય. ભક્તિ પણ જરુર થવાની જ છે.

બાબા એ સમજાવ્યું છે અડધો કલ્પ છે જ્ઞાન દિવસ, અડધો કલ્પ છે ભક્તિ રાત. હમણાં સંગમયુગ પર તમે જ્ઞાન લો છો. સતયુગમાં તો જ્ઞાન હોતું નથી એટલે આને પુરુષોત્તમ સંગમયુગ કહેવાય છે. બધાંને પુરુષોત્તમ બનાવે છે. તમારી આત્મા કેટલી દૂર-દૂર જાય છે, તમને ખુશી છે ને. તેઓ હુનર દેખાડે છે તો બહુજ પૈસા મળે છે. ભલે કેટલા પણ મળે પરંતુ તમે સમજો છો એ કંઈ પણ સાથે આવવાનું નથી. હમણાં મર્યા કે મર્યા. બધું ખતમ થઈ જવાનું છે. હમણાં તમને કેટલાં વેલ્યુબલ (કિમતી) રત્ન મળે છે, આની વેલ્યુ (કિંમત) કોઈ ગણી નથી શકાતી. લાખ-લાખ રુપિયા એક-એક વર્શન્સ (શબ્દ) નાં છે. કેટલા સમય થી તમે સાંભળતાં આવો છો. ગીતામાં કેટલું વેલ્યુબલ (મૂલ્યવાન) નોલેજ છે. આ એક જ ગીતા છે જેને મોસ્ટ વેલ્યુબલ કહે છે. સર્વ શાસ્ત્રમઈ શિરોમણી શ્રીમત ભગવત ગીતા છે. તે લોકો ભલે વાંચતા રહે છે પરંતુ અર્થ થોડી સમજે છે. ગીતા વાંચવાથી શું થશે. હવે બાપ કહે છે મને યાદ કરો તો તમે પાવન બનશો. ભલે તેઓ ગીતા વાંચે છે પરંતુ એકનો પણ બાપથી યોગ નથી. બાપને જ સર્વવ્યાપી કહી દે છે. પાવન પણ બની નથી શકતા. હવે આ લક્ષ્મી-નારાયણનાં ચિત્ર તમારી સામે છે. આમને દેવતા કહેવાય છે કારણ કે દૈવી ગુણ છે. આપ આત્માઓને પવિત્ર બની બધાંને પોતાનાં ઘરે જવાનું છે. નવી દુનિયામાં તો આટલા મનુષ્ય હોતા નથી. બાકી બધી આત્માઓને જવું પડશે પોતાનાં ઘરે. તમને બાપ પણ વન્ડરફુલ નોલેજ આપે છે, જેનાંથી તમે મનુષ્ય થી દેવતા બહુજ ઊંચાં બનો છો. તો આવાં ભણતર પર એટેન્શન (ધ્યાન) પણ એટલું જોઈએ. આ પણ સમજે છે જેવું જેમણે કલ્પ પહેલા એટેન્શન આપ્યું છે, એવું આપતાં રહશે. ખબર પડતી રહે છે. બાપ સર્વિસનાં સમાચાર સાંભળીને ખુશ પણ થાય છે. બાપ ને ક્યારેય ચિઠ્ઠી જ નથી લખતા તો સમજે છે તેમનો બુદ્ધિયોગ ક્યાંય ઠીક્કર-ભિત્તર તરફ લાગી ગયો છે. દેહ-અભિમાન આવેલું છે, બાપ ને ભૂલી ગયા છે. નહીં તો વિચાર કરો લવ મેરેજ (પ્રેમલગ્ન) થાય છે. તો તેમનો કેટલો એકબીજા થી પ્રેમ હોય છે. હા, કોઈ-કોઈ નાં વિચાર બદલાઈ જાય છે તો સ્ત્રી ને પણ મારી નાંખે છે. આ તમારા છે એમની સાથે લવમેરેજ. બાપ આવીને તમને સ્વયંનો પરિચય આપે છે. તમે જાતેજ પરિચય નથી પામતા. બાપને આવવું પડે છે. બાપ આવશે ત્યારે જ્યારે દુનિયા જૂની હશે. જૂની ને નવી બનાવવા જરુર સંગમ પર જ આવશે. બાપની ડ્યુટી (ફરજ) છે નવી દુનિયા સ્થાપન કરવાની. તમને સ્વર્ગનાં માલિક બનાવી દે છે તો આવા બાપની સાથે કેટલો લવ (પ્રેમ) હોવો જોઈએ પછી કેમ કહો છો બાબા અમે ભૂલી જઈએ છીએ. કેટલા ઊંચેથી ઊંચા બાપ છે. એમનાં થી ઊંચું કોઈ હોતું જ નથી. મનુષ્ય મુક્તિ માટે કેટલું માથુ મારે છે, ઉપાય કરે છે. કેટલું જુઠ્ઠું, ઠગી ચાલી રહી છે. મહર્ષિ વગેરે નું કેટલું નામ છે. ગવર્મેન્ટ ૧૦-૨૦ એકર જમીન આપી દે છે. એવું નથી કે ગવર્મેન્ટ કોઈ ઈરિલિજિયસ (અધાર્મિક/અનૈતિક) છે, તેમનાંમાં કોઈ મિનિસ્ટર રિલિજિયસ (ધાર્મિક) છે, કોઈ અનરિલિજિયસ (અધાર્મિક). કોઈ ધર્મને માનતા જ નથી. કહેવાય છે રિલીજન ઈઝ માઈટ (ધર્મ માં શક્તિ છે). ક્રિશ્ચનમાં માઈટ (શક્તિ) હતી ને. આખા ભારતને હપ કરીને ગયા. હમણાં ભારતમાં કોઈ માઈટ (શક્તિ) નથી. કેટલા ઝઘડા મારામારી લાગેલી છે. તે જ ભારત શું હતું. બાપ કેવી રીતે, ક્યાં આવે છે, કોઈને કંઈ પણ ખબર નથી. તમે જાણો છો મગધ દેશમાં આવે છે, મગર-મચ્છ હોય છે. મનુષ્ય એવા છે જે બધુજ ખાઈ જાય. સૌથી વધારે વૈષ્ણવ ભારત હતું. આ વૈષ્ણવ રાજ્ય છે ને. ક્યાં આ મહાન પવિત્ર દેવતાઓ, ક્યાં આજકાલ જુઓ શું-શું હપ કરતા જાય છે. આદમખોર પણ બની જાય છે. ભારત ની શું હાલત થઈ ગઈ છે. હમણાં તમને બધું રહસ્ય સમજાવી રહ્યા છે. ઉપરથી લઈને નીચે સુધી પૂરું જ્ઞાન આપે છે. પહેલા-પહેલા તમે જ આ પૃથ્વી પર હોવ છો પછી મનુષ્ય વૃદ્ધિને પામે છે. હમણાં થોડા સમયમાં હાહાકાર થઇ જશે પછી હાય-હાય કરતા રહેશે. સ્વર્ગ માં જુઓ કેટલું સુખ છે. આ લક્ષ-હેતુ ની નિશાની જુઓ. આ બધી આપ બાળકોએ ધારણા પણ કરવાની છે. કેટલી ઊંચું ભણતર છે. બાપ કેટલું ક્લિયર (સ્પષ્ટ) કરી સમજાવે છે. માળા નું રહસ્ય પણ સમજાવ્યું છે. ઉપરમાં ફૂલ છે શિવબાબા, પછી મેરુ..... પ્રવૃત્તિ માર્ગ છે ને. નિવૃત્તિ માર્ગ વાળાને તો માળા ફરાવવાનો હુકમ નથી. આ છે જ દેવી-દેવતાઓ ની માળા, તેમને કેવી રીતે રાજ્ય લીધું છે, તમારામાં પણ નંબરવાર છે. કોઈ-કોઈ છે જે બેધડક થઈ કોઈને પણ સમજાવે છે - આવો તો અમે તમને એવી વાત બતાવીએ જે બીજું કોઈ બતાવી જ નથી સકતા. સિવાય શિવબાબા નાં બીજું કોઈ જાણતું જ નથી. તેમને આ રાજયોગ કોણે શીખવાડ્યો. બહુ જ રસ થી બેસીને સમજાવવું જોઈએ. આ ૮૪ જન્મ કેવી રીતે લે છે, દેવતા, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર.... બાપ જેટલું સહજ નોલેજ બતાવે છે અને પવિત્ર પણ બનવાનું છે ત્યારે જ ઊંચું પદ પામશો. આખા વિશ્વ પર શાંતિ સ્થાપન કરવાવાળા તમે છો. બાપ તમને રાજ્ય ભાગ્ય આપે છે. દાતા છે ને. એ કંઈ લેતા નથી. તમારા ભણતરની આ છે પ્રાઈઝ (ઇનામ). આવી પ્રાઈઝ તો બીજું કોઈ આપી ન શકે. તો આવા બાપને પ્રેમથી કેમ નથી યાદ કરતા. લૌકિક બાપને તો આખો જન્મ યાદ કરો છો. પારલૌકિક ને કેમ નથી યાદ કરતા. બાપએ બતાવ્યું છે યુદ્ધનું મેદાન છે, સમય લાગે છે પાવન બનવામાં. એટલો જ સમય લાગે છે જ્યાં સુધી લડાઈ પૂરી થાય. એવું નથી જે શરુમાં આવ્યા છે તે પૂરા પાવન હશે. બાબા કહે છે માયાની લડાઈ બહુ જોરથી ચાલે છે. સારા-સારા ને પણ માયા જીતી લે છે. એટલી તો બળવાન છે. જે પડે છે તે પછી મુરલી પણ ક્યાંથી સાંભળે. સેવાકેન્દ્ર પર તો આવતા જ નથી તો તેમને કેવી રીતે ખબર પડે. માયા એકદમ વર્થ નોટ અ પેની (કોડીતુલ્ય) બનાવી દે છે. મુરલી જ્યારે વાંચે ત્યારે સુજાગ થાય. ગંદા કામમાં લાગી જાય છે. કોઈ સેન્સીબુલ (સમજદાર) બાળક હોય જે તેમને સમજાવે - તમે માયાથી કેવી રીતે હાર ખાધી છે. બાબા તમને શું સંભળાવે, તમે પછી ક્યાં જઇ રહ્યા છો. જુઓ છો આમને માયા ખાઇ રહી છે તો બચાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. ક્યાંક માયા આખો હપ ન કરી લે. ફરી થી સુજાગ થઈ જાય. નહીં તો ઉંચ પદ નહી પામેં. સદ્દગુરુ ની નિંદા કરાવે છે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ પ્યાર અને ગુડ મોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. બાપ થી સાઈલેન્સનું હુનર શીખીને આ હદની દુનિયાથી પાર બેહદ માં જવાનું છે. ફખુર (નશો) રહે બાપ આપણને કેટલું વન્ડરફુલ જ્ઞાન આપીને, કેટલી મોટી પ્રાઇઝ (ઈનામ) આપે છે.

2. બેધડક થઈને બહુ જ રસીલા ઢંગથી સેવા કરવાની છે. માયાની લડાઈમાં બળવાન બની જીત પામવાની છે. મુરલી સાંભળી સુજાગ રહેવાનું છે અને બધાંને સુજાગ કરવાનાં છે.

વરદાન :-
સ્વરાજ્ય નાં સંસ્કા રો દ્વારા ભવિષ્ય રાજ્ય અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાવાળી તકદીર વાન આત્મા ભવ :

લાંબાકાળ નાં રાજ્ય અધિકારી બનવાનાં સંસ્કાર લાંબાકાળ નાં ભવિષ્ય રાજ્ય અધિકારી બનાવશે. જો વારં-વાર વશીભૂત થાઓ છો, અધિકારી બનવાનાં સંસ્કાર નથી તો રાજ્ય અધિકારીઓનાં રાજ્ય માં રહેશો, રાજ્ય ભાગ્ય પ્રાપ્ત નહીં થાય. તો નોલેજનાં દર્પણમાં સ્વયંની તકદીરની સુરત ને જુઓ. બહુ જ સમયનાં અભ્યાસ દ્વારા પોતાનાં વિશેષ સહયોગી કર્મચારી અથવા રાજ્ય કારોબારી સાથીઓને પોતાનાં અધિકાર થી ચલાવો. રાજા બનો ત્યારે કહેવાશે તકદીરવાન આત્મા.

સ્લોગન :-
સકાશ દેવાની સેવા કરવાં માટે બેહદની વૈરાગ્ય વૃત્તિને ઈમર્જ કરો.