08-11-2019    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી       ઓમ શાંતિ      બાપદાદા મધુબન


મીઠા બાળકો - બાપ છે અવિ ના શી વૈદ , જે એક જ મહામંત્રથી તમારા બધાં દુઃખ દૂર કરી દે છે

પ્રશ્ન :-
માયા તમારી વચ્ચે વિધ્ન કેમ નાખે છે? કોઈ કારણ બતાવો?

ઉત્તર :-
૧. કારણકે તમે માયાનાં મોટામાં મોટા ગ્રાહક છો. તેની ગ્રાહકી ખતમ થાય છે એટલે વિઘ્ન નાખે છે. ૨. જ્યારે અવિનાશી વૈદ તમને દવા આપે છે તો માયાની બીમારી ઉથળે છે એટલે વિઘ્નોથી ડરવાનું નથી. મનમનાભવ નાં મંત્રથી માયા ભાગી જશે.

ઓમ શાંતિ!
બાપ બેસી બાળકો ને સમજાવે છે, મનુષ્ય 'મનની શાંતિ, મનની શાંતિ' કહી હેરાન થાય છે. રોજ કહે પણ છે ઓમ શાંતિ. પરંતુ એનો અર્થ ન સમજવાનાં કારણે શાંતિ માંગતા જ રહે છે. કહે પણ છે આઈ એમ આત્મા (હું આત્મા છું) અર્થાત આઈ એમ સાઈલેન્સ (હું શાંત સ્વરુપ છું). આપણો ધર્મ છે સાઈલેન્સ. પછી જ્યારે સ્વધર્મ શાંતિ છે તો પછી માંગવાની શા માટે? અર્થ ન સમજવાનાં કારણે પછી પણ માંગતા રહે છે. તમે સમજો છો આ રાવણ રાજ્ય છે પરંતુ એ પણ નથી સમજતા કે રાવણ આખી દુનિયા નો આમ અને ભારતનો ખાસ દુશ્મન છે એટલે રાવણને બાળતા રહે છે. એવો કોઈ પણ મનુષ્ય છે, જેમને કોઈ વર્ષ-વર્ષ બાળતા હોય? આને તો જન્મ-જન્માંતર કલ્પ કલ્પાન્તર બાળતા આવ્યા છે કારણ કે આ તમારો દુશ્મન બહુ જ મોટો છે. ૫ વિકારોમાં બધાં ફસાય છે. જન્મ જ ભ્રષ્ટાચાર થી થાય છે તો રાવણનું રાજ્ય થયું. આ સમયે અથાહ દુઃખ છે. આનો નિમિત્ત કોણ? રાવણ. આ કોઈને ખબર નથી - દુઃખ કયા કારણે થાય છે. આતો રાજ્ય જ રાવણનું છે. સૌથી મોટો દુશ્મન આ છે. દરેક વર્ષ આની એફીજી (પુતળું) બનાવી બાળતા રહે છે. દિન-પ્રતિદિન વધારે જ મોટું બનાવતા જાય છે. દુઃખ પણ વધી જાય છે. આટલા મોટા-મોટા સાધુ, સંત, મહાત્માઓ, રાજાઓ વગેરે છે પરંતુ એકને પણ એ ખબર નથી કે રાવણ આપણો દુશ્મન છે, જેને આપણે વર્ષ-વર્ષ બાળીએ છીએ. અને પછી ખુશી મનાવીએ છીએ. સમજે છે રાવણ મર્યો અને લંકાનાં માલિક બન્યા. પરંતુ માલિક બનતા નથી. કેટલા પૈસા ખર્ચ કરે છે. બાપ કહે છે તમને આટલા અગણિત પૈસા આપ્યા, બધાં ક્યાં ગુમાવ્યા? દશેરા પર લાખો રુપિયા ખર્ચ કરે છે. રાવણને મારી પછી લંકાને લૂંટે છે. કંઈ પણ સમજતા નથી, રાવણને કેમ બાળે છે. આ સમયે બધાં વિકારો ની જેલ માં પડ્યા છે. અડધો કલ્પ રાવણને બાળે છે કારણ કે દુઃખી છે. સમજે પણ છે રાવણનાં રાજ્યમાં આપણે બહુ જ દુઃખી છીએ. એ નથી સમજતા કે સતયુગમાં ૫ વિકાર હોતા નથી. આ રાવણને બાળવાનું વગેરે હોતું નથી. પૂછો આ ક્યારથી મનાવતા આવો છો! કહેશે આ તો અનાદિ ચાલતું આવે છે. રક્ષાબંધન ક્યારથી શરુ થઈ? કહેશે અનાદિ ચાલતું આવે છે. તો આ બધી સમજવાની વાતો છે ને. મનુષ્યોની બુદ્ધિ શું બની ગઈ છે. ન જાનવર છે, ન મનુષ્ય છે. કોઈ કામ નાં નથી. સ્વર્ગને બિલકુલ જાણતા નથી. સમજે છે - બસ, આ જ દુનિયા ભગવાને બનાવી છે. દુઃખમાં યાદ તો છતાં પણ ભગવાન ને કરે છે - હે ભગવાન આ દુ:ખ થી છોડાવો. પરંતુ કળયુગમાં તો સુખી થઈ ન શકે. દુઃખ તો જરુર ભોગવવાનું જ છે. સીડી ઉતરવાની જ છે. નવી દુનિયા થી જૂની દુનિયા નાં અંત સુધીનાં બધાં રહસ્ય બાપ સમજાવે છે. બાળકો પાસે આવે છે તો કહે છે કે બધાં દુ:ખો ની દવા એક છે. અવિનાશી વૈદ છે ને. ૨૧ જન્મોનાં માટે બધાંને દુઃખોથી મુક્ત કરી દે છે. એ વૈદ લોકો તો પોતે પણ બીમાર થઈ જાય છે. આતો છે અવિનાશી વૈદ. આ પણ સમજો છો - દુઃખ પણ અથાહ છે, સુખ પણ અથાહ છે. બાપ અથાહ સુખ દે છે. ત્યાં દુઃખનું નામ-નિશાન નથી હોતું. સુખી બનવાની જ દવા છે. ફક્ત મને યાદ કરો તો પાવન સતોપ્રધાન બની જશો, બધાં દુઃખ દૂર થઈ જશે. પછી સુખ જ સુખ હશે. ગવાય પણ છે - બાપ દુ:ખ હર્તા, સુખ કર્તા છે. અડધા કલ્પ નાં માટે તમારા બધાં દુઃખ દૂર થઈ જાય છે. તમે ફક્ત સ્વયંને આત્મા સમજી બાપને યાદ કરો.

આત્મા અને જીવ બંને નો ખેલ છે. નિરાકાર આત્મા અવિનાશી છે અને સાકાર શરીર વિનાશી છે આનો ખેલ છે. હવે બાપ કહે છે દેહ સહિત દેહનાં બધાં સંબંધો ને ભૂલી જાઓ. ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં રહેતા સ્વયંને એવું સમજો કે આપણે હવે પાછા જવાનું છે. પતિત તો જઈ ન શકે એટલે મામેકમ યાદ કરો તો સતોપ્રધાન બની જશો. બાપની પાસે દવા છે ને. આ પણ બતાવું છું, માયા વિઘ્ન જરુર નાખશે. તમે રાવણનાં ગ્રાહક છો ને. તેમની ગ્રાહકી ચાલી જશે તો જરુર ફુદકશે. તો બાપ સમજાવે છે આ તો ભણતર છે. કોઈ દવા નથી. દવા એ છે યાદ ની યાત્રા. એક જ દવા થી તમારા બધાં દુઃખ દૂર થઈ જશે, જો મને નિરંતર યાદ કરવાનો પુરુષાર્થ કરશો તો. ભક્તિમાર્ગમાં આવા બહુ જ છે જેમનું મુખ ચાલતું જ રહે છે. કોઈને કોઈ મંત્ર રામ નામ જપતા રહે છે, તેમને ગુરુનો મંત્ર મળેલો છે. આટલી વાર તમારે રોજ જપવાનો છે. એમને કહે છે રામ નાં નામની માળા જપવું. આને જ રામ નામ નું દાન કહે છે. આવી બહુ જ સંસ્થાઓ બનેલી છે. રામ-રામ જપતાં રહેશે તો ઝઘડા વગેરે કોઈ કરશે નહીં, વ્યસ્ત રહેશે. કોઈ કંઈ કહેશે તો પણ રિસ્પોન્સ (પ્રતિઉત્તર) નહીં આપે. બહુ જ થોડા આવું કરે છે. અહીંયા પછી બાપ સમજાવે છે રામ-રામ કોઈ મુખથી કહેવાનું નથી. આતો અજપાજાપ છે ફક્ત બાપ ને યાદ કરતા રહો. બાપ કહે છે હું કોઈ રામ નથી. રામ તો ત્રેતાનો હતો, જેમની રાજાઈ હતી, તેમને તો જપવાનું નથી. હવે બાપ સમજાવે છે ભક્તિમાર્ગમાં આ બધાં સિમરણ કરતાં, પૂજા કરતાં તમે સીડી નીચે જ ઉતરતા આવ્યા છો કારણકે તે બધું છે અનરાઈટિયસ (અસત્ય). રાઈટિયસ (સત્ય) તો એક જ બાપ છે. એ આપ બાળકોને બેસી સમજાવે છે. આ કેવો ભૂલ-ભૂલૈયા નો ખેલ છે. જે બાપથી આટલો બેહદ નો વારસો મળે છે એમને યાદ કરે તો ચહેરો જ તેમનો ચમકતો રહે. ખુશીમાં ચહેરો ખીલી જાય છે. મુખ પર મુસ્કુરાહટ (સ્મિત) આવી જાય છે. તમે જાણો છો બાપને યાદ કરવાથી આપણે આ બનશું. અડધા કલ્પ નાં માટે આપણા બધાં દુઃખ દૂર થઈ જશે. એવું નથી, બાબા કંઈ કૃપા કરી દેશે. ના, આ સમજવાનું છે - આપણે બાપને જેટલું યાદ કરશું એટલા સતોપ્રધાન બની જઈશું. આ લક્ષ્મી-નારાયણ વિશ્વનાં માલિક કેટલા હર્ષિતમુખ છે. એવું બનવાનું છે. બેહદનાં બાપ ને યાદ કરી અંદરમાં ખુશી થાય છે ફરીથી આપણે વિશ્વનાં માલિક બનશું. આ આત્માની ખુશીનાં સંસ્કાર જ ફરી સાથે ચાલશે. પછી થોડા-થોડા ઓછા થતાં જશે. આ સમય માયા તમને ફટકારશે પણ બહુજ. માયા કોશિશ કરશે - તમારી યાદને ભુલાવવાની. સદેવ આવાં હર્ષિતમુખ રહી નહીં શકો. જરુર કોઇ સમયે ઘુટકા ખાશો (મૂંઝાશો). મનુષ્ય જ્યારે બીમાર પડે છે તો તેમને કહેતાં પણ હશે શિવબાબા ને યાદ કરો પરંતુ શિવબાબા છે કોણ, આ કોઈને ખબર નથી તો શું સમજી યાદ કરે? કેમ યાદ કરે? આપ બાળકો તો જાણો છો બાપને યાદ કરવાથી આપણે તમોપ્રધાન થી સતોપ્રધાન બનશું. દેવી-દેવતા સતોપ્રધાન છે ને, તેમને કહેવાય છે ડીટી વર્લ્ડ (દૈવી દુનિયા). મનુષ્યોની દુનિયા નથી કહેવાતું. મનુષ્ય નામ હોતું નથી. ફલાણા દેવતા. તે છે જ ડીટી વર્લ્ડ, આ છે હ્યુમન વર્લ્ડ (મનુષ્યોની દુનિયા). આ બધી સમજવાની વાતો છે. બાપ જ સમજાવે છે બાપને કહેવાય છે જ્ઞાનનાં સાગર. બાપ અનેક પ્રકારની સમજણ આપતા રહે છે. તો પણ છેલ્લે મહામંત્ર આપે છે - બાપ ને યાદ કરો તો તમે સતોપ્રધાન બની જશો અને તમારા બધાં દુઃખ દૂર થઈ જશે. કલ્પ પહેલા પણ તમે દેવી-દેવતા બન્યા હતા. તમારી સીરત(ચલન) દેવતાઓ જેવી હતી. ત્યાં કોઈ પણ ઉલટું-સુલટું બોલતા ન હતા. એવું કોઈ કામ જ નહોતું. તે છે ડીટી વર્લ્ડ (દૈવી દુનિયા). આ છે હ્યુમન વર્લ્ડ (મનુષ્યની દુનિયા). ફરક છે ને. આ બાપ બેસી સમજાવે છે. મનુષ્ય તો સમજે છે ડીટી વર્લ્ડ ને લાખો વર્ષ થઈ ગયા. અહીંયા તો કોઈને દેવતા કહી ન શકાય. દેવતાઓ તો સ્વચ્છ હતા. મહાન આત્મા દેવી-દેવતાને કહેવાય છે. મનુષ્યને ક્યારેય ન કહી શકાય. આ છે રાવણ ની દુનિયા. રાવણ બહુ જ મોટો દુશ્મન છે. આનાં જેવો દુશ્મન કોઈ હોતો નથી. દરેક વર્ષ તમે રાવણને બાળો છો. આ છે કોણ? કોઈને ખબર નથી. કોઈ મનુષ્ય તો નથી, આ છે ૫ વિકાર એટલે આને રાવણ રાજ્ય કહેવાય છે. ૫ વિકારોનું રાજ્ય છે ને. બધામાં ૫ વિકાર છે. આ દુર્ગતિ અને સદ્દ્ગતિની રમત બનેલી છે. હમણાં તમને સદ્દ્ગતિ નાં સમયે આદિનું પણ સમજાવ્યું છે. દુર્ગતિ નું પણ સમજાવ્યું છે. તમે જ ઊંચા ચઢો છો પછી તમે જ નીચે પડો છો. શિવ જયંતી પણ ભારતમાં જ હોય છે. રાવણ જયંતી પણ ભારતમાં જ થાય છે. અડધો કલ્પ છે દૈવી દુનિયા, લક્ષ્મી-નારાયણ, રામ-સીતા નું રાજ્ય હોય છે. હમણાં આપ બાળકો બધાંની બાયોગ્રાફી (જીવનકહાની) ને જાણો છો. મહિમા બધી તમારી છે. નવરાત્રી પર પૂજા વગેરે બધું તમારું થાય છે. તમે જ સ્થાપના કરો છો. શ્રીમત પર ચાલી તમે વિશ્વને ચેંજ (પરિવર્તન) કરો છો તો શ્રીમત પર પૂરું ચાલવું જોઈએ ને. નંબરવાર પુરુષાર્થ કરતા રહે છે. સ્થાપના થતી રહે છે. આમાં લડાઈ વગેરેની કોઈ વાત નથી. હવે તમે સમજો છો આ પુરુષોત્તમ સંગમયુગ છે જ બિલકુલ અલગ. જૂની દુનિયાનો અંત નવી દુનિયાની આદિ. બાપ આવે જ છે જૂની દુનિયાને ચેન્જ કરવા. તમને સમજાવે તો બહુ જ છે પરંતુ ઘણા છે જે ભૂલી જાય છે. ભાષણનાં પછી સ્મૃતિ આવે છે - આ-આ પોઇન્ટ (મુદ્દાઓ) સમજાવવાનાં હતા. હૂબહૂ કલ્પ-કલ્પ જેમ સ્થાપના થઈ છે તેમ થતી રહેશે, જેમણે જે પદ પામ્યું છે તે જ પામશે. બધાં એક જેવું પદ નથી પામી શકતા. ઊંચેથી ઊંચું પદ પામવા વાળા પણ છે તો ઓછામાં ઓછું પદ પામવા વાળા પણ છે. જે અન્ય બાળકો છે તેઓ આગળ જઈને બહુ જ ફીલ (અનુભવ) કરશે - આ સાહૂકારો ની દાસી બનશે, આ રાજાઈ ઘરમાં દાસી બનશે. આ મોટા સાહૂકાર બનશે, જેમને ક્યારેક-ક્યારેક ઇનવાઈટ (આમંત્રણ) કરતા રહેશે. બધાં ને થોડું ઇનવાઈટ (આમંત્રણ) કરશે, બધાં મુખ થોડી જોશે.

બાપ પણ બ્રહ્મા મુખથી સમજાવે છે, સમ્મુખ બધાં થોડા જોઈ શકશે. તમે હમણાં સમ્મુખ આવ્યા છો, પવિત્ર બન્યા છો. એવું પણ થાય છે જે અપવિત્ર આવી અહીંયા બેસે છે, કંઈક સાંભળશે તો પછી દેવતા બની જશે છતાં પણ કંઈક સાંભળશે તો અસર પડશે. નહીં સાંભળે તો પછી આવશે જ નહીં. તો મૂળ વાત બાપ કહે છે મનમનાભવ. આ એક જ મંત્ર થી તમારા બધાં દુઃખ દૂર થઈ જાય છે. મનમનાભવ - આ બાપ કહે છે પછી શિક્ષક થઇ કહે છે મધ્યાજીભવ. બાપ પણ છે, શિક્ષક પણ છે, ગુરુ પણ છે. ત્રણેય યાદ રહે તો પણ બહુ જ હર્ષિતમુખ અવસ્થા રહે. બાપ ભણાવે છે પછી બાપ જ સાથે લઈ જાય છે. આવા બાપને કેટલા યાદ કરવા જોઈએ. ભક્તિમાર્ગમાં તો બાપને કોઈ જાણતું જ નથી. ફક્ત એટલું જાણે છે ભગવાન છે, આપણે બધાં બ્રધર્સ (ભાઈ-ભાઈ) છીએ. બાપ થી શું મળવાનું છે, તે કંઈ પણ ખબર નથી. તમે હવે સમજો છો એક બાપ છે, આપણે એમનાં બાળકો બધાં બ્રધર્સ (ભાઈ-ભાઈ) છીએ. આ બેહદની વાત છે ને. બધાં બાળકોને શિક્ષક બની ભણાવે છે. પછી બધાંનો હિસાબ-કિતાબ ચૂકતું કરાવી પાછા લઈ જશે. આ છી-છી દુનિયાથી પાછા જવાનું છે, નવી દુનિયામાં આવવા માટે તમને લાયક બનાવે છે. જે-જે લાયક બને છે, તે સતયુગ માં આવે છે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ પ્યાર અને ગુડ મોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. સ્વયંની અવસ્થાને સદા એકરસ અને હર્ષિતમુખ રાખવા માટે બાપ, શિક્ષક, સદ્દગુરુ ત્રણેયને યાદ કરવાનાં છે. અહીંયા થી જ ખુશીનાં સંસ્કાર ભરવાનાં છે. વારસાની સ્મૃતિથી ચહેરો તથા ચમકતો રહે.

2. શ્રીમત પર ચાલી આખા વિશ્વને ચેંજ (પરિવર્તન) કરવાની સેવા કરવાની છે. ૫ વિકારોમાં જે ફસાયેલા છે, તેમને નિકળવાનાં છે. સ્વયંનાં સ્વધર્મની ઓળખ આપવાની છે.

વરદાન :-
સ્વ નાં રાજ્ય દ્વારા પોતા નાં સાથીઓને સ્નેહી સહયોગી બ ના વવા વાળા માસ્ટર દાતા ભવ :

રાજા અર્થાત્ દાતા. દાતા ને કહેવું કે માંગવું નથી પડતું. સ્વયં દરેક રાજાઓને પોતાનાં સ્નેહ ની સૌગાત ઓફર કરે છે. તમે પણ સ્વ પર રાજ્ય કરવાવાળા રાજા બનો તો દરેક તમારી આગળ સહયોગની સૌગાત ઓફર કરશે. જેમનું સ્વ પર રાજ્ય છે એમની આગળ લૌકિક-અલૌકિક સાથી જી હાજીર, જી હજૂર, હા જી કરતા સ્નેહી સહયોગી બને છે. પરિવારમાં ક્યારેય ઓર્ડર (હુકમ) નથી ચલાવવાનો, પોતાની કર્મેન્દ્રિયોને ઓર્ડર માં રાખજો તો તમારા સર્વ સાથી તમારા સ્નેહી સહયોગી બની જશે.

સ્લોગન :-
સર્વ પ્રાપ્તિ નાં સાધન હોવા છતાં પણ વૃત્તિ ઉપરામ રહે ત્યારે કહેવાશે વૈરાગ્ય વૃત્તિ.