09-10-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - સવારે - સવારે ઉઠી બાબા થી મીઠી - મીઠી વાતો કરો , વિચાર સાગર મંથન કરવા માટે સવાર નો સમય ખુબ સરસ છે

પ્રશ્ન :-
ભક્ત પણ ભગવાન ને સર્વશક્તિમાન્ કહે છે અને આપ બાળકો પણ, પરંતુ બંને માં અંતર શું છે?

ઉત્તર :-
તે કહે છે ભગવાન તો જે ઈચ્છે તે કરી શકે છે. બધુંજ એમનાં હાથમાં છે. પરંતુ તમે જાણો છો બાબાએ કહ્યું છે હું પણ ડ્રામાનાં બંધન માં બંધાયેલો છું. ડ્રામા સર્વશક્તિમાન્ છે. બાપ ને સર્વશક્તિમાન્ એટલે કહેવાય છે કારણ કે એમની પાસે સર્વને સદ્દગતિ આપવાની શક્તિ છે. એવું રાજ્ય સ્થાપન કરે જેને ક્યારેય કોઈ છીનવી નથી શકતું.

ઓમ શાંતિ!
કોણે કહ્યું? બાબાએ. ઓમ્ શાંતિ - આ કોણે કહ્યું? દાદાએ. હવે આપ બાળકોએ આ જાણ્યું છે. ઊંચે થી ઊંચા ની મહિમા તો ખુબ ભારે છે. કહે છે સર્વશક્તિમાન્ છે તો શું નથી કરી શકતાં. હવે આ ભક્તિમાર્ગ વાળા તો સર્વશક્તિમાન્ નો અર્થ ખુબ ભારે નીકાળતાં હશે. બાપ કહે છે ડ્રામા અનુસાર બધુંજ થાય છે, હું કાંઈ પણ કરતો નથી. હું પણ ડ્રામાનાં બંધનમાં બંધાયેલો છું. ફક્ત તમે બાપને યાદ કરવાથી સર્વશક્તિમાન્ બની જાઓ છો. પવિત્ર બનવાથી તમોપ્રધાન થી સતોપ્રધાન બની જાઓ છો. બાપ સર્વશક્તિમાન્ છે, એમને શીખવાડવાનું હોય છે. બાળકો, મને યાદ કરો તો વિકર્મ વિનાશ થઇ જશે પછી સર્વશક્તિમાન્ બની વિશ્વ પર રાજ્ય કરશો. શક્તિ નહીં હશે તો રાજ્ય કેવી રીતે કરશો. શક્તિ મળે છે યોગ થી એટલે ભારતનો પ્રાચીન યોગ ખુબ ગવાય છે. આપ બાળકો નંબરવાર યાદ કરી વધારે ખુશી માં આવો છો. તમે જાણો છો આપણે આત્માઓ બાપ ને યાદ કરવાથી વિશ્વ પર રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. કોઈની તાકાત નથી જે છીનવી શકે. ઊંચે થી ઊંચા બાપની મહિમા બધાં કરે છે પરંતુ સમજતાં કાંઈ નથી. એક પણ મનુષ્ય નથી જેમને એ ખબર હોય કે આ નાટક છે. જો સમજતાં હોય કે નાટક છે તો શરું થી અંત સુધી તે યાદ આવવું જોઈએ. નહીં તો નાટક કહેવું જ ખોટું થઈ જાય છે. કહે પણ છે આ નાટક છે, અમે પાર્ટ ભજવવાં આવ્યાં છીએ. તો એ નાટકનાં આદિ-મધ્ય-અંત ને પણ જાણવું જોઈએ ને. એમ પણ કહે છે અમે ઉપર થી આવીએ છીએ ત્યારે તો વૃદ્ધિ થતી રહે છે ને. સતયુગ માં તો થોડાં મનુષ્ય હતાં. આટલી બધી આત્માઓ ક્યાંથી આવી, આ કોઈ સમજતાં નથી કે આ અનાદિ બન્યો-બનેલ અવિનાશી ડ્રામા છે. જે આદિ થી અંત સુધી રિપીટ (પુનરાવૃત્તિ) થતો રહે છે. તમે બાયોસ્કોપ શરું થી અંત સુધી જુઓ પછી બીજી વાર રિપીટ કરી ને જો જોશો તો ચક્ર જરુર હૂબહૂ રિપીટ થશે. જરા પણ ફરક નહીં હશે.

બાપ મીઠા-મીઠા બાળકોને કેવી રીતે બેસી સમજાવે છે. કેટલાં મીઠા બાપ છે. બાબા તમે કેટલાં મીઠા છો. બાબા બસ, હવે તો અમે ચાલીએ છીએ પોતાનાં સુખધામ માં. હવે આ ખબર પડી છે કે આત્મા પાવન બની જશે તો દૂધ પણ ત્યાં પાવન મળશે. શ્રેષ્ઠાચારી માતાઓ ખુબ મીઠી હોય છે, સમય પર બાળકોને જાતેજ દૂધ પીવડાવે છે. બાળકોને રડવાની દરકાર નથી હોતી. એવું-એવું આ પણ વિચાર સાગર મંથન કરવાનું હોય છે. સવારે બાબા સાથે વાતો કરવાથી ખુબ મજા આવે છે. બાબા તમે કેટલી સારી યુક્તિ બતાવો છો, શ્રેષ્ઠાચારી રાજ્ય સ્થાપન કરવાની. પછી અમે શ્રેષ્ઠાચારી માતાઓનાં ખોળામાં જઈશું. અનેકવાર અમે જ તે નવી સૃષ્ટિમાં ગયાં છીએ. હવે અમારા ખુશી નાં દિવસો આવે છે. આ ખુશી નો ખોરાક છે એટલે ગાયન પણ છે અતીન્દ્રિય સુખ પૂછવું હોય તો ગોપ-ગોપીઓથી પૂછો. હવે આપણને બેહદનાં બાપ મળ્યાં છે. આપણને ફરી થી સ્વર્ગનાં માલિક શ્રેષ્ઠાચારી બનાવે છે. કલ્પ-કલ્પ આપણે પોતાનું રાજ્ય-ભાગ્ય લઈએ છીએ. હાર ખાઈએ છીએ પછી જીત પામીએ છીએ. હવે બાપ ને યાદ કરવાથી જ રાવણ પર જીત પામવાની છે પછી આપણે પાવન બની જઈશું. ત્યાં લડાઈ દુઃખ વગેરે નું નામ નથી, કોઈ ખર્ચો નથી. ભક્તિમાર્ગ માં જન્મ-જન્માંતર કેટલાં ખર્ચા કર્યા, કેટલાં ધક્કા ખાધાં, કેટલાં ગુરુ કર્યા છે. હવે પછી આડધાકલ્પ આપણે કોઈ ગુરુ નહીં કરીશું. શાંતિધામ, સુખધામ જઈશું. બાપ કહે છે તમે સુખધામ નાં રાહી છો. હવે દુઃખધામ થી સુખધામ માં જવાનું છે. વાહ અમારા બાબા, કેવી રીતે અમને ભણાવી રહ્યાં છે. આપણું યાદગાર પણ અહીંયા છે. આ તો ખુબ વન્ડર (અદ્દભુત) છે. આ દેલવાડા મંદિરની તો અપરમપાર મહિમા છે. હમણાં આપણે રાજ્યોગ શીખીએ છીએ. તેનું યાદગાર તો જરુર બનશે ને. આ હૂબહૂ આપણું યાદગાર છે. બાબા, મમ્મા અને બાળકો બેઠાં છે. નીચે યોગ શીખી રહ્યાં છે, ઉપર માં સ્વર્ગની રાજાઈ છે. ઝાડ માં પણ કેટલું ક્લિયર (સ્પષ્ટ) છે. બાબાએ કેવી રીતે સાક્ષાત્કાર કરાવી પછી ચિત્ર બેસી બનાવડાવ્યાં છે. બાબાએ જ સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો અને પછી સુધાર પણ કર્યો. કેટલું વન્ડર છે. બધું નવું નોલેજ છે. કોઈને પણ આ નોલેજ ની ખબર નથી. બાપ જ બેસી સમજાવે છે, મનુષ્ય કેટલાં તમોપ્રધાન બનતાં જાય છે. મનુષ્ય સૃષ્ટિ વધતી જાય છે. ભક્તિ પણ વૃદ્ધિને પામતાં-પામતાં તમોપ્રધાન બનતી જાય છે. અહીંયા હવે તમે સતોપ્રધાન બનવાનો પુરુષાર્થ કરો છો. ગીતામાં પણ અક્ષર છે મનમનાભવ. ફક્ત એ નથી જાણતાં કે ભગવાન કોણ છે. હવે આપ બાળકોએ સવારે-સવારે ઉઠીને વિચાર સાગર મંથન કરવાનું છે કે મનુષ્યોને ભગવાન નો પરિચય કેવી રીતે આપીએ. ભક્તિ માં પણ મનુષ્ય સવારે-સવારે ઉઠીને કોઠી માં બેસી ભક્તિ કરે છે. તે પણ વિચાર સાગર મંથન થયું ને. હવે તમને જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર મળે છે. બાપ ત્રીજું નેત્ર આપવાની કથા સંભળાવે છે. આને જ પછી તીજરી ની કથા કહી દીધું છે. તીજરી ની કથા, અમરકથા, સત્ય નારાયણ ની કથા પણ પ્રખ્યાત છે. સંભળાવવા વાળા એક જ બાપ છે જે પછી ભક્તિમાર્ગ માં ચાલે છે. જ્ઞાન થી આપ બાળકો સાલવેન્ટ (ભરપુર) બનો છો, એટલે દેવતાઓને પદમપતિ કહે છે. દેવતાઓ ખુબ ધનવાન, પદમપતિ બને છે. કળયુગ ને પણ જુઓ અને સતયુગ ને પણ જુઓ - રાત-દિવસ નું અંતર છે. આખી દુનિયા ની સફાઈ થવામાં સમય લાગે છે ને. આ બેહદની દુનિયા છે. ભારત છે જ અવિનાશી ખંડ. આ ક્યારેય પ્રાયઃલોપ થતો નથી. એક જ ખંડ રહે છે-અડધોકલ્પ. પછી બીજા ખંડ ઇમર્જ (જાગૃત) થશે નંબરવાર. આપ બાળકોને કેટલું જ્ઞાન મળે છે. બોલો - દુનિયાની હિસ્ટ્રી-જોગ્રોફી કેવી રીતે ચક્ર લગાવે છે - આવીને સમજો. પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓનું કેટલું માન છે, પરંતુ તે પણ સૃષ્ટિનાં આદિ-મધ્ય-અંત ને નથી જાણતાં. તે હઠયોગી છે. હાં, બાકી તેમનામાં પવિત્રતા ની તાકાત છે જેનાથી ભારત ને થમાવે છે. નહીં તો ભારત ખબર નહીં શું થઈ જાત. મકાન નું સારકામ વગેરે કરાવાય છે ને - તો શોભા થાય છે. ભારત મહાન્ પવિત્ર હતું, હવે તે જ પતિત બન્યું છે. ત્યાં તમારું સુખ પણ ખુબ સમય ચાલે છે. તમારી પાસે ખુબ ધન રહે છે. તમે ભારતમાં જ રહેતાં હતાં. તમારું રાજ્ય હતું, કાલ ની વાત છે. પછી પાછળ અન્ય ધર્મ આવ્યાં છે. તેમણે આવી ને કંઈક સુધાર કરી પોતાનું નામ પ્રસિદ્ધ કર્યુ છે. હવે તે પણ બધાં તમોપ્રધાન બની ગયાં છે. હવે આપ બાળકોને કેટલી ખુશી થવી જોઈએ. આ બધી વાતો નવાં ને નથી સંભળાવવાની. પહેલાં-પહેલાં તો બાપ નો પરિચય આપવાનો છે. બાપનું નામ, રુપ, દેશ, કાળ જાણો છો? ઊંચે થી ઊંચા બાપનો પાર્ટ (ભૂમિકા) તો પ્રસિદ્ધ થાય છે ને. હવે તમે જાણો છો - એ બાપ જ આપણને ડાયરેક્શન (માર્ગદર્શન) આપી રહ્યાં છે. તમે ફરીથી પોતાની રાજધાની સ્થાપન કરી રહ્યાં છો. આપ બાળકો મારા મદદગાર છો. તમે પવિત્ર બનો છો. તમારા માટે પવિત્ર દુનિયા જરુર સ્થાપન થવાની છે. તમે આ લખી શકો છો કે જૂની દુનિયા બદલાઈ રહી છે. પછી આ સૂર્યવંશી-ચંદ્રવંશી રાજ્ય હશે. પછી રાવણ રાજ્ય થશે. ચિત્રો પર સમજાવવાનું ખુબ મીઠું લાગે છે, આમાં તિથિ-તારીખ બધું લખેલું છે. ભારતનો પ્રાચીન રાજયોગ એટલે યાદ. યાદ થી વિકર્મ વિનાશ થાય છે અને ભણતર થી પદ મળે છે. દૈવીગુણ ધારણ કરવાનાં છે. હાં, એટલું જરુર છે માયા નાં તોફાન આવશે. સવારે ઉઠીને બાબા સાથે વાતો કરવી ખુબ સારું છે. ભક્તિ અને જ્ઞાન બંનેનાં માટે આ સમય સારો છે. મીઠી-મીઠી વાતો કરવી જોઈએ. હવે આપણે શ્રેષ્ઠાચારી દુનિયામાં જઈશું. ઘરડાઓનાં દિલ માં તો આ રહે છે ને કે અમે શરીર છોડી ગર્ભ માં જઈશું. બાબા કેટલો નશો ચઢાવે છે. આવી-આવી વાતો બેસી ને કરો તો પણ તમારું જમા થઈ જાય. શિવબાબા આપણને નર્કવાસી થી સ્વર્ગવાસી બનાવી રહ્યાં છે. પહેલાં-પહેલાં આપણે આવીએ છીએ, આખો ઓલરાઉન્ડ (સર્વાંગી) પાર્ટ આપણે ભજવ્યો છે. હવે બાબા કહે છે આ છી-છી વસ્ત્ર ને છોડી દો. દેહ સહિત આ આખી દુનિયા ને ભૂલી જાઓ. આ છે બેહદ નો સંન્યાસ. ત્યાં પણ તમે ઘરડા થશો તો સાક્ષાત્કાર થશે - અમે બાળક બનીએ છીએ. ખુશી થાય છે. બાળપણ તો સૌથી સારું છે. આવું-આવું સવારે બેસી વિચાર સાગર મંથન કરવાનું છે. પોઇન્ટસ (જ્ઞાન) નીકળશે તો તમને ખુશી થશે. ખુશી માં કલાક-દોઢ કલાક વીતી જાય છે. જેટલી પ્રેક્ટિસ (અભ્યાસ) થતી જશે એટલી ખુશી વધતી જશે. ખુબ મજા આવશે અને પછી હરતાં-ફરતાં યાદ કરવાનાં છે. ફુરસદ ખુબ છે, હાં વિધ્ન પડશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. ધંધામાં મનુષ્ય ને નિંદર નથી આવતી. સુસ્ત લોકો નિંદર કરે છે. તમે જેટલું થઈ શકે શિવબાબા ને જે યાદ કરતાં રહો. તમને બુદ્ધિમાં રહે છે શિવબાબાનાં માટે અમે ભોજન બનાવીએ છીએ. શિવબાબા નાં માટે અમે આ કરીએ છીએ. ભોજન પણ શુદ્ધિ થી બનાવવાનું છે. એવી ચીજ ન હોય જેનાથી ખિટપિટ થઈ જાય. બાબા સ્વયં પણ યાદ કરે છે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. સવારે-સવારે ઉઠીને બાબા સાથે મીઠી-મીઠી વાતો કરવાની છે. રોજ ખુશી નો ખોરાક ખાતા અતીન્દ્રિય સુખનો અનુભવ કરવાનો છે.

2. સતયુગ રાજધાની સ્થાપન કરવામાં બાપ નાં પૂરા મદદગાર બનવાનાં માટે પાવન બનવાનું છે, યાદ થી વિકર્મ વિનાશ કરવાનાં છે, ભોજન પણ શુદ્ધિ થી બનાવવાનું છે.

વરદાન :-
સ્વ સ્થિતિ દ્વારા પરિસ્થિતિઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા વાળા સંગમયુગી વિજયી રત્ન ભવ

પરિસ્થિતિઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે સ્વ-સ્થિતિ. આ દેહ પણ પર છે, સ્વ નથી. સ્વ સ્થિતિ કે સ્વધર્મ સદા સુખ નો અનુભવ કરાવે છે અને પ્રકૃતિ-ધર્મ અર્થાત્ પર ધર્મ અથવા દેહ ની સ્મૃતિ કોઈને કોઈ પ્રકાર નાં દુઃખનો અનુભવ કરાવે છે. તો જે સદા સ્વ સ્થિતિમાં રહે છે તે સદા સુખ નો અનુભવ કરે છે, તેની પાસે દુઃખ ની લહેર આવી નથી શકતી. તે સંગમયુગી વિજયી રત્ન બની જાય છે.

સ્લોગન :-
પરિવર્તન શક્તિ દ્વારા વ્યર્થ સંકલ્પો નાં પ્રવાહ નો ફોર્સ (બળ) સમાપ્ત કરો.


માતેશ્વરી જી નાં અણમોલ મહાવાક્ય

આ અવિનાશી ઈશ્વરીય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનાં માટે કોઈ પણ ભાષા શીખવી નથી પડતી

આપણું જે ઈશ્વરીય જ્ઞાન છે તે ખુબજ સહજ અને મીઠું છે, આનાથી જન્મ-જન્માંતર નાં માટે કમાણી જમા થાય છે. આ જ્ઞાન એટલું સહજ છે જે કોઈ પણ મહાન આત્મા, અહિલ્યા જેવી પથ્થર બુદ્ધિ, કોઈ પણ ધર્મવાળા બાળક થી લઈને વૃદ્ધ સુધી કોઈ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જુઓ, આટલું સહજ હોવા છતાં પણ દુનિયા વાળા આ જ્ઞાન ને ખુબ ભારે સમજે છે. કોઈ સમજે છે જ્યારે અમે ખુબ વેદ, શાસ્ત્ર, ઉપનિષદ ભણીને મોટા-મોટા વિદ્વાન બનીએ, તેનાં માટે પછી ભાષા શીખવી પડે. ખુબ હઠયોગ કરે ત્યારે જ પ્રાપ્તિ થઇ શકશે પરંતુ આ તો આપણે પોતાનાં અનુભવ થી જાણી ચૂક્યા છીએ કે આ જ્ઞાન ખુબજ સહજ અને સરળ છે કારણ કે સ્વયં પરમાત્મા ભણાવી રહ્યાં છે, આમાં ન કોઈ હઠક્રિયા, ન જપ તપ, ન શાસ્ત્રવાદી પંડિત બનવાનું, ન કોઈ આનાં માટે સંસ્કૃત ભાષા શીખવાની જરુર છે, આ તો નેચરલ (સ્વભાવિક) આત્મા ને પોતાનાં પરમપિતા પરમાત્મા ની સાથે યોગ લગાવવાનો છે. ભલે કોઈ આ જ્ઞાન ને ન પણ ધારણ કરી શકે તો પણ ફક્ત યોગ થી પણ ખુબ ફાયદો થશે. આનાથી એક તો પવિત્ર બનાય છે, બીજું પછી કર્મબંધન ભસ્મીભૂત થાય છે અને કર્માતીત બનાય છે, એટલી તાકાત છે આ સર્વશક્તિવાન્ પરમાત્માની યાદ માં. ભલે એ પોતાનાં સાકાર બ્રહ્મા તન દ્વારા આપણને યોગ શીખવાડી રહ્યાં છે પરંતુ યાદ છતાં પણ ડાયરેક્ટ એ જ્યોતિ સ્વરુપ શિવ પરમાત્મા ને કરવાનાં છે, એ યાદ થી જ કર્મબંધન નો મેલ ઉતરશે. અચ્છા. ઓમ્ શાંતિ.