11.03.2020 પ્રાતઃમુરલી ઓમ શાંતિ બાપદાદા મધુબન


"મીઠા બાળકો - તમે બાપનાં બાળકો માલિક છો, તમે કોઈ બાપ ની પાસે શરણ નથી લીધી, બાળક ક્યારેય બાપની શરણ માં નથી જતાં ”

પ્રશ્ન :-

કઈ વાતનું સદા સિમરણ થતું રહે તો માયા હેરાન નહીં કરશે?

ઉત્તર :-

આપણે બાપની પાસે આવ્યાંં છીએં, એ આપણાં બાપ પણ છે, શિક્ષક પણ છે, સદ્દગુરુ પણ છે પરંતુ છે નિરાકાર. આપણને નિરાકારી આત્માઓને ભણાવાવાળા નિરાકાર બાબા છે, આ બુદ્ધિમાં સિમરણ રહે તો ખુશી નો પારો ચઢ્યો રહેશે પછી માયા હેરાન નહીં કરશે.

ઓમ શાંતિ ! ત્રિમૂર્તિ બાપે બાળકોને સમજાવ્યું છે. ત્રિમૂર્તિ બાપ છે ને. ત્રણેય ને રચવાવાળા તે થયાં સર્વનાં બાપ કારણ કે ઊંચેથી ઊંચા એ બાપ જ છે. બાળકો ની બુદ્ધિમાં છે અમે એમનાં બાળક છીએ. જેમ બાપ પરમધામ માં રહે છે તેમ આપણે આત્માઓ પણ ત્યાંનાં નિવાસી છીએં. બાપે આ પણ સમજાવ્યું છે કે આ ડ્રામા છે, જે કાંઇ થાય છે તે ડ્રામામાં એક જ વાર થાય છે. બાપ પણ એક જ વાર ભણાવવાં આવે છે. તમે કોઈ શરણાગતિ નથી લેતાં. આ અક્ષર ભક્તિમાર્ગનો છે - શરણ પડી હું તારા. બાળક ક્યારેય બાપને શરણ પડે છે શું! બાળકો તો માલિક હોય છે. આપ બાળકો બાપને શરણ નથી પડ્યાં. બાપે તમને પોતાનાં બનાવ્યાં છે. બાળકોએ બાપને પોતાનાં બનાવ્યાં છે. આપ બાળકો બાપને બોલાવો જ છો કે બાબા આવો, અમને પોતાનાં ઘરે લઈ જાઓ અથવા રાજાઈ આપો. એક છે શાંતિધામ, બીજું છે સુખધામ. સુખધામ છે બાપની મિલકત અને દુઃખધામ છે રાવણ ની મિલકત. ૫ વિકારોમાં ફસાવાથી દુઃખ જ દુઃખ છે. હવે બાળકો જાણે છે - આપણે બાબાની પાસે આવ્યાંં છીએ. એ બાપ પણ છે, શિક્ષક પણ છે પરંતુ છે નિરાકાર. આપણને નિરાકારી આત્માઓને ભણાવવા વાળા પણ નિરાકાર છે. એ છે આત્માઓનાં બાપ. આ સદેવ બુદ્ધિમાં સિમરણ થતું રહે તો પણ ખુશીનો પારો ચઢે. આ ભૂલવાથી જ માયા હેરાન કરે છે. હમણાં તમે બાપની પાસે બેઠાં છો તો બાપ અને વારસો યાદ આવે છે. લક્ષ-હેતુ તો બુદ્ધિમાં છે ને. યાદ શિવબાબાને કરવાનાં છે. કૃષ્ણ જો હોય, તેના પર તો બધાં ઝટ ફિદા થઇ જાય. ખાસ માતાઓ તો ખૂબ ઈચ્છે છે અમને કૃષ્ણ જેવો બાળક મળે, કૃષ્ણ જેવો પતિ મળે. હવે બાપ કહે છે હું આવ્યો છું, તમને કૃષ્ણ જેવો બાળક અથવા પતિ પણ મળશે અર્થાત્ આમનાં જેવાં ગુણવાન સર્વગુણ સંપન્ન, ૧૬ કલા સંપૂર્ણ સુખ આપવાવાળા તમને મળશે. સ્વર્ગ અથવા કૃષ્ણપુરી માં સુખ જ સુખ છે. બાળકો જાણે છે અહીંયા અમે ભણીએ છીએ - કૃષ્ણપુરી માં જવાનાં માટે. સ્વર્ગને જ બધાં યાદ કરે છે ને. કોઈ મરે છે તો કહે છે ફલાણા સ્વર્ગવાસી થયાં પછી તો ખુશ થવું જોઈએ, તાળી વગાડવી જોઈએ. નર્કથી નીકળીને સ્વર્ગમાં ગયાંં - આ તો બહુજ સારું થયું. જ્યારે કોઈ કહે ફલાણા સ્વર્ગ પધાર્યા તો બોલો ક્યાંથી ગયાંં? જરૂર નર્ક થી ગયાં. આમાં તો બહુજ ખુશીની વાત છે. બધાને બોલાવીને ટોલી ખવડાવવી જોઈએ. પરંતુ આ તો સમજની વાત છે. તેઓ એવું નહીં કહેશે ૨૧ જન્મનાં માટે સ્વર્ગ ગયાં. ફક્ત કહી દે છે સ્વર્ગ ગયાં. અચ્છા, પછી તેમની આત્માને અહીંયા બોલાવો છો કેમ? નર્કનું ભોજન ખવડાવવાં? નર્કમાં તો બોલાવવાં ન જોઈએ. આ બાપ બેસી ને સમજાવે છે, દરેક વાત જ્ઞાનની છે ને. બાપ ને બોલાવે છે અમને પતિત થી પાવન બનાવો તો જરૂર પતિત શરીરો ને ખતમ કરવું પડે. બધાં મરી જશે પછી કોણ કોનાં માટે રડશે? હવે તમે જાણો છો આપણે આ શરીર છોડી જઈશું પોતાનાં ઘરે. હમણાં આ પ્રેક્ટિસ (અભ્યાસ) કરી રહ્યાં છીએ કે કેવી રીતે શરીર છોડીએ. આવો પુરુષાર્થ દુનિયામાં કોઈક કરતાં હશે!

આપ બાળકોને આ જ્ઞાન છે કે આપણું આ જૂનું શરીર છે. બાપ પણ કહે છે હું જૂનાં જૂત્તાનું લોન લઉં છું. ડ્રામામાં આ રથ જ નિમિત્ત બનેલો છે. આ બદલાઈ નથી શકતો. આમને ફરી તમે ૫ હજાર વર્ષ પછી જોશો. ડ્રામાનું રહસ્ય સમજી ગયાં ને. આ બાપનાં સિવાય બીજા કોઇમાં તાકાત નથી જે સમજાવી શકે. આ પાઠશાળા બહુજ વન્ડરફુલ છે, અહીંયાં ઘરડા પણ કહેશે અમે જઈએ છે ભગવાનની પાઠશાળા માં - ભગવાન ભગવતી બનવાં. અરે ઘરડાઓ થોડી ક્યારેય સ્કૂલમાં ભણે છે. તમને કોઈ પૂછે છે તમે ક્યાં જાઓ છો? બોલો, અમે જઈએ છીએ ઈશ્વરીય યુનિવર્સિટીમાં. ત્યાં અમે રાજયોગ શીખીએ છીએ. અક્ષર એવાં સંભળાવો જે તેઓ ચક્રિત થઈ જાય. ઘરડા પણ કહેશે અમે જઈએ છીએ ભગવાનની પાઠશાળામાં. અહીંયા આ વન્ડર છે, અમે ભગવાનની પાસે ભણવા જઈએ છીએ. આવું બીજું કોઈ કહી ન શકે. કહેશે નિરાકાર ભગવાન ક્યાંથી આવ્યાંં? કારણ કે તેઓ તો સમજે છે ભગવાન નામ-રુપથી ન્યારા છે. હવે તમે સમજણ થી બોલો છો. દરેક મૂર્તિનાં ઓકયુપેશન (કર્તવ્ય) ને તમે જાણો છો. બુદ્ધિમાં આ પાક્કું છે કે ઊંચેથી ઊંચા શિવબાબા છે, જેમની આપણે સંતાન છીએ. અચ્છા, પછી સૂક્ષ્મવતનવાસી બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-શંકર, તમે ફક્ત કહેવા માત્ર નથી કહેતાં. તમે તો જીગરી જાણો છો કે બ્રહ્મા દ્વારા સ્થાપના કેવી રીતે કરે છે. સિવાય તમારાં બીજું કોઈ પણ બાયોગ્રાફી (જીવનકહાની) બતાવી ન શકે. પોતાની બાયોગ્રાફી જ નથી જાણતા તો બીજાઓની કેવી રીતે જાણશે? તમે હમણાં બધુંજ જાણી ગયાં છો. બાપ કહે છે હું જે જાણું છું તે આપ બાળકોને સમજાવું છું. રાજાઈ પણ બાપ વગર તો કોઈ આપી ન શકે. આ લક્ષ્મી-નારાયણે કોઈ લડાઈ થી તે રાજ્ય નથી પામ્યું. ત્યાં તો લડાઈ હોતી નથી. અહીંયા તો કેટલાં લડે-ઝઘડે છે. કેટલાં અસંખ્ય મનુષ્ય છે. હમણાં આપ બાળકોનાં દિલની અંદર આ આવવું જોઈએ કે અમે બાપ થી દાદા દ્વારા વારસો પામી રહ્યાં છીએં. બાપ કહે છે- મામેકમ યાદ કરો, એવું નથી કહેતા કે જેમાં પ્રવેશ કર્યો છે તેમને પણ યાદ કરો. નહીં, કહે છે મામેકમ યાદ કરો. તે સન્યાસી લોકો પોતાનો ફોટા નામ સહિત આપે છે. શિવબાબાનો ફોટો શું નીકાળશે? બિંદુની ઉપર નામ કેવી રીતે લખશે! બિંદુ પર શિવબાબા નામ લખશે તો બિંદુથી પણ નામ મોટું થઈ જશે. સમજણ ની વાતો છે ને. તો બાળકોએ બહુજ ખુશ થવું જોઈએ કે અમને શિવબાબા ભણાવે છે. આત્મા ભણે છે ને. સંસ્કાર આત્મા જ લઈ જાય છે. હમણાં બાબા આત્મા માં સંસ્કાર ભરી રહ્યાં છે. એ બાપ પણ છે, શિક્ષક પણ છે, ગુરુ પણ છે. જે બાપ તમને શીખવાડે છે તમે બીજાઓને પણ આ શીખવાડો, સુષ્ટિ ચક્રને યાદ કરો અને કરાવો. જે એમનામાં ગુણ છે તે બાળકોને પણ આપે છે. કહે છે હું જ્ઞાનનો સાગર, સુખનો સાગર છું. તમને પણ બનાવું છું. તમે પણ બધાને સુખ આપો. મન્સા, વાચા, કર્મણા કોઈને પણ દુઃખ ન આપો. બધાનાં કાનમાં આજ મીઠી-મીઠી વાત સંભળાવો કે શિવબાબાને યાદ કરો તો યાદ થી વિકર્મ વિનાશ થશે. બધાને આ સંદેશ આપવાનો છે કે બાબા આવ્યાંં છે, એમનાથી આ વારસો પામો. બધાને આ સંદેશ આપવો પડે. છેવટે સમાચાર પત્રવાળા પણ નાખશે. આ તો જાણો છો અંતમાં બધાં કહેશે અહો પ્રભુ તારી લીલા...તમે જ બધાને સદ્દગતિ આપો છો. દુઃખથી છોડાવી બધાને શાંતિધામ માં લઈ જાઓ છો. આ પણ જાદુગરી થઇ ને. તેમની છે અલ્પકાળનાં માટે જાદુગરી. આ તો મનુષ્ય થી દેવતા બનાવે છે, ૨૧ જન્મોનાં માટે. આ મનમનાભવ નાં જાદુ થી તમે લક્ષ્મી-નારાયણ બનો છો. જાદુગર, રત્નાગર આ બધાં નામ શિવબાબા પર છે, નહિ કે બ્રહ્મા પર. આ બ્રાહ્મણ-બ્રાહ્મણીઓ બધાં ભણે છે. ભણીને પછી ભણાવે છે. બાબા એકલા થોડી ભણાવે છે. બાબા તમને સાથે ભણાવે છે, તમે પછી બીજાઓને ભણાવો છો. બાપ રાજયોગ શીખવાડી રહ્યાં છે. એજ બાપ રચયિતા છે, કૃષ્ણ તો રચના છે ને. વારસો રચયિતા થી મળે છે, ન કે રચનાથી. કૃષ્ણ થી વારસો નથી મળતો. વિષ્ણુનાં બે રુપ આ લક્ષ્મી-નારાયણ છે. નાનપણ માં રાધે-કૃષ્ણ છે. આ વાતો પણ પાક્કી યાદ કરી લો. ઘરડા પણ આગળ વધી જાય તો ઊંચ પદ પામી શકે છે. ઘરડીયો ને પછી થોડું મમત્વ પણ રહે છે. પોતાની જ રચના રુપી જાળમાં ફસાઈ જાય છે. કેટલાઓની યાદ આવી જાય છે, તેમનાથી બુદ્ધિયોગ તોડી અને પછી એક બાપ થી જોડવો એમાં જ મહેનત છે. જીવતે જીવ મરવાનું છે. બુદ્ધિમાં એક વાર તીર લાગી ગયું તો બસ. પછી યુક્તિ થી ચાલવાનું હોય છે. એવું પણ નહીં કોઈ થી વાતચીત નથી કરવાની. ગૃહસ્થ વ્યવહાર માં ભલે રહો, બધાથી વાતચીત કરો. તેમનાથી પણ સંબંધ ભલે રાખો. બાપ કહે છે-ચેરેટી બિગન્સ એટ હોમ. જો સંબંધ જ નહીં રાખશો તો તેમનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરશો? બંનેવ થી સંબંધ નિભાવવાનો છે. બાબા થી પૂછે છે-લગ્નમાં જાઉં? બાબા કહેશે કેમ નહિ જાઓ. બાપ ફક્ત કહે છે કામ મહાશત્રુ છે, તેનાં પર જીત પામવાની છે તો તમે જગતજીત બની જશો. નિર્વિકારી હોય જ છે સતયુગમાં. યોગબળ થી જન્મ થાય છે. બાપ કહે છે નિર્વિકારી બનો. એક તો આ પાક્કું કરો કે અમે શિવ બાબાની પાસે બેઠાં છીએ, શિવબાબા અમને ૮૪ જન્મોની વાર્તા બતાવે છે. આ સૃષ્ટિ ચક્ર ફરતું રહે છે. પહેલાં-પહેલાં દેવી-દેવતાઓ આવે છે સતોપ્રધાન, પછી પુનર્જન્મ લેતાં-લેતાં તમોપ્રધાન બને છે. દુનિયા જૂની પતિત બને છે. આત્મા આ જ પતિત છે ને. અહીંયાની કોઈ ચીજમાં સાર નથી. ક્યાં સતયુગનાં ફળ-ફૂલ ક્યાં અહીંયાનાં! ત્યાં ક્યારેય ખાટી વાસી ચીજ હોતી નથી. તમે ત્યાંનો સાક્ષાત્કાર પણ કરીને આવો છો. તમારું દિલ થાય છે આ ફળ-ફૂલ લઈ જઈએ. પરંતુ અહીં આવો છો તો તે ગુમ થઇ જાય છે. આ બધો સાક્ષાત્કાર કરાવી બાળકોને બાપ બહેલાવે છે. આ છે રુહાની બાપ, જે તમને ભણાવે છે. આ શરીર દ્વારા ભણે આત્મા છે, ન કે શરીર. આત્માને શુદ્ધ અભિમાન છે-હું પણ આ વારસો લઈ રહ્યો છું, સ્વર્ગનો માલિક બની રહ્યો છું. સ્વર્ગમાં તો બધાં જશે પરંતુ બધાનું નામ તો લક્ષ્મી-નારાયણ નહિ હશે ને. વારસો આત્મા પામે છે. આ જ્ઞાન બીજું કોઈ આપી ન શકે સિવાય બાપનાં. આ તો યુનિવર્સિટી છે, આમાં નાનાં બાળકો, જવાન બધાં ભણે છે. આવી કોલેજ ક્યારેય જોઈ? તે મનુષ્ય થી બેરિસ્ટર ડોક્ટર વગેરે બને છે. અહીંયા તમે મનુષ્ય થી દેવતા બનો છો.

તમે જાણો છો-બાબા આપણાં શિક્ષક, સદ્દગુરુ છે, એ આપણને સાથે લઈ જશે. પછી આપણે ભણતર અનુસાર આવીને સુખધામમાં પદ પામશું. બાપ તો ક્યારેય તમારા સતયુગ ને જોતાં પણ નથી. શિવબાબા પૂછે છે - હું સતયુગ જોઉં છું? જોવાનું તો શરીર થી હોય છે, તેમને પોતાનું શરીર તો છે નહીં, તો કેવી રીતે જોશે? અહીં આપ બાળકો થી વાત કરે છે, જુએ છે આ આખી જૂની દુનિયા છે. શરીર વગર તો કાંઈ જોઈ ન શકાય. બાપ કહે છે હું પતિત દુનિયા પતિત શરીરમાં આવીને તમને પાવન બનાવું છું. હું સ્વર્ગ જોતો પણ નથી. એવું નહિ કે કોઈનાં શરીર થી છુપાઈને જોઈ આવું. નહીં, પાર્ટ જ નથી. તમે કેટલી નવી-નવી વાતો સાંભળો છો. તો હવે આ જુની દુનિયા થી દિલ નથી લગાવવાનું. બાપ કહે છે જેટલાં પાવન બનશો તો ઊંચ પદ મળશે. આખી યાદ ની યાત્રા ની બાજી છે. યાત્રા પર પણ મનુષ્ય પવિત્ર રહે છે, પછી જ્યારે પાછાં આવે છે તો ફરી અપવિત્ર બને છે. આપ બાળકોને ખુશી બહુજ હોવી જોઈએ. જાણો છો બેહદનાં બાપ થી આપણે બેહદનાં સ્વર્ગનો વારસો લઈએ છીએ તો એમની શ્રીમત પર ચાલવાનું છે. બાપની યાદથી જ સતોપ્રધાન બનવાનું છે. ૬૩ જન્મોનો કાટ ચઢેલો છે. તે આ જન્મમાં ઉતારવાનો છે, બીજી કોઈ તકલીફ નથી. વિષ પીવાની જે ભૂખ લાગે છે, તે છોડી દેવાની છે, તેનો તો વિચાર પણ નહીં કરો. બાપ કહે છે આ વિકારો થી જ તમે જન્મ-જન્માંતર દુઃખી થયા છો. કુમારીઓ પર તો બહુજ તરસ પડે છે. બાઈસ્કોપમાં જવાથી જ ખરાબ થઇ પડે છે, આનાથી જ હેલ (નર્ક) માં ચાલ્યાં જાય છે. ભલે બાબા કોઈને કહે છે જોવામાં વાંધો નથી, પરંતુ તમને જોઈ બીજા પણ જવાં લાગી જશે એટલે તમારે નથી જવાનું. આ છે ભાગીરથ. ભાગ્યશાળી રથ છે ને જે નિમિત્ત બન્યો છે-ડ્રામામાં પોતાનાં રથ ની લોન આપવાં. તમે સમજો છો - બાબા આમનામાં આવે છે, આ છે હુસેનનો ઘોડો. તમને બધાને હસીન બનાવે છે. બાપ સ્વયં હસીન છે, પરંતુ રથ આ લીધો છે. ડ્રામામાં આમનો પાર્ટ જ એવો છે. હવે આત્માઓ જે કાળી બની ગઈ છે તેમને ગોલ્ડન એજડ (સતયુગી) બનાવવાની છે.

બાપ સર્વશક્તિમાન છે કે ડ્રામા? ડ્રામા છે પછી તેમાં જે એક્ટર્સ છે તેમનામાં સર્વશક્તિમાન કોણ છે? શિવબાબા. બીજો પછી રાવણ. અડધોકલ્પ છે રામરાજ્ય, અડધોકલ્પ છે રાવણરાજ્ય. ઘડી-ઘડી બાપ ને લખે છે અમે બાપની યાદ ભૂલી જઈએ છીએં. ઉદાસ થઈ જાય છે. અરે તમને સ્વર્ગનાં માલિક બનાવવા આવ્યો છું પછી તમે ઉદાસ કેમ રહો છો! મહેનત તો કરવાની છે, પવિત્ર બનવાનું છે. એમ જ તિલક આપી દે શું! સ્વયં જ પોતાને રાજતિલક આપવાનાં લાયક બનવાનું છે - જ્ઞાન અને યોગથી. બાપ ને યાદ કરતાં રહો તો તમે સ્વયં જ તિલકનાં લાયક બની જશો. બુદ્ધિમાં છે શિવબાબા આપણાં સ્વીટ બાપ, શિક્ષક, સદ્દગુરુ છે. આપણને પણ બહુજ સ્વીટ (મીઠા) બનાવે છે. તમે જાણો છો આપણે કૃષ્ણપુરીમાં જરૂર જઈશું. દરેક ૫ હજાર વર્ષનાં પછી ભારત સ્વર્ગ જરૂર બને છે. પછી નર્ક બને છે. મનુષ્ય સમજે છે જે ધનવાન છે તેમનાં માટે અહીંયા જ સ્વર્ગ છે, ગરીબ નર્કમાં છે. પરંતુ એવું નથી. આ છે જ નર્ક. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર :-

  1. બાઈસ્કોપ (સિનેમા) હેલ (નર્ક) માં જવાનો રસ્તો છે, એટલે બાઈસ્કોપ નથી જોવાનું. યાદની યાત્રા થી પાવન બની ઊંચ પદ લેવાનું છે, આ જૂની દુનિયા થી દિલ નથી લગાડવાનું.
  2. મન્સા-વાચા-કર્મણા કોઈને પણ દુઃખ નથી આપવાનું. બધાનાં કાનો માં મીઠી-મીઠી વાતો સંભળાવવાની છે, બધાને બાપની યાદ અપાવવાની છે. બુદ્ધિયોગ એક બાપથી જોડાવાનો છે.

વરદાન :-

પવિત્રતાની શક્તિ દ્વારા સદા સુખ નાં સંસારમાં રહેવા વાળા બેગમપુર નાં બાદશાહ ભવ

સુખ-શાંતિનું ફાઉન્ડેશન (પાયો) પવિત્રતા છે. જે બાળકો મન-વચન-કર્મ ત્રણેય થી પવિત્ર બને છે તેજ હાઇનેસ (ઊંચા) અને હોલીનેસ (પવિત્ર) છે. જ્યાં પવિત્રતાની શક્તિ છે ત્યાં સુખ શાંતિ સ્વતઃ છે. પવિત્રતા સુખ-શાંતિની માતા છે. પવિત્ર આત્માઓ ક્યારેય પણ ઉદાસ નથી થઈ શકતી. તેઓ બેગમપુરનાં બાદશાહ છે, તેમનો તાજ પણ ન્યારો અને તખ્ત પણ ન્યારો છે. લાઈટનો તાજ પવિત્રતાની નિશાની છે.

સ્લોગન :-

હું આત્મા છું, શરીર નહીં-આ ચિંતન કરવું જ સ્વચિંતન છે.