12-10-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - બાપ આવ્યાં છે આપ બાળકોને તરવાનું શીખવાડવાં , જેનાથી તમે આ દુનિયાથી પાર થઈ જાઓ છો , તમારાં માટે દુનિયા જ બદલાઈ જાય છે

પ્રશ્ન :-
જે બાપ નાં મદદગાર બને છે, તેમને મદદ નાં રિટર્ન (વળતર) માં શું પ્રાપ્ત થાય છે?

ઉત્તર :-
જે બાળકો હમણાં બાપનાં મદદગાર બને છે, તેમને બાપ એવાં બનાવી દે છે જે અડધો કલ્પ કોઈની મદદ લેવાની કે સલાહ લેવાની દરકાર જ નથી રહેતી. કેટલાં મોટાં બાપ છે, કહે છે બાળકો તમે મારા મદદગાર ન હોત તો હું સ્વર્ગની સ્થાપના કેવી રીતે કરત.

ઓમ શાંતિ!
મીઠા-મીઠા નંબરવાર અતિ મીઠા રુહાની બાળકો પ્રતિ રુહાની બાપ સમજાવે છે કારણ કે ઘણાં બાળકો બેસમજ બની ગયાં છે. રાવણે બહુ જ બેસમજ બનાવી દીધાં છે. હવે આપણને કેટલાં સમજદાર બનાવે છે. કોઈ આઈ.સી.એસ. ની પરીક્ષા પાસ કરે છે તો સમજે છે બહુ જ મોટી પરીક્ષા પાસ કરી છે. હવે તમે તો જુઓ કેટલી મોટી પરીક્ષા પાસ કરો છો. જરા વિચારો તો ખરા ભણાવવા વાળું કોણ છે! ભણવાવાળા કોણ છે! આ પણ નિશ્ચય છે - આપણે કલ્પ-કલ્પ દર પાંચ હજાર વર્ષ પછી બાપ, શિક્ષક અને સદ્દગુરુ થી ફરી મળતા જ રહીએ છીએ. ફક્ત આપ બાળકો જ જાણો છો - આપણે કેટલાં ઊંચે થી ઊંચા બાપ દ્વારા ઊંચો વારસો પામીએ છીએ. શિક્ષક પણ વારસો આપે છે ને, ભણાવી ને. તમને પણ ભણાવીને તમારાં માટે દુનિયાને જ બદલી દે છે, નવી દુનિયામાં રાજ્ય કરવા માટે. ભક્તિમાર્ગ માં કેટલી મહિમા ગાએ છે. તમે એમનાં દ્વારા પોતાનો વારસો પામી રહ્યાં છો. આ પણ આપ બાળકો જાણો છો કે જૂની દુનિયા બદલાઇ રહી છે. તમે કહો છો આપણે બધાં શિવબાબાનાં બાળકો છીએ. બાપને પણ આવવું પડે છે-જૂની દુનિયાને નવી બનાવવાં. ત્રિમૂર્તિ નાં ચિત્ર માં પણ દેખાડે છે કે બ્રહ્મા દ્વારા નવી દુનિયાની સ્થાપના. તો જરુર બ્રહ્મા મુખ વંશાવલી બ્રાહ્મણ-બ્રાહ્મણીઓ જોઈએ. બ્રહ્મા તો નવી દુનિયા સ્થાપના નથી કરતાં. રચના છે જ બાપ. કહે છે હું આવીને યુક્તિ થી જૂની દુનિયાનો વિનાશ કરાવી નવી દુનિયા બનાવું છું. નવી દુનિયાનાં રહેવાસી ખુબજ થોડાં હોય છે. સરકાર કોશિશ કરતી રહે છે કે જનસંખ્યા ઓછી થાય. હવે ઓછી તો નહીં થશે. લડાઈ માં કરોડો મનુષ્ય મરે છે છતાં મનુષ્ય ઓછાં થોડી થાય છે, જનસંખ્યા તો છતાં પણ વધતી જાય છે. આ પણ તમે જાણો છો. તમારી બુદ્ધિમાં વિશ્વનાં આદિ-મધ્ય-અંત નું જ્ઞાન છે. તમે પોતાને સ્ટુડન્ટ (વિદ્યાર્થી) પણ સમજો છો. તરતાં પણ શીખો છો. કહે છે ને નૈયા મારી પાર કરો. બહુજ નામીગ્રામિ હોય છે તો તરવાનું શીખે છે. હવે તમારું તરવાનું જુઓ કેવું છે, એકદમ ઉપર ચાલ્યાં જાઓ છો પછી અહીં આવો છો. તેઓ તો દેખાડે છે આટલાં માઈલ્સ ઉપર ગયાં. તમે આત્માઓ કેટલાં માઈલ્સ ઉપર જાઓ છો. તે તો સ્થૂળ વસ્તુ છે, જેની ગણતરી કરાય છે. તમારી અગણિત છે. તમે જાણો છો આપણે આત્માઓ આપણા ઘરે ચાલ્યાં જઈશું, જ્યાં સૂર્ય-ચંદ્ર વગેરે નહીં હશે. તમને ખુશી છે - તે આપણું ઘર છે. આપણે ત્યાનાં રહેવા વાળા છીએ. મનુષ્ય ભક્તિ કરે છે, પુરુષાર્થ કરે છે - મુક્તિધામમાં જવા માટે. પરંતુ કોઈ જઈ નથી શકતું. મુક્તિધામ માં ભગવાન થી મળવાની કોશિશ કરે છે. અનેક પ્રકાર નાં પ્રયત્ન કરે છે. કોઈ કહે છે અમે જ્યોતી જ્યોત માં સમાઈ જઈએ. કોઈ કહે છે મુક્તિધામમાં જઈએ. મુક્તિધામ ની કોઈને ખબર નથી. આપ બાળકો જાણો છો બાબા આવેલાં છે આપણા ઘરે લઈ જવાં. મીઠા-મીઠા બાબા આવેલાં છે, આપણને ઘરે લઈ જવાનાં લાયક બનાવે છે. જેનાં માટે અડધોકલ્પ પુરુષાર્થ કરતાં પણ બની નથી શક્યાં. ન કોઈ જ્યોતિ માં સમાઈ શક્યાં, ન મુક્તિધામ માં જઈ શક્યાં, ન મોક્ષને પામી શક્યાં. જે કંઈ પુરુષાર્થ કર્યો તે વ્યર્થ. હવે આપ બ્રાહ્મણ કુલભૂષણોનો પુરુષાર્થ સત્ય સિદ્ધ થાય છે. આ ખેલ કેવો બનેલો છે. તમને હમણાં આસ્તિક કહેવાય છે. બાપ ને સારી રીતે તમે જાણો છો અને બાપ દ્વારા સૃષ્ટિ ચક્ર ને પણ જાણ્યું છે. બાપ કહે છે મુક્તિ-જીવનમુક્તિ નું જ્ઞાન કોઈમાં પણ નથી. દેવતાઓમાં પણ નથી. બાપ ને કોઈ નથી જાણતાં તો કોઇને લઇ કેવી રીતે જશે. કેટલાં અસંખ્ય ગુરુ લોકો છે, કેટલાં તેમનાં અનુયાયીઓ બને છે. સાચાં-સાચાં સદ્દગુરુ છે શિવબાબા. એમને તો ચરણ (પગ) છે નહીં. એ કહે છે મનેં તો ચરણ છે નહીં. હું કેવી રીતે પોતાની પૂજા કરાવડાવું. બાળકો વિશ્વનાં માલિક બને છે, એમનાથી થોડી પૂજા કરાવીશ. ભક્તિમાર્ગ માં બાળકો બાપને પગે પડે છે. હકીકત માં તો બાપની પ્રોપર્ટી (મિલકત) નાં માલિક બાળકો છે. પરંતુ નમ્રતા દેખાડે છે. નાનાં બાળકો વગેરે બધાં જઈને પગે પડે છે. અહીં બાપ કહે છે તમને પગે પડવાથી પણ છોડાવી દઉ છું. કેટલાં મોટાં બાપ છે. કહે છે આપ બાળકો મારાં મદદગાર છો. તમે મદદગાર ન હોત તો હું સ્વર્ગની સ્થાપના કેવી રીતે કરત. બાપ સમજાવે છે - બાળકો, હમણાં તમે મદદગાર બનો પછી હું તમને એવાં બનાવું છું જે કોઈની મદદ લેવાની દરકાર જ નહીં રહેશે. તમને કોઈ ની સલાહની પણ દરકાર નહીં રહેશે. અહીં બાપ બાળકોની મદદ લઇ રહ્યાં છે. કહે છે - બાળકો, હવે છી-છી નહીં બનો. માયા થી હાર નહીં ખાઓ. નહીં તો નામ બદનામ કરી દે છે. બોક્સિંગ થાય છે તો એમાં જ્યારે કોઈ જીતે છે તો વાહ-વાહ થઈ જાય છે. હાર ખાવા વાળા નું મોઢું પીળું પડી જાય છે. અહીંયા પણ હાર ખાય છે. અહીંયા હાર ખાવા વાળા ને કહેવાય છે - કાળું મોઢું કરી દીધું. આવ્યાં છે ગોરા બનવા માટે પછી શું કરી દે છે. કરેલી કમાણી બધી ચટ થઈ જાય છે, પછી નવેસર થી શરું કરવું પડે. બાપનાં મદદગાર બની પછી હાર ખાઈ નામ બદનામ કરી દે છે. બે પાર્ટી છે. એક છે માયા નાં મુરીદ, એક છે ઈશ્વર નાં. તમે બાપ ને પ્રેમ કરો છો. ગાયન પણ છે વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ. તમારી છે પ્રીત બુદ્ધિ. તો તમારે નામ બદનામ થોડી કરવાનું છે. તમે પ્રીત બુદ્ધિ પછી માયા થી હાર કેમ ખાઓ છો. હારવા વાળા ને દુઃખ થાય છે. જીતવા વાળા પર તાળીઓ વગાડી વાહ-વાહ કરે છે. આપ બાળકો સમજો છો અમે તો પહેલવાન છીએ. હવે માયાને જીતવાની જરુર છે. બાપ કહે છે દેહ સહિત જે કંઈ જુઓ છો, તે બધાને ભૂલી જાઓ. મામેકમ્ યાદ કરો. માયાએ તમને સતોપ્રધાન થી તમોપ્રધાન બનાવી દીધાં છે. હવે ફરી સતોપ્રધાન બનવાનું છે. માયા જીતે જગતજીત બનવાનું છે. આ છે જ હાર અને જીત, સુખ દુઃખ નો ખેલ. રાવણ રાજ્ય માં હાર ખાય છે. હવે બાપ ફરી વર્થ પાઉન્ડ (હીરાતુલ્ય) બનાવે છે. બાબા એ સમજાવ્યું છે - એક શિવબાબા ની જયંતી જ વર્થ પાઉન્ડ છે. હવે આપ બાળકોએ આવાં લક્ષ્મી-નારાયણ બનવાનું છે. ત્યાં ઘર-ઘર માં દિવાળી હોય છે, બધાની જ્યોત જાગી જાય છે. મેન પાવર થી જ્યોત જાગે છે. બાબા કેટલું સહજ રીતે બેસી સમજાવે છે. બાપનાં સિવાય મીઠા-મીઠા લાડલાં સીકીલધા બાળકો કોણ કહેશે. રુહાની બાપ જ કહે છે-હેં મારાં મીઠા લાડલાં બાળકો, તમે અડધાકલ્પ થી ભક્તિ કરતાં આવ્યાં છો. પાછું એક પણ જઈ નથી શકતું. બાપ જ આવીને બધાને લઈ જાય છે.

તમે સંગમયુગ પર સારી રીતે સમજાવી શકો છો. બાપ કેવી રીતે આવી ને બધી આત્માઓને લઈ જાય છે. દુનિયામાં આ બેહદનાં નાટક ની કોઈને ખબર નથી, આ બેહદ નો ડ્રામા છે. આ પણ તમે સમજો છો, બીજું કોઈ કહી ન શકે. જો બોલે બેહદ નો ડ્રામા છે તો પછી ડ્રામા નું વર્ણન કેવી રીતે કરશે. અહીં તમે ૮૪ નાં ચક્ર ને જાણો છો. આપ બાળકોએ જાણ્યું છે, તમારે જ યાદ કરવાનું છે. બાપ કેટલું સહજ બતાવે છે. ભક્તિમાર્ગ માં તમે કેટલાં ધક્કા ખાઓ છો. તમે કેટલાં દૂર સ્નાન કરવા જાઓ છો. એક લેક (સરોવર) છે કહે છે એમાં ડૂબકી લગાડવાથી પરી બની જવાય છે. હવે તમે જ્ઞાન સાગર માં ડૂબકી મારી પરીજાદા બની જાઓ છો. કોઈ સારી ફેશન કરે છે તો કહે છે આ તો જાણે પરી બની ગઈ છે. હવે તમે પણ રત્ન બનો છો. બાકી મનુષ્યો ને ઉડવાની પાંખો વગેરે હોઈ ન શકે. એમ ઉડી ન શકે. ઉડવા વાળી છે જ આત્મા. આત્મા જેને રોકેટ પણ કહે છે, આત્મા કેટલી નાની છે. જ્યારે બધી આત્માઓ જશે તો બની શકે છે કે આપ બાળકોને સાક્ષાત્કાર પણ થાય. બુદ્ધિ થી સમજી શકો છો - અહીંયા તમે વર્ણન કરી શકો છો, થઈ શકે છે જેમ વિનાશ જોવામાં આવે છે તેમ આત્માઓનું ઝુંડ પણ જોઈ શકાય કે કેવી રીતે જાય છે. હનુમાન, ગણેશ વગેરે તો છે નહીં. પરંતુ તેમનો ભાવના અનુસાર સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે. બાબા તો છે જ બિન્દી, એમનું શું વર્ણન કરશો. કહે પણ છે નાનો એવો સ્ટાર (તારો) છે જેને આ આંખોથી જોઈ નથી શકતાં. શરીર કેટલું મોટું છે, જેનાથી કર્મ કરવાનું છે. આત્મા કેટલી નાની છે એમાં ૮૪ નું ચક્ર નોંધાયેલું છે. એક પણ મનુષ્ય નહીં હશે જેને આ બુદ્ધિમાં હોય કે અમે ૮૪ જન્મ કેવી રીતે લઈએ છીએ. આત્મામાં કેવો પાર્ટ ભરેલો છે. વન્ડર (અદ્દભુત) છે. આત્મા જ શરીર લઈને પાર્ટ ભજવે છે. તે હોય છે હદનું નાટક, આ છે બેહદનું. બેહદનાં બાપ સ્વયં આવીને પોતાનો પરિચય આપે છે. જે સારા સર્વિસેબુલ (સેવાધારી) બાળકો છે, તે વિચાર સાગર મંથન કરતાં રહે છે. કોઈને કેવી રીતે સમજાવીએ. કેટલું તમે એક-એક થી માથું મારો છો. તો પણ કહે છે બાબા અમે સમજતાં જ નથી. કોઈ નથી ભણતાં તો કહેવાય છે આ તો પથ્થર બુદ્ધિ છે. તમે જુઓ છો અહીંયા પણ કોઈ ૭ દિવસ માં જ ખુબ ખુશી માં આવીને કહે છે - બાબા પાસે જઈએ. કોઈ તો કંઈ પણ નથી સમજતાં. મનુષ્ય તો ફક્ત કહી દે છે પથ્થર બુદ્ધિ, પારસ બુદ્ધિ પરંતુ અર્થ નથી જાણતાં. આત્મા પવિત્ર બને છે તો પારસનાથ બની જાય છે. પારસનાથ નું મંદિર પણ છે. આખું સોનાનું મંદિર નથી હોતું. ઉપર થોડું સોનું લગાવી દે છે. આપ બાળકો જાણો છો આપણને બાગવાન મળ્યાં છે, કાંટાથી ફૂલ બનવાની યુક્તિ બતાવે છે. ગાયન પણ છે ને ગાર્ડન ઓફ અલ્લાહ (ભગવાન નો બગીચો) તમારી પાસે શરું માં એક મુસલમાન ધ્યાન માં જતો હતો - કહેતો હતો ખુદા (ભગવાન) એ મનેં ફૂલ આપ્યું. ઉભાં-ઉભાં જ પડી જતો હતો, ખુદા નો બગીચો જોતો હતો. હવે ખુદા નો બગીચો દેખાડવા વાળા સ્વયં ખુદા જ હશે. બીજું કોઈ કેવી રીતે દેખાડશે. તમને વૈકુંઠ નાં સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. ખુદા જ લઈ જાય છે. પોતે તો ત્યાં રહેતા નથી. ખુદા તો શાંતિધામ માં રહે છે. તમને વૈકુંઠ નાં માલિક બનાવે છે. કેટલી સારી-સારી વાતો તમે સમજો છો. ખુશી થાય છે. અંદર માં ખુબ ખુશી થવી જોઈએ - હવે આપણે સુખધામ માં જઈએ છીએ. ત્યાં દુઃખની વાત નથી હોતી. બાપ કહે છે સુખધામ, શાંતિધામ ને યાદ કરો. ઘર ને કેમ નહીં યાદ કરશે. આત્મા ઘરે જવા માટે કેટલું માથું મારે છે. જપ તપ વગેરે બહુ જ મહેનત કરે છે પરંતુ જઈ કોઈ પણ નથી શકતું. ઝાડ થી નંબરવાર આત્માઓ આવતી રહે છે પછી વચમાં જઈ કેવી રીતે શકે. જ્યારે કે બાપ જ અહીંયા છે. આપ બાળકોને રોજ સમજાવતાં રહે છે - શાંતિધામ અને સુખધામ ને યાદ કરો. બાપ ને ભૂલવાનાં કારણે જ પછી દુઃખી થાય છે. માયાનો થપ્પડ લાગી જાય છે. હવે તો જરા પણ થપ્પડ નથી ખાવાનો. મૂળ છે દેહ-અભિમાન.

તમે હમણાં સુધી જે બાપ ને યાદ કરતાં રહેતાં હતાં - હેં પતિત-પાવન આવો, એ બાપ થી તમે ભણી રહ્યાં છો. તમારા ઓબીડિયન્ટ સર્વન્ટ (આજ્ઞાકારી સેવાધારી) શિક્ષક પણ છે. આજ્ઞાકારી સેવાધારી બાપ પણ છે. મોટા વ્યક્તિઓ નીચે હંમેશાં લખે છે આજ્ઞાકારી સેવાધારી. બાપ કહે છે હું આપ બાળકોને જુઓ કેવી રીતે બેસી સમજાવું છું. સપૂત બાળકો પર જ બાપ નો પ્રેમ હોય છે, જે કપૂત હોય છે અર્થાત્ બાપનાં બનીને પછી ટ્રેટર (દગાબાજ) બની જાય છે, વિકાર માં ચાલ્યાં જાય છે તો બાપ કહેશે આવું બાળક તો ન જન્મત તો સારું હતું. એક નાં કારણે કેટલું નામ બદનામ થઈ જાય છે. કેટલાં ને તકલીફ થાય છે. અહીં તમે કેટલું ઊંચુ કામ કરી રહ્યાં છો. વિશ્વનું ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છો અને તમને ત્રણ પગ પૃથ્વી નાં પણ નથી મળતાં. આપ બાળકો કોઈનું ઘરબાર તો છોડાવતાં નથી. તમે તો રાજાઓને પણ કહો છો - તમે પૂજ્ય ડબલ સિરતાજ હતાં, હવે પૂજારી બની ગયાં છો. હવે બાપ ફરીથી પૂજ્ય બનાવે છે તો બનવું જોઈએ ને. થોડી વાર છે. આપણે અહીંયા કોઈના લાખ લઈને શું કરશું. ગરીબોને રાજાઈ મળવાની છે. બાપ ગરીબ નિવાઝ છે ને. તમે અર્થ સહિત સમજો છો કે બાપને ગરીબ નિવાઝ કેમ કહે છે! ભારત પણ કેટલું ગરીબ છે, એમાં પણ ગરીબ તમે માતાઓ છો. જે સાહૂકાર છે તે આ જ્ઞાનને ઉઠાવી નહીં શકે. ગરીબ અબળાઓ કેટલી આવે છે, એમનાં પર અત્યાચાર થાય છે. બાપ કહે છે માતાઓને આગળ વધારવાની છે. પ્રભાતફેરી માં પણ પહેલાં-પહેલાં માતાઓ હોય. બેજ પણ તમારાં ફર્સ્ટ ક્લાસ છે. આ ટ્રાન્સલાઈટ નું ચિત્ર તમારી આગળ હોય. બધાને સંભળાવો દુનિયા બદલાઇ રહી છે. બાપ થી વારસો મળી રહ્યો છે કલ્પ પહેલાં ની જેમ. બાળકોએ વિચાર સાગર મંથન કરવાનું છે - કેવી રીતે સર્વિસ (સેવા) ને અમલમાં લાવીએ. સમય તો લાગે છે ને. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. બાપ થી પૂરે-પૂરી પ્રીત રાખી મદદગાર બનવાનું છે. માયાથી હાર ખાઈને ક્યારેય નામ બદનામ નથી કરવાનું. પુરુષાર્થ કરી દેહ સહિત જે કંઈ દેખાય છે તેને ભૂલી જવાનું છે.

2. અંદર માં ખુશી રહે કે આપણે હવે શાંતિધામ, સુખધામ જઈએ છીએ. બાબા આજ્ઞાકારી શિક્ષક બની આપણને ઘરે લઈ જવાનાં માટે લાયક બનાવે છે. લાયક, સપૂત બનવાનું છે, કપૂત નહીં.

વરદાન :-
ત્રિ - સ્મૃતિ સ્વરુપ નું તિલક ધારણ કરવા વાળા સંપૂર્ણ વિજયી ભવ

સ્વયંની સ્મૃતિ, બાપની સ્મૃતિ અને ડ્રામાનાં નોલેજની સ્મૃતિ - આ ત્રણે સ્મૃતિઓમાં આખાં જ્ઞાન નો વિસ્તાર સમાયેલો છે. નોલેજ નાં વૃક્ષની આ ૩ સ્મૃતિઓ છે. જેમ વૃક્ષનું પહેલાં બીજ હોય છે, તે બીજ દ્વારા બે પત્તા નીકળે છે પછી વૃક્ષ નો વિસ્તાર થાય છે, તેમ મુખ્ય છે બીજ બાપની સ્મૃતિ પછી બે પત્તા અર્થાત્ આત્મા અને ડ્રામાનું બધું નોલેજ. આ ત્રણ સ્મૃતિઓને ધારણ કરવાવાળા સ્મૃતિ ભવ કે સંપૂર્ણ વિજયી ભવ નાં વરદાની જાય છે.

સ્લોગન :-
પ્રાપ્તિઓને સદા સામે રાખો તો કમજોરીઓ સહજ સમાપ્ત થઈ જશે.