12-11-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - બાપ જે ભણાવે છે , તેને સારી રીતે ભણો તો ૨૧ જન્મોનાં માટે સોર્સ ઓફ ઇનકમ ( આવકનું સાધન ) થઈ જશે , સદા સુખી બની જશો

પ્રશ્ન :-
આપ બાળકોનાં અતીન્દ્રિય સુખનું ગાયન કેમ છે?

ઉત્તર :-
કારણ કે આપ બાળકો જ આ સમયે બાપને જાણો છો, તમે જ બાપ દ્વારા સૃષ્ટિનાં આદિ મધ્ય અંત ને જાણ્યું છે. તમે હમણાં સંગમ પર બેહદ માં ઉભાં છો. જાણો છો હમણાં આપણે આ ખારી ચેનલ થી અમૃત ની મીઠી ચેનલ માં જઈ રહ્યાં છીએ. આપણને સ્વયં ભગવાન ભણાવી રહ્યાં છે, આવી ખુશી બ્રાહ્મણોને જ રહે છે એટલે અતીન્દ્રિય સુખ તમારું જ ગવાયેલ છે.

ઓમ શાંતિ!
રુહાની બેહદનાં બાપ રુહાની બેહદનાં બાળકો પ્રતિ સમજાવી રહ્યાં છે - એટલે પોતાની મત આપી રહ્યાં છે. આ તો જરુર સમજો છો કે આપણે જીવાત્માઓ છીએ. પરંતુ નિશ્ચય તો પોતાને આત્મા કરવાનો છે ને. આ કોઈ આપણે નવી સ્કૂલ નથી ભણતાં. દર ૫ હજાર વર્ષ બાદ ભણતાં આવીએ છીએ. બાબા પૂછે છે ને પહેલાં ક્યારેય ભણવાં આવ્યાં છો? તો બધાં કહે છે અમે દર ૫ હજાર વર્ષ પછી પુરુષોત્તમ સંગમયુગે બાબાની પાસે આવીએ છીએ. આ તો યાદ હશે ને કે આ પણ ભૂલી જાઓ છો? વિદ્યાર્થી ને સ્કૂલ તો જરુર યાદ આવશે ને. લક્ષ્ય-હેતુ તો એક જ છે. જે પણ બાળકો બને છે પછી બે દિવસનું બાળક હોય કે જૂનાં હોય પરંતુ લક્ષ્ય-હેતુ એક જ છે. કોઈને પણ નુકસાન નથી થઈ શકતું. ભણતર માં આવક છે. તે પણ ગ્રંથ બેસી વાંચી સંભળાવે છે તો કમાણી થાય છે, ઝટ શરીર નિર્વાહ નીકળી આવશે. સાધુ બન્યાં, એક-બે શાસ્ત્ર બેસીને સંભળાવ્યાં, આવક થઈ જશે. હવે આ બધાં આવકનાં સાધન છે. દરેક વાતમાં આવક જોઈએ ને. પૈસા છે તો ક્યાંય પણ હરી-ફરી આવો. આપ બાળકો જાણો છો - બાબા આપણને ખુબ સારું ભણતર ભણાવે છે જેનાથી ૨૧ જન્મોની આવક મળે છે. આ આવક એવી છે જે આપણે સદા સુખી બની જઈશું. ક્યારેય બીમાર નહીં થઈશું, સદા અમર રહેશું. આ નિશ્ચય કરવાનો હોય છે. આવો-આવો નિશ્ચય રાખવાથી તમને હુલ્લાસ. નહીં તો કોઈને કોઈ વાતમાં ઘુટકા આવતાં રહેશે. અંદર માં સિમરણ કરવું જોઈએ - આપણે બેહદનાં બાપ થી ભણી રહ્યાં છીએ. ભગવાનુવાચ - આ તો ગીતા છે. ગીતાનો પણ યુગ આવે છે ને. ફક્ત ભૂલી ગયાં છો - આ છે પાંચમો યુગ. આ સંગમ ખુબ નાનો છે. હકીકતમાં ચોથો ભાગ પણ નહીં કહેશું. ટકાવારી લગાવી શકો છો. તે પણ આગળ ચાલી બાપ બતાવતાં રહેશે. કંઇક તો બાપનાં બતાવવાની પણ નોંધ છે ને. આપ સર્વ આત્માઓમાં પાર્ટ ની નોંધ છે જે રિપીટ (પુનરાવૃત્તિ) થઈ રહી છે. તમે જે શીખો છો તે પણ રિપીટેશન (પુનરાવર્તન) છે ને. રિપીટેશન નાં રહસ્યની આપ બાળકો ને ખબર પડી છે. કદમ-કદમ પર પાર્ટ બદલાઈ રહ્યો છે. એક સેકન્ડ ન મળે બીજી થી. જૂ માફક ટિક-ટિક ચાલતી રહે છે. ટિક થઈ, સેકન્ડ પાસ થઈ. હમણાં તમે બેહદમાં ઉભાં છો. બીજા કોઈ પણ મનુષ્ય માત્ર બેહદ માં નથી ઉભાં. કોઈને પણ બેહદનું અર્થાત્ આદિ-મધ્ય-અંતનું નોલેજ નથી. હમણાં તમને ફ્યુચર (ભવિષ્ય) ની પણ ખબર છે. આપણે નવી દુનિયામાં જઈ રહ્યાં છીએ. આ છે સંગમયુગ જેને પાર કરવાનો છે. ખારી ચેનલ છે ને. આ છે મીઠા-મીઠા અમૃત ની ચેનલ. તે છે વિષ ની. હવે તમે વિષ નાં સાગર થી ક્ષીર સાગર માં જાઓ છો. આ છે બેહદ ની વાત. દુનિયામાં આ વાતો ની કાંઈ પણ ખબર નથી. નવી વાત છે ને. આ પણ તમે જાણો છો ભગવાન કોને કહેવાય છે. એ શું પાર્ટ ભજવે છે. વિષય માં પણ બતાવો છો, આવો તો પરમપિતા પરમાત્મા ની બાયોગ્રાફી (જીવનકથા) તમને સમજાવીએ. આમ તો બાળકો બાપ ની બાયોગ્રાફી સંભળાવે છે. સામાન્ય છે. આ તો પછી બાપનાં બાપ છે ને. તમારામાં પણ નંબરવાર પુરુષાર્થ અનુસાર જાણે છે. હવે તમારે યથાર્થ રીતે બાપ નો પરિચય આપવાનો છે. તમને પણ બાપે આપ્યો છે ત્યારે તો સમજાવો છો બીજા તો કોઈ બેહદનાં બાપ ને જાણી ન શકે. તમે પણ સંગમ પર જ જાણો છો. મનુષ્ય માત્ર દેવતા હોય કે શુદ્ર હોય, પુણ્ય આત્મા હોય, પાપ આત્મા હોય, કોઈ પણ નથી જાણતું ફક્ત તમે બ્રાહ્મણ જે સંગમયુગ પર છો, તમે જ જાણી રહ્યાં છો. તો આપ બાળકોને કેટલી ખુશી થવી જોઈએ. ત્યારે તો ગાયન પણ છે - અતીન્દ્રિય સુખ પૂછવું હોય તો ગોપ ગોપીઓ થી પૂછો.

બાબા બાપ પણ છે, શિક્ષક, સદ્દગુરુ પણ છે, સુપ્રીમ અક્ષર તો જરુર નાખવાનો છે. ક્યારેક-ક્યારેક બાળકો ભૂલી જાય છે. આ બધી વાતો બાળકોની બુદ્ધિમાં રહેવી જોઈએ. શિવબાબાની મહિમામાં આ અક્ષર જરુર નાખવાનાં છે. સિવાય તમારા બીજું તો કોઈ જાણતું જ નથી. તમે સમજાવી શકો છો એટલે તમારી વિજય થઈ ને. તમે જાણો છો બેહદનાં બાપ સર્વનાં શિક્ષક, સર્વના સદ્દગતિ દાતા છે. બેહદ નું સુખ, બેહદ નું જ્ઞાન આપવા વાળા છે. છતાં પણ એવાં બાપ ને ભૂલી જાઓ છો. માયા કેટલી સમર્થ છે. ઈશ્વર ને તો સમર્થ કહે છે પરંતુ માયા પણ ઓછી નથી. આપ બાળકો હવે એક્યુરેટ જાણો છો - આમનું તો નામ જ રાખ્યું છે રાવણ. રામરાજ્ય અને રાવણરાજ્ય. આનાં પર પણ એક્યુરેટ સમજાવવું જોઈએ. રામરાજ્ય છે તો જરુર રાવણરાજ્ય પણ છે. સદૈવ રામરાજ્ય તો હોઈ ન શકે. રામરાજ્ય, શ્રીકૃષ્ણનું રાજ્ય કોણ સ્થાપન કરે છે, આ બેહદનાં બાપ બેસી સમજાવે છે. તમારે ભારતખંડ ની ખુબ મહિમા કરવી જોઈએ. ભારત સચખંડ હતું, કેટલી મહિમા હતી. બનાવવા વાળા બાપ જ છે. તમારો બાપ ની સાથે કેટલો પ્રેમ જ છે. લક્ષ્ય-હેતુ બુદ્ધિમાં છે. આ પણ જાણો છો આપણને વિદ્યાર્થી ને પોતાનાં ભણતર નો નશો હોવો જોઈએ. કેરેક્ટર (ચરિત્ર) નો પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. વિવેક કહે છે જ્યારે કે ઈશ્વરીય ભણતર છે તો તેમાં એક દિવસ પણ ગેરહાજરી ન કરવી જોઈએ અને શિક્ષકનાં આવ્યાં પછી મોડેથી પણ ન પહોંચવું જોઈએ. શિક્ષક નાં પછી આવવું આ પણ એક અપમાન છે. સ્કૂલમાં પણ પાછળ થી આવે છે તો તેમને શિક્ષક બહાર ઉભાં કરી દે છે. બાબા પોતાનાં નાનપણ નું ઉદાહરણ પણ બતાવે છે. અમારા શિક્ષક તો ખુબ કડક હતાં. અંદર આવવા પણ નહોતાં દેતાં. અહીંયા તો ઘણાં છે જે મોડેથી આવે છે. સર્વિસ (સેવા) કરવા વાળા સપૂત બાળકો જરુર બાપને પ્રિય લાગે છે ને. હવે તમે સમજો છો - આદિ સનાતન દેવી-દેવતા ધર્મ તો આ હતો ને. આમનો ધર્મ ક્યારે સ્થાપન થયો. જરા પણ કોઈની બુદ્ધિમાં નથી. તમારી બુદ્ધિ થી પણ ઘડી-ઘડી ખસી જાય છે. તમે હમણાં દેવી-દેવતા બનવાનાં માટે પુરુષાર્થ કરી રહ્યાં છો. કોણ ભણાવી રહ્યું છે? સ્વયં પરમપિતા પરમાત્મા. તમે સમજો છો આપણો આ બ્રાહ્મણ કુળ છે. રાજધાની નથી હોતી. આ છે સર્વોત્તમ બ્રાહ્મણ કુળ. બાપ પણ સર્વોત્તમ છે ને. ઊંચે થી ઊંચા છે તો જરુર એમની આવક પણ ઊંચી હશે. એમને જ શ્રી શ્રી કહેવાય છે. તમને પણ શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. આપ બાળકો જ જાણો છો કે અમને શ્રેષ્ઠ બનાવવા વાળા કોણ છે? બીજું કોઈ પણ નથી સમજતું. તમે કહેશો - અમારા બાપ, બાપ પણ છે, શિક્ષક પણ છે, સદ્દગુરુ પણ છે, ભણાવી રહ્યાં છે. આપણે આત્માઓ છીએ. આપણને આત્માઓને બાપે સ્મૃતિ અપાવી છે. તમે અમારી સંતાન છો. બ્રધરહુડ (ભાઈ-ભાઈ) છો ને. બાપ ને યાદ પણ કરો છો. સમજો છો એ નિરાકારી બાપ છે તો જરુર આત્માને પણ નિરાકાર જ કહેશું. આત્મા જ એક શરીર છોડી બીજું લે છે. પછી પાર્ટ ભજવે છે. મનુષ્ય પછી આત્મા ને બદલે પોતાને શરીર સમજી લે છે. હું આત્મા છું, આ ભૂલી જાય છે. હું ક્યારેય ભૂલતો નથી. તમે આત્માઓ બધી છો સાલિગ્રામ. હું છું પરમપિતા એટલે પરમ આત્મા. એમની ઉપર કોઈ બીજું નામ નથી. એ પરમ આત્માનું નામ છે શિવ. છો તમે પણ એવી જ આત્મા પરંતુ તમે બધાં સાલિગ્રામ છો. શિવના મંદિરમાં જાઓ છો, ત્યાં પણ સાલિગ્રામ ખુબ રાખે છે. શિવની પૂજા કરે છે તો સાલિગ્રામની પણ સાથે કરે છે ને. ત્યારે બાબાએ સમજાવ્યું હતું કે તમારી આત્મા અને શરીર બંનેવ ની પૂજા થાય છે. મારી તો ફક્ત આત્માની જ થાય છે. શરીર છે નહીં. તમે કેટલાં ઉંચ બનો છો. બાબા ને તો ખુશી થાય છે ને. બાપ ગરીબ હોય છે, બાળકો ભણી ને કેટલાં આગળ જાય છે. શું થી શું બની જાય છે. બાપ પણ જાણે છે તમે કેટલાં ઉંચ હતાં. હવે કેટલાં આરફન (અનાથ) બની ગયાં છો, બાપને જ નથી જાણતાં. હવે તમે બાપનાં બન્યાં છો તો આખાં વિશ્વનાં માલિક બની જાઓ છો.

બાપ કહે છે - મને કહો જ છો - હેવનલી ગોડફાધર. આ પણ તમે જાણો છો હમણાં સ્વર્ગની સ્થાપના થઈ રહી છે. ત્યાં શું-શું હશે - આ સિવાય તમારા બીજા કોઈની બુદ્ધિમાં નથી. તમારી બુદ્ધિમાં છે કે આપણે વિશ્વનાં માલિક હતાં, હવે બની રહ્યાં છીએ. પ્રજા પણ એવું કહેશે ને કે અમે માલિક છીએ. આ વાતો આપ બાળકોની જ બુદ્ધિમાં છે તો ખુશી રહેવી જોઈએ ને! આ વાતો સાંભળીને પછી બીજાઓને પણ સંભળાવવાની છે, એટલે સેવાકેન્દ્ર કે મ્યુઝિયમ ખોલતા રહો છો. જે કલ્પ પહેલાં થયું હતું તે જ થતું રહેશે. મ્યુઝિયમ સેવાકેન્દ્ર વગેરે નાં માટે તમને ખુબ ઓફર (અર્પણ) કરશે, પછી ખુબ નીકળશે. બધાની હડ્ડીઓ નરમ થતી જાય છે. આખી દુનિયાની હવે તમે હડ્ડીઓ નરમ કરતાં જાઓ છો. તમારા યોગમાં તાકાત કેટલી જબરજસ્ત છે. બાપ કહે છે તમારામાં તાકાત ખુબ છે. ભોજન તમે યોગમાં રહીને બનાવો, ખવડાવો તો બુદ્ધિ આ તરફ ખેંચાશે. ભક્તિમાર્ગમાં તો ગુરુઓનું એઠું પણ ખાય છે. આપ બાળકો સમજો છો ભક્તિમાર્ગ નો વિસ્તાર તો ખુબ છે, તેનું વર્ણન નથી કરી શકતાં. આ બીજ તે ઝાડ છે. બીજ નું વર્ણન કરી શકાય છે. બાકી કોઈને કહો ઝાડ નાં પત્તા ગણતરી કરો તો કરી નહીં શકે. અથાહ પત્તા હોય છે. બીજમાં તો પત્તાની નિશાની દેખાતી નથી. વન્ડર (અદ્દભુત) છે ને. આને પણ કુદરત કહીશું. જીવજંતુ કેટલાં વન્ડરફુલ છે. અનેક પ્રકારનાં કીડા છે, કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, ખુબ વન્ડરફુલ ડ્રામા છે, આને કહેવાય જ છે નેચર (સ્વભાવ). આ પણ બન્યો-બનેલ ખેલ છે. સતયુગમાં શું-શું જોશો. તે પણ નવી ચીજો જ હશે, બધુંજ નવું હોય છે. મોર માટે તો બાબાએ સમજાવ્યું છે તેને ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી કહેવાય છે કારણ કે શ્રીકૃષ્ણનાં મુગટમાં મોરનું પીંછુ દેખાડે છે. મોર અને ઢેલ સુંદર પણ હોય છે. ગર્ભ પણ આંસુ થી થાય છે, એટલે રાષ્ટ્રીય પક્ષી કહે છે. આવા સુંદર પક્ષી વિલાયત તરફ પણ હોય છે.

હવે આપ બાળકોને આખી સૃષ્ટિનાં આદિ મધ્ય અંત નું રહસ્ય સમજાવ્યું છે જે બીજું કોઈ નથી જાણતું. બોલો, અમે તમને પરમપિતા પરમાત્મા ની બાયોગ્રાફી બતાવીએ છીએ. રચતા છે તો જરુર તેમની રચના પણ હશે. એમની હિસ્ટ્રી-જોગ્રોફી અમે જાણીએ છીએ. ઊંચે થી ઊંચ બેહદનાં બાપ નો શું પાર્ટ છે અમે જાણીએ છીએ, દુનિયા તો કંઈ પણ નથી જાણતી. આ ખુબ છી-છી દુનિયા છે. આ સમયે સુંદરતા માં પણ મુસીબત છે. બાળકીઓને જુઓ કેવી-કેવી રીતે ભગાવતાં રહે છે. આપ બાળકોને આ વિકારી દુનિયાથી તો નફરત થવી જોઈએ. આ છી-છી દુનિયા, છી-છી શરીર છે. આપણે તો હવે બાપ ને યાદ કરી પોતાની આત્માને પવિત્ર બનાવવાની છે. આપણે સતોપ્રધાન હતાં, સુખી હતાં. હવે તમોપ્રધાન બન્યાં છીએ તો દુઃખી છીએ ફરી સતોપ્રધાન બનવાનું છે. તમે ઈચ્છો છો અમે પતિત થી પાવન બનીએ. ભલે ગાએ પણ છે પતિત-પાવન પરંતુ નફરત કંઈ પણ નથી આવતી. આપ બાળકો સમજો છો આ છી-છી દુનિયા છે. નવી દુનિયામાં આપણને શરીર પણ ગુલ-ગુલ મળશે. હવે આપણે અમરપુરી નાં માલિક બની રહ્યાં છીએ. આપ બાળકોએ સદૈવ ખુશ, હર્ષિતમુખ રહેવું જોઈએ. તમે ખુબ સ્વીટ ચિલ્ડ્રન (મીઠા બાળકો) છો. બાપ ૫ હજાર વર્ષ પછી એ જ બાળકો થી આવીને મળે છે. તો જરુર ખુશી થશે ને. હું ફરી થી આવ્યો છું બાળકોથી મળવાં. અચ્છા -

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. આપણે ઈશ્વરીય વિદ્યાર્થી છીએ, એટલે ભણતર નો નશો પણ રહે તો પોતાનાં કેરેક્ટર (ચરિત્ર) પર પણ ધ્યાન હોય. એક દિવસ પણ ભણતર માં ગેરહાજરી નથી કરવાની. મોડે થી ક્લાસ માં આવીને શિક્ષક નું અપમાન નથી કરવાનું.

2. આ વિકારી છી-છી દુનિયા થી નફરત રાખવાની છે. બાપની યાદથી પોતાની આત્માને પવિત્ર સતોપ્રધાન બનાવવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો છે. સદૈવ ખુશ, હર્ષિત મુખ રહેવાનું છે.

વરદાન :-
અંત : વાહક શરીર દ્વારા સેવા કરવાવાળા કર્મબંધન મુક્ત ડબલ લાઈટ ભવ

જેવી રીતે સ્થૂળ શરીર દ્વારા સાકારી ઈશ્વરીય સેવામાં બીઝી (વ્યસ્ત) રહો છો એવી રીતે પોતાનાં આકારી શરીર દ્વારા અંતવાહક સેવા પણ સાથ-સાથે કરવાની છે. જેવી રીતે બ્રહ્મા દ્વારા સ્થાપના ની વૃદ્ધિ થઇ તેવી રીતે હમણાં પોતાનાં સૂક્ષ્મ શરીર દ્વારા, શિવશક્તિ નાં કમબાઈન્ડ (સંયુક્ત) રુપ નાં સાક્ષાત્કાર દ્વારા સાક્ષાત્કાર અને સંદેશ મળવાનું કાર્ય થવાનું છે. પરંતુ આ સેવાનાં માટે કર્મ કરતાં પણ કોઈ પણ કર્મ બંધનો થી મુક્ત સદા ડબલ લાઈટ રુપ માં રહો.

સ્લોગન :-
માન નાં ત્યાગમાં સર્વનું માનનીય બનવાનું ભાગ્ય સમાયેલું છે.