14-10-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - સંગમયુગ પર જ તમારે આત્મ - અભિમાની બનવાની મહેનત કરવી પડે , સતયુગ અથવા કળયુગ માં આ મહેનત નથી હોતી

પ્રશ્ન :-
શ્રી કૃષ્ણનું નામ તેમનાં મા-બાપ થી પણ અધિક પ્રસિદ્ધ છે, શા માટે?

ઉત્તર :-
કારણ કે શ્રીકૃષ્ણ થી પહેલાં જેમનો પણ જન્મ થાય છે તે જન્મ યોગબળ થી નથી થતો. શ્રીકૃષ્ણ નાં મા-બાપે કોઈ યોગબળ થી જન્મ નથી લીધો. ૨. પૂરી કર્માતીત અવસ્થા વાળા રાધા-કૃષ્ણ જ છે, તે જ સદ્દગતિને પામે છે. જ્યારે બધી પાપ આત્માઓ ખતમ થઇ જાય છે ત્યારે ગુલગુલ (પાવન) નવી દુનિયામાં શ્રીકૃષ્ણ નો જન્મ થાય છે, તેને જ વૈકુંઠ કહેવાય છે. ૩. સંગમ પર શ્રીકૃષ્ણની આત્માએ, સૌથી અધિક પુરુષાર્થ કર્યો છે એટલે એમનું નામ પ્રસિદ્ધ છે.

ઓમ શાંતિ!
મીઠા-મીઠા રુહાની બાળકોને રુહાની બાપ બેસી સમજાવે છે. ૫ હજાર વર્ષ બાદ એક જ વાર બાળકોને આવી ને ભણાવે છે, પોકારે પણ છે કે અમને પતિતો ને આવીને પાવન બનાવો. તો સિદ્ધ થાય છે કે આ પતિત દુનિયા છે. નવી દુનિયા, પાવન દુનિયા હતી. નવું મકાન સુંદર હોય છે. જૂનું જેમ તૂટ્યું-ફૂટ્યું થઈ જાય છે. વરસાદ માં પડી જાય છે. હમણાં આપ બાળકો જાણો છો બાપ આવ્યાં છે નવી દુનિયા બનાવવાં. હમણાં ભણાવી રહ્યાં છે. પછી પાંચ હજાર વર્ષ બાદ ભણાવશે. આવું ક્યારેય કોઈ સાધુ-સંત વગેરે પોતાનાં અનુયાયીઓ ને નહિં ભણાવશે. તેમને આ ખબર જ નથી. ન ખેલ ની ખબર છે કારણ કે નિવૃત્તિ માર્ગ વાળા છે. બાપ વગર કોઈ પણ સૃષ્ટિનાં આદિ-મધ્ય-અંત નું રહસ્ય સમજાવી ન શકે. આત્મ-અભિમાની બનવામાં જ બાળકોને મહેનત થાય છે કારણ કે અડધાકલ્પ માં તમે ક્યારેય આત્મ-અભિમાની બન્યાં નથી. હવે બાપ કહે છે પોતાને આત્મા સમજો. એવું નહીં કે આત્મા સો પરમાત્મા. નહીં, પોતાને આત્મા સમજી પરમપિતા પરમાત્મા શિવ ને યાદ કરવાનાં છે. યાદની યાત્રા મુખ્ય છે, જેનાથી જ તમે પતિત થી પાવન બનો છો. આમાં કોઈ સ્થૂળ વાત નથી. કોઈ નાક કાન વગેરે બંધ નથી કરવાનાં. મૂળ વાત છે - પોતાને આત્મા સમજી બાપ ને યાદ કરવાં. તમે અડધાકલ્પ થી ટેવાયેલાં છો - દેહ-અભિમાન માં રહેવાનાં. પહેલાં પોતાને આત્મા સમજશો ત્યારે બાપ ને યાદ કરી શકશો. ભક્તિમાર્ગ માં પણ બાબા-બાબા કહેતાં આવે છે. બાળકો જાણે છે સતયુગ માં એક જ લૌકિક બાપ છે. ત્યાં પારલૌકિક બાપ ને યાદ નથી કરતાં કારણ કે સુખ છે. ભક્તિમાર્ગ માં પછી બે બાપ બની જાય છે. લૌકિક અને પારલૌકિક. દુઃખ માં બધાં પારલૌકિક બાપ ને યાદ કરે છે. સતયુગ માં ભક્તિ હોતી નથી. ત્યાં તો છે જ જ્ઞાનની પ્રાલબ્ધ. એવું નહીં કે જ્ઞાન હોય છે. આ સમય નાં જ્ઞાનની પ્રાલબ્ધ મળે છે. બાપ તો એક જ વાર આવે છે. અડધોકલ્પ બેહદનાં બાપ નો, સુખ નો વારસો રહે છે. પછી લૌકિક બાપ થી અલ્પકાળ નો વારસો મળે છે. આ મનુષ્ય નથી સમજાવી શકતાં. આ છે નવી વાત, ૫ હજાર વર્ષમાં સંગમયુગ પર એક જ વાર બાપ આવે છે. જ્યારે કળયુગ અંત, સતયુગ આદિ નો સંગમ હોય છે ત્યારે જ બાપ આવે છે - નવી દુનિયા ફરીથી સ્થાપન કરવાં. નવી દુનિયામાં આ લક્ષ્મી-નારાયણ નું રાજ્ય હતું પછી ત્રેતા માં રામરાજ્ય હતું. બાકી દેવતાઓ વગેરે નાં જે આટલાં ચિત્ર બનાવ્યાં છે તે બધાં છે ભક્તિમાર્ગની સામગ્રી. બાપ કહે છે આ બધા ને ભૂલી જાઓ. હવે પોતાનાં ઘર ને અને નવી દુનિયા ને યાદ કરો.

જ્ઞાન માર્ગ છે સમજ નો માર્ગ, જેનાથી તમે ૨૧ જન્મ સમજદાર બની જાઓ છો. કોઈ દુઃખ નથી રહેતું. સતયુગ માં ક્યારેય કોઈ એવું નહીં કહેશે કે અમને શાંતિ જોઈએ. કહેવાય છે ને - માંગવાથી મરવું ભલું. બાપ તમને એવાં સાહૂકાર બનાવી દે છે જે દેવતાઓને ભગવાન થી કોઈ ચીજ માંગવાની દરકાર નથી રહેતી. અહીંયા તો દુવા માંગે છે ને. પોપ (ખ્રીસ્તીઓનાં ધર્મ ગુરુ) વગેરે આવે છે તો અનેક દુવાઓ લેવાં જાય છે. પોપ કેટલાઓનાં લગ્ન કરાવે છે. બાબા તો આ કામ નથી કરતાં. ભક્તિમાર્ગ માં જે ભૂતકાળ થઈ ગયું છે તે હવે થઈ રહ્યું છે તે ફરી રીપીટ (પુનરાવૃત્તિ) થશે. દિનપ્રતિદિન ભારત કેટલું (નીચું) પડતું જાય છે. હમણાં તમે છો સંગમ પર. બાકી બધાં છે કળયુગી મનુષ્ય. જ્યાં સુધી અહીંયા ન આવે ત્યાં સુધી કંઈ પણ સમજી ન શકે કે હમણાં સંગમ છે કે કળયુગ છે? એક જ ઘરમાં બાળકો સમજે છે સંગમ પર છે, બાપ કહેશે અમે કળયુગ માં છીએ તો કેટલી તકલીફ થઈ જાય છે. ખાનપાન વગેરે ની પણ ઝંઝટ થઇ જાય છે. તમે સંગમયુગી છો શુદ્ધ પવિત્ર ભોજન ખાવા વાળા. દેવતાઓ ક્યારેય કાંદા વગેરે થોડી ખાય છે. આ દેવતાઓને કહેવાય જ છે નિર્વિકારી. ભક્તિમાર્ગ માં બધાં તમોપ્રધાન બની ગયાં છે. હવે બાપ કહે છે સતોપ્રધાન બનો. કોઈ પણ એવું નથી જે સમજે કે આત્મા પહેલાં સતોપ્રધાન હતી પછી તમોપ્રધાન બની છે કારણ કે તેઓ તો આત્મા ને નિર્લેપ સમજે છે. આત્મા સો પરમાત્મા છે એવું-એવું કહી દે છે.

બાપ કહે છે જ્ઞાનસાગર હું જ છું, જે આ દેવી-દેવતા ધર્મનાં હશે તે બધાં આવીને ફરીથી પોતાનો વારસો લેશે. હમણાં સૈપલિંગ (કલમ) લાગી રહી છે. તમે સમજી જશો - આ આટલું ઉંચું પદ પામવા લાયક નથી. ઘર માં જઈને લગ્ન વગેરે કરીને છી-છી થતાં રહે છે. તો સમજાવાય છે કે ઉંચ પદ પામી નથી શકતાં. આ રાજાઈ સ્થાપન થઈ રહી છે. બાપ કહે છે - હું તમને રાજાઓનાં રાજા બનાવું છું તો પ્રજા જરુર બનાવી પડે. નહીં તો રાજ્ય કેવી રીતે પામશો. આ ગીતાનાં અક્ષર છે ને-આને કહેવાય જ છે ગીતાનો યુગ. તમે રાજયોગ શીખી રહ્યાં છો-જાણો છો આદિ સનાતન દેવી-દેવતા ધર્મનું ફાઉન્ડેશન લાગી રહ્યું છે. સૂર્યવંશી-ચંદ્રવંશી બંને રાજાઈ સ્થાપન થઈ રહી છે. બ્રાહ્મણ કુળ સ્થાપન થઈ ચૂક્યું છે. બ્રાહ્મણ જ પછી સૂર્યવંશી-ચંદ્રવંશી બને છે. જે સારી રીતે મહેનત કરશે તે સૂર્યવંશી બનશે. બીજા ધર્મ વાળા જે આવે છે તે આવે જ છે પોતાનાં ધર્મની સ્થાપના કરવાં. પાછળ તે ધર્મની આત્માઓ આવતી રહે છે, ધર્મની વૃદ્ધી થતી જાય છે. સમજો કોઈ ક્રિશ્ચન છે તો તેમનું જ બીજરુપ ક્રાઇસ્ટ થયાં. તમારા બીજરુપ કોણ છે? બાપ, કારણ કે બાપ જ આવીને સ્વર્ગની સ્થાપના કરે છે બ્રહ્મા દ્વારા. બ્રહ્માને જ પ્રજાપિતા કહેવાય છે. રચતા નહીં કહેશે. આમનાં દ્વારા બાળકો અડોપ્ટ કરાય છે. બ્રહ્માને પણ તો ક્રિયેટ (રચે) કરે છે ને. બાપ આવીને પ્રવેશ કરી આ રચે છે. શિવબાબા કહે છે તમે મારાં બાળકો છો. બ્રહ્મા પણ કહે છે તમે મારા સાકારી બાળકો છો. હમણાં તમે કાળા છી-છી બની ગયાં છો. હવે ફરી બ્રાહ્મણ બન્યાં છો. સંગમ પર જ તમે પુરુષોત્તમ દેવી-દેવતા બનવાની મહેનત કરો છો. દેવતાઓને અને શૂદ્રોને કોઈ મહેનત નથી કરવી પડતી, આપ બ્રાહ્મણોને મહેનત કરવી પડે છે દેવતા બનવાં માટે. બાપ આવે જ છે સંગમ પર. આ છે બહુજ નાનો યુગ એટલે આને લિપ યુગ કહેવાય છે. આમને કોઈ જાણતું નથી. બાપને પણ મહેનત લાગે છે. એવું નથી કે ઝટ થી નવી દુનિયા બની જાય છે. તમને દેવતા બનવામાં સમય લાગે છે. જે સારા કર્મ કરે છે તો સારા કુળ માં જન્મ લે છે. હમણાં તમે નંબરવાર પુરુષાર્થ અનુસાર ગુલ-ગુલ (ફૂલ) બની રહ્યાં છો. આત્મા જ બને છે. હમણાં તમારી આત્મા સારા કર્મ શીખી રહી છે. આત્મા જ સારા કે ખરાબ સંસ્કાર લઈ જાય છે. હમણાં તમે ગુલ-ગુલ બની સારા ઘર માં જન્મ લેતાં રહેશો. અહિયાં જે સારો પુરુષાર્થ કરે છે, તો જરુર સારા કુળમાં જન્મ લેતાં હશે. નંબરવાર તો છે ને. જેવાં-જેવાં કર્મ કરે છે એવો જન્મ લે છે. જ્યારે ખરાબ કર્મ કરવા વાળા બિલકુલ ખતમ થઇ જાય છે પછી સ્વર્ગ સ્થાપન થઈ જાય છે, છાંટ છૂટ થઈને. તમોપ્રધાન જે પણ છે તે ખતમ થઇ જાય છે. પછી નવાં દેવતાઓનું આવવાનું શરું થાય છે. જ્યારે ભ્રષ્ટાચારી બધાં ખતમ થઈ જાય છે ત્યારે કૃષ્ણ નો જન્મ થાય છે, ત્યાર સુધી બદલી-સદલી થતી રહે છે. જ્યારે કોઈ છી-છી નહીં રહેશે ત્યારે કૃષ્ણ આવશે, ત્યાં સુધી તમે આવતાં-જતાં રહેશો. કૃષ્ણને જન્મ આપવાવાળા મા-બાપ પણ પહેલાથી જ જોઈએ ને. પછી બધાં સારાં-સારાં રહેશે. બાકી ચાલ્યાં જશે, ત્યારે જ એને સ્વર્ગ કહેવાશે. તમે કૃષ્ણને રિસીવ (સ્વાગત) કરવા વાળા રહેશો. ભલે તમારો છી-છી જન્મ હશે કારણ કે રાવણરાજ્ય છે ને. શુદ્ધ જન્મ થઈ ન શકે. ગુલ-ગુલ (પવિત્ર) જન્મ કૃષ્ણ નો જ પહેલાં-પહેલાં થાય છે. તેનાં પછી નવી દુનિયા વૈકુંઠ કહેવાય છે. કૃષ્ણ બિલકુલ ગુલ-ગુલ નવી દુનિયામાં આવશે. રાવણ સંપ્રદાય બિલકુલ ખતમ થઇ જશે. કૃષ્ણનું નામ એમનાં મા-બાપ થી પણ વધારે પ્રસિદ્ધ છે. કૃષ્ણ નાં પહેલાં જેમનો જન્મ થાય છે તે યોગબળ થી જન્મ નહીં કહીશું. એવું નહીં કૃષ્ણ નાં મા-બાપે યોગબળ થી જન્મ લીધો છે. ના, જો એવું હોત તો એમનું પણ નામ પ્રસિદ્ધ હોત. તો સિદ્ધ થાય છે એમના મા-બાપે એટલો પુરુષાર્થ નથી કર્યો જેટલો કૃષ્ણએ કર્યો છે. આ બધી વાતો આગળ ચાલી તમે સમજતાં જશો. પૂરી કર્માતીત અવસ્થા વાળા રાધા-કૃષ્ણ જ છે. તે જ સદ્દગતિ માં આવે છે. પાપ આત્માઓ બધી ખતમ થઇ જાય છે ત્યારે એમનો જન્મ થાય છે પછી કહેશે પાવન દુનિયા એટલે કૃષ્ણનું નામ પ્રસિદ્ધ છે. મા-બાપનું એટલું નથી. આગળ ચાલી તમને ખુબ સાક્ષાત્કાર થશે. સમય તો બાકી છે. તમે કોઈને પણ સમજાવી શકો છો - અમે આ બનવા માટે ભણી રહ્યાં છીએ. વિશ્વમાં આમનું રાજ્ય હમણાં સ્થાપન થઈ રહ્યું છે. આપણા માટે તો નવી દુનિયા જોઈએ. હમણાં તમને દૈવી સંપ્રદાય નહીં કહેશે. તમે છો બ્રાહ્મણ સંપ્રદાય. દેવતા બનવા વાળા છો. દૈવી સંપ્રદાય બની જશો પછી તમારી આત્મા અને શરીર બંને સ્વચ્છ હશે. હમણાં તમે સંગમયુગી પુરુષોત્તમ બનવા વાળા છો. આ બધી મહેનત ની વાત છે. યાદ થી વિકર્માજીત બનવાનું છે. તમે પોતે કહો છો યાદ ઘડી-ઘડી ભૂલાઈ જાય છે. બાબા પિકનિક પર બેસે છે તો બાબા ને ખ્યાલ રહે છે. આપણે યાદમાં નહીં રહેશું તો બાબા શું કહેશે એટલે બાબા કહે છે તમે યાદ માં બેસી પિકનિક કરો. કર્મ કરતાં માશૂક ને યાદ કરો તો વિકર્મ વિનાશ થશે, આમાં જ મહેનત છે. યાદ થી આત્મા પવિત્ર થશે, અવિનાશી જ્ઞાન ધન પણ જમા થશે. પછી જો આ પવિત્ર બની જાય છે તો બધું જ્ઞાન વહી જાય છે. પવિત્રતા જ મુખ્ય છે. બાપ તો સારી-સારી વાત જ સમજાવે છે. આ સૃષ્ટિનાં આદિ-મધ્ય-અંત નું જ્ઞાન બીજા કોઈમાં પણ નથી. બીજા જે પણ સતસંગ વગેરે છે તે બધું છે ભક્તિમાર્ગ નું.

બાબા એ સમજાવ્યું છે - ભક્તિ હકીકત માં પ્રવૃત્તિ માર્ગ વાળાએ જ કરવાની છે. તમારામાં તો કેટલી તાકાત રહે છે. ઘેર બેઠા તમને સુખ મળી જાય છે. સર્વ શક્તિમાન્ બાપ થી તમે આટલી તાકાત લો છો. સંન્યાસીઓ માં પણ પહેલાં તાકાત હતી, જંગલો માં રહેતા હતાં. હવે તો કેટલાં મોટા-મોટા ફ્લેટ બનાવીને રહે છે. હવે તે તાકાત નથી. જેમ તમારામાં પણ પહેલાં સુખ ની તાકાત રહે છે. પછી ગુમ થઈ જાય છે. તેમનામાં પણ પહેલાં શાંતિ ની તાકાત હતી, હવે તે તાકાત નથી રહી. પહેલાં તો સાચું કહેતાં હતાં કે રચતા અને રચના ને અમે નથી જાણતાં. હવે તો પોતાને ભગવાન શિવોહમ્ કહી બેસે છે. બાપ સમજાવે છે - આ સમયે આખું ઝાડ તમોપ્રધાન છે એટલે સાધુઓ વગેરે નો પણ ઉદ્ધાર કરવા હું આવું છું. આ દુનિયા જ બદલવાની છે. બધી આત્માઓ પાછી ચાલી જશે. એક પણ નથી જેમને એ ખબર હોય કે આપણી આત્મા માં અવિનાશી પાર્ટ ભરેલો છે જે ફરીથી રિપિટ કરશું. આત્મા આટલી નાની છે, એમાં અવિનાશી પાર્ટ ભરેલો છે જે ક્યારેય નાશ નથી થતો. આમાં બુદ્ધિ ખુબ સારી પવિત્ર જોઈએ. તે ત્યારે થશે જ્યારે યાદની યાત્રા માં મસ્ત રહેશો. મહેનત સિવાય પણ થોડી મળશે એટલે ગવાય છે ચઢે તો ચાખે. ક્યાં ઉંચે થી ઉંચા રાજાઓનાં રાજા ડબલ સિરતાજ, ક્યાં પ્રજા. ભણાવવા વાળા તો એક જ છે. આમાં સમજ ખુબ સારી જોઈએ. બાબા વારંવાર સમજાવે છે યાદ ની યાત્રા છે મુખ્ય. હું તમને ભણાવીને વિશ્વ નો માલિક બનાવું છું. તો શિક્ષક ગુરુ પણ હશે. બાપ તો છે જ શિક્ષકો નાં શિક્ષક, બાપો નો બાપ. આ તો આપ બાળકો જાણો છો આપણા બાબા ખુબ જ પ્રેમાળ છે. આવાં બાપને તો બહુજ યાદ કરવાનાં છે. ભણવાનું પણ પૂરું છે. બાપ ને યાદ નહીં કરશો તો પાપ નષ્ટ નહીં થશે. બાપ બધી આત્માઓને સાથે લઈ જશે. બાકી શરીર બધાં ખતમ થઇ જશે. આત્માઓ પોતાના ધર્મના સેક્શન (વિભાગ) માં જઈને નિવાસ કરે છે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. બુદ્ધિ ને પવિત્ર બનાવવા માટે યાદની યાત્રા માં મસ્ત રહેવાનું છે. કર્મ કરતાં પણ એક માશૂક યાદ રહે - ત્યારે વિકર્માજીત બનશો.

2. આ નાનકડા યુગ માં મનુષ્ય થી દેવતા બનવાની મહેનત કરવાની છે. સારા કર્મો નાં અનુસાર સારા સંસ્કારો ને ધારણ કરી સારા કુળમાં જવાનું છે.

વરદાન :-
જહાન નાં નૂર બની ભક્તો ને નજર થી નિહાલ કરવા વાળા દર્શનીય મૂર્ત ભવ

આખું વિશ્વ આપ જહાન નાં આંખોની દૃષ્ટિ લેવા માટે ઈંતજાર માં (રાહ જુએ) છે. જ્યારે આપ જહાન નાં નૂર પોતાની સંપૂર્ણ સ્ટેજ સુધી પહોંચશો અર્થાત્ સંપૂર્ણતા ની આંખો ખોલશો ત્યારે સેકન્ડ માં વિશ્વ પરિવર્તન થશે. પછી આપ દર્શનીય મૂર્ત આત્માઓ પોતાની નજર થી ભક્ત આત્માઓને નિહાલ કરી શકશો. નજર થી નિહાલ થવા વાળાની લાંબી લાઈન છે એટલે સંપૂર્ણતાની આંખ ખુલ્લી રહે. આંખો ને ચોળવાનું અને સંકલ્પો નાં ઘુટકા અને ઝૂટકા ખાવાનું બંધ કરો ત્યારે દર્શનીય મૂર્ત બની શકશો.

સ્લોગન :-
નિર્મળ સ્વભાવ નિર્માણતા ની નિશાની છે. નિર્મળ બનો તો સફળતા મળશે.