16.11.2020 પ્રાતઃમુરલી ઓમ શાંતિ બાપદાદા મધુબન


"મીઠા બાળકો - તમે આ રુહાની યુનિવર્સીટી નાં વિદ્યાર્થી છો, તમારું કામ છે આખાં યુનિવર્સ ને બાપ નો સંદેશ આપવો ”

પ્રશ્ન :-

હમણાં આપ બાળકો કયો ઢિંઢોરો પીટો છો અને કઈ વાત સમજાવો છો?

ઉત્તર :-

તમે ઢિંઢોરો પીટો છો કે આ નવી દૈવી રાજધાની ફરી થી સ્થાપન થઈ રહી છે. અનેક ધર્મો નો હવે વિનાશ થવાનો છે. તમે બધાં ને સમજાવો છો કે બધાં બેફિકર રહો, આ ઇન્ટરનેશનલ રોલા છે. લડાઈ જરુર લાગવાની છે, આનાં પછી દૈવી રાજધાની આવશે.

ઓમ્ શાંતિ ! આ છે રુહાની યુનિવર્સિટી. આખાં વિશ્વની જે પણ આત્માઓ છે, યુનિવર્સિટીમાં આત્માઓ જ ભણે છે. યુનિવર્સ અર્થાત્ વિશ્વ. હવે કાયદા અનુસાર યુનિવર્સિટી અક્ષર આપ બાળકોનો છે. આ છે રુહાની યુનિવર્સિટી. જિસ્માની યુનિવર્સિટી હોતી જ નથી. આ એક જ ગોડ ફાધરલી યુનિવર્સિટી છે. બધી આત્માઓને શીખવા મળે છે. તમારો આ સંદેશ કોઈને કોઈ પ્રકાર થી બધાં ને જરુર પહોંચવો જોઈએ, સંદેશ આપવાનો છે ને અને આ સંદેશ બિલકુલ સરળ છે. બાળકો જાણે છે એ આપણા બેહદનાં બાપ છે, જેમને બધાં યાદ કરે છે. એવું પણ કહેશું એ આપણા બેહદ નાં માશૂક છે, જે પણ વિશ્વની જીવાત્માઓ છે તે એ માશૂક ને યાદ જરુર કરે છે. આ વાત સારી રીતે ધારણ કરવાની છે. જે સ્વચ્છ બુદ્ધિ હશે તે સારી રીતે ધારણ કરી શકશે. વિશ્વમાં જે પણ આત્માઓ છે તે બધાનાં બાપ એક જ છે. યુનિવર્સિટીમાં તો મનુષ્ય જ ભણશે ને. હવે આપ બાળકો આ પણ જાણો છો - આપણે જ ૮૪ જન્મ લઈએ છીએ. ૮૪ લાખ ની તો વાત જ નથી. વિશ્વમાં જે પણ આત્માઓ છે, આ સમયે બધી પતિત છે. આ છે છી-છી દુનિયા, દુઃખધામ. તેને સુખધામમાં લઈ જવાવાળા એક જ બાપ છે, એમને લિબરેટર (મુક્તિદાતા) પણ કહે છે. તમે આખાં યુનિવર્સ કે વિશ્વનાં માલિક બનો છો ને. બાપ બધાનાં માટે કહે છે આ સંદેશ પહોંચાડીને આવો. બાપ ને બધાં યાદ કરે છે, એમને ગાઈડ (માર્ગદર્શક), લિબરેટર, મર્સીફુલ (રહેમદિલ) પણ કહે છે. અનેક ભાષાઓ છે ને. બધી આત્માઓ એક ને પોકારે છે તો એ એક જ આખાં વિશ્વનાં શિક્ષક પણ થયાં ને. બાપ તો છે જ પરંતુ આ કોઈને ખબર નથી કે એ આપણા બધી આત્માઓનાં શિક્ષક પણ છે, ગુરુ પણ છે. બધાં ને ગાઈડ પણ કરે છે. આ બેહદનાં ગાઈડ ને ફક્ત આપ બાળકો જ જાણો છો. આપ બ્રાહ્મણોનાં સિવાય બીજું કોઈ નથી જાણતું. આત્માને પણ તમે જાણી છે કે આત્મા શું ચીજ છે. દુનિયામાં તો એક પણ મનુષ્ય નથી, ખાસ ભારત આમ દુનિયા કોઈને પણ ખબર નથી કે આત્મા શું ચીજ છે. ભલે કહે છે ભ્રકુટીનાં વચ માં ચમકે છે અજબ તારો. પરંતુ સમજ કાંઈ નથી. હવે તમે જાણો છો આત્મા તો અવિનાશી છે. તે ક્યારેય મોટી કે નાની નથી થતી. જેવી તમારી આત્મા છે, બાપ પણ એ જ બિંદુ છે. મોટા-નાનાં નથી. એ પણ છે આત્મા ફક્ત પરમ આત્મા છે, સુપ્રીમ (સર્વોચ્ચ) છે. બરાબર બધી આત્માઓ પરમધામમાં રહેવાવાળી છે. અહીંયા આવે છે પાર્ટ ભજવવાં. પછી પોતાનાં પરમધામ જવાની કોશિશ કરે છે. પરમપિતા પરમાત્મા ને બધાં યાદ કરે છે કારણ કે આત્માઓ ને પરમપિતાએ જ મુક્તિ માં મોકલ્યા હતાંં તો એમને જ યાદ કરે છે. આત્મા જ તમોપ્રધાન બની છે. યાદ કેમ કરે છે? એટલી પણ ખબર નથી. જેમ બાળક કહેશે - "બાબા”, બસ. તેને કાંઈ પણ ખબર જ નથી. તમે પણ બાબા મમ્મા કહો છો, જાણતાં કાંઈ નથી. ભારતમાં એક રાષ્ટ્રીયતા હતી, તેમને દૈવી રાષ્ટ્રીયતા કહેવાય છે. પછી બીજા પણ એમાં આવ્યાં છે. હવે કેટલાં અસંખ્ય થઈ ગયાંં છે, એટલે આટલાં ઝઘડા વગેરે થાય છે. જ્યાં-જ્યાં વધારે ઘુસી ગયાંં છે, તેમને ત્યાંથી નીકાળવાની કોશિશ કરતાં રહે છે. ખુબ ઝઘડા થઈ ગયાંં છે. અંધકાર પણ ખુબ થઈ ગયો છે. કંઇક તો સીમા પણ હોવી જોઈએ ને. એક્ટર્સ ની લિમિટ હોય છે. આ પણ બન્યો-બનેલ ખેલ છે. આમાં જેટલાં પણ એક્ટર્સ છે, તેમાં ઓછાં વધારે થઈ ન શકે. જ્યારે બધાં એક્ટર્સ સ્ટેજ પર આવી જાય છે પછી તેમને પાછું પણ જવાનું છે. જે પણ એક્ટર્સ રહેલાં હશે, આવતાં રહેશે. ભલે કેટલું પણ કંટ્રોલ વગેરે કરવા માટે માથું મારતા રહે છે, પરંતુ કરી નથી શકતાં. બોલો, અમે બી.કે. એવો બર્થ કંટ્રોલ કરી દઈએ છીએ જે બાકી ૯ લાખ જઈને રહેશે. પછી આખી જનસંખ્યા જ ઓછી થઈ જશે. અમે તમને સત્ય બતાવીએ છીએ, હવે સ્થાપના કરી રહ્યાંં છીએ. નવી દુનિયા, નવું ઝાડ જરુર નાનું જ હશે. અહીંયા તો આ કંટ્રોલ કરી નહીં શકે કારણ કે તમોપ્રધાન વધારે થતાં જાય છે. વૃદ્ધિ થતી જાય છે. એક્ટર્સ જે પણ આવવા વાળા છે, અહીંયા જ આવીને શરીર ધારણ કરશે. આ વાતોને કોઈ સમજતાં નથી. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ સમજે છે રાજધાની માં તો દરેક પ્રકાર નાં પાર્ટધારી હોય છે. સતયુગમાં જે રાજધાની હતી તે ફરી થી સ્થાપન થઈ રહી છે. ટ્રાન્સફર થઇ જશો. તમે હમણાં તમોપ્રધાન થી સતોપ્રધાન ક્લાસ માં ટ્રાન્સફર થાઓ છો. જૂની દુનિયાથી નવી દુનિયામાં જાઓ છો. તમારું ભણતર આ દુનિયા માટે નથી. આવી યુનિવર્સિટી બીજી કોઈ હોઈ ન શકે. ગોડ ફાધર જ કહે છે હું તમને અમરલોક નાં માટે ભણાવું છું. આ મૃત્યુલોક ખલાસ થવાનો છે. સતયુગમાં આ લક્ષ્મી-નારાયણ ની રાજધાની હતી. આ સ્થાપના કેવી રીતે થઈ, આ કોઈને ખબર નથી.

બાબા હંમેશા કહે છે જ્યાં તમે ભાષણ કરો છો તો આ લક્ષ્મી-નારાયણ નું ચિત્ર જરુર રાખો. આમાં તારીખ પણ જરુર લખેલી હોય. તમે સમજાવી શકો છો કે નવાં વિશ્વની શરુઆત થી ૧૨૫૦ વર્ષ સુધી આ ડિનાયસ્ટી નું રાજ્ય હતું. જેમ કહે છે ને - ક્રિશ્ચિયન ડિનાયસ્ટી નું રાજ્ય હતું. એકબીજા ની પાછળ ચાલ્યાં આવે છે. તો જ્યારે આ દેવતા ડિનાયસ્ટી હતી તો બીજું કોઈ નહોતું. હવે ફરી આ ડિનાયસ્ટી સ્થાપન થઈ રહી છે. બાકી બધાનો વિનાશ થવાનો છે. લડાઈ પણ સામે ઉભી છે. ભાગવત વગેરે માં આનાં પર પણ કથા લખી દીધી છે. નાનપણમાં આ કથાઓ વગેરે સાંભળતા રહેતાં હતાંં. હવે તમે જાણો છો આ રાજાઈ કેવી રીતે સ્થાપન થાય છે. જરુર બાપે જ રાજયોગ શીખવાડયો છે. જે પાસ થાય છે તે વિજય માળા નાં દાણા બને છે અને બીજા કોઈ આ માળાને જાણતાં નથી. તમે જ જાણો છો. તમારો પ્રવૃત્તિ માર્ગ છે. ઉપર માં બાબા ઉભાં છે, તેમને પોતાનું શરીર છે નહીં. પછી બ્રહ્મા સરસ્વતી સો લક્ષ્મી-નારાયણ. પહેલાં જોઈએ બાપ પછી જોડી. રુદ્રાક્ષ નાં દાણા હોય છે ને. નેપાળ માં એક વૃક્ષ છે, જ્યાંથી આ રુદ્રાક્ષનાં દાણા આવે છે. એમાં સાચાં પણ હોય છે. જેટલાં નાનાં એટલી કિંમત વધારે. હવે તમે અર્થ ને સમજી ગયાંં છો. આ વિષ્ણુની વિજય માળા અથવા રુંડ માળા બને છે. તે લોકો તો ફક્ત માળા ફેરવતાં-ફેરવતાં રામરામ કરતાં રહેશે, અર્થ કાંઈ પણ નથી. માળાનો જાપ કરે છે. અહીંયા તો બાપ કહે છે મને યાદ કરો. આ છે અજપાજાપ. મુખ થી કંઈ બોલવાનું નથી. ગીત પણ સ્થૂળ થઇ જાય છે. બાળકોએ તો ફક્ત બાપ ને યાદ કરવાનાં છે. નહીં તો પછી ગીત વગેરે યાદ આવતાં રહેશે. અહીંયા મૂળ વાત છે જ યાદની. તમારે અવાજ થી પરે જવાનું છે. બાપનું ડાયરેક્શન (માર્ગદર્શન) છે જ મનમનાભવ. બાપ થોડી કહે છે ગીત ગાઓ, બુમો પાડો. મારી મહિમા, ગાયન કરવાની પણ દરકાર નથી. આ તો તમે જાણો છો એ જ્ઞાનનાં સાગર, સુખ-શાંતિનાં સાગર છે. મનુષ્ય નથી જાણતાં. એમ જ નામ રાખી દીધાં છે. તમારા સિવાય બીજા કોઈ પણ નથી જાણતાં. બાપ જ આવીને પોતાનું નામ, રુપ વગેરે બતાવે છે - હું કેવો છું, તમે આત્મા કેવી છો! તમે ખુબ મહેનત કરો છો - પાર્ટ ભજવવાં. અડધોકલ્પ ભક્તિ કરી છે, હું તો એવાં પાર્ટ માં આવતો નથી. હું દુઃખ સુખ થી ન્યારો છું. તમે દુઃખ ભોગવો છો પછી તમે જ સુખ ભોગવો છો - સતયુગ માં. તમારો પાર્ટ મારા થી પણ ઊંચો છે. હું તો અડધોકલ્પ ત્યાં જ આરામ થી બેઠેલો રહું છું વાનપ્રસ્થ માં. તમે મને પોકારતા આવો છો. એવું નથી કે હું ત્યાં બેસી તમારી પોકાર સાંભળું છું. મારો પાર્ટ જ આ સમય નો છે. ડ્રામાનાં પાર્ટ ને હું જાણું છું. હવે ડ્રામા પૂરો થયો છે, મારે જઈને પતિતો ને પાવન બનાવવા નો પાર્ટ ભજવવાનો છે બીજી કોઈ વાત છે નહીં. મનુષ્ય સમજે છે પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન્ છે, અંતર્યામી છે. બધાની અંદર શું-શું ચાલે છે, તે જાણે છે. બાપ કહે છે એવું છે નહીં. તમે જ્યારે બિલકુલ તમોપ્રધાન બની જાઓ છો - ત્યારે એક્યુરેટ સમય પર મારે આવવું પડે છે. સાધારણ તનમાં જ આવું છું. આપ બાળકોને આવી ને દુઃખ થી છોડાવું છું. એક ધર્મની સ્થાપના બ્રહ્મા દ્વારા, અનેક ધર્મોનો વિનાશ શંકર દ્વારા… હાહાકાર નાં પછી જયજયકાર થઇ જશે. કેટલો હાહાકાર થવાનો છે. આફતો માં મરતાં રહેશે. પ્રાકૃતિક આપદાઓની પણ ખુબ મદદ રહે છે. નહીં તો મનુષ્ય ખુબ રોગી, દુઃખી થઈ જાય. બાપ કહે છે બાળકો દુઃખી ન પડ્યાં રહે એટલે પ્રાકૃતિક આપદાઓ પણ એવી જોર થી આવે છે જે બધાને ખતમ કરી દે છે. બોમ્બસ તો કંઈ નથી, પ્રાકૃતિક આપદાઓ ખુબ મદદ કરે છે. ધરતીકંપ માં અસંખ્ય ખતમ થઈ જાય છે. પાણીનો એક બે ઘુટકા આવ્યાં આ ખતમ. સમુદ્ર પણ જરુર ઉછળ ખાશે. ધરતી ને હપ કરશે, ૧૦૦ ફૂટ પાણી ઉછળ ખાશે તો શું કરી દેશે. આ છે હાહાકાર નાં દૃશ્ય. આવું દૃશ્ય જોવા માટે હિંમત જોઈએ. મહેનત પણ કરવાની છે, નિર્ભય પણ બનવાનું છે. આપ બાળકોમાં અહંકાર બિલકુલ ન હોવો જોઈએ. દેહી-અભિમાની બનો. દેહી-અભિમાની રહેવાવાળા ખુબ મીઠાં હોય છે. બાપ કહે છે - હું તો છું નિરાકાર અને વિચિત્ર. અહીંયા આવું છું - સર્વિસ (સેવા) કરવાનાં માટે. મારી મહિમા જુઓ કેટલી કરે છે. જ્ઞાનનાં સાગર...હેં બાબા અને પછી કહે છે પતિત દુનિયામાં આવો. તમે નિમંત્રણ તો ખુબ સારું આપો છો. એવું પણ નથી કહેતાં કે સ્વર્ગમાં આવીને સુખ તો જુઓ. કહે છે હેં પતિત-પાવન અમે પતિત છીએ, અમને પાવન બનાવવાં આવો. નિમંત્રણ જુઓ કેવું છે. એકદમ તમોપ્રધાન પતિત દુનિયા અને પછી પતિત શરીરમાં બોલાવે છે. ખુબ સારું નિમંત્રણ આપે છે ભારતવાસી! ડ્રામામાં રહસ્ય જ આવું છે. આમને પણ થોડી ખબર હતી કે મારા અનેક જન્મોનાં અંત નો જન્મ છે. બાબાએ પ્રવેશ કર્યો છે ત્યારે બતાવે છે. બાબાએ દરેક વાતનું રહસ્ય સમજાવ્યું છે. બ્રહ્માએ જ વન્ની (પત્ની) બનવાનું છે. બાબા સ્વયં કહે છે - મારી આ પત્ની છે. હું આમનામાં પ્રવેશ કરી આમનાં દ્વારા તમને પોતાનાં બનાવું છું. આ સાચ્ચી-સાચ્ચી મોટી માં થઈ ગઈ અને તે અડોપ્ટેડ માં થઇ. મા-બાપ તમે આમને કહી શકો છો. શિવબાબાને તો ફક્ત ફાધર જ કહેશે. આ છે બ્રહ્મા બાબા. મમ્મા ગુપ્ત છે. બ્રહ્મા છે માં, પરંતુ તન પુરુષ નું છે. આ તો સંભાળી નહીં શકે એટલે એડોપ્ટ કરી છે બાળકી ને. નામ રાખી દીધું છે માતેશ્વરી. હેડ (મુખ્ય) થઈ ગઈ. ડ્રામા અનુસાર છે જ એક સરસ્વતી. બાકી દુર્ગા, કાળી વગેરે બધાં અનેક નામ છે. મા-બાપ તો એક જ હોય છે ને. તમે બધાં છો બાળકો. ગાયન પણ છે બ્રહ્માની બાળકી સરસ્વતી. તમે બ્રહ્માકુમાર-કુમારીઓ છો ને. તમારા ઉપર નામ અનેક છે. આ બધી વાતો તમારામાં પણ નંબરવાર સમજશે. ભણતરમાં પણ નંબરવાર તો હોય છે ને. એક ન મળે બીજા થી. આ રાજધાની સ્થાપન થઈ રહી છે. આ બન્યો-બનેલ ડ્રામા છે. આને વિસ્તાર થી સમજાવાનો છે. ખુબ અસંખ્ય પોઇન્ટસ છે. બૅરીસ્ટરી ભણે છે પછી તેમાં પણ નંબરવાર હોય છે. કોઈ બૅરીસ્ટર તો ૨-૩ લાખ કમાય છે. કોઈ જુઓ કપડાં પણ ફાટેલાં પહેરશે. આમાં પણ એવું છે.

તો બાળકોને સમજાવાયું છે કે આ ઇન્ટરનેશનલ રોલા છે. હવે તમે સમજો છો કે બધાં બેફિકર રહો. લડાઈ તો જરુર લાગવાની જ છે. તમે ઢિંઢોરો પીટો છો કે નવી રાજધાની ફરી થી સ્થાપન થઈ રહી છે. અનેક ધર્મો નો વિનાશ થશે. કેટલું ક્લીયર (સ્પષ્ટ) છે. પ્રજાપિતા બ્રહ્માથી આ પ્રજા રચાય છે. કહે છે આ છે મારી મુખ વંશાવલી. તમે મુખ વંશાવલી બ્રાહ્મણ છો. તે કુખ વંશાવલી બ્રાહ્મણ છે. તે છે પુજારી, તમે હવે પૂજ્ય બની રહ્યાંં છો. તમે જાણો છો આપણે સો દેવતા પૂજ્ય બની રહ્યાંં છીએ. તમારા ઉપર હમણાં લાઈટ (પ્રકાશ) નો તાજ નથી. તમારી આત્મા જ્યારે પવિત્ર બનશે ત્યારે આ શરીર છોડી દેશે. આ શરીર પર તમને લાઈટ નો તાજ ન આપી શકાય, શોભશે નહીં. આ સમયે તમે છો ગાયન લાયક. આ સમયે કોઈની પણ આત્મા પવિત્ર નથી, એટલે કોઈની ઉપર પણ આ સમય લાઈટ ન હોવી જોઈએ. લાઈટ સતયુગ માં હોય છે. બે કળા ઓછી વાળા ને પણ આ લાઈટ ન આપવી જોઈએ. અચ્છા.

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર :-

  1. પોતાની સ્થિતિ એવી અચળ અને નિર્ભય બનાવવાની છે જે અંતિમ વિનાશનાં દૃશ્ય ને જોઈ શકો. મહેનત કરવાની છે દેહી-અભિમાની બનવાની.
  2. નવી રાજધાનીમાં ઉંચ પદ પામવા માટે ભણતર પર પૂરે-પૂરું ધ્યાન આપવાનું છે. પાસ થઈને વિજય માળા નાં દાણા બનવાનું છે.

વરદાન :-

નિર્બળ, દિલશિકસ્ત, અસમર્થ આત્મા ને એક્સ્ટ્રા બળ આપવા વાળા રુહાની રહેમદિલ ભવ

જે રુહાની રહેમદિલ બાળકો છે-તે મહાદાની બની બિલકુલ હોપલેસ કેસ (હતાશા) માં હોપ (આશા) ઉત્પન્ન કરી દે છે. નિર્બળ ને બળવાન બનાવી દે છે. દાન સદા ગરીબો ને, નિરાધાર ને અપાય છે. તો જે નિર્બળ, દિલશિકસ્ત, અસમર્થ પ્રજા ગુણવત્તાની આત્માઓ છે તેમનાં પ્રતિ રુહાની રહેમદિલ બની મહાદાની બનો. આપસ માં એકબીજાનાં પ્રતિ મહાદાની નહીં. તે તો સહયોગી સાથી છો, ભાઈ-ભાઈ છો, હમશરીફ પુરુષાર્થી છો, સહયોગ દો, દાન નહીં.

સ્લોગન :-

સદા એક બાપનાં શ્રેષ્ઠ સંગ માં રહો તો બીજા કોઈનાં સંગ નાં રંગ નો પ્રભાવ નહીં નાખી શકે.