18-07-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - તમે ડબલ અહિંસક રુહાની સેના છો તમારે શ્રીમત પર પોતાની દેવી રાજધાની સ્થાપન કરવાની છે

પ્રશ્ન :-
આપ રુહાની સેવાધારી બાળકો બધાને કઈ વાત ની ચેતવણી આપો છો?

ઉત્તર :-
તમે બધાં ને ચેતવણી આપો છો કે આ એ જ મહાભારત લડાઈ નો સમય છે, હવે આ જૂની દુનિયા વિનાશ થવાની છે, બાપ નવી દુનિયાની સ્થાપના કરાવી રહ્યાં છે. વિનાશનાં પછી ફરી જય જ્યકાર થશે. તમારે આપસમાં મળીને સલાહ કરવી જોઈએ કે વિનાશનાં પહેલાં બધાં ને બાપ નો પરિચય કેવી રીતે મળે.

ગીત :-
તુને રાત ગવાઈ સો કે ..

ઓમ શાંતિ!
બાપ સમજાવી રહ્યાં છે ઊંચેથી ઊંચા છે ભગવાન પછી એમને ઊંચેથી ઊંચા કમાન્ડર ઈન ચીફ વગેરે પણ કહો કારણકે તમે સેના છો ને. તમારાં સુપ્રીમ કમાન્ડર કોણ છે? આ પણ જાણો છો બે સેનાઓ છે - તે છે શરીરધારી, તમે છો રુહાની. તે હદનાં, તમે બેહદનાં. તમારા માં કમાન્ડર્સ પણ છે, જનરલ પણ છે, લેફ્ટિનેન્ટ પણ છે. બાળકો જાણે છે અમે શ્રીમત પર રાજધાની સ્થાપન કરી રહ્યાં છીએ. લડાઈ વગેરેની તો કોઈ વાત નથી. આપણે આખા વિશ્વ પર ફરીથી પોતાનું દેવી રાજ્ય સ્થાપન કરી રહ્યાં છીએ શ્રીમત પર. કલ્પ-કલ્પ આપણો આ પાર્ટ ભજવાય છે. આ બધી છે બેહદની વાતો. તે લડાઈઓમાં આ વાતો નથી. ઊંચે થી ઊંચા બાપ છે. એમને જાદુગર, રત્નાગર, જ્ઞાનનાં સાગર પણ કહે છે. બાપની મહિમા અપરમ-અપાર છે. તમારે બુદ્ધિ થી ફક્ત બાપ ને યાદ કરવાનાં છે. માયા યાદ ભુલાવી દે છે. તમે છો ડબલ અહિંસક રુહાની સેના. તમને આ જ વિચાર છે કે અમે પોતાનું રાજ્ય કેવી રીતે સ્થાપન કરીએ. ડ્રામા જરુર કરાવશે. પુરુષાર્થ તો કરવાનો હોય છે ને. જે સારા-સારા બાળકો છે, આપસમાં સલાહ કરવી જોઈએ. માયા થી યુદ્ધ તો અંત સુધી તમારી ચાલતી રહેશે. આ પણ જાણો છો મહાભારત લડાઈ થવાની છે જરુર. નહીં તો જૂની દુનિયાનો વિનાશ કેવી રીતે થાય. બાબા આપણને શ્રીમત આપી રહ્યાં છે. આપણે બાળકોએ ફરીથી પોતાનું રાજ્ય-ભાગ્ય સ્થાપન કરવાનું છે. આ જૂની દુનિયાનો વિનાશ થઈ પછી ભારતમાં જયજયકાર થઈ જવાનો છે, જેનાં માટે તમે નિમિત્ત બન્યાં છો. તો આપસમાં મળવું જોઈએ. કેવી-કેવી રીતે અમે સર્વિસ (સેવા) કરીએ. બધાને બાપનો પૈગામ સંભળાવો કે હવે આ જૂની દુનિયાનો વિનાશ થવાનો છે. બાપ નવી દુનિયાની સ્થાપના કરી રહ્યાં છે. લૌકિક બાપ પણ નવું મકાન બનાવે છે તો બાળકો ખુશ થાય છે. તે છે હદની વાત, આ છે આખા વિશ્વની વાત. નવી દુનિયાને સતયુગ, જૂની દુનિયાને કળયુગ કહેવાય છે. હમણાં જૂની દુનિયા છે તો આ ખબર હોવી જોઈએ-બાપ ક્યારે અને કેવી રીતે આવીને નવી દુનિયા સ્થાપન કરે છે. તમારામાં નંબરવાર પુરુષાર્થ અનુસાર જાણે છે. ઊંચેથી ઊંચા છે બાપ, બાકી પછી નંબરવાર મહારથી, ઘોડેસવાર, પ્યાદા છે. કમાન્ડર ,કેપ્ટન આ તો ફક્ત દ્રષ્ટાંત આપી સમજાવાય છે. તો બાળકોએ આપસમાં મળીને સલાહ કરવી જોઈએ કે બધાને બાપ નો પરિચય કેવી રીતે આપીએ, આ છે રુહાની સેવા. આપણે પોતાનાં ભાઈ-બહેનો ને ચેતવણી કેવી રીતે આપીએ કે બાપ નવી દુનિયા સ્થાપન કરવાનાં માટે આવ્યાં છે. જૂની દુનિયાનો વિનાશ પણ સામે ઊભો છે. આ એજ મહાભારત લડાઈ છે. મનુષ્ય તો આ પણ સમજતા નથી કે મહાભારત લડાઈ નાં પછી શું!

તમે હમણાં ફીલ (અનુભવ) કરો છો કે હમણાં અમે સંગમ પર પુરુષોત્તમ બની રહ્યાં છીએ. હવે બાપ આવ્યા છે પુરુષોત્તમ બનાવવાં. આમાં લડાઈ વગેરેની કોઈ વાત જ નથી. બાપ સમજાવે છે-બાળકો, પતિત દુનિયામાં એક પણ પાવન ન હોઈ શકે અને પાવન દુનિયામાં પછી એક પણ પતિત ન હોઈ શકે. આટલી નાની વાત પણ કોઇ સમજતાં નથી. આપ બાળકોને બધાં જ ચિત્રો વગેરેનો સાર સમજાવાય છે. ભક્તિમાર્ગ માં મનુષ્ય જપ-તપ, દાન-પુણ્ય વગેરે જે પણ કરે છે, તેમાં અલ્પકાળ માટે કાગ વિષ્ટા સમાન સુખ ની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ અહીં આવીને સમજે ત્યારે આ વાતો બુદ્ધિ માં બેસે. આ છે જ ભક્તિ નું રાજ્ય. જ્ઞાન રીંચક પણ નથી. જેમ પતિત દુનિયામાં પાવન એક પણ નથી, તેમ જ્ઞાન પણ એક નાં સિવાય બીજા કોઇમાં નથી. વેદ-શાસ્ત્ર વગેરે બધાં ભક્તિમાર્ગ નાં છે. સીડી ઉતરવાની જ છે. હમણાં તમે બ્રાહ્મણ બન્યાં છો, આમાં નંબરવાર સેના છે. મુખ્ય-મુખ્ય જે કમાન્ડર, કેપ્ટન, જનરલ વગેરે છે, તેમણે આપસમાં મળી સલાહ કરવી જોઈએ, અમે બાબાનો સંદેશ કેવી રીતે આપીએ. બાળકોને સમજાવ્યું છે-મેસેન્જર, પયગંબર અથવા ગુરુ એક જ હોય છે. બાકી બધાં છે ભક્તિમાર્ગ નાં. સંગમયુગી ફક્ત તમે છો. આ લક્ષ્મી-નારાયણ લક્ષ-હેતુ બિલકુલ એક્યુરેટ (સચોટ) છે. ભક્તિમાર્ગમાં સત્યનારાયણ ની કથા, તિજરી ની કથા, અમરકથા બેસી સંભળાવે છે. હમણાં બાપ તમને સાચી સત્ય નારાયણ ની કથા સંભળાવી રહ્યાં છે. ભક્તિમાર્ગ માં છે પાસ્ટ (ભૂતકાળ) ની વાતો, જે થઈને જાય છે એમના પછી ફરી મંદિર વગેરે બનાવે છે. જેમ શિવબાબા હમણાં તમને ભણાવી રહ્યાં છે પછી ભક્તિમાર્ગ માં યાદગાર બનાવશે. સતયુગમાં શિવ કે લક્ષ્મી-નારાયણ વગેરે કોઈનું ચિત્ર નથી હોતું. જ્ઞાન બિલકુલ અલગ છે, ભક્તિ અલગ છે. આ પણ તમે જાણો છો એટલે બાપએ કહ્યું છે હિયર નો ઈવિલ ટોક નો ઈવિલ...

આપ બાળકોને હમણાં કેટલી ખુશી છે, નવી દુનિયા સ્થાપન થઈ રહી છે. સુખધામ ની સ્થાપના અર્થ બાબા આપણને ફરીથી ડાયરેક્શન (માર્ગદર્શન) આપી રહ્યાં છે, એમાં પણ નંબરવન ડાયરેક્શન આપે છે પાવન બનો. પતિત તો બધાં છે ને. તો જે સારા-સારા બાળકો છે તેમણે આપસમાં મળીને સલાહ કરવી જોઈએ કે સર્વિસ ને કેવી રીતે વધારીએ, ગરીબોને કેવી રીતે મેસેજ (સંદેશ) આપીએ, બાપ તો કલ્પ પહેલાં માફક આવ્યાં છે. કહે છે સ્વયંને આત્મા સમજી મુજ બાપ ને યાદ કરો. રાજધાની જરુર સ્થાપન થવાની છે. સમજશે જરુર. જે દેવી-દેવતા ધર્મનાં નથી તે નહીં સમજશે. વિનાશ કાળે ઈશ્વર થી વિપરીત બુદ્ધિ છે ને. આપ બાળકો જાણો છો આપણા ધણી છે એટલે તમારે ન વિકાર માં જવાનું છે, ન લડવાનું-ઝઘડવાનું છે. તમારો બ્રાહ્મણ ધર્મ ખુબ ઊંચો છે. તે શુદ્ર ધર્મનાં, તમે બ્રાહ્મણ ધર્મનાં. તમે ચોટી, તે પગ. ચોટી ની ઉપર છે ઊંચેથી ઊંચા ભગવાન નિરાકાર. આ આંખો થી ન જોવાનાં કારણે વિરાટ રુપમાં ચોટી (બ્રાહ્મણ) અને શિવબાબાને દેખાડતા નથી. ફક્ત કહે છે દેવતા, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર. જે દેવતા બને છે એજ ફરીથી પુનર્જન્મ લઈ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર બને છે. વિરાટ રુપ નો પણ અર્થ કોઈ નથી જાણતું. હવે તમે સમજો છો તો કરેક્ટ (સાચું) ચિત્ર બનાવવાનું છે. શિવબાબા પણ દેખાડયા છે અને બ્રાહ્મણ પણ દેખાડયા છે, તમારે હવે બધાને આ મેસેજ આપવાનો છે કે સ્વયંને આત્મા સમજી બાપ ને યાદ કરો. તમારું કામ છે મેસેજ આપવો. જેમ બાપની મહિમા અપરમઅપાર છે, તેમ ભારતની પણ ખુબ મહિમા છે. આ પણ ૭ દિવસ કોઈ સાંભળે ત્યારે બુદ્ધિમાં બેસે. કહે છે ફુરસદ નથી. અરે, અડધો કલ્પ પોકારતા આવ્યાં છો, હવે એ પ્રેકટીકલમાં આવેલાં છે. બાપ ને આવવાનું જ છે અંતમાં. આ પણ આપ બ્રાહ્મણ જાણો છો નંબરવાર પુરુષાર્થ અનુસાર. ભણવાનું શરું કર્યુ અને નિશ્ચય થયો. માશૂક આવેલાં છે, જેમને આપણે પોકારતા હતાં, જરુર કોઈ શરીરમાં આવ્યાં હશે. તેમને પોતાનું શરીર તો છે નહીં. બાપ કહે છે હું આમાં પ્રવેશ કરી આપ બાળકોને સૃષ્ટિ ચક્રનું, રચયિતા અને રચનાનું નોલેજ આપું છું. આ બીજું કોઈ નથી જાણતું. આ ભણતર છે. ખુબ સહજ કરીને સમજાવે છે. બાબા કહે છે હું તમને કેટલાં ધનવાન બનાવું છું. કલ્પ-કલ્પ તમારા જેવું પવિત્ર અને સુખી કોઈ નથી. આપ બાળકો આ સમયે બધાને જ્ઞાન દાન આપો છો. બાપ તમને રત્નોનું દાન આપે છે, તમે બીજાઓને આપો છો. ભારતને સ્વર્ગ બનાવો છો. તમે પોતાના જ તન-મન-ધન થી શ્રીમત પર ભારત ને સ્વર્ગ બનાવી રહ્યાં છો. કેટલું ઊંચું કાર્ય છે. તમે ગુપ્ત સેના છો, કોઈને પણ ખબર નથી. તમે જાણો છો આપણે વિશ્વની બાદશાહી લઇ રહ્યાં છીએ, શ્રીમત દ્વારા શ્રેષ્ઠ બનીએ છીએ. હવે બાપ કહે છે મામેકમ યાદ કરો. કૃષ્ણ તો કહી ન શકે, તે તો પ્રિન્સ (રાજકુમાર) હતાં. તમે પ્રિન્સ બનો છો ને. સતયુગ-ત્રેતામાં પવિત્ર પ્રવૃત્તિ માર્ગ છે. અપવિત્ર રાજાઓ પવિત્ર રાજા-રાણી લક્ષ્મી-નારાયણ ની પૂજા કરે છે. પવિત્ર પ્રવૃત્તિ માર્ગ વાળાઓનું રાજ્ય ચાલે છે પછી હોય છે અપવિત્ર પ્રવૃત્તિ માર્ગ. અડધું-અડધું છે ને. દિવસ અને રાત. લાખો વર્ષ ની વાત હોય પછી અડધું-અડધું તો થઈ ન શકે. લાખો વર્ષ હોય તો પછી હિંદુ જે વાસ્તવમાં દેવતા ધર્મનાં છે એમની સંખ્યા ખુબ મોટી હોવી જોઈએ. અગણિત હોવા જોઈએ. હમણાં તો ગણતરી કરે છે ને. આ ડ્રામામાં નોંધ છે, ફરી પણ થશે. મોત સામે ઊભું છે. આ એજ મહાભારત લડાઈ છે. તો આપસમાં મળીને સર્વિસનો પ્લાન બનાવવાનો છે. સર્વિસ કરતા પણ રહે છે. નવા-નવા ચિત્ર નીકળે છે, પ્રદર્શની પણ કરે છે. અચ્છા, પછી શું કરી શકાય? અચ્છા રુહાની મ્યુઝિયમ બનાવો. પોતે જોઈને જશે તો પછી બીજાઓને મોકલશે. ગરીબ અથવા સાહૂકાર ધર્માઉ તો નીકાળે છે ને. સાહૂકાર વધારે નીકાળશે, આમાં પણ આવું છે. કોઈ હજાર નીકાળશે, કોઈ ઓછા. કોઈ તો બે રુપિયા પણ મોકલી આપે છે. કહે છે એક રુપયાની ઇંટ લગાવી દેજો. એક રુપિયો ૨૧ જન્મોનાં માટે જમા કરજો. આ છે ગુપ્ત. ગરીબ નો એક રુપયો, સાહૂકારનાં એક હજાર, બરાબર થઈ જાય છે. ગરીબ ની પાસે છે જ થોડું તો શું કરી શકે છે. હિસાબ છે ને. વ્યાપારી લોકો ધર્માઉ નીકાળે છે, હવે શું કરવું જોઈએ. બાપને મદદ આપવાની છે. બાપ પછી રિટર્ન માં ૨૧ જન્મનાં માટે આપે છે. બાપ આવીને ગરીબોને મદદ કરે છે. હવે તો આ દુનિયા જ નહીં રહેશે. બધું માટીમાં મળી જશે. આ પણ જાણો છો સ્થાપના જરુર થવાની છે કલ્પ પહેલા માફક. નિરાકાર બાપ કહે છે-બાળકો, દેહનાં બધાં ધર્મ ત્યાગ, એક બાપ ને યાદ કરો. આ બ્રહ્મા પણ રચના છે ને. બ્રહ્મા કોનો બાળક, કોણે રચ્યાં. બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-શંકર ને કેવી રીતે રચે છે, આ પણ કોઈ નથી જાણતું. બાપ આવીને સત્ય વાત સમજાવે છે. બ્રહ્મા પણ જરુર મનુષ્ય સૃષ્ટિમાં જ હશે. બ્રહ્મા ની વંશાવલી ગવાયેલી છે. ભગવાન મનુષ્ય સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે રચે છે, આ કોઈ નથી જાણતું. બ્રહ્મા તો અહીંયા હોવા જોઈએ ને. બાપ કહે છે-જેમાં મેં પ્રવેશ કર્યો છે, આ પણ અનેક જન્મોનાં અંત વાળો છે. આમણે પૂરા ૮૪ જન્મ લીધાં છે. બ્રહ્મા કોઈ ક્રિએટર નથી. ક્રિએટર તો એક નિરાકાર જ છે. આત્માઓ પણ નિરાકાર છે. તે તો અનાદિ છે. કોઈએ ક્રિયેટ નથી કર્યા પછી બ્રહ્મા ક્યાંથી આવ્યાં. બાપ કહે છે-મેં આમનામાં પ્રવેશ કરી નામ બદલી કર્યું. આપ બ્રાહ્મણનાં પણ નામ બદલી કર્યા. તમે છો રાજઋષિ, શરુંઆતમાં સન્યાસ કરી સાથે રહેવા લાગ્યા તો નામ બદલી કરી દીધાં. પછી જોયું માયા ખાઈ જાય છે તો માળા બનાવવાનું, નામ રાખવાનું છોડી દીધું.

આજકાલ દુનિયામાં દરેક વાતમાં ઠગી ખુબ છે. દૂધ માં પણ ઠગી. સાચી વસ્તુ તો મળતી નથી. બાપનાં માટે પણ ઠગી. સ્વયંને જ ભગવાન કહેડાવવા લાગે છે. હમણાં આપ બાળકો જાણો છો આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે. તમારામાં પણ નંબરવાર પુરુષાર્થ અનુસાર છે. બાપ જાણે છે કોણ કેવી રીતે ભણે અને પછી ભણાવે છે, શું પદ પામશે. નિશ્ચય છે અમે બાપ દ્વારા વર્લ્ડના ક્રાઉન પ્રિન્સ (વિશ્વ મહારાજા) બની રહ્યાં છીએ. તો એવો પુરુષાર્થ કરી દેખાડવાનો છે. અમે ક્રાઉન પ્રિન્સ બનીએ. પછી ૮૪નું ચક્ર લગાવ્યું હવે ફરી બનીએ છીએ. આ છે નર્ક, આમાં કાંઈ પણ નથી રહ્યું. પછી બાપ આવીને ભંડારો ભરપૂર કરી કાળ કંટક દૂર કરી દે છે. તમે સૌથી પૂછો અહીંયા ભંડારો ભરપૂર કરવા આવ્યાં છો ને. અમરપુરી માં કાળ આવી ન શકે. બાપ આવે જ છે ભંડારો ભરપૂર કરી કાળ કંટક દૂર કરવાં. તે છે અમરલોક, આ છે મૃત્યુલોક. આવી મીઠી-મીઠી વાતો સાંભળવાની-સંભળાવવાની છે. ફાલતુ નહીં. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. બાપ વિશ્વનાં માલિક બનવાનું ભણતર ભણાવવા આવ્યાં છે એટલે ક્યારેય એવું નહિં કહેવાનું કે અમને ફુરસદ નથી. શ્રીમત પર તન-મન-ધન થી ભારતને સ્વર્ગ બનાવવાની સેવા કરવાની છે.

2. આપસમાં ખુબ મીઠી-મીઠી જ્ઞાનની વાતો સાંભળવાની અને સંભળાવવાની છે. બાપનું આ ડાયરેક્શન (માર્ગદર્શન) સદા યાદ રહે-હિયર નો ઈવિલ, ટોક નો ઈવિલ..

વરદાન :-
પુરુષાર્થ નાં સૂક્ષ્મ આળસ્ય નો પણ ત્યાગ કરવા વાળા ઓલરાઉન્ડર એલર્ટ ભવ

પુરુષાર્થ ની થકાવટ આળસ્ય ની નિશાની છે. આળસ્ય વાળા જલ્દી થાકે છે, ઉમંગ વાળા અથક હોય છે. જે પુરુષાર્થ માં દિલશિકસ્ત હોય છે તેમને જ આળસ્ય આવે છે, તે વિચારે છે શું કરીએ આટલું જ થઈ શકે છે, વધારે નથી થઈ શકતું. હિમ્મત નથી, ચાલી તો રહ્યાં છીએ, કરી તો રહ્યાં છીએ-હવે આ સૂક્ષ્મ આળસ્ય નું પણ નામ નિશાન ન રહે આનાં માટે સદા એલર્ટ, એવરરેડી અને ઓલરાઉન્ડર બનો.

સ્લોગન :-
સમયનાં મહત્વ ને સામે રાખી સર્વ પ્રાપ્તિઓનું ખાતુ ફુલ જમા કરો.