19-07-2020   પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી       ઓમ શાંતિ  25.02.86    બાપદાદા મધુબન


ડબલ વિદેશી ભાઈ - બહેનો નાં સમર્પણ સમારોહ પર અવ્યક્ત બાપદાદા નાં મહાવાક્ય
 


આજે બાપદાદા વિશેષ શ્રેષ્ઠ દિવસની વિશેષ સ્નેહ ભરી મુબારક આપી રહ્યાં છે. આજે કયો સમારોહ મનાવ્યો? બહારનું દૃશ્ય તો સુંદર હતું જ. પરંતુ બધાનાં ઉમંગ-ઉત્સાહ અને દૃઢ સંકલ્પ નો, દિલનો અવાજ દિલારામ બાપની પાસે પહોંચ્યો. તો આજનાં દિવસને વિશેષ ઉમંગ-ઉત્સાહ ભર્યો દૃઢ સંકલ્પ સમારોહ કહેશું. જ્યાર થી બાપનાં બન્યાં ત્યાર થી સંબંધ છે અને રહેશે. પરંતુ આ વિશેષ દિવસ વિશેષ રુપ થી મનાવ્યો આને કહેશું દૃઢ સંકલ્પ કર્યો. કાંઈ પણ થઈ જાય ભલે માયાનાં તોફાન આવે, ભલે લોકોની ભિન્ન-ભિન્ન વાતો આવે, ભલે પ્રકૃતિનાં કોઈ પણ હલચલ નું દૃશ્ય હોય. ભલે લૌકિક કે અલૌકિક સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોય, મનનાં સંકલ્પો નું ખુબ જોરથી તોફાન પણ હોય તો પણ એક બાપ બીજું ન કોઈ. એક બળ એક ભરોસો એવો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો કે ફક્ત સ્ટેજ પર બેઠાં! ડબલ સ્ટેજ પર બેઠાં હતાં કે સિંગલ સ્ટેજ પર? એક હતી આ સ્થૂળ સ્ટેજ, બીજી હતી દૃઢ સંકલ્પની સ્ટેજ, દૃઢતાની સ્ટેજ. તો ડબલ સ્ટેજ પર બેઠાં હતાં ને? હાર પણ ખુબ સુંદર પહેર્યાં. ફક્ત આ હાર પહેર્યા કે સફળતા નો પણ હાર પહેર્યો? સફળતા ગળાનો હાર છે. આ દૃઢતા જ સફળતા નો આધાર છે. આ સ્થૂળ હાર ની સાથે સફળતા નો હાર પણ પહેર્યો હતો ને. બાપદાદા બે દૃશ્ય જુએ છે. ફક્ત સાકાર રુપ નું દૃશ્ય નથી જોતાં. પરંતુ સાકાર દૃશ્ય ની સાથે-સાથે આત્મિક સ્ટેજ, મનનાં દૃઢ સંકલ્પ અને સફળતાની શ્રેષ્ઠ માળા આ બંને જોઈ રહ્યાં હતાં. ડબલ માળા ડબલ સ્ટેજ જોઈ રહ્યાં હતાં. બધાએ દૃઢ સંકલ્પ કર્યો. ખુબ સરસ. કાંઈ પણ થઈ જાય પરંતુ સંબંધ ને નિભાવવાનો છે, પરમાત્મ પ્રીત ની રીત સદા નિભાવતા સફળતાને પામવાની છે. નિશ્ચિત છે સફળતા ગળાનો હાર છે. એક બાપ બીજું ન કોઈ-આ છે દૃઢ સંકલ્પ. જ્યારે એક છે તો એકરસ સ્થિતિ સ્વતઃ અને સહજ છે. સર્વ સંબંધોનો અવિનાશી તાર જોડ્યો છે ને. જો એક પણ સંબંધ ઓછો હશે તો હલચલ થશે એટલે સર્વ સંબંધની ડોર બાંધી. કનેક્શન (સંબંધ) જોડ્યું. સંકલ્પ કર્યો. સર્વ સંબંધ છે કે ફક્ત મુખ્ય ૩ સંબંધ છે? સર્વ સંબંધ છે તો સર્વ પ્રાપ્તિઓ છે. સર્વ સંબંધ નથી તો કોઈને કોઈ પ્રાપ્તિની ખોટ રહી જાય છે. બધાનો સમારોહ થયો ને. દૃઢ સંકલ્પ કરવાથી આગળ પુરુષાર્થ માં પણ વિશેષ રુપ થી લિફ્ટ મળી જાય છે. આ વિધિ પણ વિશેષ ઉમંગ-ઉત્સાહ વધારે છે. બાપદાદા પણ બધાં બાળકોને દૃઢ સંકલ્પ કરવાનાં સમારોહની શુભેચ્છા આપે છે. અને વરદાન આપે સદા અવિનાશી ભવ. અમર ભવ.

આજે એશિયા નું ગ્રુપ બેઠું છે. એશિયાની વિશેષતા શું છે? વિદેશ સેવાનું પહેલું ગ્રુપ જાપાન માં ગયું, આ વિશેષતા થઈ ને. સાકાર બાપ ની પ્રેરણા પ્રમાણે વિશેષ વિદેશ સેવાનું નિમંત્રણ અને સેવાનો આરંભ જાપાન થી થયો. તો એશિયા નો નંબર સ્થાપના માં આગળ થયો ને. પહેલાં વિદેશનું નિમંત્રણ હતું. બીજા ધર્મવાળા નિમંત્રણ આપી બોલાવે તેનો આરંભ એશિયા થી થયો. તો એશિયા કેટલું લકી (ભાગ્યશાળી) છે! અને બીજી વિશેષતા - એશિયા ભારતનાં સૌથી સમીપ છે. જે સમીપ હોય છે તેમને સિકિલધા કહે છે. સિકિલધા બાળકો છુપાયેલાં છે, દરેક સ્થાન પર કેટલાં સારા-સારા રત્ન નીકળ્યાં છે. ક્વોન્ટીટી (સંખ્યા) ભલે ઓછી છે પરંતુ ક્વાલિટી (ગુણવત્તા) છે. મહેનતનું ફળ સારું છે. આ રીતે ધીરે-ધીરે હવે સંખ્યા વધી રહી છે. બધાં સ્નેહી છે. બધાં લવલી (પ્રેમાળ) છે. દરેક, એકબીજા થી વધારે સ્નેહી છે. આજ બ્રાહ્મણ પરિવાર ની વિશેષતા છે. દરેક આ અનુભવ કરે છે કે મારો સૌથી વધારે સ્નેહ છે અને બાપ નો પણ મારા થી વધારે સ્નેહ છે. મને જ બાપદાદા આગળ વધારે છે એટલે ભક્તિ માર્ગ વાળાઓએ પણ ખુબ સારું એક ચિત્ર અર્થ થી બનાવ્યું છે. દરેક ગોપી ની સાથે વલ્લભ છે. ફક્ત એક રાધા ની સાથે કે ફક્ત ૮ પટરાણીઓ ની સાથે નહીં. દરેક ગોપી ની સાથે ગોપીવલ્લભ છે. જેમ દિલવાળા મંદિર માં જાઓ છો તો નોંધ કરો છો ને કે આ મારું ચિત્ર છે અથવા મારી કોઠી છે. તો આ રાસ મંડળ માં પણ આપ સૌનું ચિત્ર છે? આને કહે જ છે મહારાસ. આ મહારાસ નું ખુબ મોટું ગાયન છે. બાપદાદા નો દરેક થી એકબીજા કરતાં વધારે પ્રેમ છે. બાપદાદા દરેક બાળકનાં શ્રેષ્ઠ ભાગ્ય ને જોઈ હર્ષિત થાય છે. કોઈ પણ છે પરંતુ કોટો માં કોઈ છે. પદમાપદમ ભાગ્યવાન છે. દુનિયાનાં હિસાબ થી જુઓ તો આટલાં કોટોમાં થી કોઈ છો ને. જાપાન તો કેટલું મોટું છે પરંતુ બાપનાં બાળકો કેટલાં છે! તો કોટોમાં કોઈ થયાં ને. બાપદાદા દરેક ની વિશેષતા, ભાગ્ય જુએ છે. કોટો માં કોઈ સિકિલધા છે. બાપનાં માટે બધાં વિશેષ આત્માઓ છે. બાપ કોઈને સાધારણ, કોઈને વિશેષ નથી જોતાં. બધાં વિશેષ છે. આ તરફ ખુબ વધારે વૃદ્ધિ થવાની છે કારણ કે આ પૂરી દિશા માં ડબલ સેવા વિશેષ છે. એક તો અનેક વેરાયટી (વિવિધ) ધર્મનાં છે. અને આ તરફ સિંધની નીકળેલી આત્માઓ પણ ખુબ જ છે. તેમની સેવા પણ સારી કરી શકો છો. તેમને સમીપ લાવ્યાં તો તેમનાં સહયોગ થી બીજા ધર્મ સુધી પણ સહજ પહોંચી શકશો. ડબલ સેવા થી ડબલ વૃદ્ધિ કરી શકો છો. તેમનામાં કોઈને કોઈ રીતે ઉલ્ટા રુપમાં, કે સુલ્ટા રુપમાં બીજ પડેલું છે. પરિચય હોવાનાં કારણે સહજ સંબંધમાં આવી શકે છે. ખુબ સેવા કરી શકો છો કારણ કે સર્વ આત્માઓનો પરિવાર છે. બ્રાહ્મણ બધાં ધર્મોમાં વિખરાઈ ગયાં છે. એવો કોઈ ધર્મ નથી જેમાં બ્રાહ્મણ ન પહોંચ્યા હોય. હવે બધાં ધર્મો થી નીકળી-નીકળીને આવી રહ્યાં છે. અને જે બ્રાહ્મણ પરિવારનાં છે તેમનાથી પોતાપણું લાગે છે ને. જેમ કોઇ હિસાબ-કિતાબ થી ગયાં અને ફરીથી પોતાનાં પરિવારમાં પહોંચી ગયાં. ક્યાં-ક્યાંથી પહોંચી પોતાનું સેવાનું ભાગ્ય લેવાનાં નિમિત્ત બની ગયાં. આ કોઈ ઓછું ભાગ્ય નથી. ખુબ જ શ્રેષ્ઠ ભાગ્ય છે. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પુણ્ય આત્માઓ બની જાઓ. મહાદાનીઓ, મહાન સેવાધારીયો ની લિસ્ટ (યાદી) માં આવી જાઓ. તો નિમિત્ત બનવું પણ એક વિશિષ્ટ સૌગાત છે. અને ડબલ વિદેશીઓને આ ગિફ્ટ મળે છે. થોડો જ અનુભવ કર્યો અને નિમિત્ત બની જાય સેન્ટર સ્થાપન કરવાનાં. તો આ પણ લાસ્ટ સો ફાસ્ટ (છેલ્લાં તે પહેલાં) જવાની વિશેષ ગિફ્ટ છે. સેવા કરવાથી મેજોરીટી (અધિકાંશ) ને આ સ્મૃતિમાં રહે છે કે જે અમે નિમિત્ત કરશું અથવા ચાલશું, અમને જોઈ બીજા કરશે. તો આ ડબલ અટેન્શન થઈ જાય છે. ડબલ એટેન્શન (સાવધાની) હોવાનાં કારણે ડબલ લિફ્ટ થઈ જાય છે. સમજ્યાં-ડબલ વિદેશીઓને ડબલ લિફ્ટ છે. હવે બધી તરફ ધરણી સારી થઈ ગઈ છે. હળ ચાલ્યાં પછી ઘરણી ઠીક થઈ જાય છે ને. અને પછી ફળ પણ સારા અને સહજ નીકળે છે. અચ્છા - એશિયાનાં મોટા માઇક નો અવાજ ભારત માં જલ્દી પહોંચશે એટલે એવાં માઈક તૈયાર કરો. અચ્છા!

મોટી દાદીઓ થી :- આપ લોકોની મહિમા પણ શું કરીએ! જેમ બાપનાં માટે કહે છે ને-સાગર ને શાહી બનાવો, ધરની ને કાગળ બનાવો..એમ જ આપ સર્વ દાદીઓની મહિમા છે. જો મહિમા શરું કરે તો આખી રાત-દિવસ એક સપ્તાહ નો કોર્સ થઈ જાય. સારા છો, બધાનો રાસ સારો છે. બધાં ની રાશિ મળે છે અને બધાં રાસ કરો પણ સારો છો. હાથ માં હાથ મળાવવો અર્થાત્ વિચાર મળાવવો આ જ રાસ છે. તો બાપદાદા દાદીઓનો આ રાસ જોતા રહે છે. અષ્ટ રત્નો નો આ જ રાસ છે.

આપ દાદીઓ પરિવારનો વિશેષ શ્રૃંગાર છો. જો શ્રુંગાર ન હોય તો શોભા નથી હોતી. તો બધાં એજ સ્નેહ થી જુએ છે.

બૃજઇન્દ્રા દાદી થી :- બાળપણ થી લૌકિકમાં, અલૌકિકમાં શ્રુંગાર કરતી રહી તો શ્રુંગાર કરતાં-કરતાં શ્રુંગાર બની ગઈ. એવું છે ને! બાપદાદા મહાવીર મહારથી બાળકોને સદા યાદ તો શું કરે પરંતુ સમાયેલા રહે છે. જે સમાયેલા હોય છે તેમને યાદ કરવાની પણ જરુરત નથી. બાપદાદા સદા જ દરેક વિશેષ રત્ન ને વિશ્વનાં આગળ પ્રત્યક્ષ કરે છે. તો વિશ્વનાં આગળ પ્રત્યક્ષ થવાવાળી વિશેષ રત્ન છો. એક્સ્ટ્રા બધાની ખુશીની મદદ છે. તમારી ખુશીને જોઈને બધાને ખુશીનો ખોરાક મળી જાય છે એટલે આપ સર્વની આયુ વધી રહી છે કારણ કે સર્વનાં સ્નેહનાં આશીર્વાદ મળતાં રહે છે. હજું તો ખુબ કાર્ય કરવાનું છે, એટલે શ્રુંગાર છો પરિવાર નો. બધાં કેટલાં પ્રેમ થી જુએ છે. જેમ કોઈનું છત્ર ઉતરી જાય તો માથું કેવું લાગશે. છત્ર પહેરવા વાળા જો છત્ર ન પહેરે તો શું લાગશે. તો આપ સર્વ પણ પરિવાર નાં છત્ર છો.

નિર્મલશાંતા દાદી થી :- પોતાનું યાદગાર સદા મધુબનમાં જોતી રહો છો. યાદગાર હોય છે યાદ કરવાનાં માટે. પરંતુ તમારી યાદ યાદગાર બનાવી દે છે. ચાલતાં-ફરતાં સર્વ પરિવાર ને નિમિત્ત બનેલા આધાર મૂર્ત યાદ આવતા રહે છે. તો આધાર મૂર્ત છો. સ્થાપના નાં કાર્યનાં આધાર મૂર્ત મજબૂત હોવાનાં કારણે આ વૃદ્ધિ કરી, ઉન્નતી નું બિલ્ડીંગ કેટલું મજબૂત થઈ રહ્યું છે. કારણ? આધાર મજબૂત છે. અચ્છા!

ડબલ લાઇટ બનો ( અવ્યક્ત મુરલીઓ થી વીણેલાં અનમોલ રત્ન )

ડબલ લાઈટ અર્થાત્ આત્મિક સ્વરુપ માં સ્થિત થવાથી હલ્કાપણું સ્વતઃ આવી જાય છે. આવાં ડબલ લાઈટ ને જ ફરિશ્તા કહેવાય છે. ફરિશ્તા ક્યારેય કોઈ પણ બંધન માં નથી બંધાતા. આ જૂની દુનિયાનાં, જૂનાં દેહનાં આકર્ષણ માં નથી આવતાં કારણકે છે જ ડબલ લાઈટ.

ડબલ લાઈટ અર્થાત્ સદા ઉડતી કળા નો અનુભવ કરવાવાળા કારણ કે જે હલકા હોય છે તે સદા ઊંચા ઉડે છે, બોજ વાળા નીચે આવે છે. તો ડબલ લાઈટ આત્માઓ અર્થાત્ કોઈ બોજ ન હોય કારણ કે કોઈ પણ બોજ હશે તો ઉંચી સ્થિતિ માં ઉડવા નહીં દેશે. ડબલ જવાબદારી હોવા છતાં પણ ડબલ લાઈટ રહેવાથી લૌકિક જવાબદારી ક્યારેય થકાવશે નહીં કારણ કે ટ્રસ્ટી છો. ટ્રસ્ટી ને શું થકાવટ. પોતાની ગૃહસ્થી, પોતાની પ્રવૃત્તિ સમજશે તો બોજ છે. પોતાનું છે જ નહીં તો બોજ કઈ વાત નો. બિલકુલ ન્યારા અને પ્યારા. બાળક સો માલિક.

સદા સ્વયં ને બાપ નાં હવાલે કરી દો તો સદા હલકા રહેશો. પોતાની જવાબદારી બાપ ને આપી દો અર્થાત્ પોતાનો બોજ બાપ ને આપી દો તો સ્વયં હલકા થઈ જશો. બુદ્ધિ થી સરેન્ડર (સમર્પિત) થઈ જાઓ. જો બુદ્ધિ થી સરેન્ડર હશો તો કોઈ વાત બુદ્ધિમાં નહીં આવશે. બસ બધુંજ બાપનું છે, બધુંજ બાપ માં છે તો બીજું કંઈ રહ્યું જ નહીં. ડબલ લાઈટ અર્થાત્ સંસ્કાર, સ્વભાવ નો પણ બોજ નહીં, વ્યર્થ સંકલ્પ નો પણ બોજ નહીં - આને કહેવાય છે હલકા. જેટલાં હલકા હશો એટલો સહજ ઉડતી કળા નો અનુભવ કરશો. જો યોગ માં જરા પણ મહેનત કરવી પડે છે તો જરુર કોઈ બોજ છે. તો બાબા-બાબા નો આધાર લઈ ઉડતા રહો.

સદા આ જ લક્ષ્ય યાદ રહે કે આપણે બાપ સમાન બનવાનું છે તો જેમ બાપ લાઈટ છે તેમ ડબલ લાઈટ. બીજાને જુઓ છો તો કમજોર થાઓ છો, સી ફાધર, ફોલો ફાધર કરો. ઉડતી કળા નું શ્રેષ્ઠ સાધન ફક્ત એક શબ્દ છે - બધુંજ તમારું. મારું શબ્દ બદલી તમારું કરી દો. તમારો છું, તો આત્મા લાઈટ છે. અને જ્યારે બધુંજ તમારું છે તો લાઈટ (હલકા) બની ગયાં. જેમ શરું-શરું માં અભ્યાસ કરતાં હતાં - ચાલી રહ્યાં છે પરંતુ સ્થિતિ એવી જે બીજા સમજે કે આ કોઈ લાઈટ જઈ રહી છે. તેમને શરીર દેખાતું નહોતું, આ જ અભ્યાસ થી દરેક પ્રકાર નાં પેપર માં પાસ થયાં. તો હવે જ્યારે કે સમય ખુબ ખરાબ આવી રહ્યો છે તો ડબલ લાઈટ રહેવાનો અભ્યાસ વધારો. બીજાઓને હંમેશા તમારું લાઈટ રુપ દેખાય - આ જ સેફટી (સુરક્ષા) છે. અંદર આવે અને લાઈટ નો કિલ્લો જુએ.

જેમ લાઈટનાં કનેક્શન (જોડાણ) થી મોટી-મોટી મશીનરી ચાલે છે. આપ સર્વ દરેક કર્મ કરતાં કનેક્શન નાં આધાર થી સ્વયં પણ ડબલ લાઈટ બની ચાલતાં રહો. જ્યાં ડબલ લાઈટ ની સ્થિતિ છે ત્યાં મહેનત અને મુશ્કિલ શબ્દ સમાપ્ત થઈ જાય છે. પોતાપણા ને સમાપ્ત કરી ટ્રસ્ટીપણા નો ભાવ અને ઈશ્વરીય સેવા ની ભાવના હોય તો ડબલ લાઈટ બની જશો. કોઈ પણ તમારા સમીપ સંપર્કમાં આવે તો અનુભવ કરે કે આ રુહાની છે, અલૌકિક છે. તેમને તમારું ફરિશ્તા રુપ જ દેખાય. ફરિશ્તા સદા ઉંચા રહે છે. ફરિશ્તા ને ચિત્ર રુપમાં પણ દેખાડશે તો પાંખો દેખાડશે કારણ કે ઉડતા પક્ષી છે.

સદા ખુશી માં ઝૂલવા વાળા સર્વ નાં વિઘ્નહર્તા અથવા સર્વ ની મુશ્કેલીઓ ને સહજ કરવાવાળા ત્યારે બનશો જ્યારે સંકલ્પો માં દૃઢતા હશે અને સ્થિતિ માં ડબલ લાઈટ હશો. મારું કાંઈ જ નથી, બધુંજ બાપનું છે. જ્યારે બોજ પોતાનાં ઉપર રાખો છો તો ત્યારે બધાં પ્રકારનાં વિઘ્ન આવે છે. મારું નથી તો નિર્વિઘ્ન. સદા સ્વયં ને ડબલ લાઈટ સમજીને સેવા કરતાં જાઓ. જેટલું સેવામાં હલકાપણું હશે એટલાં સહજ ઉડશો ઉડાવશો. ડબલ લાઈટ બની સેવા કરવી, યાદ માં રહીને સેવા કરવી - આ જ સફળતાનો આધાર છે.

જવાબદારીઓને નિભાવવી આ પણ આવશ્યક છે પરંતુ જેટલી મોટી જવાબદારી એટલાં જ ડબલ લાઈટ. જવાબદારીઓને નિભાવતાં જવાબદારીનાં બોજ થી ન્યારા રહો આને કહેવાય છે બાપનાં પ્યારા. ગભરાવો નહિં શું કરું, ખુબ જવાબદારી છે. આ કરું, કે નહીં.આ તો ખુબ મુશ્કેલ છે. આ મહેસુસતા અર્થાત્ બોજ છે! ડબલ લાઈટ અર્થાત્ આનાથી પણ ન્યારા. કોઈ પણ જવાબદારીનાં કર્મ નાં હલચલ નો બોજ ન હોય. સદા ડબલ લાઈટ સ્થિતિમાં રહેવાવાળા નિશ્ચયબુદ્ધિ, નિશ્ચિંત હશે. ઉડતી કળા માં રહેશે. ઉડતી કળા અર્થાત્ ઉંચે થી ઉંચી સ્થિતિ. તેમનાં બુદ્ધિ રુપી પગ ધરણી પર નથી. ધરણી અર્થાત્ દેહભાન થી ઉપર. જે દેહભાન ની ધરણી થી ઉપર રહે તે સદા ફરિશ્તા છે.

હવે ડબલ લાઈટ બની દિવ્ય બુદ્ધિરુપી વિમાન દ્વારા સૌથી ઉંચી ચોટી ની સ્થિતિ માં સ્થિત થઈ વિશ્વની સર્વ આત્માઓનાં પ્રતિ લાઈટ અને માઈટ ની શુભ ભાવના અને શ્રેષ્ઠ કામના નાં સહયોગ ની લહેર ફેલાવો. આ વિમાનમાં બાપદાદા ની રીફાઈન શ્રેષ્ઠ મતનું સાધન હોય. આમાં જરા પણ મન-મત, પરમત નો કીચડો ન હોય.

વરદાન :-
દરેક સેકન્ડ દરેક સંકલ્પ નાં મહત્વને જાણી પુણ્ય ની પુંજી જમા કરવાવાળા પદમાપદમપતિ ભવ

આપ પુણ્ય આત્માઓનાં સંકલ્પ માં એટલી વિશેષ શક્તિ છે જે શક્તિ દ્વારા અસંભવ ને સંભવ કરી શકો છો. જેમ આજકાલ યંત્રો દ્વારા રેગિસ્તાન ને હરિયાળી કરી દે છે, પહાડો પર ફૂલ ઉગાડી દે છે એવી રીતે તમે પોતાનાં શ્રેષ્ઠ સંકલ્પો દ્વારા નાઉમ્મીદવાર ને ઉમેદવાર બનાવી શકો છો. ફક્ત દરેક સેકન્ડ દરેક સંકલ્પ ના મૂલ્ય ને જાણી, સંકલ્પ અને સેકન્ડ ને સફળ કરી પુણ્ય ની પુંજી જમા કરો. તમારા સંકલ્પ ની શક્તિ એટલી શ્રેષ્ઠ છે જે એક સંકલ્પ પણ પદમાપદમપતિ બનાવી દે છે.

સ્લોગન :-
દરેક કર્મ અધિકારીપણા નાં નિશ્ચય અને નશા થી કરો તો મહેનત સમાપ્ત થઈ જશે.


સૂચના :- આજે મહિના નો ત્રીજો રવિવાર છે, બધાં રાજયોગી તપસ્વી ભાઈ બહેનો સાંજે ૬.૩૦ થી ૭.૩૦ વાગ્યા સુધી વિશેષ યોગ અભ્યાસ નાં સમયે ભક્તો ની પોકાર સાંભળે અને પોતાનાં ઇષ્ટ દેવ રહેમદિલ, દાતા સ્વરુપ માં સ્થિત થઈ સર્વની મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરવાની સેવા કરે.