20-07-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - બંધન મુક્ત બની સર્વિસ ( સેવા ) માં તત્પર રહો , કારણ કે આ સર્વિસમાં ખૂબ ઊંચી કમાણી છે , ૨૧ જન્મોનાં માટે તમે વૈકુંઠ નાં માલિક બનો છો

પ્રશ્ન :-
દરેક બાળકોએ કઈ આદત પાડવી જોઈએ?

ઉત્તર :-
મુરલીનાં પોઇન્ટ પર સમજાવવાની. બ્રાહ્મણી (શિક્ષક) જો ક્યાંય ચાલી જાય છે તો આપસમાં મળીને ક્લાસ ચલાવવો જોઈએ. જો મુરલી ચલાવવાનું નહીં શીખશો તો આપ સમાન કેવી રીતે બનાવશો. બ્રાહ્મણી વગર મૂંઝાવું ન જોઈએ. ભણતર તો સહજ છે. ક્લાસ ચલાવતા રહો, આ પણ પ્રેક્ટિસ (અભ્યાસ) કરવાની છે.

ગીત :-
મુખડા દેખ લે પ્રાણી ..

ઓમ શાંતિ!
બાળકો જ્યારે સાંભળે છે તો પોતાને આત્મા નિશ્ચય કરી બેસે અને આ નિશ્ચય કરે કે બાપ પરમાત્મા અમને સંભળાવી રહ્યાં છે. આ ડાયરેક્શન અથવા મત એક જ બાપ આપે છે. એને જ શ્રીમત કહેવાય છે. શ્રી અર્થાત્ શ્રેષ્ઠ થી શ્રેષ્ઠ. એ છે બેહદ નાં બાપ, જેમને ઊંચે થી ઊંચા ભગવાન કહેવાય છે. ઘણાં મનુષ્ય છે જે તે પ્રેમ થી પરમાત્મા ને બાપ સમજતા પણ નથી. ભલે શિવની ભક્તિ કરે છે, ખુબ પ્રેમ થી યાદ કરે છે પરંતુ મનુષ્યોએ કહી દીધું છે કે બધામાં પરમાત્મા છે, તો તે પ્રેમ કોની સાથે રાખે એટલે બાપ થી વિપરીત બુદ્ધિ થઈ ગયાં છે. ભક્તિ માં જ્યારે કોઈ દુઃખ કે રોગ વગેરે થાય છે તો પ્રીત દેખાડે છે. કહે છે ભગવાન રક્ષા કરો. બાળકો જાણે છે ગીતા છે શ્રીમત ભગવાનનાં મુખથી ગવાયેલી. બીજું કોઈ એવું શાસ્ત્ર નથી જેમાં ભગવાને રાજયોગ શીખવાડ્યો હોય કે શ્રીમત આપી હોય. એક જ ભારતની ગીતા છે, જેનો પ્રભાવ પણ ખુબ છે. એક ગીતા ભગવાનની ગાયેલી છે, ભગવાન કહેવાથી એક નિરાકાર તરફ જ દૃષ્ટિ જાય છે. આંગળી થી ઈશારો ઉપર કરશે. કૃષ્ણનાં માટે એવું ક્યારેય નહીં કહેશે કારણ કે તે તો દેહધારી છે ને. તમને હવે એમની સાથે સંબંધની ખબર પડી છે એટલે કહેવાય છે બાપ ને યાદ કરો, એમનાથી પ્રીત રાખો. આત્મા પોતાનાં બાપને યાદ કરે છે. હમણાં એ ભગવાન બાળકોને ભણાવી રહ્યાં છે. તો તે નશો ખુબ ચઢવો જોઇએ. અને નશો પણ સ્થાઈ ચઢવો જોઈએ. એવું નહિં બ્રાહ્મણી સામે છે તો નશો ચઢે, બ્રાહ્મણી નથી તો નશો ઉડી જાય. બસ બ્રાહ્મણી વગર અમે ક્લાસ નથી કરી શકતાં. કોઈ-કોઈ સેવાકેન્દ્રનાં માટે બાબા સમજાવે છે ક્યાંક થી ૫-૬ મહિના પણ બ્રાહ્મણી નીકળી જાય તો આપસમાં સેવાકેન્દ્ર સંભાળે છે કારણ કે ભણતર તો સહજ છે. ઘણાં તો બ્રાહ્મણી વગર જેમ આંધળા લુલા થઈ જાય છે. બ્રાહ્મણી નીકળી ગઈ તો સેવાકેન્દ્ર માં જવાનું છોડી દેશે. અરે, ઘણાં બેઠા છે, ક્લાસ નથી ચલાવી શકતાં. ગુરુ બહાર ચાલ્યા જાય છે તો ચેલા પાછળ થી સંભાળે છે ને. બાળકોએ સર્વિસ કરવાની છે. વિદ્યાર્થીમાં પણ નંબરવાર તો હોય જ છે. બાપદાદા જાણે છે ક્યાં ફર્સ્ટ ક્લાસ ને મોકલવાનાં છે. બાળકો આટલાં વર્ષ શીખે છે, કંઈક તો ધારણા થઈ હશે જે સેવાકેન્દ્રને ચલાવે આપસમાં મળીને. મુરલી તો મળે જ છે. પોઇન્ટ્સ નાં આધાર પર જ સમજાવે છે. સાંભળવાની આદત પડી પછી સંભળાવવાની પણ આદત પડતી નથી. યાદ માં રહે તો ધારણા પણ થાય. સેવાકેન્દ્ર પર એવાં તો કોઈ હોવા જોઈએ જે કહે અચ્છા બ્રાહ્મણી જાય છે, અમે સેવાકેન્દ્ર સંભાળીએ. બાબાએ બ્રાહ્મણીને ક્યાંક સારા સેવાકેન્દ્ર પર મોકલ્યા હશે સર્વિસનાં માટે. બ્રાહ્મણી વગર મુંઝાય ન જવું જોઈએ. બ્રાહ્મણી જેવા નહીં બનશો તો બીજાઓને આપ સમાન કેવી રીતે બનાવશો, પ્રજા કેવી રીતે બનાવશો. મુરલી તો બધાને મળે છે. બાળકોને ખુશી હોવી જોઈએ અમે ગાદી પર બેસી ને સમજાવીએ. પ્રેક્ટિસ કરવાથી સર્વિસએબુલ (સેવાધારી) બની શકો છો. બાબા પૂછે છે સર્વિસએબુલ બન્યા છો? તો કોઈ પણ નીકળતા નથી. સર્વિસનાં માટે રજા લઈ લેવી જોઈએ. જ્યાં પણ સર્વિસ માટે નિમંત્રણ આવે ત્યાં રજા લઈને ચાલ્યા જવું જોઈએ. જે બંધનમુક્ત બાળકો છે તે આવી સર્વિસ કરી શકે છે. તે ગવર્મેન્ટ થી તો આ ગવર્મેન્ટ ની કમાણી ખુબ ઊંચી છે. ભગવાન ભણાવે છે, જેનાથી તમે ૨૧ જન્મોનાં માટે વૈકુંઠ નાં માલિક બનો છો. કેટલી ભારે આવક છે, તે કમાણી થી શું મળશે? અલ્પકાળ નું સુખ. અહીંયા તો વિશ્વ નાં માલિક બનો છો. જેમને પાકો નિશ્ચય છે તે તો કહેશે અમે આ જ સેવામાં લાગી જઈએ. પરંતુ પૂરો નશો જોઈએ. જોવાનું છે અમે કોઈ ને સમજાવી શકીએ છે! છે ખુબ સહજ. કળયુગ અંત માં આટલાં કરોડ મનુષ્ય છે, સતયુગમાં જરુર થોડાં હશે. એની સ્થાપના માટે જરુર બાપ સંગમ પર જ આવશે. જૂની દુનિયાનો વિનાશ થવાનો છે. મહાભારત લડાઈ પણ પ્રસિદ્ધ છે. એ લાગે જ ત્યારે છે જ્યારે ભગવાન આવીને સતયુગ માટે રાજયોગ શીખવાડી રાજાઓનાં રાજા બનાવે છે. કર્માતીત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરાવે છે. કહે છે દેહ સહિત દેહનાં સર્વ સંબંધ છોડી મામેકમ યાદ કરો તો પાપ કપાતાં જશે. પોતાને આત્મા સમજી બાપ ને યાદ કરવાં-આ જ મહેનત છે. યોગ નો અર્થ એક પણ મનુષ્ય નથી જાણતાં.

બાપ સમજાવે છે ભક્તિમાર્ગ ની પણ ડ્રામા માં નોંધ છે. ભક્તિ માર્ગ ચાલવાનો જ છે. રમત બનેલી છે-જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય પણ બે પ્રકારનો હોય છે. એક છે હદનો વૈરાગ્ય, બીજો છે આ બેહદ નો વૈરાગ્ય. હમણાં આપ બાળકો આખી જૂની દુનિયાને ભૂલવાનો પુરુષાર્થ કરો છો કારણ કે તમે જાણો છો આપણે હવે શિવાલય, પાવન દુનિયામાં જઈ રહ્યાં છીએ. તમે બધાં બ્રહ્માકુમાર-કુમારીઓ ભાઈ-બહેન છો. વિકારી દૃષ્ટિ જઈ ન શકે. આજકાલ તો બધાની દૃષ્ટિ ક્રિમિનલ થઈ ગઈ છે. તમોપ્રધાન છે ને. આનું નામ જ છે નર્ક પરંતુ પોતાને નર્કવાસી સમજે છે થોડી. સ્વયંની ખબર જ નથી તો કહી દે છે સ્વર્ગ-નર્ક અહીંયા જ છે. જેનાં મનમાં જે આવ્યું તે કહી દીધું. આ કોઈ સ્વર્ગ નથી. સ્વર્ગમાં તો કિંગડમ (રાજધાની) હતું. રીલીજસ (ધાર્મિક). રાઈટયસ (સત્ય) હતાં. કેટલું બળ હતું. હમણાં ફરી તમે પુરુષાર્થ કરી રહ્યાં છો. વિશ્વ નાં માલિક બની જશો. અહીંયા તમે આવો જ છો વિશ્વનાં માલિક બનવાં. હેવનલી ગોડફાધર જેમને શિવ પરમાત્મા કહેવાય છે, એ તમને ભણાવે છે. બાળકોમાં કેટલો નશો રહેવો જોઈએ. બિલકુલ ઈઝી (સહજ) નોલેજ છે. આપ બાળકોમાં જે પણ જૂની આદતો છે તે છોડી દેવી જોઈએ. ઈર્ષા ની આદત પણ ખુબ નુકસાન કરે છે. તમારો બધો આધાર મુરલી પર છે, તમે કોઈને પણ મુરલી પર સમજાવી શકો છો. પરંતુ અંદર ઈર્ષ્યા રહે છે-આ કોઈ બ્રાહ્મણી થોડી છે, આ શું જાણે. બસ બીજા દિવસે આવશે જ નહીં. એવી આદતો જૂની પડેલી છે, જેનાં કારણે ડીસર્વિસ (કુસેવા) પણ થાય છે. નોલેજ તો ખુબ સહજ છે. કુમારીઓ ને તો કોઈ ધંધો વગેરે પણ નથી. એમને પૂછાય છે તે ભણતર સારું છે કે આ ભણતર સારું? તો કહે છે આ ખુબ સારું છે. બાબા હવે અમે તે ભણતર નહીં ભણશું. દિલ નથી લાગતું. લૌકિક બાપ જ્ઞાન માં નહીં હોય તો માર ખાશે. પછી કોઈ બાળકીઓ કમજોર પણ હોય છે. સમજાવું જોઈએ ને-આ ભણતર થી અમે મહારાણી બનીશું. તે ભણતર થી શું પાઈ પૈસા ની નોકરી કરશે. આ ભણતર તો ભવિષ્ય ૨૧ જન્મનાં માટે સ્વર્ગ નાં માલિક બનાવે છે. પ્રજા પણ સ્વર્ગવાસી તો બને છે ને. હમણાં બધાં છે નર્કવાસી.

હવે બાપ કહે છે તમે સર્વગુણ સમ્પન્ન હતાં. હવે તમે જ કેટલાં તમોપ્રધાન બની ગયાં છો. સીડી ઉતરતા આવ્યાં છો. ભારત જેને સોનાની ચકલી કહેતા હતાં, હમણાં તો ઠીકકર ની પણ નથી. ભારત ૧૦૦ ટકા સોલ્વેન્ટ (ભરપુર) હતું. હવે ૧૦૦ ટકા ઇનસોલ્વેન્ટ (કંગાળ) છે. તમે જાણો છો આપણે વિશ્વનાં માલિક પારસનાથ હતાં. પછી ૮૪ જન્મ લેતાં-લેતાં હવે પથ્થરનાથ બની ગયાં છે. છે તો મનુષ્ય જ પરંતુ પારસનાથ અને પથ્થરનાથ કહેવાય છે. ગીત પણ સાંભળ્યું-પોતાની અંદર માં જુઓ અમે ક્યાં સુધી લાયક છીએ. નારદ નું દ્રષ્ટાંત છે ને. દિવસ-પ્રતિદિવસ ઉતરતાં જ જાય છે. ઉતરતાં-ઉતરતાં એકદમ દલદલ માં ગળા સુધી ફસાઇ ગયાં છે. હવે તમે બ્રાહ્મણ બધાને ચોટી થી પકડી ને દુબન થી કાઢો છો બહાર. બીજી કોઈ પકડવા ની જગ્યા તો છે નહીં. તો ચોટી થી પકડવું સહજ છે. દુબન થી કાઢવા માટે ચોટી થી પકડવાનું હોય છે. દુબન માં એવાં ફસાયેલા છે જે વાત નહીં પૂછો. ભક્તિ નું રાજ્ય છે ને. હમણાં તમે કહો છો બાબા અમે કલ્પ પહેલાં પણ તમારી પાસે આવ્યા હતાં-રાજ્ય ભાગ્ય પામવાં. લક્ષ્મી-નારાયણ નાં મંદિર ભલે બનાવતા રહે છે પરંતુ તેમને આ ખબર નથી કે આ વિશ્વનાં માલિક કેવી રીતે બન્યાં. હમણાં તમે કેટલા સમજદાર બન્યાં છો. તમે જાણો છો આમણે રાજ્ય-ભાગ્ય કેવી રીતે પામ્યું. પછી ૮૪ જન્મ કેવી રીતે લીધાં. બિરલા કેટલાં મંદિર બનાવે છે. જેમ (ગુડિયા) રમકડા બનાવી લે છે. તે નાની-નાની ગુડિયા (મૂર્તિ) આ પછી મોટી ગુડિયા બનાવે છે. ચિત્ર બનાવીને પૂજા કરે છે. તેમનું ઓક્યુપેશન (કર્તવ્ય) ન જાણવું તો ગુડિયાની પૂજા થઈને. હમણાં તમે જાણો છો બાપે આપણને કેટલાં સાહૂકાર બનાવ્યા હતાં, હવે કેટલા કંગાળ બની ગયાં છે. જે પૂજ્ય હતાં, તે હવે પૂજારી બની ગયાં છે. ભક્ત લોકો ભગવાનનાં માટે કહી દે છે પોતે જ પૂજ્ય અને પોતે જ પુજારી. તમે જ સુખ આપો છો, તમે જ દુઃખ આપો છો. બધુંજ તમે કરો છો. બસ આમાં જ મસ્ત થઈ જાય છે. કહે છે આત્મા નિર્લેપ છે, કાંઈ પણ ખાઓ પીવો મોજ કરો, શરીરને લેપ-છેપ લાગે છે, તે ગંગા સ્નાન થી શુદ્ધ થઈ જશે. જે જોઈએ તે ખાઓ. શું-શું ફેશન છે. બસ જેમણે જે રિવાજ પાડ્યો તે ચાલ્યો આવે છે. હવે બાપ સમજાવે છે વિષય સાગર થી ચાલો શિવાલય માં. સતયુગ ને ક્ષીર સાગર કહેવાય છે. આ છે વિષય સાગર. તમે જાણો છો આપણે ૮૪ જન્મ લેતા પતિત બન્યાં છીએ. ત્યારે તો પતિત-પાવન બાપ ને બોલાવે છે. ચિત્રો પર સમજાવાય છે તો મનુષ્ય સહજ સમજી જાય. સીડી માં પૂરા ૮૪ જન્મો નો વૃતાંત છે. આટલી સહજ વાત પણ કોઈ ને સમજાવી નહીં શકશે. તો બાબા સમજશે પૂરું ભણતા નથી. ઉન્નતી નથી કરતાં.

આપ બ્રાહ્મણોનું કર્તવ્ય છે - ભ્રમરી નાં જેમ કીડા ને ભૂ-ભૂ કરી આપ સમાન બનાવવાં. અને તમારો પુરુષાર્થ છે-સાપ ની જેમ જૂની ખાલ છોડી નવી લેવાનો. તમે જાણો છો આ જુનું સડેલું શરીર છે, આને છોડવાનું છે. આ દુનિયા પણ જૂની છે. શરીર પણ જૂનું છે. આ છોડીને હવે નવી દુનિયામાં જવાનું છે. તમારું આ ભણતર છે જ નવી દુનિયા સ્વર્ગનાં માટે. આ જૂની દુનિયા ખલાસ થઈ જવાની છે. સાગર ની એક જ લહેર થી બધું ડામાડોળ થઈ જશે. વિનાશ તો થવાનો જ છે ને. નેચરલ કેલામીટીઝ (કુદરતી આપદાઓ) કોઈને પણ છોડતી નથી. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. અંદર જે ઈર્ષા વગેરેની જૂની આદત છે, તેને છોડી આપસમાં ખૂબ પ્રેમ થી મળીને રહેવાનું છે. ઈર્ષા નાં કારણે ભણતર નથી છોડવાનું.

2. આ જૂનાં સડેલાં શરીર નું ભાન છોડી દેવાનું છે. ભ્રમરી ની જેમ જ્ઞાન ની ભૂ-ભૂ કરી કીડા ને આપ સમાન બનાવવાની સેવા કરવાની છે. આ રુહાની ધંધામાં લાગી જવાનું છે.

વરદાન :-
ઓલ્માઈટી ( સર્વોચ્ચ ) સત્તા નાં આધાર પર આત્માઓને માલામાલ બનાવવા વાળા પુણ્ય આત્મા ભવ

જેમ દાન પુણ્યની સત્તાવાળા સકામી રાજાઓમાં સત્તાનો ફુલ પાવર હતો, જે પાવર નાં આધાર પર ભલે કોઈને શું પણ બનાવી દે. એમ આપ મહાદાની પુણ્ય આત્માઓને ડાયરેક્ટ બાપ દ્વારા પ્રકૃતિજીત, માયાજીત ની વિશેષતા મળેલી છે. તમે પોતાનાં શુદ્ધ સંકલ્પ નાં આધાર થી કોઈપણ આત્માનો બાપ થી સંબંધ જોડાવીને માલામાલ બનાવી શકો છો. ફક્ત આ સત્તા ને યથાર્થ રીતે યુઝ કરો.

સ્લોગન :-
જ્યારે તમે સંપૂર્ણતા ની શુભેચ્છાઓ મનાવશો ત્યારે સમય, પ્રકૃતિ અને માયા વિદાય લેશે.