21.11.2020 પ્રાતઃમુરલી ઓમ શાંતિ બાપદાદા મધુબન


"મીઠા બાળકો - આ સંગમયુગ સર્વોત્તમ બનવાનો શુભ સમય છે, કારણ કે આજ સમયે બાપ તમને નર થી નારાયણ બનવાનું ભણતર ભણાવે છે ”

પ્રશ્ન :-

આપ બાળકો ની પાસે એવું કયું નોલેજ છે જેનાં કારણે તમે કોઈ પણ હાલત માં રડી નથી શકતાં?

ઉત્તર :-

તમારી પાસે આ બન્યા-બનેલ ડ્રામાનું નોલેજ છે, તમે જાણો છો આમાં દરેક આત્માનો પોતાનો પાર્ટ છે, બાપ આપણ ને સુખ નો વારસો આપી રહ્યાં છે પછી આપણે રડી કેવી રીતે શકીએ. પરવા હતી પાર બ્રહ્મ માં રહેવા વાળા ની, તે મળી ગયાં બાકી શું જોઈએ. બખ્તાવર (ભાગ્યશાળી) બાળકો ક્યારે રડતાં નથી.

ઓમ શાંતિ ! રુહાની બાપ બેસી બાળકોને એક વાત સમજાવે છે. ચિત્રોમાં પણ એવું લખવાનું છે કે ત્રિમૂર્તિ શિવબાબા બાળકો પ્રતિ સમજાવે છે. તમે પણ કોઈને સમજાવો છો તો તમે આત્મા કહેશો - શિવબાબા આવું કહે છે. આ બાપ પણ કહેશે - બાબા તમને સમજાવે છે. અહીં મનુષ્ય, મનુષ્ય ને નથી સમજાવતાં પરંતુ પરમાત્મા આત્માઓને સમજાવે છે અથવા આત્મા, આત્મા ને સમજાવે છે. જ્ઞાન સાગર તો શિવબાબા જ છે અને એ છે રુહાની બાપ. આ સમયે રુહાની બાળકોને રુહાની બાપ થી વારસો મળે છે. શરીર નો અહંકાર અહીં છોડવો પડે છે. આ સમયે તમારે દેહી-અભિમાની બની બાપ ને યાદ કરવાનાં છે. કર્મ પણ ભલે કરો, ધંધાધોરી વગેરે ભલે ચલાવતાં રહો, બાકી જેટલો સમય મળે પોતાને આત્મા સમજી બાપ ને યાદ કરશો તો વિકર્મ વિનાશ થશે. તમે જાણો છો શિવબાબા આમાં આવેલાં છે. એ સત્ય છે, ચૈતન્ય છે. સત્ ચિત આનંદ સ્વરુપ કહે છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શંકર અથવા કોઈ પણ મનુષ્ય માત્ર ની આ મહિમા નથી. ઊંચ થી ઊંચા ભગવાન એક જ છે, એ છે પરમાત્મા. આ જ્ઞાન પણ તમને ફક્ત આ સમયે છે. પછી ક્યારેય મળવાનું નથી. દર પાંચ હજાર વર્ષ પછી બાપ આવે છે, તમને આત્મ-અભિમાની બનાવી બાપ ને યાદ કરાવવાં, જેનાથી તમે તમોપ્રધાન થી સતોપ્રધાન બનો છો, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ભલે મનુષ્ય પોકારે પણ છે-હેં પતિત પાવન આવો પરંતુ અર્થ નથી સમજતાં. પતિત-પાવન સીતારામ કહે તો પણ ઠીક છે. તમે બધી સીતાઓ અથવા ભક્તિઓ છો. એ છે એક રામ ભગવાન, આપ ભક્તોને ફળ જોઈએ ભગવાન દ્વારા. મુક્તિ કે જીવનમુક્તિ - આ છે ફળ. મુક્તિ-જીવનમુક્તિનાં દાતા એ એક જ બાપ છે. ડ્રામા માં ઊંચે થી ઊંચા પાર્ટવાળા પણ હોય છે તો નીચા પાર્ટ વાળા પણ હોય છે. આ બેહદ નો ડ્રામા છે, આને બીજું કોઈ સમજી ન શકે. તમે આ સમયે તમોપ્રધાન કનિષ્ટ થી સતોપ્રધાન પુરુષોત્તમ બની રહ્યાં છો. સતોપ્રધાન ને જ સર્વોત્તમ કહેવાય છે. આ સમયે તમે સર્વોત્તમ નથી. બાપ તમને સર્વોત્તમ બનાવે છે. આ ડ્રામા નું ચક્ર કેવી રીતે ફરતું રહે છે, એને કોઈ પણ નથી જાણતું. કળયુગ, સંગમયુગ પછી હોય છે સતયુગ. જૂનાં ને નવું કોણ બનાવશે? બાપ વગર કોઈ બનાવી ન શકે. બાપ જ સંગમ પર આવીને ભણાવે છે. બાપ ન સતયુગમાં આવે છે, ન કળયુગમાં આવે છે. બાપ કહે છે મારો પાર્ટ જ સંગમ પર છે એટલે સંગમયુગ કલ્યાણકારી યુગ કહેવાય છે. આ છે આસ્પિશિયસ (શુભ), બહુ જ ઊંચો શુભ સમય સંગમયુગ. જ્યારે બાપ આવીને આપ બાળકો ને નર થી નારાયણ બનાવે છે. મનુષ્ય તો મનુષ્ય જ છે પરંતુ દૈવી ગુણ વાળા બની જાય છે, એમને કહેવાય છે આદિ સનાતન દેવી-દેવતા ધર્મ. બાપ કહે છે હું આ ધર્મ સ્થાપન કરું છું, એટલા માટે પવિત્ર જરુર બનવું પડશે. પતિત-પાવન એક જ બાપ છે. બાકી બધી છે સજનીઓ, ભક્તિઓ. પતિત-પાવન સીતારામ કહેવું પણ ઠીક છે. પરંતુ પાછળ થી જે પછી રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ કહી દે તે ખોટું થઈ જાય. મનુષ્ય વગર અર્થે જે આવડે છે તે બોલતાં રહે છે, ધુન લગાડતાં રહે છે. તમે જાણો છો ચંદ્રવંશી ધર્મ પણ હમણાં સ્થાપન થઈ રહ્યો છે. બાપ આવી ને બ્રાહ્મણ કુળ સ્થાપન કરે છે, આને રાજધાની નહીં કહેશું. આ પરિવાર છે, અહીં ન તમારા પાંડવોની, ન કૌરવોની રાજાઈ છે. ગીતા જેમણે વાંચી હશે, તેમને આ વાતો જલ્દી સમજ માં આવશે. આ પણ છે ગીતા. કોણ સંભળાવે છે? ભગવાન. આ બાળકોએ પહેલાં-પહેલાં તો આ સમજણ આપવાની છે કે ગીતાનાં ભગવાન કોણ? તેઓ કહે છે કૃષ્ણ ભગવાનુવાચ. હવે કૃષ્ણ તો હશે સતયુગ માં. એમનામાં જે આત્મા છે તે તો અવિનાશી છે. શરીર નું જ નામ બદલાય છે. આત્માનું ક્યારેય નામ નથી બદલાતું. શ્રીકૃષ્ણ ની આત્માનું શરીર સતયુગ માં જ હોય છે. નંબરવન માં એ જ જાય છે. લક્ષ્મી-નારાયણ નંબરવન પછી છે બીજા, ત્રીજા. તો તેમનાં માર્ક્સ પણ ઓછાં થશે. આ માળા બને છે ને. બાપે સમજાવ્યું છે રુંડ માળા પણ હોય છે અને રુદ્ર માળા પણ હોય છે. વિષ્ણુનાં ગળામાં રુંડ માળા દેખાડે છે. આપ બાળકો વિષ્ણુપુરીનાં માલિક બનો છો નંબરવાર. તો તમે જેમ કે વિષ્ણુનાં ગળાનાં હાર બનો છો. પહેલાં-પહેલાં શિવ નાં ગળાનો હાર બનો છો, એને રુદ્ર માળા કહેવાય છે, જે જપે છે. માળા પૂજાતી નથી, સિમરણ કરાય છે.માળાનો દાણા તે જ બને છે જે વિષ્ણુપુરી ની રાજધાની માં નંબરવાર આવે છે. માળા માં સૌથી પહેલાં હોય છે ફૂલ પછી યુગલ દાણો. પ્રવૃત્તિ માર્ગ છે ને. પ્રવૃત્તિ માર્ગ શરું થાય છે બ્રહ્મા સરસ્વતી અને બાળકો થી. આ જ પછી દેવતા બને છે. લક્ષ્મી-નારાયણ છે ફર્સ્ટ (પ્રથમ). ઉપર છે ફૂલ શિવબાબા. માળા ફેરવી-ફેરવી ને પાછળ થી ફૂલ ને માથું ટેકવે છે. શિવબાબા ફૂલ છે તો પુનર્જન્મ માં નથી આવતાં, આમનામાં પ્રવેશ કરે છે. એ જ તમને સમજાવે છે. આમની આત્મા તો પોતાની છે. તે પોતાનો શરીર નિર્વાહ કરે છે, તેમનું કામ છે ફક્ત જ્ઞાન આપવું. જેમ કોઈ ની સ્ત્રી કે બાપ વગેરે મરે છે તો તેમની આત્માને બ્રાહ્મણનાં તનમાં બોલાવે છે. પહેલાં આવતી હતી, હવે તે કોઈ શરીર છોડીને તો નથી આવતી. આ ડ્રામામાં પહેલે થી જ નોંધ છે. આ બધું છે ભક્તિમાર્ગ. તે આત્મા તો ગઈ, જઈને બીજું શરીર લીધું. આપ બાળકોને હમણાં આ બધું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, એટલે કોઈ મરે છે તો પણ તમને કોઈ ચિંતા નથી. અમ્મા મરે તો પણ હલવો ખાઓ.(શાંતાબેન નું દૃષ્ટાંત). બાળકીએ જઈને તેમને સમજાવ્યું કે તમે રડો કેમ છો? એમણે તો જઈને બીજું શરીર લીધું. રડવાથી પાછાં થોડી આવશે. બખ્તાવર થોડી રડે છે. તો ત્યાં બધાનું રડવાનું બંધ કરાવીને સમજાવવા લાગી. એવી ઘણી બાળકીઓ જઈને સમજાવે છે. હવે રડવાનું બંધ કરો. જુઠ્ઠા બ્રાહ્મણ પણ નહીં ખવડાવો. આપણે સાચાં બ્રાહ્મણો ને લઈ આવીએ છીએ. પછી જ્ઞાન સાંભળવા લાગી જાય છે. સમજે છે આ વાત તો બરાબર બોલે છે. જ્ઞાન સાંભળતા-સાંભળતા શાંત થઈ જાય છે. ૭ દિવસ માટે કોઈ ભાગવત વગેરે રાખે છે તો પણ મનુષ્યનાં દુઃખ દૂર નથી થતાં. આ બાળકીઓ તો બધાનું દુઃખ દૂર કરી દે છે. તમે સમજો છો રડવાની તો દરકાર નથી. આ તો બન્યો-બનેલ ડ્રામા છે. દરેકે પોતાનો પાર્ટ ભજવવાનો છે. કોઈ પણ હાલતમાં રડવું ન જોઈએ. બેહદનાં બાપ-શિક્ષક-ગુરુ મળ્યાં છે, જેમનાં માટે તમે આટલાં ધક્કા ખાતાં રહો છો. પાર બ્રહ્મમાં રહેવા વાળા પરમપિતા પરમાત્મા મળી ગયાં તો બાકી શું જોઈએ. બાપ આપે જ છે સુખ નો વારસો. તમે બાપ ને ભૂલી જાઓ છો ત્યારે રડવું પડે છે. બાપ ને યાદ કરશો ત્યારે ખુશી થશે. ઓહો! આપણે તો વિશ્વ નાં માલિક બનીએ છીએ. પછી ૨૧ પેઢી ક્યારે રડશું નહીં. ૨૧ પેઢી અર્થાત્ પૂરા બુઢાપા સુધી અકાળે મૃત્યુ નથી થતું, તો અંદર માં કેટલી ગુપ્ત ખુશી રહેવી જોઈએ.

તમે જાણો છો આપણે માયા પર જીત પામીને જગતજીત બનશું. હથિયાર વગેરે ની કોઈ વાત નથી. તમે છો શિવ શક્તિઓ. તમારી પાસે છે જ્ઞાન કટારી, જ્ઞાન બાણ. તેમણે પછી ભક્તિમાર્ગમાં દેવીઓને સ્થૂળ બાણ, ખડગ વગેરે આપી દીધું છે. બાપ કહે છે જ્ઞાન તલવાર થી વિકારો ને જીતવાનાં છે, બાકી દેવીઓ કોઈ હિંસક થોડી છે. આ બધું છે ભક્તિમાર્ગ. સાધુ-સંત વગેરે છે નિવૃત્તિ માર્ગ વાળા, તે પ્રવૃત્તિ માર્ગ ને માનતાં જ નથી. તમે તો સન્યાસ કરો છો આખી જૂની દુનિયાનો, જૂનાં શરીર નો. હવે બાપ ને યાદ કરશો તો આત્મા પવિત્ર થઈ જશે. જ્ઞાનનાં સંસ્કાર લઈ જશે. તે અનુસાર નવી દુનિયામાં જન્મ લેશે. જો અહીંયા પણ જન્મ લેશે તો પણ કોઈ સારા ઘર માં રાજાની પાસે અથવા ધાર્મિક ઘરમાં તે સંસ્કાર લઈ જશે. બધાને પ્રિય લાગશે. કહેશે આ તો દેવી છે. કૃષ્ણની કેટલી મહિમા ગાએ છે. નાનપણ માં દેખાડે છે માખણ ચોર્યું, મટકી ફોડી, આ કર્યુ…. કેટલાં કલંક લગાવ્યાં છે. અચ્છા, પછી કૃષ્ણને શ્યામ કેમ બનાવ્યાં છે? ત્યાં તો કૃષ્ણ ગોરા હશે ને. પછી શરીર બદલાતું રહે છે, નામ પણ બદલાતું રહે છે. શ્રીકૃષ્ણ તો સતયુગ નાં પહેલાં પ્રિન્સ હતાં, તેમને કેમ શ્યામ બનાવ્યાં છે? ક્યારેય કોઈ બતાવી નહીં શકે. ત્યાં સાપ વગેરે હોતાં નથી જે કાળા બનાવી દે. અહીંયા ઝેર ચઢી જાય છે તો કાળા થઈ જાય છે. ત્યાં તો એવી વાત હોઈ ન શકે. તમે હવે દૈવી સંપ્રદાય બનવા વાળા છો. આ બ્રાહ્મણ સંપ્રદાય ની કોઈને પણ ખબર જ નથી. પહેલાં-પહેલાં બાપ બ્રહ્મા દ્વારા બ્રાહ્મણો ને એડોપ્ટ કરે છે. પ્રજાપિતા છે તો એમની પ્રજા પણ અનેકાનેક છે. બ્રહ્માની દીકરી સરસ્વતી કહે છે. સ્ત્રી તો છે જ નહીં. આ કોઈને પણ ખબર નથી. પ્રજાપિતા બ્રહ્માનાં તો છે જ મુખ વંશાવલી. સ્ત્રીની વાત જ નથી. આમાં બાપ પ્રવેશ કરી કહે છે તમે મારાં બાળકો છો. મેં આમનું નામ બ્રહ્મા રાખ્યું છે, જે પણ બાળકો બને બધાનાં નામ બદલી કર્યા છે. આપ બાળકો હવે માયા પર જીત પામો છો, આને કહેવાય જ છે-હાર અને જીત ની રમત. બાપ કેટલો સસ્તો સૌદો કરાવે છે. તો પણ માયા હરાવી દે છે તો ભાગી જાય છે. ૫ વિકારો રુપી માયા હરાવે છે. જેનામાં ૫ વિકાર છે, તેમને જ આસુરી સંપ્રદાય કહેવાય છે. મંદિર માં દેવીઓનાં આગળ પણ જઈને મહિમા ગાએ છે - આપ સર્વગુણ સંપન્ન….. બાપ આપ બાળકો ને સમજાવે છે - તમે જ પૂજ્ય દેવતા હતાં પછી ૬૩ જન્મ પૂજારી બન્યાં, હવે ફરી પૂજ્ય બનો છો. બાપ પૂજ્ય બનાવે છે, રાવણ પૂજારી બનાવે છે. આ વાતો કોઈ શાસ્ત્રો માં નથી. બાપ કોઈ શાસ્ત્ર થોડી ભણેલાં છે. એ તો છે જ જ્ઞાનનાં સાગર. વર્લ્ડ ઓલમાઇટી ઓથોરિટી (સર્વશક્તિમાન્ સત્તા) છે. ઓલમાઇટી એટલે સર્વ શક્તિમાન્. બાપ કહે છે બધાં વેદો-શાસ્ત્રો વગેરે ને જાણું છું. આ બધું છે ભક્તિમાર્ગ ની સામગ્રી. હું આ બધી વાતોને જાણું છું. દ્વાપર થી જ તમે પૂજારી બનો છો. સતયુગ-ત્રેતામાં તો પૂજા થતી નથી. એ છે પૂજ્ય વંશજ. પછી હોય છે પૂજારી વંશજ. આ સમયે બધાં પુજારી છે. આ વાતો કોઈને ખબર નથી. બાપ જ આવીને ૮૪ જન્મો ની કહાની બતાવે છે. પૂજ્ય પૂજારી આ તમારા ઉપર જ બધો ખેલ હોય છે. હિંદુ ધર્મ કહી દે છે. હકીકતમાં તો ભારત માં આદિ સનાતન દેવી-દેવતા ધર્મ હતો, ન કે હિન્દુ. કેટલી વાતો સમજાવવી પડે છે. આ ભણતર છે પણ સેકન્ડનું. તો પણ કેટલો સમય લાગી જાય છે. કહે છે સાગરને શાહી બનાવો, આખું જંગલ કલમ બનાવો તો પણ પૂરું થઈ ન શકે. અંત સુધી તમને જ્ઞાન સંભળાવતો રહીશ. તમે આનાં પુસ્તક કેટલાં બનાવશો. શરું માં પણ બાબા સવારે-સવારે ઊઠીને લખતા હતાં, પછી મમ્મા સંભળાવતી હતી, ત્યાર થી લઈને છપાતું જ આવ્યું છે. કેટલાં કાગળ ખલાસ થયાં હશે. ગીતા તો એક જ આટલી નાની છે. ગીતા નું લોકેટ પણ બનાવે છે. ગીતાનો બહુ જ પ્રભાવ છે, પરતું ગીતા જ્ઞાનદાતા ને ભૂલી ગયાં છે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર :-

  1. જ્ઞાન તલવાર થી વિકારો ને જીતવાનાં છે. જ્ઞાનનાં સંસ્કાર ભરવાનાં છે. જૂની દુનિયા અને જૂનાં શરીર નો સન્યાસ કરવાનો છે.
  2. ભાગ્યવાન બનવાની ખુશીમાં રહેવાનું છે, કોઈ પણ વાતની ચિંતા નથી કરવાની. કોઇ શરીર છોડી દે છે તો પણ દુઃખના આંસુ નથી વહાવવાનાં.

વરદાન :-

તાજ અને તખ્ત ને સદા કાયમ રાખવા વાળા નિરંતર સ્વતઃ યોગી ભવ

વર્તમાન સમયે બાપ દ્વારા બધાં બાળકોને તાજ અને તખ્ત મળે છે, હમણાં નો આ તાજ અને તખ્ત અનેક જન્મોનાં માટે તાજ, તખ્ત પ્રાપ્ત કરાવે છે. વિશ્વ કલ્યાણ ની જવાબદારી નો તાજ અને બાપદાદાનું દિલ તખ્ત સદા કાયમ રહે તો નિરંતર સ્વતઃ યોગી બની જશો. તેમને કોઈ પણ પ્રકાર ની મહેનત કરવાની વાત નથી કારણ કે એક તો સંબંધ સમીપ નો છે બીજું પ્રાપ્તિ અખૂટ છે. જ્યાં પ્રાપ્તિ હોય છે ત્યાં સ્વત: યાદ હોય છે.

સ્લોગન :-

પ્લેન (શુદ્ધ) બુદ્ધિથી પ્લાન ને પ્રેક્ટિકલ માં લાવો તો સફળતા સમાયેલી છે.