24-05-2020   પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી       ઓમ શાંતિ  15.01.86    બાપદાદા મધુબન


સસ્તો સોદો અને બચત નું બજેટ
 


રત્નાગર બાપ પોતનાં મોટા થી મોટો સોદો કરવાવાળા સોદાગર બાળકોને જોઈ હર્ષાઈ રહ્યાં છે. સોદો કેટલો મોટો અને કરવાવાળા સોદાગર દુનિયાનાં અંતરમાં કેટલાં સાધારણ, ભલા-ભોળા છે. ભગવાન થી સોદો કરવાવાળી કોણ આત્માઓ ભાગ્યવાન બની. આ જોઈ હર્ષાઈ રહ્યાં છે. આટલો મોટો સોદો એક જન્મનો જે ૨૧ જન્મ સદા માલામાલ થઈ જાય. આપવાનું શું અને લેવાનું શું છે. અગણિત પદ્મોની કમાણી અથવા પદ્મોનો સોદો કેટલો સહજ કરો છો. સોદો કરવામાં સમય પણ હકીકતમાં એક સેકન્ડ લાગે છે. અને કેટલો સસ્તો સોદો કર્યો? એક સેકન્ડમાં અને એક બોલ માં સોદો કરી લીધો - દિલ થી માન્યું મારા બાબા. આ એક બોલ થી આટલો મોટો અગણિત ખજાનાનો સોદો કરી લો છો. સસ્તો સોદો છે ને. ન મહેનત છે, ન મોંઘોં છે. ન સમય દેવો પડે છે. બીજો કોઇ પણ હદ નો સોદો કરો તો કેટલો સમય આપવો પડે. મહેનત પણ કરવી પડે અને મોંઘુ પણ દિવસ પ્રતિદિવસ થતું જાય છે. અને ચાલશે ક્યાં સુધી? એક જન્મ ની પણ ગેરંટી નથી. તો હવે શ્રેષ્ઠ સોદો કરી લીધો છે કે હજું વિચારી રહ્યાં છો કે કરવો છે? પાક્કો સોદો કરી લીધો છે ને? બાપદાદા પોતાનાં સોદાગર બાળકોને જોઈ રહ્યા હતાં. સોદાગરો ની યાદીમાં કોણ-કોણ નામીગ્રામી છે. દુનિયાવાળા પણ નામીગ્રામી લોકોની યાદી બનાવે છે ને. વિશેષ નામાવલી પણ બનાવે છે. બાપની નામાવલી માં કોના નામ છે? જેમનામાં દુનિયા વાળાઓ ની આંખ નથી જતી, એમણે જ બાપ થી સોદો કર્યો અને પરમાત્મ નયનો નાં તારા બની ગયાં, નૂરે રત્ન બની ગયાં. નાઉમ્મીદ આત્માઓને વિશેષ આત્મા બનાવી દીધાં. એવો નશો સદા રહે છે? પરમાત્મ નામાવલી નાં વિશેષ વી.આઈ.પી. આપણે છીએ એટલે જ ગાયન છે ભોળાનાં ભગવાન. છે ચતુર-સુજાન પરંતુ પસંદ ભોળા જ આવે છે. દુનિયાની બાહ્યમુખી ચતુરાઈ બાપ ને પસંદ નથી. તેમનું કળયુગ માં રાજ્ય છે, જ્યાં હમણાં-હમણાં લખપતિ હમણાં-હમણાં કખપતિ છે. પરંતુ તમે બધાં સદાનાં માટે પદમાપદમપતિ બની જાઓ છો. ભયનું રાજ્ય નથી. નિર્ભય છે.

આજ ની દુનિયામાં ધન પણ છે અને ભય પણ છે. જેટલું ધન એટલું ભયમાં જ ખાય, ભયમાં જ સુવે. અને તમે બેફિકર બાદશાહ બની જાઓ છો. નિર્ભય બની જાઓ છો. ભય ને પણ ભૂત કહેવાય છે. તમે એ ભૂત થી પણ છુટી જાઓ છો. છૂટી ગયાં છો ને? કોઈ ભય છે? જ્યાં મારાપણું હશે ત્યાં ભય જરુર હશે. મારા બાબા. ફક્ત એક જ શિવબાબા છે જે નિર્ભય બનાવે છે. એમના સિવાય કોઈ પણ સોનાનું હરણ પણ જો મારું છે તો પણ ભય છે. તો તપાસ કરો મારું મારું નાં સંસ્કાર બ્રાહ્મણ જીવનમાં પણ કોઈ પણ સૂક્ષ્મ રુપમાં રહી તો નથી ગયાં? સિલ્વર જુબલી, ગોલ્ડન જુબલી મનાવી રહ્યાં છો ને. ચાંદી કે સોનુ, સાચું ત્યારે બને છે જ્યારે આગમાં ઓગાળીને જે કંઈ ભેળસેળ હોય છે એને સમાપ્ત કરી દે છે. સાચી સિલ્વર જુબલી, સાચી ગોલ્ડન જુબલી છે ને. તો જુબલી મનાવવા માટે સાચું સિલ્વર, સાચું ગોલ્ડ બનવું જ પડશે. એવું નહીં જે સિલ્વર જુબલી વાળા છે તે સિલ્વર જ છે. આ તો વર્ષોનાં હિસાબથી સિલ્વર જુબલી કહે છે. પરંતુ છો બધાં ગોલ્ડન એજ (સ્વર્ણિમયુગ) નાં અધિકારી ગોલ્ડન એજ વાળા. તો ચેક કરો સાચું સોનુ ક્યાં સુધી બન્યા છો? સોદો તો કર્યો પરંતુ આવ્યું અને ખાધું. એવું તો નથી? એટલું જમા કર્યું જે ૨૧ પેઢી સદા સંપન્ન રહો? તમારી વંશાવલી પણ માલામાલ રહે. ન ફક્ત ૨૧ જન્મ પરંતુ દ્વાપરમાં પણ ભક્ત આત્મા હોવાનાં કારણે કોઈ કમી નહીં હશે. આટલું ધન દ્વાપર માં પણ રહે છે જે દાન-પુણ્ય સારી રીતે થી કરી શકો છો. કળયુગનાં અંત માં પણ જુઓ, અંતિમ જન્મ માં પણ ભિખારી તો નથી બન્યાં ને! દાળ-રોટલી ખાવાવાળા બન્યાં ને. કાળું ધન તો નથી પરંતુ દાળ-રોટલી તો છે ને. આ સમય ની કમાણી કે સોદો આખું કલ્પ ભિખારી નહીં બનાવશે, એટલું ભેગું કર્યું છે જે અંતિમ જન્મમાં પણ દાળ-રોટલી ખાઓ છો, એટલો બચત નો હિસાબ રાખો છો? બજેટ બનાવતાં આવડે છે? જમા કરવામાં હોશિયાર છો ને? નહીં તો ૨૧ જન્મ શું કરશો? કમાણી કરવા વાળા બનશો કે રાજ્ય અધિકારી બની રાજ્ય કરશો? રોયલ ફેમિલી ને કમાવવાની જરુર નથી હોતી. પ્રજાને કમાવવું પડશે. એમાં પણ નંબર છે. સાહૂકાર પ્રજા અને સાધારણ પ્રજા. ગરીબ તો હોતાં જ નથી. પરંતુ રોયલ ફેમિલી પુરુષાર્થની પ્રારબ્ધ, રાજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. જન્મ-જન્મ રોયલ ફેમિલી નાં અધિકારી બને છે. રાજ્ય તખ્તનાં અધિકારી દરેક જન્મમાં નથી બનતાં પરંતુ રોયલ ફેમિલીનો અધિકાર જન્મ-જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. તો શું બનશો? હવે બજેટ બનાવો. બચત ની સ્કીમ બનાવો.

આજકાલ નાં જમાનામાં વેસ્ટ માં થી બેસ્ટ બનાવે છે. વેસ્ટ ને જ બચાવે છે. તો તમે બધાં પણ બચત નું ખાતું સદા સ્મૃતિમાં રાખો. બજેટ બનાવો. સંકલ્પ શક્તિ, વાણીની શક્તિ, કર્મની શક્તિ, સમયની શક્તિ કેવી રીતે અને ક્યાં કાર્યમાં લગાવવાની છે. એવું ન થાય આ બધી શક્તિયો વ્યર્થ ચાલી જાય. સંકલ્પ પણ જો સાધારણ છે, વ્યર્થ છે તો વ્યર્થ અને સાધારણ બંને બચત ન કહેવાય. પરંતુ ગુમાવ્યું. આખાં દિવસ માં પોતાનો ચાર્ટ બનાવો. આ શક્તિઓને કાર્યમાં લગાવીને કેટલી વધારી! કારણ કે જેટલી કાર્યમાં લગાવશો એટલી શક્તિ વધશે. જાણો બધાં છો કે સંકલ્પ શક્તિ છે પરંતુ કાર્યમાં લગાવવા નો અભ્યાસ, એમાં નંબરવાર છે. કોઈ પછી ન તો કાર્યમાં લગાવે, ન પાપ કર્મ માં ગુમાવે. પરંતુ સાધારણ દિનચર્યા માં ન કમાયા ન ગુમાવ્યું. જમા તો નથી થયું ને. સાધારણ સેવા ની દિનચર્યા કે સાધારણ પ્રવૃત્તિ ની દિનચર્યા આને બજેટ નું ખાતું જમા થવાનું નહીં કહેશું. ફક્ત આ નહીં ચેક કરો કે યથાશક્તિ સેવા પણ કરી, અભ્યાસ પણ કર્યો. કોઈને દુઃખ નથી આપ્યું. કોઈ ઉલટું કર્મ નથી કર્યું. પરંતુ દુઃખ નથી આપ્યું તો સુખ આપ્યું? જેટલી અને જેવી શક્તિશાળી સેવા કરવી જોઈએ એટલી કરી? જેમ બાપદાદા સદા માર્ગદર્શન આપે છે કે હું-પણા નો, મારા પણાનો ત્યાગ જ સાચ્ચી સેવા છે, એવી સેવા કરી? ઉલટા બોલ નથી બોલ્યાં, પરંતુ એવાં બોલ બોલ્યા જે કોઈ ના-ઉમ્મીદ ને ઉમ્મીદવાર બનાવી દીધાં. હિંમતહીન ને હિંમતવાન બનાવ્યાં? ખુશીનાં ઉમંગ, ઉત્સાહ માં કોઈ ને લાવ્યાં? આ છે જમા કરવું, બચત કરવું. એમ જ બે કલાક, ચાર કલાક વીતી ગયાં, એ બચત નથી થઈ. બધી શક્તિઓ બચત કરી જમા કરો. એવું બજેટ બનાવો. આ વર્ષ બજેટ બનાવીને કાર્ય કરો. દરેક શક્તિને કાર્યમાં કેવી રીતે લગાવવી, આ યોજના બનાવો. ઈશ્વરીય બજેટ એવું બનાવો જે વિશ્વની દરેક આત્મા કાંઈને કાંઈ પ્રાપ્ત કરીને તમારાં ગુણગાન કરે. બધાને કાંઈને કાંઈ આપવાનું જ છે. ભલે મુક્તિ આપો, ભલે જીવનમુક્તિ આપો. મનુષ્ય આત્માઓ તો શું પ્રકૃતિને પણ પાવન બનાવવાની સેવા કરી રહ્યાં છો. ઈશ્વરીય બજેટ અર્થાત્ સર્વ આત્માઓ પ્રકૃતિ સહિત સુખી કે શાંત બની જાય. તે ગવર્મેન્ટ (સરકાર) બજેટ બનાવે છે આટલું પાણી આપશું, આટલાં મકાન આપશું, આટલી વીજળી આપશું. તમે શું બજેટ બનાવો છો? બધાને અનેક જન્મો સુધી મુક્તિ અને જીવનમુક્તિ આપીએ. ભિખારીપણા થી, દુઃખ અશાંતિ થી મુક્ત કરીએ. અડધોકલ્પ તો આરામ થી રહેશો. એમની આશ તો પૂર્ણ થઇ જ જશે. તે લોકો તો મુક્તિ જ ઈચ્છે છે ને. જાણતા નથી પરંતુ માગે તો છે ને. તો સ્વયંનાં પ્રતિ અને વિશ્વનાં પ્રતિ ઈશ્વરીય બજેટ બનાવો. સમજ્યાં શું કરવાનું છે! સિલ્વર અને ગોલ્ડન જુબલી બંને આ જ વર્ષમાં કરી રહ્યાં છો ને. તો આ મહત્ત્વનું વર્ષ છે. અચ્છા.

સદા શ્રેષ્ઠ સોદો સ્મૃતિમાં રાખવાવાળા, સદા જમાનું ખાતુ વધારવા વાળા, સદા દરેક શક્તિઓને કાર્યમાં લગાવી વૃદ્ધિ કરવાવાળા, સદા સમયનાં મહત્વ ને જાણી મહાન બનવા અને બનાવવા વાળા, એવાં શ્રેષ્ઠ ધનવાન, શ્રેષ્ઠ સમજદાર બાળકોને બાપદાદાનાં યાદપ્યાર અને નમસ્તે.

કુમારો થી :- કુમાર જીવન પણ લકી (ભાગ્યશાળી) જીવન છે કારણ કે ઉલ્ટી સીડી ચઢવાથી બચી ગયાં. ક્યારેય સંકલ્પ તો નથી આવતો ઉલ્ટી સીડી ચઢવાનો! ચઢવા વાળા પણ ઉતરી રહ્યાં છે. બધાં પ્રવૃત્તિવાળા પણ પોતાને કુમાર-કુમારી કહેવડાવે છે ને. તો સીડી ઉતર્યા ને. તો સદા પોતાનાં આ શ્રેષ્ઠ ભાગ્ય ને સ્મૃતિમાં રાખો. કુમાર જીવન અર્થાત્ બંધનો થી બચવાનું જીવન. નહીં તો જુઓ કેટલાં બંધનો માં હોય છે. તો બંધનોમાં ખેંચાવા થી બચી ગયાં. મન થી પણ સ્વતંત્ર, સંબંધ થી પણ સ્વતંત્ર. કુમાર જીવન છે જ સ્વતંત્ર. ક્યારેય સ્વપ્નમાં પણ વિચાર તો નથી આવતો- થોડું કોઈ સહયોગી મળી જાય! કોઈ સાથી મળી જાય! બીમારી માં મદદ થઈ જાય - એવું ક્યારેય વિચારો છો! બિલકુલ વિચાર નથી આવતો? કુમાર જીવન અર્થાત્ સદા ઉડતા પંખી, બંધન માં ફસાયેલાં નહીં. ક્યારેય પણ કોઈ સંકલ્પ ન આવે. સદા નિર્બંધન થઇ તીવ્ર ગતિ થી આગળ વધતાં ચાલો.

કુમારીઓ થી :- કુમારીઓ ને સેવામાં આગળ વધવાની લિફ્ટ મળેલી છે. આ લિફ્ટ જ શ્રેષ્ઠ ગિફ્ટ છે. આ ગિફ્ટ ને યુઝ (વાપરતા) કરતાં આવડે છે ને! જેટલાં સ્વયંને શક્તિશાળી બનાવશો એટલી સેવા પણ શક્તિશાળી કરશો. જો સ્વયં જ કોઈ વાતમાં કમજોર હશો તો સેવા પણ કમજોર થશે એટલે શક્તિશાળી બની શક્તિશાળી સેવાધારી બની જાઓ. એવી તૈયારી કરતાં જાઓ. જેથી સમય આવવા પર સફળતા-પૂર્વક સેવામાં લાગી જાઓ અને નંબર આગળ લઈ લો. હમણાં તો ભણતર માં સમય આપવો પડે છે પછી તો એક જ કામ હશે એટલે જ્યાં પણ છો ટ્રેનિંગ કરતાં રહો. નિમિત્ત બનેલી આત્માઓનાં સંગ થી તૈયારી કરતાં રહો. તો યોગ્ય સેવાધારી બની જશો. જેટલાં આગળ વધશો એટલો પોતાનો જ ફાયદો છે.

સેવાધારી - ટીચર્સ બહેનો થી

૧. સેવાધારી અર્થાત્ સદા નિમિત્ત. નિમિત્ત ભાવ-સેવા માં સ્વતઃ જ સફળતા અપાવે છે. નિમિત્ત ભાવ નથી તો સફળતા નથી. સદા બાપનાં હતાં, બાપનાં છો અને બાપનાં જ રહેશો - એવી પ્રતિજ્ઞા કરી લીધી છે ને. સેવાધારી અર્થાત્ દરેક કદમ બાપ નાં કદમ પર રાખવા વાળા. આને કહે છે ફોલો ફાધર કરવાવાળા. દરેક કદમ શ્રેષ્ઠ મત પર શ્રેષ્ઠ બનાવવા વાળા સેવાધારી છો ને. સેવા માં સફળતા પ્રાપ્ત કરવી, આ જ સેવાધારી નું શ્રેષ્ઠ લક્ષ છે. તો બધાં શ્રેષ્ઠ લક્ષ રાખવા વાળા છો ને. જેટલું સેવા માં કે સ્વ માં વ્યર્થ સમાપ્ત થઈ જાય છે એટલી જ સ્વ અને સેવા સમર્થ બને છે. તો વ્યર્થ ને ખતમ કરજો, સદા સમર્થ બનજો. આ જ સેવાધારીઓ ની વિશેષતા છે. જેટલી સ્વયં નિમિત્ત બનેલી આત્માઓ શક્તિશાળી હશે એટલી સેવા પણ શક્તિશાળી થશે. સેવાધારી નો અર્થ જ છે સેવામાં સદા ઉમંગ-ઉત્સાહ લાવવો. સ્વયં ઉમંગ-ઉત્સાહમાં રહેવાવાળા બીજાઓને ઉમંગ-ઉત્સાહ અપાવી શકે છે. તો સદા પ્રત્યક્ષ રુપમાં ઉમંગ-ઉત્સાહ જોવામાં આવે. એવું નહીં કે હું અંદરમાં તો રહું છું પરંતુ બહાર નથી દેખાતું. ગુપ્ત પુરુષાર્થ બીજી વસ્તુ છે પરંતુ ઉમંગ-ઉત્સાહ છુપાઈ નથી શકતો. ચહેરા પર સદા ઉમંગ-ઉત્સાહ ની ઝલક સ્વતઃ દેખાશે. બોલો ન બોલો પરંતુ ચહેરો જ બોલશે, ઝલક બોલશે. એવાં સેવાધારી છો?

સેવાનો ગોલ્ડન ચાન્સ (સ્વર્ણિમ તક) આ પણ શ્રેષ્ઠ ભાગ્ય ની નિશાની છે. સેવાધારી બનવાનું ભાગ્ય તો પ્રાપ્ત થઈ ગયું હવે સેવાધારી નંબરવન છો કે નંબર ટુ છો, આ પણ ભાગ્ય બનાવવું અને જોવાનું છે. ફક્ત એક ભાગ્ય નહીં પરંતુ ભાગ્ય પર ભાગ્ય ની પ્રાપ્તિ. જેટલું ભાગ્ય પ્રાપ્ત કરતાં જશો એટલો નંબર સ્વતઃ જ આગળ વધતો જાય છે. આને કહેવાય છે પદ્માપદમ ભાગ્યવાન. એક સબજેક્ટ (વિષય) માં નહીં બધાં વિષયમાં સફળતા સ્વરુપ. અચ્છા!

૨. સૌથી વધારે ખુશી કોને છે - બાપને છે કે તમને? કેમ નથી કહેતાં કે મને છે! દ્વાપર થી ભક્તિમાં પોકાર્યા અને હવે પ્રાપ્ત કરી લીધાં તો કેટલી ખુશી હશે! ૬૩ જન્મ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખી અને ૬૩ જન્મો ની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ ગઈ તો કેટલી ખુશી હશે! કોઈ પણ વસ્તુ ની ઇચ્છા પૂર્ણ થાય છે તો ખુશી થાય છે ને. આ ખુશી જ વિશ્વને ખુશી અપાવવા વાળી છે. તમે ખુશ થાઓ છો તો આખું વિશ્વ ખુશ થઇ જાય છે. એવી ખુશી મળી છે ને. જ્યારે તમે બદલાઓ છો તો આ દુનિયા પણ બદલાય જાય છે. અને એવી બદલાય છે જેમાં દુઃખ અને અશાંતિ નું નામ નિશાન નથી. તો સદા ખુશીમાં નાચતાં રહો. સદા પોતાનાં શ્રેષ્ઠ કર્મો નું ખાતું જમા કરતા ચાલો. બધાને ખુશીનો ખજાનો વહેંચો. આજનાં સંસારમાં ખુશી નથી. બધાં ખુશીનાં ભિખારી છે એમને ખુશી થી ભરપૂર બનાવો. સદા આ જ સેવા થી આગળ વધતાં રહો. જે આત્માઓ દિલશિકસ્ત બની ગઈ છે તેમનામાં ઉમંગ-ઉત્સાહ લાવતાં રહો. કાંઈ કરી શકતા નથી, થઈ નથી શકતું... એવાં દિલશિકસ્ત છે અને તમે વિજયી બની વિજયી બનાવવાનો ઉમંગ-ઉત્સાહ વધારવા વાળા છો. સદા વિજયની સ્મૃતિનું તિલક લાગેલું રહે. તિલકધારી પણ છો અને સ્વરાજ્ય અધિકારી પણ છો - આ જ સ્મૃતિમાં સદા રહો.

પ્રશ્ન :-
જે સમીપ તારાઓ છે એમનાં લક્ષણ શું હશે?

જવાબ :-
એમનામાં સમાનતા દેખાશે. સમીપ તારાઓમાં બાપદાદાનાં ગુણ અને કર્તવ્ય પ્રત્યક્ષ દેખાશે. જેટલી સમીપતા એટલી સમાનતા હશે. એમનું મુખડું બાપદાદાનો સાક્ષાત્કાર કરાવવા વાળું દર્પણ હશે. એમને જોતાં જ બાપદાદાનો પરિચય પ્રાપ્ત થશે. ભલે જોશે તમને પરંતુ આકર્ષણ બાપદાદાની તરફ હશે. આને કહેવાય છે સન શોઝ ફાધર. સ્નેહીનાં દરેક કદમ માં, જેનાથી સ્નેહ છે એની છાપ જોવામાં આવે છે. જેટલાં હર્ષિતમુખ એટલાં આકર્ષણ મૂર્ત બની જાય છે. અચ્છા!

વરદાન :-
સેવા દ્વારા અનેક આત્માઓનાં આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી સદા આગળ વધવા વાળા મહાદાની ભવ

મહાદાની બનવું અર્થાત્ બીજાઓની સેવા કરવી, બીજાઓની સેવા કરવાથી સ્વયં ની સેવા સ્વતઃ થઈ જાય છે. મહાદાની બનવું અર્થાત્ સ્વયં ને માલામાલ કરવું, જેટલું આત્માઓને સુખ, શક્તિ કે જ્ઞાનનું દાન આપશો એટલો આત્માઓની પ્રાપ્તિનો અવાજ કે ધન્યવાદ જે નીકળે તે તમારાં માટે આશીર્વાદ નું રુપ થઈ જશે. આ આશીર્વાદ જ આગળ વધવાનું સાધન છે. જેમને આશીર્વાદ મળે છે તે સદા ખુશ રહે છે. તો રોજ અમૃતવેલા મહાદાની બનવાનો પ્રોગ્રામ બનાવો. કોઈ સમય કે દિવસ એવો ન હોય જેમાં દાન ન થાય.

સ્લોગન :-
હમણાં નું પ્રત્યક્ષ ફળ આત્માને ઉડતી કળા નું બળ આપે છે.