10-01-2017-Nepali

“मीठे बच्चे– आधाकल्पदेखि जुन ५ विकारको रोग लागेको थियो, त्यो अब छिटै छुट्नेछ। त्यसैले अपार खुशीमा रहने गर।”

Q- तिमी बच्चाहरूले अब कुनचाहिँ सोख राख्नु छ, कुन कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन?

A- एक बाबाबाट पूरा वर्सा लिने सोख राख्नु छ। मानिसहरूको त अनेक प्रकारका सोख हुन्छन्। तिमीले ती सबै छोड्नुपर्छ। तिमी ईश्वरको बच्चा बनेका छौ, बाबाको साथमा फर्केर जानु छ। त्यसैले यस शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुरालाई भुल। पेटलाई दुई रोटी खुवाउनु छ र बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लगाउनु छ।

D- १) विजय मालामा आउनको लागि मम्मा-बाबा समान सेवा गर। मुरली धारण गरेर फेरि सुनाऊ। चलन धेरै रोयल राख्नु छ। २) आफ्नो विशाल बुद्धिले यस बेहदको ड्रामालाई जानेर अपार खुशीमा रहने गर। तूफानसँग डराउनु हुँदैन। ज्ञान मन्थनबाट बुद्धिलाई भरपुर राख्नु छ।

V- देह-अभिमानको अंश मात्रको पनि बलि चढाउने, महाबलवान भव:- सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो देह-अभिमान। देह-अभिमानको सूक्ष्म वंश धेरै ठूलो छ। देह-अभिमानको बलि चढाउनु अर्थात् अंश र वंश सहित समर्पित हुनु। यसरी बलि चढाउनेवाला नै महाबलवान् बन्छ। यदि देह-अभिमानको कुनै पनि अंश लुकाएर राखेमा, अभिमानलाई नै स्वमान सम्झेमा त्यसमा अल्पकालको विजय त देखिन सक्छ तर धेरै समयको हार समाहित छ।

S- इच्छा थिएन तर अच्छा लाग्यो– यो पनि जीवनबन्ध स्थिति हो।