12-01-2017-Nepali

“मीठे बच्चे– यो तिम्रो वानप्रस्थ अवस्था हो, त्यसैले एक बाबालाई याद गर। निर्वाणधाममा जाने तयारी गर।”

Q- बाबाको पासमा कुन कुराको भेद-भाव छैन?

A- गरिब र धनवानको। हरेकलाई पुरुषार्थद्वारा आफ्नो उच्च पद पाउने अधिकार छ। पछि गएर सबैलाई आफ्नो पदको साक्षात्कार हुनेछ। बाबा भन्नुहुन्छ– म हुँ गरिब निवाज, त्यसैले गरिब बच्चाहरूको सबै आशा पूरा हुन्छन्। यो अन्तिम समय हो। किसकी दबी रहेगी धूल में... जसले बाबासँग बीमा गर्छन्, उनीहरूको सफल हुन्छ।

D- १) मायाको तूफानलाई पार गर्दै बाबासँग पूरा-पूरा वर्सा लेऊ। माता-पिताको आज्ञालाई व्यवहारमा ल्याऊ। २) पुरानो दुनियाँलाई भुलेर नयाँ दुनियाँलाई याद गर। मृत्यु भन्दा पहिले बाबाको पासमा स्वयंलाई बीमा गरिदेऊ।

V- समर्पण भावद्वारा सेवा गर्दै सफलता प्राप्त गर्ने, सच्चा सेवाधारी भव:- सच्चा सेवाधारी उही हो, जसले समर्पण भावले सेवा गर्छ। सेवामा अलिकति पनि मेरोपनको भाव नहोस्। जहाँ मेरोपन छ, वहाँ सफलता हुँदैन। जब कसैले यो सम्झन्छ– यो मेरो काम हो, मेरो विचार हो, यो मेरो कर्तव्य हो– यसरी मेरोपन आउनु अर्थात् मोह उत्पन्न हुनु। तर जहाँ रहे पनि सदा स्मृति रहोस्– म निमित्त हुँ, यो मेरो घर होइन, सेवा-स्थान हो। त्यसपछि समर्पण भावद्वारा निर्माण र नष्टोमोहा बनेर सफलता प्राप्त गर्नेछौ।

S- सदा आफ्नो स्वमानको सीटमा रह्यौ भने सर्व शक्तिहरूले अर्डर मान्नेछन्।