10.11.20        Morning Tamil Lanka Murli        Om Shanti         BapDada        Madhuban


சாராம்சம்:
இனிய குழந்தைகளே, ஆத்மாக்களாகிய உங்களைச் சதோபிரதான் ஆக்குவதில் அக்கறை கொண்டிருங்கள். எப் பலவீனங்களும் எஞ்சியிருக்கவில்லை என்பதையும், மாயை உங்களைத் தவறுகள் செய்ய வைக்கவில்லை என்பதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

கேள்வி:
குழந்தைகளாகிய உங்கள் உதடுகளிலிருந்து எத்தகைய மங்களகரமான வார்த்தைகள் சதா வெளிப்பட வேண்டும்?

பதில்:
இந்த மங்களகரமான வார்த்தைகளைச் சதா கூறுங்கள்: நாங்கள் சாதாரண மனிதர்களிலிருந்து நாராயணன் ஆகுவோம், அதைவிடச் சற்றேனும் குறைந்துவிட மாட்டோம். நாங்கள் உலகின் அதிபதிகளாக இருந்தோம், மீண்டும் ஒருமுறை அவ்வாறு ஆகுகின்றோம். எவ்வாறாயினும், இந்த இலக்கு மிக உயர்ந்தது. எனவே, நீங்கள் அதிகூடிய அவதானமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் அட்டவணையைச் சோதித்துப் பாருங்கள். உங்கள் இலக்கையும், இலட்சியத்தையும் உங்கள் முன்னால் வைத்திருந்து, தொடர்ந்தும் முயற்சி செய்யுங்கள், மனம் சோர்வடைந்துவிடாதீர்கள்.

ஓம் சாந்தி.
தந்தை இங்கமர்ந்திருந்து ஆன்மீகக் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றார். நீங்கள் இங்கு நினைவு யாத்திரையில் அமர்ந்திருக்கும்பொழுது, சகோதர சகோதரிகளுக்குக் கூறுங்கள்: இங்கு ஆத்ம உணர்வில் அமர்ந்திருந்து, தந்தையை நினைவுசெய்யுங்கள். நீங்கள் இதனை அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். உங்களுக்கு இப்பொழுது இவ்விழிப்புணர்வு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நான் ஓர் ஆத்மா, எனது தந்தை எனக்குக் கற்பிக்க வந்துள்ளார். நான் பௌதீக அங்கங்கள் மூலம் கற்கின்றேன். தந்தையும் பௌதீக அங்கங்களின் ஆதாரங்களை எடுக்கின்றார். முதலில், அவர் இவரினூடாகக் கூறுகின்றார்: தந்தையை நினைவுசெய்யுங்கள்! இது ஞான மார்க்கம் என்பது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; இது பக்தி மார்க்கம் என அழைக்கப்படுவதில்லை. தூய்மையாக்குபவரான, ஒரேயொரு ஞானக்கடல் மாத்திரமே ஞானத்தைக் கொடுக்கின்றார். உங்களுக்குக் கற்பிக்கப்படுகின்ற முதலாவது பாடம்: உங்களை ஆத்மாக்களாகக் கருதித் தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள். இது மிக அத்தியாவசியமானது. வேறெந்தச் சற்சங்கங்களிலும் இதனை எவ்வாறு கூறுவது என அவர்களுக்குத் தெரியாது. இந்நாட்களில், போலியான ஸ்தாபனங்கள் பலவற்றில், அவர்கள் நீங்கள் கூறுவதைக் கேட்டு அதை அப்படியே மீண்டும் கூறக்கூடும், ஆனால் உண்மையில் அதன் அர்த்தத்தை அவர்கள் புரிந்துகொள்ள மாட்டார்கள். அதனை விளங்கப்படுத்துவதற்கான விவேகத்தையும் அவர்கள் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். தந்தை குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு மாத்திரம் கூறுகின்றார்: எல்லையற்ற தந்தையை நினைவுசெய்யுங்கள், உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும். இது பழைய உலகம் என விவேகமும் கூறுகின்றது. புதிய உலகிற்கும், பழைய உலகிற்குமிடையில் பெருமளவு வேறுபாடு உள்ளது. அது தூய உலகமும், இது தூய்மையற்ற உலகமும் ஆகும். நீங்கள் கூவியழைக்கின்றீர்கள்: ஓ தூய்மையாக்குபவரே, வாருங்கள்! வந்து எங்களைத் தூய்மையாக்குங்கள்! கீதையில் ஒரு கூற்று உள்ளது: சதா என்னை மாத்திரம் நினைவுசெய்யுங்கள்;, நீங்கள் சரீர உறவுகள் அனைத்தையும் துறந்து, உங்களை ஓர் ஆத்மாவாகக் கருதுங்கள். முதலில் நீங்கள் சரீர உறவுகள் எதனையும் கொண்டிருப்பதில்லை. ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பாகங்களை நடிப்பதற்காக இங்கு வருகின்றீர்கள். நினைவுகூரப்படுகின்றது: நீங்கள் தனியாகவே வந்தீர்கள், தனியாகவே திரும்பிச் செல்ல வேண்டும். மக்கள் இதன் அர்த்தத்தைப் புரிந்துகொள்வதில்லை. நீங்கள் இப்பொழுது நடைமுறையில் இதைப் புரிந்துகொள்கின்றீர்கள். நாங்கள் இப்பொழுது நினைவு யாத்திரை மூலமும், யோக சக்தி மூலமும் தூய்மையாகுகின்றோம். இது இராஜயோகத்தின் சக்தியாகும். மற்றையது ஹத்தயோகமாகும். அதன் மூலம் மனிதர்கள் குறுகிய காலத்திற்கே ஆரோக்கியமானவர்கள் ஆகுகின்றனர். சத்திய யுகத்தில் ஹத்தயோகம் தேவைப்படாத வகையில், நீங்கள் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றீர்கள். இங்கு இந்த அழுக்கடைந்த உலகிலேயே நீங்கள் அதைச் (ஹத்தயோகம்) செய்கின்றீர்கள். இது பழைய உலகமாகும். கடந்து சென்று விட்ட, புதிய உலகான, சத்திய யுகத்தில் இலக்ஷ்மி நாராயணனின் இராச்சியம் இருந்தது. எவரும் இதை அறியார். அங்கு, அனைத்தும் புதிதாகவே இருக்கின்றது. விழித்தெழுங்கள், ஓ மணவாட்டிகளே, விழித்தெழுங்கள்! என்ற பாடல் உள்ளது. புதிய யுகம் சத்திய யுகமாகும்; பழைய யுகம் கலியுகம் ஆகும். எவருமே இதனை ஒரு சற்சங்கம் (ஆன்மீக ஒன்றுகூடல்) என அழைக்க மாட்டார்கள். இப்பொழுது இது கலியுகம் எனத் தந்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியுள்ளார். நீங்கள் இப்பொழுது சத்திய யுகத்திற்காகக் கற்கின்றீர்கள். கற்பதனால், புதிய உலகில் ஓர் இராஜ அந்தஸ்தைப் பெற முடியும் என வேறெந்த ஆசிரியரும் உங்களுக்குக் கூற மாட்டார். வேறு எவராலும் இவ்வாறு கூற முடியாது. குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு அனைத்தும் ஞாபகப்படுத்தப்படுகின்றது. கவனயீனமானவர்கள் ஆகாதீர்கள். பாபா தொடர்ந்தும் உங்கள் அனைவருக்கும் விளங்கப்படுத்துகின்றார்: நீங்கள் எங்கு அமர்ந்திருந்தாலும், அல்லது என்ன வியாபாரத்தைச் செய்தாலும், உங்களை ஆத்மாக்களாகக் கருதியவாறே அதைச் செய்யுங்கள். உங்கள் வியாபாரத்தில் ஏதாவது சிரமம் அல்லது பின்னடைவு ஏற்படும்பொழுதெல்லாம் இயன்றவரை நினைவில் அமர்வதற்காக நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். ஏனெனில், அப்பொழுதே ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் தூய்மையாகுவீர்கள்; வேறெந்த வழியும் இல்லை. நீங்கள் புதிய உலகிற்காகவே இராஜயோகம் கற்கின்றீர்கள். கலியுக ஆத்மாக்களால் அங்கு செல்ல முடியாது. மாயை ஆத்மாக்களின் சிறகுகளைத் துண்டித்து விட்டாள். ஆத்மாக்கள் பறக்கின்றனர், இல்லையா? அவர்கள் தங்கள்; சரீரங்களை நீக்கி, வேறொன்றை எடுக்கின்றனர். ஆத்மாவே அனைத்திலும் அதி வேகமான ரொக்கட் ஆவார். குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இப்புதிய விடயங்களைக் கேட்கும்பொழுது, வியப்படைகின்றீர்கள். ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் அத்தகைய சின்னஞ்சிறிய ரொக்கட்டுக்கள்! 84 பிறவிகளின் பாகம் உங்கள் ஒவ்வொருவரிலும் பதியப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய விடயங்களை உங்கள் இதயங்களில் வைத்திருப்பதால் நீங்கள் உற்சாகத்தை உணர்வீர்கள். ஒரு பாடசாலையில் மாணவர்கள் தங்கள் கல்வியை நினைவுசெய்கின்றார்கள். உங்கள் புத்தியில் இப்பொழுது என்ன உள்ளது? புத்தி சரீரத்தில் இல்லை; மனமும், புத்தியும் ஆத்மாவிலேயே உள்ளன. ஆத்மாவே கற்கின்றார். ஆத்மாவே ஒரு தொழிலைச் செய்கின்றார். சிவபாபாவும் ஓர் ஆத்மாவே. எவ்வாறாயினும், அவர் பரமன் என அழைக்கப்படுகின்றார். அவரே ஞானக்கடல். அவர் மிகவும் சின்னஞ்சிறிய புள்ளி. குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தந்தையின் சம்ஸ்காரங்களினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளதை எவரும் அறியார். நீங்கள் இப்பொழுது யோக சக்தியால் தூய்மையாகுகின்றீர்கள். அதற்கு, நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். உங்கள் கல்வியில் நீங்கள் தோல்வியடையாதிருப்பதில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும். இதில், முதலாவது பாடம்: இந்த ஆத்மாவாகிய நான், சதோபிரதான் ஆகவேண்டும். எந்தப் பலவீனமும் எஞ்சியிருக்கக்கூடாது. இல்லாவிடில், நீங்கள் தோல்வியடைவீர்கள். மாயை உங்களை அனைத்தையும் மறக்கச் செய்கின்றாள். ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் நாள் முழுவதும் பாவச் செயல்கள் எதுவும் செய்யாதிருப்பதற்காக அட்டவணை வைத்திருக்க விரும்புகின்றீர்கள், ஆனால்;, மாயை உங்களை ஓர் அட்டவணையை வைத்திருக்க அனுமதிப்பதில்லை. நீங்கள் மாயையின் பிடிக்குள் சிக்கிக் கொள்கின்றீர்கள். நான் ஓர் அட்டவணையை வைத்திருக்க வேண்டும் என உங்கள் இதயம் கூறுகின்றது. வியாபாரிகள் எப்பொழுதும் தங்கள் இலாப, நட்டக் கணக்குகளை வைத்திருக்கின்றனர். இது உங்கள் மிகப்பெரிய கணக்காகும். இது 21 பிறவிகளுக்கான வருமானமாகும், எனவே, நீங்கள் கவனயீனமாகி, எத்தவறுகளும் செய்யக்கூடாது. குழந்தைகளாகிய உங்களிற் சிலர் மிகவும் கவனயீனமாகி, பல தவறுகள் செய்கின்றீர்கள். சில குழந்தைகள் இந்த பாபாவைச் சூட்சும லோகத்திலும், சுவர்க்கத்திலும் பார்க்கின்றனர். இந்த பாபாவும், பெருமளவு முயற்சி செய்வதுடன், தொடர்ந்தும் ஆச்சரியப்படுகின்றார்: நான் பாபாவின் நினைவிலேயே நீராடுகின்றேன், எனது உணவை உண்கின்றேன். இருந்தும் நான் அவரை மறந்து விடுகின்றேன்! பின்னர் நான் மீண்டும் அவரை நினைவுசெய்ய ஆரம்பிக்கின்றேன். இது மிகப்பெரிய பாடமாகும். இதில் எவ்விதக் கருத்து வேறுபாடுகளும் இருக்கக்கூடாது. கீதையில் கூறப்படுகின்றது: சரீரத்தையும், சரீர உறவுகள் அனைத்தையும் துறந்துவிடுங்கள். அப்பொழுது, ஆத்மா மாத்திரமே எஞ்சியிருக்கின்றார். சரீரத்தை மறந்து, உங்களை ஓர் ஆத்மாவாகக் கருதுங்கள்! ஆத்மாவே தூய்மையற்றவராகவும், தமோபிரதானாகவும் உள்ளார். எவ்வாறாயினும், ஆத்மாக்கள் செயல்களின் தாக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என மனிதர்கள் கூறுகின்றனர். ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவே என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர், அத்துடன், அவரும் ஓர் ஆத்மாவாக உள்ளதால், ஆத்மாக்கள் செயல்களின் தாக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என அவர்கள் கூறுகின்றனர். தமோகுணி மனிதர்கள் தமோகுணி கற்பித்தல்களையே கொடுக்கின்றனர்; அவர்களால் உங்களைச் சதோகுணி ஆக்கமுடியாது. பக்தி மார்க்கத்தில் நீங்கள் தமோபிரதான் ஆகுகிறீர்கள். அனைத்தும் முதலில் சதோபிரதானாக இருந்து, பின்னர் ரஜோ, தமோ நிலைகளைக் கடந்து செல்கின்றது. ஸ்தாபனையும், விநாசமும் உள்ளன. தந்தை புதிய உலகின் ஸ்தாபனையைத் தூண்டுகின்றார், பின்னர் இப்பழைய உலகின் விநாசம் உள்ளது. கடவுள் புதிய உலகைப் படைப்பவர். இப்பழைய உலகம் மாற்றமடைந்து, புதியதாகும். இந்த இலக்ஷ்மியும், நாராயணனும் புதிய உலகிற்கான அடையாளங்கள் ஆவர். அவர்களே புதிய உலகின் அதிபதிகளாவர். திரேதாயுகம் கூட புதிய உலகம் என அழைக்கப்படுவதில்லை. கலியுகம் பழைய உலகமும், சத்தியயுகம் புதிய உலகமும் ஆகும். கலியுகத்தின் இறுதிக்கும், சத்திய யுகத்தின் ஆரம்பத்திற்கும் இடையில் இந்தச் சங்கமயுகம் உள்ளது. ஒருவர் முதுகலைப் பட்டம் (ஆயு) அல்லது இளங்கலைப் பட்டத்திற்குக்; (டீயு) கற்கும்பொழுது, மிக மேன்மையானவர் ஆகுகின்றார். நீங்கள் இக்கல்வி மூலம் அதிமேன்மையானவர்கள் ஆகுகின்றீர்கள். அவர்களை அதிமேன்மையானவர்கள் ஆக்கியவர் யார் என்பதை உலகிலுள்ள எவரும் அறியார். இப்பொழுது நீங்கள் ஆரம்பம், மத்தி, இறுதி பற்றி அறிவீர்கள். நீங்கள் ஒவ்வொருவரினதும் வாழ்க்கை வரலாற்றை அறிவீர்கள். இது ஞானம் ஆகும். பக்தி மார்க்கத்தில் ஞானம் எதுவும் இல்லை; அவர்கள் உங்களுக்குப் பௌதீகச் சடங்குகளையே கற்பிக்கின்றார்கள். பெருமளவு பக்தி இடம்பெறுகின்றது. அவர்கள் அதைப் பற்றி அதிகளவில் பேசுகின்றனர். அது மிக அழகாகத் தோன்றுகின்றது. ஒரு விதையில் என்ன அழகு உள்ளது? அத்தகைய சின்னஞ்சிறிய விதை மிகப் பெரிதாகுகின்றது. அது பக்தியின் விருட்சம்; பல பௌதீகச் சடங்குகள் உள்ளன. ஞானத்தில் ஒரேயொரு வார்த்தையே உள்ளது: மன்மனாபவ! தந்தை கூறுகின்றார்: தமோபிரதானிலிருந்து சதோபிரதான் ஆகுவதற்கு, என்னை நினைவு செய்யுங்கள். நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள்: ஓ தூய்மையாக்குபவரே, வந்து எங்களைத் தூய்மையாக்குங்கள்! இராவண இராச்சியத்தில் அனைவரும் தூய்மையற்றும், சந்தோஷமற்றும் உள்ளனர். இராம இராச்சியத்தில் அனைவரும் தூய்மையாகவும், சந்தோஷமாகவும் உள்ளனர். இராம இராச்சியம், இராவண இராச்சியம் என்ற சொற்பதங்கள் உள்ளன. குழந்தைகளாகிய உங்களைத் தவிர வேறு எவரும் இராம இராச்சியத்தைப் பற்றி அறியார். நீங்கள் இப்பொழுது முயற்சி செய்கின்றீர்கள். வேறு எவருமன்றி, நீங்கள் மாத்திரமே 84 பிறவிகளின் இரகசியத்தை அறிவீர்கள். ஏனையோர் கடவுள் கூறுகின்றார்: சதா என்னை மாத்திரம் நினைவுசெய்யுங்கள் என்று கூறினாலும், அதனால் என்ன? எவ்வாறு நீங்கள் முழுமையான 84 பிறவிகளையும் எடுத்துள்ளீர்கள் என அவர்களால் விளங்கப்படுத்த முடியாது. சக்கரம் இப்பொழுது முடிவிற்கு வருகின்றது. கீதையை உரைப்பவர்களிடம் சென்று, அவர்கள் கூறுவதைக் கேளுங்கள். முழு ஞானமும் இப்பொழுது உங்கள் புத்தியில் துளித்துளியாக ஏறுகின்றது. பாபா உங்களிடம் வினவுகின்றார்: நாங்கள் முன்னர் சந்தித்துள்ளோமா? நீங்கள் பதிலளிக்கின்றீர்கள்: ஆம் பாபா, நாங்கள் முன்னைய கல்பத்தில் சந்தித்தோம். பாபா உங்களிடம் வினவியதும், நீங்கள் அதற்கு அர்த்தத்துடன் சரியான பதில் கூறுகின்றீர்கள். நீங்கள் வெறுமனே கிளிகளைப் போன்று பேசுவதில்லை. பின்னர் பாபா வினவுகின்றார்: ஏன் நாங்கள் சந்தித்தோம்? நீங்கள் எதைப் பெற்றீர்கள்? அதற்கு நீங்கள் பதிலளிக்கின்றீர்கள்: நாங்கள் உலக இராச்சியத்தைப் பெற்றோம். அனைத்தும் அதில் அடங்கியுள்ளது. நீங்கள் சாதாரண மனிதர்களிலிருந்து நாராயணன் ஆகுகின்றீர்கள் எனக் கூறினாலும், உலக அதிபதிகள் ஆகுவதென்பது அரசர், அரசி, தேவ வம்சம் போன்றவற்றை உள்ளடக்குகின்றது. அரசர், அரசி, பிரஜைகள் அனைவருமே உலக அதிபதிகள் ஆகுவார்கள். இது மங்களகரமான வார்த்தைகளைப் பேசுதல் எனப்படுகின்றது. நான் சாதாரண மனிதனிலிருந்து நாராயணன் ஆகுவேன், அதற்குச் சற்றும் குறைவாக அல்ல. தந்தை கூறுகின்றார்: ஆம், குழந்தைகளே! முழு முயற்சி செய்யுங்கள்! உங்களின் அட்டவணைகளைப் பார்த்து, உங்களையே வினவுங்கள்: இந்த நிலைமையில் நான் உயர்ந்ததோர் அந்தஸ்தைக் கோரமுடியுமா? எத்தனை பேருக்கு நான் பாதையைக் காட்டியுள்ளேன்? எந்தளவிற்கு நான் குருடருக்கு ஓர் கைத்தடி ஆகியுள்ளேன்? நீங்கள் எந்தச் சேவையும் செய்யவில்லை எனின், பிரஜைகளில் ஒருவர் ஆகுவீர்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். உங்கள் இதயத்தைக் கேளுங்கள்: நான் இப்பொழுது இச்சரீரத்தை நீக்க நேரிட்டால், என்ன அந்தஸ்தைப் பெறுவேன்? இலக்கு மிக உயர்வானது. எனவே, நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். சில குழந்தைகள் தாங்கள் உண்மையிலேயே நினைவில் இருப்பதில்லை என்பதைப் புரிந்துகொள்வதால், அட்டவணையை வைத்திருப்பதில் என்ன பயன் என அதிசயிக்கின்றனர். இதுவே மனந்தளர்ந்தவர்கள் ஆகுதல் என அறியப்படுகின்றது. அவ்வாறாகவே அவர்கள் கற்கின்றார்கள்; அவர்கள் கவனம் செலுத்துவதில்லை. வெறுமனே அமர்ந்திருந்து, உங்களை மிகவும் திறமைசாலிகள் என்றோ அல்லது நீங்கள் இறுதியில் தோல்வியடைவீர்கள் என்றோ கருதாதீர்கள்;. நீங்கள் உங்களுக்கு நன்மை பயக்க வேண்டும். உங்களின் இலக்கும், இலட்சியமும் உங்கள்; முன்னாலேயே உள்ளது. நான் கற்று இவ்வாறு ஆகவேண்டும். இதுவும் ஓர் அற்புதமே. கலியுகத்தில் அவர்களின் இராச்சியம் இருப்பதில்லை. சத்திய யுகத்தில் அவர்களின் இராச்சியம் எங்கிருந்து வந்தது? அனைத்தும் இக்கல்வியிலேயே தங்கியுள்ளது. தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையில் யுத்தம் இடம்பெற்று, தேவர்கள் வெற்றியடைந்து இராச்சியத்தைப் பெற்றார்கள் என்றில்லை. எவ்வாறு தேவர்களுக்கும், அசுரர்களுக்கும் இடையில் யுத்தம் இடம்பெற்றிருக்க முடியும்? கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையிலும் யுத்தம் இடம்பெறவில்லை. யுத்தம் பற்றிய விடயம் அர்த்தமற்றது. முதலில், தந்தை கூறுவதை அவர்களுக்குக் கூறுங்கள்: சரீர உறவுகள் அனைத்தையும் துறந்து உங்களை ஆத்மாக்களாகக் கருதுங்கள். ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் சரீரமற்றவர்களாகவே வந்தீர்கள், இப்பொழுது நீங்கள் சரீரமற்றவர்களாகவே வீடு திரும்ப வேண்டும். தூய ஆத்மாக்களால் மாத்திரமே வீடு திரும்ப முடியும். தமோபிரதான் ஆத்மாக்களால் வீடு திரும்ப முடியாது. ஆத்மாக்களின் இறகுகள் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டன. மாயை உங்களைத் தூய்மையற்றவர்கள் ஆக்கிவிட்டாள். நீங்கள் தமோபிரதானாக உள்ளதால், தொலைவிலுள்ள அப்புனித இடத்திற்குப் பயணிக்க உங்களால் முடியாது. ஆதியில், நீங்கள் பரந்தாம வாசிகளாக இருந்தீர்கள் என ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இங்கு ஒரு பாகத்தை நடிப்பதற்காக, பஞ்ச தத்துவங்களாலான பொம்மையை (சரீரம்) ஏற்றீர்கள். ஒருவர் மரணிக்கும்பொழுது, அவர் சுவர்க்கவாசியாகி விட்டார் என மக்கள் கூறுகின்றனர். யார் அவ்வாறு ஆகியது? சரீரம் அங்கு சென்றதா, அல்லது ஆத்மா அங்கு சென்றாரா? சரீரம் எரியூட்டப்பட, ஆத்மா மாத்திரம் எஞ்சியுள்ளார். ஆத்மாவால் சுவர்க்கத்திற்குச் செல்ல முடியாது. மற்றவர்கள் தங்களுக்குக் கூறுவதையே மக்கள் தொடர்ந்தும் மீண்டும் கூறுகின்றனர். பக்தி மார்க்கத்தில் உள்ளவர்கள் பக்தியை மாத்திரமே கற்பிக்கின்றனர். அவர்கள் எவரது தொழிலையும் அறியார்கள். அவர்கள் கூறுகின்றனர்: சிவனின் வழிபாடே அதிமேலானது. சிவனே அதிமேலானவர். எனவே, அவரை மாத்திரம் நினைவுசெய்யுங்கள்! அவர்கள் ஒரு மாலையையும் கொடுக்கின்றனர். அவர்கள் உங்களிடம் சிவா, சிவா எனக் கூறி, மாலையின் மணிகளை உருட்டுமாறு கூறுகின்றனர். அவர்கள் ஒரு மாலையை எடுத்து, எவ்விதப் புரிந்துணர்வுமின்றி, தொடர்ந்தும் சிவ, சிவ எனக் கூறிக் கொண்டேயிருக்கின்றனர். குருமார் பல்வேறு கற்பித்தல்களைக் கொடுக்கின்றனர். இங்கு ஒரேயொரு விடயமே உள்ளது. தந்தையே கூறுகின்றார்: என்னை நினைவுசெய்வதால் உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும். உங்கள் வாய் சிவ, சிவ! என மீண்டும் மீண்டும் கூறிக் கொண்டிருக்கத் தேவையில்லை. ஒரு குழந்தை தனது தந்தையின் பெயரை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்குமா? இவையனைத்தும் மறைமுகமான விடயங்களாகும். நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் என எவருமே அறியார். முன்னைய கல்பத்தில் இதனைப் புரிந்துகொண்டவர்கள் மீண்டும் அதைப் புரிந்துகொள்வார்கள். புதிய குழந்தைகள் தொடர்ந்தும் வருகிறார்கள், தொடர்ந்தும் விரிவாக்கம் இடம்பெறுகின்றது. நீங்கள் மேலும் முன்னேறிச் செல்லும்பொழுது, நாடகம் உங்களுக்குக் காட்டுகின்ற காட்சிகள் அனைத்தையும் பற்றற்ற பார்வையாளர்களாக அவதானிப்பீர்கள். எதிர்காலத்தில் நிகழப் போகும் காட்சிகளை, பாபா முற்கூட்டியே உங்களுக்குக் கொடுக்க மாட்டார். இல்லாவிடில், அது செயற்கையானது போன்றே இருக்கும். இவ்விடயங்கள் மிகத்தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட வேண்டும். இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்துணர்வைப் பெற்றுள்ளீர்கள், பக்தி மார்க்கத்தில், நீங்கள் விவேகமற்றவர்களாக இருந்தீர்கள். பக்தியும் நாடகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். நீங்கள் இப்பழைய உலகில் தங்கியிருக்க மாட்டீர்கள் என்பதை இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய நீங்கள் புரிந்துகொள்கின்றீர்கள். மாணவர்களின் புத்தியில் அவர்களின் கல்வி உள்ளது. உங்கள் புத்தியும் பிரதான கருத்துக்களைக் கிரகிக்க வேண்டும். முதலாவது விடயமான அல்ஃபா உறுதியாக்கப்பட்ட பின்னரே நீங்கள் மேற்கொண்டு தொடர வேண்டும். இல்லாவிடில், அவர்கள் தொடர்ந்தும் பயனற்ற கேள்விகளையே கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். சில குழந்தைகள் எழுதிக் கூறுகின்றனர்: கீதையின் கடவுள் சிவன் என்றும், அது முற்றிலும் சரியானதே என்றும் இன்ன இன்னார் எழுதினார். அவர்கள் இவ்வாறு கூறினாலும், அது அவர்கள் புத்தியில் இருப்பதில்லை. தந்தை வந்திருப்பதை அவர்கள் புரிந்துகொண்டிருந்தால், தாங்கள் வந்து அத்தகைய தந்தையைச் சந்தித்து தங்களின் ஆஸ்தியைக் கோர விரும்புவதாகக் கூறியிருப்பார்கள். ஒருவரேனும் அந்த நம்பிக்கையைக் கொண்டிருக்கவில்லை. ஒரு நபரேனும் அத்தகைய கடிதத்தை உடனடியாக எழுதவில்லை! இந்த ஞானம் மிக நல்லது என அவர்கள் எழுதினாலும், யாரிடமிருந்து தாங்கள் மிக நீண்டகாலம் பிரிந்திருந்தார்களோ, பக்தி மார்க்கத்தில் யாருக்காகத் தடுமாறி அலைந்தார்களோ, இப்பொழுது தங்களை உலக அதிபதிகளாகுவதற்கு யார் வந்துள்ளாரோ, அத்தகைய அற்புதமான தந்தையிடம் ஓடி வருவதற்கான தைரியம் அவர்களிடம் இல்லை! அவர்கள் பின்னரே வெளிப்படுவார்கள். தந்தையே அதிமேலானவரான கடவுள் என்பதை அவர்கள் இனங்கண்டு விட்டால், அவர்கள் அவருக்குரியவர்களாகவே இருக்க வேண்டும். அவர்களின் புத்தி திறந்துகொள்ளும் வகையில் நீங்கள் அத்தகைய விளக்கத்தை அவர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும். அச்சா.

இனிமையிலும் இனிமையான, அன்புக்குரிய, எப்போதோ தொலைந்து இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தந்தை தாயாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பும் நினைவுகளும் காலை வந்தனங்களும். ஆன்மீகத் தந்தை ஆன்மீகக் குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கிறார்.

தாரணைக்கான சாராம்சம்:
1. உங்கள் வியாபாரத்தை மேற்கொள்ளும் அதேசமயம், ஆத்மாவாகிய உங்களைத் தூய்மையாக்குவதற்கு நேரத்தை ஒதுக்குவதுடன், நினைவில் இருப்பதற்கும் முயற்சி செய்யுங்கள். ஒருபொழுதும் அசுரச் செயல்கள் எதனையும் செய்யாதீர்கள்.

2. உங்களுக்கும், பிறருக்கும் நன்மை செய்யுங்கள். கற்று, பிறருக்கும் கற்பியுங்கள். உங்களை அதி திறமைசாலி எனக் கருதாதீர்கள். நினைவுச் சக்தியைச் சேமியுங்கள்.

ஆசீர்வாதம்:
நீங்கள் ஒரு சம்பூரணமான தேவதையாகி, சாகார் பாபாவைப் பின்பற்றுவதால் முதல் இலக்கத்தைக் கோருவீர்களாக.

முதல் இலக்கத்தவரான தந்தை பிரம்மாவைப் பார்ப்பதே, முதல் இலக்கத்தைக் கோருவதற்கான இலகு வழி ஆகும். ஏனைய பலரையும் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, ஒருவரை (பிரம்மா) மாத்திரமே பார்த்து, ஒருவரை மாத்திரமே பின்பற்றுங்கள். நான் ஒரு தேவதை எனும் மந்திரத்தை உறுதியாக்குங்கள், வேறுபாடுகள் முடிவடைந்து விடும். அப்பொழுது விஞ்ஞானத்தின் கருவிகள் தங்கள் வேலையை ஆரம்பிக்கும், நீங்கள் சம்பூரணமான தேவதைகளாகி, பின்னர் தேவர்களாகி, புதிய உலகில் அவதரிப்பீர்கள். எனவே, ஒரு சம்பூரணமான தேவதை ஆகுதல் என்றால், சாகார் பாபாவைப் பின்பற்றுதல் என்று அர்த்தம் ஆகும்.

சுலோகம்:
நீங்கள் கடைவதால் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்ற சந்தோஷம் எனும் வெண்ணெயானது,