02.03.19       Morning Greek Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Ουσία:
Γλυκά παιδιά, εξασκηθείτε στο να πηγαίνετε σε νεκρική σιωπή. Αφήστε τη διάνοιά σας να παραμένει με τον Πατέρα και Εκείνος τότε θα σας δίνει σακάς (ρεύμα δύναμης) για να σας επιτρέψει να γίνετε ασώματοι.

Ερώτηση:
Τι όραμα έχετε εσείς παιδιά, όταν λαμβάνετε το τρίτο μάτι της γνώσης;

Απάντηση:
Έχετε ένα όραμα του είδους των ρόλων που έχετε παίξει από την αρχή της χρυσής εποχής μέχρι το τέλος της σιδερένιας εποχής. Γνωρίζετε ολόκληρο τον κόσμο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το να γνωρίζετε σημαίνει ότι έχετε ένα όραμα. Εσείς τώρα καταλαβαίνετε ότι ήσασταν θεότητες με θεϊκές αρετές, ότι τώρα έχετε γίνει εκείνοι που έχουν διαβολικές ιδιότητες και ότι για άλλη μια φορά γίνεστε θεότητες με θεϊκές αρετές. Τώρα πρόκειται να πάτε στον καινούριο κόσμο, στο καινούριο σας σπίτι.

Ομ σάντι.
Εσείς παιδιά που κάθεστε εδώ, είσαστε τώρα στο προσκύνημα της ενθύμησης. Ο απεριόριστος Πατέρας δεν είναι στο προσκύνημα της ενθύμησης. Εκείνος δίνει σε εσάς παιδιά τη βοήθεια του σακάς, δηλαδή, σας επιτρέπει να ξεχάσετε τα σώματά σας. Εσείς λαμβάνετε τη βοήθεια του Πατέρα, ώστε εσείς παιδιά, να ξεχάσετε τα σώματά σας. Εκείνος δίνει σε εσάς τις ψυχές σακάς, επειδή Εκείνος βλέπει μόνο τις ψυχές. Η διάνοια καθενός από εσάς είναι τώρα με τον Πατέρα, και η διάνοια και το ντρίστι του Πατέρα είναι πάνω σε εσάς παιδιά. Υπάρχει μια διαφορά. (Υπήρξαν λίγα λεπτά νεκρικής σιωπής). Εσείς εξασκείτε τη νεκρική σιωπή. Θέλετε να αφήσετε τα σώματά σας και να χωριστείτε. Εσείς ψυχές καταλαβαίνετε ότι στο βαθμό που έχετε ενθύμηση, ανάλογα θα χωρίζεστε από τα σώματά σας. Αυτοί δίνουν το παράδειγμα ενός φιδιού. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο παράδειγμα που δίδεται. Εσείς καταλαβαίνετε ότι θα αφήσετε τα σώματά σας και θα επιστρέψετε στο σπίτι και μετά θα έλθετε ξανά εδώ κάτω. Κανείς άλλος δε γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Κανείς άλλος δε γνωρίζει αυτό το δράμα. Κανείς άλλος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα απαλειφθούν οι αμαρτίες σας με το να έχετε ενθύμηση. Κανείς άλλος δε λέει τέτοια πράγματα σε εσάς. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι αυτό τώρα είναι το ταξίδι της επιστροφής σας. Η γιόγκα της διάνοιας της ψυχής έλκεται προς εκείνη την κατεύθυνση. Τώρα το δράμα φτάνει στο τέλος και εμείς τώρα πρέπει να πάμε στο σπίτι. Εσείς πρέπει να θυμόσαστε τον Πατέρα. Εκείνος είναι ο Εξαγνιστής. Το νερό του Γάγγη δεν μπορεί να είναι ο Ελευθερωτής ή ο Οδηγός. Μόνο ο ένας Πατέρας μπορεί να είναι ο Ελευθερωτής και ο Οδηγός. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κατανοηθούν και να εξηγηθούν. Εκείνο είναι το μονοπάτι της λατρείας. Δεν υπάρχει όφελος σε εκείνο. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι το νερό είναι απλά για να λούζεστε. Αυτό δε μπορεί ποτέ να σας εξαγνίσει. Δεν ισχύει ότι εκείνοι ακόμη λαμβάνουν κάποιο αντάλλαγμα για τη λατρεία τους. Στο μονοπάτι της λατρείας έχουν δώσει σε αυτό μεγάλη σημασία. Όλα εκείνα τα πράγματα ονομάζονται τυφλή πίστη! Με το να συνεχίζουν να έχουν τυφλή πίστη με αυτόν τον τρόπο, τα ανθρώπινα όντα λαμβάνουν τον τίτλο “Τα τυφλά παιδιά των τυφλών”. Αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Εσείς γνωρίζετε ποιοι έχουν όραση και ποιοι είναι τυφλοί. Εσείς τώρα έχετε μάθει την αρχή, τη μέση και το τέλος του κόσμου από τον Πατέρα. Τώρα που έχετε αναγνωρίσει τον Πατέρα, μπορείτε να αναγνωρίσετε την αρχή, τη μέση και το τέλος του κόσμου και τη διάρκειά του. Να στοχάζεστε κάθε θέμα του ωκεανού της γνώσης και μετά να αποφασίζετε για τον εαυτό σας. Υπάρχει μια διαφορά (αντίθεση) ανάμεσα στα μονοπάτια της λατρείας και της γνώσης. Αυτή η γνώση είναι μοναδική. Αυτή η γνώση είναι διάσημη. Είναι η μελέτη της Ράτζα Γιόγκα. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι οι θεότητες ήταν τελείως χωρίς ελαττώματα. Ο Πατέρας, ο Δημιουργός, κάθεται και δίνει τη δική Του σύσταση. Εκείνος είναι η Υπέρτατη Ψυχή. Η Υπέρτατη Ψυχή ονομάζεται Θεός. Στα Αγγλικά Εκείνος ονομάζεται “Supreme Soul” (Υπέρτατη Ψυχή) και ψυχή σημαίνει άτμα. Η ψυχή του Πατέρα δεν είναι μεγαλύτερη από καμιά άλλη ψυχή. Η ψυχή του Πατέρα είναι ίδια με εκείνην εσάς των παιδιών. Δεν είναι ότι τα παιδιά είναι μικρότερα και το Πατέρας είναι μεγαλύτερος. Όχι. Αυτός ο Υπέρτατος Παντογνώστης Πατέρας εξηγεί σε εσάς παιδιά με μεγάλη αγάπη. Η ψυχή πρέπει να παίξει το ρόλο της. Σίγουρα Εκείνος πρέπει να λάβει ένα σώμα για να παίξει το ρόλο Του. Η κατοικία των ψυχών είναι η χώρα της γαλήνης. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι εσείς ψυχές κατοικείτε στο μεγάλο στοιχείο του φωτός. Όπως εκείνοι που ζουν στη χώρα της Ινδίας (Ινδουστάν) ονομάζουν τους εαυτούς τους Ινδούς (Ινδουιστές), με τον ίδιο τρόπο, οι ψυχές που έρχονται από τη χώρα του στοιχείου μπραμ νομίζουν ότι το στοιχείο μπραμ είναι ο Θεός. Οι αιτίες για την πτώση, είναι καθορισμένες στο δράμα. Όση πολλή προσπάθεια και αν κάνει κάποιος, κανείς δε μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι. Όταν έχει τελειώσει ένα έργο, όλοι οι ηθοποιοί μαζεύονται στη σκηνή. Ο δημιουργός του και οι κύριοι ηθοποιοί, όλοι στέκονται μαζί. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι αυτό το δράμα τώρα πρόκειται να τελειώσει. Κανείς από τους σοφούς και τους άγιους ανθρώπους δε γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν έχει αυτήν τη γνώση της ψυχής. Η Υπέρτατη Ψυχή, ο Πατέρας, έρχεται εδώ μόνο μια φορά. Όλοι οι άλλοι πρέπει να παίξουν εδώ το ρόλο τους. Συνεχίζει να λαμβάνει χώρα η εξάπλωση. Από πού έχουν έλθει όλες οι ψυχές; Αν οι ψυχές μπορούσαν να επιστρέψουν στο σπίτι, τότε θα υπήρχε εκείνο το σύστημα: θα ερχόταν η μια και η άλλη θα έφευγε. Τότε εκείνο δεν θα λεγόταν επαναγέννηση. Στην πραγματικότητα, η επαναγέννηση συνεχίζεται από την αρχή. Οι πρώτοι είναι η Λάκσμι και ο Ναράγιαν. Ο Πατέρας έχει εξηγήσει ότι αυτοί λαμβάνουν επαναγέννηση και μετά, όταν φτάσουν στο τέλος, πηγαίνουν και γίνονται ξανά οι πρώτοι. Δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία για τίποτα από αυτά. Αυτός που έρχεται και εξηγεί είναι ο Ίδιος ο Πατέρας των ψυχών. Τι εξηγεί Εκείνος; Εκείνος δίνει τη δική Του σύσταση. Γνωρίζατε προηγουμένως τίποτα, σχετικά με το ποιος είναι η Υπέρτατη Ψυχή; Απλά πηγαίνατε στους ναούς του Σίβα. Εδώ υπάρχουν αμέτρητοι ναοί. Στη χρυσή εποχή, δεν υπάρχουν ναοί ή λατρεία κλπ. Εκεί, γίνεστε άξιες λατρείας θεότητες. Ύστερα, μετά από μισό κύκλο, γίνεστε λάτρεις και δεν μπορείτε πλέον να ονομάζεστε θεότητες. Μετά έρχεται ο Πατέρας και σας κάνει ξανά άξιους λατρείας. Αυτός ο έπαινος δεν τραγουδιέται σε καμιά άλλη χώρα. Εσείς τώρα καταλαβαίνετε τι είναι το βασίλειο του Ράμα και τι είναι το βασίλειο του Ράβαν. Πρέπει να αποδείξετε στους ανθρώπους τη διάρκεια του βασιλείου του Ράμα. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να καταλάβετε. Ο Πατέρας είναι ο Ύψιστος των Υψίστων, και επίσης είναι πλήρης με γνώση. Μέσω Εκείνου, εμείς γινόμαστε οι ανώτεροι απ' όλους. Εμείς λαμβάνουμε μια θέση που είναι επίσης η ανώτερη. Τώρα μας διδάσκει ο Πατέρας και έτσι πρέπει να εντυπωθούμε αυτό, καθώς και θεϊκές αρετές. Εσείς παιδιά εξιστορούσατε πώς ήταν οι θεότητες και τι είσαστε τώρα εσείς οι ίδιοι. Εσείς τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνετε τόσο χωρίς ελαττώματα, όπως οι θεότητες. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος για να επιτύχετε αυτό, εκτός με το να θυμόσαστε τον Πατέρα. Αν οποιοσδήποτε άλλος γνωρίζει πώς να επιτύχει αυτό, να μας το πείτε! Δεν μπορείτε να λέτε ότι το στοιχείο μπραμ είναι χωρίς ελαττώματα. Όχι. Η ψυχή είναι αυτή που γίνεται χωρίς ελαττώματα. Το στοιχείο μπραμ δεν μπορεί επίσης να είναι μια ψυχή. Εκείνο είναι απλά ο τόπος κατοικίας. Έχει εξηγηθεί σε εσάς παιδιά ότι η διάνοια είναι μέσα στην ψυχή και ότι όταν οι ψυχές γίνονται τάμοπρανταν, οι διάνοιες γίνονται παράλογες. Έτσι, υπάρχουν εκείνοι που είναι λογικοί (συνετοί) και εκείνοι που είναι παράλογοι. Οι διάνοιές σας γίνονται τελείως καθαρές και μετά γίνονται ακάθαρτες. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε την αντίθεση ανάμεσα στην αγνότητα και στην ακαθαρσία. Οι ακάθαρτες ψυχές δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι. Τώρα, πώς μπορούν αυτές να γίνουν αγνές; Γι' αυτό ήταν που φώναζαν. Αυτό επίσης και καθορισμένο στο δράμα. Εσείς καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η εποχή της συμβολής. Ο Πατέρας έρχεται μόνο μια φορά για να σας πάρει στο σπίτι. Δεν θα πάνε όλοι στον καινούριο κόσμο. Εκείνοι που δεν έχουν καθόλου ρόλους, θα παραμείνουν στη χώρα της γαλήνης. Αυτός είναι ο λόγος που δείχνεται αυτό επίσης στις εικόνες. Όλες εκείνες οι εικόνες κλπ ανήκουν στο μονοπάτι της λατρείας. Αυτές οι εικόνες, μέσω των οποίων έχει εξηγηθεί πώς περιστρέφεται ο παγκόσμιος κύκλος, ανήκουν στο μονοπάτι της γνώσης. Εσείς καταλαβαίνετε πώς κατεβήκατε από τους 16 ουράνιους βαθμούς στους 14, από τους 14 στους 12 και πώς τώρα δεν μένουν βαθμοί. Όλοι είναι κατά σειρά. Οι ηθοποιοί επίσης είναι κατά σειρά. Κάποιοι λαμβάνουν ένα μισθό 1000, κάποιοι 1500, κάποιοι 500, κάποιοι 100 και κάποιοι 150 και έτσι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχει επίσης η διαφορά της μέρας και της νύχτας στο πώς μελετάτε. Σε εκείνα τα σχολεία, αν αποτύχουν, πρέπει να μελετήσουν ξανά, αλλά εδώ, δεν τίθεται θέμα τού να μελετήσετε ξανά. Η θέση σας μειώνεται. Τότε δεν θα μπορέσετε ποτέ ξανά να μελετήσετε αυτήν τη γνώση. Αυτή η μελέτη είναι δυνατή μόνο μια φορά. Ο Πατέρας επίσης έρχεται μόνο μόνο μια φορά. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι στην αρχή υπήρχε μόνο το ένα βασίλειο. Όταν εξηγήσετε αυτά τα πράγματα στους άλλους, θα τα αποδεχτούν. Οι Χριστιανοί επίσης είναι πολύ έξυπνοι στις επιστήμες. Όλοι έμαθαν εκείνα τα πράγματα από αυτούς. Οι διάνοιές τους δεν γίνονται ούτε θεϊκές, ούτε πέτρινες. Στο παρόν, οι διάνοιές τους κάνουν θαύματα. Η επιστήμη έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ μέσω των Χριστιανών. Η επιστήμη επίσης έχει σκοπό την ευτυχία. Εσείς καταλαβαίνετε ότι ο παλιός κόσμος πρέπει να καταστραφεί. Μετά θα πάμε στη χώρα της γαλήνης και στη χώρα της ευτυχίας. Πώς αλλιώς θα επιστρέψουν στο σπίτι όλες οι ανθρώπινες ψυχές; Η καταστροφή θα λάβει χώρα μέσω της επιστήμης. Όλες οι ψυχές θα αφήσουν τα σώματά τους και θα επιστρέψουν στο σπίτι. Μέσα σε αυτήν την καταστροφή, είναι βυθισμένη η ελευθέρωση. Για μισό κύκλο, όλοι κάνουν προσπάθεια για ελευθέρωση. Αυτό τώρα θα συμβεί μέσω της επιστήμης και των φυσικών καταστροφών. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτός ο πόλεμος είναι όργανο για να πάρει τις ψυχές στη χώρα της ελευθέρωσης. Τόσοι πολλοί άνθρωποι θα πάνε στη χώρα της ελευθέρωσης. Όση προσπάθεια και αν κάνατε εξασκώντας χάθα γιόγκα και ακολουθώντας γκουρούς, κανείς από εσάς δεν μπόρεσε να πάει στη χώρα της ελευθέρωσης. Έχουν ετοιμαστεί τόσες πολλές βόμβες μέσω της επιστήμης, και έτσι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οπωσδήποτε θα λάβει χώρα η καταστροφή. Στον καινούριο κόσμο θα υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν επιστρέψει στη χώρα της ελευθέρωσης. Εσείς θα πάτε στη χώρα της ελευθέρωσης-εν-ζωή με τη δύναμη της μελέτης σας. Εσείς κυβερνάτε ένα βασίλειο το οποίο είναι σταθερό, ακλόνητο και αμετακίνητο. Απλά κοιτάξτε όλες τις χώρες εδώ. Όλες είναι χωρισμένες! Ο Πατέρας σας κάνει κύριους του βασιλείου του κόσμου, του βασιλείου που είναι σταθερό και ακλόνητο. Η κληρονομιά του απεριόριστου Πατέρα είναι η απεριόριστη κυριαρχία. Ποιος έδωσε αυτήν την κληρονομιά και πότε; Αυτό δεν εισέρχεται στη διάνοια κανενός. Μόνο εσείς καταλαβαίνετε. Εσείς ψυχές έχετε το τρίτο μάτι της γνώσης. Οι ψυχές γίνονται προσωποποίηση της γνώσης. Εσείς μπορείτε να γίνετε αυτό μόνο μέσω του Πατέρα, του Ωκεανού της Γνώσης. Ο Πατέρας έρχεται και σας δίνει τη γνώση του Δημιουργού και της αρχής, της μέσης και του τέλους της δημιουργίας. Στην πραγματικότητα, αυτό παίρνει μόνο ένα δευτερόλεπτο. Ελευθέρωση-εν-ζωή σε ένα δευτερόλεπτο. Όλοι οι άλλοι λαμβάνουν ελευθέρωση. Το δράμα είναι καθορισμένο με αυτόν τον τρόπο. Όλοι ελευθερώνονται από το δεσμό του Ράβαν. Εκείνοι οι άνθρωποι προσπαθούν τόσο σκληρά να φέρουν ειρήνη στον κόσμο. Μόνο εσείς παιδιά καταλαβαίνετε πότε υπάρχει ειρήνη στον κόσμο και στο Μπραμάντ. Λέγεται ότι υπάρχει ειρήνη στο στοιχείο του φωτός, και επίσης θα υπάρχει γαλήνη και ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος είναι διαφορετικός από το στοιχείο του φωτός. Το στοιχείο του φωτός είναι πέρα από το φεγγάρι και τα αστέρια. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα από αυτόν τον κόσμο. Εκείνος ονομάζεται κόσμος της σιωπής. Εσείς αφήνετε τα σώματά σας και πηγαίνετε σε εκείνον τον κόσμο της σιωπής. Εσείς παιδιά θυμόσαστε εκείνο και αυτός είναι ο λόγος που τώρα ετοιμάζετε τους εαυτούς σας για να επιστρέψετε εκεί. Κανείς άλλος δεν το γνωρίζει αυτό. Εσείς τώρα εμπνέεστε να ετοιμαστείτε για αυτό. Ο πόλεμος θα είναι ωφέλιμος. Θα διευθετηθούν οι λογαριασμοί όλων. Όλοι θα γίνουν αγνοί. Η γιόγκα είναι μια φωτιά. Σε μια φωτιά τα πάντα γίνονται αγνά. Όπως ο Πατέρας γνωρίζει την αρχή, τη μέση και το τέλος του δράματος, με τον ίδιο τρόπο εσείς οι ηθοποιοί επίσης, πρέπει να γνωρίζετε την αρχή, τη μέση και το τέλος του δράματος. Το να καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει να έχετε όραση (διορατικότητα). Το τρίτο σας μάτι της γνώσης τώρα έχει ανοίξει. Εσείς οπωσδήποτε τώρα έχετε μάθει όλα τα πράγματα του κόσμου από την αρχή της χρυσής εποχής, μέχρι το τέλος της σιδερένιας εποχής. Κανένα άλλο ανθρώπινο ον δεν το γνωρίζει αυτό. Εσείς καταλαβαίνετε ότι είσαστε αυτοί που είχαν θεϊκές αρετές και ότι επίσης είσαστε αυτοί που είχαν διαβολικά χαρακτηριστικά. Μετά έρχεται ο Πατέρας για άλλη μια φορά για να σας κάνει, εκείνους με τις θεϊκές αρετές. Ο Πατέρας έρχεται για να εξαγνίσει τους ακάθαρτους. Κανείς άλλος στον κόσμο δε γνωρίζει ότι εκείνοι που ανήκουν στη γενιά των θεοτήτων, είναι αυτοί που λαμβάνουν τις πλήρεις 84 γεννήσεις: αυτοί γίνονται αγνοί και επίσης ακάθαρτοι. Αυτό δεν είναι στη διάνοια κανενός. Εσείς καταλαβαίνετε ότι όλες εκείνες οι εικόνες είναι μη-ζωντανές. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει μια ακριβή φωτογραφία αυτών. Αυτοί είχαν φυσική ομορφιά. Ένα αγνό σώμα δημιουργείται από αγνά στοιχεία. Εδώ, αυτά είναι ακάθαρτα. Κανείς από τους ανθρώπους αυτού του κόσμου με τα διάφορα χρώματά του, δεν θα υπάρχει στη χρυσή εποχή. Ο Κρίσνα ονομάζεται άσχημος και όμορφος. Στη χρυσή εποχή, αυτός είναι όμορφος και στη σιδερένια εποχή είναι άσχημος. Πώς πηγαίνει αυτός από τη χρυσή εποχή στη σιδερένια εποχή; Εσείς καταλαβαίνετε τα πάντα από την νούμερο ένα ψυχή και μετά. Μόλις αναδύεται το μωρό από τη μήτρα, ονομάζεται Κρίσνα. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα όνομα. Εσείς λέτε ότι η ψυχή του Κρίσνα είναι όμορφη και μετά γίνεται άσχημη και εκείνος είναι ο λόγος που αυτός ονομάζεται “ο άσχημος και ο όμορφος”. Μόλις λάβετε το ωροσκόπιο αυτού εδώ, μπορείτε να καταλάβετε την αστρολογία ολόκληρου του κύκλου. Αυτό είναι γεμάτο με τόσα πολλά μυστικά, τα οποία γνωρίζετε μόνο εσείς. Κανείς άλλος δε γνωρίζει αυτά τα μυστικά. Εσείς τώρα πρέπει να πάτε στον καινούριο κόσμο και στο καινούριο σπίτι. Εκείνοι που μελετούν καλά, θα πάνε στον καινούριο κόσμο. Ο Πατέρας είναι ο Κύριος ολόκληρου του απεριόριστου κόσμου. Εκείνος είναι ο Πατέρας όλων των ψυχών. Ο Πατέρας ονομάζεται Κύριος. Αυτή είναι μια μελέτη. Σε αυτήν τη μελέτη δεν μπορούν να υπάρχουν αμφιβολίες ή ερωτήσεις. Εδώ, δεν χρειάζεται να συζητάτε τις γραφές. Αυτός εδώ ο Δάσκαλος είναι ο πλέον εξυψωμένος και κάθεται εδώ και σας διδάσκει. Εκείνος μόνο είναι η Αλήθεια. Εκείνος σας λέει σε μορφή διδασκαλιών, την ιστορία για να γίνετε αληθινός Ναράγιαν. Άτσα.

Στα γλυκύτατα πολυαγαπημένα παιδιά που από καιρό είχαν χαθεί και τώρα ξαναβρέθηκαν αγάπη, ενθύμηση και καλημέρα από τη Μητέρα, τον Πατέρα, τον ΜπαπΝτάντα. Ο πνευματικός Πατέρας λέει ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.

Ουσία για ντάρνα:
1. Να διευθετήσετε όλους τους καρμικούς σας λογαριασμούς και να ετοιμάσετε τον εαυτό σας για να επιστρέψει στον κόσμο της σιωπής. Να κάνετε την ψυχή τελείως αγνή με τη δύναμη της ενθύμησης.

2. Να βάλετε σε πράξη τη γνώση από τον Ωκεανό της Γνώσης. Να στοχάζεστε τον ωκεανό της γνώσης και να παίρνετε αποφάσεις για τον εαυτό σας. Για να διεκδικήσετε μια εξυψωμένη θέση στη ζωή της ελευθέρωσης, να εντυπωθείτε θεϊκές αρετές.

Ευλογία:
Είθε να είσαστε κάποιος που κάνει εντατική προσπάθεια, που γνωρίζει τη σημασία του χρόνου και έτσι έρχεται πρώτος με το να πηγαίνει γρήγορα.

Οι ψυχές που έρχονται στον “άβιακτ ρόλο” λαμβάνουν την ευλογία του “ο τελευταίος πηγαίνει γρήγορα και ο γρήγορος πηγαίνει πρώτος”. Έτσι, ας γνωρίζετε τη σημασία του χρόνου και ας χρησιμοποιείτε τις ευλογίες που έχετε λάβει με πρακτικό τρόπο. Αυτή η άβιακτ στήριξη σας κάνει εύκολα δυνατούς και έτσι, μπορείτε να προχωρήσετε μπροστά όσο θέλετε. Επειδή ο ΜπαπΝτάντα και οι ψυχές όργανα, δίνουν διαρκώς ευλογίες για να πετάξουν όλοι μπροστά, έχετε λάβει εύκολα την τύχη τού να προχωρήσετε γρήγορα.

Σύνθημα:
Με την επίγνωση του σπουδαίου μάντρα του “Ο Ασώματος και ο σωματικός είναι ίσοι”, να γίνετε ένας σταθερός γιόγκι.