03.07.20       Morning Greek Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Ουσία:
Γλυκά παιδιά, ο Χορηγός της ελευθέρωσης εν ζωή ο οποίος δίνει σε όλους σωτηρία, τώρα έχει γίνει ο Πατέρας σας. Εσείς είσαστε τα παιδιά Του. Έτσι, πρέπει να έχετε πολλή μέθη.

Ερώτηση:
Ποιων παιδιών οι διάνοιες δεν μπορούν να έχουν διαρκώς την ενθύμηση του Μπάμπα;

Απάντηση:
Οι διάνοιες εκείνων που δεν έχουν πλήρη πίστη δεν μπορούν να έχουν συνεχή ενθύμηση του Μπάμπα. Αν δεν γνωρίζουν ποιος τους διδάσκει, ποιον θα θυμούνται; Οι αμαρτίες εκείνων που αναγνωρίζουν Εκείνον με ακρίβεια και που θυμούνται Εκείνον, διαλύονται. Ο Ίδιος ο Πατέρας έρχεται και δίνει σε εσάς την ακριβή σύσταση του εαυτού Του και του σπιτιού Του.

Ομ σάντι.
Όλοι εσείς παιδιά διαρκώς θυμόσαστε το νόημα του ομ σάντι. Εγώ είμαι μια ψυχή και το σπίτι Μου είναι η χώρα του νιρβάνα, ο ασώματος κόσμος. Αν και οι άνθρωποι κάνουν προσπάθεια στο μονοπάτι της λατρείας, δεν γνωρίζουν πού πρέπει να πάνε. Δεν γνωρίζουν τι δίνει ευτυχία και τι δίνει λύπη. Ανάβουν θυσιαστήριες φωτιές, κάνουν ταπάσια, δωρίζουν και κάνουν φιλανθρωπία κλπ και όμως συνεχίζουν να κατεβαίνουν τη σκάλα. Εσείς τώρα έχετε λάβει γνώση. Έτσι, η λατρεία σας έχει φτάσει στο τέλος. Η ατμόσφαιρα όπου χτυπούν δυνατά καμπάνες κλπ όλα έχουν τελειώσει. Σίγουρα υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον καινούριο κόσμο και τον παλιό κόσμο. Ο καινούριος κόσμος είναι ο αγνός κόσμος. Εσείς παιδιά τώρα έχετε τη χώρα της ευτυχίας στις διάνοιές σας. Η χώρα της ευτυχίας ονομάζεται παράδεισος και η χώρα της λύπης ονομάζεται κόλαση. Τα ανθρώπινα όντα θέλουν γαλήνη, αλλά κανείς δεν μπορεί να πάει στη χώρα της γαλήνης. Ο Πατέρας λέει: Μέχρι να έλθω εδώ στην Μπάρατ, εσείς παιδιά δεν μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι. Μόνο στην Μπάρατ είναι που μνημονεύεται η γέννηση του Σίβα. Ο Ασώματος οπωσδήποτε έρχεται σε μια σωματική μορφή. Μπορεί μια ψυχή να κάνει οτιδήποτε χωρίς ένα σώμα; Μέχρι μια ψυχή να έχει ένα σώμα, συνεχίζει να περιφέρεται. Μπορεί ακόμη και να εισέλθει στο σώμα κάποιου άλλου. Κάποιες ψυχές είναι καλές, ενώ μερικές είναι πολύ άτακτες και μπορούν να τρελάνουν ένα άτομο. Μια ψυχή οπωσδήποτε χρειάζεται ένα σώμα. Με το ίδιο τρόπο αν ο Υπέρτατος Πατέρας, η Υπέρτατη Ψυχή, δεν είχε ένα σώμα, τι θα ερχόταν και θα έκανε στην Μπάρατ; Η Μπάρατ είναι η άφθαρτη χώρα. Στη χρυσή εποχή, υπάρχει μόνο η μια χώρα της Μπάρατ. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν καταστραφεί. Μνημονεύεται ότι υπήρχε η αρχική αιώνια θρησκεία των θεοτήτων. Εκείνοι οι άνθρωποι μιλούν για αρχική αιώνια θρησκεία των Ινδουιστών. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχαν Ινδουιστές στην αρχή. Υπήρχαν μόνο θεότητες. Εκείνοι που ζουν στην Ευρώπη αποκαλούν τους εαυτούς τους Χριστιανούς. Δεν λέτε ότι ανήκουν στη θρησκεία των Ευρωπαίων. Οι άνθρωποι που ζουν στην Ινδία, λένε ότι ανήκουν στην Ινδουιστική θρησκεία. Εκείνοι που ανήκαν στην εξυψωμένη θρησκεία των θεοτήτων, έχουν γίνει διεφθαρμένοι στη θρησκεία τους, με το να πάνε στον κύκλο των 84 γεννήσεων. Μόνο εκείνοι που ανήκαν στη θρησκεία των θεοτήτων, θα έλθουν εδώ. Αν δεν έχουν πίστη, μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν ανήκουν σε αυτήν τη θρησκεία. Αν και μπορεί να κάθονται εδώ, δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν αυτό. Μπορεί να είναι εκείνοι που θα διεκδικήσουν μια χαμηλή θέση εκεί, ανάμεσα στους υπηκόους. Όλοι θέλουν γαλήνη και ευτυχία, αλλά αυτή υπάρχει μόνο στη χρυσή εποχή. Δεν μπορούν να πάνε όλοι στη χώρα της ευτυχίας. Όλες οι θρησκείες εμφανίζονται στο δικό τους χρόνο. Υπάρχουν αμέτρητες θρησκείες και το δέντρο συνεχίζει να μεγαλώνει. Το κύριο μέρος, ο κορμός, είναι η θρησκεία των θεοτήτων και μετά υπάρχουν τα τρία κλαδιά. Εκείνες οι άλλες θρησκείες δεν μπορούν να υπάρχουν στον παράδεισο. Οι καινούριες θρησκείες αρχίζουν να αναδύονται, όταν αρχίζει η χάλκινη εποχή. Αυτό ονομάζεται ποικίλο ανθρώπινο δέντρο. Η εικόνα της ποικίλης μορφής είναι διαφορετική από αυτό το δέντρο της ποικιλίας των θρησκειών. Υπάρχουν πολλά είδη ανθρώπινων όντων. Εσείς γνωρίζετε πόσες θρησκείες υπάρχουν. Στην αρχή της χρυσής εποχής, υπήρχε μόνο μια θρησκεία. Ήταν ένας καινούριος κόσμος. Εκείνοι που ζουν στο εξωτερικό, γνωρίζουν ότι η αρχαία Μπάρατ ήταν ο παράδεισος και ότι ήταν πολύ πλούσια. Αυτός είναι ο λόγος που η Μπάρατ λαμβάνει πολύ σεβασμό. Όταν ένα πλούσιο άτομο γίνεται φτωχό, οι άλλοι έχουν συμπόνοια για αυτό. Κοιτάξτε πόσο φτωχή έχει γίνει τώρα η Μπάρατ! Αυτό επίσης είναι μέρος του δράματος. Αυτοί λένε ακόμη: Ο Θεός είναι ο πιο φιλεύσπλαχνος Ένας και έρχεται στην Μπάρατ. Οπωσδήποτε οι πλούσιοι είναι αυτοί που έχουν συμπόνοια για τους φτωχούς. Ο Πατέρας έχει απεριόριστα πλούτη και κάνει εμάς, ύψιστους των υψίστων. Εσείς επίσης πρέπει να έχετε μέθη για το ποιανού παιδιά έχετε γίνει. Είμαστε τα παιδιά του Υπέρτατου Πατέρα, της Υπέρτατης Ψυχής, του Σίβα, του Ενός ο οποίος ονομάζεται Χορηγός της Ελευθέρωσης -εν-ζωή και Χορηγός της Σωτηρίας. Η ελευθέρωση-εν-ζωή υπάρχει πρώτα στη χρυσή εποχή. Εδώ υπάρχει δέσμευση -εν-ζωή. Οι άνθρωποι στο μονοπάτι της λατρείας επικαλούνται: Μπάμπα, ελευθέρωσε μας από τα δεσμά. Εσείς δεν μπορείτε πλέον να επικαλείστε με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζετε ότι ο Πατέρας είναι ο Ωκεανός της Γνώσης. Εκείνος εξηγεί την ουσία της παγκόσμιας ιστορίας και γεωγραφίας. Εκείνος είναι πλήρης γνώσης. Αυτός εδώ ο ίδιος λέει: Εγώ δεν είμαι ο Θεός. Εσείς πρέπει να αποστασιοποιηθείτε από το σώμα σας και να γίνετε συνειδότες ψυχής. Πρέπει να ξεχάσετε ολόκληρο τον κόσμο, περιλαμβανομένου και του σώματός σας. Αυτός εδώ δεν είναι ο Θεός. Εμείς ονομαζόμαστε ΜπαπΝτάντα. Ο Πατέρας είναι ο Ύψιστος των Υψίστων. Αυτό είναι ένα παλιό ακάθαρτο σώμα. Υπάρχει ο έπαινος μόνο του Ενός. Πρέπει να έχετε γιόγκα με Εκείνον. Μόνο τότε θα γίνετε αγνοί. Διαφορετικά, ποτέ δεν μπορείτε να γίνετε αγνοί. Μετά, στο τέλος, θα υπάρξει τιμωρία, μέσω της οποίας θα διευθετηθούν οι αμαρτίες σας και θα επιστρέψετε στο σπίτι. Στο μονοπάτι της λατρείας συνεχίζατε να ακούτε το μάντρα Χαμ σο, σο χαμ: Εγώ, η ψυχή, είμαι ο Υπέρτατος Πατέρας, η Υπέρτατη Ψυχή, που είναι η ψυχή. Εκείνο το λανθασμένο μάντρα σας απομάκρυνε από τον Θεό, την Υπέρτατη Ψυχή. Ο Πατέρας λέει: Παιδιά είναι τελείως λάθος να λέτε, Εγώ η ψυχή, είμαι η Υπέρτατη Ψυχή. Η σημασία των διαφορετικών καστών, έχει επίσης εξηγηθεί σε εσάς παιδιά. Εμείς είμαστε Μπράμινς και κάνουμε προσπάθεια για να γίνουμε θεότητες. Μετά, αφού γίνουμε θεότητες, θα πάμε στη γενιά των πολεμιστών. Κανείς άλλος δε γνωρίζει πώς λαμβάνουμε 84 γεννήσεις και σε ποια κάστα. Εσείς τώρα γνωρίζετε ότι είσαστε Μπράμινς. Ο Μπάμπα δεν είναι ένας Μπράμιν. Μόνο εσείς πηγαίνετε σε εκείνη τη γενιά. Τώρα έχετε υιοθετηθεί και έχετε έρθει στη θρησκεία των Μπράμινς. Έχετε γίνει παιδιά του Πρατζάπιτα Μπράμα μέσω του Σιβ Μπάμπα. Εσείς επίσης γνωρίζετε ότι οι ασώματες ψυχές αρχικά ανήκουν στην οικογένεια του Θεού. Εμείς οι ψυχές είμαστε κάτοικοι του ασώματου κόσμου και μετά πηγαίνουμε στον σωματικό κόσμο. Πρέπει να έλθουμε εδώ για να παίξουμε τους ρόλους μας. Όταν ερχόμαστε εδώ από εκεί πάνω, λαμβάνουμε οχτώ γεννήσεις στη γενιά των θεοτήτων. Μετά πηγαίνουμε στη γενιά των πολεμιστών, και μετά στη γενιά των εμπόρων. Ο Πατέρας εξηγεί: Εσείς λάβατε τόσες γεννήσεις στη γενιά των θεοτήτων και μετά τόσες γεννήσεις στη γενιά των πολεμιστών. Ο κύκλος αποτελείται από 84 γεννήσεις. Κανείς άλλος εκτός από εσάς δεν μπορεί να λάβει αυτήν τη γνώση. Εκείνοι που ανήκουν σε αυτήν τη θρησκεία, θα έλθουν εδώ. Ιδρύεται το βασίλειο. Μερικοί θα γίνουν βασιλιάδες και βασίλισσες και άλλοι θα γίνουν υπήκοοι. Η δυναστεία του ήλιου είναι η δυναστεία των οχτώ-η Λάκσμι και ο Ναράγιαν ο Πρώτος, μετά η Λάκσμι και ο Ναράγιαν ο Δεύτερος, ο Τρίτος κλπ. Μετά, θα υπάρξουν επίσης ο Πρώτος, ο Δεύτερος, ο Τρίτος κλπ, στη θρησκεία των πολεμιστών. Ο Πατέρας εξηγεί όλα αυτά τα θέματα. Όταν έρχεται ο Ωκεανός της Γνώσης, η λατρεία φτάνει στο τέλος. Η νύχτα τελειώνει και αρχίζει η μέρα. Εκεί δεν υπάρχει είδος παραπατήματος. Υπάρχει μόνο ξεκούραση και άνεση. Εκεί δεν υπάρχει αναστάτωση. Αυτό το δράμα είναι προκαθορισμένο. Ο Πατέρας έρχεται στην εποχή όπου τελειώνουν oι αιρέσεις της λατρείας. Οπωσδήποτε όλοι πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι. Μετά, όλοι έρχονται κάτω κατά σειρά. Όταν έρχεται ο Χριστός, συνεχίζουν να έρχονται επίσης και εκείνοι που ανήκουν στη θρησκεία του. Κοιτάξτε πόσοι Χριστιανοί υπάρχουν! Ο Χριστός είναι ο σπόρος της Χριστιανοσύνης. Ο Υπέρτατος Πατέρας, η Υπέρτατη Ψυχή, ο Σίβα, είναι ο Σπόρος της θρησκείας των θεοτήτων. Ο Υπέρτατος Πατέρας, η Υπέρτατη Ψυχή, ιδρύει τη θρησκεία σας. Ποιος σας έφερε στη θρησκεία των Μπράμινς; Σας υιοθέτησε ο Πατέρας. Έτσι μέσω αυτού ιδρύθηκε η μικρή θρησκεία των Μπράμινς. Μνημονεύεται η κορυφή (ο κότσος στο κεφάλι) των Μπράμινς. Η κορυφή είναι απλά ένα σύμβολο. Μετά ακολουθούν οι άλλες κάστες και αυξάνουν. Μόνο ο Πατέρας κάθεται εδώ και εξηγεί όλα αυτά τα θέματα. Ο Πατέρας είναι ο Ευεργέτης και έρχεται για να ευεργετήσει τη Μπάρατ. Εκείνος φέρνει το περισσότερο όφελος σε εσάς παιδιά. Κοιτάξτε τι γινόσαστε από αυτό που ήσασταν! Εσείς γινόσαστε οι κυρίαρχοι της χώρας της αθανασίας. Εσείς τώρα νικάτε τη λαγνεία. Εκεί δεν υπάρχει πρόωρος θάνατος. Εκεί δεν τίθεται θέμα θανάτου, αλλά αλλάζετε το κουστούμι σας. Όπως ένα φίδι αλλάζει το δέρμα του και λαμβάνει ένα άλλο, έτσι και εσείς επίσης αλλάζετε τα παλιά σας δέρματα εδώ και λαμβάνετε καινούρια δέρματα στον καινούριο κόσμο. Η χρυσή εποχή ονομάζεται κήπος με λουλούδια. Εκεί ποτέ δεν λένε κακά λόγια. Εδώ, υπάρχει μόνο κακή συντροφιά. Υπάρχει η συντροφιά της Μάγια. Αυτός είναι ο λόγος που αυτό ονομάζεται ακραίο βάθος της κόλασης. Όταν παλιώσει ένα κτίριο, η νομαρχία διατάζει να εκκενωθεί. Ο Πατέρας επίσης λέει: Εγώ έρχομαι όταν ο κόσμος γίνεται παλιός. Μέσω της γνώσης υπάρχει σωτηρία. Εσείς διδασκόσαστε Ρατζ Γιόγκα. Στη λατρεία δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, με το να δωρίζετε και να κάνετε φιλανθρωπία, λαμβάνετε προσωρινή ευτυχία. Οι σαννυάσις εμπνέουν τους βασιλιάδες για να έχουν αδιαφορία για τον κόσμο: Η ευτυχία εδώ είναι σαν τα περιττώματα ενός κόρακα. Εσείς παιδιά τώρα διδάσκεστε να έχετε απεριόριστη αδιαφορία. Αυτός ο κόσμος είναι παλιός. Τώρα να θυμόσαστε τη χώρα της ευτυχίας. Μετά θα έλθετε εδώ μέσω της χώρας της γαλήνης. Το ακριβές σας μνημείο αυτής της εποχής είναι ο Ναός του Ντιλβάλα. Παρουσιάζεστε να καθόσαστε και να κάνετε ταπάσια και ο παράδεισος απεικονίζεται από πάνω σας. Διαφορετικά, πού αλλού θα παρουσιαζόταν ο παράδεισος; Όταν πεθάνει ένα άτομο, λένε ότι πήγε στον παράδεισο, γιατί θεωρούν ότι ο παράδεισος είναι πάνω ψηλά. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα εκεί ψηλά. Η Μπάρατ γίνεται παράδεισος και η Μπάρατ γίνεται κόλαση. Εκείνος ο ναός είναι ένας ακριβές μνημείο. Όλοι εκείνοι οι ναοί χτίζονται αργότερα. Στον παράδεισο δεν υπάρχει λατρεία. Εκεί, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από ευτυχία. Ο Πατέρας έρχεται και εξηγεί σε εσάς όλα τα μυστικά. Τα ονόματα όλων των ψυχών συνεχώς αλλάζουν. Το όνομα του Σιβ Μπάμπα ποτέ δεν αλλάζει. Εκείνος δεν έχει ένα δικό Του σώμα. Πώς θα δίδασκε χωρίς ένα σώμα; Δεν τίθεται θέμα έμπνευσης σε αυτό. Έμπνευση σημαίνει σκέψεις. Δεν είναι ότι Εκείνος δίνει εμπνεύσεις από πάνω ψηλά κι ότι αυτές φτάνουν εσάς. Δεν τίθεται θέμα έμπνευσης σε αυτό. Οι διάνοιες των παιδιών που δεν έχουν πλήρως αναγνωρίσει τον Πατέρα, αυτές που δεν έχουν πλήρη πίστη, δε μπορούν να έχουν την ενθύμηση Εκείνου. Δεν γνωρίζουν ποιος τους διδάσκει. Έτσι, ποιον να θυμούνται; Μόνο με το να έχετε την ενθύμηση του Πατέρα μπορούν να απαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Οι άνθρωποι θυμόνταν την οβάλ εικόνα σε κάθε γέννηση, γιατί θεωρούσαν ότι αυτή είναι ο Θεός. Εκείνη η εικόνα συμβολίζει ότι Εκείνος είναι ασώματος και όχι σωματικός (υλικός). Ο Πατέρας λέει: Και Εγώ επίσης πρέπει να λάβω τη στήριξη της ύλης. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να εξηγήσω σε εσάς τα μυστικά του παγκόσμιου κύκλου; Αυτή είναι πνευματική γνώση. Μόνο εσείς τα πνεύματα λαμβάνετε αυτήν τη γνώση. Μόνο ο ένας Πατέρας μπορεί να δώσει αυτήν τη γνώση. Εσείς πρέπει να λάβετε επαναγέννηση. Όλοι οι ηθοποιοί λαμβάνουν τους δικούς τους ρόλους για να παίξουν. Κανείς δεν μπορεί να επιστρέψει στη χώρα του νιρβάνα. Κανείς δεν μπορεί να λάβει αιώνια ελευθέρωση. Εκείνοι που γίνονται οι νούμερο ένα κυρίαρχοι του κόσμου, είναι αυτοί που πηγαίνουν γύρω στον κύκλο των 84 γεννήσεων. Αυτοί οπωσδήποτε πρέπει να πάνε γύρω στον κύκλο. Τα ανθρώπινα όντα πιστεύουν ότι μπορούν να λάβουν αιώνια ελευθέρωση. Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές γνώμες. Συνεχίζει να λαμβάνει χώρα η επέκταση. Κανείς δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι. Ο Πατέρας σας λέει την ιστορία των 84 γεννήσεων. Εσείς παιδιά πρέπει να μελετάτε και μετά να διδάσκετε τους άλλους. Κανείς άλλος εκτός από εσάς δεν μπορεί να δώσει αυτήν την πνευματική γνώση. Ούτε οι σούντρας ούτε οι θεότητες μπορούν να δώσουν αυτήν τη γνώση. Δεν υπάρχει υποβάθμιση στη χρυσή εποχή, έτσι κανείς δεν λαμβάνει αυτήν τη γνώση εκεί. Αυτή η γνώση είναι για να λάβετε σωτηρία. Ο Χορηγός της Σωτηρίας, ο Ελευθερωτής και ο Οδηγός είναι όλοι Ένας. Κανείς δεν μπορεί να γίνει αγνός, εκτός με το να έχει το προσκύνημα της ενθύμησης. Διαφορετικά, οπωσδήποτε πρέπει να βιώσετε τιμωρία και καταστρέφεται η θέση. Πρέπει να διευθετηθούν οι λογαριασμοί όλων σας. Σας λέγονται τα πάντα για τον εαυτό σας. Τι ανάγκη υπάρχει να πηγαίνετε στα βάθη των άλλων θρησκειών; Μόνο οι άνθρωποι της Μπάρατ λαμβάνουν αυτήν τη γνώση. Ο Πατέρας έρχεται μόνο στην Μπάρατ και ιδρύει τρεις θρησκείες. Εσείς τώρα βγαίνετε από τη θρησκεία των σούντρας και πηγαίνετε σε μια εξυψωμένη γενιά. Εκείνη είναι η υποβαθμισμένη ακάθαρτη γενιά. Εσείς Μπράμινς τώρα γινόσαστε όργανα για να εξαγνίσετε όλους. Αυτή ονομάζεται θυσιαστήρια φωτιά της γνώσης του Ρούντρα. Ο Ρούντρα Σιβ Μπάμπα έχει δημιουργήσει αυτήν τη θυσιαστήρια φωτιά. Ολόκληρος ο παλιός ακάθαρτος κόσμος θα θυσιαστεί σε αυτήν την απεριόριστη θυσιαστήρια φωτιά. Μετά θα ιδρυθεί ο καινούριος κόσμος και ο παλιός κόσμος θα καταστραφεί. Εσείς λαμβάνετε αυτήν τη γνώση για τον καινούριο κόσμο. Ούτε καν η σκιά των θεοτήτων δεν μπορεί να πέσει πάνω στον παλιό κόσμο. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι εκείνοι που ήλθαν στον προηγούμενο κύκλο θα έλθουν ξανά, για να λάβουν αυτήν τη γνώση. Θα μελετήσουν αυτήν κατά σειρά, ανάλογα με την προσπάθεια που κάνουν. Τα ανθρώπινα όντα θέλουν εδώ γαλήνη. Ωστόσο, οι ψυχές είναι κάτοικοι της χώρας της γαλήνης. Πώς μπορεί να υπάρξει εδώ γαλήνη; Αυτήν την εποχή, υπάρχει ανειρηνικότητα σε κάθε σπίτι. Αυτό είναι το βασίλειο του Ράβαν. Στη χρυσή εποχή, υπάρχει το βασίλειο της πλήρους ειρήνης (γαλήνης). Εκεί υπάρχει μια θρησκεία και μια γλώσσα. Άτσα.

Στα γλυκύτατα πολυαγαπημένα παιδιά που για πολύ καιρό είχαν χαθεί και τώρα ξαναβρέθηκαν αγάπη, ενθύμηση και καλημέρα από τη Μητέρα, τον Πατέρα, τον ΜπαπΝτάντα. Ο πνευματικός Πατέρας λέει ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.

Ουσία για ντάρνα:
1. Να έχετε απεριόριστη αδιαφορία για αυτόν τον παλιό κόσμο και να ξεχάσετε ακόμη και το σώμα σας και να θυμόσαστε τη χώρα της γαλήνης και τη χώρα της ευτυχίας. Να έχετε πίστη στη διάνοια και να μένετε στο προσκύνημα της ενθύμησης.

2. Πρέπει να καταλάβετε το μάντρα του Χαμ σο, σο χαμ με ακρίβεια και να κάνετε προσπάθεια για να αλλάξετε από Μπράμινς σε θεότητες. Να πείτε σε όλους το ακριβές νόημα αυτού του μάντρα.

Ευλογία:
Είθε να γίνετε μια προσωποποίηση των αρετών και να βιώνετε όλες τις αρετές με το να έχετε μια ισορροπία των τριών ειδών υπηρεσίας.

Τα παιδιά που πάντα παραμένουν απασχολημένα με την υπηρεσία με κάθε τους σκέψη, λόγο και πράξη, γίνονται προσωποποιήσεις της επιτυχίας. Όταν έχουν ίσους βαθμούς και στα τρία και έχουν μια ισορροπία όλων των τριών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα περάσουν με τιμές και θα γίνουν προσωποποιήσεις των αρετών. Ο όμορφος διάκοσμος όλων των θεϊκών αρετών είναι ξεκάθαρα ορατός σε αυτά. Το να δίνετε τη συνεργασία ο ένας στον άλλο, των αρετών του Πατέρα και των αρετών που έχετε εντυπωθεί, είναι να γίνετε μια προσωποποίηση των αρετών, επειδή η δωρεά της αρετής είναι η μεγαλύτερη δωρεά.

Σύνθημα:
Όταν το θεμέλιο της πίστης είναι ισχυρό, αυτόματα βιώνετε μια εξυψωμένη ζωή.