05.03.19       Morning Greek Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Ουσία:
Γλυκά παιδιά, δεν πρέπει ποτέ να χάνετε αυτήν τη μελέτη. Με το να μελετάτε, κερδίζετε μια υποτροφία. Έτσι, να εντυπωθείτε τη γνώση που λαμβάνετε από τον Ίδιο τον Πατέρα.

Ερώτηση:
Ποιους θα ονομάζατε άξιους Μπράμινς και ποια είναι τα σημάδια τους;

Απάντηση:
1) Οι άξιοι Μπράμινς είναι μπορούν να απαγγείλουν απ' έξω τη γνώση της Γκίτα του Μπάμπα.
2) Κάνουν πολλούς άλλους να γίνουν όπως ο εαυτός τους.
3) Δωρίζουν τα πλούτη αυτής της γνώσης σε πολλούς.
4) Ποτέ δεν έρχονται σε σύγκρουση με κανέναν.
5) Οι διάνοιές τους δεν προσκολλούνται ποτέ σε κανένα σωματικό ον.
6) Μπράμινς σημαίνει, εκείνοι που δεν έχουν κακά πνεύματα μέσα τους. Κάνουν προσπάθεια να απαρνηθούν τη συνειδητότητα του σώματος και να παραμένουν συνειδότες ψυχής.


Ομ σάντι.
Ο Πατέρας έχει δώσει τη σύσταση του εαυτού Του και επίσης τη γνώση του παγκόσμιου κύκλου. Έχει εισέλθει στις διάνοιες εσάς των παιδιών ότι ο παγκόσμιος κύκλος επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς όπως δημιουργούν έργα και κάνουν μοντέλα. Εσείς παιδιά πρέπει να περιστρέφετε αυτόν τον κύκλο στις διάνοιές σας. Ονομάζεστε, περιστροφείς του δίσκου της αυτογνωσίας, έτσι όλο αυτό πρέπει να γυρίζει στις διάνοιές σας. Να εντυπωθείτε τη γνώση που λαμβάνετε από τον Πατέρα. Πρέπει να εντυπωθειτε σε τέτοιο βαθμό, που στο τέλος, να έχετε μέσα σας, μόνο την ενθύμηση του ενός Πατέρα και τη γνώση της αρχής, της μέσης και του τέλους της δημιουργίας. Εσείς παιδιά πρέπει να κάνετε πολύ καλή προσπάθεια. Αυτή είναι μια εκπαίδευση (μόρφωση). Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι κανείς άλλος εκτός από εσάς τους Μπράμινς, δεν γνωρίζει αυτήν την εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κάστες. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να έλθουν κοντά και να ενωθούν. Τώρα, δεν μπορεί να γίνει ένα, ολόκληρος ο κόσμος. Πρέπει να υπάρξει ένα βασίλειο, μια θρησκεία και μια γλώσσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτό μπορεί να υπάρχει μόνο στη χρυσή εποχή, όπου υπάρχει η παγκόσμια κυριαρχία της Λάκσμι και του Ναράγιαν, οι οποίοι είναι οι κυρίαρχοι εκείνου του κόσμου. Εσείς πρέπει να εξηγήσετε στους ανθρώπους πώς, εκείνην την εποχή υπήρχε ειρήνη στον κόσμο. Αυτό είναι ένα θέμα μόνο της Μπάρατ. Όταν υπήρχε το βασίλειό τους, υπήρχε ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς άλλος εκτός από εσάς παιδιά, δεν γνωρίζει αυτό. Όλοι είναι λάτρεις και μπορείτε να δείτε τη διαφορά ανάμεσα στη λατρεία τους και σε αυτήν τη γνώση. Δεν είναι ότι αν δεν κάνετε λατρεία, θα σας βλάψουν φαντάσματα και κακά πνεύματα. Όχι. Εσείς τώρα ανήκετε στον Πατέρα. Οποιαδήποτε κακά πνεύματα έχετε μέσα σας όλα θα απομακρυνθούν. Το κυριότερο κακό πνεύμα είναι το εγώ της συνειδητότητας του σώματος. Για να απαρνηθείτε αυτό, ο Πατέρας σας κάνει συνειδότες ψυχής. Όταν θυμόσαστε τον Πατέρα, κανένα κακό πνεύματα δεν θα τολμήσει να έλθει μπροστά σας. Δεν θα έλθει κανένα από τα κακά πνεύματα για 21 γεννήσεις. Τα πέντε κακά πνεύματα ανήκουν σε εκείνη την κοινότητα του Ράβαν. Το βασίλειο του Ράβαν και το βασίλειο του Ράμα είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Στο βασίλειο του Ράβαν υπάρχει διαφθορά ενώ στο βασίλειο του Ράμα, οι ψυχές είναι εξυψωμένες. Κανείς άλλος, εκτός από εσάς παιδιά, δεν καταλαβαίνει αυτήν την αντίθεση. Ωστόσο, ακόμη και ανάμεσα σε εσάς, μόνο αυτοί που είναι λογικοί και σοφοί καταλαβαίνουν αυτό πολύ καλά, επειδή η Μάγια, η γάτα, δεν είναι λιγότερη. Μερικές φορές, τα παιδιά σταματούν να μελετούν ή σταματούν να πηγαίνουν σε ένα κέντρο και δεν εντυπώνονται θεϊκές αρετές. Τα μάτια τους τα εξαπατούν. Αν δουν κάτι καλό, θα το φάνε. Έτσι, ο Πατέρας εξηγεί: Αυτοί (η Λάκσμι και ο Ναράγιαν) είναι ο στόχος και το αντικείμενό σας και πρέπει να γίνετε όπως αυτοί και να εντυπωθείτε θεϊκές αρετές, όπως οι δικές τους. Εκεί, όπως είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα, έτσι είναι και οι υπήκοοι. Όλοι έχουν θεϊκές αρετές. Εκεί δεν υπάρχουν διαβολικά χαρακτηριστικά. Εκεί δεν υπάρχουν διάβολοι. Κανείς άλλος εκτός από εσάς τους Μπράμα Κουμάρς και τις Μπράμα Κουμάρις δεν καταλαβαίνει αυτά τα θέματα. Εσείς έχετε αγνή περηφάνια επειδή τώρα έχετε γίνει θεϊστές, επειδή ανήκετε στον γλυκύτατο, πνευματικό Πατέρα. Επίσης γνωρίζετε ότι κανένα ανθρώπινο ον δεν μπορεί να διδάξει Ράτζα Γιόγκα. Κανείς άλλος δεν μπορεί να διδάξει αυτή τη γνώση ή το προσκύνημα της ενθύμησης. Μόνο ο Πατέρας είναι Εκείνος που μπορεί να σας διδάξει αυτό. Εσείς μελετάτε αυτό και μετά διδάσκετε τους άλλους. Ίσως αυτοί να σας ρωτήσουν ποιος σας δίδαξε αυτό και ποιος είναι ο γκουρού σας, επειδή οι δάσκαλοι δεν διδάσκουν αυτά τα πνευματικά πράγματα. Μόνο ένας γκουρού διδάσκει αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι δεν έχετε άλλον γκουρού, εκτός από τον Σατγκούρου. Εκείνος επίσης ονομάζεται Υπέρτατος. Σύμφωνα με το δράμα, η Ίδιος ο Αληθινός Σατγκούρου, έρχεται και σας δίνει τη σύστασή Του. Οτιδήποτε λέει Εκείνος σε εμάς, είναι η αλήθεια και μας παίρνει στη χώρα της αλήθειας. Μπορεί να υπάρχει μόνο μια Αλήθεια. Το να θυμόσαστε οποιοδήποτε σωματικό ον είναι λάθος. Εδώ, χρειάζεται να θυμόσαστε μόνο τον έναν Πατέρα. Όπως όλες οι ψυχές είναι μικροσκοπικά σημεία φωτός, έτσι και ο Πατέρας επίσης είναι ένα σημείο φωτός. Κάθε ψυχή έχει τις δικές της σανσκάρας και κάρμα. Οι σανσκάρας τους δεν μπορούν να είναι ίδιες. Αν οι σανσκάρας τους ήταν όλες ίδιες, τα χαρακτηριστικά τους επίσης θα ήταν ίδια. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά τους δεν μπορούν ποτέ να είναι ίδια. Πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορά. Υπάρχει μόνο αυτό εδώ το έργο και υπάρχει μόνο ένας κόσμος, όχι πολλοί. Το να λέτε ότι υπάρχει ένας κόσμος πάνω ψηλά και ένας κόσμος κάτω χαμηλά, ή ότι υπάρχει ένας κόσμος στα αστέρια, είναι όλα μακρές ιστορίες. Ο Μπάμπα ρωτάει: Ποιος σας το είπε αυτό; Τότε αυτοί αναφέρουν διάφορες γραφές. Οι γραφές οπωσδήποτε πρέπει να γράφτηκαν από ανθρώπινα όντα. Εσείς γνωρίζετε ότι αυτό το δράμα είναι προκαθορισμένο. Δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, οποιοσδήποτε ρόλος παίζεται, είναι επίσης προκαθορισμένος στο δράμα. Παιδιά, έχει επίσης εισέλθει στις διάνοιές σας, το πώς γυρίζει αυτός ο παγκόσμιος κύκλος και πώς τα ανθρώπινα όντα παίζουν τους ρόλους τους. Ο Μπάμπα έχει πει σε εσάς παιδιά ότι μόνο εσείς είσαστε αυτοί που έχουν ρόλους για να παίξουν στη χρυσή εποχή. Εσείς έρχεστε κάτω κατά σειρά, για να παίξετε τους ρόλους σας. Ο Μπάμπα εξηγεί τόσο καλά τα πάντα, και έτσι εσείς παιδιά πρέπει να εξηγήσετε όλα αυτά στους άλλους. Θα ανοίξουν μεγάλα κέντρα, και μετά θα έλθουν επίσης, σημαντικοί άνθρωποι, καθώς και φτωχοί. Γενικά, αυτή η γνώση εισέρχεται γρήγορα στις διάνοιες των φτωχών ανθρώπων. Όταν έρχονται σημαντικά άτομα, λένε ότι δεν έχουν χρόνο να μελετήσουν αυτό, εξ΄ αιτίας της δουλειάς τους. Τα παιδιά υπόσχονται ότι θα μελετούν πολύ καλά, αλλά αν δεν μελετούν, βλάπτουν τους εαυτούς τους. Η Μάγια τους έλκει προς τον εαυτό της. Υπάρχουν πολλά παιδιά που σταματούν να μελετούν. Αν χάνουν τη μελέτη τους, οπωσδήποτε αποτυγχάνουν. Οι καλοί μαθητές σε ένα σχολείο δεν φεύγουν ποτέ για να πάνε σε ένα γάμο ή οπουδήποτε αλλού, επειδή οι διάνοιές τους καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μελετήσουν καλά και να λάβουν μια καλή υποτροφία. Αυτός είναι ο λόγος που μελετούν και ποτέ δεν σκέφτονται να χάσουν τη μελέτη τους. Δεν βρίσκουν τίποτα γλυκό, εκτός από τη μελέτη τους. Καταλαβαίνουν ότι διαφορετικά ο χρόνος τους, χάνεται χωρίς λόγο. Εδώ, υπάρχει μόνο ο ένας Δάσκαλος ο οποίος σας διδάσκει. Έτσι, δεν πρέπει ποτέ να χάνετε αυτήν τη μελέτη. Ναι, οι μαθητές είναι κατά σειρά, ανάλογα με το πόση πολλή προσπάθεια κάνουν, και αν ένας δάσκαλος νιώθει ότι οι μαθητές του πηγαίνουν πολύ καλά, αυτός επίσης χαίρεται να διδάσκει. Μετά, αν αυτοί πηγαίνουν καλά, το όνομα του δασκάλου δοξάζεται, οι βαθμοί τους βελτιώνονται και λαμβάνουν μια υψηλή θέση. Εδώ επίσης, εκείνοι που μελετούν καλά, θα διεκδικήσουν μια υψηλή θέση. Από την ίδια τάξη, κάποιοι λαμβάνουν μια υψηλή θέση, και άλλοι μια χαμηλότερη και έτσι το εισόδημά τους δεν θα είναι ίσο. Τα πάντα εξαρτώνται από τη διάνοια. Εκεί, τα ανθρώπινα όντα διδάσκουν ανθρώπινα όντα. Ωστόσο, εδώ, εσείς γνωρίζετε ότι εκείνος που σας διδάσκει είναι ο απεριόριστος Πατέρας. Έτσι πρέπει να μελετάτε πολύ καλά, και να μην είσαστε απρόσεκτοι. Δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε αυτήν τη μελέτη. Μερικές φορές, κάποιοι γίνονται προδότες με το να λένε ανάποδα πράγματα ο ένας στον άλλον. Δεν πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες των άλλων. Οτιδήποτε και αν πει κάποιος σχετικά με το σρίματ, εσείς έχετε την πίστη ότι σας διδάσκει ο Πατέρας, και έτσι ποτέ δεν πρέπει να αφήσετε αυτήν τη μελέτη. Εσείς παιδιά είσαστε κατά σειρά, ενώ ο Πατέρας είναι πάντα νούμερο ένα, ο πρώτος. Αν αφήσετε αυτήν τη μελέτη, πού αλλού θα μπορούσατε να πάτε; Εσείς δεν μπορείτε να βρείτε αυτήν τη μελέτη πουθενά αλλού. Πρέπει να μελετάτε με τον Σιβ Μπάμπα. Επίσης πρέπει να κάνετε μια συμφωνία με τον Σιβ Μπάμπα. Κάποιοι λένε ανάποδα πράγματα και στρέφουν μακριά τα πρόσωπα των άλλων. Αυτή είναι η τράπεζα του Σιβ Μπάμπα. Για παράδειγμα, κάποιοι από εσάς ίσως θέλουν να αρχίσουν έξω μια πνευματική συνάθροιση. Θέλετε να συσσωρεύσετε για την τράπεζα του Σιβ Μπάμπα, αλλά πώς θα κάνετε αυτό; Τα παιδιά έρχονται εδώ και δίνουν οτιδήποτε μπορούν στη μπαντάρι του Σιβ Μπάμπα. Αν δοθεί έστω και μια δεκάρα, αυτοί λαμβάνουν το αντάλλαγμα αυτού εκατό φορές. Ο Σιβ Μπάμπα λέει: Σε αντάλλαγμα για αυτό, θα λάβετε ένα παλάτι. Ολόκληρος αυτός ο παλιός κόσμος θα καταστραφεί. Πολλοί έρχονται από πλούσιες οικογένειες αλλά κανείς από εσάς δεν θα μπορούσε να πει ότι δεν στηρίζεται από το θησαυροφυλάκιο του Σιβ Μπάμπα, επειδή όλοι εσείς στηρίζεστε από εδώ. Κάποιοι είναι φτωχοί και κάποιοι είναι πλούσιοι. Οι φτωχοί φροντίζονται από τους πλούσιους. Δεν τίθεται θέμα φόβου σε αυτό. Πολλά παιδιά θέλουν να ανήκουν στον Μπάμπα, αλλά επίσης πρέπει να είναι άξια, πρέπει να είναι υγιή και να μπορούν να δώσουν επίσης γνώση. Ακόμη και η Κυβέρνηση ελέγχει όλους σχολαστικά, πριν να τους πάρει. Εδώ επίσης, πρώτα όλα πρέπει να ελεγχθούν. Μπορούν αυτοί να κάνουν υπηρεσία; Όλοι είναι κατά σειρά. Καθένας από εσάς κάνει τη δική του προσπάθεια. Κάποιοι κάνουν καλή προσπάθεια, αλλά μετά απουσιάζουν. Εξ΄ αιτίας του ενός ή του άλλου λόγου, σταματούν να έρχονται και μετά αυτό επηρεάζει την υγεία τους. Εσείς διδάσκεστε όλα αυτά, ώστε να μπορέσετε να γίνετε παντοτινά υγιείς. Εκείνοι που ενδιαφέρονται, καταλαβαίνουν ότι μόνο με το να έχουν ενθύμηση, μπορούν να αποκοπούν οι αμαρτίες τους. Αυτοί κάνουν πολύ καλή προσπάθεια. Κάποιοι έρχονται εδώ μόνο γα να περάσουν την ώρα τους. Πρέπει να εξετάζετε τον εαυτό σας σχετικά με αυτό. Ο Πατέρας εξηγεί: Αν κάνετε ένα λάθος, θα γίνει γνωστό ότι δεν μπορείτε να διδάξετε κανέναν. Ο Μπάμπα λέει: Πρέπει να γίνετε ένας άξιος Μπράμιν μέσα σε επτά μέρες, όχι απλά ένας Μπράμιν στο όνομα. Ένας αληθινός Μπράμιν είναι αυτός που μπορεί να θυμάται απ' έξω τη γνώση της Γκίτα του Μπάμπα. Οι βραχμάνοι ιερείς επίσης είναι κατά σειρά. Εδώ επίσης, είναι το ίδιο. Αν δεν δίνετε προσοχή σε αυτήν τη μελέτη, τι θα γίνετε; Καθένας από εσάς πρέπει να κάνει προσπάθεια και να δώσει την απόδειξη της υπηρεσίας. Τότε θα είναι κατανοητό τι θέση θα λάβετε και αυτό θα είναι καθορισμένο για κάθε κύκλο. Αν δεν μελετάτε και δε διδάσκετε τους άλλους, πρέπει να καταλάβετε μέσα σας: Δεν έχω μελετήσει πολύ καλά και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να διδάξω κανέναν. Ο Μπάμπα λέει: Γιατί δεν έχετε ακόμη γίνει άξιοι να διδάξετε τους άλλους; Για πόσο ακόμη πρέπει να στέλνεται σε εσάς ένας Μπράμιν δάσκαλος; Πρέπει να κάνετε τους άλλους να γίνουν παρόμοιοι με εσάς. Εκείνοι που μελετούν πολύ καλά πρέπει να βοηθούν, αλλά πολλοί από εσάς έχουν κάποια διαμάχη μεταξύ τους, ή προσκολλάστε ο ένας στον άλλον και σταματάτε να μελετάτε. Εκείνοι που κάνουν προσπάθεια θα λάβουν τον καρπό αυτού. Γιατί επηρεάζεστε από αυτό που λέει κάποιος και σταματάτε να μελετάτε; Αυτό επίσης είναι στο δράμα. Δεν είναι στην τύχη τους. Μέρα με τη μέρα, η μελέτη γίνεται όλο και πιο εντατική και συνεχίζουν να ανοίγουν περισσότερα κέντρα. Αυτό δεν είναι έξοδο του Σιβ Μπάμπα. Όλα τα έξοδα τα φροντίζουν τα παιδιά. Αυτή είναι η καλύτερη δωρεά. Όταν κάνουν οι άλλοι δωρεές, λαμβάνουν μόνο περιορισμένο, μικρής διάρκειας αντάλλαγμα, ενώ οτιδήποτε δωρίζετε εσείς εδώ, λαμβάνετε την ανταμοιβή αυτού για 21 γεννήσεις. Εσείς γνωρίζετε ότι έχετε έλθει εδώ για να γίνετε Ναράγιαν από ένας συνηθισμένος άνθρωπος, έτσι πρέπει να ακολουθείτε εκείνους που μελετούν καλά. Πρέπει να μελετάτε τακτικά. Γενικά, εξ΄ αιτίας της συνειδητότητας του σώματος είναι, που πολλοί από εσάς μαλώνουν αναμεταξύ τους. Μουτρώνετε για την τύχη σας. Αυτός είναι ο λόγος που οι μητέρες είναι η πλειοψηφία. Το όνομα των μητέρων, είναι αυτό που δοξάζεται. Αυτή η πρόοδος των μητέρων είναι προκαθορισμένη στο δράμα. Έτσι, ο Πατέρας λέει: Γλυκά, γλυκά παιδιά, να θεωρείτε τους εαυτούς σας ψυχές και να θυμόσαστε μόνο Εμένα. Να παραμένετε συνειδότες ψυχής. Χωρίς ένα σώμα, πώς θα ακούγατε τι λένε οι άλλοι; Να κάνετε αυτήν την σταθερή εξάσκηση: Είμαι μια ψυχή και τώρα πρέπει να επιστρέψω στο σπίτι. Ο Μπάμπα λέει: Οπωσδήποτε να κάνετε την εργασία σας κλπ. Να κάνετε οχτώ ώρες την εργασία σας, να ξεκουράζεστε για οχτώ ώρες και να κάνετε οχτώ ώρες υπηρεσία για εκείνη την Κυβέρνηση. Δεν είναι ότι υπηρετείτε Εμένα. Υπηρετείτε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να βρίσκετε χρόνο για αυτό. Το σημαντικό πράγμα είναι το προσκύνημα της ενθύμησης. Δεν πρέπει να χάνετε το χρόνο σας. Τι λαμβάνετε δουλεύοντας οχτώ ώρες για εκείνη την Κυβέρνηση; Ίσως μια, δύο ή πέντε χιλιάδες. Με το να υπηρετείτε αυτήν την Κυβέρνηση, γίνεστε πολυεκατομμυριούχοι. Έτσι, πρέπει να υπηρετείτε από μέσα από την καρδιά σας. Εκείνοι που θέλουν να γίνουν ένα από τα οχτώ κοσμήματα, οπωσδήποτε πρέπει να έχουν την ενθύμηση του Μπάμπα για οχτώ ώρες. Εκείνοι στο μονοπάτι της λατρείας έχουν τόση πολλή ενθύμηση, αλλά χάνουν το χρόνο τους. Δεν λαμβάνουν τίποτα. Με το να πλένονται στον Ποταμό Γάγγη, με το να ψάλουν και να κάνουν μετάνοιες κλπ, δεν μπορούν να συναντήσουν τον Πατέρα, μέσω του οποίου λαμβάνουν την κληρονομιά. Εδώ είναι που λαμβάνετε την κληρονομιά σας από τον Πατέρα. Άτσα.

Στα γλυκύτατα πολυαγαπημένα παιδιά που από καιρό είχαν χαθεί και τώρα ξαναβρέθηκαν αγάπη, ενθύμηση και καλημέρα από τη Μητέρα, τον Πατέρα, τον ΜπαπΝτάντα. Ο πνευματικός Πατέρας λέει ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.

Ουσία για ντάρνα:
1. Να μην είστε ανυπάκουοι στο σρίματ, με το να ακολουθείτε τις οδηγίες των άλλων. Να μην ακούτε λανθασμένα πράγματα και να μη στρέφετε το πρόσωπό σας μακριά από τη μελέτη. Δεν πρέπει να έχετε καμιά σύγκρουση με κανέναν.

2. Να εξετάζετε τον εαυτό σας και να ρωτάτε: Κάνω πουθενά λάθη; Δίνω πλήρη προσοχή σε αυτήν τη μελέτη; Χάνω το χρόνο μου; Έχω συνειδητότητα ψυχής; Κάνω πνευματική υπηρεσία από μέσα από την καρδιά μου;

Ευλογία:
Είθε να είστε ένας άγγελος ανάλαφρος και φωτεινός που παραμένει ελεύθερος από την έλξη των παλιών σανσκάρας και των σχέσεων του παλιού κόσμου.

Το να είστε ένας άγγελος σημαίνει να είστε ελεύθεροι από οποιαδήποτε έλξη του παλιού κόσμου- να μην έλκεστε από καμιά σχέση ούτε του σώματος, ούτε οποιουδήποτε σωματικού ατόμου ή κτήσης. Παρόμοια, πρέπει να είστε ελεύθεροι από την έλξη των παλιών σανσκάρας. Ας μην υπάρχει καμιά έλξη στις σανσκάρας, σε οποιαδήποτε μορφή των σκέψεων, της στάσης ή των λέξεων. Όταν ελευθερωθείτε από όλες τις έλξεις, δηλαδή, από το να χάνετε χρόνο, από άχρηστη συντροφιά και μια άχρηστη ατμόσφαιρα, τότε θα ειπωθεί ότι είστε ένας άγγελος ανάλαφρος και φωτεινός.

Σύνθημα:
Πνευματικοί κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκείνοι που στηρίζουν όλες τις ψυχές με τη δύναμη της σιωπής.