10.06.22       Morning Greek Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Ουσία:
Γλυκά παιδιά, να έχετε πάντα τη μέθη, ότι βρέχεστε (ραντίζεστε) με τη βροχή της γνώσης από τον Πατέρα, τον Ωκεανό της Γνώσης και ότι θα γίνετε αγνοί μέσω αυτής και θα επιστρέψετε στο μεγάλο σας σπίτι.

Ερώτηση:
Σε ποια βάση, θα συνεχίζει να γίνεται ακόμη πιο ισχυρή η πίστη εσάς των παιδιών;

Απάντηση:
Καθώς αυξάνει το χάος στον κόσμο και συνεχίζει να μεγαλώνει το θεϊκό σας δέντρο, τόσο πιο πολύ οι καρδιές σας θα απομακρύνονται από τον παλιό κόσμο και τόσο πιο ισχυρή θα συνεχίζει να γίνεται η πίστη σας. Η υπηρεσία θα συμβαίνει με πολύ γρήγορο βήμα. Αν συνεχίζετε να δίνετε προσοχή στη ντάρνα, ο ενθουσιασμός στις διάνοιές σας θα συνεχίζει να αυξάνεται και θα μένετε σε απεριόριστη ευτυχία.

Ομ σάντι.
Δεν είναι απαραίτητο να λέγεται στα παιδιά κάθε μέρα να θυμούνται τον Σιβ Μπάμπα. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι είσαστε τα παιδιά του Σιβ Μπάμπα. Δεν χρειάζεται να σας ειπωθεί αυτό. Μας διδάσκει ο Σιβ Μπάμπα μέσω αυτού εδώ. Αυτή είναι η βροχή της γνώσης από τον Ωκεανό της Γνώσης. Είναι στις διάνοιες των παιδιών ότι τώρα υπάρχει η βροχή της γνώσης πάνω σε αυτά. Εγώ ρίχνω τη βροχή της γνώσης μόνο πάνω σε εκείνους που γίνονται Μπράμινς. Έρχομαι πρόσωπο με πρόσωπο με τα παιδιά και τώρα τα παιδιά κάθονται πρόσωπο με πρόσωπο με Εμένα. Ο Μπάμπα επανειλημμένως αυξάνει την μέθη σας, του να κάθεστε πρόσωπο με πρόσωπο με Εκείνον. Μετά η Μάγια φέρνει κάτω τη μέθη σας. Αυτή μειώνει λίγο τη μέθη μερικών και άλλων τελείως. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι έχετε έλθει στον Ωκεανό για να αναζωογονηθείτε, δηλαδή, για να εντυπωθείτε τα σημεία από τα μούρλις και να λάβετε οδηγίες. Εμείς καθόμαστε μπροστά σε Εκείνον. Η βροχή αυτού του Ωκεανού της Γνώσης, συμβαίνει μόνο μια φορά. Ο Πατέρας έρχεται και εξαγνίζει τους ακάθαρτους. Οι άνθρωποι επίσης τραγουδούν αυτόν τον έπαινο: Ω Εξαγνιστή, έλα! Εσείς δεν θα επικαλείστε με αυτόν τον τρόπο στη χρυσή εποχή. Εκεί ήδη θα έχετε γίνει αγνοί μέσω της βροχής της γνώσης από τον Ωκεανό της Γνώσης. Μαζί με τη γνώση, υπάρχει αδιαφορία. Αδιαφορία σε τι; Η διάνοια έχει αδιαφορία για τον παλιό, ακάθαρτο κόσμο. Οι διάνοιες εσάς των παιδιών καταλαβαίνουν ότι τώρα πηγαίνετε στον καινούριο κόσμο και ότι πρέπει να απαρνηθείτε τον παλιό κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει τη λέξη αδιαφορία για αυτό. Όταν ο Μπάμπα χτίζει ένα καινούριο σπίτι, η γιόγκα της διάνοιας απομακρύνεται από το παλιό και προσκολλάται στο καινούριο. Εσείς παιδιά επίσης, νιώθετε ότι το παλιό πρέπει να κατεδαφιστεί, ώστε τα μπορέσετε να πάτε στο καινούριο. Εσείς παιδιά επίσης νιώθετε εσωτερικά, ότι πρέπει να ιδρυθεί σύντομα ο παράδεισος ώστε να μπορέσετε να πάτε γρήγορα στο σπίτι και μετά να είσαστε ευτυχισμένοι. Πρώτα απ' όλα, θα επιστρέψουμε στο σπίτι με τον Νυμφίο. Αυτό είναι το σπίτι των γονέων. Είναι το μικρό σπίτι. Εκείνο το ένα είναι το μεγάλο σπίτι του Μεγάλου Πατέρα. Εσείς γνωρίζετε ότι εκείνο είναι το σπίτι όλων των ψυχών. Αυτό είναι στις διάνοιες μόνο εσάς των παιδιών, όχι στη διάνοια κανενός άλλου. Προηγουμένως υπήρχε σκοτάδι και τώρα υπάρχει φως. Εσείς επίσης καταλαβαίνετε ότι δε θα λάβουν όλοι αυτήν τη γνώση. Οπωσδήποτε όλοι θα επιστρέψουν στο σπίτι. Είναι στις διάνοιές σας παιδιά ότι τώρα πρόκειται να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Γινόσαστε άξιοι, με το να ακολουθείτε το σρίματ. Πρέπει να γίνετε άξιοι για να πάτε στον παράδεισο. Πρώτον, να θυμόσαστε Εμένα ώστε να μπορέσουν να διαλυθούν οι αμαρτίες σας και δεύτερον, να περιστρέφετε το δίσκο. Πώς περιστρέφεται ο παγκόσμιος κύκλος; Ποια είναι η διάρκειά του; Ποιος έρχεται σε ποιο χρόνο; Ο Πατέρας κάθεται εδώ και εξηγεί όλα αυτά. Όταν αυτοί λένε ότι τα ανθρώπινα όντα λαμβάνουν 8.4 εκατομμύρια γεννήσεις, σημαίνει αυτό ότι όλοι λαμβάνουν τόσες πολλές γεννήσεις; Εσείς τώρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μόνο 84 γεννήσεις και ότι υπάρχει αυτός ο υπολογισμός. Δεν θα λάβουν όλοι 84 γεννήσεις. Οι ψυχές συνεχίζουν να λαμβάνουν επαναγέννηση από την αρχή. Στο τέλος, υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που λαμβάνουν μια ή δύο γεννήσεις. Εκείνοι που έρχονται στην αρχή λαμβάνουν 84 γεννήσεις: για παράδειγμα, η Λάκσμι και ο Ναράγιαν. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στο ναό τους, αλλά δε γνωρίζουν τίποτα. Απλά λένε ότι πηγαίνουν για να έχουν μια ματιά του θεού και της θεάς. Δεν γνωρίζουν καν πώς ιδρύθηκε το βασίλειό τους, ούτε γνωρίζουν την ενασχόληση εκείνων τους οποίους λατρεύουν. Έτσι τι χρήση έχει εκείνη η λατρεία; Αυτός είναι ο λόγος που ονομάζεται τυφλή πίστη. Κάνουν μετάνοιες, ταπάσια και πηγαίνουν σε προσκυνήματα κλπ. νομίζοντας ότι θα βρουν το μονοπάτι για να συναντήσουν τον Θεό, αλλά κανείς δεν μπορεί να βρει τον Θεό με τίποτα από αυτά. Μερικοί έρχονται εδώ και επίσης πηγαίνουν στον Ναό της Τζαγκαντάμπα για μια ματιά και έτσι ο Μπάμπα καταλαβαίνει ότι δεν έχει εισέλθει τίποτα στις διάνοιές τους. Όλες οι επιθυμίες σας τώρα εκπληρώνονται. Ο ρόλος της Τζαγκαντάμπα τώρα παίζεται με ακρίβεια. Οπωσδήποτε ο ρόλος της Τζαγκαντάμπα είναι πολύ υψηλός. Πρώτα είναι η Λάκσμι και μετά ο Ναράγιαν. Αυτή είναι η τελευταία σας γέννηση και τώρα διευθετούνται εδώ οι καρμικοί λογαριασμοί. Πρέπει να ελευθερωθείτε με το να διευθετήσετε όλο το κάρμα σας και επίσης να μένετε στην ενθύμηση του Πατέρα. Στην πραγματικότητα, εσείς παιδιά πρέπει να θυμόσαστε μόνο τον έναν Πατέρα. Αν θυμόσαστε ένα σωματικό ον, σπαταλιέται ο χρόνος σας. Δεν είναι δυνατόν να μένει κανείς διαρκώς στην ενθύμηση του Μπάμπα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα που να μπορείτε να τα θυμάστε διαρκώς. Ακόμη και μια σύζυγος δεν μπορεί να θυμάται διαρκώς τον σύζυγό της. Βεβαίως, όταν αυτή ετοιμάζει φαγητό ή προσέχει τα παιδιά, δεν θυμάται τον σύζυγό της. Ωστόσο, εδώ, πρέπει να εξασκηθείτε στο να είσαστε σε συνεχή ενθύμηση, ώστε στο τέλος, το στάδιο σας να είναι τέτοιο που να θυμόσαστε μόνο τον Έναν. Αυτό είναι ένα σημαντικό διαγώνισμα. Υπάρχει μεγάλος έπαινος για τα οχτώ πετράδια: όταν οι άνθρωποι βιώνουν κακούς οιωνούς, φορούν ένα δακτυλίδι με οχτώ πετράδια. Στο τέλος, πρέπει να υπάρχει η ενθύμηση μόνο του ενός Πατέρα. Για αυτό, η γραμμή της διάνοιάς σας πρέπει να είναι απολύτως καθαρή και δεν πρέπει να θυμόσαστε κανέναν άλλον, γιατί μόνο τότε θα μπορέσετε να γίνετε χάντρες του κομποσκοινιού. Υπάρχει πολύς έπαινος για τα εννιά πετράδια. Έτσι τώρα, ας υπάρχει η εξάσκηση της συνεχούς ενθύμησης. Προς το παρόν, ελάχιστοι θυμούνται τον Μπάμπα για δύο ή τρεις ώρες. Καθώς αυξάνει το χάος του κόσμου, ανάλογα θα συνεχίζετε να έχετε πίστη και οι καρδιές σας θα συνεχίζουν να απομακρύνονται από τον παλιό κόσμο. Θα πεθάνουν πολλοί. Η διάνοια λέει ότι η Μάγια είναι ένας πολύ παλιός εχθρός. Δεν υπάρχει μέρος όπου δεν υπάρχουν εχθροί. Εσείς παιδιά τώρα αλλάζετε από ακάθαρτοι σε καθαρούς. Έχετε την κατανόηση ότι δεν μπορείτε να τρώτε φαγητό που μαγειρεύεται από ακάθαρτους ανθρώπους. Επίσης λέγεται: Όπως είναι το φαγητό είναι και ο νους. Συσσωρεύεται αμαρτία σε εκείνους που αγοράζουν κακά πράγματα, σε εκείνους που ετοιμάζουν αυτά και επίσης σε εκείνους που τα τρώνε. Ο Πατέρας εξηγεί τα πάντα πολύ ξεκάθαρα. Εσείς παιδιά επιστρέφετε, αφού αναζωογονηθείτε εδώ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να περιστρέφεται στις διάνοιές σας ο παγκόσμιος κύκλος και επίσης πρέπει να θυμόσαστε το σπίτι σας. Όταν επιστρέφετε από εδώ στα εγκόσμια σπίτια σας, το στάδιο σας επηρεάζεται, επειδή λαμβάνετε τέτοια συντροφιά. Ακόμη και ενώ κάθονται εδώ, η γιόγκα της διάνοιας μερικών περιπλανιέται έξω και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούν να έχουν ντάρνα πλήρως. Ο απεριόριστος Πατέρας κάθεται εδώ και εξηγεί σε εσάς τις ψυχές: Είσαστε μια ψυχή και εκτελείτε πράξεις μέσω του σώματός σας. Καταλαβαίνετε ότι λαμβάνετε σρίματ από τον Μπάμπα και διεκδικείτε την τύχη σας του βασιλείου για άλλη μια φορά. Έτσι, πόσο ευτυχισμένοι πρέπει να είσαστε! Μνημονεύεται: Να ρωτήσετε τα παιδιά του Κύριου των γκόπις σχετικά με την υπεραισθησιακή χαρά. Καθώς θα ανεβαίνει το στάδιό σας, καθώς θα συνεχίζεται η επέκταση, ο υδράργυρος της ευτυχίας σας θα συνεχίζει να αυξάνεται και η πίστη σας θα συνεχίζει να γίνεται ισχυρότερη. Καθώς θα συνεχίζετε να δίνετε προσοχή στη ντάρνα σας, θα συνεχίζει να αυξάνεται ο ενθουσιασμός στις διάνοιές σας. Καθώς θα περνάει ο χρόνος, η υπηρεσία θα προχωρά με πολύ γρήγορη ταχύτητα. Πρέπει να δημιουργήσετε τέτοιες μεθόδους, ώστε κάποιος να χτυπηθεί από ένα βέλος. Το κύριο πράγμα είναι να δίνετε τη σύσταση του Πατέρα. Εσείς λαμβάνετε μια απεριόριστη κληρονομιά από τον απεριόριστο Πατέρα. Εκείνος επίσης είναι ο Ωκεανός της Γνώσης. Μόνο με τη γνώση τα ανθρώπινα όντα γίνονται αγνά. Εκείνος ο ίδιος Πατέρας είναι ο Εξαγνιστής. Απλά να πάρετε το σημείο σχετικά με το πώς η λατρεία δεν μπορεί να συνεχιστεί με την έννοια της πανταχού παρουσίας. Αυτό πρέπει να εξηγηθεί πολύ ξεκάθαρα. Εκείνοι οι άνθρωποι λένε ότι μέσω της γνώσης μας, λαμβάνει χώρα η καταστροφή. Εσείς επίσης λέτε ότι οι φλόγες της καταστροφής θα αναδυθούν από αυτήν τη θυσιαστήρια φωτιά της γνώσης του Ρούντρα. Έτσι, αυτοί επίσης έχουν δίκιο! Ωστόσο, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουν, τι άλλο μπορεί να υπάρξει εκτός από την καταστροφή; Η καταστροφή έλαβε χώρα επίσης και πριν από έναν κύκλο. Μιλάει ο Θεός: Όλα αυτά θα θυσιαστούν στη θυσιαστήρια φωτιά της γνώσης του Ρούντρα. Εκείνοι οι άνθρωποι νομίζουν ότι η γνώση σας είναι τέτοια και αυτός είναι ο λόγος που σας εναντιώνονται. Αυτοί πιστεύουν ότι θα βρουν τον Θεό με το να κάνουν πολλή λατρεία. Εμείς επίσης λέμε ότι εκείνοι που έχουν κάνει πολλή λατρεία έχουν βρει τον Θεό. Ωστόσο, για να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα, χρειάζεται να γίνει πολλή προσπάθεια. Πριν από έναν κύκλο επίσης, εσείς παιδιά αλλάξατε την κόλαση σε παράδεισο, με τη βοήθεια του Πατέρα και έτσι επίσης πρέπει να είχε λάβει χώρα η καταστροφή της κόλασης. Μόνο όταν καταστραφεί η κόλαση μπορεί να ιδρυθεί ο παράδεισος. Εσείς επίσης μπορείτε να εξηγήσετε ότι αληθινά η Μπάρατ ήταν αγνή. Οι άνθρωποι όλων των θρησκειών συμφωνούν ότι οπωσδήποτε υπήρξε ο παράδεισος. Αρχαίο σημαίνει αυτό που είναι το πιο παλιό και έτσι αυτό πρέπει να ήταν ο παράδεισος. Εκείνο που έχει γίνει παλιό επίσης πρέπει να γίνει καινούριο. Αυτό είναι στις διάνοιες εσάς των παιδιών. Οπωσδήποτε υπήρξε το βασίλειο των θεοτήτων, αλλά δεν υπάρχει πλέον. Αυτές εκτελούν για άλλη μια φορά την ίδρυση της αρχικής θρησκείας των θεοτήτων. Με ποιανού τη βοήθεια; Του Ενός ο οποίος είναι ο ασώματος Μπάπουτζι (Πατέρας) όλων των ψυχών. Εκείνος είναι ο Πατέρας όλων των ψυχών. Εσείς καταλαβαίνετε όλα αυτά τα πράγματα. Είσαστε τόσο συνηθισμένοι! Ο Πατέρας λέει: Εγώ επίσης είμαι ο Κύριος των Φτωχών. Εσείς είσαστε φτωχοί. Τι έχετε; Έχετε θυσιάσει τα πάντα για την Μπάρατ. Ο πόλεμος σας με τον Ράβαν είναι τόσο σπουδαίος! Είσαστε ο Στρατός των Σάκτις. Επίσης τραγουδιέται: Χαιρετισμούς στη μητέρα. Οι ακάθαρτοι επαινούν τους αγνούς, έτσι σε ποια μητέρα αναφέρονται; Αυτοί νομίζουν ότι είναι η Μητέρα Γη, αλλά αυτό αναφέρεται σε εκείνες που ζουν στη γη. Υπάρχει η Τζαγκαντάμπα και έτσι επίσης υπάρχουν τα παιδιά της. Ο Ναός του Ντιλβάλα είναι το μνημείο το οποίο έχει κτιστεί. Υπάρχουν κουμάρις και επίσης κουμάρις κατά το ήμισυ, που ονομάζονται επίσης μητέρες. Εσείς λέτε: Μπάμπα, είμαστε Μπράμα Κουμάρς και Κουμάρις, έτσι να μας αποκαλείς παιδιά Σου, όχι μητέρες. Εμείς είμαστε κουμάρις. Αυτά είναι βαθιά θέματα που απαιτούν κατανόηση, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα κατανοήσουν. Έχει ενσταλάξει η συνειδητότητα των προηγούμενων γεννήσεων και δεν σπάζει. Είναι στις διάνοιές σας ότι ο Σιβ Μπάμπα κάθεται μπροστά σας και μιλάει σε εσάς τις ψυχές. Ο Πατέρας έχει εισέλθει σε αυτό το σώμα. Ο Μπάμπα έρχεται και εκτελεί θεϊκή, αλόκικ δραστηριότητα. Εκείνος διδάσκει τους ακάθαρτους, για να τους εξαγνίσει. Πρέπει να υπάρχει ακριβής ενθύμηση. Μας διδάσκει ο Σιβ Μπάμπα, ο Εξαγνιστής. Ο Εξαγνιστής είναι ο ανώτερος απ' όλους, Εκείνος είναι ο Πατέρας και επίσης ο Δάσκαλος. Η πρώτη λέξη που αναδύεται πρέπει να είναι, Εξαγνιστής. Οι άνθρωποι θυμούνται Εκείνον και λένε: Ω Θεέ, Πατέρα, έλα! Έλα και δίδαξε μας Ράτζα Γιόγκα για άλλη μια φορά! Ο Πατέρας επίσης λέει: Εγώ σας διδάσκω εύκολη γνώση για άλλη μια φορά. Δεν τίθεται θέμα βιβλίων κλπ σε αυτό. Ωστόσο, οι άνθρωποι έχουν αναφέρει αυτά τα ονόματα. Τώρα σας διδάσκει ο Πατέρας για να σας κάνει άξιους. Δίδονται σε εσάς καινούρια σημεία κάθε μέρα. Η Γκίτα και η Γκρανθ κλπ. δεν περιλαμβάνουν προσθήκες και επεξεργασία (διορθώσεις). Λένε τα ίδια πράγματα. Εδώ ωστόσο, υπάρχουν προσθήκες και μερικά πράγματα επίσης διορθώνονται (edited). Σας δίδονται καινούρια σημεία κάθε μέρα. Αυτή η γνώση είναι θαυμάσια! Δεν περιλαμβάνεται σε καμιά γραφή. Η λαγνεία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Μιλάει ο Θεός: Να ξεχάσετε όλους, καθώς και τα δικά σας σώματα και να θυμόσαστε μόνο τον Έναν! Θα πάρω όλες εσάς τις ψυχές πίσω στο σπίτι. Είμαι η Αθάνατη Εικόνα, ο Θάνατος όλων των Θανάτων. Έχω έλθει για να πάρω όλα τα παιδιά στο σπίτι, έτσι πρέπει να είσαστε ευτυχισμένοι. Εσείς καταλαβαίνετε ότι τώρα πρόκειται να επιστρέψετε στο σπίτι. Να γίνετε γρήγορα έξυπνοι και να διεκδικήσετε την κληρονομιά σας από τον Μπάμπα. Μέχρι τότε, δεν θα αρχίσει ο πόλεμος. Ο Πατέρας λέει: Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρώτα θα λάβουν χώρα δοκιμές. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν έλθει οι κυβερνήτες. Εσείς επίσης μπορείτε να εξηγήσετε σχετικά με το Ρατζαστάν (Χώρα των Βασιλιάδων). Ρωτήστε αυτούς: Γνωρίζετε γιατί χρησιμοποιείται αυτός ο όρος Ρατζαστάν; Υπήρχε το βασίλειο της Λάκσμι και του Ναράγιαν στην Μπάρατ. Εκείνο το Ρατζαστάν (η Χώρα των Βασιλιάδων) πρέπει να ιδρυθεί για άλλη μια φορά και έτσι ιδρύεται τώρα. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό, αλλά μόνο όταν αυτό εισέλθει στις διάνοιές σας θα ανέβει ο υδράργυρος της ευτυχίας σας. Στο μονοπάτι της λατρείας, χτίζουν ναούς προς εκείνες τις θεότητες. Υπήρχε τόσος πολύς πλούτος στην Μπάρατ. Εμείς για άλλη μια φορά, κάνουμε αυτήν θεϊκή χώρα των βασιλιάδων. Ελάτε και καταλάβετε αυτά τα θέματα. Πρέπει να υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός εξηγώντας αυτά. Αυτό είναι επίσης ένα σεμινάριο. Ο Μπάμπα έχει εξηγήσει πώς πρέπει να κάνετε υπηρεσία. Οι κουμάρις, οι μητέρες και επίσης οι αδελφοί όλοι ακούνε μαζί. Ο ένας Θεός, όχι ο Κρίσνα, είναι ο Ύψιστος των Υψίστων. Έτσι, μπορείτε να εξηγήσετε σχετικά με το Ρατζαστάν. Οπωσδήποτε υπήρξε το Ρατζαστάν, η χώρα των βασιλιάδων, και έχουν χτιστεί ναοί προς αυτούς. Εμείς δημιουργούμε αυτό για άλλη μια φορά. Ο Πατέρας μας διδάσκει Ράτζα Γιόγκα. Και εσείς επίσης πρέπει να δοκιμάσετε αυτό. Μετά, για μισό κύκλο, δεν θα χρειάζεται να κλαίτε. Με το να ακολουθείτε το σρίματ του Ράμα, κατακτάτε τον Ράβαν. Αν αυτοί ακούσουν αυτά τα λόγια, θα τους αγγίξουν και εκείνοι που θα χτυπηθούν από το βέλος, θα έλθουν για να καταλάβουν. Ο Μπάμπα κάνει αυτό το απεριόριστο σεμινάριο κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα σεμινάριο ανάμεσα στις ψυχές και την Υπέρτατη Ψυχή. Άτσα.

Στα γλυκύτατα πολυαγαπημένα παιδιά που για πολύ καιρό είχαν χαθεί και τώρα ξαναβρέθηκαν, αγάπη, ενθύμηση και καλημέρα από τη Μητέρα, τον Πατέρα, τον ΜπαπΝτάντα. Ο πνευματικός Πατέρας λέει ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.

Ουσία για ντάρνα:
1. Για να ελευθερωθείτε από τα δεινά του κάρμα, να μένετε στην ενθύμηση του ενός Πατέρα. Να μη χάνετε το χρόνο σας με το να θυμόσαστε κάποιο σωματικό ον. Να κρατάτε πολύ καθαρή τη γραμμή της διάνοιάς σας.

2. Να τρώτε πολύ αγνό φαγητό. Όπως είναι το φαγητό είναι και ο νους. Έτσι, να μην τρώτε φαγητό μαγειρεμένο από ακάθαρτα άτομα. Πρέπει να κάνετε τη διάνοιά σας καθαρή.

Ευλογία:
Είθε να είσαστε διαρκώς πλούσιοι με πνευματική συμπόνια (sympathy) και να κάνετε όλους ικανοποιημένους με αυτήν.

Στον σημερινό κόσμο, υπάρχουν πολλοί με πλούτο, αλλά ο μεγαλύτερος πλούτος που χρειάζεται είναι η συμπόνια. Είτε πλούσιοι, είτε φτωχοί, οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν συμπόνια. Εσείς έχετε τον πλούτο της συμπόνιας και έτσι δεν πειράζει αν δεν δίνετε στους άλλους τίποτα άλλο, γιατί μπορείτε να κάνετε όλους ικανοποιημένους με συμπόνια. Η πνευματική σας συμπόνια είναι όσον αφορά τις πνευματικές σας επαφές (συνδέσεις). Με αυτή την πνευματική συμπόνια, μπορείτε να ικανοποιήσετε όλους, όσον αφορά το σώμα τους, το νου και τον πλούτο τους.

Σύνθημα:
Κάντε σύντροφό σας το θάρρος σε κάθε έργο και οπωσδήποτε θα είστε επιτυχημένοι.