12.11.20       Morning Greek Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Ουσία:
Γλυκά παιδιά, τα πράγματα που σας διδάσκει τώρα ο Πατέρας είναι η πηγή εισοδήματός σας για 21 γεννήσεις. Έτσι, να μελετάτε πολύ καλά και θα είσαστε διαρκώς ευτυχισμένοι.

Ερώτηση:
Γιατί μνημονεύεται η υπεραισθησιακή χαρά εσάς των παιδιών;

Απάντηση:
Επειδή μόνο εσείς παιδιά γνωρίζετε τον Πατέρα αυτήν την εποχή. Μόνο εσείς γνωρίζετε την αρχή, τη μέση και το τέλος του κόσμου από τον Πατέρα. Εσείς τώρα στέκεστε στην συμβολή, στο απεριόριστο. Γνωρίζετε ότι τώρα περνάτε απέναντι από το αλμυρό κανάλι στο γλυκό κανάλι του νέκταρ. Σας διδάσκει ο Ίδιος ο Θεός! Μόνο εσείς οι Μπράμινς βιώνετε αυτή την ευτυχία. Για αυτό είναι που μνημονεύεται μόνο η δική σας υπεραισθησιακή χαρά.

Ομ σάντι.
Ο απεριόριστος πνευματικός Πατέρας εξηγεί στα απεριόριστα πνευματικά παιδιά, δηλαδή Εκείνος σας δίνει τις οδηγίες Του. Εσείς οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι είσαστε ζωντανές υπάρξεις. Αλλά επίσης πρέπει να έχετε την πίστη ότι είσαστε ψυχές. Εμείς δε μελετάμε σε κανένα καινούργιο σχολείο. Ερχόμαστε εδώ για να μελετήσουμε κάθε 5000 χρόνια. Όταν ο Μπάμπα σας ρωτάει: Hρθατε να μελετήσετε εδώ πριν; όλοι απαντούν, Εμείς ερχόμαστε εδώ κάθε 5000 χρόνια στο Μπάμπα στην πιο εξυψωμένη εποχή της συμβολής. Εσείς το θυμόσαστε αυτό, δεν το θυμόσαστε; Ή το έχετε ξεχάσει; Οι μαθητές οπωσδήποτε θυμούνται το σχολείο τους. Ο στόχος και το αντικείμενό σας είναι το ίδιο. Οποιοσδήποτε γίνεται ένα παιδί του Μπάμπα, είτε είναι ηλικίας δύο ημερών, είτε κάποιος που έρχεται για πολύ καιρό, ο στόχος και το αντικείμενο είναι το ίδιο για όλους. Δε μπορεί να υπάρχει απώλεια για κανέναν. Υπάρχει ένα εισόδημα μέσω της μελέτης. Εκείνοι οι άνθρωποι κάθονται και λένε τη Γκράνθ (τη γραφή των Σιχ) μέσω της οποίας λαμβάνουν ένα εισόδημα και μετά είναι πολύ γρήγορα ικανοί να λάβουν τα προς το ζην. Κάποιοι γίνονται σάντους και κάθονται να αφηγούνται μια ή δύο γραφές και μπορούν να κερδίσουν ένα εισόδημα. Όλα αυτά είναι μία πηγή εισοδήματος. Θα πρέπει να υπάρχει ένα εισόδημα για τα πάντα. Εάν έχετε χρήματα μπορείτε να περιοδεύετε παντού. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι ο Μπάμπα σας δίνει μία πολύ καλή εκπαίδευση, μέσω της οποίας λαμβάνετε ένα εισόδημα για 21 γεννήσεις. Αυτό το εισόδημα είναι τέτοιο που εσείς γίνεστε παντοτινά ευτυχισμένοι. Εσείς δε θα αρρωσταίνετε ποτέ και θα παραμένετε αθάνατοι. Πρέπει να έχετε αυτή την πίστη. Με το να έχετε πίστη με αυτόν τον τρόπο επίσης θα έχετε ενθουσιασμό. Διαφορετικά θα συνεχίσετε να πνίγεστε σχετικά με το ένα ή το άλλο θέμα. Πρέπει διαρκώς να θυμόσαστε εσωτερικά ότι μελετάτε με τον απεριόριστο Πατέρα. Αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Αυτή είναι η Γκίτα. Υπάρχει η εποχή της Γκίτα. Αυτοί έχουν απλά ξεχάσει την πέμπτη εποχή. Αυτή η εποχή της συμβολής είναι πολύ σύντομη. Στην πραγματικότητα δεν είναι καν το ένα τέταρτο από τις άλλες εποχές. Μπορείτε να βρείτε το ποσοστό. Ο Πατέρας θα συνεχίζει να εξηγεί τα πάντα καθώς προοδεύετε περισσότερο. Όλα είναι προκαθορισμένα να εξηγηθούν σε εσάς από τον Πατέρα. Οι ρόλοι που είναι προκαθορισμένοι για όλες εσάς τις ψυχές επαναλαμβάνονται. Οτιδήποτε μαθαίνετε είναι επίσης μια επανάληψη. Εσείς παιδιά τώρα καταλαβαίνετε τη σημασία της επανάληψης. Οι ρόλοι σας αλλάζουν σε κάθε βήμα. Ένα δευτερόλεπτο δε μπορεί να είναι το ίδιο με το επόμενο. Ο χρόνος συνεχίζει να φεύγει κάνοντας τικ σαν μία ψείρα. Τικ, τικ τα δευτερόλεπτα περνάνε. Εσείς τώρα στέκεστε στο απεριόριστο. Κανένα άλλο ανθρώπινο ον δεν είναι στο απεριόριστο. Κανένας άλλος δεν έχει τη γνώση του απεριόριστου, δηλαδή τη γνώση της αρχής, της μέσης και του τέλους. Εσείς τώρα γνωρίζετε το μέλλον. Εμείς πηγαίνουμε στον καινούργιο κόσμο. Αυτή είναι η εποχή της συμβολής την οποία πρέπει να περάσουμε. Υπάρχει το αλμυρό κανάλι. Αυτό είναι το κανάλι του γλυκού νέκταρ. Το άλλο είναι του δηλητηρίου. Εμείς τώρα αφήνουμε τον ωκεανό του δηλητηρίου και πηγαίνουμε στον ωκεανό του γάλακτος. Αυτό είναι ένα απεριόριστο θέμα. Κανένας στον κόσμο δε γνωρίζει σχετικά με αυτά τα θέματα. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι; Μόνο εσείς γνωρίζετε ποιος ονομάζεται Θεός και ποιο ρόλο παίζει Εκείνος. Ένα από τα θέματα στη λίστα σας είναι: Ελάτε και εμείς θα σας πούμε τη βιογραφία του Υπέρτατου Πατέρα, της Υπέρτατης Ψυχής. Στην πραγματικότητα, είναι συνηθισμένο για τα παιδιά να λένε τη βιογραφία του πατέρα τους. Ωστόσο, Εκείνος ο Ένας, είναι ο Πατέρας όλων των πατέρων, αλλά ακόμα και εσείς, αυτό επίσης το καταλαβαίνετε κατά σειρά, ανάλογα με τις προσπάθειές σας. Εσείς τώρα πρέπει να δώσετε την ακριβή σύσταση του Πατέρα. Ο Πατέρας σας έχει δώσει τη σύστασή Του και αυτός είναι ο λόγος που εσείς μπορείτε να εξηγήσετε στους άλλους. Κανένας άλλος δε γνωρίζει τον απεριόριστο Πατέρα. Είναι επίσης μόνο στην εποχή της συμβολής που εσείς γνωρίζετε Εκείνον. Είτε τα ανθρώπινα όντα είναι θεότητες, είτε σούντρας, είτε είναι αγνά, είτε ακάθαρτα, κανένα δεν γνωρίζει Εκείνον. Μόνο εσείς οι Μπράμινς της εποχής της συμβολής γνωρίζετε Εκείνον. Επομένως, εσείς παιδιά θα πρέπει να έχετε τόση πολλή ευτυχία! Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει ο έπαινος: Εάν θέλετε να μάθετε σχετικά με την υπεραισθησιακή ευτυχία, ρωτήστε τους γκοπς και τις γκόπις. Ο Μπάμπα είναι ο Πατέρας, ο Δάσκαλος και επίσης ο Σάτγκουρου. Επομένως, εσείς πρέπει οπωσδήποτε να γράφετε τη λέξη Υπέρτατος. Κάποιες φορές εσείς παιδιά αυτό το ξεχνάτε. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να παραμένουν στις διάνοιες εσάς των παιδιών. Πρέπει οπωσδήποτε να γράψετε αυτή τη λέξη στον έπαινο του Σιβ Μπάμπα. Αυτό δεν το γνωρίζει κανένας, εκτός από εσάς. Αυτοί που μπορούν να το εξηγούν αυτό είσαστε εσείς, το οποίο σημαίνει ότι είναι η δική σας νίκη. Εσείς γνωρίζετε ότι ο απεριόριστος Πατέρας είναι ο Δάσκαλος όλων και ο Χορηγός της Ελευθέρωσης εν Ζωή για όλους. Εκείνος είναι ο Ένας ο οποίος μας δίνει απεριόριστη ευτυχία και απεριόριστη γνώση. Ακόμα και έτσι, εσείς ξεχνάτε έναν τέτοιο Πατέρα! Η Μάγια είναι τόσο δυνατή! Ο Θεός λέγεται ότι είναι γεμάτος δύναμη, αλλά και η Μάγια δεν είναι κάτι λιγότερο. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε το ακριβές νόημα του κόσμου. Στη Μάγια έχει επίσης δοθεί το όνομα Ράβαν. Υπάρχει το βασίλειο του Ράμα και το βασίλειο του Ράβαν. Εσείς πρέπει να το εξηγείτε αυτό με ακρίβεια. Εφόσον υπάρχει το βασίλειο του Ράμα, πρέπει επίσης να υπάρχει το βασίλειο του Ράβαν. Δε μπορεί να υπάρχει το βασίλειο του Ράμα συνέχεια. Ο απεριόριστος Πατέρας κάθεται εδώ και εξηγεί ποιος ιδρύει το βασίλειο του Ράμα, το βασίλειο του Σρι Κρίσνα. Εσείς πρέπει να επαινείτε τη χώρα της Μπάρατ πάρα πολύ. Η Μπάρατ ήταν η χώρα της αλήθειας. Εκείνη η χώρα επαινείται τόσο πολύ! Ο Πατέρας ήταν Εκείνος που την έκανε τέτοια. Εσείς αγαπάτε τον Πατέρα τόσο πολύ! Έχετε το στόχο και το αντικείμενο στις διάνοιές σας. Εσείς οι μαθητές επίσης καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχετε πνευματική μέθη με τη μελέτη σας. Πρέπει επίσης να νοιάζεστε για το χαρακτήρα σας. Η συνείδησή σας, σας λέει ότι εφόσον αυτή είναι η μελέτη του Θεού, δεν πρέπει να τη χάνετε ούτε για μία μέρα, ούτε και να αργείτε στην τάξη, αφού έχει φτάσει ο δάσκαλός σας. Είναι προσβολή να φτάσετε στην τάξη μετά από το δάσκαλό σας. Όταν οι μαθητές φτάνουν μετά από το δάσκαλό τους στο σχολείο, τους λέγεται να μείνουν έξω από την αίθουσα. Ο Μπάμπα σας δίνει το παράδειγμα της παιδικής του ηλικίας: Ο δάσκαλός μου ήταν πολύ αυστηρός. Αυτός δε μας άφηνε ποτέ να μπούμε στην τάξη. Εδώ, πολλοί έρχονται αργά. Τα υπάκουα παιδιά που κάνουν υπηρεσία οπωσδήποτε είναι αγαπητά από τον Πατέρα. Εσείς τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η αρχική, αιώνια θρησκεία των θεοτήτων. Πότε ιδρύθηκε αυτή η θρησκεία; Αυτό δεν εισέρχεται στη διάνοια κανενός. Αυτό επίσης γλιστράει από τη διάνοιά σας ξανά και ξανά. Τώρα κάνετε προσπάθεια να γίνετε θεότητες. Ποιος σας διδάσκει; Ο Ίδιος ο Υπέρτατος Πατέρας, η Υπέρτατη Ψυχή. Εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η Μπράμιν σας οικογένεια. Δεν υπάρχει καμία δυναστεία. Αυτή είναι η πιο εξυψωμένη Μπράμιν οικογένεια. Ο Πατέρας είναι επίσης ο πιο εξυψωμένος από όλους, έτσι δεν είναι; Εκείνος είναι ο Ύψιστος των Υψίστων. Επομένως το εισόδημά που δίνει Εκείνος είναι οπωσδήποτε το ύψιστο. Μόνο Εκείνος πρέπει να ονομάζεται Σρι Σρι. Εκείνος σας κάνει εξυψωμένους. Μόνο εσείς τα παιδιά γνωρίζετε ποιος σας κάνει εξυψωμένους. Κανείς άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εσείς λέτε: Ο Πατέρας μας είναι ο Πατέρας, ο Δάσκαλος και ο Σάτγκουρου και μας διδάσκει. Εμείς είμαστε ψυχές. Ο Πατέρας υπενθυμίζει σε μας τις ψυχές: Είσαστε τα παιδιά Μου. Αυτή είναι μία αδελφότητα, δεν είναι; Αυτοί θυμούνται τον Πατέρα και καταλαβαίνουν ότι ο Πατέρας είναι ασώματος και έτσι οι ψυχές επίσης σίγουρα θα είναι ασώματες. Μία ψυχή αφήνει το σώμα της, λαμβάνει ένα άλλο και συνεχίζει να παίζει το ρόλο της. Αντί για ψυχές, οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους σώματα. Αυτοί έχουν ξεχάσει ότι είναι ψυχές. Εγώ αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Όλες εσείς οι ψυχές είσαστε σάλιγκραμς. Εγώ είμαι ο Υπέρτατος Πατέρας, το οποίο σημαίνει η Υπέρτατη Ψυχή. Εκείνος δεν έχει κανένα άλλο όνομα. Το όνομα της Υπέρτατης Ψυχής είναι Σίβα. Όλοι εσείς είσαστε επίσης ψυχές, όπως Εκείνος, αλλά ονομάζεστε σάλιγκραμς. Στο Ναό του Σίβα αυτοί έχουν τοποθετήσει πολλά σάλιγκραμς. Όταν αυτοί λατρεύουν το Σίβα, λατρεύουν ταυτόχρονα και τα σάλιγκραμς. Αυτός είναι ο λόγος που ο Μπάμπα έχει εξηγήσει ότι εσείς οι ψυχές και τα σώματά σας λατρεύονται και τα δύο. Εφόσον Εγώ δεν έχω ένα σώμα, λατρεύεται μόνο ο εαυτός Μου η ψυχή. Εσείς γίνεστε τόσο εξυψωμένοι! Ο Μπάμπα είναι πολύ ευχαριστημένος. Κάποιες φορές, ένας πατέρας είναι φτωχός και το παιδί του μελετάει και επιτυγχάνει μία υψηλή θέση. Αυτοί γίνονται κάτι από το τίποτα. Ο Πατέρας επίσης καταλαβαίνει ότι ήσασταν τόσο εξυψωμένοι. Μετά γίνατε ορφανοί επειδή δε γνωρίζατε τον Πατέρα σας. Εσείς τώρα ανήκετε στον Πατέρα. Επομένως γίνεστε οι κύριοι ολόκληρου του κόσμου. Ο Πατέρας λέει: Εσείς με αποκαλείτε Ουράνιο Θεό, Πατέρα. Γνωρίζετε ότι ο παράδεισος ιδρύεται τώρα. Η διάνοια κανενός, εκτός από τη δική σας, δεν έχει την επίγνωση του τι συμβαίνει εκεί. Είναι μόνο στις διάνοιες εσάς των παιδιών ότι ήσασταν οι κύριοι του κόσμου και ότι τώρα γίνεστε ξανά αυτό. Οι υπήκοοι επίσης θα λένε ότι είναι κυρίαρχοι. Αυτά τα πράγματα είναι μόνο στις διάνοιες εσάς των παιδιών. Επομένως, εσείς θα πρέπει να έχετε τόση πολλή ευτυχία! Έχοντας ακούσει αυτά τα πράγματα, εσείς θα πρέπει να τα λέτε στους άλλους. Αυτός είναι ο λόγος που ανοίγουν κέντρα και μουσεία. Οτιδήποτε συνέβη στον προηγούμενο κύκλο θα συνεχίσει να συμβαίνει. Πολλοί άνθρωποι θα προσφερθούν να ανοίξουν ένα μουσείο ή ένα κέντρο για εσάς. Θα αναδυθούν πολλοί. Τα κόκαλα όλων θα συνεχίσουν να μαλακώνουν. Εσείς συνεχίζετε να μαλακώνετε τα κόκαλα ολόκληρου του κόσμου. Υπάρχει τόση πολλή δύναμη στη γιόγκα σας. Ο Πατέρας λέει: Εσείς έχετε πολλή δύναμη. Προετοιμάστε φαγητό σε γιόγκα, ταΐστε τους άλλους σε εκείνο το στάδιο και οι διάνοιές τους θα έλκονται προς αυτή την κατεύθυνση. Οι άνθρωποι στο μονοπάτι της λατρείας τρώνε ακόμα και από το πιάτο του γκουρού τους. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τόση πολλή επέκταση στο μονοπάτι της λατρείας που δε μπορείτε καν να την περιγράψετε! Αυτός είναι ο Σπόρος και αυτό είναι το δένδρο. Εσείς μπορείτε να μιλάτε για το Σπόρο, αλλά εάν κάποιος ζητούσε από κάποιον άλλο να μετρήσει τα φύλλα κανένας δε θα μπορούσε να το κάνει. Υπάρχουν αμέτρητα φύλλα. Σε ένα σπόρο δεν υπάρχει κανένα σημάδι από φύλλα. Αυτό είναι ένα θαύμα! Αυτό επίσης ονομάζεται φύση. Η ζωή όλων των εντόμων είναι τόσο θαυμάσια! Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη από έντομα και απλώς δείτε πώς δημιουργούνται αυτά. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο δράμα. Αυτό λέγεται ότι είναι η φύση. Αυτό το έργο είναι προκαθορισμένο. Τι θα δείτε στη χρυσή εποχή; Τα πάντα εκεί θα είναι καινούργια. Οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει εκεί. Ο Μπάμπα έχει εξηγήσει ότι το παγόνι ονομάζεται το εθνικό πουλί της Μπάρατ, επειδή ένα φτερό παγονιού απεικονίζεται στο στέμμα του Σρι Κρίσνα. Τα αρσενικά και τα θηλυκά παγόνια είναι πολύ όμορφα. Η δημιουργία τους λαμβάνει χώρα μέσω των δακρύων και είναι για αυτό που ονομάζεται το εθνικό πουλί. Υπάρχουν επίσης όμορφα πουλιά στο εξωτερικό. Τα μυστικά της αρχής, της μέσης και του τέλους ολόκληρου του κόσμου έχουν εξηγηθεί τώρα σε σας τα παιδιά. Αυτό δεν το γνωρίζει κανένας άλλος. Πείτε τους: Εμείς θα σας πούμε τη βιογραφία του Υπέρτατου Πατέρα, της Υπέρτατης Ψυχής. Εφόσον υπάρχει ο Δημιουργός, θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δημιουργία Του. Εμείς γνωρίζουμε την ιστορία και τη γεωγραφία της. Γνωρίζουμε το ρόλο που παίζει ο Ύψιστος των Υψίστων Πατέρας. Ο κόσμος δε γνωρίζει τίποτα για όλα αυτά. Αυτός ο κόσμος είναι πολύ βρώμικος. Στις μέρες μας, το να είσαι όμορφος είναι επίσης ένα πρόβλημα. Απλώς κοιτάξτε πώς απαγάγουν τα παιδιά! Εσείς παιδιά θα πρέπει να έχετε απαρέσκεια για αυτόν τον γεμάτο ελαττώματα κόσμο. Αυτός είναι ένας βρώμικος κόσμος και αυτό ένα βρώμικο σώμα. Εμείς πρέπει να θυμόμαστε τον Πατέρα και να κάνουμε τις ψυχές μας αγνές. Ήμασταν σάτοπρανταν και ευτυχισμένοι. Τώρα που είμαστε τάμοπρανταν είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να γίνουμε σάτοπρανταν για μία ακόμη φορά. Εσείς θέλετε να γίνετε αγνοί από ακάθαρτοι. Παρόλο που τραγουδούν Εσύ είσαι ο Εξαγνιστής των ακάθαρτων δεν έχουν απαρέσκεια (για την ακαθαρσία). Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι αυτός ο κόσμος είναι βρώμικος. Στον καινούργιο κόσμο θα λάβουμε όμορφα σώματα. Εμείς τώρα γινόμαστε οι κύριοι της χώρας της αθανασίας. Εσείς παιδιά πρέπει πάντα να παραμένετε ευτυχισμένα και χαρούμενα. Εσείς παιδιά είσαστε πολύ γλυκά. Ο Πατέρας έρχεται και συναντά τα ίδια παιδιά κάθε 5000 χρόνια, έτσι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ευτυχία. Εγώ έχω έρθει για να συναντήσω εσάς τα παιδιά για μία ακόμη φορά. Άτσα.

Στα γλυκύτατα, πολυαγαπημένα παιδιά, που είχαν χαθεί για πολύ καιρό και τώρα ξαναβρέθηκαν, αγάπη, ενθύμηση και καλημέρα, από τη Μητέρα, τον Πατέρα, το ΜπάπΝτάντα. Ο πνευματικός Πατέρας λέει ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.

Ουσία για ντάρνα:
1. Εμείς είμαστε οι μαθητές του Θεού. Επομένως, πρέπει να έχουμε την μέθη της μελέτης και επίσης να ενδιαφερόμαστε για το χαρακτήρα μας. Μη χάνετε αυτή τη μελέτη ούτε για μία ημέρα. Μην προσβάλλετε το Δάσκαλο με το να έρχεστε αργά στην τάξη.

2. Ας έχετε απαρέσκεια για αυτόν τον γεμάτο ελαττώματα, βρώμικο κόσμο. Να κάνετε προσπάθεια για να κάνετε τον εαυτό σας, την ψυχή, αγνή και σάτοπρανταν, με το να έχετε ενθύμηση του Πατέρα. Πάντα ας παραμένετε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.

Ευλογία:
Είθε να παραμένετε ελεύθεροι από καρμικά δεσμά και να γίνετε διπλά ανάλαφροι και φωτεινοί ενώ κάνετε υπηρεσία μέσω του οχήματος του αιθέριου σας σώματος.

Όπως παραμένετε απασχολημένοι με το να κάνετε φυσική Θεϊκή υπηρεσία με το φυσικό σας σώμα, με τον ίδιο τρόπο επίσης ταυτόχρονα πρέπει να κάνετε αιθέρια υπηρεσία με το αιθέριο σας σώμα. Όπως αναπτύχθηκε η ίδρυση μέσω του Μπράμα, με τον ίδιο τρόπο, με αυτή τη χρήση του αιθέριου σας σώματος και το βλέμμα της συνδυασμένης Σιβ- Σάκτι μορφής σας, θα λάβει χώρα το έργο των οραμάτων και το να δίνετε το μήνυμα. Ωστόσο, για να κάνετε αυτήν την υπηρεσία, πρέπει να παραμένετε διαρκώς ελεύθεροι από καρμικά δεσμά και να είστε διπλά ανάλαφροι και φωτεινοί ακόμη και ενώ εργάζεστε.

Σύνθημα:
Η τύχη του να είστε σεβαστοί από όλους είναι βυθισμένη στην απάρνηση του σεβασμού.