18.07.20       Morning Greek Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Ουσία:
Γλυκά παιδιά, εσείς είσαστε ο διπλά μη- βίαιος πνευματικός στρατός. Πρέπει να ιδρύσετε το θεϊκό σας βασίλειο με το να ακολουθείτε το σρίματ.

Ερώτηση:
Για ποιο πράγμα πρέπει να προειδοποιείτε όλους, εσείς πνευματικοί υπηρέτες;

Απάντηση:
Να προειδοποιείτε όλους: Αυτή είναι η εποχή εκείνου του ίδιου Πολέμου της Μαχαμπάρατ. Αυτός ο παλιός κόσμος τώρα πρόκειται να καταστραφεί. Ο Πατέρας εμπνέει την ίδρυση του καινούριου κόσμου. Μετά από την καταστροφή, θα υπάρξουν κραυγές νίκης. Πρέπει να μαζευόσαστε όλοι μαζί και να συζητάτε πώς να δώσετε σε όλους τη σύσταση του Πατέρα πριν να λάβει χώρα η καταστροφή.

Τραγούδι:
Χάσατε τη νύχτα στον ύπνο και τη μέρα τρώγοντας!

Ομ σάντι.
Ο Πατέρας εξηγεί ότι ο Θεός είναι ο Ύψιστος των Υψίστων. Τότε, επειδή είσαστε ένας στρατός, Εκείνος μπορεί επίσης να ονομαστεί Ταξίαρχος. Ποιος είναι ο Υπέρτατος Ταξίαρχος; Γνωρίζετε ότι υπάρχουν δύο είδη στρατών. Εκείνοι είναι φυσικοί στρατοί, ενώ εσείς είσαστε ένας πνευματικός στρατός. Εκείνοι οι στρατοί είναι περιορισμένοι, ενώ εσείς είσαστε ένας απεριόριστος στρατός. Εσείς έχετε διοικητές, στρατηγούς και επίσης λοχαγούς. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι ιδρύετε το βασίλειό σας με το να ακολουθείτε το σρίματ. Δεν τίθεται θέμα πολέμου κλπ. Εμείς για άλλη μια φορά ιδρύουμε το θεϊκό μας βασίλειο σε ολόκληρο τον κόσμο, με το να ακολουθούμε το σρίματ. Παίζουμε αυτόν τον ρόλο σε κάθε κύκλο. Όλα εκείνα τα θέματα είναι απεριόριστα. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν σε εκείνες τις μάχες. Ο Πατέρας είναι ο Ύψιστος των Υψίστων. Εκείνος επίσης ονομάζεται Μάγος, Έμπορος Κοσμημάτων και Ωκεανός της Γνώσης. Ο έπαινος του Πατέρα είναι απεριόριστος. Απλά οι διάνοιές σας πρέπει να έχουν την ενθύμηση του Πατέρα. Η Μάγια σας κάνει να ξεχνάτε να έχετε την ενθύμηση Εκείνου. Εσείς είσαστε ο διπλά μη- βίαιος πνευματικός στρατός. Το μόνο σας ενδιαφέρον είναι πώς να ιδρύσετε το βασίλειό σας. Το δράμα οπωσδήποτε θα σας κάνει να κάνετε αυτό. Πρέπει να κάνετε προσπάθεια, έτσι δεν είναι; Εσείς καλά παιδιά πρέπει να συζητάτε αυτό αναμεταξύ σας. Ο πόλεμος σας με τη Μάγια θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Γνωρίζετε επίσης, ότι οπωσδήποτε θα συμβεί ο μεγάλος Πόλεμος της Μαχαμπάρατ. Πώς αλλιώς θα λάβει χώρα η καταστροφή του παλιού κόσμου; Ο Μπάμπα μας δίνει σρίματ. Εμείς παιδιά πρέπει να ιδρύσουμε για άλλη μια φορά το βασίλειό μας. Αφού αποτελειώσει αυτός ο παλιός κόσμος, θα υπάρξουν κραυγές νίκης στην Μπάρατ. Εσείς έχετε γίνει όργανα για αυτό. Έτσι, να συναντιέστε και να συζητάτε αναμεταξύ σας τρόπους για να κάνετε υπηρεσία, ώστε να μπορέσετε να δώσετε σε όλους το μήνυμα του Πατέρα, ότι αυτός ο παλιός κόσμος θα καταστραφεί. Ο Πατέρας ιδρύει τον καινούριο κόσμο. Όταν ένας φυσικός πατέρας χτίσει ένα καινούριο σπίτι, τα παιδιά του γίνονται ευτυχισμένα. Εκείνο είναι ένα περιορισμένο θέμα, ενώ αυτό είναι ένα θέμα ολόκληρου του κόσμου. Ο καινούριος κόσμος ονομάζεται χρυσή εποχή και ο παλιός κόσμος ονομάζεται σιδερένια εποχή. Τώρα είναι ο παλιός κόσμος. Έτσι πρέπει να γνωρίζετε πότε και πώς ιδρύει ο Πατέρας τον καινούριο κόσμο. Εκείνοι από εσάς που το γνωρίζουν αυτό, το γνωρίζουν κατά σειρά, ανάλογα με την προσπάθεια που κάνουν. Ο σπουδαιότερος απ' όλους είναι ο Πατέρας. Μετά υπάρχουν οι υπόλοιποι κατά σειρά, οι οδηγοί των ελεφάντων, το ιππικό και το πεζικό. Αναφέρονται οι διοικητές και οι στρατηγοί, σαν παραδείγματα για να εξηγηθεί σε εσάς. Εσείς παιδιά πρέπει να συναντιέστε μεταξύ σας και να συζητάτε τρόπους για να δίνετε τη σύσταση του Πατέρα. Αυτή είναι πνευματική υπηρεσία. Πώς μπορούμε να προειδοποιήσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας και να τους πούμε ότι τώρα έχει έλθει ο Πατέρας για να ιδρύσει τον καινούριο κόσμο; Τώρα στέκεται μπροστά σας η καταστροφή του παλιού κόσμου. Αυτός είναι ο ίδιος Πόλεμος της Μαχαμπάρατ. Τα ανθρώπινα όντα δεν γνωρίζουν καν τι συμβαίνει μετά τον Πόλεμο της Μαχαμπάρατ. Εσείς νιώθετε ότι τώρα γινόσαστε τα πιο εξυψωμένα ανθρώπινα όντα σε αυτήν την εποχή της συμβολής. Ο Πατέρας έχει έλθει για να κάνει εσάς τα πιο εξυψωμένα ανθρώπινα όντα. Δεν τίθεται θέμα πολέμου σε αυτό. Ο Πατέρας εξηγεί: Παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένα αγνό άτομο σε αυτόν τον ακάθαρτο κόσμο και δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένα ακάθαρτο άτομο στον αγνό κόσμο. Κανείς δεν καταλαβαίνει ένα τόσο μικρό θέμα! Εξηγούνται σε εσάς παιδιά στην ουσία, όλες οι εικόνες κλπ. Οτιδήποτε κάνουν οι άνθρωποι στο μονοπάτι της λατρείας, όπως οι ψαλμωδίες, οι μετάνοιες, οι δωρεές και η φιλανθρωπία κλπ, φέρνουν σε αυτούς ευτυχία που είναι προσωρινή όπως τα περιττώματα ενός κόρακα. Ωστόσο, μόνο όταν έλθετε εδώ και καταλάβετε αυτά τα πράγματα, μπορείτε μετά να τα διατηρήσετε στις διάνοιές σας. Τώρα είναι το βασίλειο της λατρείας. Δεν υπάρχει η παραμικρή γνώση. Όπως δεν υπάρχει κανένας αγνός σε αυτόν τον ακάθαρτο κόσμο, έτσι επίσης κανείς εκτός από τον Έναν, δεν έχει αυτήν τη γνώση. Οι Βέδας και οι γραφές κλπ. όλες ανήκουν στο μονοπάτι της λατρείας. Εσείς πρέπει να κατεβείτε τη σκάλα. Τώρα έχετε γίνει Μπράμινς. Αυτός ο στρατός είναι κατά σειρά. Οι κυριότεροι, όπως οι ταξίαρχοι, οι διοικητές και οι στρατηγοί κλπ, πρέπει να συναντιούνται αναμεταξύ τους και να συζητούν πώς να δώσουν το μήνυμα του Μπάμπα. Έχει εξηγηθεί σε εσάς παιδιά ότι ο Αγγελιοφόρος, ο Δάσκαλος και ο Γκουρού είναι όλοι Ένας. Όλοι οι άλλοι ανήκουν στο μονοπάτι της λατρείας. Μόνο εσείς είσαστε στην εποχή της συμβολής. Ο στόχος και το αντικείμενο τού να γίνετε Λάκσμι και Ναράγιαν είναι τελείως ακριβής. Στο μονοπάτι της λατρείας αυτοί διηγούνται την ιστορία του αληθινού Ναράγιαν, την ιστορία του τρίτου ματιού και την ιστορία της αθανασίας. Τώρα ο Πατέρας λέει σε εσάς την ιστορία του αληθινού Ναράγιαν. Στο μονοπάτι της λατρείας, τα πάντα είναι ένα θέμα του παρελθόντος. Αυτοί χτίζουν ναούς κλπ για οποιονδήποτε ήλθε και έφυγε. Με τον ίδιο τρόπο, τώρα σας διδάσκει ο Σιβ Μπάμπα και μετά, στο μονοπάτι της λατρείας, θα χτιστούν, μνημεία αυτού. Στη χρυσή εποχή, δεν υπάρχουν εικόνες του Σίβα, ή της Λάκσμι και του Ναράγιαν κλπ. Η γνώση είναι τελείως διαφορετική από τη λατρεία. Μόνο εσείς έχετε αυτήν τη γνώση. Αυτός είναι ο λόγος που έχει πει ο Πατέρας: Να μην ακούτε το κακό, να μη μιλάτε το κακό...Εσείς παιδιά τώρα είσαστε τόσο ευτυχισμένα επειδή ιδρύεται ο καινούριος κόσμος. Ο Μπάμπα για άλλη μια φορά μας δίνει οδηγίες για την ίδρυση της χώρας της ευτυχίας. Η νούμερο ένα οδηγία είναι, ότι πρέπει να γίνετε αγνοί. Όλοι είναι ακάθαρτοι. Τα καλά παιδιά πρέπει να συναντιούνται μεταξύ τους και να συζητούν πώς να αυξήσουν την υπηρεσία και πώς να δώσουν το μήνυμα του Πατέρα στους φτωχούς. Ο Πατέρας έχει έλθει όπως έκανε και στον προηγούμενο κύκλο. Εκείνος λέει: Να θεωρείτε τον εαυτό σας μια ψυχή και να θυμόσαστε Εμένα! Οπωσδήποτε πρέπει να ιδρυθεί το βασίλειο. Αυτοί οπωσδήποτε θα καταλάβουν αυτό. Εκείνοι που δεν ανήκουν στη θρησκεία των θεοτήτων δεν θα το καταλάβουν αυτό. Στην ώρα της καταστροφής, αυτοί έχουν διάνοιες που δεν έχουν αγάπη για τον Θεό. Εσείς παιδιά γνωρίζετε ότι ανήκετε στον Άρχοντα και στον Κύριο. Έτσι δεν πρέπει ούτε να πέφτετε στο ελάττωμα, ούτε να μαλώνετε ή να φιλονικείτε. Η Μπράμιν θρησκεία σας είναι πολύ εξυψωμένη. Αυτοί ανήκουν στη θρησκεία των σούντρα, ενώ εσείς ανήκετε στη θρησκεία των Μπράμινς. Εσείς είσαστε η κορυφή (ο κότσος) και αυτοί είναι τα πόδια. Πάνω από την κορυφή (κότσο) υπάρχει μόνο ο ασώματος Θεός, ο Ύψιστος των Υψίστων. Επειδή κανείς δεν μπορεί να δει Εκείνον με αυτά τα φυσικά μάτια, ο Σιβ Μπάμπα δεν παρουσιάζεται στην εικόνα της ποικίλης μορφής, ούτε παρουσιάζεται η κορυφή (οι Μπράμινς). Αυτοί μιλούν μόνο για τις θεότητες, τους πολεμιστές, τους εμπόρους και τους σούντρας. Εκείνοι που γίνονται θεότητες, μετά λαμβάνουν επαναγέννηση και γίνονται πολεμιστές, έμποροι και σούντρας. Κανείς δεν καταλαβαίνει το συμβολισμό της εικόνας της ποικίλης μορφής. Εσείς τώρα την καταλαβαίνετε. Έτσι, πρέπει να φτιάξετε τη σωστή εικόνα. Παρουσιάζεται ο Σιβ Μπάμπα και επίσης εσείς Μπράμινς. Τώρα πρέπει να δώσετε σε όλους το μήνυμα: Να θεωρείτε τον εαυτό σας μια ψυχή και να θυμόσαστε τον Πατέρα! Είναι καθήκον σας να δώσετε αυτό το μήνυμα. Όπως ο έπαινος του Πατέρα είναι απεριόριστος, έτσι η Μπάρατ επίσης επαινείται πολύ. Αν κάποιος άκουγε αυτήν τη γνώση για επτά μέρες, αυτή θα καθόταν στη διάνοιά του. Αυτοί λένε ότι δεν έχουν χρόνο. Ω! Μα εσείς επικαλούσασταν για μισό κύκλο και Εκείνος τώρα έχει έλθει εδώ με πρακτικό τρόπο. Ο Πατέρας πρέπει να έλθει εδώ στο τέλος (του κύκλου). Μόνο εσείς Μπράμινς το καταλαβαίνετε αυτό, κατά σειρά, ανάλογα με την προσπάθεια που κάνετε. Μόλις αρχίσατε να μελετάτε αυτήν τη γνώση, αναπτύξατε την πίστη, ότι τώρα έχει έλθει ο Πολυαγαπημένος τον οποίον επικαλούσασταν. Εκείνος σίγουρα πρέπει να έλθει στο σώμα κάποιου. Εκείνος δεν έχει ένα δικό Του σώμα. Ο Πατέρας λέει: Εγώ εισέρχομαι σε αυτόν εδώ, και δίνω σε εσάς παιδιά τη γνώση του παγκόσμιου κύκλου, του Δημιουργού και της δημιουργίας. Κανείς άλλος δεν την γνωρίζει αυτήν. Αυτή είναι μια μελέτη. Ο Μπάμπα την κάνει πολύ εύκολη και την εξηγεί σε εσάς. Ο Μπάμπα λέει: Εγώ σας κάνω τόσο πλούσιους! Κανείς δεν είναι τόσο αγνός και τόσο ευτυχισμένος όσο είσαστε σε κάθε κύκλο. Εσείς παιδιά αυτήν την εποχή δωρίζετε αυτήν τη γνώση σε όλους. Ο Πατέρας δωρίζει σε εσάς πετράδια. Μετά εσείς τα δωρίζετε στους άλλους. Εσείς κάνετε την Μπάρατ παράδεισο. Ακολουθείτε το σρίματ και κάνετε την Μπάρατ παράδεισο, χρησιμοποιώντας το σώμα σας, το νου και τον πλούτο σας. Αυτό είναι ένα τόσο εξυψωμένο έργο. Είσαστε ένας αφανής στρατός. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτό. Εσείς γνωρίζετε ότι διεκδικείτε την κυριαρχία πάνω στον κόσμο και γινόσαστε εξυψωμένοι με το να ακολουθείτε το σρίματ. Ο Πατέρας λέει: Τώρα διαρκώς να θυμόσαστε Εμένα μόνο! Ο Κρίσνα δεν θα μπορούσε να πει αυτό. Αυτός ήταν ένας πρίγκιπας. Εσείς γινόσαστε πρίγκιπες. Στη χρυσή και στην ασημένια εποχή, υπάρχει το αγνό οικογενειακό μονοπάτι. Οι ακάθαρτοι βασιλιάδες λατρεύουν τα είδωλα του αγνού Βασιλιά Ναράγιαν και της αγνής Βασίλισσας Λάκσμι. Πρώτα υπάρχει το βασίλειο του μονοπατιού της αγνής οικογένειας και μετά το βασίλειο του μονοπατιού της ακάθαρτης οικογένειας. Υπάρχει μισό-μισό, μέρα και νύχτα. Αν ήταν ένα θέμα εκατοντάδων χιλιάδων ετών, τότε δεν θα μπορούσε να ήταν μισό- μισό. Αν ήταν εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων, ο πληθυσμός της Ινδουιστικής θρησκείας, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι η θρησκεία των θεοτήτων, θα ήταν πολύ περισσότερος. Θα υπήρχαν αμέτρητοι Ινδουιστές. Στο παρόν, ακόμη κάνουν μια απογραφή πληθυσμού. Αυτό είναι καθορισμένο στο δράμα και θα συμβεί ξανά. Ο θάνατος στέκεται μόλις μπροστά. Θα υπάρξει ο ίδιος Πόλεμος της Μαχαμπάρατ. Έτσι να συναντιέστε και να κάνετε σχέδια για την υπηρεσία. Εσείς συνεχίζετε να κάνετε υπηρεσία. Δημιουργείτε καινούριες εικόνες και κάνετε εκθέσεις. ΟΚ, τι πρέπει να κάνετε τώρα; Άτσα, να δημιουργήσετε ένα πνευματικό μουσείο. Όταν το δουν οι άνθρωποι θα το προτείνουν στους άλλους. Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι βάζουν χρήματα στην άκρη για δωρεές. Οι πλούσιοι βάζουν στην άκρη περισσότερα χρήματα. Το ίδιο είναι και εδώ. Μερικοί δίνουν χίλια και άλλοι δίνουν λιγότερα. Κάποιοι στέλνουν μόνο δύο ρουπίες. Αυτοί λένε: Χρησιμοποιείστε μια ρουπία για να βάλετε ένα τούβλο στο όνομά μου και να συσσωρεύσω την άλλη ρουπία για 21 γεννήσεις. Αυτό είναι αφανές. Μια ρουπία κάποιου φτωχού είναι ίση με χίλιες κάποιου πλούσιου. Εφόσον οι φτωχοί έχουν λίγα, τι μπορούν να κάνουν; Υπάρχει ένας λογαριασμός. Οι επιχειρηματίες επίσης βάζουν κάτι στην άκρη για δωρεά. Τι πρέπει να γίνει τώρα; Να βοηθήσετε τον Πατέρα! Μετά ο Πατέρας θα σας δώσει το αντάλλαγμα αυτού για 21 γεννήσεις. Ο Πατέρας έρχεται και βοηθά τους φτωχούς. Αυτός ο κόσμος δεν θα παραμείνει πλέον. Τα πάντα θα γίνουν σκόνη. Εσείς γνωρίζετε ότι πρέπει να λάβει χώρα η ίδρυση όπως έκανε και στον προηγούμενο κύκλο. Ο ασώματος Πατέρας λέει: Παιδιά, να απαρνηθείτε όλες τις σωματικές θρησκείες σας και να θυμόσαστε τον έναν Πατέρα. Αυτός ο Μπράμα είναι επίσης μέρος της δημιουργίας. Ποιανού παιδί είναι ο Μπράμα; Ποιος δημιούργησε εκείνον; Πώς δημιουργήθηκαν ο Μπράμα, ο Βίσνου και ο Σάνκαρ; Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά. Ο Πατέρας έρχεται και εξηγεί την αλήθεια. Ο Μπράμα οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει στον ανθρώπινο κόσμο. Μνημονεύεται η δυναστεία του Μπράμα. Κανείς δεν γνωρίζει πώς ο Θεός δημιουργεί τον ανθρώπινο κόσμο. Ο Μπράμα πρέπει να υπάρχει εδώ, έτσι δεν είναι; Ο Πατέρας λέει: Αυτός στου οποίου το σώμα έχω εισέλθει τώρα, είναι στην τελευταία από τις πολλές του γεννήσεις. Αυτός έχει λάβει τις πλήρεις 84 γεννήσεις. Ο Μπράμα δεν είναι ο Δημιουργός. Μόνο ο ασώματος Ένας είναι ο Δημιουργός. Οι ψυχές επίσης είναι ασώματες. Αυτές είναι αιώνιες. Κανείς δεν δημιούργησε αυτές. Έτσι, από πού ήλθε ο Μπράμα; Ο Πατέρας λέει: Εγώ εισήλθα σε αυτόν και άλλαξα το όνομά του. Επίσης άλλαξαν τα ονόματα εσάς των Μπράμινς. Εσείς είστε Ρατζ Ρίσις. Στην αρχή, απαρνηθήκατε τα πάντα και ήρθατε και μείνατε με τον Πατέρα. Έτσι, άλλαξαν τα ονόματά σας. Μετά, επειδή η Μάγια έφαγε μερικούς από εσάς, ο Μπάμπα σταμάτησε να δημιουργεί το κομποσκοίνι και να δίνει καινούρια ονόματα. Στις μέρες μας υπάρχει πολλή εξαπάτηση από κάθε άποψη. Εξαπατούν ακόμη και με το γάλα. Δεν μπορείτε απλά να πάρετε κάτι αληθινό. Εξαπατούν ακόμη και τον Πατέρα. Άρχισαν να αποκαλούν τους εαυτούς τους Θεό. Εσείς παιδιά τώρα καταλαβαίνετε το τι είναι μια ψυχή και τι είναι η Υπέρτατη Ψυχή. Αυτό είναι κατά σειρά, ανάλογα με την προσπάθεια που κάνει ο καθένας από εσάς. Ο Πατέρας γνωρίζει πόσο μελετά ο καθένας από εσάς και διδάσκει τους άλλους και τι θέση θα λάβετε μετά. Έχετε την πίστη ότι γινόσαστε οι εστεμμένοι πρίγκιπες του κόσμου από τον Πατέρα. Έτσι, πρέπει να κάνετε ανάλογη προσπάθεια και να δείξετε σε όλους ότι γινόσαστε εστεμμένοι πρίγκιπες. Ήσασταν γύρω στον κύκλο των 84 γεννήσεων και τώρα γινόσαστε αυτό ξανά. Αυτή είναι η κόλαση. Δεν έχει μείνει εδώ τίποτα. Τώρα έχει έλθει ο Πατέρας και γεμίζει το θησαυροφυλάκιό σας και απομακρύνει όλη τη λύπη σας. Να ρωτήσετε όλους: Έχετε έλθει εδώ για να γεμίσετε το θησαυροφυλάκιό σας, έτσι δεν είναι; Δεν μπορεί να υπάρξει θάνατος στη χώρα της αθανασίας. Ο Πατέρας έχει έλθει για να απομακρύνει τη λύπη σας και να γεμίσει το θησαυροφυλάκιό σας (το ταμείο σας). Εκείνη είναι η χώρα της αθανασίας και αυτή είναι η χώρα του θανάτου. Να ακούτε και να μιλάτε σχετικά με αυτά τα γλυκά πράγματα, όχι για άχρηστα πράγματα. Άτσα.

Στα γλυκύτατα πολυαγαπημένα παιδιά που για πολύ καιρό είχαν χαθεί και τώρα ξαναβρέθηκαν, αγάπη, ενθύμηση και καλημέρα από τη Μητέρα, τον Πατέρα, τον ΜπαπΝτάντα. Ο πνευματικός Πατέρας λέει ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.

Ουσία για ντάρνα:
1. Ο Πατέρας έχει έλθει για να σας διδάξει αυτήν τη μελέτη, η οποία σας κάνει κύριους του κόσμου. Έτσι, ποτέ να μη λέτε ότι δεν έχετε χρόνο. Να ακολουθείτε το σρίματ και να υπηρετείτε την Μπάρατ με το σώμα σας, το νου και τον πλούτο σας για να την κάνετε παράδεισο.

2. Να ακούτε και να μιλάτε για τα πολύ γλυκά πράγματα της γνώσης αναμεταξύ σας. Πάντα να θυμόσαστε τις οδηγίες του Πατέρα: Να μην ακούτε το κακό, να μη λέτε το κακό...

Ευλογία:
Είθε να είσαστε ένας ολ- ράουντερ που παραμένει επάγρυπνος και πανέτοιμος, με το να απαρνηθείτε οποιαδήποτε αιθέρια τεμπελιά για το να κάνετε προσπάθεια.

Το να κουράζεστε στις προσπάθειές σας είναι ένα σημάδι τεμπελιάς. Οι τεμπέληδες κουράζονται γρήγορα, ενώ εκείνοι που έχουν ενθουσιασμό είναι ακούραστοι. Εκείνοι που αποκαρδιώνονται με τις προσπάθειές τους έχουν τεμπελιά και σκέφτονται, Τι μπορώ να κάνω; Μπορώ να κάνω μόνο τόσο, δεν μπορώ να κάνω περισσότερα. Δεν έχω θάρρος. Προχωράω μπροστά, κάνω τα πάντα... Τώρα, μην αφήσετε να παραμείνει κανένα όνομα ή ίχνος αυτής της αιθέριας τεμπελιάς. Για να κάνετε αυτό, πρέπει να είστε διαρκώς επάγρυπνοι, πανέτοιμοι και ολ-ράουντερ.

Σύνθημα:
Κρατώντας τη σημασία του χρόνου μπροστά σας, συσσωρεύστε πλήρη επιτεύγματα στο λογαριασμό σας.