20.02.21       Morning Greek Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Ουσία:
Γλυκά παιδιά, εσείς είσαστε η Θεϊκή κοινότητα. Έχετε βρει τον Πατέρα, τον Ήλιο της Γνώσης. Τώρα έχετε αφυπνιστεί και έτσι πρέπει να αφυπνίσετε και τους άλλους.

Ερώτηση:
Γιατί υπάρχουν όλες οι διαφορετικές συγκρούσεις και ποια είναι η λύση για αυτές;

Απάντηση:
Όταν υπάρχει συνειδητότητα σώματος, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη σύγκρουσης. Υπάρχουν οι οιωνοί της Μάγια. Ο Μπάμπα λέει: Να γίνετε συνειδότες ψυχής και να απασχολήσετε τον εαυτό σας με το να κάνετε υπηρεσία. Να μένετε στο προσκύνημα της ενθύμησης και όλοι οι κακοί οιωνοί θα απομακρυνθούν.

Ομ σάντι.
Ο Πατέρας έχει έλθει για να εξηγήσει και να δώσει σρίματ σε εσάς τα πνευματικά παιδιά. Εσείς παιδιά έχετε καταλάβει ότι τα πάντα πρέπει να συμβούν σύμφωνα με το σχέδιο του δράματος. Μένει πολύ λίγος χρόνος: από το να είναι η χώρα του Ράβαν, αυτή η Μπάρατ πρέπει να γίνει χώρα του Βίσνου για άλλη μια φορά. Ο Πατέρας είναι αφανής και αυτή η μελέτη είναι επίσης αφανής. Υπάρχουν πολλά κέντρα. Υπάρχουν μικρά κέντρα στα μικρά χωριά και μεγάλα κέντρα στις μεγάλες πόλεις και επίσης υπάρχουν πολλά παιδιά. Τα παιδιά έχουν δώσει μια πρόκληση. Έτσι όταν ετοιμάζετε κάποια βιβλία, πρέπει επίσης να γράφετε: Εμείς οπωσδήποτε θα κάνουμε αυτήν τη χώρα μας την Μπάρατ, παράδεισο. Εσείς επίσης έχετε πολλή αγάπη για τη χώρα σας την Μπάρατ επειδή γνωρίζετε ότι αυτή η Μπάρατ ήταν παράδεισος πριν από 5000 χρόνια. Η Μπάρατ ήταν πολύ βασιλική και όμορφη. Ονομαζόταν παράδεισος. Μόνο εσείς, η δημιουργία που γεννιέται από το στόμα του Μπράμα έχετε αυτήν τη γνώση. Εμείς οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε τη Μπάρατ παράδεισο, με το να ακολουθούμε το σρίματ. Εσείς πρέπει να δείξετε σε όλους το μονοπάτι. Δεν τίθεται θέμα κάποιου είδους διαμάχης. Πρέπει να κάθεστε και να συζητάτε αναμεταξύ σας, πώς μπορείτε να διαφημίσετε αυτό με την έκθεση των εικόνων και να τυπώσετε τις εικόνες στις εφημερίδες. Να κάνετε ένα σεμινάριο αναμεταξύ σας για να συζητήσετε αυτό, όπως συναντιούνται οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και συζητούν πώς να βελτιώσουν τη Μπάρατ. Αυτοί κάθονται και συζητούν πώς να διευθετήσουν τα πάντα και να εγκαθιδρύσουν την ειρήνη και την ευτυχία στη Μπάρατ για άλλη μια φορά. Εκείνη η Κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει εκείνη την προσπάθεια. Μνημονεύεται η δική σας Κυβέρνηση των Πάνταβας. Αυτή επίσης είναι η σημαντική Θεϊκή Κυβέρνηση. Αυτή στην πραγματικότητα ονομάζεται αγνή Θεϊκή Κυβέρνηση. Ο Εξαγνιστής Πατέρας κάθεται εδώ και κάνει τα ακάθαρτα παιδιά, κύριους του αγνού κόσμου. Μόνο εσείς παιδιά το γνωρίζετε αυτό. Το κύριο πράγμα είναι η αρχική, αιώνια θρησκεία των θεοτήτων στην Μπάρατ. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η θυσιαστήρια φωτιά της γνώσης του Ρούντρα. Ο Θεός, ο Πατέρας Σίβα, ονομάζεται Ρούντρα. Μνημονεύεται ότι ο Πατέρας αληθινά ήλθε και ίδρυσε τη θυσιαστήρια φωτιά της γνώσης του Ρούντρα. Αυτοί έχουν δείξει μια πολύ μεγάλη διάρκεια. Αυτοί κοιμούνται στον ύπνο της άγνοιας. Ο Πατέρας τώρα σας έχει αφυπνίσει. Εσείς πρέπει να αφυπνίσετε τους άλλους. Συνεχίζετε να αφυπνίζετε τους άλλους σύμφωνα με το σχέδιο του δράματος. Οποιαδήποτε προσπάθεια έχετε κάνει όλοι μέχρι τώρα, κάνατε την ίδια προσπάθεια και στον προηγούμενο κύκλο. Ναι, υπάρχει νίκη και ήττα σε ένα πεδίο μάχης. Κάποιες φορές η Μάγια είναι πιο δυνατή και κάποιες φορές τα παιδιά του Θεού είναι πιο δυνατά. Κάποιες φορές η υπηρεσία προχωρά πολύ γρήγορα και κάποιες φορές τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίσουν εμπόδια της Μάγια. Η Μάγια τα αναισθητοποιεί τελείως. Αυτό είναι ένα πεδίο μάχης, έτσι δεν είναι; Ο Ράβαν, η Μάγια, αναισθητοποιεί κάποια παιδιά του Ράμα. Υπάρχει η ιστορία του Λάκσμαν. Εσείς λέτε ότι όλα τα ανθρώπινα όντα κοιμούνται στον ύπνο του Κούμπακάρνα. Εσείς που ανήκετε στη Θεϊκή Κοινότητα, λέτε αυτό. Εκείνοι που έχουν βρει τον Ήλιο της Γνώσης και έχουν αφυπνιστεί θα καταλάβουν αυτό. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα ο ένας στον άλλο. Εσείς καταλαβαίνετε ότι εσείς που ανήκετε στην Θεϊκή Κοινότητα, αληθινά έχετε αφυπνιστεί. Όλοι οι υπόλοιποι κοιμούνται ακόμη. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο Υπέρτατος Πατέρας, η Υπέρτατη Ψυχή, έχει έλθει για να δώσει στα παιδιά την κληρονομιά τους. Αυτοί έχουν ξεχάσει αυτό τελείως. Ο Πατέρας έρχεται μόνο στην Μπάρατ. Εκείνος έρχεται και κάνει την Μπάρατ κυρίαρχη του παραδείσου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Μπάρατ ήταν κυρίαρχος του παραδείσου. Η γέννηση του Υπέρτατου Πατέρα, της Υπέρτατης Ψυχής, λαμβάνει επίσης χώρα εδώ. Αυτοί γιορτάζουν τα γενέθλια του Σίβα, έτσι δεν είναι; Εκείνος σίγουρα πρέπει να έχει έλθει και να έχει κάνει κάτι. Η διάνοια λέει: Εκείνος οπωσδήποτε έχει έλθει και ίδρυσε τον παράδεισο. Η ίδρυση δε μπορεί να λάβει χώρα μέσω έμπνευσης. Εσείς παιδιά εδώ, διδάσκεστε Ράτζα Γιόγκα. Εξηγείται σε εσάς το προσκύνημα της ενθύμησης. Κανένας ήχος δεν απλώνεται μέσω έμπνευσης. Αυτοί λένε ότι ο Σάνκαρ έχει μια έμπνευση και ότι μόνο τότε οι Γιάνταβας δημιουργούν πυραύλους κλπ. Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα έμπνευσης σε αυτό. Εσείς καταλαβαίνετε ότι είναι οι ρόλοι τους στο δράμα να δημιουργήσουν πυραύλους κλπ. Δεν είναι θέμα έμπνευσης. Σύμφωνα με το δράμα, πρέπει να λάβει χώρα η καταστροφή. Μνημονεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι στον Πόλεμο της Μαχαμπάρατ. Οτιδήποτε συνέβη στο παρελθόν πρέπει να επαναληφθεί. Εσείς εγγυάστε ότι θα ιδρύσετε τον παράδεισο στην Μπάρατ, όπου θα υπάρχει μια θρησκεία. Δεν γράφετε ότι θα καταστραφούν οι πολλές θρησκείες. Είναι γραμμένο ξεκάθαρα στην εικόνα ότι όταν ιδρυθεί ο παράδεισος, δεν θα μείνει καμιά άλλη θρησκεία. Εσείς τώρα καταλαβαίνετε όλα αυτά. Οι σπουδαιότεροι ρόλοι είναι εκείνοι του Σίβα, του Μπράμα και του Βίσνου. Ο Μπράμα γίνεται Βίσνου και ο Βίσνου γίνεται Μπράμα. Αυτά είναι πολύ βαθιά θέματα. Το πώς ο Βίσνου γίνεται Μπράμα και πώς ο Μπράμα γίνεται Βίσνου, εισέρχεται πολύ γρήγορα στις διάνοιες των λογικών παιδιών. Δημιουργείται επίσης η κοινότητα των θεοτήτων. Δεν τίθεται θέμα του να δημιουργηθεί μόνο ένας. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα. Ούτε ένα άτομο στον κόσμο δεν καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Αν και αυτοί λατρεύουν τη Λάκσμι και τον Ναράγιαν και τον Βίσνου, δεν καταλαβαίνουν ότι ο Βίσνου είναι η διπλή μορφή της Λάκσμι και του Ναράγιαν, αυτοί που κυβερνούν το βασίλειο στον καινούριο κόσμο. Ωστόσο, κανένα ανθρώπινο ον δεν έχει τέσσερα χέρια. Αυτός ο στόχος και το αντικείμενο που δείχνεται στην αιθέρια περιοχή είναι για να απεικονίσει το μονοπάτι της οικογένειας. Κανείς δε γνωρίζει πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία και η γεωγραφία ολόκληρου του κόσμου. Εφόσον αυτοί δε γνωρίζουν τον Πατέρα, πώς θα μπορούσαν να γνωρίζουν τη δημιουργία Του; Μόνο ο Πατέρας σας λέει τη γνώση της αρχής, της μέσης και του τέλους της δημιουργίας. Οι ρίσις και οι μούνοις έλεγαν: Εμείς δεν ξέρουμε. Αν ήξεραν τον Πατέρα, θα ήξεραν και την αρχή, τη μέση και το τέλος της δημιουργίας. Ο Πατέρας λέει: Εγώ έρχομαι μια φορά και λέω σε εσάς παιδιά όλη τη γνώση και μετά δεν έρχομαι ξανά. Έτσι, πώς θα μπορούσαν αυτοί να ξέρουν τον Δημιουργό ή την αρχή, τη μέση και το τέλος της δημιουργίας; Ο Ίδιος ο Πατέρας λέει: Εγώ δεν έρχομαι σε καμιά άλλη εποχή παρά μόνο στην εποχή της συμβολής. Εσείς καλείτε Εμένα στην εποχή της συμβολής. Η χρυσή εποχή λέγεται ότι είναι αγνή και η σιδερένια εποχή ακάθαρτη. Έτσι, Εγώ οπωσδήποτε έρχομαι στο τέλος του ακάθαρτου κόσμου. Έρχομαι στο τέλος της Σιδερένιας Εποχής και κάνω τους ακάθαρτους αγνούς. Στην αρχή της χρυσής εποχή, όλοι είναι αγνοί. Αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο για να το καταλάβετε. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα σχετικά με το πότε έρχεται ο Εξαγνιστής Πατέρας. Τώρα είναι το τέλος της σιδερένιας εποχής. Αν έμεναν ακόμη 40.000 στη σιδερένια εποχή, όπως λένε αυτοί, πόσο ακόμη πιο ακάθαρτοι θα γινόσασταν; Τότε θα υπήρχε τόση πολλή λύπη! Δεν θα υπήρχε καθόλου ευτυχία! Επειδή αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είναι σε πλήρες σκοτάδι. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε αυτό. Εσείς παιδιά πρέπει να συναντιέστε αναμεταξύ σας. Πρέπει να εξηγείτε τις εικόνες πολύ ξεκάθαρα. Όλες οι εικόνες κλπ. έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το δράμα. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι, καθώς περνάει ο χρόνος, το δράμα συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. Το στάδιο κάποιων παιδιών συνεχίζει να διακυμαίνεται. Κάποιες φορές είναι ψηλά και κάποιες φορές είναι χαμηλά. Αυτά τα θέματα πρέπει να κατανοηθούν πολύ ξεκάθαρα. Κάποιες φορές υπάρχουν κακοί οιωνοί και έτσι πρέπει να γίνει τόση πολλή προσπάθεια για να απομακρυνθούν εκείνοι οι οιωνοί. Ο Μπάμπα σας λέει επανειλημμένως: Παιδιά, επειδή γίνεστε συνειδότες σώματος είναι που υπάρχει διαμάχη. Πρέπει να γίνετε συνειδότες ψυχής σε αυτό. Εσείς παιδιά έχετε πολλή συνειδητότητα σώματος. Να γίνετε συνειδότες ψυχής και θα μπορείτε να θυμόσαστε τον Πατέρα και θα συνεχίζετε να προοδεύετε στην υπηρεσία. Εκείνοι που θέλουν να διεκδικήσουν μια υψηλή θέση, θα είναι διαρκώς απασχολημένοι με την υπηρεσία. Αν δεν είναι στην τύχη κάποιου, δεν θα μπορέσει να κάνει εκείνη την προσπάθεια. Αυτοί οι ίδιοι λένε: Μπάμπα, δε μπορώ να εντυπωθώ τη γνώση. Δεν κάθεται στις διάνοιές τους. Εκείνοι που εντυπώνονται τα πάντα βιώνουν επίσης πολλή ευτυχία. Πιστεύουν ότι έχει έλθει ο Σιβ Μπάμπα. Τώρα ο Πατέρας λέει: Παιδιά, να καταλάβετε τα πάντα πολύ ξεκάθαρα και να τα εξηγήσετε στους άλλους. Κάποιοι παραμένουν απασχολημένοι με την υπηρεσία. Συνεχίζουν να κάνουν προσπάθεια. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι οποιοδήποτε δευτερόλεπτο περνάει, είναι καταγραμμένο στο δράμα και ότι μετά θα επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο. Εξηγείται σε εσάς παιδιά ότι πολλοί καινούριοι πηγαίνουν για να ακούσουν εξωτερικές διαλέξεις. Εσείς γνωρίζετε ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι δίνουν διαλέξεις βασιζόμενοι στη Γκίτα, τις Βέδας και τις γραφές. Αυτοί δε γνωρίζουν ότι έρχεται ο Θεός εδώ και εξηγεί σε εμάς, τα μυστικά σχετικά με τον εαυτό Του και τα μυστικά της αρχής, της μέσης και του τέλους της δημιουργίας. Μόνο ο Δημιουργός έρχεται και σας λέει όλη τη γνώση. Είναι καθήκον του Πατέρα να σας κάνει τρικαλντάρσι. Αυτά τα πράγματα δεν αναφέρονται στις γραφές. Αυτά τα πράγματα είναι καινούρια. Ο Μπάμπα εξηγεί σε εσάς ξανά και ξανά: οπουδήποτε πηγαίνετε, πρώτα απ' όλα, να εξηγείτε ποιος είναι ο Θεός της Γκίτα: ο Σρι Κρίσνα ή ο ασώματος Σίβα; Δεν θα μπορούσατε να εξηγήσετε αυτά τα πράγματα με έναν προτζέκτορα. Στις εκθέσεις, οι εικόνες βρίσκονται μπροστά τους και αφού εξηγήσετε, τότε μπορείτε να τους ρωτήσετε: Τώρα πείτε μου: Ποιος είναι ο Θεός της Γκίτα; Ποιος είναι ο Ωκεανός της Γνώσης; Ο Κρίσνα δε μπορεί να ονομαστεί έτσι. Ποιος είναι ο Ωκεανός της Αγνότητας, της Γαλήνης και της Ευτυχίας, ο Ελευθερωτής και ο Οδηγός; Πρώτα απ' όλα, πρέπει να τους βάλετε να γράψουν αυτό με το να τους κάνετε να συμπληρώσουν μια φόρμα και μετά να τους ζητήσετε να υπογράψουν αυτήν. (Υπήρχε ένας ήχος από πουλιά). Κοιτάξτε πόσο πολύ μαλώνουν! Αυτήν την εποχή, υπάρχει διαμάχη σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη και τα ανθρώπινα όντα συνεχίζουν να μάχονται μεταξύ τους. Μόνο τα ανθρώπινα όντα έχουν τη διάνοια να καταλάβουν οτιδήποτε. Μνημονεύονται τα πέντε ελαττώματα των ανθρώπινων όντων. Αυτό δεν ισχύει για τα ζώα. Αυτός είναι ένας κόσμος με ελαττώματα (φαύλος). Ο κόσμος λέγεται ότι είναι από ανθρώπινα όντα. Στη σιδερένια εποχή, υπάρχει η διαβολική κοινότητα, ενώ στη χρυσή εποχή, υπάρχει η θεϊκή κοινότητα. Εσείς τώρα καταλαβαίνετε ολόκληρη τη διαφορά. Μπορείτε να αποδείξετε αυτό στους ανθρώπους. Αυτό έχει δειχτεί πολύ ξεκάθαρα στην εικόνα της σκάλας. Στο κάτω μέρος είναι οι ακάθαρτοι και στην κορυφή είναι οι αγνοί. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο σε αυτήν. Η εικόνα της σκάλας είναι μια από τις κυριότερες: το στάδιο της ανόδου και το στάδιο της καθόδου. Αυτή η εικόνα της σκάλας είναι πολύ καλή. Τι μπορούμε να γράψουμε πάνω της, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να καταλάβουν πολύ καθαρά, ότι αυτός πραγματικά είναι ο ακάθαρτος κόσμος και ότι ο παράδεισος ήταν ο αγνός κόσμος; Εδώ, όλοι είναι ακάθαρτοι. Ούτε ένας δε μπορεί να είναι αγνός. Πρέπει να έχετε αυτές τις σκέψεις μέρα και νύχτα. Το παιδί Ατάμ Πρακάς γράφει: Μπάμπα, να κάνω αυτήν την εικόνα; Ο Μπάμπα λέει: Μπορείς να στοχαστείς τον ωκεανό της γνώσης και να κάνεις οποιαδήποτε εικόνα, αλλά η εικόνα της σκάλας πρέπει να είναι πολύ καλή. Μπορείτε να εξηγήσετε πολλά με αυτήν. Εσείς λάβατε 84 γεννήσεις και μετά λάβατε τη νούμερο ένα γέννηση. Μετά, από το στάδιο της καθόδου, πρέπει να πάτε στο στάδιο της ανόδου. Καθένας από εσάς πρέπει να σκέφτεται σχετικά με αυτό. Πώς αλλιώς θα μπορέσετε να κάνετε υπηρεσία; Είναι πολύ εύκολο να εξηγήσετε χρησιμοποιώντας τις εικόνες. Αφού έλθει η χρυσή εποχή, πρέπει να κατεβείτε τη σκάλα. Εσείς παιδιά καταλαβαίνετε ότι είσαστε ηθοποιοί. Δεν πηγαίνετε αμέσως στη χρυσή εποχή όταν μεταφέρεστε από εδώ. Πρώτα πρέπει να πάτε στη χώρα της σιωπής. Ναι, εκείνοι από εσάς που θεωρούν τους εαυτούς τους ηθοποιούς στο δράμα, είναι επίσης κατά σειρά. Κανείς άλλος στον κόσμο δε μπορεί να πει ότι είναι ηθοποιός. Εμείς γράφουμε ότι ακόμη και αν αυτοί είναι ηθοποιοί στο δράμα, δε γνωρίζουν τον Δημιουργό, τον Σκηνοθέτη, ή την αρχή, τη μέση και το τέλος του δράματος και έτσι είναι πρώτης τάξης παράλογοι! Ο Θεός το λέει αυτό. Ο Θεός Σίβα μιλάει μέσω του σώματος του Μπράμα. Ο Ωκεανός της Γνώσης είναι εκείνος ο ασώματος Ένας. Εκείνος δεν έχει ένα δικό Του σώμα. Αυτοί είναι οι τρόποι για να καταλάβουν πολύ ξεκάθαρα. Εσείς παιδιά πρέπει να έχετε πολλή μέθη. Εμείς δε δυσφημίζουμε κανέναν. Αυτά τα πράγματα είναι σωστά. Μπορείτε να τυπώσετε μια εικόνα με όλους τους πρεσβύτερους (σίνιορς). Μπορείτε να δείχνετε την εικόνα της σκάλας σε οποιονδήποτε. Άτσα.

Στα γλυκύτατα πολυαγαπημένα παιδιά που για πολύ καιρό είχαν χαθεί και τώρα ξαναβρέθηκαν, αγάπη, ενθύμηση και καλημέρα από τη Μητέρα, τον Πατέρα, τον ΜπαπΝτάντα. Ο πνευματικός Πατέρας λέει ναμαστέ στα πνευματικά παιδιά.

Ουσία για ντάρνα:
1. Για να εγκαθιδρύσετε την ειρήνη και την ευτυχία στην Μπάρατ και να κάνετε την Μπάρατ παράδεισο, να κάνετε σεμινάρια αναμεταξύ σας. Να ακολουθείτε το σρίματ και να υπηρετείτε με αυτόν τον τρόπο την Μπάρατ.

2. Για να προοδεύσετε στην υπηρεσία και να διεκδικήσετε μια υψηλή θέση με το να κάνετε υπηρεσία, να κάνετε προσπάθεια να παραμένετε συνειδότες ψυχής. Να στοχάζεστε τον ωκεανό της γνώσης.

Ευλογία:
Είθε να είσαστε ένας αληθινός απαρνητής που βιώνει τύχη, με το να έχετε απάρνηση στην εξυψωμένη σας ντάρνα.

Η εξυψωμένη ντάρνα των Μπράμινς είναι πλήρης αγνότητα. Μνημονεύεται για αυτή τη ντάρνα: Δεν σπάζετε την υπόσχεσή σας ακόμη και αν πεθάνετε. Σε οποιοδήποτε είδος κατάστασης, είτε πρέπει να απαρνηθείτε κάτι ή να ανεχτείτε κάτι ή να αντιμετωπίσετε κάποια επίθεση ή να έχετε θάρρος να υποστηρίξετε αυτή τη ντάρνα, να το κάνετε με ευτυχία. Μην θεωρείτε την απάρνηση να είναι απάρνηση, αλλά να την βιώνετε σαν τύχη και τότε θα ονομαστείτε ένας αληθινός απαρνητής. Εκείνοι με τέτοια ντάρνα ονομάζονται αληθινοί Μπράμινς.

Σύνθημα:
Εκείνοι που κρατούν όλες τις δυνάμεις τους σε τάξη, είναι κυρίαρχες παντοδύναμες εξουσίες.