01.01.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek el kell mennetek a tiszta világba, ezért győzzétek le a kéjvágyat, a legnagyobb ellenséget. Váljatok a kéjvágy legyőzőivé, és ezáltal a világ legyőzőivé.

Kérdés:
Milyen víziót tudtok átadni mindenkinek a tevékenységeiteken keresztül?

Válasz:
Ti mindannyian meg tudjátok mutatni a tevékenységeteken keresztül, hogy hattyúk, vagy gólyák vagytok. A hattyúk soha nem okoznak szomorúságot senkinek. A gólyák szomorúságot okoznak, mert ők bűnösek. Gyermekek, most gólyákból hattyúkká váltok. Nektek, gyermekek kötelessége, akik azokká váltok isteni intellektussal, hogy mindenki mást is azokká tegyetek, isteni intellektussal.

Om shanti.
Amikor azt mondjátok, Om Shanti, emlékeztek az eredeti vallásotokra. Emlékeztek az otthonotokra is, de nektek nem szabadna csak otthon ülnötök. Ti az Atya gyermekei vagytok, és így nektek biztosan emlékeznetek kell a mennyországotokra. Ezért azzal, hogy azt mondjátok, Om Shanti, a teljes tudás belép az intellektusotokba. Én, a lélek a béke megtestesítője vagyok. Én az Atya, a Béke Óceánja gyermeke vagyok. Az Atya megalapítja a mennyországot, és a tisztaság és béke megtestesítőivé tesz minket is. A fő aspektus a tisztaság. A világ az, ami tisztává és tisztátlanná válik. Egyetlen egy bűnös személy sem létezik a mennyországban. Az öt bűn a tisztátalan világban létezik, és ezért hívják ezt a világot bűnös világnak. Az a bűntelen világ. Miközben lefele jöttök a létrán, a bűntelen világból eljöttök a bűnös világba. Az a tiszta világ, és ez a tisztátalan világ. Az a nappal, a boldogság. Ez a vándorlás éjszakája. Valójában éjszaka senki nem vándorol, de az odaadásról mondják azt, hogy olyan, mint a vándorlás. Gyermekek, most eljöttetek ide, hogy elérjétek a felszabadulást. Ti, lelkek teljesek voltatok mindazokkal a bűnökkel, bennetek ott volt az öt bűn. Azokból is az első bűn a kéjvágy. Ezen keresztül van az, hogy az emberi lények bűnös lelkekké válnak. Mindenki tudja, hogy egy tisztátalan és bűnös lélek. A kéjvágy első számú bűne miatt van az, hogy minden minőség megsemmisül. Ezért az Atya azt mondja: Győzzétek le a kéjvágyat, és a világ legyőzőivé fogtok válni, ami azt jelenti, az új világ mesterei lesztek. Ezért, nektek olyan nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Amikor az emberi lények tisztátalanná válnak, semmit nem értenek. Az Atya azt mondja, nektek nem szabadna semmilyen típusú bűnnel rendelkeznetek. A fő bűn a kéjvágy, és ezen bűn miatt van olyan nagy felfordulás. Olyan nagy a békétlenség minden otthonban. Mindenhol ott van az elkeseredés sikolya. Miért van ott az elkeseredés sikolya ebben a világban? Mert ők bűnös lelkek. A bűnök miatt van az, hogy ördögöknek nevezik őket. Ti most megértitek, hogy ebben a világban semmi nem hasznos. A szénakazalnak tűzre kell lobbanni. Bármit lássatok a fizikai szemetekkel, mindaz tűzre kap. A lelkeket nem érheti el a tűz. Ez olyan, mintha a lelkek mindig biztosítva lennének. Ők mindig élők. Valaha is bárki biztosít egy lelket? A test az, amit biztosítani lehet. A lélek múlhatatlan. Elmagyarázták nektek, gyermekeknek, hogy ez egy játék. A lelkek ott fent élnek, és teljesen különállók az öt elemtől. A világ minden dolga az öt elemből készül el. A lelkek soha nem teremtődnek meg, azok mindig léteznek. Az csak úgy van, hogy jótékony lelkekké és bűnös lelkekké válnak. Ezeket a neveket átadják a léleknek: Bűnös lélek, és jótékony lélek. A lelkek olyan piszkossá válnak az öt bűn miatt. Az Atya most eljött, hogy szabaddá tegyen benneteket az összes bűntől. A bűnök azok, amik megsemmisítik a teljes karaktert. Az emberek még azt sem értik, hogy mi egy jó karakter. Ez a Magasak Közt Legmagasabb Szellemi Kormány. Ahelyett, hogy önmagatokat a pandava kormánynak hívnátok, titeket lehet isteni kormánynak nevezni. Megértitek, hogy ti vagytok az isteni kormány. Mit tesz az isteni kormány? Az a lelkeket tisztává teszi, és istenségekké változtatja. Honnan máshonnan jönnének az istenségek? Ezt senki nem tudja. Az istenségek is emberi lények, de hogyan váltak istenségekké, és ki tette őket azzá? Az istenségek csak a mennyországban léteznek. A mennyország lakói biztosan a pokol lakóivá válnak, és aztán újból a mennyország lakói lesznek. Ti ezt nem tudtátok, így hogyan tudhatná bárki más is. Ti most megértitek, hogy a dráma előre elrendelt, és ezek a lelkek mind színészek. Tartsátok ezeket az aspektusokat az intellektusotokban. Nektek rendelkeznetek kell a tanulmánnyal az intellektusotokban, és biztosan tisztává is kell válnotok. Nagyon rossz tisztátalanná válni. A lelkek azok, akik tisztátalanná válnak. Ők folyamatosan tisztátalanná válnak egymással. A ti üzletetek az, hogy a tisztátalant tisztává tegyétek. Váljatok tisztává, és el fogtok menni a tiszta világba. A lélek megérti ezt. Ha nincs lélek, a test nem tud megmaradni és nem tud válaszolni. Ti, lelkek megértitek, hogy eredetileg a tiszta világban éltek. Az Atya most elmagyarázta, hogyan váltatok teljesen oktalanná, és ezért a tisztátalan világra váltatok érdemessé. Most, amíg nem váltok tisztává, nem válhattok érdemessé a mennyországra. Az összehasonlítást megteszik az átmeneti korban a mennyországgal kapcsolatban. Ott nem történik összehasonlítás. Csak ebben az átmeneti korban van az, hogy megkapjátok az összes tudást. Ti megkapjátok a fegyvereket, amikkel tisztává tudtok válni. Az Egyet hívják a Tisztító Babának. Ti azt mondjátok Neki: Tegyél minket olyan tisztává, mint ők. Ők a mennyország mesterei. Ti tudjátok, hogy ti is a mennyország mesterei voltatok, és aztán, miközben 84 születést vettetek, tisztátalanná váltatok. Ezt az egyet elnevezték Shyam Sundárnak. Ők Krishnáról kékes színű képmást készítenek, de nem értik annak a jelentését. Ti megkapjátok a világos megértést Krishnával kapcsolatban. Ők két világot ábrázolnak, de valójában nincs két világ. Csak egy világ van. Az válik újjá és aztán öreggé. Először egy bébi új, és aztán, ahogy felnő, öreggé válik. Ti olyan sokat ütitek a fejeteket, hogy magyarázzátok nekik. Ti megalapítjátok a saját királyságotokat. Lakshmi és Narayan is megértették ezt, ugye? Ők olyan édessé váltak azzal, hogy ezt megértették. Ki magyarázott nekik? Isten. Ebben a háború nem kérdéses. Isten olyan értelmes és tudás teljes. Ő olyan tiszta. Az összes emberi lény elmegy és meghajol Shiva képmása előtt, de nem tudják, ki Ő, és mit tett. Ők egyszerűen folyamatosan azt mondják, Shiv Kashi Vishvanat Ganga. (Shiva temploma Kashiban, ahol a Gangesz felmerült a világ Urából.) Ők egyáltalán nem értik annak a jelentését. Amikor magyaráztok nekik, azt mondják, mit magyaráztok nekünk? Mi az összes védát és szentírást tanulmányoztuk. Ugyanakkor, senki nem tudja, mi Ráma királysága. Az aranykort, az új világot hívják Ráma királyságának. Közöttetek azok, akik magatokba szívjátok mindezt, szintén sorszám szerintiek vagytok. Közületek néhányan még ezt is elfelejtitek, mert az intellektusotok teljesen olyan, mint a kő. Tehát, azok kötelessége, isteni intellektussal, hogy másokat is ugyanolyanná tegyenek. Azok kő intellektussal tovább folytatják ugyanazt a tevékenységet. Ezért vannak gólyák és hattyúk. A hattyúk soha nem okoznak szomorúságot senkinek. A gólyák szomorúságot okoznak. Néhányan teljesen úgy viselkednek, mint a gólyák, és bennük ott van az összes bűn. Sok nagy bűnös eljön ide. Őket hívják ördögöknek. Őket nem lehet felismerni. Sok bűnös elmegy a különböző centrumokba. Ők mentséget hoznak fel, azt mondva, hogy ők is Brahminok, de az egy hazugság. Ezt hívják a hazugságok világának. Az újvilágot hívják az igazság világának. Ez most az átmeneti kor. Ott van a nagy különbség. Azok, akik hazudnak, és hamis dolgokat tesznek, harmadosztályúvá válnak. Ott van az első osztály, a másodosztály, és a többi. Az Atya azt mondja, nektek át kell adnotok a tisztaság teljes bizonyítékát. Néhányan azt mondják, lehetetlenség együtt élni és tisztának maradni. Ezért, nektek, gyermekeknek magyaráznotok kell nekik. Mivel néhányan egyáltalán nem rendelkeznek jógaerővel, ők nem képesek teljesen elmagyarázni valami olyan egyszerű dolgot, mint ez. Senki nem magyarázza el nekik, hogy itt Isten, az Atya tanít minket. Ő azt mondja, azzal, hogy tisztává váltok, a mennyország mesterei lesztek 21 születésre. Az a tiszta világ. A tiszta világban nem lehet senki tisztátalan. Ott az öt bűn nem létezik. Az a bűntelen világ és ez a bűnös világ. Mi megkapjuk az aranykor uralkodását. Ezért, miért ne válnánk tisztává egy születésre? Mi elnyerünk egy ilyen hatalmas lottószelvényt. Ezért van olyan nagy boldogság. Az istenségek tiszták. Csak az Atya tesz benneteket tisztátalanból tisztává. Ezért, el kellene mondanotok nekik, hogy ti megkaptátok ezt a kísértést. Csak az Atya tesz benneteket olyanná, mint ők. Senki más csak az Atya tudja a világot újjá tenni. Csak Isten jön el, hogy az embereket istenségekké változtassa. Emlékeznek az Ő éjszakájára. Azt mondják, tudás, odaadás, és érdektelenség. A tudás és az odaadás, mindkettő fél perióduson át tart. Az odaadás után ott van az érdektelenség. Most haza kell térnetek. Ezért, le kell vedlenetek a testeitek kosztümét. Nektek többé nem szabad ebben a piszkos világban élnetek. A 84 születés ciklusa most a végéhez ér. Nekünk most vissza kell térnünk a tiszta világba a béke lakhelyén keresztül. Először is, nektek nem szabad elfelejtenetek Alfa aspektusát. Gyermekek, azt is megértitek, hogy az öreg világnak meg kell semmisülnie. Az Atya megalapítja az új világot. Az Atya olyan sokszor eljött, hogy megalapítsa a mennyországot. A pokolnak meg kell semmisülnie. A pokol olyan nagy és a mennyország olyan kicsi. Az új világban csak egy vallás van, míg itt megszámlálhatatlan vallás van. Ki alapította meg az egy vallást. Nem Brahma volt az, aki ezt tette. Brahma tisztátalanná és aztán tisztává válik. Ti Rám nem mondanátok azt: A tisztátalan Egy aztán tisztává válik. Amikor ők tiszták, Lakshminak és Narayannak hívják őket. Ott van Brahma nappala és Brahma éjszakája. Ez az egy Prajapita. Shiv Babát az örökkévaló Teremtőnek nevezik. Az örökkévaló szó az Atyára utal. Az Atya örökkévaló, és így a lelkek is örökkévalók. A játék is örökkévaló. A dráma előre elrendelt. A lélek megkapja a tudást a világciklus teljes időtartamának elejéről, közepéről és végéről. Ki adja ezt át? Az Atya. Ti az Úrhoz, a Mesterhez tartoztok 21 születésen át, és aztán árvákká váltok Ravan királyságában. Onnantól kezdve van az, hogy a karakter megsérül, mert a bűnök belépnek. Ugyanakkor, nincs két világ. Az emberek abban hisznek, hogy a mennyország és a pokol ugyanabban az időben létezik. Most mindent olyan világosan elmagyaráznak nektek, gyermekeknek. Ti most inkognitók vagytok. Nézzétek meg, miket írtak a szentírásokban? Ők teljesen összezavartak mindent. Senki más, csak az Atya tud mindent kibogozni, ami összekuszálódott. Az emberek Hozzá kiáltanak: Nekem nincs hasznom, így gyere és tisztíts meg engem, és reformáld meg a karakteremet. Olyan nagyon megreformálják a karaktereteket. Ugyanakkor, mások, ahelyett, hogy megreformáltak lennének, még inkább megsérülnek. Mindent meg lehet tudni valaki viselkedéséből. Ma lehet, hogy valakit egy maharátinak, vagy egy hattyúnak neveznek, de holnap, olyanná válik, mint egy gólya. Ez nem tart hosszú ideig. Maya inkognitó. A harag sem látható. Amikor valaki elkezd ugatni, az felmerül, és aztán látható. Aztán azok, akik elcsodálkoztak, hallva a tudást, és elmondták másoknak, elfutnak. Ők olyan nagyon elbuknak. Ők teljes kővé válnak. Ott van Indra udvarának a története. Az ilyeneket fel lehet ismerni. Nekik nem szabadna eljönniük ebbe a gyülekezetbe. Bárki, aki kapott akárcsak egy kis tudást, el fog menni a mennyországba, mert a tudás soha nem semmisül meg. Az Atya azt mondja, nektek most erőfeszítést kell tennetek, és igényelnetek kell egy magas státuszt. Ha elmerültök a bűnben, a státuszotok degradálttá válik. Ti először is a napdinasztia részévé, majd a holddinasztiává, aztán a kereskedő dinasztiává és utána a shudra dinasztiává váltok. Ti most megértitek, hogy a ciklus hogyan forog. Ők azt mondják, hogy még mindig 40.000 év van a vaskorból. Nektek most le kell jönnötök a létrán. Ha további 40.000 év lenne, akkor olyan sok emberi lény lenne. Az 5.000 évben olyan sok emberi lény van, hogy nincs elegendő élelem, hogy egyenek. Ezért, ha még olyan sok ezer év lenne, a népesség olyan nagyon kiterjedne. Ezért az Atya eljön, és türelmet ad nektek. A tisztátalan emberi lények folyamatosan harcolnak egymással. Az intellektusuk nem tud ezen oldal felé fordulni. Nézzétek meg, hogy milyen sokat változott az intellektusotok. Ennek ellenére Maya biztosan becsap benneteket. Nektek teljesen tudatlanná kell válnotok az összes vágy tudásával szemben. Ha van bármilyen vágy, minden elveszik. Ti teljesen értéktelenné váltok, mint egy penni. Maya folyamatosan becsapja még a nagyon jó maharátikat is ilyen, vagy olyan módon. Ők nem tudnak felmászni a szívre. Ugyanúgy, ahogy néhányan nem tudnak felmászni a szüleik szívére. Néhány gyermek olyan, hogy akár a saját lokik szüleiket is megölnék. Még a saját családjukat is megölnék. Ők nagyon bűnös lelkek. Nézzétek meg, hogy mit tesz Ravan. Ez a világ nagyon piszkos. Nektek nem szabadna ehhez ragaszkodnotok a szívetekkel. Nagyon nagy bátorságra van szükség, hogy tisztává váljatok. A tisztaság a fő dolog ahhoz, hogy elnyerjétek a világ uralkodásának díját, és ezért mondjátok azt az Atyának, hogy jöjjön és tisztítson meg benneteket. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy védettek legyetek attól, hogy Maya becsapjon benneteket, váljatok teljesen tudatlanná az összes vágy tudásával szemben. Ne ragaszkodjatok a szívetekkel ehhez a piszkos világhoz.

2. Adjátok át a tisztaság teljes bizonyítékát. A legmagasabb karakter a tisztaságé. Annak érdekében, hogy megreformáljátok önmagatokat, nektek biztosan tisztává kell válnotok.

Áldás:
Legyetek befele fordultak, és tapasztaljátok meg a szubtilis erők isteni tevékenységét a koncentrált formátokkal.

A koncentráció alapja a befele fordultság. Azok, akik befele fordultak, megtapasztalják önmagukban az isteni tevékenységek erejét. Hívni a lelkeket, szívtől szívig tartó párbeszédet folytatni a lelkekkel, átalakítani a lelkek szanszkaráit és természetét, kapcsolattal rendelkezni az Atyával; annak érdekében, hogy ilyen szellemi szolgálatot végezzetek a lelkek világában, növeljétek a koncentrációtok erejét. Azzal, hogy ezt teszitek, minden típusú akadály automatikusan véget fog érni.

Slogen:
Önmagatokba szívni az összes elérést, és megnyilvánulni a világ színpadon, a kinyilvánítás alapja.


Különleges megjegyzés: Ez a januári hónap édes sakar Baba emlékeinek hónapja. Annak érdekében, hogy erőteljessé tegyétek önmagatokat, nektek különösen befele fordulttá kell válnotok, és tapasztaljátok meg a szubtilis erők isteni tevékenységeit. Őrizzétek meg az avyakt állapototokat az egész hónapra. Őrizzétek meg a tudat és a száj csendjét.