01.02.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, nektek biztosan itt kell levetnetek azokat a kosztümöket, a testeiteket, ezért vessetek véget az azokhoz való ragaszkodásotoknak. Ne emlékezzetek a barátaitokra és rokonaitokra.

Kérdés:
Mely dolgok jelzik a gyerekeket, akik rendelkeznek jógaerővel?

Válasz:
Ők egyáltalán nem válnak zavarodottá semmilyen szituáció miatt. Bennük nincs senkihez ragaszkodás. Például, ha valaki ma elhagyja a testét, ők nem rendelkeznek semmilyen szomorúsággal, mert tudják, hogy az a lélek csak ennyi szereppel rendelkezett a drámában, az a lélek elhagyta a testét és vesz egy másikat.

Om shanti.
Ez a tudás nagyon inkognitó. Nektek még azt sem kell mondanotok, namaste. Az emberek a világban üdvözlik egymást és azt mondják: namaste, vagy Ram-Ram. Azok a dolgok itt nem folytatódhatnak, mert ez egy család. Nem tűnik helyesnek azt mondani namaste vagy jó reggelt egy családban. Egy otthonban valaki eszik, elmegy a hivatalba, aztán visszatér - ez az összes időben folytatódik. Nincs arra szükség, hogy azt mondják, namaste. A jó reggelt kívánni divatja az európaiakkal kezdődött. Máskülönben korábban nem volt semmi ilyesmi. Amikor az emberek találkoznak egymással egy odaadó gyülekezetben, ők azt mondják, namaste és meghajolnak egymás lábánál. Az egymás lábánál való meghajlásnak ezt a szokását az alázatosságért tanítják. Itt nektek, gyerekeknek lélektudatossá kell válnotok. Egy lélek mit tenne egy lélekkel? Ugyanakkor ezt kell mondani. Például, ti azt mondanátok Babának, namaste. Most az Atya azt mondja: én Brahma hétköznapi testén keresztül tanítalak titeket, és véghez viszem a megalapítást rajta keresztül. Hogyan? Csak amikor az Atya személyesen itt van előttetek, tudja ezt elmagyarázni. Máskülönben hogyan tudná ezt bárki is megérteni? Az Atya itt ül szemtől szembe veletek, és magyaráz, és ti, gyerekek megértitek. Nektek azt kell mondanotok mindkettőnek: namaste BapDada, namaste. Ha azok kívülről ezt hallanák, zavarodottá válnának és megkérdeznék, mit mondotok akkor, amikor azt mondjátok, BapDada. Sok emberi lénynek van dupla neve, pl. Lakshmi-Narayan és Radhe-Krishna szintén nevek. Ez olyan, mintha a férfi és nő összekapcsolt lenne. Most ez az egy itt BapDada. Csak ti, gyerekek értitek meg ezeket a dolgokat. Az Atya biztosan nagyobb. Bár ők dupla névvel rendelkeznek, az egy személy. Így miért tartják mindkét nevet? Ti, gyerekek most tudjátok, hogy azok a nevek helytelenek. Senki más nem tudja felismerni Babát. Ti azt mondjátok, namaste BapDada, és az Atya azt válaszolná, namaste fizikai-szellemi gyerekek. Egy ilyen hosszú üdvözlet nem tűnik helyesnek, de a szavak helyesek. Ti mindannyian fizikai és szellemi gyerekek is vagytok. ShívBaba minden lélek Atyja és aztán Prajapitára is szükség van. Prajapita Brahma gyerekei testvérek és nővérek. Ez egy családi ösvény. Ti mindannyian Brahma kumarok és kumarik vagytok. Prajapita Brahma létezése érvényessé válik rajtatok kumarokon és kumárikon keresztül. Ez nem a vakhit kérdése. Mondjátok el nekik, hogy a Brahma kumarok és kumarik egy örökséget kapnak az Atyától. Ők azt nem Brahmától kapják meg. Brahma is Shív Baba gyereke. A szubtilis régió lakói – Brahma, Vishnu és Shankar – a teremtés. Az ő Teremtőjük Shíva. Senki nem kérdezheti meg, hogy ki Shíva teremtője? Senki nem lehet Shíva teremtője. Brahma, Vishnu és Shankar a teremtés része. Felettük ott van Shíva, minden lélek Atyja. Most, ha Ő a Teremtő, felmerül a kérdés: Mikor teremtett? Nem. Ez a teremtés örökkévaló. A kérdés, mikor teremtett meg ilyen sok lelket, nem merülhet fel. Ez az örökkévaló dráma folytatódik, ez végtelen, és soha nem ér véget. Ezek a dolgok mind ott vannak bennetek, gyerekekben, sorszám szerint. Ez nagyon egyszerű. Függetlenül attól, hogy valaki él vagy meghal, nektek senkihez nem szabadna ragaszkodnotok, csak az Egy Atyához. Ott van az ének: még akkor is, ha az anyátok meghal, egyetek halvát… Például, ha valaki meghal, nincs miért aggódni, mert ez a dráma előre elrendelt. A drámának megfelelően neki el kellett mennie abban az időben. Valaki mit tudna tenni ez ellen? Nincs arra szükség, hogy egyáltalán szomorúak legyetek. Ez a jógaerő állapota. A törvény azt mondja, hogy nektek még egy picit sem szabadna zavarodottnak lennetek. Mindenki egy színész. Mindenki folyamatosan eljátssza a saját szerepét. Ti, gyerekek megkaptátok a tudást. Ők azt mondják az Atyának: Óh, Legfelső Atya, óh, Legfelső Lélek, gyere és vigyél el minket. Nagyon nagy munka ezeket a testeket mind megsemmisíteni és az összes lelket visszavinni. Itt, ha valaki meghal, az emberek folyamatosan 12 hónapon át sírnak. Az Atya olyan sok lelket vissza fog vinni magával. Mindenki teste itt fog maradni. Ti, gyerekek tudjátok, hogy amikor a Mahabharat háború elkezdődik, ők folyamatosan úgy fognak elmenni, mint a moszkitók raja. Természeti katasztrófáknak is lenniük kell. Ennek az egész világnak át kell alakulnia. Nézzétek meg, hogy most Amerika és Oroszország milyen nagy. Azok az aranykorban léteztek? A világon még az sem lép be senki intellektusába, hogy azok közül egyik sem létezett a mi királyságunkban. Csak egy vallás és egy királyság volt. Bár ti sorszám szerintiek vagytok ezen dolgok nagyon jó megőrzésében az intellektusotokban, ha ezt önmagatokba szívjátok, a mámorotok állandóan magasan marad. Csak néhányan őriznek meg egy ilyen magas mámort és az is nagy nehézségek árán van. Eltávolítani valaki emlékezését a barátaira, a rokonaira és mindenki másra és stabillá válni a korlátlan boldogságban – egy nagy csoda. Igen, ez is meg fog történni a végén. Csak a végén érik el a karmateet állapotot, aztán a test tudatossága meg fog törni. Ez minden. Mi most hazatérünk. Ez olyan hétköznapi dolog. Amikor a színészek egy darabban befejezik a játékukat, hazatérnek. Nektek itt kell elhagynotok a kosztümöt, a testet. Ti itt magatokra öltöttétek azokat a kosztümöket és itt kell azokat magatok mögött hagynotok. Ezek az új aspektusok mind ott vannak az intellektusotokban. Ezek nincsenek ott senki más intellektusában. Alfa és béta. Alfa mindegyik közül a legnagyobb. Azt mondják: megalapítás Brahmán keresztül, pusztulás Shankaron keresztül és fenntartás Vishnun keresztül. Achcha. Tehát mi Shíva feladata? Senki nem tudja, hogy Shív Baba a magasak közt Legmagasabb. Ők csak azt mondják: Ő mindenütt jelenvaló és azok amúgy is az Ő formái. Ez vált szilárddá mindenki intellektusában a világon, és ezért van az, hogy tamoprodhanná váltak. Az Atya azt mondja: az egész világ elérte a degradációt. Aztán egyedül Én jövök el, és adok mindenkinek megváltást. Ha Ő mindenütt jelenvaló lenne, akkor mindenki Isten és csak Isten lenne. Az egyik oldalon azt mondják, hogy mindannyian testvérek és aztán a másik oldalon azt mondják, mindannyian az Atya. Ők nem értik. A Korlátlan Atya azt mondja nektek, gyerekeknek: gyerekek, emlékezzetek Rám, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Baba azt mondja: még erre a Dadára vagy Mamára se emlékezzetek. Az Atya azt mondja: Senkit nem szabadna dicsérni, se Mamát, se Babát. Ha Shív Baba nem létezne, akkor ez a Brahma mit tenne? Mi történne azzal, hogy erre az egyre emlékeztek? Igen, tudjátok, hogy igénylitek az örökségeteket az Atyától, és nem ettől az egytől, de ezen az egyen keresztül. Ez az egy is igényli az örökségét attól az Egytől, és így nektek arra az Egyre kellene emlékeznetek. Ez az egy csak egy ügynök közben. Amikor egy pár eljegyzi egymást, ők egymásra emlékeznek. Az egy, aki elrendezi a házasságot, az ügynök középen. Az Atya rendelkezik az eljegyzéssel, amit ezen az egyen keresztül intéz. Azért van ott a dicséret: Én megtaláltam a Satgurut az ügynökön keresztül. A Satguru nem az ügynök, a Satguru testetlen. Ők azt is mondják: Brahma guru, Vishnu guru, de ők nem guruk. Csak az egy Atya a Satguru, aki mindenkinek megváltást ad. Az Atya tanít benneteket. Aztán ti megmutatjátok az ösvényt másoknak, és azt mondjátok nekik: miközben láttok, ne lássatok. Az intellektusotokat tartsátok összekapcsoltan Shív Babával. Mindennek, amiket ezekkel a szemekkel láttok, egy temetővé kell válnia. Emlékezzetek az Egy Atyára, és ne erre az egyre. Az intellektus azt mondja: én nem kaphatok egy örökséget ettől az egytől, az örökséget az Atyától fogják megkapni. Nektek el kell mennetek az Atyához. Egy diák nem emlékezne egy diákra. Egy diák biztosan emlékezne a tanárra. Az okos gyerekek az iskolában megpróbálnak másokat is felemelni. Az Atya azt mondja: próbáljatok felemelni másokat. Ugyanakkor, ha ez nincs ott a szerencséjükben, ők még erőfeszítést sem tesznek. Ők egy kevéssel is elégedetté válnak. Nektek magyaráznotok kellene másoknak. Sokan eljönnek a kiállításokra. Nagy fejlődés lehet azzal, hogy sokaknak magyaráztok. Küldjetek meghívókat és hívjátok meg őket és aztán a sok fontos és értelmes ember el fog jönni. Az emberek nagy variációja felmerül meghívó nélkül. Ők folyamatosan ilyen helytelen dolgokat mondanak. A királyi emberek viselkedése királyi. A királyi emberek királyisággal fognak belépni. Ott van a nagy különbség az ő viselkedésükben is. Mások nem rendelkeznek jó modorral abban, ahogy viselkednek és beszélnek másokkal. Minden típus feltűnik a gyülekezetekben (mélákon). Senki belépését nem utasítják el. Ezért, ha ti küldtök az embereknek egy meghívót a kiállításokra, sok jó és királyi ember el fog jönni, aztán elmennek és elmondják másoknak. Néha legyenek programok csak nőknek, hogy a nők is el tudjanak jönni és lássák, mert sok helyen a nők a függöny mögött vannak. Ezért legyenek programok csak nőknek. Nem szabadna oda beengedni férfiakat. Baba elmondta nektek: először is, el kell magyaráznotok, hogy Shív Baba testetlen. Shív Baba és Prajapita Brahma mindkettő Baba. Ők nem lehetnek egy, így az örökséget nem mindkét Babától kapjátok. Ti az örökséget a nagyapától, vagy az apától kapnátok. Az egyiknek joga van a nagyapa tulajdonához. Nem számít, hogy egy gyermek mennyire érdemtelen, ő mégis megkapná a nagyapa örökségét. Ez itt a törvény. Azt is megértik, hogy amikor bizonyos emberek pénzt kapnak, ők azt egy éven belül elherdálnák, de a kormány törvénye olyan, hogy azt át kell adni nekik. A kormány semmit nem tud tenni. Baba ugyanakkor tapasztalt. Egy királynak volt egy gyereke, aki 12 hónap alatt elherdált 10 millió rupit. Vannak ilyenek is. Shív Baba nem mondaná azt, hogy Ő látott ilyen eseteket. Ez az egy (Brahma) azt mondja, én sok ilyen példát láttam. Ez a világ nagyon piszkos. Ez egy öreg világ, egy öreg ház. Egy öreg házat általában le kell bontani. Nézzétek meg, hogy Lakshmi és Narayan királyi palotái milyen első osztályúak. Ti most megkapjátok a megértést az Atyától és egy hétköznapi emberből Narayanná váltok. Ez az igaz Narayan története. Csak ti, gyerekek értitek ezt meg. Közöttetek néhányan még nem váltak teljes virágokká. Nektek nagyon jó királyiságra van szükségetek ebben. Ti folyamatosan fejlődtök napról-napra. Ti folyamatosan virágokká váltok. Ti, gyerekek azt mondjátok szeretettel: BapDada. Ez a nyelvetek új, és azt nem tudják megérteni más emberi lények. Például, amikor Baba valahova elmegy, a gyerekek azt mondják, namaste. BapDada válaszol: Namaste szellemi-fizikai gyerekek. Neki ilyen módon kell válaszolnia. Ha mások ezt hallanák, ők azt mondanák, ez valami új dolog. Hogyan lehet azt mondani az Egynek BapDada? Bap és Dada valaha is lehetnek egyek? Mindegyik neve különböző. Ti Shív Baba és Brahma Baba gyerekei is vagytok. Tudjátok, hogy Shív Baba ebben az egyben ül, hogy ti BapDada gyerekei vagytok. Ha az intellektusotok akárcsak ennyire emlékszik, a boldogságotok higanyszála magasan maradna. Nektek stabilnak kell maradnotok a dráma iránti tisztelettel. Például, amikor valaki elhagyja a testét, ő elmegy és egy másik szerepet játszik. Minden lélek megkapja az örökkévaló szerepet. Nincs arra szükség, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen gondolattal is rendelkezzetek. Neki el kellett mennie, és egy másik szerepet játszik. Őt nem lehet visszahívni. Ez a dráma. Nincs ebben miért sírni. Csak az ilyen ragaszkodás nélküli állapottal rendelkezők fognak elmenni és válnak királyokká (Nirmohi király). Az aranykorban mindenki ragaszkodás nélküli. Itt, amikor valaki meghal, ők olyan sokat sírnak. Egyáltalán nincs szükség arra, hogy sírjatok, amikor megtaláltátok az Atyát. Baba nektek egy ilyen jó ösvény mutat. A kumárik számára ez nagyon jó. Az apátok haszontalan módon költené a pénzt és ti beleesnétek a pokolba. Ahelyett mondjátok azt neki: én egy szellemi kórház-egyetemet fogok nyitni ezzel a pénzzel. Ha sokaknak hasznot hozok, akkor jótékonyság lesz általad és általam is. Gyerekek, nektek lelkesnek kellene maradnotok, hogy mindent arra költsetek - test, tudat, vagyon -, hogy Bharatot mennyországgá tegyétek. Olyan nagy mámornak kellene lennie. Ha azt át akarjátok adni, adjátok át. Ha nem akarjátok, ne tegyétek. Nem akartok hasznot hozni önmagatoknak és sok másiknak? Ott kellene lennie ennek a nagy mámornak. A kumáriknak különösen nagyon ébernek kellene lenniük. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Engedjétek, hogy a tevékenységetek és a viselkedésetek nagyon királyi legyen. Beszéljetek jó modorral, szívjátok önmagatokba az alázatosság erényét.

2. Mindennek, amit láttok azokkal a szemekkel, egy temetővé kell válnia. Ezért ne lássatok, miközben láttok. Emlékezzetek egyedül ShívBabára, és ne testi lényekre.

Áldás:
Váljatok különleges lelkekké az öntudatlanokkal az életet adó gyógynövény különlegességének tudatosságával.

Adjátok át minden léleknek az emelkedett tudatosság és a különlegességek életet adó gyógynövényét, és öntudatlanból tudatossá fognak válni. Tartsátok előttük a különlegességek formájának tükrét. Azzal, hogy másokat emlékeztettek, ti magatok különleges lelkekké váltok. Ha másoknak a gyengeségeikről beszéltek, ők megpróbálják elrejteni vagy lesöpörni azokat, de ha elmondjátok nekik a különlegességeiket, ők automatikusan meg fogják tapasztalni a gyengeségeiket. Használjátok ezt az életet adó gyógynövényt, hogy az öntudatlanokat tudatossá tegyétek, repüljetek, és másokat is késztessetek repülésre.

Slogen:
Lemondani a névről, a tiszteletről, az elismerésről és a lehetőségekről még a gondolataitokban is, egy nagy lemondás.