01.02.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, Baba, a szegények Ura eljött, hogy kagylókból gyémántokká tegyen benneteket, ezért állandóan kövessétek az Ő shrimatját.

Kérdés:
Nektek először is melyik titkot kell mindenkinek elmagyaráznotok?

Válasz:
Bap és Dada titkát. Ti tudjátok, hogy eljöttetek ide BapDadához. A kettő együtt van. Shiva lelke ebben az egyben van, és ott van Brahma lelke is. Az egyik egy lélek, és a másik a Legfelső Lélek. Először is, magyarázzátok el a mély titkot mindenkinek, hogy ez Bap és Dada együtt vannak. Ez a Dada nem Isten. Egy emberi lény nem lehet Isten. Csak a testetlen Egyetlent lehet Istennek nevezni. Ő az Atya. Ő a béke földjének a Lakója.

Ének:
Végül a nap eljött, amire vártunk…

Om shanti.
Tegyétek szilárddá, hogy az Atya tanít Dadán keresztül, vagyis Shiv Baba Brahma Dadán keresztül magyaráz. Egy világi kapcsolatban az apa különálló a nagyapától. Ti megkapjátok a nagyapa örökségét az apán keresztül. Azt mondják, ti megkapjátok a Nagyapátok örökségét. Ő a szegények Ura. A szegények Ura az Egy, aki eljött, hogy azokat, akik szegények, azokká tegye, akik koronásak. Először is, ott kellene lennie a szilárd hitnek abban, hogy ki ez az egy. Ránézve ő csak egy emberi lény. Ti őt mindannyian Brahmának hívjátok. Ti mindannyian Brahma kumarok és kumarik vagytok. Tudjátok, hogy egy örökséget kaptok Shiv Babától. Mindenki Atyja eljött, hogy átadja az örökséget. Az Atya átadja a boldogság egy örökségét, és aztán, fél ciklus után Ravan átadja a szomorúság átkát. Az emberek az odaadás ösvényén körbebotladoznak Istent keresve, de senki nem képes arra, hogy megtalálja Őt. Bharat emberei azt éneklik, Te vagy az Anya és az Atya, és mi sok boldogságot kapunk a Te kegyelmed által. Aztán azt mondják, amikor eljössz, mi csak Hozzád fogunk tartozni, és senki máshoz. Nem lesz senki máshoz ragaszkodásunk. Az enyém az egy Shiv Baba. Tudjátok, hogy az Atya a szegények Ura. Ő az egy, aki a szegényeket gazdaggá teszi, azokat, akik kagylók, gyémántokká, vagyis az Atya eljött, hogy azokat, akik tisztátalanok, vaskoriak és elszegényedettek, azokká tegye, akik aranykoriak és koronásak. Ti, gyerekek megértitek, hogy eljöttetek ide BapDadához. A kettő együtt van. Shiva lelke ott van ebben az egyben, és Brahma lelke is ott van ebben az egyben, és így ők ketten vannak. Az egyik egy lélek, és a másik a Legfelső Lélek. Ti mindannyian lelkek vagytok. Arra emlékeznek, hogy a lelkek elszakadtak a Legfelső Lélektől hosszú időre. Ti, lelkek találkoztok Vele először, vagyis a lelkek találkoznak az Atyával, a Legfelső Lélekkel, akihez így kiáltanak, ó Isten, Atya. Ti vagytok az Ő gyermekei. Ti biztosan egy örökséget kaptok az Atyától. Az Atya azt mondja, Bharat, ami a korona volt, mostanra ilyen elszegényedetté vált. Én eljöttem, hogy titeket, gyerekeket újból koronásakká tegyelek. Ti dupla koronásakká váltok. Az egyik a tisztaság koronája, amit fénnyel reprezentálnak. A másik az ékszerkorona. Ezért, először is magyarázzátok el ezt a mély titkot mindenkinek, hogy Bap és Dada együtt vannak. Ez az egy nem Isten. Egy emberi lény nem lehet isten. A testetlen egyet hívják Istennek. Ő az Atya, aki a béke földjének a Lakója, ahol mi mindannyian, lelkek élünk. Azt a hangon túli földnek (Nirvána), és a visszavonulás földjének is nevezik. Nektek, lelkeknek aztán testeket kell öltenetek, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Fél ciklusra ott van a boldogság szerepe, és fél ciklusra ott van a szomorúság szerepe. Az Atya azt mondja, én eljövök, amikor ott van a szomorúság vége. Ez a dráma előre elrendelt. Baba nagyon jól elmagyarázta a drámát a Murliban. Nektek, gyerekeknek tanulmányoznotok kellene azt a Murlit. Ti eljöttök ide egy batthiba. Itt nektek semmi másra nem szabadna emlékeznetek a külvilágból. Itt, ott van az Anya, az Atya és a gyerekek. Itt nincs senki, aki a shudrák közösségéhez tartozik. Azokat hívják shudráknak, akik nem Brahminok. Ti itt nem rendelkeztek az ő társaságukkal. Itt csak a Brahminok társaságával rendelkeztek. Ti, Brahmin gyermekek tudjátok, hogy Shiv Baba eljött, hogy elvigyen benneteket a pokolból, és a mennyország királyságának a mestereivé tegyen Brahmán keresztül. Mi ebben az időben nem vagyunk mesterek, mert tisztátalanok vagyunk. Tiszták voltunk, és aztán körbementünk a 84 születés ciklusán. Keresztülmentünk a szato, rajo és tamo állapotokon. A 84 születés számláját ráírják a létra képére. Az Atya itt ül, és magyaráz nektek, gyerekeknek. A gyerekek, akikkel először találkozik, azok, akiknek az aranykorba kell menniük. Ti 84 születést vettetek. Csak az egy Atya rendelkezik a Teremtő és a teremtés teljes tudásával. Ő az emberi világfa Magja. A Mag biztosan rendelkezik tudással arról, hogy ez a fa hogyan növekszik, hogyan kapja a fenntartást és aztán hogyan semmisül meg. Csak az Atya magyarázza ezt el. Ti, Bharat emberei tudjátok, hogy szegények vagytok. Amikor istenségek voltatok, olyan gazdagok voltatok. Ti gyémántokkal játszottatok. Palotákban éltetek, amik gyémántokkal voltak kirakva. Az Atya most arra emlékeztet benneteket, hogy hogyan vesztek 84 születést. Ti így kiáltotok, ó Tisztító, Baba, szegények Ura, gyere el, tegyél minket, szegényeket újból a mennyország mestereivé. Az aranykorban nagy volt a boldogság, míg most nagy a szomorúság. Ti, gyerekek tudjátok, hogy ebben az időben mindannyian teljesen tisztátalanná váltak. Ez most a vaskor vége, és ott kell lennie az aranykornak. Először csak az eredeti örökkévaló istenségi vallás volt Bharatban. Az mostanra eltűnt. Mindenki más hindunak nevezi önmagát. Ebben az időben sok keresztény van, mert sokakat áttérítettek a hindu vallásból. Eredetileg nektek, istenségeknek a tettei emelkedettek voltak. Ti a tiszta családi ösvényhez tartoztatok. Most, Ravan királyságában ti azokká váltatok, akik a tisztátalan családi ösvényhez tartoztok, és ezért vagytok boldogtalanok. Az aranykort hívják Shiva templomának (Shivalaja). Shiv Baba alapítja meg a mennyországot. Az Atya azt mondja, én eljövök, hogy titeket, gyermekeket shudrákból Brahminokká tegyelek, és átadjam nektek a nap és hold dinasztia örökségét. Ez BapDada. Ne felejtsétek el őket. Shiv Baba azokká tesz benneteket Brahmán keresztül, akik érdemesek a mennyországra, mert tisztátalan lelkek nem mehetnek a felszabadulás földjére, ameddig nem válnak tisztává. Az Atya azt mondja, én most eljöttem, hogy megmutassam nektek a módszert, hogy tisztává váljatok. Én elmegyek azt követően, hogy többszörös milliomosokká, a mennyország mestereivé teszlek benneteket. Emlékeztek arra, hogy ti valóban a mennyország mesterei voltatok. Abban az időben nagyon kevesen voltatok. Most olyan sok emberi lény van. Az aranykorban 900.000 vannak. Az Atya azt mondja, én eljövök, és megalapítom a mennyországot Brahmán keresztül, és véghezviszem a pusztulást Shankaron keresztül. Mindenki megteszi az összes előkészületet ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban is tették. Olyan sok bombát készítenek. A Mahabharat háború 5.000 évvel ezelőtt is megtörtént. Isten eljött, és Raja jógát tanított és a hétköznapi emberi lényeket Narayanná változtatta. Ezért, a vaskori tisztátalan világot biztosan meg kell semmisíteni. A szénakazalnak tűzre kell lobbania. A pusztulás hogyan másként következne be? Manapság vannak gyújtóbombák. Hatalmas esőzések, és földrengések lesznek, mert csak akkor tud a pusztulás bekövetkezni. Ott kell lennie az öreg világ pusztulásának és az új világ megalapításának. Ez az átmeneti kor. Ott van a halál Ravan királyságáért, és a győzelem Ráma királyságáért. Krishna királysága az új világban létezett. Lakshmi és Narayan neve helyett Krishna nevét említik, mert Krishna egy gyönyörű és a legszeretettebb gyermek. Az emberek ezt nem tudják. Ráde és Krishna különböző királyságokból jöttek. Bharat koronás volt, de az most csődbe ment. Az Atya eljön, hogy azt újból megkoronázza. Az Atya azt mondja, most váljatok tisztává, és állandóan csak rám emlékezzetek, és szatopradhanná fogtok válni. Azok, akik szolgálnak, és másokat egyenlővé tesznek önmagukkal, egy magas státuszt fognak igényelni, és dupla koronásakká válnak. Az aranykorban a király, a királynő és az alattvalók mind tiszták. Ez most az emberek kormányzása. Egyik korona sem létezik. Az Atya azt mondja, én eljövök, amikor ilyenné válik a világ állapota. Én most Raja jógát tanítok nektek, gyerekeknek. Csak én vagyok a Tisztító. Most emlékezzetek rám, és az ötvözet el lesz távolítva belőletek, lelkek. Aztán, szatopradhanná váltok. Nektek most csúnyából gyönyörűvé kell válnotok (shyam sundar). Amikor az aranyba ötvözet keveredik, az elhalványul, ezért most el kell távolítani az ötvözetet. A korlátlan Atya azt mondja, csúnyákká váltatok azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültetek. Most üljetek a tudás máglyájára, és távolítsátok el a ragaszkodásotokat mindenkitől. Ti vagytok nekem, az egy Szeretettnek a szeretői. Minden hívő emlékszik Istenre. Az arany és ezüstkorokban nincs odaadás. Ott ti a tudás jutalmával rendelkeztek. Az Atya eljön, és az éjszakát nappallá változtatja a tudáson keresztül. Az nem úgy van, hogy az nappallá válik azzal, hogy tanulmányozzátok a szentírásokat. Mindaz az odaadás ösvényének ceremóniája. Csak az egy Atya a Tudás Óceánja, a Tisztító. Ő eljön és nektek, gyermekeknek jógát és a világciklus tudását tanítja. Azok, akik Ishwarral (Istennel) jógáznak, jogeshwarrá válnak (azokká, akiknek Istennel van jógájuk), és aztán hercegek és hercegnők lesznek. Az Atya a királyok királyaivá tesz benneteket. Azok, akik tiszta királyok voltak, aztán tisztátalan királyokká váltak. Ti magatok, akik imádatra méltók voltatok, aztán imádókká váltatok. Most maradjatok az emlékezés zarándoklatán amennyit csak lehetséges, ugyanúgy, ahogy egy szerető emlékszik a szeretettjére, vagy, ahogy egy pár, akik eljegyzetté váltak, folyamatosan emlékeznek egymásra. Annak a Szeretettnek olyan sok szeretője van az odaadás ösvényén. Mindenki emlékszik az Atyára a szomorúság idején. Ó Isten, távolítsd el a szomorúságunkat és adjál boldogságot. Itt nincs se béke, se boldogság. Mindkettő létezik az aranykorban. Ti, lelkek tudjátok, hogyan játsszátok el a 84 születésetek szerepeit. Brahminokká, istenségekké, harcosokká, kereskedőkké és shudrákká váltok. Az intellektusotokban ott van a 84 születés létrája. Most emlékezzetek az Atyára, amennyit csak lehetséges, hogy a bűneitek elvágásra kerüljenek. Miközben cselekedtek, őrizzétek meg az Atya emlékezését az intellektusotokban. Mi igényeljük a mennyország örökségét Babától. Emlékezzetek az Atyára, és az örökségetekre. Csak az emlékezésen keresztül van az, hogy a bűneitek megsemmisülnek. Minél többet maradtok emlékezésben, annál nagyobb lesz a tisztaság fénye. Az ötvözet folyamatosan eltávolításra kerül. Nektek, gyerekeknek időt kell szánnotok arra, hogy módszereket találjatok, hogy emlékezésben maradjatok, amennyit csak lehetséges. Reggel sok idővel rendelkeztek. Tegyétek meg ezt az erőfeszítést. Otthon maradhattok, és gondoskodhattok a gyermekeitekről, de nektek tisztának kell maradnotok ebben az utolsó születésben. Ne másszatok a kéjvágy máglyájára. Ti most ráültetek a tudás máglyájára. Ez a tanulmány nagyon emelkedett, egy aranyedényt kíván. Azzal, hogy az Atyára emlékeztek, olyanokká váltok, mint egy aranyedény. Amikor elfelejtetek emlékezésben maradni, egy vasedénnyé váltok. Azzal, hogy az Atyára emlékeztek, a mennyország mesterei lesztek. Ez nagyon könnyű. Ebben a tisztaság a fő dolog. Csak az emlékezésen keresztül van az, hogy tisztává fogtok válni, és azzal, hogy a világciklusra emlékeztek, a mennyország mesterei lesztek. Nektek nem kell elhagynotok az otthonotokat, stb. Otthon maradhattok a családotokkal. Az Atya azt mondja, ti a tisztátalan világban éltetek 63 születésen át. Ezért, annak érdekében, hogy Shiva templomába, a halhatatlanság földjére menjetek, mit számít nektek, ha csak egy születésre tisztává kell válnotok. Ti egy nagy bevételt fogtok keresni. Győzzétek le az öt bűnt, mert csak akkor válhattok a világ legyőzőivé. Máskülönben nem lesztek képesek arra, hogy egy státuszt igényeljetek. Az Atya azt mondja, mindenkinek meg kell halnia. Ez az utolsó születésetek. Aztán, elmentek és az új világban uralkodtok. A gyémánt és ékkőbányák teljessé válnak. Ott ti folyamatosan gyémántokkal és ékkövekkel fogtok játszani. Nektek egy ilyen Atyához kellene tartoznotok, és az Ő utasításait kellene követnetek. Csak a shrimat követésével fogtok emelkedetté válni. Azzal, hogy Ravan utasításait követtétek, romlottakká váltatok. Most kövessétek az Atya sjhrimatját, és váljatok tamopradhanból szatopradhanná. Emlékezzetek az Atyára. Az Atya nem ad nektek semmilyen más nehézséget. Ti olyan sokat botladoztatok az odaadás ösvényén. Most egyszerűen emlékezzetek az Atyára és a világciklusra. Váljatok az önmegismerés diszkosza forgatóivá, és a földgolyó uralkodói lesztek 21 születésre. Ti olyan sokszor igényeltétek és elveszítettétek a királyságot. Fél cikluson át boldogság van, és fél ciklusra szomorúság van. Az Atya azt mondja, én eljövök minden ciklus átmenetében. Én a boldogság földjének a mestereivé teszlek benneteket. Ti most rendelkeztek annak a tudatosságával, hogyan mentek körbe a cikluson. Ezt őrizzétek meg az intellektusban. Az Atya a Tudás Óceánja. Ti itt ültök a korlátlan Atya előtt. Isten, a Magasak közt Legmagasabb átadja nektek az örökségeteket Prajapita Brahmán keresztül. Ezért, mielőtt a pusztulás bekövetkezne, emlékezzetek az Atyára és váljatok tisztává. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy az Atya állandó emlékezésében maradjatok, tegyétek az intellektusotokat egy aranyedénnyé. Ott kellene lennie az Atyára való emlékezésnek, miközben cselekedtek. Csak az emlékezéssel lesz ott a tisztaság fénye.

2. Soha ne hagyjátok ki a Murlit. Értsétek meg pontosan a dráma titkát. Miközben ebben a bhattiban vagytok, nektek semmire nem szabadna emlékeznetek a külvilágból.

Áldás:
Legyetek a lemondás megtestesítői, akik intellektusa hittel rendelkezik, és késztessétek BapDadát arra, hogy átadja nektek Önmagát.

„Megtalálva az Atyát, megtaláltam mindent.” Amikor azok, akik ilyen mámorral rendelkeznek, lemondanak mindenről, amikor az olyan gyermekek, akik intellektusa hittel, örömmel, békével, erővel és boldogsággal rendelkezik az Atyától, ők nem aggodnak az emberek véleménye miatt, de állandóan és folyamatosan előre haladnak minden lépésnél. Ők a világból minden íztelennek és lényeg (erő) nélkülinek tapasztalnak. BapDada átadja Önmagát, az összes gazdagságával, az ilyen gyermekeknek, akik a lemondás megtestesítői, akik intellektusa hittel rendelkezik. Ugyanúgy, ahogy a gyerekek azzal a gondolattal rendelkeznek, „Baba, én a Tiéd vagyok”, Baba is azt mondja, „Bármi tartozzon az Atyához, az a tiéd.”

Slogen:
Az könnyű jógi, aki szétterjeszti az Atya szeretete vibrációit minden gondolatán és tettein keresztül.