01.04.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti vagytok az Isteni Megváltó Hadsereg. Nektek megváltást kell adnotok mindenkinek, és képessé kell tennetek a lelkeket arra, hogy összekapcsolják a szeretetüket az egy Atyával.

Kérdés:
Az emberek mire használják az intellektusukat és nektek mire kellene használnotok az intellektusotokat?

Válasz:
Az emberek arra használják az intellektusukat, hogy elérjék az ég és a világ végét, de abban nincs haszon. Ők nem tudják elérni azok végét. Ti, gyermekek arra használjátok az intellektusotokat, hogy imádatra méltókká váljatok. A világ nem fogja őket imádni. Ti gyermekek váltok imádatra méltó istenségekké.

Ének:
Megtalálva Téged, megtaláltuk az egész világot.

Om shanti.
Ti, gyermekek megértitek, hogy ez a tudás ösvénye és az, az odaadás ösvénye. A kérdés az, az odaadás ösvénye, vagy a tudás ösvénye jobb? Ott van ez a két dolog. Azt mondják, megváltás van a tudáson keresztül. Biztosan azt lehet mondani, hogy az odaadás és a tudás különálló. Az emberek abban hisznek, hogy meg fogják kapni a tudást azzal, hogy odaadást végeznek, és csak akkor fognak megváltást kapni. Nem lehet tudás az odaadás közepén. Az odaadás mindenkiért van, és a tudás is mindenkiért van. Ebben az időben ez a vaskor vége. Ezért, mindenki biztosan a degradáció állapotában van. Ezért kiáltanak az emberek és énekelnek: Mi mindenki mástól elszakadunk, és önmagunkat csak Veled fogjuk összekapcsolni. Ki ő? Kivel fogják önmagukat összekapcsolni? Ők ezt nem értik. Általában az intellektusuk Krishna felé megy, amikor azt mondják, csak irántad lesz igaz szeretetem. Mivel ők szeretik Krishnát, nincs szükség gurukra, vagy bárki másra. Nekik egyedül csak Krishnára kellene emlékezniük. Mindenkinek van egy Krishna képe. Az emberek megünneplik Krishna születésnapját és így nincs arra szükség, hogy bárki máshoz is elmenjenek. Hasonló módon, Mira csak egyet szeretett, és ő csak Krishnára emlékezett, miközben folyamatosan mindent elvégzett. Miközben otthon élt, neki mindent meg kellett tennie. Enni és inni, de neki egyedül Krishna iránt volt szeretete. Olyan volt, mintha ő lenne a szerető, és ő (Krishna) volt a szeretett. Valaki megkapja a gyümölcsét annak, hogy Krishnára emlékszik. Mindenki ismeri Krishnát. Az emberek azt éneklik, nekem igaz szeretetem van irányodban, és mindenki mástól elszakadtam. A Magasak közt Legmagasabb az igaz Legfelső Atya. Csak az egy Atya ad mindenkinek egy örökséget. Senki nem ismeri Őt. Bár ők beszélnek a Legfelső Atyáról, a Legfelső Lélekről, Shiváról, ők nem tudják, hogy mikor jön el. Mivel ott van Shiva születésnapja, Neki biztosan el kell jönnie. Senki nem tudja, hogy mikor jön el, vagy mit tesz, amikor eljön. Egyetlen egy emberi lény sem tudja, hogy Ő mindenkinek megváltást ad. Ugyanakkor, hogyan teszi ezt meg? Mi a megváltás jelentése? Ők semmit nem értenek. Shiv Baba biztosan átadta a mennyország uralkodását. Ti, gyermekek, akik ahhoz a valláshoz tartoztatok, nem tudtátok ezt. Mivel ti ezt elfelejtettétek, hogyan tudhatná bárki más is? Nektek ezt meg kell tudnotok Shiv Babától, és elmondani másoknak is. Ti vagytok az Isteni Megváltó Hadsereg. Ti ezt hívhatjátok megváltásnak, vagy egy hadseregnek a megváltásért. Gyermekek, most felelősséggel rendelkeztek. Ti elmagyarázzátok a képet. Sok nyelv van. A képeket is el kell készíteni a fő nyelveken. A nyelvek miatt is nagy a komplikáció és ezért egy kiállítási szettet kell készíteni. Nagyon könnyű a képek használatával magyarázni. Minden tudás benne van a ciklusban. A létra képe csak Bharat embereiért van. Azon nincs más vallás. Az nem úgy van, hogy amikor Bharat tamopradhanná válik, mások nem válnak tamopradhanná. Mindenki tamopradhanná válik. Ezért értük is kell lennie valaminek. A szolgálat mindezen gondolatainak be kellene lépnie az intellektusotokba. Magyarázzátok el a két atya titkát is. Egy örökséget kapnak a Teremtőtől. Más vallásokban senki nem tudja, hogy Lakshmi és Narayan voltak Bharat első császára és császárnője, vagyis isten és istennő. Achcha. Hogyan kapták meg a mennyország királyságát? Ők azt biztosan Istentől kapták meg. Senki nem tudja, hogyan és mikor kapták azt meg. Ők behelyettesítették Krishna nevét a Gitába és megmutatták a teljes pusztulást, de abból nincs semmilyen eredmény. Nektek, gyermekeknek ezt el kell magyaráznotok. Mindenhol vannak képek. Biztosan ott kell lennie Lakshmi és Narayan képeinek, bár az ő ruházatuknak és megjelenésüknek másnak kellene lennie. Mindenki olyanra készíti, amilyennek érzi. Shri Nath és Shri Nathini Krishna és Ráde. Shri Rádénak és shri Krishnának nincs koronája. Ők nem sötétkékek. A királyság Lakshmié és Narayané, nem Rádéjé és Krishnáé. Az emberek sok különböző templomot építettek és azoknak átadták ugyanazt a nevet, Lakshmi és Narayan. A dinasztiát Lakshmi és Narayan dinasztiának neveznék. Ott van Ráma és Szita és Lakshmi és Narayan dinasztiája, de az nem Rádéjé és Krishnáé. Ezek a dolgok nem lépnek be az emberi lények tudatába. Ti, gyermekek is sorszám szerint értitek meg, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek. Azok, akik érdeklődnek a szolgálat iránt, nagyon lelkessé válnak. Néhányan azt mondják, hogy ők mindent megértenek, de módszereket kell találni arra, hogy segítsétek őket abban, hogy kinyissák a szájukat (hogy átadják a tudást). Néhányan azt gondolják, hogy ők meg fogják találni Istent azzal, hogy tanulmányozzák a védákat és a szentírásokat, hogy áldozati tüzeket tartanak, tapaszyát végeznek, és zarándoklatokra mennek. Ugyanakkor, Isten azt mondja: Azok mind módszerek, hogy eltávolodjatok Tőlem. Mindenkinek el kell érnie a degradációt a drámában és ezért ábrázoltak ilyen dolgokat. Korábban, mi is azt mondtuk, hogy Isten ott van a csúcson, és bárki el tudja Őt érni, bármilyen úton. Az emberek különböző utakat használnak azért, hogy elérjék Őt, és amikor belefáradnak az odaadás sok különböző ösvényébe, elkezdenek Istenhez kiáltani. Ó Tisztító, jöjj el és mutasd meg nekünk az utat, hogy tisztává váljunk. Mi nélküled nem tudunk tisztává válni. Elfáradtunk. Napról-napra az odaadás teljesen kifáraszt benneteket. Több százezer ember eljön, és összegyűlik a mélákon. Ott nagyon nagy a piszok. Ez most a vége, és a világnak meg kell változnia. Valójában csak egy világ van, de ők két részre osztották, így az emberek azt gondolják, hogy a mennyország és pokol két különböző világ. Ugyanakkor, az csak fél és fél. Az aranykor ott van a tetején és aztán ott van az ezüst, réz és vaskorok. Mindenkinek tamopradhanná kell válnia a vaskorban. A világnak öreggé kell válnia. Senki nem érti meg ezeket a dolgokat. Ők zavarodottak. Néhányan Krishnát tekintik Istennek és mások Rámát tekintik annak. Manapság, az emberek Istennek nevezik önmagukat. „Én vagyok Isten inkarnációja.” Az emberi lények magasabbra tették önmagukat, mint az istenségek. Az istenségekre mindig azt mondják, istenségek. Itt az emberi lényeket istennek hívják. Az, az odaadás ösvénye. Az istenségek a mennyország lakói voltak. Az emberi lények hogyan lehetnének isten most a vaskorban? Az Atya azt mondja, én eljövök az átmeneti korban, amikor el kell jönnöm, és át kell vinnem a világot. A vaskor aranykorrá fog válni, és mindenki más el fog menni a béke földjére. Az a testetlen világ és ez a testi világ. Egy nagy testetlen fát kell készíteni ahhoz, hogy elmagyarázzák. A brahm elem olyan nagy, mint maga az ég. Egyiknek sem lehet elérni a végét. Bár ők megpróbálják ezt megtenni és odamennek a repülőgépeikkel, de nem tudják elérni a végét. Ott nincs semmi, csak az óceán és az ég. Ott egyáltalán nincs semmi. Ők megpróbálják ezt nagymértékben megtenni, de mi azon dolgok haszna? Azt gondolják, hogy használják az intellektusukat. Ilyen az emberi lények intellektusa. Az emberi lények rendelkeznek a tudomány nagy arroganciájával is. Nem számít, hogy valaki mennyi felfedezést tesz, az egész világ nem fogja őt imádni. Az istenségeket imádják. Az Atya most benneteket, gyermekeket olyan emelkedetté tesz. Ő elvisz titeket, mind a béke földjére. Bár mindenki tudja, hogy ők eljönnek a testetlen világból, a világ emberei nem ugyanúgy értik ezt, mint ti. Senki nem tudja, hogy mi ez, és a lelkek hogyan élnek ott, és aztán hogyan jönnek le ide, sorszám szerint. Nem értik, hogy ott van a testetlen fa a brahm nagy elemben, hogy csak néhány ember él az aranykorban, és az összes többi lélek a testetlen világban van. Ugyanúgy, ahogy ez a testi világ, így ott van a testetlen világ. A világ soha nem válik üressé. Se ez a világ, se az a világ. Amikor itt a vége, a lelkek átkerülnek. Néhánynak maradnia kell ebben a világban. Ha az egész világ üressé válna, a teljes pusztulás bekövetkezne. A teljes pusztulás nem következik be, mert ez az örökkévaló föld. Ezeket a dolgokat mind őrizzétek meg az intellektusotokban. Gondolkozzatok az egész nap folyamán arról, hogyan tudtok hasznot hozni másoknak. Amikor a szeretetek összekapcsolódik azzal az Egyetlennel, ti át tudjátok adni az Egy bemutatását. Ő az Atya, és ti egy örökséget kaptok Tőle. El tudjuk mondani nektek, hogyan tudjátok azt megkapni. Ez sorszámszerinti azok között is, akik ezt mondják. Néhányan nagyon jó előadásokat tartanak, míg mások nem képesek arra, hogy így tegyenek. Ezért nekik tanulniuk kell. Nektek, gyermekeknek, mindannyitoknak hasznot kell hoznotok önmagatoknak. Mivel megtaláltátok a helyes ösvényt, hasznot kell hoznotok egymásnak. A ti szívetek vágya az, hogy átadjátok másoknak az Atya örökségét azzal, hogy szolgáljátok őket szellemileg. Mindenki szolgálja a másikat. Az Atya eljön és megtanít benneteket arra, hogyan végezzetek szellemi szolgálatot. Senki nem tudja, hogyan végezzen szellemi szolgálatot. Csak a Szellemi Atya szolgálja a szellemeket. Sok fizikai szolgálatot végeztetek sok születésen át. Most ebben az utolsó születésben végezzetek szellemi szolgálatot, amire az Atya megtanított benneteket. Ebben van haszon. Nincs haszon semmi másban. Nektek otthon kell élnetek a családotokkal, és teljesítsétek a kötelességeiteket. Magyarázzátok el ezt nekik, és hozzatok hasznot. Ha szeretnek benneteket, valamit meg fognak hallgatni. Néhányan félnek, hogy talán nekik is le kell mondaniuk mindenről. Manapság sok szannyasi van. Ők egyszerűen felvesznek egy sáfrány színű köntöst és mondanak néhány szót és innen-onnan ételt kapnak. Ők bármilyen üzletben kapnak egy kis ételt, ahova bemennek. Aztán elmennek egy másik üzletbe és kapnak egy kicsivel többet, ami aztán elegendő ahhoz, hogy feltöltsék a gyomrukat. Sok típusú koldus van. Ti csak egy típusú örökséget kaptok ettől az Atyától. Ti megkapjátok a korlátlan örökséget, és állandóan szabaddá váltok a betegségtől. A gazdagok nem veszik ezt annyira. A szegényeknek kell hasznot hozni. Baba nagyon sok kiállítási szettet készíttetett, mert sok falu van. Amikor a kormány minisztere megérti, hogy ez a tudás nagyon jó, mindenki meg fogja hallgatni. Igen, ahogy tovább fejlődtök, dicsőíteni fogják a neveteket, és sokan el fognak jönni. Időt vesz igénybe, hogy a rozsdát eltávolítsák. Ha valaki ebben elfoglalttá válna éjszaka és nappal, talán a rozsdát el lehetne távolítani. Amikor a lélek tisztává válik, a testet le kell vedlenie. Ezeket a dolgokat mind meg kell érteni. Magyarázzatok a kiállításokon. A fő dolog az, hogy minden Bharatra vonatkozik. Amikor ott van Bharat felemelkedése, az mindenki felemelkedése. Még több szolgálatot lehet végezni a kiállításokon keresztül, mint a projektorokkal. Fokozatos és folyamatos lesz a fejlődés napról-napra. A neveteket dicsőíteni fogják. Le kellene írni, hogy ez 5.000 évvel ezelőtt is megtörtént. Ezek nagyon csodálatos dolgok. Baba jelzéseket ad nektek, gyermekeknek, de ti sok dolgot elfelejtetek. Ha bármi történik, azt mondanák, az 5.000 évvel ezelőtt is megtörtént. Ezek a dolgok nagyon világosak, de csak akkor, ha megülnek valaki intellektusában. Nektek ezt ki kellene nyomtatnotok az újságokban is, hogy legalább megértsenek valamit. Egy nagyon jó, első osztályú állapotra van szükség a tudás ösvényéhez. Emlékezzetek ezekre a jó dolgokra és maradjatok vidámak. Amikor kifejlesztitek ezt a gyakorlatot, az állapototok nagyon boldoggá és örömtelivé fog válni ezen keresztül. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Szakítsátok el az intellektusotok szeretetét mindenki mástól, és szolgáljatok mindenkit, hogy összekapcsolják a szeretetüket az egy Atyával.

2. Váljatok Isten igaz szellemi segítőivé. Hozzatok hasznot önmagatoknak, és mutassátok meg az ösvényt másoknak is. Az állapototokat tegyétek nagyon boldoggá, és örömtelivé.

Áldás:
Legyetek szerencsés lelkek és tapasztaljatok igaz “suhaag”-ot (férjezettnek lenni szerencse) azzal, hogy rendelkeztek az egy Atya tudatosságával.

Azok rendelkeznek a múlhatatlan „suhaag” feltett tilakjával önmagukon, akik meghallgatják, de nem hallják mások szavait, akik nem viszik a tudatosságukba vagy álmaikba más lelkek semmilyen tudatosságát, vagyis, azok, akik nem alárendeltek semmilyen testi lénynek, akik rendelkeznek az egy Atyához tartozni és senki máshoz tudatossággal. Csak azok szerencsések, akik igaz “suhaag”-val rendelkeznek.

Slogen:
Annak érdekében, hogy emelkedetté tegyétek az állapototokat, először legyetek befele fordultak, és aztán jöjjetek a kiterjedésbe.