01.05.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, távolítsátok el a szereteteket minden testi lénytől, és emlékezzetek az egy testetlen Atyára, és akkor minden végtagotok hűvössé fog válni.

Kérdés:
Mi a lelkek jele, akik az istenségi klánhoz tartoznak?

Válasz:
1.A lelkek, akik az istenségi klánhoz tartoznak, könnyedén érdektelenséggel rendelkeznek ebben az öreg világban. 2. Az intellektusuk mindig a korlátlanban van. Erőfeszítést tesznek azért, hogy tiszta virágokká váljanak azért, hogy Shivalayaba menjenek. 3. Nincs bennük semmilyen ördögi tevékenység. 4. Megőrzik a táblázatukat és ellenőrzik, hogy nem hajtottak-e végre bármilyen ördögi tettet? 5. Elmondják az Atyának az igazságot, és semmit nem rejtenek el.

Ének:
Mi sem leszünk Tőle elválasztva és nem lesz semmilyen szomorúság...

Om shanti.
Ezek korlátlan dolgok. Az összes korlátolt dolog mostanra véget ért. Ebben a világban sokakra emlékeznek, és szeretet van sok testi lény iránt. Csak egy testetlen Egy van, akit a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek, Shivának hívnak. Az intellektusotok jógájának most csak Vele kellene összekapcsolódnia. Ne emlékezzetek semmilyen testi lényre. Brahmin papokat etetni, stb., egy rendszer és szokás a vaskorban. A rendszerek és szokások itt és ott teljesen különbözők. Most semmilyen testi lényre nem szabad emlékezni. Amíg nem éritek el azt az állapotot, folyamatosan erőfeszítést tesztek. Az Atya azt mondja, amennyire csak lehetséges, felejtsétek el mindazokat, akik itt voltak, és elmentek, azokkal együtt, akik most léteznek az öreg világban. A nap folyamán használjátok az intellektusotokat arra, hogy köpüljétek, hogy mit magyarázzatok el mindenkinek. Mondjátok el mindenkinek, hogy jöjjön el és értse meg a világ elejét, közepét és végét. Ezt senki nem tudja. A múlt azt az időt jelenti, amikor az elkezdődött. Az az aranykorral kezdődött. A jelen azt jelenti, ami most létezik. Tehát az az aranykortól mostanáig tart. A jövő az, aminek történnie kell. A világon egyáltalán senki nem tudja ezt. Gyerekek, ezt tudjátok, ezért készítitek el a posztereket. Ez egy hatalmas korlátlan játék. Ők sok korlátolt hamis játékot készítenek. Egy darab szerzője különbözik attól a személytől, aki elkészíti a díszletet, és a jeleneteket. Ezek a titkok most mind ott vannak az intellektusotokban. Semminek nem szabadna megmaradnia, amit most láttok. Annak mind meg kell semmisülnie. Ezért nektek el kell készítenetek az aranykor nagyon gyönyörű díszleteit és jeleneteit, hogy megmutassátok, hogy az milyen. Ajmirban ott van Dwaraka arany városának egy modellje, így ti lemásolhatjátok annak a díszleteit és jeleneteit, hogy megmutassátok, hogy milyen lesz az új világ. Ennek az öreg világnak most tűzre kell lobbannia. Nektek erről van egy térképetek, és az új világnak is fel kell merülnie. Nektek ilyen dolgokról kellene gondolkodnotok, és jó képeket kellene készítenetek. Tudjátok, hogy az emberi lények ebben az időben teljesen kő intellektusúak. Nem számít, mennyit magyaráztok nekik, semmi nem ül meg az intellektusukban. Kérhettek segítséget néhány színházi embertől, akik nagyon jó díszleteket készítenek, és meg tudjátok mutatni az aranykor nagyon jó jeleneteit és díszleteit. Azok az emberek nagyon jó ötleteket tudnak adni nektek. Sok módszert tudnak mutatni, hogy ezt megtegyétek. Magyaráznotok kellene nekik is. Meg kellene őket kérnetek arra, hogy készítsenek valami olyat, hogy az emberek eljöjjenek, és megértsék, hogy az aranykorban valóban csak egy vallás van. Ti, gyerekek sorszám szerintiek vagytok abban, hogy mennyit szívtok önmagatokba. Egy testi tudatos intellektusra azt mondják, hogy egy piszkos intellektus. Egy lélek tudatos intellektusra azt mondják, hogy olyan, mint egy virág. Ti most virágokká váltok. Azzal, hogy test tudatosak maradtok, tüskék maradtok. Ti, gyerekek érdektelenséggel rendelkeztek ebben az öreg világban. Ti egy korlátlan intellektussal és korlátlan érdektelenséggel rendelkeztek. Nekünk nagy az utálatunk ezen bordélyház iránt. Most virágokká válunk azért, hogy elmenjünk Shivalayaba. Ha közületek valaki rosszul viselkedik, miközben ezzé válik, megérthető, hogy egy ördögi szellem lépett abba az egybe. Ha otthon egy férfi egy hattyúvá válik, de a felesége nem ért semmit, nehézségek lennének. Neki sokat kellene tolerálnia. Aztán megérthető, hogy ez nincs ott a feleség szerencséjében. Nem mindenki fog az istenségi klánhoz tartozni. Azok fognak ide eljönni, akiknek ide kell tartozniuk. A rossz viselkedés nagyon sok beszámolója eljön Babához. „Ennek és ennek ez az ördögi nyoma van.” Ezért, Baba minden nap elmondja nektek: Nézzétek meg a táblázatotokat minden este, és ellenőrizzétek, hogy nem követtek el bármilyen ördögi tettet. Baba az mondja, mondjátok el Babának az összes hibát, amit elkövettetek az életetekben. Amikor közületek bárki is egy nagy hibát követ el, ők szégyellik, hogy elmondják a Sebésznek, mert a tiszteletük elveszne. Azzal, hogy nem vallják be, további veszteség van. Maya olyan keményen megüt benneteket, hogy minden igazság megsemmisül (ő teljesen megsemmisít benneteket). Maya nagyon erőteljes. Az Atya mit tud tenni, ha nem vagytok képesek arra, hogy legyőzzétek az öt bűnt. Az Atya azt mondja, én vagyok a kegyelem teljes Egy, az összes Halál Halála. Ti hozzám, a Tisztítóhoz kiáltotok, hogy jöjjek el és tisztítsalak meg benneteket. Mindezen két név az enyém. Én most mindkét szerepet eljátszom - a Kegyelem teljes Egy, és az összes Halál Halála. Én a tüskéket virágokká változtatom. Ezért, az intellektusotok azzal a boldogsággal rendelkezik. Amarnath Atya (a Halhatatlanság Ura) azt mondja: Ti mindannyian Parvatik vagytok. Állandóan csak rám emlékezzetek és a bűneitek meg fognak semmisülni, és elmentek a halhatatlanság földjére. A bűneitek nem semmisülnek meg azzal, hogy azokra a zarándoklatokra mentek. Azok az odaadás ösvényének zarándoklatai. Sok ember megkérdezi tőletek, gyerekek, hogyan fedezitek az összes költséget? De egyikőtök sem adja át Babának a híreket arról, hogy milyen választ adtatok. Mi Brahminok, Brahma gyermekei sokan vagyunk. Ezért, mindannyian fedeznénk a költségeket, ugye? Mi megalapítjuk a királyságot önmagunk számára, a shrimat követésével. Aztán, elmegyünk, és ott uralkodunk. Raja jógát tanulunk, és így fedezni fogjuk a költségeket. Shiv Baba átadja a tudás örökkévaló ékszereit, amin keresztül a királyok királyaivá válunk. Ti, gyerekek, akik tanultok, fedezni fogjátok a költségeket. Magyarázzátok el, hogy ti, magatok fizetitek a költségeiteket. Semmiért ne kolduljatok, és ne kérjetek adományt. Ugyanakkor, a gyerekek csak azt írják, hogy nekik feltették a kérdést. Ezért, Baba azt mondja: Nézzétek meg a táblázatotokat este, hogy mennyi szolgálatot végeztetek a nap folyamán. Mindezt folytatni kellene. A legtöbb ember, akik eljönnek, alattvalókká válnak. Nagyon kevesen vannak azok, akik egy magas státuszt igényelnek. Nagyon kevés király és nagyon kevés gazdag ember van. Sokan vannak, akik szegények. Itt is így van, és ugyanígy van az istenségek világában is. Egy királyság kerül megalapításra és mindenkire szükség van, sorszám szerint. Az Atya eljön, és Raja jógát tanít, és megalapítja az eredeti, örökkévaló istenségi vallás királyságát. Az istenségi vallás királysága létezett, de az többé nem létezik. Az Atya azt mondja, én azt újból megalapítom. Ezért, ilyen képekre van szükségetek ahhoz, hogy magyarázzatok az embereknek. Amikor meghallgatjátok Baba Murliját, ti azt meg fogjátok tenni. Napról-napra folyamatosan megkapjátok a korrekciókat. Vizsgáljátok meg a saját állapototokat és nézzétek meg, hogy az mennyire lett korrigálva. Az Atya eljön és elmozdít benneteket a piszokból. Minél több szolgálatot végeztek azért, hogy másokat elmozdítsatok ebből a piszokból, annál magasabb státuszt fogtok igényelni. Nektek, gyerekeknek úgy kell együtt élnetek, mint a tej és a cukor. Az Atya itt még emelkedettebbé tesz benneteket, mint amilyenek az aranykorban lesztek. Isten, az Atya tanít benneteket. Ezért, nektek, diákoknak be kell mutatnotok a tanításainak a csodáját. Csak akkor fogja az Atya feláldozni magát nektek. Be kellene lépnie a szívetekbe, hogy ti most csak a Bharatot mennyországgá tenni szolgálatot fogjátok elvégezni. Természetesen nektek tovább kell folytatnotok a saját munkátokat, stb. Ugyanakkor, először is gondolkodjatok a saját fejlődésetekről. Ez nagyon könnyű. Az emberi lények bármit meg tudnak tenni. Miközben otthon éltek a családotokkal, nektek egy királyi státuszt kell igényelnetek. Ezért, írjátok meg a napi táblázatotokat. Vizsgáljátok meg az egész napi veszteséget és nyereséget. Ha nem írjátok meg a táblázatotokat, akkor nehéz lesz számotokra, hogy megreformáljátok önmagatokat. Ti még az Atyára sem figyeltek. Minden nap ellenőrizzétek, hogy lássátok, okoztatok-e bárkinek is szomorúságot? A státusz, amit igényeltek, nagyon magas és a bevétel is hatalmas. Máskülönben sírnotok kell. Ez egy verseny. Néhányan több százezer Rupit keresnek, míg mások elszegényednek. Ez a ti isteni versenyetek. Az nem úgy van, hogy nektek fizikailag is futnotok kell. Egyszerűen emlékezzetek a szeretett Babára az intellektusotokkal. Ha elkövettek bármilyen hibát, azonnal mondjátok el Babának. Baba, én elkövettem ezt a hibát. Én elkövettem ezt a hibát a fizikai szerveimen keresztül. Az Atya azt mondja, ti egy intellektust kaptatok, amivel meg tudjátok különböztetni a helyest és helytelent. Ezért ne tegyetek semmilyen helytelen dolgot. Ha valamilyen helytelen dolgot tesztek, bűnbánatot kell éreznetek, és megbocsátást kell kérnetek az Atyától. Ő itt ül, hogy meghallgasson benneteket. Bármilyen helytelen tettet hajtottatok végre, azonnal mondjátok el Babának, vagy arról írjatok Babának. Baba, én elkövettem ezt a helytelen tettet. Aztán a felét megbocsájtják. Az nem úgy van, hogy én (Baba) kegyelemmel leszek irántatok. Nem mutatnak egy penny értékű megbocsájtást, vagy kegyelmet sem. Mindenkinek önmagát kell megreformálnia. A bűneitek az Atyára való emlékezéssel fognak megsemmisülni. A múltból mindent el kell vágni a jóga erejével. Azt követően, hogy az Atyához tartoztok, Őt ne rágalmazzátok. Azok, akik rágalmazzák a Satgurut, nem igényelhetnek egy státuszt. Ti egy nagyon magas státuszt kaptok. Senki nem kap egy királyi státuszt más guruktól. Itt ti rendelkeztek egy céllal és tárggyal. Az odaadás ösvényén nincs cél, vagy tárgy. Még akkor is, ha van, az csak egy ideiglenes időszakra lenne. Ott van a hatalmas különbség a boldogságban 21 születésre, és a kis boldogságban, ami néhány pennyt ér. Az nem úgy van, hogy a gazdagság hozza meg a boldogságot. Az olyan nagy szomorúságot is hoz. Például, ha valaki egy kórházat építtet, akkor ő nem lenne beteg a következő születésében. De az nem úgy van, hogy ő képes lenne jól tanulni, vagy nagy gazdagságot kapna. Neki azért mindent pontosan meg kellene tennie. Amikor valaki egy daramshalat építtet, ő a következő születésében egy kúriát kap. Az nem úgy van, hogy ő egészséges is lenne. Nem. Az Atya olyan sok dolgot elmagyaráz. Közületek néhányan nagyon jól megértenek mindent és magyaráznak másoknak. Közületek néhányan egyáltalán semmit nem értenek. Ezért, írjátok meg a táblázatotokat minden nap. Milyen bűnt követtem el ma? Én ma elbuktam ebben az aspektusban. Aztán Baba tanácsot ad nektek, hogy ne kövessetek el ilyen tetteket. Tudjátok, hogy ti most elmentek a mennyországba. Nektek, gyerekek boldogságának a higanyszála nem emelkedik annyira. Baba olyan nagy boldogsággal rendelkezik. Én egy öregember vagyok, és le fogom vedleni ezt a testet és egy herceggé válok. Ti is tanultok. Ezért a boldogságotok higanyszálának emelkednie kellene. Ugyanakkor, még az Atyára sem emlékeztek. Ő mindent olyan egyszerűen elmagyaráz nektek. Nektek olyan sokat kell ütnötök a fejeteket azért, hogy megtanuljatok angolul, stb. Nagy nehézség van annak a megtanulásában. Ez nagyon könnyű. Ti hűvössé és nyugodttá váltok ezen a szellemi tanulmányon keresztül. Itt egyszerűen folyamatosan emlékezzetek az Atyára és a végtagjaitok hűvössé fognak válni. Nektek van egy testetek, ugye? Shiv Babának nincs teste. Shri Krishna az, aki fizikai szervekkel rendelkezik. Az ő végtagjai amúgy is nagyon hűvösek. Ezért, említik meg az ő nevét. Hogyan tudjátok megőrizni az ő társaságát? Ő az aranykorban létezik. Ki tette a végtagjait olyan hűvössé? Ezt megértitek, ezért nektek, gyerekeknek mindezt magatokba kell szívnotok. Nektek egyáltalán nem szabad harcolnotok, vagy vitatkoznotok. Mondjátok el az igazságot. Amikor hazugságokat mondanak, mindennek vége. Az Atya mindent elmagyaráz nektek, gyerekeknek. Készítsetek nagyon jó posztereket, amiket aztán mindenkinek el lehet küldeni. Amikor az emberek látják, hogy azok milyen jók, ők úgy fogják érezni, hogy eljönnek, hogy még többet lássanak. Azoknak, akik magyaráznak, nagyon okosnak kell lenniük. Nektek meg kell tanulnotok, hogyan végezzetek szolgálatot. Sok jó tanárra van szükség, akik másokat ugyanolyanná tesznek, mint önmaguk. Azokat hívják jó tanároknak, akik másokat olyan menedzserekké tesznek, mint önmaguk. Ők egy magas státuszt fognak kapni. Nektek nem szabad egy bébi intellektussal rendelkeznetek. Máskülönben valaki más le fog kőrözni benneteket. Ez Ravan közössége. Készítsetek fel olyan tanárokat, akik gondoskodni tudnak egy centrumról. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mutassátok meg az Atyának a tanításai csodáját. Maradjatok elfoglaltak a Bharatot mennyországgá tenni üzletben. Először is, gondolkodjatok a saját fejlődésetekről. Éljetek úgy, mint a tej és a cukor.

2. Ha elkövettek bármilyen hibát, kérjétek az Atya megbocsájtását és reformáljátok meg önmagatokat. Az Atya ebben nem rendelkezik kegyelemmel. Vágjátok el a bűneiteket azzal, hogy az Atyára emlékeztek. Ne cselekedjetek olyan módon, ami Babát rágalmazná.

Áldás:
Legyetek nagy adományozók, akik teljesítitek mindenki tiszta kívánságait az erőteljes állapototokkal.

A lelkek, akik a végén jönnek, boldogok lesznek egy kevéssel, mert az ő szerükben az van, hogy egy keveset vegyenek. Tehát, engedjétek, hogy azok a lelkek megkapják a bhavnájuk (odaadás) gyümölcsét, ettől senki ne legyen megfosztott; tehát, ezért most töltsétek fel önmagatokat az összes erőkkel. Amikor stabillá váltok egy nagy adományozónak lenni teljes és erőteljes formájában, akkor, az együttműködésetekkel, és a nagy adományt tenni kötelességetekkel képesek lesztek arra, hogy túlvigyétek őket egy pillantással, ahogy bekapcsoljátok a jó kívánságok kapcsolóját.

Slogen:
Állandóan és folyamatosan kövessétek az irányítás isteni kódját, és a legemelkedettebb lényekké váltok, akik követitek az irányítás legmagasabb kódját.