01.05.22    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    13.12.90    Om Shanti     Madhuban


A TAPASYA ALAPJA A KORLÁTLAN ÉRDEKTELENSÉG


Ma BapDada minden szerető gyermeket néz, akik felajánlják a szeretet virágait Babának. BapDada látja a szeretet virágai záporát minden gyermek szívéből, erről a földről és külföldről. Függetlenül attól, hogy azt zenének, vagy egy dalnak nevezitek, Baba ugyanazt a zenét, vagy dalt hallja minden gyermek szívéből. Az ugyanaz az ének: az én Babám. Mindenhol ott ragyog a Babával való találkozás megünneplése tiszta reményének lámpása. Az egész ciklus során senki más, csak BapDada és a gyerekek képesek arra, hogy ezt az isteni életet lássák. Ennek a különleges szeretetnek a virágai értékesebbek, mint ennek az öreg világnak a Kohinoor gyémántja. Senki más, csak ti, gyerekek tudjátok elénekelni a szív dalait. Senki más nem tud megünnepelni egy ilyen Deepmalát. Minden gyerek felmerül BapDada előtt. Nem mindenki tud itt ülni ezen a fizikai helyen, de BapDada szívtrónusa különösen nagy. Ez az, ahogy Ő mindenkit egy felmerült formában lát. Baba hallja mindenki szeretetét és emlékezését és a szeretetteljes panaszkodásaikat is, amiket ők helyesnek tartanak. Ezzel együtt Baba viszonzásképpen több milliószorosan nagyobb szeretetet és emlékezést ad minden gyermeknek. A gyerekek, egy joggal, azt mondják, hogy ők megkívánnak ünnepelni egy találkozót a testi formában. Az Atyában is ott van ez a vágy és a gyerekekben is ott van ez a vágy. Ugyanakkor az időnek megfelelően Brahma Atya az avyakt angyali formájában többszörösen gyorsabb sebességgel végez szolgálatot, mint ahogy tette a testi formában, és a gyerekeket ugyanolyanná teszi, mint önmaga. Nektek átadták egy avyakt találkozó és a szolgálata tapasztalatát az avyakt formában nemcsak 1, vagy 2 éven keresztül, de sok éven át és ő még mindig átadja nektek azt a tapasztalatot. Bár Brahma Atya avyakt, miért játszik egy szerepet a fizikaiban? Hogy benneteket ugyanolyanná tegyen, mint önmaga. Brahma Atya eljön a szubtilisból a testibe. Tehát, nektek, gyerekeknek viszonzásképpen mit kellene tennetek? Váljatok testiből szubtilissá. Az időnek megfelelően az avyakt találkozó szolgálata a szubtilis formán keresztül különösen lényeges. Ezért van az, hogy időről-időre BapDada átadja nektek a szubtilis találkozó megtapasztalásának jelzését. Ezért most a tapasya évét ünneplitek, ugye? BapDada örül, hogy a gyerekek többségénél a lelkesedés és buzgalom nagyon jó. Csak a gyerekek kisebbsége gondolja azt, hogy nekik a programnak megfelelően kell megtenniük valamit. Az egyik, valamit megtenni a programnak megfelelően és a másik, azt megtenni lelkesedéssel és buzgalommal a szívből. Nektek, mindannyitoknak meg kell kérdeznetek önmagatokat: Én melyik kategóriában vagyok?

A jelenlegi idő körülményeinek megfelelően, az önfejlődésnek megfelelően, a szolgálat gyors sebességének megfelelően és BapDada szeretete viszonzása átadásának megfelelően a tapasya különösen lényeges. Könnyű szeretettel rendelkezni és mindenkiben van szeretet; BapDada is tudja ezt. Ugyanakkor, viszonzásképpen BapDada azt kívánja látni, hogy egyenlővé váltok BapDadával. Ezért van az, hogy BapDada ezt most akarja látni. Ebben csak néhány vannak a kevésből. Mindenkiben ott van a vágy, de ott van a különbség azok számában, akik egy vággyal rendelkeznek, és akik azt a gyakorlatba is teszik. A tapasya könnyű és annak az állandó alapja a korlátlan érdektelenség. Korlátlan érdektelenséggel rendelkezni azt jelenti, hogy elhagyjátok mind a négy oldal partjait (a támaszokat). Miért? Mert ti a partokat tettétek a támaszotokká. Szeretővé válni az időnek megfelelően és azután a shrimatnak és jelzéseknek megfelelően, amiket megkaptok az eszközlelkektől, az intellektusotokat szeretőből elszakadottá tenni egy másodperc alatt, ez nem történik meg. Nem váltok olyan gyorsan elszakadottá, ahogy szeretővé váltok. Ti okosak vagytok a szeretetben, de az elszakadottá válásban többször is meggondoljátok, és azt gondoljátok, hogy bátorságra lenne szükségetek. Elszakadottá válni azt jelenti, hogy elhagyjátok a támaszt, és elhagyni a támaszt azt jelenti, hogy a korlátlan érdektelenség egy hozzáállásával rendelkeztek. Ti tudjátok, hogyan tegyétek a partot a támaszotokká és hogyan fogjátok, de mit tesztek akkor, amikor azt el kell hagynotok? Kiteszitek a nagy kérdőjelet. Nagyon jól tudjátok, hogyan legyetek a szolgálat felelősei, de azzal együtt, hogy felelősek vagytok, ti nehéznek találjátok, hogy feltöltsétek az elemeteket önmagatokért és másokért is. Ezért van az, hogy a jelenlegi időben különösen lényeges, hogy alkalmazzátok a korlátlan érdektelenség hozzáállását a tapasyán keresztül.

A tapasya sikerének különleges alapja és könnyű módszere, hogy az Egy leckéjét szilárddá teszitek. Nehéz leírni a kettes, vagy hármas számokat. Nagyon könnyű leírni az egyest. A tapasya azt jelenti, hogy az Egyhez tartoztok. Ez az, amit BapDada az Egyhez való tartozásnak nevez (eknami). A tapasya azt jelenti, hogy stabilizáljátok a tudatot és az intellektust (ekarga). A tapasya azt jelenti, hogy szeretitek a magányt (ekant). A tapasya azt jelenti, hogy megőrzitek a stabil állapototokat. A tapasya azt jelenti, hogy megóvjátok önmagatokat attól, hogy elvesztegessétek az összes kincset, amit elértetek, vagyis azt jelenti, hogy gazdaságosan haladtok előre. Tehát, az egy leckéje most ugye szilárd? Az egy leckéje nehéz, vagy könnyű? Ez könnyű, de… Ugye nem fogtok ilyen nyelvet használni?

Ti nagyon-nagyon szerencsések vagytok, mert szabaddá váltatok a sok típusú kemény munkától. Az idő késszé fogja tenni a világ embereit, és ők kényszerből késszé válnak a megfelelő időben, míg az Atya idő előtt felkészít benneteket, gyerekeket, és ti azt az Atya iránti szeretetből megteszitek. Ha azt nem szeretetből teszitek, ha azt csak egy kicsit teszitek meg, mi fog történni? Nektek azt majd kényszerből kell megtennetek. Nektek biztosan korlátlan érdektelenséggel kell rendelkeznetek. Ugyanakkor, ti a kényszerből nem fogtok semmilyen gyümölcsöt kapni. A szeretet azonnali gyümölcse a jövő gyümölcseként felhalmozódik. Azoknak, akik mindezt kényszerből teszik, min kell majd keresztül menniük? Valamin keresztül menni ugyanolyan, mint egy kereszten lenni. Melyiket kedvelitek jobban? Ti ezt szeretetből fogjátok megtenni. BapDada valamikor el fogja mondani a támaszaitok listáját. Ti amúgy is okosak vagytok azok ismeretében, de Baba azt át fogja ismételni, mert BapDada meg tudja nézni a gyerekek napi időbeosztását, amikor úgy akarja. Ő nem végzi el mindenki időbeosztása megnézése üzletét a nap folyamán. Ti láttátok a testi Brahma Atyát. Az ő látásmódja automatikusan hova ment? Függetlenül attól, hogy az egy levél, vagy táblázat volt, vagy valaki viselkedése, még akkor is, ha az egy 8 oldalas levél volt, hova esett a pillantása? Oda, ahol át kellett adni az utasítást, ahol az szükséges volt. BapDada mindent megnéz, de nem lát. Ő mindent felismer, de arról nem tud. Mindaz, ami nem lényeges, azt nem látja, nem tudja. Ő nagyon jó játékokat lát. BapDada erről majd egy másik alkalommal fog beszélni. Achcha. Könnyű tapasyát végezni és megőrizni a korlátlan érdektelenség hozzáállását, ugye? Nehéz elhagyni a partokat. Ugyanakkor ti vagytok azok, akik valamivé akartok válni. Igényeltétek az elérések jogát minden ciklusban, és így biztosan azzá fogtok válni. Achcha. Ebben az évben az előző ciklus gyerekei, azok, akik sok ciklus öregjei, és akik újak ebben a ciklusban, megkapták a lehetőséget. Ti boldogok vagytok, hogy egy lehetőséget kaptatok, ugye? A többség új és a tanárok öregek. A tanárok mit fognak tenni? Ugye magatokba fogjátok szívni az érdektelenség hozzáállását? El fogjátok hagyni a partot? Vagy majd akkor azt mondjátok, hogy ezt meg akarjátok tenni, de megkérdezitek, hogyan tudjátok megtenni? Azok vagytok, akik másoknak megmutatják azzal, hogy megteszitek, vagy azok, akik ilyen módon beszélnek? Baba örül, hogy látja az összes gyereket, akik mindenhonnan eljöttek a testi formában. Megőriztétek a bátorságot, és ti amúgy is mindig megkapjátok az Atya segítségét. Ezért bátorsággal állandóan és folyamatosan tapasztaljátok meg a jogot, hogy megkapjátok az Atya segítségét és folyamatosan repüljetek könnyedén. Az Atya segítséget ad, de azok, akik azt akarják, el is kell, hogy vegyék. Az Adományozó ad, de azok, akik azt veszik, a saját kapacitásuknak megfelelően tesznek így. Tehát, nem szabad azokká válnotok, akik a saját kapacitásuknak megfelelőek, de legyetek azok, akik állandóan teljesen erőteljesek. Azután azok, akik később jönnek, elől fognak számot igényelni. Értitek? Igényeljétek az összes erő teljes jogát. Achcha.

Az összes szerető gyermeknek minden irányban; a különleges lelkeknek, akik mindig átadják az Atya szeretetének viszonzását; azoknak, akik állandóan stabilak maradnak a tapasya egy képmása állapotában; a lelkeknek, akik közel vannak az Atyához; azoknak, akik a gyakorlati formába teszik az állandóan az Atyával egyenlőnek lenni célja karakterét; az összes gyermeknek erről a földről és külföldről; szeretet, emlékezés és namaste Baba, a Szívek Vigasztalója szívének legmélyéről.

AVYAKT BAPDADA DADIKKEL TALÁLKOZIK

Ti vagytok azok 8 erővel, a különösen szeretett istenségek és egyike a 8-nak, ugye? Tudjátok, hogy mik azok jele, akik egyike a 8-nak? Ti vagytok azok, akik minden erőt a gyakorlatba tesznek, minden tevékenységben, az időnek és a szituációnak megfelelően. A 8 erő különösen szeretett istenséggé tesz benneteket, egyikévé a 8-nak. Ti vagytok azok 8 erővel és ezért van az, hogy az istennőket 8 karral ábrázolják. Ők 8 különleges erővel rendelkeznek. Valójában sok erő van, de a többség benne van a 8-ban. A különleges erőket a megfelelő időben kell használni. Amilyen az idő, amilyen a szituáció, olyannak kell lennie az állapototoknak. Ezt ismerik úgy, mint egyiknek lenni a 8-ból, egy különösen szeretett istenségnek lenni. Tehát, egy ilyen csoport készen áll, ugye? Külföldön hányan vannak készen? Ti is a 8 részévé fogtok válni, ugye? Achcha.

(Santra Dadi ma reggel amrit velakor elhagyta a testét.) Ez jó. Mindenkinek biztosan el kell mennie. Örökké készek vagytok? Vagy arra fogtok emlékezni: „Az én centrumom, és mi fog történni a diákokkal?” Ugye nem fogtok arra emlékezni: enyém, enyém? Mindenkinek el kell mennie, de mindenkinek megvan a saját számlája. Senki nem megy el anélkül, hogy ne rendezné el a számláit. Ezért van az, hogy mindenki boldogsággal megy el. Ez ugye tetszett mindannyitoknak? Jó így elmenni. Tehát, nektek örökké késszé kell válnotok. Achcha.

BAPDADA CSOPORTOKKAL TALÁLKOZIK

1. Delhi és Punjab, mindkettő a szolgálat helyei. A megalapítás helyét mindig azzal a fontossággal nézik, és azokra úgy is emlékeznek. Ugyanúgy, ahogy azok az eredeti helyek a szolgálatban, hasonló módon, ti is eredeti ékszerek vagytok az állapototokban. A hellyel együtt az állapotot is dicsérik. Az eredeti ékszerek azokat jelentik, akik az elsők abban, hogy minden emelkedett utasítást az életükbe tegyenek, nemcsak azok, akik azt meghallgatják, és elmondják másoknak, de azok, akik azt valójában meg is teszik, mert sokan vannak, akik egyszerűen csak meghallgatják és elmondják másoknak, de a több millióból csak egy maroknyi az, aki azt valójában meg is teszi. Tehát, rendelkeztek azzal a mámorral, hogy a több millióból egy maroknyi vagytok? Ez a szellemi mámor szabaddá tesz benneteket Maya sok típusú mámorától. Ez a szellemi mámor a védelem egy eszköze. Maya semmilyen mámora - jó ruhákat viselni, jókat enni, vagy nézelődni - nem vonzhat benneteket önmaga felé. Ti egy ilyen mámorban maradtok, vagy Maya egy kicsit vonz benneteket? Ti ugye mostanra értelmesekké váltatok? Ti most Mayát is megértitek. Azokat soha nem lehet becsapni, akik értelmesek. Ha azokat becsapják, akik értelmesek, akkor mit mondana mindenki egy ilyen személyre? Hogy értelmesek vagytok, de mégis becsaptak benneteket. Becsapottá válni azt jelenti, hogy meghívjátok a szomorúságot. Amikor becsapottak vagytok, akkor szomorúságot kaptok, ugye? Bárki is szeretne szomorúságot venni? Ezért van az, hogy ti mindig eredeti ékszerek vagytok, vagyis ti vagytok azok, akik elsők, hogy minden emelkedett utasítást az életetekbe tegyetek. Ilyenek vagytok? Vagy arra vártok, hogy megnézzétek, mások megteszik-e, és csak azután fogjátok ti is megtenni? „Ők ezt nem teszik meg. Tehát, én hogyan tudom megtenni?” Legyetek “én első” ennek a megtételében. Az ne úgy legyen, hogy majd megváltozom, amikor mások is megváltoznak. Majd megváltozom, amikor ez az egy is megváltozik. Nem. Azok, akik valamit tesznek, megkapják annak a viszonzását. És mennyit fogtok kapni? Több milliót az egy viszonzásaként. Tehát, élvezet van ennek a megtételében, ugye? Tegyetek egyet és kapjatok több milliót. Ebben elérés van és nincs más, csak elérés. Ezért váljatok “elsővé” a shrimat gyakorlati formába tételében. Ne abban legyetek “én első”, hogy Maya befolyásol benneteket, de legyetek “én először” ebben az erőfeszítésben, mert csak akkor fogtok minden lépésnél sikert tapasztalni. A siker garantált. Az csak úgy van, hogy egy kicsit megváltoztatjátok a saját ösvényeteket és azzal, hogy azt megváltoztatjátok, a cél távolra kerül, és időt vesz igénybe. Ha valaki egy helytelen ösvényre tér, a cél távolra kerülne, ugye? Tehát, ezt ne tegyétek. A cél ott van előttetek és a siker garantált. Amikor nektek egy kicsit keményen kell dolgoznotok, akkor a mérleg szeretet oldala egy kicsit könnyűvé válik. Ha van szeretet, akkor soha nem kellene keményen dolgoznotok, mert az Atya segítene benneteket a sok karjával. Ő a feladatot sikeressé fogja tenni a karjaival egy másodperc alatt. Azután folyamatosan és állandóan repülni fogtok az erőfeszítéseitekben. Azoknak Punjabból: Ti repültök, vagy fáradtak vagytok? Nagyon tapasztalttá váltatok? Egyikőtök sem fog félni? „Mi fog történni, hogyan fog megtörténni?” Nem. Ti azok vagytok, akik átadjátok nekik a béke adományát. Bárki jön el hozzátok, neki békével kell visszatérnie. Nekik nem szabad üres kézzel elmenniük. Még akkor is, ha nem adtok nekik tudást, a béke vibrációi békéssé fogják tenni őket. Achcha.

2. Minden emelkedett lélek, akik eljöttek mindenhonnan, Brahminok. Ti nem azok vagytok Rajasthanból, Maharastrából, vagy Madhya Pradeshből, stb. Ti, mindannyian egyek vagytok. Ebben az időben ti, mindannyian Madhuban lakói vagytok. A Brahminok eredeti lakhelye Madhuban. Ti elmentetek különböző területekre a szolgálatért. Ha csak egy helyen ülnétek, akkor hogyan lehetne az összes többi helyet mindenhol szolgálni? Ezért van az, hogy a szolgálatért különböző helyekre mentetek. Függetlenül attól, hogy üzletemberek vagytok, vagy kormány alkalmazottak, vagy valaki, aki egy gyárban dolgozik, az eredeti foglalkozásotok: egy szolgáló. Az anyák is isteni szolgálaton vannak, miközben otthon élnek. Függetlenül attól, hogy valaki meghallgatja a tudást, vagy nem, őket át lehet alakítani a jókívánságok és tiszta érzések vibrációival. A szavakon keresztüli szolgálat nem az egyedüli szolgálat. Jókívánságokkal rendelkezni is szolgálat. Tehát, tudjátok, hogyan végezzétek el mindkét típusú szolgálatot, ugye? Még akkor is, ha valaki inzultál benneteket, nektek nem szabad abbahagynotok a jókívánságokat és tiszta érzéseket. A Brahminok kötelessége az, hogy mindig adjanak valamit. Jókívánságokkal és tiszta érzésekkel rendelkezni, ez is a tanítások átadása. Nem mindenki fog megváltozni a szavakon keresztül. Nem számít, hogy valaki milyen. Biztosan adjatok neki egy maroknyit valamiből, még akkor is, ha ő egy igazi Ravan. Néhány anya azt mondja: a rokonaink erős Ravanok. Ők soha nem fognak megváltozni. Az ilyen lelkeknek is adjatok egy maroknyit a kincsestáratokból, adjatok jókívánságokat és tiszta érzéseket. Amikor közülük néhányan inzultálnak benneteket, ők mit mondanak? Ezek a Brahma kumarik… Legalább emlékeznek Brahma Atyára. Még akkor is, ha inzultálnak benneteket, ők Brahmára emlékeznek. Legalább megemlítik az atya nevét. Függetlenül attól, hogy ismerik őt, vagy nem, ti legalább egy maroknyit adtok nekik. Ti az ilyen lelkeknek valamiből adtok egy maroknyit? Vagy ott hagyjátok azokat, akik nem figyelnek? Nektek nem szabad őket ott hagynotok, mert máskülönben később meg fogják húzni a fületeket és panaszkodni fognak: Mi oktalanok voltunk. Miért nem adtatok nekünk valamit? Tehát, ők meg fogják húzni a fületeket, ugye? Függetlenül attól, hogy mások vesznek, vagy nem, ti folyamatosan adtok. Minden nap BapDada olyan sok kincset ad át nektek, gyerekeknek. Néhányan azt teljesen veszik, és mások azt a saját kapacitásuknak megfelelően veszik. Akkor BapDada valaha is azt mondaná: Nem fogok adni. Miért nem veszitek? A Brahminok kötelessége az, hogy adjanak. Ti vagytok az Adományozó gyerekei, ugye? O.K. Ha valamit akkor adtok, amikor ők kérnek, az azokká teszi őket, akik vesznek. Azok, akik vesznek, soha nem válhatnak az Adományozó gyerekeivé. Ők soha nem fognak istenségekké válni. Ti ugye istenségekké fogtok válni? Az istenségi kosztümötök készen áll? Vagy azt még most varrják és mossák? Vagy az ott maradt vasalásra? Az istenségi kosztümötöknek láthatónak kell lennie előttetek. Ma egy angyal és holnap egy istenség. Hányszor váltatok egy istenséggé? Tehát, emlékezzetek arra: Ti az Adományozó gyerekei vagytok és egy istenséggé fogtok válni. Az Adományozó gyerekei nem azután adnak, hogy először vettek. „Nekem tiszteletet kell kapnom. Majd akkor adok tiszteletet, amikor először azt megkapom.” Ennek nem szabadna így lennie. Ti mindig az Adományozó gyerekei vagytok, azok, akik mindig adnak. Ti ugye mindig egy ilyen mámorral rendelkeztek? Vagy az néha kevesebb és néha több? Még nem intettetek búcsút Mayának? Ne lassan búcsúzzatok. Nektek nincs annyi időtök. Először is, ti későn jöttetek, így ha lassan tesztek erőfeszítést, nem fogjátok elérni a célotokat. Hittel rendelkeztetek, mámorossá váltatok és elkezdtetek repülni. Ez most a repülő állapot ideje. A repülés gyors, ugye? Ti szerencsések vagytok, hogy a repülés állapotában jöttetek. Tehát, mindig tapasztaljátok nagyon szerencsésnek önmagatokat. Ti az egész ciklus során nem kaphattok egy ilyen szerencsét. Tehát, váljatok az Adományozó gyerekeivé. Még a vevés gondolatával se rendelkezzetek. „Adjatok nekem pénzt. Adjatok nekem ruhákat. Adjatok nekem ételt.” Az Adományozó gyerekei mindent automatikusan megkapnak. Azok, akik valamit kérnek, azt nem kapják meg. Váljatok egy adományozóvá és automatikusan és folyamatosan kapni fogtok. Achcha.

Áldás:
Rendelkezzetek pontos emlékezéssel, és váljatok egy karma jógivá, teljessé az összes erőkkel, és mindig tartsátok magatoknál a fegyvereiteket.

A pontos emlékezés azt jelenti, állandóan teljesnek maradni az összes erőkkel. Amikor egy szituáció jön elétek egy ellenségként, és a fegyvereiteket nem használjátok, akkor nem mondanák azt rólatok, hogy ti vagytok azok, akik rendelkeztek a fegyvereitekkel. Amikor emlékezéssel rendelkeztek minden tevékenységben, sikeresek lesztek. Ugyanúgy, ahogy nem tudtok megmaradni még egy másodpercre sem anélkül, hogy ne tennétek valamit, hasonló módon, nem hajthattok végre semmi tettet anélkül, hogy jógáznátok. Tehát, legyetek karma jógik, és rendelkezzetek a fegyvereitekkel. Használjátok az erőiteket a megfelelő időben az utasításaitokkal, és akkor fogják azt mondani rátok, hogy pontos jógik vagytok.

Slogen:
Azok mester mindenható hatalmak, akik gondolatai és tettei nagyszerűek.