01.06.2022       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, mindig maradjatok elfoglaltak az isteni szolgálatban és a szeretetek az Atya iránt növekedni fog, és a boldogságotok higanyszála mindig magasan marad.

Kérdés:
Milyen az a boldogság a gyermekek szívében, akik megtapasztalták, hogy mindenen túlmennek azzal, hogy megkapják Baba drishtijét?

Válasz:
A szívükben megtapasztalják a mennyország királyságának a boldogságát, mert, ahogy a lélek egy pillantást kap Istentől, igényli az örökség egy jogát. Az Atyában minden ott van elmerülten.

Kérdés:
Az Atya miért ad a gyermekeknek minden nap különböző pontokat sokféle módon?

Válasz:
Hogy teljesítse a gyermekek sok születésének vágyát. A gyermekek meghallgatják az új pontokat az Atyától, és így a szeretetük az Atya iránt növekszik.

Ének:
Az éjszakát alvással, és a nappalt evéssel töltötted.

Om shanti.
Ti, gyermekek Babát nézve ültök. Az Atya lát titeket, lelkeket és a testeiteket. Ti, gyermekek is látjátok Őt. Miben van nagyobb öröm, Babát hallgatni, vagy látni? Ti sok tudást hallottatok; korlátlan tudást hallottatok. Ti vagytok az egyes számú hívők; ti végeztétek a legtöbb imádatot. Tanulmányoztátok a védákat, a szentírásokat, a Grantot, a Gitát és a Gayatri mantrát (szent vers). Bűnbánatot, tapasyát és mindent csináltatok. Nagyon sokat hallottatok. Az Atya elmondja nektek, hogy mikor kezdtétek el meghallgatni azokat. Nagyon sokat hallottatok amióta azokat leírták. Azonban csak most történik meg a találkozótok az Atyával a szemekkel. Egy pillantással túlmentek. Van egy verssor: Az Úr, a Satguru túlvitte a lelkeket egyszerűen, egy pillantással. Baba, a Satguru, és a mennyasszonyok Ura is. Mi a látomásában ülünk. A látomásunkból megismerjük az Atyát és megértjük, hogy hogyan válunk a világ mestereivé Rajta keresztül. A szív boldoggá válik látva az Atyát, mert a lélek mindent megkap Tőle. Az Atya mindent elmerített Magában. Ti, gyermekek most megtaláltátok az Atyát, a látomásában ültök, és így ti, gyermekek biztosan mámorosak vagytok a mennyország királyságával kapcsolatban. Először is, ott van az Atyához való tartozás mámora és aztán béta, a királyság örökségének a mámora. Megértjük, hogy az Atya előtt ülünk és a test tudatosság eltávolításra kerül. Mi, lelkek körbementünk a cikluson, és eljátszottuk a szerepeinket ezeken a testeken keresztül. Az Atyánk most itt ül előttünk. Ott van az örökség megkapásának a boldogsága az Atyától. Ahogy egy gyermek idősebbé válik, tudatába kerül annak, hogy ő egy ügyvédnek, egy mérnöknek, vagy egy császárnak a gyermeke, és ő annak a királyságnak a mestere. Itt ti megértitek, hogy megkapjátok a mennyországotok örökségét az Atyától. Nektek, gyermekeknek állandó boldogságot kellene tapasztalnotok az Atyát látva. Ezt ismerik egy szívtől szívig tartó beszélgetésnek. Mindenki Legfelső Atyja itt ül, és a lelkekhez beszél. A lélek ezen a testen keresztül figyel. Ez csak egyszer történik meg, hogy az Atya, akire emlékeztetek, eljön és átadja nektek az örökségeteket 21 születésre, amikor a szemek találkozója megtörténik. Nektek, gyermekeknek emlékeznetek kellene erre. Néhány gyermek ezt elfelejti. Ezt nem szabadna elfelejtenetek. Azzal, hogy Baba szemei előtt vagytok, megértitek, hogy Babával ültök. Azzal, hogy látjátok Babát, a boldogságotok higanyszála emelkedik. Az Atya itt ül, és új pontokat magyaráz azért, hogy a gyermekek teljes szeretet fejlesszenek ki az Atya iránt. Aztán nektek, lelkeknek a szíve vágya teljesülhet, mert külön voltatok Tőle. Soktípusú bánatot tapasztaltatok. Most hogy személyesen itt ültök, boldogoknak kellene lennetek, látva Őt. Boldogok vagytok, hogy az Atya előtt vagytok, vagy ugyanolyan boldogok maradtok, amikor messze vagytok Tőle? A józanész azt mondja, hogy mivel valaki kint sok dolgot hall, az intellektusát más irányok is húzzák. Azok a gyermekek, akik Madhubanban vannak, személyesen hallgatják Őt. Baba a szeretetével húzza a lelkeket. A Babátok olyan szeretetteljes és édes! Ő méltókká tesz benneteket arra, hogy a mennyországba menjetek. Ti, gyermekek a mennyország mesterei voltatok. Most a drámának megfelelően mindent elveszítettetek. Elveszíteni a királyságot és azt újból visszaigényelni, nem egy nagydolog. Csak ti értitek meg ezt a dolgot. A világban sok millió lélek van, de a sok millióból csak néhány ismer fel Engem olyannak, amilyen vagyok, ami vagyok, és hogy mit kapnak Tőlem. Bár néhányan mindezt megértik, a csoda az, hogy Maya felejtésre készteti őket. Az nem úgy van, hogy Maya nem készteti azokat, akik személyesen Baba előtt ülnek arra, hogy elfelejtsék Babát. Maya még azokat is felejtésre készteti, akik itt ülnek személyesen. Teljes szeretetnek kellene lennie Shiv Baba iránt. Hogyan tud a szeretetek növekedni azért, hogy igényeljétek a legemelkedettebb örökséget Babától? Az Atya azt mondja: Végezzetek isteni szolgálatot. Az Atya is szolgálja a gyermekeket. A gyermekek megértik, hogy Baba eljött egy messzi földről. A gyermekek, akiknek hit van az intellektusukban, soha nem ingadoznának, vagy lennének zavarodottak, de Maya nagyon erőteljes. Baba feldíszít benneteket. Istenségekké változtat emberi lényekből. Ez egy iskola, ahol istenségekké váltok. Ez az, az erőfeszítés, amit megtesztek annak érdekében, hogy a tiszta világ mestereivé váljatok. Baba egyszerűen azt mondja: Emlékezzetek Rám! Amikor egy személy haldoklik, egyszerűen azt mondják neki, hogy emlékezzen Rámára (Istenre). Azonban az emberek nem ismerik Rámát és így nincs haszon abban az emlékezésben. Ti teljesen felismeritek az Atyát. Ti eljöttök ide Shiv Babához. Ő a testetlen, a Teremtő. Hogyan teremt? Prajapita Brahmát is teremtőnek hívják. Az emberi világ Brahmán keresztül teremtődik. Ezért hívják őt Brahmának, az Emberiség Atyjának. Ti, lelkek Brahminokká váltatok, és ti, lelkek világosan megértitek, hogy Shiv Baba unokái vagytok, és Brahma gyermekeivé váltatok. Ti gyermekek azt akarjátok, hogy a bűneitek megsemmisüljenek, és felfűzötté váljatok nagyon közel a győzelem rózsafüzérén. Ezért sokat kell emlékeznetek Babára. Ti karma jógik is vagytok. Gondoskodjatok az otthonotokról, és maradjatok olyan tiszták, mint egy lótuszvirág. Ez a példa nem vonatkozik a sannyasikra. Ők nem maradhatnak a háztartásukban és nem válhatnak tisztákká, mint egy lótusz, és ezt nem mondhatják másoknak sem, mert az emberek másokat ugyanolyanná tesznek, mint amilyenek ők maguk. A sannyasik nem mondhatják azt: Legyetek olyan tiszták, mint egy lótusz. Még azt sem mondhatják az embereknek, hogy emlékezzenek a brahm elemre; még az is lehetetlen. Azt válaszolnák: Ti elhagytátok az otthonotokat, de ezt mi hogyan tehetjük? Ti nem vagytok képesek a háztartásotokban maradni, tehát hogy mondhatnátok másoknak, hogy azt tegyék? Ők nem adhatják át a raja jóga tanításait. Ti most megértettétek minden vallás jelentőségét. Minden egyes vallásnak el kell jönnie a maga idejében. Az aranykornak is el kell jönnie a vaskor után. Az eredeti örökkévaló istenségi vallásra az aranykorért van szükség. Egyetlen más vallás sem teheti az emberi lényeket istenségekké. Nekik el kell menniük a felszabadulás földjére. A mennyországban boldogság van. Amikor istenségekké válunk, akkor a más vallásokból valók elmennek a felszabadulásba. Azonban, amíg nem megyünk el az életben való felszabadulásba, a mennyországba, addig senki nem mehet a felszabadulás földjére. Mennyország és pokol nem létezhet ugyanabban az időben. Amikor igényeltük az életben való felszabadulás örökségét, akkor senki nem maradhat a kötés életében. Megértitek, hogy ebben az időben ez az átmenet. Csak ti találkoztok Babával a ciklusok átmenetében; mások nem találkozhatnak Vele. Mások azt gondolják, hogy ez a vaskor, de mi többé nem vagyunk a vaskorban. Mi a mennyországunk örökségét igényeljük Babától. Élő halált haltunk azért, hogy Babához tartozzunk. Akiket örökbe fogadnak, azok megismerik mindkét világot. Nekik azt mondják: Ti ahhoz a valakihez tartoztatok, és most ehhez a valakihez tartoztok. Ismerik a barátaikat és rokonaikat mindkét oldalon. Ti, gyermekek tudjátok, hogy felhúztátok a horgonyaitokat és eltávolodtatok onnan. Mi most elindulunk. Nekünk nincs kapcsolatunk ezzel a világgal. Isten a gyermekeihez beszél, azaz a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a saligram gyermekekhez beszél. Azt mondják, hogy Istennek el kell jönnie, de nem ismerik Őt. Mivel nem ismerik az Atyát, ezért zavarodottak; senki nem ért meg egy ilyen könnyű dolgot, és mégis folyamatosan emlékeznek Istenre. Megértitek, hogy egy lélek egy testet ölt azért, hogy eljátsszon egy szerepet. Ti eljöttetek a legfelső régióból, ahol a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek is él. Az emberi lények nem tudnak a lélekről, és nem ismerik a Legfelső Lelket. Senki nem tudja, hogy Isten hogyan fog eljönni, hogy találkozzon a gyermekkel, és mit fog tenni. A Gitában mindent helytelenül írtak le. Megváltoztatták a nevet. Az Atya azt kérdezi: Ismertek Engem? Krishna nem kérdezné azt: Ismertek engem? Az egész világ ismeri őt, de ő nem adhatja át a tudást, így nektek biztosan el kell magyaráznotok, hogy Isten megváltoztatja a formáját, de nem válik Shri Krishnává. Ő belép egy emberi lény testébe. Nem lép be Krishna testébe. E a valaki Brahma; a Krishna lélek benne van. Egy hibát követtek el ebben a parányi aspektusban. Ez Krishna léleknek a 84. születése, és aztán Krishnává válik az elején. Erőfeszítést tesz ebben az utolsó születésében azért, hogy igényelje Krishna státuszát. Ez egy nagyon inkognitó dolog. Ők elfelejtettek ezt a kis dolgot. Ez egy nagyon sikamlós dolog, amit meg kell érteni. Ti megértitek, hogy Krishna klánjához tartoztok. Most újból igényelitek a királyságotok szerencséjét Shiv Babától. Krishna nem ül ott az intellektusotokban. Az emberek azt mondják: Krishna Isten beszél. Ez nem bizonyít semmit. Azt mutatják a Gitában, hogy csak öt Pandava maradt. Ők a ciklusnak több százezer év időtartamot adtak. Az emberek még egy ilyen egyszerű dolgot sem értenek meg! Ti megértitek egyszerűen egy jelzésből, hogy a napdinasztia családjához tartoztatok. Azt követően, hogy a napdinasztiához tartoztatok, aztán a shudra dinasztiához tartoztatok. Aztán, Brahminokból istenségekké váltok; meg kell őriznetek ezeket a kasztokat az intellektusotokban. Ők még a kasztokat a felére csökkentették; elfelejtették a Brahminokat, a fejdíszt és Shiv Babát is. Megmutatták az istenségeket, a harcosokat, a kereskedőket és shudrákat, de a Brahminokra is biztosan szükség van. Brahma gyermekei hova mentek? Ez nem ül meg senki intellektusában. Az Atya világosan magyaráz nektek. Ezt nagyon jól az intellektusotokba kell csepegtetnetek. A tudásnak, ami ott van az Atya intellektusában, ott kellene lennie a tiétekben is. Én titeket, lelkeket ugyanolyanná teszlek, mint amilyen Én vagyok. A világciklus tudása, ami ott van Bennem, ott van a ti intellektusotokban is. Bölcseknek kell lennetek. Babával jógában kellene lennetek, és a tudást is újból és újból köpülnötök kellene. Ti itt ültök Baba előtt. Megértitek, hogy Baba nagyon könnyen magyaráz. Azt mondják: A lelkek és a Legfelső Lélek hosszú időre külön voltak egymástól. A Satguru tanít benneteket egy ügynök formáján keresztül. Egy ügynök az, aki intéz egy szerződést. Az Atya eljön, és egy szerződést köt ezen a valakin keresztül. Ti megértitek, hogy az ügynökre nem szabadna emlékezni. Az eljegyzésetek Shiv Babával történik az ügynökön keresztül. Ti mind, akik középen vagytok, szintén ügynökök vagytok. Megkérdezhetitek: Mi a kapcsolatotok a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel? Módszereket teremtetek azért, hogy elintézzétek más lelkek házasságát Vele. Ti Prajapita Brahma nevét is adjátok. Az örökséget Shiv Babától kapjátok. Ő a mennyország Teremtője. A megtestesült lelkek eljegyzettek a Legfelső Lélekkel. Ti eljegyzettek voltatok, igényeltétek az örökségeteket, és azt most újból igényelitek. Megértitek, hogy ez az üzletetek az átmenetben, ciklusról-ciklusra. Senki más nem jegyezheti el a lelkeket a Legfelső Lélekkel. Ti eljegyzitek őket az Egyetlennel, aki a világ mestereivé teszi őket. Ez a legemelkedettebb szellemi eljegyzés. Ciklusról-ciklusra megtanuljátok az Atyával, hogyan intézzétek a lelkek legszellemibb eljegyzést Babával. Ez így történik ciklusról-ciklusra. Ti az emberi lényeket biztosan istenségekké változtatjátok, ciklusról-ciklusra. Aztán az istenségek emberi lényekké válnak. Az emberi lények, emberi lények! Azonban miért írták azt, hogy Istennek nem tart hosszú ideig, hogy az emberi lényeket istenségekké változtassa? Mert Ő megalapítja az istenségi vallást. Megértitek, hogy ezen az eljegyzésen keresztül emberi lényekből istenségekké válunk. Mindenki azt mondja, hogy 3.000 évvel Krisztus előtt Bharat mennyország volt, de ebből semmi nem lép be az intellektusukba. Először Bharat mennyország volt. Még most is olyan sok templomot építenek. Ez most a lefelé menés állapota mások számára, míg számotokra a felemelkedés állapota. Egy másodpercig tart belépni a felemelkedés állapotába. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Soha ne váljatok zavarodottá semmivel kapcsolatban, vagy ne engedjétek meg, hogy a hitetek ingadozzon. Miközben gondoskodtok az otthonotokról, stb. maradjatok karma jógik. Annak érdekében, hogy közel legyetek felfűzve a győzelem rózsafüzérében, biztosan tisztává kell válnotok.

2. Köpüljétek a tudás óceánját azért, hogy okossá váljatok. Maradjatok állandóan elmerültek az isteni szolgálat végzésében. Végezzétek el azt a szolgálatot, hogy másokat ugyanolyanná tesztek, mint amilyenek ti vagytok.

Áldás:
Legyetek olyanok, akik lemondanak az „enyém” korlátozott tudatosságáról a „Baba” szó tudatosságával, és ezáltal váljatok korlátlan lemondókká.

Néhány gyermek azt mondja, „Ez az én erényem”, „Ez az én erőm”. Ez egy hiba. Isten egy ajándékát magatokénak tekinteni, egy nagy bűn. Néhány gyermek hétköznapi módon azt mondja: Az erényem, vagy az intellektusom nincs használatban. Azonban azt mondani „enyém”, azt jelenti, hogy bepiszkítani azt; az is egy becsapás. Ezért mondjatok le az „enyém” korlátolt tudatosságáról, és állandóan a „Baba” szóra emlékezetek, és aztán egy lemondó léleknek fognak benneteket tekinteni.

Slogen:
Adjátok át a szolgálatotokat az Atyának, és folyamatosan meg fogjátok kapni a szolgálat gyümölcsét és erejét.