01.07.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nyissatok nagy üzleteket (centrumokat) a nagy városokban. Legyenek találkozók, készítsetek terveket és gondolkozzatok el azon, hogyan növeljétek a szolgálatot.

Kérdés:
Mindenki ismeri a fizikai csodákat, de mi mindegyik közül a legnagyobb csoda, amiről csak ti, gyermekek tudtok?

Válasz:
Mindegyik csoda közül a legnagyobb csoda, hogy Maga az Atya, aki mindenki számára az Üdvösség Adományozója eljön és tanít minket. Annak érdekében, hogy mindenkinek beszéljetek erről a csodálatos dologról, az üzleteitekben nagy pompának kell lenni, mert az emberek csak akkor mennek el valahova, amikor látják a nagy pompát. Ezért a legjobb és legnagyobb üzletnek a fővárosban kellene lennie azért, hogy mindenki eljöhessen és megértése legyen.

Ének:
A Te vonaladban élni és a Te vonaladban meghalni.

Om shanti.
Shiva Isten beszél. Azt is lehet mondani, hogy Rudra Isten beszél, mert nem Shiva rózsafüzérére emlékeznek. A rózsafüzért, amit az emberi lények olyan sokat forgatnak az imádat ösvényén azt, „Rudra rózsafüzérének” nevezik. Az ugyanaz a dolog, de Shiv Baba a helyes módon tanít benneteket. Másik névnek kellene lennie, de a „Rudra rózsafüzére” név folytatódott. Ezért azt is el kell magyarázni, hogy nincs különbség Shiva és Rudra között. Ott van nektek, gyerekeknek az intellektusában, hogy jó erőfeszítést kell tennetek, és közel kell jönnötök Baba rózsafüzérében. Megkapjátok a példát arról, hogy a gyerekek hogyan versenyeznek azért, hogy elérjék a céljukat, azt megérintik, majd visszatérnek és megállnak a tanár mellett. Gyerekek, ti tudjátok, hogy körbementetek a 84 születés ciklusán. Most el kell mennetek, és először felfűzötté kell válnotok a rózsafüzérben. Az az emberi diákok versenye, míg ez egy szellemi verseny. Nektek nem lehet az a versenyetek. Ez a lelkek dolga. A lelkek nem válnak fiatallá, vagy öreggé, nagyobbá, vagy kisebbé. A lelkek ugyanolyan méretűek maradnak. Nektek, lelkeknek emlékeznetek kell az Atyára. Ebben a nehézség kérdése nem merül fel. Bár néhányan lazákká válnak ezt tanulmányozva, de milyen nehézség van ebben az emlékezésben? Egyáltalán semmi. Minden lélek testvér. Abban a versenyben a fiatalabbak gyorsabban futnának. Az nem vonatkozik ide. Ti, gyerekek azért versenyeztek, hogy Rudra rózsafüzérében felfűzötté váljatok. Ott van az intellektusotokban, hogy nektek, lelkeknek van egy fája. Az minden ember rózsafüzére, akik Shiv Babához tartoznak. Az nemcsak a 108, vagy a 16.108 rózsafüzére; nem. Az minden emberi lény rózsafüzére. Ti, gyerekek megértitek, hogy mindenki el fog menni és sorszám szerint jelen lesz a saját vallásában, és aztán minden egyes ciklusban ugyanarra a helyre fog menni. Ez is egy csoda. Ezen a világon senki más nem tud ezekről a dolgokról. Közöttetek is csak azok, akik széles és korlátlan intellektusúak, képesek arra, hogy megértsék ezeket a dolgokat. Az egyedüli dolog, amivel nektek, gyerekeknek elfoglaltnak kéne lennetek az intellektusotokban, hogy hogyan mutassátok meg mindenkinek az ösvényt. Ez Vishnu rózsafüzére. A kezdetektől ott van a származási fa. Ott vannak az ágak és a gallyak is. Ott fenn parányi lelkek vannak, és itt emberi lények. Aztán minden lélek el fog menni, és ott állnak pontosan. Ezek csodálatos dolgok. A fizikai csodák, amiket az emberek elmennek megnézni, semmik ehhez képest. Az egy olyan csoda, hogy Maga a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, aki mindenki számára az Üdvösség Adományozója eljön és tanít minket. Krishnát nem neveznék mindenki számára az Üdvösség Adományozójának. Magatokba kell szívnotok ezeket a pontokat. A fő aspektus: Ki a Gita Istene? Ha egyszer ebben győzelmet arattok, ez minden, amire szükségetek van. A Gita az anya, minden szentírás ékszere, amit Isten mondott el. Először ezt kell megpróbálnotok. Manapság az emberek sok pompát akarnak. Sok ember elfut az üzletekbe, ahol nagyon nagy a pompa, mert azt hiszik, hogy ott nagyon jó dolgok lesznek. Néhány gyermek aggódik amiatt, hogy azért, hogy egy nagy centrumot nyissanak, száz, vagy kétszázezer rupeet kell letenniük előlegként a bérleti díjból, és hogy ez az egyedüli módszer, hogy egy olyan épületet találjanak, amit szeretnének. Csak egy nagy királyi üzletnek kellene lennie. A nagy üzletek a nagy városokban nyílnak. A legnagyobb üzleteteknek a fővárosban kellene lennie. Nektek, gyerekeknek köpülnötök kellene azt, hogy hogyan növeljétek a szolgálatot. Amikor nagy üzleteket nyittok, akkor nagy és fontos emberek fognak eljönni. A hang a nagyon fontos emberektől gyorsan szét fog terjedni. Először próbáljátok meg ezt tenni. Teremtsetek egy nagy helyet a szolgálatért egy nagyvárosban, hogy a fontos emberek eljöjjenek, és azt megnézzék, és elcsodálkoznak. Akik ilyen helyeken magyaráznak, azoknak szintén első osztályúaknak kell lenniük. Amikor egy olyan Brahma kumari magyaráz, aki nem olyan okos, akkor az emberek azt gondolják, hogy minden Brahma kumari ilyen. Ezért az üzletekben első osztályú eladóknak kell lenniük. Ugye mindez egy üzlet? Az Atya azt mondja: Amikor ti, gyerekek bátrak vagytok, akkor BapDada segít. Az a múlandó gazdagság egyáltalán nem lesz hasznos. Meg kell keresnetek a saját örökkévaló bevételeteket, ahogy ezt Brahma is tette. Ebben sokak számára lesz haszon. Senki nem hal éhen. Ti tudtok enni. Ez a valaki is eszik. Azt az ételt és italt, amit itt kaptok, sehol máshol nem lehet megkapni. Itt minden a gyermekekhez tartozik. Nektek, gyerekeknek meg kell alapítanotok a saját királyságotokat. Ehhez egy nagyon széles intellektusra van szükség. Amikor a nevetek megdicsőül a fővárosban, mindenki meg fogja érteni, és el fogja hinni, hogy amit mondotok, igaz, hogy csak Isten tud benneteket a világ mestereivé tenni. Emberi lények nem tehetnek emberi lényeket a világ mestereivé. Baba folyamatosan tanácsot ad nektek arra, hogy hogyan terjesszétek a szolgálatot. A szolgálat akkor fog elterjedni, amikor a gyerekek nagylelkűekké válnak. Mindazt, amit tesztek, nagylelkűen tegyétek. Nagyon jó egy értékes feladatot végrehajtani. Azt mondják, akik valamit tesznek anélkül, hogy mondanák nekik, istenségek. Akik azt követően teszik meg, hogy mondják nekik, emberi lények. És akik semmit nem tesznek még azt követően sem, hogy mondják nekik,…! Baba az Adományozó. Ő senkinek nem fogja azt mondani, hogy tegyen meg valamit, vagy költsön egy bizonyos összeget egy feladatra; nem. Baba elmagyarázta, hogy a nagykirályok soha nem szűkmarkúak. A királyok mindig adományozók. Baba tanácsot ad, hogy hova kellene elmennetek, és mit kellene tennetek. Nagy elővigyázatosságra is szükség van. Mayát le kell győzni. A státuszotok aztán nagyon magassá válik. Az eredményeket ki fogják hirdetni a legvégén. Akik jó jegyekkel mennek át, azok nagyon boldogok lesznek. A végén nektek, mindannyitoknak látomásaitok lesznek arról, hogy mit tettetek. Azonban akkor már mit lehet tenni? Ti mind megkapjátok mindazt, ami ott van a szerencsétekben. Erőfeszítést tenni az egy más dolog. Az Atya elmagyarázza, hogy legyen széles intellektusotok. Most tisztességes lelkekké váltok. Sok tisztességes lélek a világban itt volt és elment. Ők nagyon híresek: „Ez és ez egy nagyon tisztességes személy volt”. Néhány ember olyan sok pénzt kap, és aztán hirtelen meghalnak. Aztán alapítványt hoznak létre. Amikor egy gyermek nem méltó, akkor kineveznek egy gondnokot. Ebben az időben ez a bűnös lelkek világa. Az emberek pénzt adományoznak a nagy guruknak, stb. Például, Kashmir maharadzsája az összes vagyonát végrendeletileg átadta az Arya Samajnak, hogy a vallásuk elterjedjen. Most mit kell tennetek? Melyik vallást kell elterjesztenetek? Nektek csak az egy örökkévaló eredeti istenségi vallás van. Senki nem tudja, hogy ti újból megalapítjátok azt a vallást. A teremtés Brahmán keresztül történik. Nektek, gyerekeknek most az Egyetlen emlékezésében kell maradnotok. Ti az egész világot megtisztítjátok az emlékezésetek erejével, mert szükségetek van egy tiszta világra. Amikor minden tűzre kap, akkor az meg fog tisztulni. Bármit, ami elromlott, meg lehet tisztítani a tűzzel. A tűzben az összes tisztátalan elem elég, és így csak a tiszta anyag marad. Tudjátok, hogy ez a világ nagyon piszkos és tamopradhan. Azt satopradhanná kell tenni. Ez a tudás áldozati tüze. Ti Brahminok vagytok. Tudjátok, hogy olyan sok dolgot leírtak a szentírásokban az áldozati tűzzel kapcsolatban. A Daksh Prajapita nevet is megemlítették. Tehát mi történt Rudra tudásának áldozati tüzével? Ők leültek, és olyan sok történetet leírtak ezzel kapcsolatban. De az áldozati tűznek nincs pontos leírása. Csak az Atya jön el, és magyaráz el mindent. Ti, gyermekek most megteremtitek a tudás áldozati tüzét a shrimat alapján. Ez egy áldozati tűz és egy egyetem is. A tudás és egy áldozati tűz két különböző dolog. Az áldozati tűzbe felajánlásokat kell tenni. Az Atya, a Tudás Óceánja eljön, és megteremti ezt az áldozati tüzet. Ez egy nagyon fontos áldozati tűz, amiben az egész világot fel kell áldozni. Nektek, gyerekeknek terveket kell készítenetek a szolgálatért. Elmehettek és a falvakban is szolgálhattok. Sok ember elmondja nektek, hogy adjátok át ezt a tudást a szegényeknek. Ők egyszerűen csak tanácsot adnak nektek; de ők maguk semmit nem tesznek. Nem végeznek szolgálatot, csak egyszerűen elmondják nektek, hogy tegyétek meg ezt, vagy azt, hogy az nagyon jó, de nekik, maguknak nincs idejük. Azt mondják, hogy ez a tudás nagyon jó. Mindenkinek meg kellene kapnia ezt a tudást. Azok az emberek magukat fontosnak és rangidősnek tekintik, és benneteket fiataloknak, hozzájuk képest. Nagyon óvatosnak kell maradnotok. Azzal a tanulmányotokkal együtt, ez a tanulmányotok is van. Azzal, hogy tanítanak benneteket megtanuljátok, hogy hogyan beszéljetek az emberekkel, és hogyan fejlesszétek a jó modort. A tanulatlanok tudatlanok. Nekik nincs érzékük ahhoz, hogy pontosan beszéljenek az emberekkel. A fontos emberekkel is mindig tiszteletteljes módon kell (azt mondani „Aap”) beszélni. Itt is vannak néhányan, akik udvariatlanul szólítják meg a férjüket. Tiszteletteljes kifejezéseket használni, királyi dolog. A fontos emberekkel mindig tiszteletteljesen kell beszélni. Ezért Baba azt tanácsolja nektek: Delhit, ami Parisztán volt, újból Parisztánná kell tenni. Ezért Delhiben mindenkinek át kell adni az üzenetet. Nagyon jó hirdetésnek kell történnie. Baba továbbra is témákat ad nektek. Készítsetek egy listát a témákról, és folyamatosan írjatok: Gyertek és értsétek meg, hogy hogyan lehet a békét elhozni a világba. Gyertek és értsétek meg, hogy hogyan tudtok megszabadulni a betegségektől 21 születésre. Az ilyen nagy boldogság dolgait le kellene írni. Gyertek be, és szabaduljatok meg a betegségtől, és legyetek dupla koronások az aranykorban, 21 születésre. Biztosan használjátok az „aranykor” kifejezést mindenben, amit leírtok. Abban is legyetek biztosak, hogy az nagyon szépen legyen írva, hogy amikor azt látják, akkor az emberek boldoggá váljanak. Ilyen táblákat képekkel együtt az otthonotok elé is ki kellene tennetek. Folytassátok a saját üzleteteket, stb., de ugyanakkor végezzetek szolgálatot is. Nem egész nap nem végzitek az üzletet, csak egyszerűen mindent felügyelnetek kell. A menedzser asszisztensek elvégzik a munkát. Néhány gazdag és nagylelkű üzletember jó fizetést és pozíciót ad az asszisztenseinek. Itt ez korlátlan szolgálat. Minden más szolgálat korlátolt. Egy nagyon széles és korlátlan intellektusra van szükségetek, hogy ezt a korlátlan szolgálatot elvégezzétek. Most mi legyőzzük a világot. Legyőzzük halált is, és halhatatlanokká válunk. Sokan bejönnek és megpróbálják megérteni, amikor ilyen írásokat látnak: Gyertek be és értsétek meg, hogy hogyan tudtok a halhatatlanság földjének mestereivé válni. Sok témát találhattok. Bárkit a világ mesterévé tudtok tenni. Ott a bánatnak se neve, se nyoma nem létezik. Nektek, gyerekeknek ilyen nagyon boldogoknak kellene lennetek! Baba azért jött, hogy újból azzá tegyen bennünket. Ti, gyerekek megértitek, hogy az öreg világnak újjá kell válnia. A halál ott áll előttetek. Láthatjátok, hogy a háborúk folyamatosan hogyan történnek. Amikor a nagy világháború megtörténik, akkor az egész játék véget fog érni. Ezt most nagyon jól tudjátok. Az Atya nagy szeretettel azt mondja: Édes gyermekek a világ uralkodása értetek van. Ti voltatok a világ mesterei. Bharatban nagyon nagy boldogságot tapasztaltatok. Ott Ravan királysága nem létezik. Ezért nagyon boldogoknak kellene lennetek. Nektek, gyerekeknek találkoznotok kellene, és meg kellene beszélnetek ezeket a dolgokat. Ezt publikáljátok az újságokban is. Dobjatok le szórólapokat a repülőgépről Delhi felett. Küldjetek ki meghívókat. Ez nem jelent nagy kiadást. Ha egy rangidős hivatalnok eljönne és megértené ezt a tudást, akkor lehet, hogy azt ingyen is megtenné. Baba azt tanácsolja nektek, hogy egy olyan városban, mint Kalkutta egy nagy első osztályú királyi üzletnek kellene lennie a főtéren; aztán nagyon sok vásárló jönne. Nagy üzleteknek kellene lenni olyan városokban, mint Madras és Bombay, stb. Baba is Üzletember. Nézzétek meg, mind a haszontalan dolgokat, amik még egy fillért sem érnek, elveszi tőletek, és nézzétek meg, hogy cserébe mit ad nektek! Ezért emlékeznek Rá a Kegyelemteljes Egyetlenként. A kagylókat gyémántokká, a hétköznapi embereket istenségekké változtatja. A nagyság az Atyáé. Milyen dicséretetek lenne, ha az nem az Atyáért lenne? Nektek, gyerekek mámorosnak kéne lennetek, hogy Isten tanít benneteket. A hétköznapi emberből Narayanná válásotok célja és tárgya ott van előttetek. Akik az elsők voltak, hogy elkezdjék a hamisítatlan imádatot, ők azok, akik el fognak jönni és erőfeszítést tesznek azért, hogy egy magas státuszt igényeljenek. Baba ilyen jó pontokat magyaráz. Ti, gyerekek elfelejtitek azokat, és ezért Baba azt mondja, hogy írjátok le azokat. Folyamatosan írjátok le a témákat. Az orvosok tanulmányozzák a könyveket. Ti is mester szellemi sebészek vagytok. Megtanítják nektek, hogy hogyan adjatok injekciót a lelkeknek. Ez a tudás injekciója. Ehhez semmilyen tűt, stb. nem használnak. Baba az örökkévaló Sebész; Ő eljön és tanítja a lelkeket. A lelkek válnak tisztátalanná. Ez nagyon könnyű. Az Atya minket a világ mestereivé tesz. Tehát nem kéne Rá emlékeznünk? Mayának nagyon nagy az ellenállása. Ezért Baba azt mondja: Vezessétek a táblázatotokat és gondolkozzatok a szolgálaton, és akkor nagyon boldogok lesztek. Ha nincs jóga, akkor nem számít, hogy valaki milyen jól adja át a tudást, nagyon nehéz lenne őszintének maradnia az Atyával. Ha úgy érzitek, hogy nagyon okosak vagytok, és jól haladtok előre, akkor el kellene küldenetek az emlékezésetek táblázatát Babának, hogy Baba megértse, hogy milyen mértékben mondotok igazat, vagy nem. Achcha. Elmondták nektek, gyerekeknek, hogy a tudás múlhatatlan ékszerei eladóivá kell válnotok. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tartsátok a célotokat és tárgyatokat magatok előtt és maradjatok mámorosak. Váljatok mester szellemi sebészekké, és adjátok át mindenkinek a tudás injekcióját. Azzal együtt, hogy szolgálatot végeztek, vezessétek az emlékezés táblázatát is, és boldogok fogtok maradni.

2. Legyen jó magatartásotok, amikor másokkal beszéltek. Másokat tiszteletteljesen szólítsatok meg. Legyetek nagylelkűek minden egyes feladatban.

Áldás:
Váljatok a siker állandó megtestesítőivé a világ haszna szolgálatában azzal a példával, hogy hasznot hoztok magatoknak.

Manapság majdnem minden betegség a szívinfarktus betegsége. Ugyanilyen módon a szellemi előrehaladás vonatkozásában az betegségek zöme az elkeseredésé. Azáltal, hogy az emberek látják az elkeseredett lelkek gyakorlati átalakulását, bátorságot és erőt fejlesztenek; már nagyon sokat hallottak, és most már szeretnének valamit látni is. Az átalakulást egy példát látva akarják elhozni. Tehát, a világ hasznáért, mindenekelőtt mutassátok meg nekik azt a példát, hogy magatoknak hasznot hoztok. Annak a módja, hogy sikeressé váljatok a világ haszna szolgálatában, egy gyakorlati példa, és az Atya kinyilvánítása csak ezen keresztül fog megtörténni. Csak akkor fognak mindent elfogadni, amikor azokat a dolgokat, amikről beszéltek, látni fogják a formátokban gyakorlati módon.

Slogen:
Harmonizálni az ötleteiteket másokéval, azt jelenti, hogy tiszteletet adni.