01.08.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek karmatitté kell tennetek az állapototokat azzal, hogy tanultok. Ezzel együtt meg kell mutatnotok az utat másoknak, hogy tisztátalanból tisztává váljanak. Ezért végezzetek szellemi szolgálatot.

Kérdés:
Melyik mantrára való emlékezéssel tudjátok megóvni önmagatokat, hogy bűnös tetteket hajtsatok végre?

Válasz:
Az Atya átadta nektek a mantrát: ne halljatok ördögit, ne lássatok ördögit, ne beszéljetek ördögit. Emlékezzetek erre a mantrára. Nektek nem szabad elkövetnetek semmilyen bűnös tettet a fizikai szerveiteken keresztül. Mindenki bűnt követ el a vaskorban. Ezért Baba megmutatja nektek a módszert, hogy önmagatokba szívjátok a tisztaság erényét. Ez az első számú erény.

Om shanti.
Ti, gyerekek ki előtt ültök? Biztosan ott van az intellektusotokban, hogy a Tisztító, mindenki számára a Megváltás Adományozója, a korlátlan Atyánk előtt ültök. Bár az az Atya ott van Brahma testében, nektek mégis Rá kell emlékeznetek. Emberi lények nem tudnak megváltást adni senkinek. Semmilyen emberi lényt nem lehet a Tisztítónak nevezni. Nektek, gyerekeknek lelkeknek kell tekintenetek önmagatokat. Ő nekünk, lelkeknek, mindannyinknak az Atyja. Az az Atya a mennyország mestereivé tesz minket. Nektek, gyerekeknek ezt tudnotok kellene és boldogságot kellene tapasztalnotok. Ti, gyerekek azt is tudjátok, hogy a pokol lakóiból a mennyország lakóivá váltok. Megmutatnak nektek egy nagyon könnyű módszert. Nektek egyszerűen emlékeznetek kell Rá és önmagatokba kell szívnotok az isteni erényeket is. Meg kell vizsgálnotok önmagatokat. Ott van Narad példája. Az Atya, a Tudás Óceánja átadja mindazokat a példákat. Minden példát, amit a szannyasik átadnak, eredetileg az Atya adott át. Az emberek az odaadás ösvényén egyszerűen folyamatosan énekelnek. Bár ők átadják a teknősbéka, a kígyó, a zümmögő lepke stb., példáit, ők maguk képtelenek arra, hogy bármit is tegyenek. Az odaadás ösvényén egyszerűen megismétlik a példákat, amiket az Atya most átad. Az odaadás ösvénye a múlté. Bármi történik gyakorlati módon ebben az időben, arra később emlékeznek az odaadás ösvényén. Bár megünneplik az istenségek és Isten születésnapját, ők semmit nem tudnak. Ti most elkezdtek mindent megérteni. Veszitek a tanításokat az Atyától, hogy tisztátalanból tisztává váljatok, és másoknak is megmutatjátok az ösvényt, hogy tisztátalanból tisztává váljanak. Ez a ti fő szellemi szolgálatotok. Először is adjátok át a lélek tudását bárkinek, aki eljön hozzátok: Te egy lélek vagy. Senki nem tud a lélekről. A lelkek örökkévalók. A megfelelő időben egy lélek belép egy testbe, ezért nektek ismételten egy léleknek kell tekintenetek önmagatokat. Nekünk, lelkeknek az Atyja a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Ő a Legfelső Tanár is. Nektek, gyerekeknek emlékeznetek kell erre minden pillanatban. Nektek nem szabadna ezt elfelejtenetek. Ti most megértitek, hogy haza kell térnetek. A pusztulás ott áll előttetek. Az aranykorban az istenségi család nagyon kicsi. A vaskorban sok emberi lény van. Megszámlálhatatlan vallás és megszámlálhatatlan vélemény van. Ezen dolgok közül egyik sem létezik az aranykorban. Nektek, gyerekeknek meg kellene őriznetek ezeket a dolgokat az intellektusotokban a nap folyamán. Ez egy tanulmány, ugye? Egy világi tanulmányban sok könyv van. Minden osztályban új könyvet kell vásárolniuk. Itt a könyvek, vagy a szentírások nem kérdésesek. Itt csak egy dolog, csak egy tanulmány van. Amikor a Brit kormány itt volt, az a királyok királysága volt, így nem használták senki más fényképét a bélyegeken, csak a királyét vagy a királynőét. Manapság még az istenségekről is készítenek fényképeket, akik itt voltak és elmentek. Amikor az Lakshmi és Narayan királysága, akkor csak az egy császár és császárnő képe lesz. Az nem úgy van, hogy az istenségek képeit mind megsemmisítették, akik a múltban léteztek. Nem. Az emberekben nagy az érdeklődés, hogy megvásárolják az ősi istenségek régi képeit, mert az istenségek Shiv Baba mellett vannak. Nektek, gyerekeknek most önmagatokba kell szívnotok mindezeket a dolgokat azért, hogy megmutassátok másoknak az ösvényt. Ez egy teljesen új tanulmány. Ezt korábban is hallottátok, és egy státuszt igényeltetek. Ezt senki más nem tudja. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tanít nektek Raja jógát. A Mahabharat háború nagyon jól ismert. Látni fogjuk, hogy mi történik, ahogy tovább fejlődünk. Néhányan egy dolgot mondanak és mások valami mást mondanak. Napról-napra ez folyamatosan meg fogja érinteni az emberi lényeket. Azt is mondják, hogy világháború lesz. Mielőtt ez megtörténik, nektek, gyermekeknek el kell érnetek a karmatit állapototokat ezen a tanulmányon keresztül. Ugyanakkor, nincs háború az istenségek és az ördögök között. Ebben az időben ti a Brahmin közösség vagytok, és aztán az istenségi közösséggé váltok. Ezért van az, hogy önmagatokba szívjátok az isteni erényeket ebben a születésben. Az első számú isteni erény a tisztaság. Ti olyan sok bűnt követtetek el a testeteken keresztül. A lélek az, akire azt mondják, egy bűnös lélek. A lelkek olyan sok bűnt követnek el a fizikai szerveiken keresztül. Kinek mondják azt, ne halljatok ördögit? A lelkeknek. A lelkek azok, akik a füleiken keresztül hallanak. Az Atya titeket, gyerekeket arra emlékeztet: Ti az eredeti örökkévaló istenségi valláshoz tartoztatok. Körbementetek a cikluson és most újból ahhoz kell tartoznotok. Amikor ezek az édes emlékek felmerülnek a lélekben, bátorság van, hogy tisztává váljon. Ott van az intellektusotokban, hogyan játszottátok el a 84 születésetek szerepeit, hogy először hogyan voltatok tiszták. Ez egy történet. Be kellene lépnie az intellektusotokba, hogy 5.000 évvel ezelőtt istenségek voltatok. Mi, lelkek a testetlen világnak vagyunk a lakói. Korábban nem rendelkeztünk a leghalványabb gondolattal sem azzal kapcsolatban, hogy az nekünk, lelkeknek az otthona és onnan jöttünk el, hogy eljátsszuk a szerepeinket, hogy a napdinasztia és aztán a hold dinasztia részévé váltunk. Ti most a Brahmin dinasztia, Brahma gyermekei vagytok. Ti Isten gyermekeivé váltatok. Isten itt ül, és átadja nektek a tanításokat. Ő a Legfelső Atya, a Legfelső Tanár és a Legfelső Guru is. Azzal, hogy az utasításait követjük, minden emberi lényt emelkedetté teszünk. Felszabadulás és életben való felszabadulás - mindkettő emelkedett. Mi elmegyünk az otthonunkba, aztán lejövünk tiszta lelkekként és uralkodunk. Ez egy ciklus. Ezt hívják az önmegismerés diszkoszának. Ez a tudás egy aspektusa. Az Atya azt mondja: A ti önmegismerésetek diszkoszának nem szabadna megállnia. Azzal, hogy folyamatosan azt forgatjátok, a bűneitek meg fognak semmisülni és legyőzitek Ravant. A bűneitek ki lesznek törölve. Ti most emlékeztek mindezekre a dolgokra. Ezért gondolkozzatok erről. Az nem úgy van, hogy nektek le kell ülnötök és forgatnotok kell a rózsafüzér gyöngyszemeit. Ti, lelkek rendelkeztek ezzel a tudással. Ezért nektek, gyerekeknek ezt el kell magyaráznotok a testvéreiteknek és nővéreiteknek is. A gyerekek is segítőkké fognak válni, ugye? Én titeket, gyerekeket az önmegismerés diszkosza forgatóivá teszlek. Rendelkezem ezzel a tudással, ezért hívnak engem a Tudás Óceánjának, az emberi világfa Magjának. Őt a kert Mesterének is nevezik. Shiv Baba elültette az istenségi vallás magját. Most istenségekké váltok. Még akkor is, ha folyamatosan csak ennyire emlékeztek a nap folyamán, nagy hasznot fogtok tapasztalni. Nektek önmagatokba kell szívnotok az isteni erényeket. Tisztává is kell válnotok. A férj és feleség együtt élnek, és mégis tiszták maradnak. Nincs még egy ilyen vallás, mint ez. Az elszigetelődés ösvényén csak a férfiak maradnak tisztán. Azt mondják, nehéz a férjnek és feleségnek együtt élni és tisztának maradni. Ugyanakkor mindenki ilyen volt az aranykorban, ugye? Az emberek Lakshmi és Narayan dicséretét éneklik. Most megértitek, hogy Baba shudrákból Brahminokká változtat, és istenségekké tesz minket. Aztán, imádatra méltóból imádókká válunk. Majd amikor a bűn ösvényére mentek, templomokat fogtok építeni Shivának és Őt fogjátok imádni. Ti, gyerekek rendelkeztek a 84 születésetek tudásával. Az Atya azt mondja, ti nem ismertétek a 84 születéseteket. Én most elmondom nektek. Semmilyen emberi lény nem tudja ezt elmondani nektek. Az Atya most az önmegismerés diszkoszának forgatóivá tesz titeket. Ti, lelkek tisztává váltok. A testeitek itt nem tudnak tisztává válni. Amikor ti, lelkek tisztává váltok, el kell hagynotok a tisztátalan testeiteket. Minden léleknek tisztává kell válnia és haza kell térnie. A tiszta világ most megalapításra kerül. Az összes többi vissza fog térni az édes otthonba. Emlékezzetek erre. Az Atyára való emlékezésetekkel együtt emlékeznetek kell az otthonotokra is, mert most haza kell térnetek. Nektek emlékeznetek kell az Atyára az otthonban. Bár tudjátok, hogy az Atya belép ebbe a testbe, és elmondja nektek a tudást, ne engedjétek meg az intellektusotoknak, hogy elszakadjon a legfelső lakhelytől, az édes otthonotoktól. Az Atya elhagyja az otthonát és eljön ide, hogy tanítson benneteket. Azt követően, hogy tanított benneteket, Ő nagyon-nagyon messzire elmegy. Ő bárhová el tud menni egy másodperc alatt. A lélek egy ilyen parányi pont. Nektek el kellene csodálkoznotok. Az Atya átadta nektek a lélek tudását. Azt is tudjátok, hogy nincs semmi piszkos dolog a mennyországban, ami miatt a kezeitek, a lábatok, vagy a ruhátok piszkossá válna. Az istenségek kosztümje nagyon gyönyörű. A ruháik első osztályúak. Nem lesz arra szükség, hogy azokat kimossák. Olyan nagy boldogságnak kell lennie őket látva. A lélek tudja, hogy ez az, amivé válnunk kell a jövő 21 születésére. Egyszerűen folyamatosan ezt nézzétek. Mindenkinek rendelkeznie kellene ezzel a képpel. Nektek nagy boldogsággal kell rendelkeznetek, hogy ez az, amivé Baba tesz benneteket. Tehát, ti, egy ilyen Atya gyermekei miért sírtok? Nem szabadna rendelkeznetek semmilyen aggodalommal. Az emberek elmennek az istenségek templomaiba és a dicséret dalait éneklik. Ti az összes erénnyel teljesek vagytok, stb. Olyan sok nevet idéznek. Az összes nevet, amire emlékeznek, leírták a szentírásokban. Ki írta le azokat a szentírásokba? Vyas, vagy néhány új írja meg azokat (a szentírásokat). Korábban a Grant nagyon kicsi volt és kézzel írták. Most azt olyan naggyá tették. Ők ahhoz biztosan hozzátettek. Guru Nanak egyszerűen eljön, hogy megalapítson egy vallást. Csak az Egy adja át a tudást. Még Krisztus is egyszerűen eljön, hogy megalapítson egy vallást. Amikor mindenki lejött, ti mindannyian vissza fogtok térni. Ki az egy, aki hazaküld titeket? Krisztus? Nem. Ő most más névvel, formával és a tamopradhan állapotban van. Neki keresztül kell mennie a szato, rajo és tamo állapotokon. Ebben az időben mindenki tamopradhan. Mindenki a teljes lecsúszás állapotában van. Ebben az időben, azzal, hogy újjászületnek, azok minden vallásból tamopradhanná váltak. Most mindenkinek biztosan haza kell térnie. A ciklusnak újból forognia kell. Először szükség van az új vallásra, ami az aranykorban létezett. Az Atya eljön, és megalapítja az eredeti örökkévaló istenségi vallást. Aztán, a pusztulásnak be kell következnie. Ott van a megalapítás, a pusztulás és aztán a fenntartás. Az aranykorban csak egy vallás van. Emlékeztek erre? Hozzátok az egész ciklust a tudatosságotokba. Mi most befejezzük a 84 születés ciklusát és haza fogunk térni. Miközben sétáltok és beszéltek, forgassátok az önmegismerés diszkoszát. Azok az emberek azt mondják, hogy Krishna rendelkezett az önmegismerés diszkoszával, amivel mindenkit megölt. Ők egy képet mutatnak Akasurról és Bakasurról (az ördögi párról). Ugyanakkor nem volt semmi ilyesmi. Nektek, gyerekeknek most az önmegismerés diszkosza forgatójának kell maradnotok, mert azzal fogják elvágni a bűneiteket. Az ördögi természet véget fog érni. Nem lehet háború az ördögök és az istenségek között. Az ördögök a vaskorban, míg az istenségek az aranykorban léteznek, és a kettő között ott van az átmeneti kor. A szentírások az odaadás ösvényéhez tartoznak. A tudásnak ott nincs neve, vagy nyoma. A Tudás Óceánja mindenki Atyja. Az Atya nélkül semmilyen lélek nem tud tisztává válni és hazatérni. Nektek biztosan el kell játszanotok a szerepeiteket, ezért emlékeznetek kell a 84 születésetek ciklusára is. Mi el fogunk menni az aranykori új születésünkbe. Mi nem kapunk újból egy ilyen születést. Ott van Shiv Baba és ez a Brahma Baba. Ott van a lokik apa, a parlokik Atya és ez az alokik atya. Csak ebben az időben van az, hogy ti ezt az egyet alokik atyának nevezitek. Ti, gyerekek Shiv Babára és nem Brahmára emlékeztek. Bár az emberek elmennek, hogy imádják Brahmát a templomban, az az imádat csak a tökéletes avyakt képmásé a szubtilis régióban. A testi lény nem imádatra méltó. Ő egy emberi lény. Az emberi lényeket nem imádják. Brahmát szakállal ábrázolják. Ezért, elmondhatjátok, hogy ő ide tartozik. Az istenségeknek nincs szakálluk. Ezeket a dolgokat elmagyarázták nektek, gyerekeknek. A neveteket dicsőítik, és ezért elkészítették a templomaitokat. Szomnath temploma mindegyik közül a legmagasabb. Mi történt azt követően, hogy nektek nektárt adtak inni? Most nézzétek meg a Dilwala templomot. Az a templom itt ennek a pontos emléke. Benneteket lenn, a földön ábrázolnak tapasyát végezve és a mennyországot ott fent mutatják. Az emberek azt mondják, hogy a mennyország valahol ott fent van. Hogyan tudnák megteremteni a mennyországot ott lent a templomokban? Ezért van az, hogy ők azt ott fent, a mennyezeten ábrázolják. Azok, akik azokat megteremtették, semmit nem értettek. Nektek el kell magyaráznotok ezt millióknak. Ti most megkaptátok a tudást, ezért ezt át tudjátok adni olyan sokaknak. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy véget vessetek az ördögi természeteteknek, forgassátok az önmegismerés diszkoszát, ahogy tovább haladtok. Őrizzétek meg a teljes ciklust a tudatosságotokban.

2. Azzal együtt, hogy emlékeztek az Atyára, az intellektusotoknak összekapcsoltnak kellene lennie az otthonnal, a legfelső lakhellyel is. Gondolkozzatok a dolgokon, amikre az Atya emlékeztetett benneteket és haszon lesz önmagatok számára.

Áldás:
Legyetek azok, határozottsággal, hogy teljes felajánlást tegyetek és ünnepeljétek meg az átalakulás ceremóniáját.

Ott van a mondás: „Még akkor is, ha meg kell halnotok, nem szabad elengednetek a vallásotokat”. Tehát, nem számít, milyen körülmények jönnek, még akkor is, ha Maya egy mahavir formája jön elétek, ne engedjétek el a saját szabályaitokat. Ne vegyétek vissza a gondolataitokba a haszontalan dolgokat, amiket kitöröltetek a tudatotokból. Mindig legyetek emelkedett szereplők, és az emelkedett öntiszteletetek, az emelkedett tudatosságotok és az emelkedett életetek erőteljes formájával folyamatosan játsszátok el a nagyság játékát. Vessetek véget a gyengeségek minden játékának. Amikor határozottsággal rendelkeztek, hogy egy ilyen teljes felajánlást tegyetek, az átalakulás ceremóniája meg fog történni. Most, kollektívan rögzítsétek a dátumot ezért a ceremóniáért.

Slogen:
Váljatok egy igaz gyémánttá, és terjesszétek széjjel a vibrációitokat a világban.