01.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, az Atya eljött, hogy megtanítsa nektek a cselekedetek, a semleges cselekedetek és a bűnös cselekedetek mély titkait. Amikor mind a test, mind a lélek tiszta, a cselekedetek semlegesek. Amikor tisztátalanná váltok, a cselekedetek bűnössé válnak.

Kérdés:
Mi az oka annak, hogy a lelkek rozsdássá válnak? Mi a jele annak a léleknek, aki rozsdával van beborítva?

Válasz:
A rozsda oka a bűn. Amikor ti, lelkek tisztátalanná váltok, a rozsda beborít. Ha a lelkek még most is rozsdásak, akkor az öreg világ vonzza őket. Az intellektusuk folyamatosan kriminálissá (bűnössé) válik, és nem képesek emlékezésben maradni.

Om shanti.
Gyerekek, ti megértitek ennek a jelentését. Amint ti, lelkek azt mondjátok, „Om Shanti”, hitetek van abban, hogy nem ennek a helynek vagytok a lakói. Mi a béke földjének a lakói vagyunk. Amikor az otthonunkban lakunk, akkor az eredeti vallásunk a béke. Aztán idejövünk, hogy eljátsszuk a szerepünket, mert mi, lelkek a testeinken keresztül cselekszünk. Vannak jó, és rossz cselekedetek. Ravan királyságában rossz cselekedetek vannak. Ravan királyságában mindenki cselekedete bűnössé válik. Egyetlen személy sincs, aki szabad lenne a bűnös tettet végrehajtásától. Az emberek abban hisznek, hogy a szentek és a sannyiasik nem követnek el bűnös cselekedeteket, mert tiszták maradnak, és mert gyakorolják a lemondást. Valójában ők egyáltalán nem tudják, hogy mit jelent tisztának lenni. Azt mondják: „Tisztátalan vagyok”, és a Tisztítóhoz kiáltanak. A világ nem képes megtisztulni addig, amíg Ő nem jön el. Itt a világ öreg és tisztátalan, és ezért emlékeznek a tiszta világra. Amikor elmennek a tiszta világba, akkor nem fognak emlékezni a tisztátalan világra. Az a világ teljesen más. Először minden új, és aztán öreggé válik. Az új világban egyetlen tisztátalan lény sem létezhet. Az új világ Teremtője a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Egyedül Ő a Tisztító. Az Ő teremtményeinek biztosan tisztáknak kell lenniük; tisztákból tisztátalanok, és tisztátalanból tiszták. Ezek a dolgok nem ülnek be senki intellektusába. Az Atya minden ciklusban eljön, hogy magyarázzon nektek. Közöttetek is vannak olyanok, akiknek hit van az intellektusában, majd az intellektusuk kétségeket fejleszt; Maya teljesen lenyeli őket. Ugye ti, Maharathik vagytok? A Maharathikat meghívják előadásokat tartani. El kell magyaráznotok a maharadzsáknak: Először tiszták voltatok, és méltók az imádatra. Ez most a tisztátalan világ. A tiszta világban csak Bharat emberei léteztek. Ti, Bharat emberei az eredeti, örökkévaló, istenségi valláshoz tartoztatok, dupla-koronások voltatok és teljesen bűntelenek. A Maharathiknak ilyen módon kell magyarázniuk. Mámorral kell ezt elmagyaráznotok. Isten beszél: A kéjvágy máglyájára ülve a lelkek csúnyává váltak. Aztán azzal, hogy a tudás máglyájára ülnek a lelkek gyönyörűvé fognak válni. Bárki, aki magyaráz, az nem ülhet a kéjvágy máglyáján. Azonban vannak néhányan olyanok, akik miközben másoknak magyaráznak, saját maguk a kéjvágy máglyáján ülnek. Ma elmagyarázzák ezt a tudást, és holnap bűnbe esnek. Maya nagyon erős, ne is kérdezzétek! Akik másoknak magyaráznak, azok aztán a kéjvágy máglyájára ülnek. Azután meg kell bánniuk, és azt kérdezik: „Mi történt?” Ez egy boksz-meccs. Amint egy férfi meglát egy nőt, vonzódni kezd hozzá, és bepiszkítja az arcát. Maya nagyon erőteljes. Egy ígéretet tesznek, és aztán elbuknak. Tehát azzal százszoros büntetést halmoznak fel. Ez olyan, mintha olyan tisztátalanokká válnának, mint a shudrák. Arra emlékeznek: Miután nektárt ittak, kimennek a világba, molesztálnak másokat azáltal, hogy piszkos tetteket hajtanak végre. Két kézre van szükség a tapsoláshoz; egy kézzel nem lehet tapsolni; mindkettő elromlik. Aztán néhányan átadják a híreiket, míg mások nem adják át a híreiket, mert szégyellik magukat. Érzik, hogy a Brahmin klánban rágalmaznák a nevüket. Amikor egy küzdelemben valakit legyőznek, akkor azt mondják körülöttük, hogy egy erős birkózó vereséget szenvedett. Sok ilyen baleset történik. Maya elkapja őket. A végcél nagyon magas. Gyerekek most elmagyarázzátok, hogy azok, aki satopradhánok és gyönyörűek voltak, a kéjvágy máglyájára ülve tamopradhánná és csúnyává váltak. Rámát sötétkéknek is ábrázolták. Sokakról készítettek sötétkék képeket. Azonban, annak idején csak az első számúakról magyaráztak nektek. Itt is Ramachandrráról sötétkék képük van. Kérdezzétek meg tőlük: Miért készítettétek a képet sötétkékre? Azt válaszolják: Ez Isten akarata. Ez így van az idők kezdete óta. Az emberek nem tudják, miért történik ez, még azt sem, hogy mi történik. Az Atya most elmagyarázza nektek: A kéjvágy máglyájára ülve tisztátalanná és boldogtalanná váltatok, és egy fillért sem értek. Ez a bűnös világ, az pedig a bűntelen világ. Ilyen módon magyarázzatok: Ez a napdinasztia, és az a holddinasztia. Aztán a kereskedők dinasztiájába kerültök. A bűn ösvényére lépve többé nem lehet istenségeknek nevezni őket. A Jagadnath Templomban az istenségi klánt mutatják fennt. A ruhájuk az istenségeké, de a tevékenységük, ahogyan ábrázolják őket, nagyon piszkosak. Figyeljetek arra, amire az Atya felhívja a figyelmeteket. A templomokban nagyon sok szolgálatot végezhettek. Shrinath Templomában is magyarázhattok. Kérdezzétek meg tőlük: Miért készítettétek ezeket a képmásokat sötétkékre? Ezt nagyon jó elmagyarázni. Az, az aranykor, ez pedig a vaskor, amikor a lelkek rozsdássá válnak. A ti rozsdátok most eltávolításra kerül. Azok rozsdája, akik nem maradnak emlékezésben, nem kerülhet eltávolításra. Amikor a lelkeket nagyon sok rozsda borítja, akkor nagyon vonzódnak az öreg világhoz. Mind-közül a legnagyobb rozsda a bűn (kéjvágy). A bűnök miatt váltak a lelkek tisztátalanná. Ellenőrizzétek magatokat, és lássátok, hogy nem vált-e az intellektusotok kriminálissá. Még a nagyon jó, első-osztályú gyerekek is elbuknak ebben. Gyerekek most megkaptátok annak a megértését, hogy a fő aspektus a tisztaság. E miatt a kezdettől fogva igen sok harc volt. Ezért az Atya egy taktikát teremtett. Annak idején mindenki azt mondta, hogy a tudás nektárját fogja inni. A tudás nektárjával csak a Tudás Óceánja rendelkezik. A szentírások tanulmányozásával senki nem válhat tisztátalanból tisztává. A lelkeknek először meg kell tisztulniuk, és csak utána mehetnek a tiszta világba. Miután tisztává váltatok hová mehettek innen? Az emberek abban hisznek, hogy ez és ez örökre elnyerte a felszabadulást. Mit tudnak ők? Ha valaki elnyerné az örökkévaló felszabadulást, nem tudnátok végrehajtani a lélek eltávozásának a szertartását. Itt az emberek lámpát gyújtanak, hogy a léleknek ne legyen semmilyen nehézsége, és ne botladozzon a sötétben. Egy lélek elmegy, és egy másik testet vesz, és ez csak egy másodperc kérdése. Hogyan lehetne sötétség egy lélek számára? Ez a rendszer folytatódik. Annak idején ti is ezt tettétek, de többé már nem teszitek ezt. Ti tudjátok, hogy a test elmerült a porban. Ott nincsenek ilyen szokások és rendszerek. Most semmi sincs az okkult erőkben, stb. Például, még ha valakinek lennének is szárnyai, és repülni kezdene, az mire lenne jó? Milyen haszon származna abból? Az Atya azt mondja: Rám emlékezzetek, és akkor a bűneitek meg fognak semmisülni. Ez a jóga tüze, amin keresztül tisztátalanból tisztává váltok. A tudáson keresztül gazdagságot kaptok. A jógán keresztül örökké egészségesekké és tisztákká váltok, a tudáson keresztül örökké gazdagokká váltok. Egy jógi élettartama mindig hosszabb, mint egy bhogié (aki elmerül az érzéki örömökben). Krishnát Yogeshwarnak nevezik. Ő azáltal vált Krishnává, hogy Istenre emlékezett. Őt nem a mennyországban nevezik Yogeshwarnak. Aztán ő egy herceg. A múltbeli születésében olyan tetteket hajtott végre, amik által Krishnává vált. Az Atya már elmagyarázta nektek a cselekedetek, a semleges cselekedetek és a bűnös cselekedetek mély filozófiáját. Fél cikluson át Rama királysága van, és fél cikluson át Ravan királysága van. Elmerülni a bűnben a legnagyobb bűn. Ti mind fiú- és lánytestvérek vagytok. Minden lélek testvér. Isten gyerekei vagytok, tehát hogyan lehet bűnös támadás? Mi, BK-k nem merülhetünk el a bűnben. Csak ennek a taktikának a használatával maradhattok tiszták. Tudjátok, hogy Ravan királysága most a végéhez közeledik. Utána minden lélek tisztává fog válni. Ezt ismerik úgy, hogy minden otthonban fény van. A ti fényetek most kigyulladt. Megkaptátok a tudás harmadik szemét. Az aranykorban mindenki tiszta. Csak a mostani időkben értitek ezt meg. A gyerekekben sorszámszerinti az erő, hogy magyarázzanak másoknak. Sorszám szerint maradtok emlékezésben. Nem mindenki intellektusába lép be, hogy hogyan kerül a királyság megalapításra. Ti egy hadsereg vagytok. Tudjátok, hogy az emlékezés erejével tisztává váltok, és aztán királyokká és királynőkké váltok. A következő születésetekben arany kanál lesz a szátokban. Akik egy magas vizsgán átmennek, azok magasabb státuszt fognak igényelni. Ott van a különbség; Annak alapján kaptok boldogságot, hogy mennyit tanultok. Benneteket Isten tanít. Tehát mindig ebben a mámorban kellene lennetek. Ti most tápláló élelmet kaptok. Senki más, csak Isten tehet benneteket istenségekké. Most tisztátalanból tisztává váltok. Majd egy magas státuszt fogtok igényelni, és születésről-születésre boldogok maradtok. Néhányan a tanulás alatt bepiszkolódnak. A testi-tudatossá válás által a harmadik szem bezárul. Maya nagyon erőteljes. Az Atya saját Maga azt mondja: Ez sok erőfeszítést igényel. Én belépek Brahma testébe, és nagyon sok erőfeszítést teszek! Néhányan ezt megértik, majd azt kérdezik: Hogyan lehetséges, hogy Shív Baba eljön, és tanít bennünket? Én nem hiszek abban. Ez a saját okoskodásuk. Egyszerűen csak ilyen módon beszélnek. Azonban a királyság különben is megalapításra kerül. Azt mondják: Az igazság hajója megrázkódhat, de soha nem süllyed el. Igen sok akadály van. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, akik a szemek fényei, azoknak a lelkeknek, akik csúnyából gyönyörűvé válnak, szeretet, emlékezés és jó reggelt a szív mélyéről, az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A jóga tüzével távolítsátok el a bűn rozsdáját. Ellenőrizzétek magatokat, hogy lássátok, hogy vajon az intellektusotok kriminálissá vált-e, vagy nem.

2. Egy hittel teli intellektust kifejlesztve, ne legyenek semmivel kapcsolatban kétségek. Ahhoz, hogy megvédjétek magatokat attól, hogy bűnös cselekedetet hajtsatok végre, minden tettet csak azok után tegyetek meg, miután stabilizáltátok magatokat az eredeti vallásotokban és az Atyára való emlékezésben.

Áldás:
Állandóan legyetek a siker megtestesítői, és váljatok erőteljessé azzal, hogy megtapasztaltok minden elérést.

Akik minden elérés képmásai, azok erőteljesek. Csak az ilyen erőteljes lelkek, akik minden elérést megtapasztalnak, válhatnak a siker megtestesítőivé. Most minden lélek kíváncsi, hogy hol vannak azok a lelkek, akik a boldogság és a béke mester adományozói. Amikor készletetek van minden erőből, akkor képesek lesztek arra, hogy mindenkit elégedetté tegyetek. Manapság mindent megszerezhettek egy raktárból, tehát nektek is ugyanilyenné kell válnotok. Ne az legyen, hogy valakinek megvan a tolerancia ereje, de nincs meg a szembenézés ereje. Minden erő raktárára szükségetek van, mert csak aztán lesztek képesek a siker megtestesítőivé válni.

Slogen:
A Brahmin élet lépései az irányítás kódja. A lépésiteket az Atya lábnyomaiba helyezni azt jelenti, hogy közelkerültök a végcélotokhoz.


Matheshwariji felbecsülhetetlen értékű emelkedett verziói

Az örökkévaló dráma az erőfeszítésből és a jutalomból teremtődött.

Matheshwari: Az erőfeszítés és a jutalom két dolog. Egy jutalom az erőfeszítés megtétele által teremtődik. Ez az örökkévaló ciklus folyamatosan forog. Bharat eredeti, örökkévaló lakói imádatra méltók voltak, és aztán imádókká váltak. A felemelkedés és bukás örökkévaló drámája előre elrendelt.

Kereső: Mateshwari, nekem is ez a kérdésem. Mivel ez a dráma ilyen módon előre elrendelt, akkor a felemelkedésem automatikusan meg fog történni. Tehát mi a haszon abban, hogy erőfeszítést teszünk? Aki felemelkedik, az aztán el fog bukni, és akkor miért kellene olyan sok erőfeszítést tennünk? Mateshwari, te azt mondod, hogy dráma ugyanolyan módon megismétlődik, így a Mindenható Isten nem fárad el egy ilyen játékot nézve? Mint ahogy különbség van a négy évszak, mint tél, tavasz, nyár és ősz között, akkor mi a különbség ebben a játékban?

Matheshwari: Ez ennek a drámának a különlegessége; ugyanolyan módon megismétlődik. Ennek a drámának egy másik különlegessége, hogy bár az megismétlődik, de minden egyes nap az új érzését adja. Először nem volt ez a tudásunk, de amikor megkaptuk ezt a tudást, akkor megtudtuk, hogy minden egyes másodperc, ami másodpercről másodpercre elmúlik, az pontosan úgy van, mint az előző ciklusban, de minden napot újnak érzünk, amikor azt elszakadott megfigyelőként szemléljük. Most megkaptuk a megértést mind a boldogságról, mint a bánatról, tehát aztán nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy miután úgyis el fogunk bukni, akkor miért kellene tanulnunk? Nem. Abban az esetben azt is lehetne gondolni, hogy ha úgyis kaptok ételt, azt automatikusan meg fogjátok kapni, tehát miért tennétek olyan sok erőfeszítést azért, hogy valamit keressetek? Valójában, látom, hogy most a felemelkedés ideje eljött, és ugyanaz az istenségi dinasztia kerül megalapításra, akkor miért nem vesszük azt a boldogságot most? Például, ha valaki bíró akar lenni, akkor csak akkor fogja megkapni a fokozatot, ha valamennyi erőfeszítést tesz. Ha elbukik, akkor minden erőfeszítése kárba vész. Azonban ezzel a múlhatatlan tudással ez nem így van. Ez a múlhatatlan tudás még egy hajszálnyit sem semmisül meg. Még ha nem is tesztek elég erőfeszítést, hogy a napdinasztiába jöjjetek, ha kevesebb erőfeszítést tesztek, akkor az aranykori alattvalók részévé válhattok. Azonban az alapvető, hogy erőfeszítést tegyetek, mert a jutalom csak akkor teremtődik, amikor erőfeszítést tesztek, és így az erőfeszítés nagyszerű.

Ez az Isteni tudás minden emberi lélekért van.

Mindenekelőtt egy fő pontot kell a tudatosságunkban tartani. Mivel Isten ennek az emberi világfának a Magja, ezért az Istentől kapott tudás minden emberi lény számára alapvető. Minden vallásból valóknak joguk van ehhez a tudáshoz. Bár minden egyes vallás tudása a magáé, a szentírásuk is a maguké, a véleményeik is a maguké, a sanskaráik is a maguké, azonban ez a tudás mindenkié. Bár lehet, hogy nem képesek venni ezt a tudást, és nem jönnek el a dinasztiánkba, de mivel az az Egyetlen mindenki Atyja, ők biztosan tisztává fognak válni a Vele való jógájuk által. És ezért a tisztaság miatt, biztosan egy státuszt fognak igényelni a maguk szekciójában, azért mert minden emberi lény hisz a jógában. Sok ember azt mondja, hogy örökkévaló felszabadulást akarnak. Azonban, csak ha jógájuk van, akkor kaphatják meg az erőt ahhoz, hogy felszabaduljanak a büntetés alól. Achcha.