01.09.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya, az Élet Ura, aki megóvja az életeteket, eljött, hogy a tudás édes murliját eljátssza nektek, gyermekeknek azért, hogy megvédje az életeteket.

Kérdés:
Mi az a hit, amivel csak a szerencsés gyermekek rendelkeznek?

Válasz:
A hitük az, hogy az Atya, aki a szerencsénket emelkedetté teszi, eljött. Mi megkapjuk az Atyától az imádatunk gyümölcsét. Az Atya most eljött, hogy hazavigyen minket Magával azáltal, hogy visszaadja a szárnyainkat, amiket Maya levágott. Csak a szerencsés gyermekeknek van ez a hite.

Ének:
Ki jött el a korareggeli órákban?

Om shanti.
Ki jön és játssza el a murlit kora reggel? A világ teljes sötétségben van. Ti most meghallgatjátok a murlit az Atyától, a Tudás Óceánjától, a Tisztítótól, az Élet Urától. Ő Isten, az Egyetlen, aki megóvja az életeteket. Az emberek azt mondják: Ó Isten, szabadíts meg ettől a szenvedéstől! Azok az emberek korlátozott segítséget kérnek. Ti, gyermekek, most megkapjátok a korlátlan segítséget azért, mert Ő a korlátlan Atya. Tudjátok, hogy a lelkek inkognitók, és hogy az Atya is inkognitó. A gyermekek testei láthatók, és az atya teste is látható. A lelkek inkognitók, és így az Atyjuk is inkognitó. Ti tudjátok, hogy az Atya eljött azért, hogy átadja nektek a korlátlan örökséget. A shrimat (emelkedett utasítások) Tőle van. A Gita, minden szentírások ékszere, nagyon jól ismert; csak megváltoztatták a nevet benne. Most tudjátok, hogy a shrimat, Isten által elmondott verziók. Azt is megértitek, hogy az egy Atya teszi emelkedett lényekké azokat, akik korruptak. Ő az Egyetlen, aki a hétköznapi emberi lényeket Narayánná változtatja. Ott van az igaz Narayan története. Azt mondják, hogy a halhatatlanság története, a halhatatlanság földjének a mestereivé tesz benneteket; emberekből Narayánná változtat; az egy és ugyanaz a dolog. Ez a halál földje. Senki nem tudja, hogy Bharat a halhatatlanság földje volt. Itt is, a halhatatlan Baba mindent elmond nektek, Bharat embereinek. Nemcsak egy Parvati és egy Draupadi volt. Sok gyermek van, akik ezt meghallgatják. Shiv Baba Brahmán keresztül beszél hozzátok. Az Atya azt mondja: Én magyarázok nektek, legédesebb szellemeknek Brahmán keresztül. Az Atya elmagyarázta nektek, gyermekeknek, hogy biztosan lélektudatossá kell válnotok. Csak az Atya tehet benneteket ezzé. A világban egyetlen emberilénynek sincs tudása a lélekről. Ha nincs tudásuk a lélekről, akkor hogyan lehetne tudásuk a Legfelső Atyáról, a Legfelső Lélekről? Ők azt mondják, hogy minden egyes lélek a Legfelső Lélek. Az egész világ egy ilyen nagy hiba csapdájában van. Ebben az időben az emberek intellektusa semmire nem használható. Ők előkészületeket tesznek önmaguk elpusztításáért. Nektek, gyermekeknek ez nem új. Ti tudjátok, hogy a dráma szerint ez az ő szerepük. Ők kötve vannak a dráma kötésében. Manapság nagyon sok a felfordulás a világban. Nektek, gyermekeknek szerető az intellektusotok a pusztulás idején. Azt mondják, hogy akinek az intellektusában nincs szeretet az Atya iránt, azok a pusztulásba mennek. Ennek a világnak most meg kell változnia. Ti tudjátok, hogy a Mahabharat Háború az előző ciklusban is megtörtént, és hogy az Atya raja jógát tanított nektek. A szentírásokban az egész világ teljese elpusztulásáról beszélnek. Azonban a teljes pusztulás nem történhet meg; különben teljes megsemmisülés lenne – egyetlen ember, vagy bármi más sem maradna, csak az öt elem. Az lehetetlen lenne. Ha teljes megsemmisülés történne, akkor az emberi lények honnan jönnének? Krishnát úgy mutatják, hogy egy pipál levélen sodródva jött az óceánban. Egy csecsemő hogyan jöhetne így? Olyan dolgokat írtak a szentírásokba, hogy ne is kérdezzétek! A tudás nyilainak el kell érnie olyan vallásos tanítókat is, mint Bhishampitamai. Ők is el fognak ide jönni a jövőben. Minél erőteljesebbeké váltok a szolgálat végzésében, és minél folyamatosabban adjátok át az Atya bemutatását, annál nagyobb lesz a hatás. Igen, akadályok is lesznek. Arra is emlékeznek, hogy az ördögi közösség sok akadályt teremtett ebben az áldozati tűzben. Nem lesztek képesek arra, hogy tanítsátok őket. Csak az Atya tanít tudást és jógát. Egyedül az egy Atya az Üdvösség Adományozója. Egyedül Ő tisztítja meg a tisztátalant. Ezért Ő biztosan csak azoknak adna tudást, akik tisztátalanok. Az Atya mindenütt jelenvaló lehetne, ahogy mondják? Ti, gyermekek megértitek, hogy mi az isteniesség uraivá válunk azzal, hogy isteni az intellektusunk. Nézzétek meg, hogy az emberi lények milyen sok templomot építettek. Azonban ők nem értik, hogy kik voltak, vagy mit tettek, amikor léteztek. Ott van az Isteniesség Urának is egy temploma. Bharat az isteniesség földje volt. Ott gyémánttal és ékszerekkel díszített paloták voltak. Ez csak a tegnap dolga volt. Azt mondják, hogy csak maga az aranykor többszázezer évnyi volt, míg az Atya azt mondja: Az egész dráma 5000 éves. Ezért mondják azt: Nézzétek meg, hogy mi Bharat ma, és mi volt tegnap! Senki nem emlékezhetne semmire, ha az többszázezer éves. Ti, gyermekek, most mindenre emlékeztek. Tudjátok, hogy ez 5000 év dolga. Baba azt mondja: Üljetek jógában. Tekintsétek magatokat lelkeknek és emlékezzetek az Atyára. Ugye ez tudás? Ők hatha jógik; mindegyik úgy ül, hogy az egyik lábuk a másikon van. Nézzétek meg, hogy mit csinálnak! Ti, anyák nem tehetitek azt. Ti nem ülhettek úgy, ahogy ők. Az imádat ösvényén olyan sok képmás van. Az Atya azt mondja: Édes gyermekek, nektek semmi ilyenre nincs szükségetek. A diákok az iskolában fegyelmezetten ülnek. Az Atya még azt se mondja nektek, hogy azt tegyétek. Úgy ülhettek, ahogy tetszik. Ha elfáradtatok az ülésben, akkor csak feküdjetek le! Baba semmit nem tilt meg nektek. Ezeket a dolgokat nagyon könnyű megérteni. Ebben nincs nehézség. Még ha betegek vagytok, akkor is úgy hagyhatjátok el a testeteket, hogy közben ezt hallgatjátok, és Shiv Babára való emlékezésben vagytok. Azt mondják, hogy a Gangesz vizének kellene a szátokban lenni és a Ganesz folyónál kellene lennetek akkor, amikor elhagyjátok a testeteket. Mind azok a dolgok az imádat ösvényéhez tartoznak. Valójában az a tudás nektárját jelenti. Ti tudjátok, hogy a lélek valóban ilyen módon fogja elhagyni a testet. Amikor ti, gyermekek lejöttök ide, akkor Engem magatok mögött hagytok. Az Atya azt mondja: Én titeket, gyermekeket visszaviszlek Magammal. Én csak azért jöttem, hogy titeket, gyermekeket hazavigyelek. Ti, lelkek nem ismeritek se az otthonotokat, se magatokat. Maya teljesen levágta a szárnyaitokat. Mivel a lelkek tamopradhanok, ezért nem képesek repülni. Hogyan térhetnének vissza a béke földjére, amíg nem válnak satopradhanná? Azt is tudjátok, hogy a dráma terve szerint mindenkinek tamopradhanná kell válnia. Eben az időben az egész fa elérte a teljes hanyatlás állapotát. Itt senki nem lehet satopradhan állapotban. Amikor itt egy lélek tisztává válik, akkor többé már nem maradhat itt; ő elmenne innen. Mindenki imádatot hajt végre azért, hogy megkapja a felszabadulást. Azonban még senki nem térhet haza. A törvény ezt nem engedi meg. Az Atya itt ül, és mind ezeket a titkokat elmagyarázza nektek azért, hogy magatokba szívjátok. Azonban a fő dolog, emlékezni az Atyára és az önmegismerés diszkosza forgatójává válni. Amikor a Magra emlékeztek, akkor az intellektusotokban az egész fa tudatosul. Mindent egy másodpercen belül megismertek. A világban senki nem tudja, hogy egyedül az egy Atya az egész emberi világ Magja. Krishna nem Isten. Krishnát a csúnyának és gyönyörűnek (Shyam-Sunder) nevezik. Az nem úgy van, hogy ő sötétkékké válik, azért mert egy mérgeskígyó megharapta. Az emberi lények azáltal válnak csúnyává, hogy a kéjvágy máglyájára ülnek. Még Rámát is sötétkéken mutatják. Őt ki harapta meg? Ők semmit nem értenek. Azonban, akiknek ez ott van a szerencséjében és hitük van abban, azok biztosan igényelni fogják az örökségüket az Atyától. Ha nincs hitük, akkor soha nem lesznek képesek a megértésre. Ha ez nincs ott a szerencséjükben, akkor milyen erőfeszítést tennének? Amikor ez nincs ott a szerencséjükben, akkor úgy ülnének, mintha semmit sem értenének. Még abban sincs hitük, hogy az Atya eljött, hogy ezt a korlátlan örökséget átadja nekik. Mint amikor egy új diák elmegy és beül egy orvosi egyetemre, akkor semmit nem ért, tehát néhányan eljönnek, és ugyanilyen módon ülnek itt. Ez a múlhatatlan tudás soha nem pusztul el. Ők minek jönnének, és mit tennének? Amikor egy királyság kerül megalapításra, akkor a szolgálólányokra, szolgálókra, alattvalókra és az alattvalók szolgálóira is mind szükség van. Amint előre haladtok, megpróbálnak majd tanulni, de az már nehéz lesz, mert abban az időben már nagyon sok felfordulás lesz. A viharok napról-napra növekednek. Olyan sok centrum van. Ezért néhányan eljönnek és nagyon jó megértésük lesz. Azt írják, hogy a megalapítás Brahmán keresztül történik. A pusztulás ott van előttetek. A pusztulásnak biztosan meg kell történie. Azt mondják, hogy kevesebb gyermeknek kellene születnie. Azonban a fának növekednie kellene. Miközben az Atya itt van, minden vallásból a lelkeknek le kell ide jönniük. Amikor itt van a hazatérés ideje, akkor már nem fog lejönni több lélek. Mindenkinek le kell jönnie, de senki nem érti ezeket a dolgokat. Azt mondják, hogy Isten a hívők Védelmezője. Ezért kell, hogy csapások legyenek a hívők részére. Ravan királyságában mindenki teljesen bűnös lélekké vált. A vaskor vége Ravan királysága, és az aranykor kezdete, Ráma királysága. Ebben az időben mindenki Ravan ördögi közösségéhez tartozik. Ők azt mondják: Ez és ez a mennyország egy lakójává vált, ami azt jelenti, hogy ez a pokol. Ha ő a mennyország lakójává vált, az jó! Nézzétek meg, hogy itt mi lett volna vele! Biztosan a pokol lakója lett volna. Még csak nem is értik, hogy a pokol lakói. Most ti megértitek, hogy csak az Atya jön el, és tesz benneteket a mennyország lakóivá. Rá a Mennyei Istenként, az Atyaként emlékeznek. Egyedül Ő jön el, és alapítja meg a mennyországot. Mindenki azt énekeli és úgy emlékszik a Tisztítóra, mint Rámára, aki Sitához tartozik. Azt énekelik: Mi tisztátalanok vagyunk, és Te vagy az Egyetlen, aki megtisztíthatsz minket. Ők mind Siták, akik az imádat ösvényéhez tartoznak, és az Atya Ráma. Amikor az embereknek ezt közvetlenül mondjátok, akkor ők nem hisznek ebben. Ők Ráma után kiáltanak. Az Atya most minden egyes gyermeknek átadta a 3. szemet. Ez olyan, hogy most egy más világhoz tartoztok. Az Atya elmagyarázza: Mostanra mindenkinek biztosan tamopradhanná kellett válni, mert az Atya csak akkor jöhet el és tehet benneteket satopradhanná. Az Atya mindent olyan jól elmagyaráz. Azt mondja: Bár ti, gyermekek a saját kötelességeteket végezitek, csak egy dologra emlékezzetek: Emlékezzetek az Atyára! Senki más nem mutathatja meg nektek a módját, hogy satopradhanná váljatok. Mindenki szellemi Sebésze az Egyetlen. Ő az Egyetlen, aki eljön és egy injekciót ad a lelkeknek azért, mert a lelkek váltak tamopradhanná. Az Atyát az örökkévaló Sebésznek nevezik. A lelkek múlhatatlanok, és az Atya, a Legfelső Lélek is múlhatatlan. Satopradhanból a lelkek mostanra tamopradhanná váltak. Alelkeknek egy injekcióra van szükségük, Az Atya azt mondja: Gyermekek tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyátokra. Kapcsoljátok össze az intellektusaitokat a fenttel, és el fogtok menni az édes otthonotokba. Az intellektusotokban az van, hogy most az édes csendetek otthonába kell mennetek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Tegyétek az intellektusotokat istenivé a tudással és a jógával. Mindegy, hogy mennyire vagytok betegek, vagy mennyi nehézség van, még abban a helyzetben az Atyára kell emlékeznetek.

2. Annak érdekében, hogy a szerencséteket emelkedetté tegyétek, legyen az intellektusotokban teljes hit. Kapcsoljátok az intellektusotokat jógában a csendetek, édes otthonába.

Áldás:
Legyetek dupla könnyűek, és tegyétek a nehéz feladatokat könnyűvé Azok a gyermekek, akik állandóan emlékezésben vannak, megtapasztalják a Társaságát. Amikor bármilyen probléma kerül eléjük, magukat összekapcsoltnak tapasztalják, és nem félnek. Az összekapcsolt forma tudatossága, bármilyen nehéz feladatot könnyűvé fog tenni. Amikor bármilyen nagy helyzet jön elétek, adjátok át a terheiteket az Atyának, és váljatok dupla fényűvé. Aztán a tudatotok folyamatosan boldogan fog táncolni, éjjel-nappal, mint egy angyal.

Slogen:
Akik mindenre megtalálják a megoldást és elégedettek maradnak, és másokat is elégedetté tesznek, azok az elégedettség csillagai.


Mateshwari felbecsülhetetlen értékű verziói
A tudás és a jóga ellentéte

A jóga és a tudás két szó. Istenre való emlékezésre utalnak jógaként. A jóga szót nem használják bárki másra való emlékezésnél. Az a jóga, amit a guruk tanítanak, szintén Istenhez kapcsolódik, de nekik nincs teljes bemutatásuk Istenről, és így nem olyan sikeresek a jógában. A jóga és a tudás mind a kettő erő, és ebben a két tantárgyban tett erőfeszítés által erőt kaptok, és a bűnös cselekedetek legyőzőivé váltok, és az életeteket emelkedetté teszitek. Mindenki beszél a jógáról, de mindenekelőtt arra van szükség, hogy az Egyetlennek, akivel a jógátok van, ismerjétek a bemutatását. Mi megkapjuk Isten bemutatását Istentől, és azzal, hogy azon a bemutatáson keresztül jógánk van, teljes a sikerünk. A jógával elégetjük a múltbeli bűneink terheit, és a tudással felismerjük, hogy milyen cselekedeteket kell végrehajtanunk a jövőben, és miért. Az életünk gyökerei a sanskarák, és az örökkévaló lelkek sanskarákból készülnek, de a sanskaráink folyamatosan változnak a cselekedeteinken keresztül. A lelkek nagyszerűvé válnak a jógán és a tudáson keresztül, és ti is erőt fejlesztetek az életetekben, de mindez a két dolgot Istentől kapjuk. Istentől van az, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy szabaddá váljunk a karmikus kötéseinktől. Senki más, csak Isten adhat nekünk erőt ahhoz, hogy szabaddá váljunk azoknak a bűnöknek a karmikus kötésétől, amiket elkövettünk, és így a jövőbeli cselekedeteink nem bűnösek. Isten elhozza mind a kettőt, a jógát és a tudást is. Arra inspirál minket, hogy égessük el a bűneinket a jóga tüzében, és megtanít arra, hogy hogyan hajtsunk végre emelkedett cselekedeteket a jövőben, amin keresztül a cselekedeteink semlegessé válnak. Ezért Isten azt mondta: A cselekedet, a semleges cselekedet és a bűnös cselekedet filozófiája nagyon mély. Most, nekünk, lelkeknek közvetlen erőre van szükségünk Istentől. A tudás és a jóga erejét nem kaphatjuk meg a szentírásokból. Ezeket csak a Mindenható Hatalomtól, a minden erővel teljes Egyetlentől kaphatjuk meg. Most az életeink gyökereit (sanskarák) olyanokká kell tennünk, hogy az életeinkben boldogok legyünk. Tehát Isten eljön és elülteti a tiszta sanskarák magját, és ezeknek a tiszta sanskaráknak az alapján, fél ciklusra életben felszabadultakká fogunk válni. Achcha.