01.10.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, nektek istenségekké kell válnotok, ezért mondjatok le Maya hibáiról. Mérgessé válni, valakit megütni vagy háborgatni, rossz tetteket végrehajtani, lopni, stb. mind nagy bűnök.

Kérdés:
Mely gyerekek tudnak gyorsan előrehaladni ebben a tudásban? Kik azok, akik veszteséget tapasztalnak?

Válasz:
Azok, akik tudják, hogyan őrizzék meg a számláikat, nagyon gyorsan tudnak előre haladni ebben a tudásban. Azok, akik nem maradnak lélektudatosak, veszteséget tapasztalnak. Baba azt mondja: az üzletemberek rendelkeznek a számláik vezetése szokásával, ezért ők itt is nagyon gyorsan tudnak előrehaladni.

Ének:
Óh, ember nézd az arcod a szíved tükrében…

Om shanti.
Az Atya a gyerekeknek magyaráz, akik szellemi színészek, mert a lelkek azok, akik szerepeket játszanak ebben a korlátlan játékban. A szerepek az emberi lényekért vannak. Ti, gyerekek most erőfeszítést tesztek. Bár az emberek tanulmányozzák a Védákat és a szentírásokat, és Shívát imádják, de az Atya azt mondja: Senki nem tud elérni engem azokon keresztül, mert az imádat ösvénye a lefele menés ösvénye. A tudáson keresztül van megváltás. Ezért biztosan kell lennie valaminek, amin keresztül lefele jöttök. Ez egy játék, amiről senki nem tud. Amikor imádnak egy Shívalingamot, azt nem nevezik a brahm elemnek. Tehát kit imádnak? Ők azt Istennek tekintik és Őt imádják. Amikor először elkezdtétek az imádatot, ti gyémánt Shívalingamokat készítettetek, aztán szegényekké váltatok és azokat kőből készítettétek. Abban az időben a gyémánt Shívalingamok biztosan 4-5 ezer rupit értek. Azoknak a mostani értéke 500-700 ezer rupiig terjedhet. A gyémántokat, amiket akkor használtak, most nagyon nehéz megtalálni. Az emberek kőintellektussal rendelkeznek, tehát köveket imádnak minden tudás nélkül. Amikor rendelkeztek tudással, senkit nem imádtok. Most csak az Egyre emlékeztek, aki személyesen itt van előttetek élő formában. Megértitek, hogy a bűneitek meg fognak semmisülni az emlékezéssel. Az énekben azt mondják: óh, gyerekek. A lelkeket hívják tudatos lényeknek. Amikor egy élő lélek elhagyja a testét, csak a holttest marad. A lelkek elhagyják a testüket. A lelkek múlhatatlanok. Amikor egy lélek belép egy testbe, az a test élővé válik. Az Atya azt mondja: Oh lelkek, nézzetek önmagatokba, hogy lássátok, milyen mértékben szívtátok magatokba az isteni erényeket? Van bennetek bármilyen bűn? Ott van bennetek a lopás, stb. bármilyen ördögi nyoma? Azzal, hogy ördögi tetteket hajtotok végre, elbuktok és képtelenek vagytok arra, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Ezért nektek biztosan véget kell vetnetek minden rossz szokásotoknak. Az istenségek soha senkivel nem válnak mérgessé. Itt sok ütést tapasztaltok az ördögöktől. Mivel az istenségi közösség részévé váltok, Maya az ellenségetekké válik. Maya hibái folyamatosan dolgoznak. Valakit megütni, háborgatni, rossz tetteket végrehajtani, stb. mind bűnök. Nektek, gyerekeknek nagyon tisztának és világosnak kell maradnotok. Lopni stb. egy nagy bűn. Ti megígértétek az Atyának: Baba, egyedül Te vagy az enyém és senki más, én csak Rád fogok emlékezni. Bár ők ezt éneklik az imádat ösvényén, nem tudják, mi történik azzal, hogy emlékeznek. Egyáltalán nem ismerik az Atyát. Az egyik oldalon azt mondják, hogy Ő túl van néven és formán, és a másik oldalon ők egy Shívalingamot imádnak. Nektek ezt nagyon jól meg kell értenetek, és aztán magyarázzatok másoknak. Az Atya azt mondja: Most ítéljétek meg önmagatok, hogy ki az, akit egy nagy léleknek kellene neveznetek? Shri Krishna, aki egy kisgyermek és az aranykor hercege, egy nagy lélek vagy a mai világ vaskori személyei nagy lelkek? Krishna nem bűnön keresztül születik. Az a bűntelen világ, míg ez a bűnös világ. Ti sok címet adhattok azoknak, akik bűntelenek. Milyen címeket tudtok adni azoknak, akik bűnösek? Csak az egy Atya tud emelkedetté tenni titeket. Ő a magasak közt Legmagasabb. Minden emberi lény színész, ezért biztosan el kell jönniük, hogy eljátsszák a szerepeiket. Az aranykor az emelkedett emberi lények világa. Ott az összes állat is emelkedett. Maya, Ravan ott nem létezik. Ott nincs semmilyen degradált állat. Tudjátok, hogy a páva és a pávatyúk nem bűnön keresztül teremtik a gyerekeket. A páva elejt egy könnycseppet, amit a pávatyúk felemel. A pávát hívják a nemzet madarának. Az aranykorban a bűnt nem említik. Pávatollat ábrázolnak Shri Krishna, a világ első számú hercegének fején. Abban biztosan van valamilyen jelentőség. Az Atya mindezeket a dolgokat letisztázza és elmagyarázza nektek. Ti tudjátok, hogy ott a gyerekek hogyan születnek. Ott nincs bűn. Az Atya azt mondja: Én istenségekké teszlek titeket. Ezért alaposan ellenőrizzétek önmagatokat. Ti nem válhattok a világ mestereivé erőfeszítés nélkül. Ti, lelkek pontok vagytok. Hasonló módon az Atya is egy Pont. Ebben a zavarodottság nem kérdéses. Közületek néhányan azt mondják: Látni akarjuk Babát. Az Atya azt mondja: Ti sok imádatot végeztetek az egyért, akit képesek vagytok látni. Abban nem volt semmilyen haszon. Én most pontosan elmagyarázok nektek mindent. Én fel vagyok töltve a teljes szereppel. Én vagyok a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Semmilyen gyerek nem nevezné a világi apját ennek. Csak az Egyet hívják ennek. A szannyaszik nem rendelkeznek gyerekekkel, akik az apjuknak neveznék őket. Ez az Egy minden lélek Atyja, az egy, aki átadja nektek az örökségeteket. A szannyaszik nem követik a családi ösvényt. Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogy ti vagytok azok, akik 84 születést vettetek. Először satoprodhanok voltatok és aztán el kezdtetek lefele jönni. Ti most nem neveznétek önmagatokat a legfelsőnek. Most degradáltnak tekintitek önmagatokat. Az Atya ismételten azt mondja: A fő dolog az, hogy ellenőrizzétek, van-e bennetek bármilyen hiba? Minden este írjátok meg a táblázatotokat. Az üzletemberek mindig megőrzik a számláikat. A kormányhivatalnokok nem őriznek számlákat. Ők fix fizetést kapnak. Az üzletemberek nagyon gyorsan előre tudnak menni a tudásnak ezen az ösvényén. A tanult hivatalnokok nem tudnak olyan gyorsan menni. Az üzletben ma 50 rupit keresnek és holnap 60 rupit tudnak keresni. Néha veszteség van. A kormányszolgák fizetése fix. Ebben a bevételben is, ha ti nem vagytok lélektudatosak, veszteséget tapasztaltok. Ti, anyák nem végeztek üzletet. Számukra ez még könnyebb. Számotokra kumárik ez nagyon könnyű, mert az anyáknak le kellett jönniük a létrán. Ez azok nagysága, akik olyan sok erőfeszítést tesznek. Ti, kumarik nem mentetek a bűnbe, tehát miről kell most lemondanotok. A férfiak ezt nehéznek találják. Nekik gondoskodniuk kell a családjukról és a klánjukról. Nekik le kell jönniük a létrán, amire felmásztak. Maya újból és újból megüti őket, és bukásra készteti. Ti mostanra BK-ké váltatok. A kumárik tiszták. A legnagyobb szeretet, amivel a feleség rendelkezik, a férje iránt van. Nektek emlékeznetek kell az összes férj Férjére (a Legfelső Lélekre) és felejtsetek el mindenki mást. A szülők ragaszkodnak a gyerekeikhez. A gyerekek tudatlanok a ragaszkodással szemben. A ragaszkodás akkor kezdődik, amikor megházasodnak. Először szeretik a feleségüket, aztán el kezdik felfele lökni őket a bűn létráján. Egy kumári bűntelen, és ezért imádják őt. Benneteket Brahma kumariknak neveznek. Ti dicséretre méltókká és aztán imádatra méltókká váltok. Az Atya a Tanárotok is, és így nektek, gyerekeknek rendelkeznetek kellene egy diáknak lenni mámorával. Isten biztosan istenekké és istennőké tesz benneteket. Elmagyarázták nektek, hogy Isten az Egyetlen. Az összes többi testvér. Nincs más kapcsolat. A teremtés Prajapita Brahmán keresztül történik. Aztán a szám növekszik. Azt nem lehet mondani, hogy a lelkek száma növekszik. Az emberi lények száma az, ami növekszik. Ott van a lelkek korlátolt száma. Sokan folyamatosan eljönnek. Mindaddig, amíg még vannak néhányan ott fenn, ők folyamatosan le fognak jönni. A fa folyamatosan növekszik. Az nem fog kiszáradni. Ezt a fát összehasonlítják egy banyian fával. Annak nincs alapja, de a fa többi része mégis áll. Ugyanez van veletek is. Nincs alap, de annak mégis van ilyen vagy olyan jele. Még most is folyamatosan templomokat építenek. Az emberi lények nem tudják, hogy az istenségek királysága mikor létezett, és az hová tűnt. Ti, Brahminok vagytok azok, akik rendelkeztek ezzel a tudással. Az emberi lények még azt sem tudják, hogy a Legfelső Lélek formája csak egy Pont. Azt írták a Gitában, hogy az Ő formája az örökkévaló, korlátlan fény. Korábban sokaknak volt víziója az imádatuknak megfelelően. Ők nagyon vörössé váltak. Ők azt mondták: Elég, én ezt többé nem tudom tolerálni. Az csak egy vízió volt. Az Atya azt mondja: Nincs haszon a víziókban. Itt a fő dolog az emlékezés zarándoklata. Ugyanúgy, ahogy a szerencse is kicsúszik, hasonló módon az emlékezés is folyamatosan kicsúszik. Nem számít, hogy valaki mennyire akar emlékezni az Atyára, más gondolatok merülnek fel. Ebben az emlékezésben van az, hogy nektek előre kell versenyeznetek. Az nem úgy van, hogy a bűneitek azonnal meg fognak semmisülni. Az időt vesz igénybe. Ha eléritek a karmateet állapototokat, a testetek nem fog megmaradni. Ugyanakkor senki nem tudja még elérni a karmateet állapotot. Ha elérnétek, akkor szükségetek lenne egy aranykori testre. Nektek, gyerekeknek csak az Atyára szabad emlékeznetek. Folyamatosan ellenőrizzétek önmagatokat. Végrehajtok bármilyen rossz tettet? Nektek biztosan meg kell őriznetek a táblázatot. Az ilyen emberek nagyon gyorsan gazdaggá tudnának válni. Az Atya rendelkezik tudással és Ő azt átadja nektek. Az Atya azt mondja: Ez a tudás rögzítve van a lelkemben. Én csak azt mondom el nektek, amit elmondtam egy ciklussal ezelőtt is, pontosan ugyanolyan módon. Én csak nektek, gyerekeknek fogok magyarázni. Ezt senki más nem tudja. Ti ismeritek ezt a világciklust. A szerep, amit minden színész eljátszik, rögzítve van. Abban nem lehet semmilyen változás. Senki nem válhat szabaddá a szerepe eljátszásától. Igen, ők az idő többi részében felszabadulást kapnak. Ti teljeskörűek vagytok, 84 születést vesztek. Az összes többi otthon marad, és később jönnek el. Azok, akik örökkévaló felszabadulást akarnak, nem fognak ide eljönni. Ők a végén fognak visszatérni. Ők nem fogják meghallgatni ezt a tudást. Ők le fognak jönni és aztán visszatérnek, mint a moszkitók. Ti a drámának megfelelően tanultok. Megértitek, hogy Baba 5.000 évvel ezelőtt is Raja Jógát tanított. Elmagyarázzátok másoknak, hogy Shív Baba az, aki ezt mondja. Megértitek, hogy milyen emelkedettek voltatok, és mostanra milyen degradálttá váltatok. Az Atya most emelkedetté tesz benneteket. Ezért erőfeszítést kell tennetek. Ti eljöttök ide azért, hogy felfrissüljetek. Ezt a helyet hívják Madhubannak. Baba a murlit nem Kalkuttában vagy Bombayban mondja el. A murlit csak Madhubanban játsszák. Annak érdekében, hogy felfrissüljetek, nektek el kell jönnötök az Atyához, hogy meghallgassátok a murlit. Folyamatosan sok új pont merül fel. Érezhetitek a különbséget, amikor a murlit közvetlen módon hallgatjátok. Ahogy továbbhaladtok, sok szerepet fogtok látni. Ha Baba előre elmondana nektek mindent, az összes íz eltűnne. Minden folyamatosan merül fel. Az egyik pillanat nem lehet olyan, mint a következő. Az Atya eljött, hogy szellemi szolgálatot végezzen. Ezért nektek, gyerekeknek a kötelessége szintén az, hogy szellemi szolgálatot végezzetek. Legalább mondjátok el mindenkinek, hogy emlékezzenek az Atyára és váljanak tisztává. A tisztaságban van az, hogy ők elbuknak, mert nem rendelkeznek emlékezéssel. Nektek, gyerekeknek nagy boldogsággal kellene rendelkeznetek. Ti személyesen a Korlátlan Atya előtt ültök, akit senki nem ismer. Csak Shív Baba a Tudás Óceánja. Távolítsátok el az intellektusotokat a testi lényektől. Ez Shív Baba szekere. Ha nem rendelkeztek tisztelettel iránta, akkor nagy büntetést kell elszenvednetek Dharamrajtól. Nektek tisztelettel kell rendelkeznetek a rangidősök iránt. Olyan nagy a tisztelet Adidev iránt. Mivel olyan nagy a tisztelet a nem élő képmások iránt, most mekkora tiszteletnek kellene lennie az élők iránt. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ellenőrizzétek önmagatokat és szívjátok magatokba az isteni erényeket. Távolítsátok el az összes rossz szokást. Ígérjétek meg Babának: Baba, én soha nem fogok végrehajtani semmilyen helytelen tettet.

2. Annak érdekében, hogy elérjétek a karmateet állapotot, versenyezzetek előre az emlékezésben. Maradjatok jelen a szellemi szolgálatban. Legyen tisztelet a rangidőseitek iránt.

Áldás:
Állandóan legyetek nagy adományozók, és használjátok az összes kincseteket önmagatokért és másokért.

Az Atya bhandarája (konyha, kincsestár) mindennap működik, és Ő mindennap szétosztja. Hasonló módon, folyamatosan és állandóan adjatok, mert rendelkeztek a tudás, az erők és a boldogság túlcsorduló kincseivel. Nincs kár abban, ha ezeket magatoknál tartjátok és használjátok. Amikor ez a kincsestár nyitva van, a tolvajok nem fognak jönni. Ha zárva tartjátok, a tolvajok eljönnek, így újból és újból nézzétek meg a kincseket, amiket megkaptatok, és azokat használjátok önmagatokért és másokért, és állandóan nagy adományozókká fogtok válni.

Slogen:
Köpüljétek mindazt, amit hallottatok, mert csak a köpüléssel van az, hogy erőteljessé fogtok válni.