01.10.2021       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti egy nagyon emelkedett klánból vagytok. Nektek emelkedett istenségekké kell válnotok, és ezért véget kell vetnetek minden piszkos, bűnös szokásnak.

Kérdés:
Mi az, ami nem kapcsolódik össze ezzel a tanulmánnyal?

Válasz:
Hogy hogyan öltözködtök, ez nem kapcsolódik ehhez a tanulmányhoz. Itt a ruhátok megváltoztatása nem kérdéses. Az Atya titeket, lelkeket tanít. A lélek tudja, hogy ez egy öreg, tisztátalan test és nem számít, hogy azt milyen hétköznapi ruha viselésére késztetitek. Mindkettő, a test és a lélek is csúnya. Az Atya megváltoztatja azokat, akik csúnyák, és gyönyörűvé teszi őket.

Om shanti.
A szellemi gyermekek a Szellemi Atya előtt ülnek a szellemi iskolában. Ez nem egy világi iskola. A Szellemi Atya a szellemi iskolában ül, és Raja jógát tanít nektek, szellemi gyermekeknek. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a Szellemi Atyával ültök azért, hogy hétköznapi emberekből Narayanná váljatok, vagyis, hogy újból igényeljétek az istenségi státuszt. Ez valami új dolog. Azt is tudjátok, hogy ott volt Lakshmi és Narayan királysága és ők dupla koronásak voltak. Ők mindkettővel rendelkeztek, a fénykoronával és az ékkövekkel kirakott koronával. Először ők fénykoronával rendelkeznek. Azokat, akik itt voltak és elmentek, a fehér fény glóriájával ábrázolják. Az a tisztaság szimbóluma. Tisztátalanokat soha nem lehet fénnyel ábrázolni. Amikor rólatok egy fénykép készül, azon a fényt nem lehet látni. Azt a tisztaság egy szimbólumaként használják. Fény és sötétség: Brahma nappala a fény és Brahma éjszakája a sötétség. A sötétség azt jelenti, hogy körülötte nincs fény. Gyermekek, tudjátok, hogy csak az Atya jön el és megváltoztatja azokat, akik csúnyák, azokat, akik tisztátalanok, és tisztává teszi őket. Most nem létezik a tiszta királyság. Az aranykorban amilyen a király és a királynő, olyanok az alattvalók. Ők mindannyian tiszták. Ez Lakshmi és Narayan királysága. Nektek, gyermekeknek nagyon jól kell magyaráznotok ennek a képnek a használatával. Ez a ti célotok és tárgyatok. Még több jó kép van számotokra, hogy magyarázzatok, és ezért van az, hogy itt sok képet tartanak. Az emberek azonnal nem értik meg, hogy ők tamopradhanból szatopradhanná fognak válni az emlékezésnek ezen a zarándoklatán keresztül, és aztán elmennek a felszabadulásba, majd az életben való felszabadulásba. A világon senki nem tudja, hogy mi az életben való felszabadulás. Senki nem tudja még azt sem, hogy mikor létezett Lakshmi és Narayan királysága. Ti tudjátok, hogy most igénylitek a tisztaság istenségi uralkodását az Atyától. Nagyon jól magyarázhattok a képek használatával. Csak Bharatban van az, hogy imádják azokat, akik duplakoronásak. Van egy ilyen képmás a létra képén. Rendelkeznek azzal a koronával, de nem a fénykoronával. Csak tisztákat imádnak. A fény a tisztaság szimbóluma. Az nem úgy van, hogy a fény felmerül, amikor valaki a trónra ül. Nem. Az a tisztaság szimbóluma. Ti most erőfeszítés tévők vagytok, és ezért van az, hogy benneteket nem lehet azzal a fénnyel ábrázolni. Mindkettő, az istenségek lelke és teste is tiszta. Itt senki nem rendelkezik egy tiszta testtel, és ezért nem lehet őket azzal a fénnyel ábrázolni. Közületek néhányan teljesen tiszták maradnak, és néhányan csak félig maradnak tisztán. Ők Maya sok viharával rendelkeznek, és így fél tisztának nevezik őket. Néhányan teljesen tisztátalanná válnak. Ők maguk megértik, hogy teljesen tisztátalanná váltak. A lélek az, ami tisztátalanná válik, és azt nem lehet fénnyel ábrázolni. Nektek, gyermekeknek nem szabad elfelejtenetek, hogy ti a magasak közt legmagasabbak vagytok, és így ilyen nagy királyiságnak kellene lennie. Például, amikor valaki, aki egy WC tisztító, és tanul és egy parlamenti taggá válik, vagy elér egy bizonyos pozíciót, ő nagyon tipp-topp lesz. Sok ilyen van. Bár ők még mindig ugyanahhoz a kaszthoz tartoznak, amikor megkapják azt a pozíciót, ők nagyon mámorossá válnak, és annak megfelelően öltöznek. Hasonló módon, ti is most azért tanultok, hogy tisztátalanból tisztává váljatok. Ők egy orvossá, vagy egy ügyvéddé válnak a tanulmányukon keresztül. Akárhogyan is, ők még mindig tisztátalanok, mert az ő tanulmányuk nem azért van, hogy tisztává váljanak. Ti tudjátok, hogy ti tiszta istenségekké váltok a jövőben, és így a shudra szokásokat folyamatosan el kell távolítani. Belülről mámorral kellene rendelkeznetek, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek dupla koronássá tesz benneteket. Mi shudrákból Brahminokká válunk, és aztán istenségek leszünk. Tehát, véget kell vetni azoknak a piszkos, bűnös szokásoknak. Minden ördögi dologról le kell mondani. Amikor valaki egy parlamenti taggá válik WC tisztítóból, az életmódja és lakhelye is mind első osztályú lesz. Az övéké csak erre az időre szól. Ti tudjátok, hogy mivé fogtok válni a jövőben. Ily módon beszéljetek önmagatokhoz: Mi voltam korábban, és mostanra mivé váltam. Ti is a shudra klánhoz tartoztatok, és most a világ mesterei lesztek. Amikor valaki elér egy magas státuszt, rendelkezik azzal a mámorral. Tehát, kik voltatok? Tisztátalanok, és piszkosak voltatok. Most Isten tanít benneteket, és a korlátlan mestereivé tesz. Megértitek, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek biztosan eljön ide, hogy Raja jógát tanítson nektek. Ő azt nem a testetlen világban, vagy a szubtilis régióban tanítaná. Ti lelkek, akik mindannyian a messzi föld lakói vagytok, eljöttök ide, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. El kell játszani a 84 születés szerepét. Ők 8.4 millió fajról beszélnek. Ők ilyen extrém sötétségben vannak. Most megértitek, hogy istenségek voltatok 5.000 évvel ezelőtt, és mostanra tisztátalanná váltatok. Az emberek így kiáltanak, ó Tisztító, jöjj el, tisztíts meg minket. Ugyanakkor, nem értik, hogy maga az Atya jött el, hogy tisztává tegyen titeket, és Ő Raja jógát tanít. Senki nem igényelhet egy magas státuszt tanulmány nélkül. Tudjátok, hogy Baba tanít benneteket, és Narayanná tesz egy hétköznapi emberből. A cél és a tárgy ott van előttetek. Egy alattvaló státusza nem a ti célotok és tárgyatok. Ott van Lakshmi és Narayan képe. Hol máshol tanítanának benneteket egy ilyen képpel. Az intellektusotokban ott van az összes tudás. Mi tisztátalanná váltunk azzal, hogy 84 születést vettünk. A létra képe nagyon jó. Ez a tisztátalan világ, és ebben benne van az összes szent és bölcs ember. Ők maguk folyamatosan azt éneklik, ó Tisztító, jöjj el. A tisztátalan világot nem lehet a tiszta világnak nevezni. Az új világ a tiszta világ. Senki nem maradhat az öreg tisztátalan világban, aki tiszta. Nektek, gyermekeknek olyan mámorosnak kellene lennetek, hogy ti Isten Atyai diákok vagytok, és Isten tanít benneteket. Az Atya eljön és csak a szegényeket tanítja. A szegény emberek ruhája nagyon piszkos. Ti lelkek most tanultok. A lélek tudja, hogy ez egy öreg test, és nem számít, ha ti azt hétköznapi ruhákba öltöztetitek. Itt a ruhátok megváltoztatása, vagy bármilyen magamutogatás nem kérdéses. Nincs kapcsolat azzal, hogy hogyan öltöztök. Az Atya csak titeket, lelkeket tanít. A test tisztátalan és még akkor is, ha azt egy nagyon jó ruhába öltöztetitek, mindkettő, a test és a lélek is tisztátalan. Ők Krishna képmását sötétkéken ábrázolják, mert mindkettő, a lelke és a teste is csúnyává vált. Ö egy falusi lurkó volt. Ti mindannyian falusi lurkók voltatok. A világban minden emberi lény árva. Ők egyáltalán nem ismerik az Atyát. Mindenki rendelkezik egy korlátolt apával, de csak ti, Brahminok találtátok meg a korlátlan Atyát. A korlátlan Atya most Raja jógát tanít. Tudás és odaadás. Amikor az az odaadás vége, akkor az Atya eljön, és átadja nektek a tudást. Ez most a vége. Ezen dolgok közül semmi nem létezik az aranykorban. Az öreg világ mostanra elérte azt az állapotot, amikor annak meg kell semmisülnie. A tiszta világot mennyországnak hívják. Ezt nagyon világosan elmagyarázzák a képeken. Ráde és Krishna aztán Laksmivá és Narayanná válnak. Ezt sem tudja senki. Tudjátok, hogy mindegyik különböző királysághoz tartozott. Ti láttátok a házassági ceremóniájukat az aranykorban. Ti Pakisztánban mindenféle zenei eszközzel rendelkeztetek, hogy szórakoztassátok önmagatokat. Mindenről voltak vízióitok. Most tudjátok, hogy Raja jógát tanultok. Nektek ezt nem szabad elfelejtenetek. Bár lehet, hogy főztök, vagy edényeket mosogattok, mindenki lelke az, aki tanul. Mindenki eljön ide, és itt ül. A fontos emberek nem jönnek el ide, mert azt hiszik, hogy csak szegények jönnek ide, és így zavarban vannak. Az Atya a szegények Ura. Még a WC tisztítók is eljönnek néhány centrumba. Azok az iszlámból is eljönnek. Az Atya azt mondja, mondjatok le minden testi vallásról. „Én gujarati vagyok, én ez és ez vagyok.” Mindez test tudatosság. Itt a Legfelső Atya tanít titeket, lelkeket. Az Atya azt mondja, én beléptem egy hétköznapi testbe. Csak hétköznapiak jönnének el egy hétköznapi lénybe. Megértitek, hogy ez az egy ékszerkereskedő volt. Az Atya maga emlékeztet benneteket arra, mit mondott el nektek az előző ciklusban: Én belépek egy hétköznapi öreg testbe. Én belépek ebbe az egybe a sok születése utolsójának a végén. Én elmondom neki: Te nem ismered a saját születéseidet. Ő nem csak Arjunának adta át a tudást, miközben egy lovas szekérben ült. Azt nem lehet iskolának nevezni. Ez nem egy harcmező. Ez egy tanulmány. Nektek, gyermekeknek teljes figyelmet kellene fordítanotok a tanulmányra. Nekünk teljesen tanulnunk kell, és dupla koronásokká kell válnunk. Most egyik koronával sem rendelkezünk. Nekünk dupla koronásokká kell válnunk a jövőben. A fény eltűnik a rézkorban, és csak egyetlen egy korona marad, Azok, akik egyszeri koronával rendelkeznek, azokat imádják, akik dupla koronásak voltak. Biztosan ott kellene lennie ennek a szimbólumnak. Baba folyamatosan átadja nektek az utasításokat, hogy készítsetek képeket, és így azoknak, akik elkészítik ezeket a képeket, sok figyelmet kell fordítaniuk a Murlira. Nagyon könnyű bárkinek magyarázni a képek használatával, ugyanúgy ahogy a kollégiumokban megmutatják egy térképen, hogy belépjen az intellektusukba, hogy Európa itt van az egyik oldalon, Írország azon az oldalon van, és London itt van. Hogyan tudná bárki is, hogy hol van Európa, ha nem látott egy térképet. Azzal, hogy látnak egy térképet, az gyorsan belép az intellektusukba. Ti most tudjátok, hogy a tetején ott vannak az imádatra méltó, duplakoronás istenségek. Aztán, ahogy lejönnek, imádókká válnak. Ők folyamatosan lejönnek a létrán. Nagyon könnyű megérteni a létrának ezt a képét. Ezt bárki meg tudja érteni. Ugyanakkor, semmi nem ül meg néhányak intellektusában. Az ő szerencséjük ilyen. A diákok átmennek, vagy megbuknak az iskolában. Ha az nincs ott a szerencséjükben, nem teszik meg azt az erőfeszítést, és betegek lesznek, és ezért képtelenek arra, hogy tanuljanak. Néhányan jól tanulnak, de az még mindig egy világi tanulmány, míg ez egy szellemi tanulmány. Ehhez egy arany intellektusra van szükség. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, az Aranyra, aki örökké tiszta, ti lelkek folyamatosan olyanná fogtok válni, mint az arany. Azt mondják, ennek az intellektusa olyan, mint a kő. Ott ezt nem mondanák. Az a mennyország volt. Elfelejtették, hogy Bharat mennyország volt. Ti ezt elmagyarázhatjátok a kiállításokon, és aztán késztessétek őket arra, hogy ezt elismételjék. Ti ezt nem tudjátok megtenni a projektorokkal. Először is, a trimurti, Lakshmi és Narayan és a létra képei nagyon szükségesek. Lakshmi és Narayan képén ott van a teljes 84 születés tudása. Nektek, gyermekeknek állandóan erről kellene gondolkoznotok a nap folyamán. Minden centrumban biztosan ott kell lenniük a fő képeknek. Az emberek nagyon jól képesek lesznek arra, hogy megértsék a képekből. Ez a királyság megalapításra kerül Brahmán keresztül. Mi Brahma kumarok, és kumarik, Prajapita Brahma gyermekei vagyunk. Korábban a shudra klánhoz tartoztunk, és most a Brahmin klánhoz tartozunk. Aztán, istenségek leszünk. Shiv Baba shudrákból Brahminokká változtat bennünket. A célunk, és a tárgyunk ott vannak előttünk. Lakshmi és Narayan a világ mesterei voltak, és így hogyan jöttek le a létrán. Nézzétek meg, mivé váltak abból, amik voltak. Ők teljes buddhukká váltak. Lakshmi és Narayan uralták a királyságot Bharatban. Bharat embereinek tudniuk kellene, hogy akkor mi történt, és hová mentek. Valaki legyőzte őket? Vagy ők győztek le bárkit is a harcban? Ők nem győztek le senkit, és őket sem győzték le. Mindez Maya kérdése. Ahogy Ravan királysága elkezdődött, ők beleestek az öt bűnbe és elveszítették a királyságukat. Aztán, azzal, hogy legyőzték az öt bűnt, újból azzá váltak. Ez most Ravan királyságának a pompája. Mi megalapítjuk a királyságunkat inkognitó módon. Ti olyan hétköznapiak vagytok, és az Egy, aki tanít benneteket, a Magasak közt Legmagasabb. A testetlen Atya belép egy tisztátalan testbe, és titeket, gyermekeket olyanná tesz, mit ők (Lakshmi és Narayan). Ő eljön a tisztátalan világba a messzi földről, és belép egy tisztátalan testbe. Ugyanakkor, Ő nem teszi önmagát Lakshmivá, vagy Narayanná. Ő titeket, gyermekeket tesz azzá. Ugyanakkor ti nem tesztek teljes erőfeszítést, hogy azzá váljatok. Éjszaka és nappal tanulnotok, és tanítanotok kell másokat. Baba nagyon könnyű módszereket magyaráz el nektek napról-napra. A magyarázatnak Lakshmival és Narayannal kellene kezdődnie. Hogyan vettek 84 születést? Most tanulnak az utolsó születésükben, és aztán a dinasztiájuk megteremtődik. Olyan sok dolog van, amit el kell magyarázni. Baba átadja nektek az utasításokat a képekért. Amikor elkészítetek egy képet, nektek futnotok kellene Babához. Baba azt korrigálni fogja és további útmutatásokat ad nektek. Baba azt mondja, én vagyok az összes császár császára. A ti kincsestáratok teljessé fog válni. Nem szabad, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen aggodalom legyen. Itt olyan sok gyermek ül. Baba tudja, hogy kiken keresztül tudja a kincsestárat feltölteni. Babában ott volt a gondolat, hogy Jaipurt nagy erővel kellene felemelni. Ott van a hatha jógik múzeuma. El kellene készítenetek a Raja jógátok múzeumát oly módon, hogy bárki eljöhessen és megnézhesse. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy az intellektusotok önmagába szívja a tiszta tudást, tegyétek az intellektusotok edényét arannyá. Csak az emlékezésen keresztül fog az edény arannyá válni.

2. Ti mostanra Brahminokká váltatok, ezért vessetek véget minden shudra szokásnak. Éljetek nagy királyisággal. Őrizzétek meg annak a mámorát, hogy a világ mestereivé váltok.

Áldás:
Alakítsátok át a látásmódotokat és a hozzáállásotokat, és váljatok egy képmássá, aki víziókat ad és így átalakítja a világot.

Tegyétek a látásmódotokat istenivé azzal, hogy átalakítjátok a hozzáállásotokat, és sok lélek látni foga a valódi formáját, a valódi otthonát és a valódi királyságát a látásmódotokból. Annak érdekében, hogy átadjátok nekik azt a valódi víziót, ne legyen ott a hozzáállásotokban a test tudatosság leghalványabb csalfasága sem. Reformáljátok meg a hozzáállásotokat és tegyétek a látásmódotokat istenivé, és az a világ át fog alakulni. Azok, akik látnak benneteket, meg fogják tapasztalni, hogy a szemeitek nemcsak szemek, de a varázslat konténerei. A szemeitek eszközzé válnak, hogy nekik víziókat adjatok.

Slogen:
A szolgálat elvégzése iránti lelkesedésetekkel és buzgalmatokkal együtt rendelkezni a korlátlan érdektelenség hozzáállásával, a siker eszköze.