01.11.20    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     11.04.86     Om Shanti     Madhuban


A MÓDSZER, HOGY ELKÉSZÍTSÉTEK AZ EMELKEDETT SZERENCSE PORTRÉJÁT


Ma BapDada, a Szerencse Adományozója az összes gyermek emelkedett szerencséjének portréját nézi. Mindannyian szerencséssé váltak, de mindegyik szerencséje portréjának ragyogása különleges. Amikor a művészek portrékat festenek, némelyik portré értéke több ezer rupee, míg másoké hétköznapi. Itt a szerencséről, amit BapDadától kaptatok, portrét készíteni, azt jelenti, hogy azt alkalmazzátok a gyakorlati életetekben. Ebben van egy különbség. A Szerencse Teremtője ugyanazt a szerencsét osztotta szét mindenkinek ugyanabban az időben, de mivel a lelkek, akik elkészítik a saját szerencséjük portréját különbözőek, a portrék is, amiket készítettek, sorszámszerintinek látszanak. Bármilyen portré különlegessége megnyilvánul a szemekben és a mosolyban. Egy portré értéke ezen a két különlegességen alapszik. Hasonló módon, itt is a szerencse portréja szintén ezzel a két különlegességgel rendelkezik. A szemek a világ hasznának vízióját, a kegyelmet és azt jelentik, hogy hasznot hoztok még azoknak is, akik kárt okoznak. Ha a szemeitek ezekkel a különlegességekkel rendelkeznek, akkor a szerencsétek portréja emelkedett. A fő dolgok: a dhristi, a mosoly és a ragyogás az arcotokon. Ez az állandóan elégedettnek maradni, és az elégedettség és boldogság ragyogása. Ezekkel a különlegességekkel van az, hogy állandóan rendelkeztek egy szellemi ragyogással az arcotokon. Ezzel van az, hogy a szellemi mosolyt megtapasztalják. Ez a két különlegesség az, ami a portré értékét növeli. Tehát, ez az, amit Baba ma nézett. Ti, mindannyian megteremtettétek a szerencsétek portréját. Az Atya mindannyitoknak átadta a tollat, amivel megrajzoljátok a portrét. Az a toll az emelkedett tudatosság és az emelkedett tettek tudása. Az emelkedett tettek és az emelkedett gondolatok az emelkedett tudatosságot jelentik. Ennek a tudásnak a tollával ti, lelkek, mindannyian megteremtitek a saját szerencsétek portréját, és ti azt már megfestettétek. A portrét már megfestették. A szemeket és a kinézetet is megrajzolták. Most csak a teljesség és az Atyával egyenlővé válás végső érintését kell hozzáadni. A dupla külföldiek nagyon szeretnek festeni. Ma így BapDada mindenki portréját is nézte. Ti, ugye mindannyian láthatjátok a saját portrétokat, hogy az mennyire értékes. Mindig nézzétek meg a szellemi portrétokat, és azt folyamatosan tökéletesítsétek. A világ összes lelke közül ti vagytok a több millióból néhányan, és abból a néhány szerencsésből egy maroknyi. Ugyanakkor az egyik az emelkedettnek lenni, és a másik mindegyik közül a legemelkedettebbnek lenni. Tehát, ti emelkedetté, vagy mindegyik közül a legemelkedettebbekké váltatok? Ezt ellenőrizzétek. Achcha.

Ma ti, dupla külföldiek versenyezni fogtok, ugye? Ti elől fogtok egy számot igényelni, vagy egyszerűen boldogok lesztek azzal, hogy azokat elől látjátok? Az is szükséges, hogy boldogok legyetek másokat látva, de ne nézzetek másokat, miközben ti hátul lemaradtok. Legyetek velük együtt és folyamatosan haladjatok előre, miközben boldogok vagytok másokat látva. Ti, magatok haladjatok előre és azokat, akik hátul vannak, szintén késztessétek arra, hogy előre haladjanak. Ezt hívják mások felemelésének. Annak lenni, aki másokat felemel, különlegessége az, hogy mindig szabadok vagytok bármilyen önző motivációtól. Minden szituációban, minden feladatban és minden együttműködő gyülekezetben minél nagyobb az önzetlenség, annál inkább lesztek képesek arra, hogy másokat felemeljetek. Ti önmagatokat állandóan teljesnek fogjátok tapasztalni. Ti mindig rendelkezni fogtok az elérés egy megtestesítőjének lenni állapotával. Csak azután lesztek képesek arra, hogy megtapasztaljátok az egynek lenni végső állapotát, aki másokat felemel, és aki másokat képessé tesz arra, hogy azzal a tapasztalattal rendelkezzenek. Ti láttátok Brahma Atyát, a végső állapotban a látható különlegességek a felülemelkedni, és másokat felemelni volt. Ő önmagának semmit nem fogadott el. Ő nem fogadta el önmaga semmilyen dicséretét, vagy semmilyen dolgot, és nem fogadott el önmaga számára semmilyen helyet, hogy ott tartózkodjon. A fizikai dolgok és a szubtilis dolgok tekintetében ő mindig a gyerekeket helyezte önmaga elé. Ezt ismerik úgy, mint másokat felemelni. Ez a tökéletesség és teljesség jele. Értitek?

Ti sok murlit hallottatok. Most váljatok murlidharrá, és állandóan és folyamatosan táncoljatok és másokat is késztessetek táncra. Ők képesek arra, hogy egy kígyóból a mérget eltávolítsák egy furulyával. Tehát, váljatok egy ilyen murlidharrá, hogy nem számít, hogy valakinek a természete, vagy a szanszkarái milyen keserűek, vagy durvák, ti képesek legyetek arra, hogy azokat kontrolláljátok, vagyis képesek legyetek arra, hogy azt az egyet szabaddá tegyétek, és táncolásra késztessétek, és vidámmá váljon. Most látni fogjuk az eredményét annak, hogy ki válik egy ilyen érdemes murlidharrá. Ti a murli és Murlidhar iránt is szeretettel rendelkeztek, de a szeretet bizonyítéka az, hogy gyakorlati módon teljesítitek a tiszta vágyat, amivel Murlidhar van irányotokban, gyerekek. A szeretet jele az, hogy gyakorlati módon bemutatjátok azt, amit elmondtak nektek. Ti ugye ilyen mester murlidharok vagytok? Nektek azzá kell válnotok. Ha ti most nem váltok azzá, akkor mikor fogtok azzá válni? Ne gondoljátok azt, hogy ti egy ponton azt meg fogjátok tenni. Nektek azt meg kell tennetek. Mindannyitoknak azt kell gondolnotok: Ha én ezt nem teszem meg, ki fogja? Nekem ezt biztosan meg kell tennem. Nekem ezzé kell válnom. Nekem minden ciklusban ezt meg kell nyernem. Ez az egész ciklus kérdése. Tehát, szívjátok önmagatokba a határozottságot, hogy az első osztályba menjetek. Ti valami új dologról beszéltek, és egyszerűen egy vonalat rajzoltok a vonal fölé, amit már olyan sokszor megrajzoltatok. A dráma vonala már megvan rajzolva. Ti még egy új vonalat sem rajzoltok, amin csodálkoznotok kellene, hogy vajon az egyenes, vagy nem. Ti egyszerűen újból megteremtitek minden ciklus jutalmát, ami már megvan teremtve, mert ez a tettek gyümölcsének számlája. Tehát, abban mi az új? Ez valami régi. Az már teljessé vált. Ez a megrázhatatlan hit. Ezt hívják határozottságnak. Ezt ismerik úgy, mint a tapasya egy képmásának lenni. Minden gondolatban határozottsággal rendelkezni tapasyát jelent. Achcha.

BapDada a legnagyobb Vendéglátó és az Arany Vendég is. Ő veletek Vendéglátóként és Vendégként is találkozik. Ugyanakkor Ő az Arany Vendég. Ő ragyogó, ugye? Ti sok vendéget láttatok, de ti soha nem láttátok az Arany Vendéget. Ti a fő vendéget kihívjátok, hogy mondjon köszönetet. Tehát, Brahma Atya a vendéglátóvá vált, és jelzéseket adott és egy vendégként mindenkinek gratulál. Arany vendégként ő azoknak gratulál, akik az egész szezonban szolgáltak. Kinek kellene először is gratulációkat adni? Az eszköz Dadiknek. Baba gratulációkat ad a szolgálat teljesítéséért, ami szabad volt az akadályoktól. Baba különleges gratulációkat ad a madhubani lakóknak azért, hogy szabaddá váltak az akadályoktól, hogy vidámak maradtak és, hogy az összes vendégnek vendégszeretetet adtak. Isten maga a Vendégként eljött és így a gyerekek is, akik otthonába Isten vendégként eljön, ilyen szerencsések. Gratuláció a szekérnek is, mert ezt a szerepet eljátszani nem egy kis dolog. Képesnek lenni arra, hogy egy ilyen erőt önmagához vegyen olyan hosszú ideig, szintén egy különleges szerep. Ugyanakkor ti, mindannyian megkapjátok az alkalmazkodás ezen erejének gyümölcsét. Tehát, alkalmazkodni BapDada erejéhez az alkalmazkodás erejének különlegességével, szintén egy különleges szerep, vagy erény. Tehát, az összes szolgáló közül ez az egy is szabad maradt az akadályoktól a saját szolgálati szerepe eljátszásában. Ezért gratuláció és több milliószoros köszönet. Dupla köszönet a dupla külföldieknek, mert ti Madhubant olyan gyönyörűvé tettétek. Gratuláció azért, hogy a Brahmin család díszei vagytok. Gratuláció azért, hogy Madhuban és a család díszei vagytok. Ti vagytok a madhubani család különleges ajándéka. Ezért van az, hogy a dupla külföldiek dupla gratulációkat kapnak, nem számít, hol vagytok. Csak néhányan vannak Baba előtt, de Baba nagy szívvel gratulációkat ad az összes gyermeknek, mindenhol, Bharatban és külföldön. Mindannyian egy nagyon jó szerepet játszottatok. Most csak egy dolog maradt hátra és ez az: egyenlővé és tökéletessé válni. A Dadik is nagyon jó erőfeszítést tesznek. Ők eljátsszák mindkettő, Bap és Dada szerepeit a testi formában. Ezért van az, hogy BapDada szeretetet és gratulációkat ad a szívéből. Ti, mindannyian nagyon jó szerepet játszottatok. Az összes mindenütt jelenlévő szolgáló, bár lehet, hogy az csak egy kis szolgálat volt, az mégis nagy volt. Ti, mindannyian felhalmoztatok önmagatokért és jótékonyságot hajtottatok végre. Minden gyermek különlegessége erről a földről és külföldről is, abban, hogy elértetek ide, szintén gratulációkra érdemes. Az összes maharati a szolgálat emelkedett gondolatát együtt a gyakorlati formába tette, és folyamatosan így fog tenni. Azoknak, akik a szolgálat eszközei, nem szabadna, hogy bármilyen nehézséget adjanak. Nektek senkit nem szabad arra késztetnetek, hogy kemény munkát végezzenek a saját gondatlanságotok miatt. A saját dolgaitokról gondoskodni, a tudásnak szintén egy aspektusa. Emlékeztek arra, hogy mit mondott Brahma Atya? Ha néha elveszítitek a saját zsebkendőtöket, önmagatokat is el fogjátok veszíteni. Emelkedettnek és sikeresnek lenni minden gondolatban, azt jelenti, hogy tudásteljesek vagytok. Ti rendelkeztek a test tudásával és a lélek tudásával is. Mindkét típusú tudásra szükség van minden tevékenységben. A test betegségének tudására is szükség van. Nektek ismernetek kell azt is, hogy a testetek milyen módszerrel tud jól funkcionálni. Ne gondoljátok azt, hogy a lélek erőteljes, tehát, nem számít, hogy milyen a test. Ha a testetek nincs jól, nem lesztek képesek arra, hogy jógázzatok. Azután a test maga felé fog húzni benneteket. Ezért van az, hogy ebből a tudásból minden benne van a tudásteljességben. Achcha.

Néhány kumari önátadó ceremóniát tartott BapDada előtt:

BapDada az összes különleges lelket különösen díszesnek látja. Az isteni erények dísze mindenkit olyan széppé és gyönyörűvé tesz. A fénykorona nagyon gyönyörűen ragyog. BapDada látja az arcokat, amik egy örökkévaló dísszel díszesek. BapDada örül, hogy látja a gyerekeknek ezt a gondolatát, ami fel van töltve lelkesedéssel és buzgalommal. BapDada mindannyitokat kiválasztott az összes időkre. Ti is nagyon szilárdan választottátok Babát, ugye? Egy határozott gondolat karkötője most rögzített lett. Mindenki szeretete gondolata a szívből eléri BapDadát mindegyik közül a leggyorsabban. Most ez az emelkedett kötés nem fog lazává válni még a gondolataitokban sem. Ti ilyen szilárdan megkötöttétek önmagatokat, ugye? Hány születésre tettetek egy ígéretet? Ez egy szilárd ígéret, hogy ti mindig kapcsolatban lesztek Brahma Atyával, és garantált, hogy állandóan, 21 születésen keresztül vele lesztek különböző nevekkel, formákkal és kapcsolatokban. Tehát, ti ilyen nagy boldogsággal rendelkeztek? Ezt meg tudjátok számolni? Senki nem merült még fel, aki ezt meg tudná számolni. Most mindig maradjatok olyan díszesek, amilyenek most vagytok. Mindig viseljétek a koronát, és mindig maradjatok szellemi élvezetben, miközben boldogságban énekeltek és nevettek. Ti, mindannyian ma egy határozott gondolattal rendelkeztetek, ugye, hogy azokká fogtok válni, akik a lépéseiket Baba lábnyomába teszik? Ott a menyasszony a lépéseit a vőlegény lábnyomába helyezi fizikai módon, de ti, mindannyian azok vagytok, akik a lépéseiteket a gondolat lábnyomaiba helyezitek. Bármi legyen az Atya gondolata, az a gyerekek gondolata. Ti ilyen gondolattal rendelkeztek? Egyetlenegy lépésnek sem szabad kicsúsznia. Sehol máshol, csak az Atya lábnyomaiban. Engedjétek, hogy minden gondolat erőteljes legyen, vagyis a lépéseiteket helyezzétek az Atya lábnyomaiba, ahogy az atya teszi. Achcha.

Külföldi testvérek és nővéreknek:

Ugyanúgy, ahogy ti ide repülőgépen repülve jöttetek, az intellektus repülőgépének is ilyen gyorsan repülve kell maradnia, mert máskülönben ti lehet, hogy nem lesztek képesek arra, hogy elérjétek azt a repülőgépet a körülményeknek megfelelően. Ugyanakkor, ha ti mindig rendelkeztek az intellektus repülőgépével és az mindig erőteljes, akkor bárhova elérhettek, ahova akartok, egy másodperc alatt. Tehát, ti vagytok ennek a repülőgépnek a mesterei, ugye? Engedjétek, hogy az intellektusnak ez a repülőgépe örökké kész legyen, vagyis engedjétek, hogy az intellektus vonala tiszta legyen. Engedjétek, hogy az intellektus mindig erőteljesen az Atyával legyen, mert csak akkor lesztek képesek arra, hogy elérjetek oda, ahova akartok egy másodperc alatt. Azoknál, akik intellektusának a repülőgépe magasra elér, a fizikai repülőgép is jól fog repülni. Ha az intellektus repülőgépe nincs jól, akkor a repülőgép sem fog repülni. Achcha.

BapDada csoportokkal találkozik:

1.Ti önmagatokat mindig emelkedett raja jógi lelkeknek tapasztaljátok? Egy raja jógi azt jelenti, hogy az összes fizikai szerveitek királyai vagytok. Legyetek egy király, aki kontrollálja a fizikai szerveit, nem az, akit a fizikai szervei kontrollálnak. Azok, akik a fizikai szerveik ellenőrzése alatt haladnak előre, praja jógik (alattvalók) és nem raja jógik. Mivel ti megkaptátok a tudást arról, hogy azok a fizikai szervek a ti munkásaitok és ti vagytok a mester, így a mestert soha nem befolyásolhatják a munkások. Nem számít, hogy valaki mennyire próbálkozik, a raja jógi lelkek mindig emelkedettek maradnak. Nektek most fel kell töltenetek önmagatokat az állandó uralkodás szanszkaráival ebben a raja jógi életben. Nem számít, mi történik. Mindig emlékezzetek erre a címetekre: én egy raja jógi vagyok. Ti rendelkeztek a Mindenható Hatalom erejével. Nektek hitetek van Benne, és így megkapjátok a sikert a jogotokként. Egy jogot könnyedén elérnek. Az nem nehéz. Mindig legyen ott az a szellemi mámor, hogy lelkek vagytok, akik a szívtrónuson ülnek. Ez a szellemi mámor benneteket túl fog vinni az összes aggodalmon. Ha nincs ott ez a szellemi mámor, akkor nincs más, csak aggodalom. Tehát, mindig őrizzétek meg ezt a mámort. Legyetek azok, akik megkapták az összes áldást, és továbbra is osszátok az áldásokat. Váljatok teljessé, és másokat is tegyetek teljessé. Másokat ezzé tenni azt jelenti, hogy átadjátok nekik egy ülés bizonyítványát a mennyországban - nem egy papír bizonyítványt, de egy jogot. Achcha.

2. Olyanokká váltatok, akik minden lépésben sokmilliós jövedelmet halmoztok fel, akik a korlátlan kincsek mesterei. Ilyen boldogságot tapasztaltok? A mai világ csalóka. Elléptetek az álnok világtól. Ugye nincs ragaszkodásotok az álnok világhoz? Kapcsolattal rendelkezni a szolgálat kedvéért, egy más kérdés, de ne legyen semmilyen ragaszkodás a tudatotokban. Tehát, mindig tartsátok fenn azt a mámort, hogy nem vagytok egyszerűek, nem vagytok hétköznapiak, de emelkedett lelkek vagytok, és hogy az Atya mindig szeret titeket. Amilyen az Atya, olyanok a gyerekek. Folyamatosan továbbra is tegyétek a lépéseiteket az Atya lábnyomába, vagyis folyamatosan kövessétek, és egyenlővé fogtok válni az Atyával. Az egyenlővé válás azt jelenti, teljessé válni. Ez a Brahmin élet feladata.

3.Mindig az Atya szellemi kertjének a szellemi rózsáinak tartjátok magatokat? A rózsák a legillatosabb virágok. A rózsavizet sokféle célra használják. Színét és szépségét tekintve a rózsákat szeretik a legjobban. Tehát mindannyian szellemi rózsák vagytok. A szellemi illatotok automatikusan vonz másokat. Amikor van valami illatos dolog, az automatikusan vonzza mindenki figyelmét. A szellemi rózsák illata vonzza a világot, mert annak szüksége van erre a szellemi illatra. Tehát mindig tartsátok a tudatosságotokban: Én az örökkévaló kert örökkévaló rózsája vagyok. Soha nem fogok elhervadni, mindig virágozni fogok. Az ilyen virágzó szellemi rózsák mindig automatikus a szolgálat eszközévé válnak. Továbbra is adjátok át mindenkinek az emlékezés, és az erők és erények illatát. Maga az Atya jött el, és készített el titeket, virágokat, és így olyan különlegesen szeretettek, rég elvesztettek és most megtaláltak vagytok. Achcha

Áldás:
Legyetek minden titok ismerői, és maradjatok állandóan boldogok azzal, hogy ismeritek az elszakadottság és szeretet titkait.

Azok a gyerekek, akik ismerik az elszakadottság és a szeretet titkát, miközben otthon élnek a családjukkal, elégedettek önmagukkal, és családjukat is boldoggá teszik. Ezzel együtt, mivel igaz szívűek, az Úr is mindig elégedett velük. Az ilyen gyermekeknek, akik ismerik ezt a titkot, és állandóan boldogok maradnak, nem kell senkit a tanácsadójukká tenniük - önmagukért vagy bárki másért -, mert képesek önmaguk dönteni. Tehát, nincs szükségük arra, hogy bárkit a tanácsadójukká, az ügyvédükké vagy bírójukká tegyenek.

Slogen:
Az áldások, amiket megkaptok a szolgálat elvégzéséért, a jó egészségetek alapja.