01.11.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ti Brahma gyermekei, fiú,- és lánytestvérek vagytok. A hozzáállásotoknak nagyon tisztának kell lennie.

Kérdés:
Kik azok a gyermekek, akiknek a magyarázata nagyon jó benyomást kelt?

Válasz:
Azoké, akik otthon élnek a családjukkal és olyan tiszták maradnak, mint egy lótuszvirág. Amikor az ilyen tapasztalt gyermekek elmagyarázzák ezt a tudást másoknak, az egy nagyon jó benyomást gyakorol rájuk, mert az egy nagyon magas cél, hogy házasságban élni és még sincs semmilyen tisztátalan hozzáállás. Nektek, gyermekeknek rendkívüli módon óvatosnak kell lennetek ezzel kapcsolatban.

Ének:
A mi zarándoklatunk különleges.

Om shanti.
Az Atya itt ül, és magyaráz nektek, gyermekeknek, mert csak ti, gyermekek ismeritek az Atyát. A gyermekek, gyermekek. Ti, gyermekek mind Brahma kumarok és kumarik vagytok. Tudjátok, hogy a Brahma kumarok és kumarik fiú,- és lánytestvérek; ti az egy Atya gyermekei vagytok. Ezért el kell magyaráznotok, hogy a valóságban mi, lelkek fiú,- és lánytestvérek vagyunk. Minden lélek testvér. Itt megértitek, hogy ti az egy Nagyapa és apa gyermekei vagytok; Shiv Baba unokái és Brahma gyermekei vagytok. Ennek a valakinek a felesége is azt mondja, hogy ő egy Brahma kumari. Ezért, a kapcsolata is olyanná vált. Fizikai fiú,- és lánytestvérnek nem lehet tisztátalan látásmódja egymás iránt. Manapság mindenki piszkossá vált, mert ez a világ piszkos lett. Gyermekek, ti megértitek, hogy most Brahma kumarok és kumarik vagytok. Ti örökbefogadott gyermekekké váltatok, Brahmán keresztül. Ezért fiú,- és lánytestvérek vagytok. El kell magyaráznotok, hogy kéttípusú lemondás van. A lemondás azt jelenti, tisztának maradni, lemondani az öt bűnről. Mások hatha jógi sannyasik; az ő dolguk más. Ők megszakítanak minden kötést azokkal, akik a családi ösvényen vannak. Őket hívják hatha jógi sannyasiknak, akik lemondanak a tettekről. Elmagyarázták nektek, gyermekeknek, hogy miközben otthon éltek a családotokkal, le kell mondanotok a testetek, és a testi kapcsolatok tudatosságáról, és emlékezzetek az Atyára. Ők elhagyják az otthonaikat és üzleteiket. Semmilyen kapcsolatot nem tartanak az apai vagy anyai nagybácsijukkal. Abban hisznek, hogy számukra csak egyetlenegy dolog létezik, és csak arra a dologra szabad emlékezniük, és a fényük aztán el fog merülni abban a fényben, hogy nekik vissza kell térniük a nirvána földjére. Az ő dolguk más, és a kosztümjük is más. Azt mondják, hogy az asszonyok a pokolhoz vezető kapuk, hogy a tűz és a vatta nem maradhatnak meg együtt, és csak azzal tudják megvédeni magukat, hogy külön élnek. A drámának megfelelően az ő vallásuk más. Shankaracharya teremtette meg azt a vallást. Ő hatha jógát és a tettekről való lemondást tanította, nem raja jógát. Ti megértitek, hogy ez a dráma előre elrendelt. Ez is sorszám szerinti; nem mindenki lehet 100%-osan értelmes. Azt mondják, hogy néhányan 100%-an értelmesek, és mások 100%-an értelmetlenek. Ez meg fog történni. Ti megértitek, hogy mivel azt mondjátok, „Mama és Baba”, ti fiú,- és lánytestvérek vagytok. A törvény azt mondja, hogy nem szabadna semmilyen piszkos hozzáállásnak lenni. Egy fiú,- és egy lánytestvér soha nem köthet házasságot. Ha valami történik otthon egy fiú,- és egy lánytestvér között, és az apjuk látja, hogy a tevékenységük piszkos, akkor nagyon nagy gondba lenne. „Honnan jöttek, hogy ilyen sok kárt okoznak?” Nagyon megszidná őket. Korábban mindenki nagyon óvatos volt ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Most mindenki 100%-an tamopradhan. Maya erőszaka nagyon nagy. Maya csak a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek gyermekeivel harcol. Az Atya azt mondja: Ezek a gyermekeim. Én elviszem őket a mennyországba. Maya azt mondja: Nem, ezek az én gyermekeim! Én elviszem őket a pokolba. Itt ti az Atya, Dharamraj kezében vagytok. Akik otthon élnek a családjukkal és tiszták maradnak, azoknak nagyon világosan el kellene magyarázniuk másoknak, hogy hogyan maradnak tiszták, miközben otthon együtt élnek. Az Atya arra inspirál benneteket, hogy hajtsátok végre azt a feladatot, amit a hatha jógi sannyasik nem tudnak. A sannyasik nem taníthatnak raja jógát. Vivekananda írt egy könyvet, „raja jóga” címmel. Azonban a sannyasik az elszigetelődés ösvényéhez tartoznak, és nem taníthatnak raja jógát. Amikor közületek azok, akik tiszták maradnak, miközben otthon élnek, magyarázzák a tudást másoknak, akkor a nyilaitok nagyon jól el fogja érni a célt. Baba olvasta az újságokban, hogy Delhiben tartanak egy konferenciát a fákról. Nektek meg kellene kérdeznetek őket, hogy azzal együtt, hogy aggódnak a vad fák miatt, vajon valaha is foglalkoztak a származási fával, hogy az emberi világfa hogyan merül fel, és hogyan kap fenntartást? Nektek, gyermekeknek az intellektusa még nem vált olyan szélessé; ti erre nem olyan nagyon figyeltek. Ilyen, vagy olyan betegség van. Még egy fizikai otthonban is egy fiú,- és lánytestvérnek nincsenek piszkos gondolataik egymásról. Itt ti, gyermekek mind az egy Atya gyermekei, fiú-, lánytestvérek vagytok, Brahma kumarok és kumarik. Ha piszkos gondolatok jönnének, akkor mit mondanának rólatok? Ezerszer piszkosabbnak gondolnának titeket, mint azokat, akik a pokolban élnek. Nektek, gyermekeknek nagy a felelősségetek. Akik otthon élnek a családjukkal, azoknak sok erőfeszítést kell tenniük azért, hogy tiszták maradjanak. A világon senki nem ismeri ezeket az aspektusokat. Az Atya eljön, hogy megtisztítson benneteket. Ezért, ti, gyermekek biztosan egy ígéretet tesztek, és egy rakhit köttök. Ehhez nagy erőfeszítésre van szükség. Házasságot kötni, és tisztának maradni, egy nagyon meredek cél. Ne engedjétek, hogy az intellektusotokat akárcsak valami kicsi is húzza. Amikor az emberek házasságot kötnek, akkor tisztátalanokká válnak. Az Atya eljön, és megvéd benneteket attól, hogy levetőztessenek. Draupadi történetét is megírták a szentírásokban. Azoknak a dolgoknak biztosan van valamilyen jelentőségük. Azok a szentírások, stb. mind rögzítve vannak a drámában. Minden, ami elmúlik a drámában, előre elrendelt, és annak biztosan meg kell ismétlődnie. Mindkettő, a tudás ösvénye és az imádat ösvénye is fix. A ti intellektusotok most nagyon szélessé vált. Amilyen a korlátlan Atya intellektusa, olyannak kellene lennie a különleges gyermekek intellektusának is, akik követik a shrimatot. Megszámlálhatatlan gyermek van. Ki tudja, hogy még hányan lesznek? Amíg nem válnak Brahminokká, addig nem igényelhetik az örökségüket. Most Brahma klánjához tartoztok, és később a napdinasztiához, azaz Vishnu dinasztiájához fogtok tartozni. Most Shiva klánjához tartoztok. Shiva, a Dada (a Nagyapa) és Brahma, a Baba. Minden ember számára az Emberiségnek csak egy Atyja van. Az emberek megértik, hogy az emberi világfának egy Magjának kell lennie, és lennie kell egy emberi lénynek, aki először jön el, akit az „új embernek” neveznek. Ki lenne az „új ember”? Annak Brahmának kell lennie. Brahmát és Saraswatit tekintik újaknak. Egy széles intellektusra van szükség, ennek a megértéséhez. A lelkek azok, akik azt mondják: Ó Isten, az Atya! Ó Legfelső Isten, az Atya! A lelkek mondják ezt, és így Neki mindenki Teremtőjének, a Magasak közt Legmagasabbnak kell lenni. Aztán, itt lent az emberi világban, kit tekintenének a legmagasabbnak? Az Emberiség Atyját. Bárki megértheti, hogy Brahma az első számú ezen az emberi világfán. Shiva a lelkek Atyja, és Brahmát az emberi lények teremtőjének lehet nevezni. Azonban kinek az utasításai alapján teszi ő mindezt? Az Atya azt mondja: Én örökbe fogadom Brahmát. Tehát, az új Brahma honnan jönne? Én belépek ennek a valakinek a testébe, a sok születésének a végső születésében, és elnevezem őt Prajapita Brahmának. Ti most megértitek, hogy biztosan Brahma gyermekei vagytok. Mi Shiv Babától vesszük a tudást. Eljöttünk, hogy vegyük a tisztaságot, a boldogságot, a békét, az egészséget és a gazdagságot az Atyától. Annak idején, Bharatban, állandóan boldogok voltunk. Most többé már nem vagyunk azok. Az Atya újból átadja nekünk azt az örökséget. Ti, gyermekek megértitek, hogy a tisztaság az első. Kire kötik a rakhit? Azokra, akik tisztátalanokká váltak, egy ígéretet tesznek, hogy biztosan tiszták fognak maradni. Az Atya elmagyarázza, hogy ez a cél nagyon magas. Először is, el kell magyarázni egy házaspárnak, hogy mi hogyan élünk a fiú-, és lánytestvér tudatosságában. Igen, az időt vesz igénybe, ezt az állapotot szilárddá tenni. A gyermekek megírják, hogy Maya sok vihara jön. Ezért, jó, ha azok a gyermekek tartanak előadásokat, akik otthon élnek, és tiszták maradnak azért, mert ez valami új dolog. Ez az önuralkodás jógája. Ebben lemondás is van. Miközben otthon éltek a családotokkal, ti meg akarjátok kapni az életben való felszabadulást, azaz az üdvösséget. Itt, a kötés élete van. A státuszotok, hogy önuralkodók vagytok. Az én uralkodást akar. Most nincs uralkodás. A lélek azt mondja: Én egy király voltam, én egy királynő voltam, és most bűnössé és elszegényedetté váltam. Nincsenek erényeim. A lélek mondja ezt. Ezért magatokat lelkeknek kell tekintenetek, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek gyermekeinek. Mi, lelkek testvérek vagyunk, ezért nagy szeretetnek kell lenni magunk között. Mi az egész világot szeretetteljessé tesszük. Annak idején, Ráma királyságában a bárány és az oroszlán együtt itták a vizet ugyanabból a tóból; soha senki nem harcolt. Tehát milyen nagy szeretetnek kellene lennie közöttetek, gyermekek között? Ezt az állapotot fokozatosan fogjátok elérni. Sokan sokat harcolnak. Harcolnak a parlamentben, még székeket is dobálnak egymásra! Az, az ördögi közösség. Ez az isteni gyülekezetetek, és így mekkora mámorotoknak kellene lenni? Azonban ez egy iskola. Egy iskolában néhányan előre mennek a tanulmányukban, és néhányan mögöttük, elbuknak. Ez az iskola csodálatos. Ott a tanárok és az iskolák külön vannak, míg itt egy iskola és egy Tanár van. A lélek egy testet ölt és tanít. Ő a lelkeket tanítja. Mi, lelkek a testeinken keresztül tanulunk. Nektek ilyen mértékben kell lélektudatossá válnotok. Mi lelkek vagyunk, és az, a Valaki a Legfelső Lélek. Ennek kellene ott lennie az intellektusotokban az egész nap folyamán. A test tudatosság miatt követtek el hibákat. Az Atya újból, és újból azt mondja nektek: Legyetek lélektudatosak! Azzal, hogy test tudatossá váltok, Maya megtámad benneteket. Ez a mászás nagyon meredek. Nagyon sokat kell köpülnötök a Tudás Óceánját. Éjszaka köpülhetitek a tudás óceánját. Azzal, hogy a tudás óceánját köpülitek ilyen módon, folyamatosan olyanokká fogtok válni, mint az Atya. Nektek, gyermekeknek meg kell tartanotok ezt a tudást az intellektusotokban. Maradjatok otthon a családotokkal, és tanuljatok raja jógát. Mindez az intellektusotok munkája, az intellektusotok az, ami magába szívja ezeket a dolgokat. Ez nagyon sok erőfeszítést kíván azoktól, akik otthon élnek a családjukkal. Manapság, mivel az emberek tamopradhanok, ezért nagyon piszkosakká váltak. Maya mindenkit megsemmisített. Ő mindenkit megrágott és teljesen lenyelte őket. Az Atya eljön és eltávolít benneteket Mayának, az aligátornak a gyomrából. Nagyon nehéz onnan elmozdítani benneteket. Akik otthon élnek a családjukkal, azoknak meg kell mutatniuk a ragyogásukat. El kellene magyaráznotok: A miénk raja jóga. Miért hívnak bennünket Brahma kumaroknak és kumariknak? Ezt meg kell értenetek, és el kell magyaráznotok nekik ezt a rejtvényt: Valójában ti is Brahma kumarok és kumarik vagytok. Prajapita Brahma megteremt egy új világot. Az új világ megteremtésre kerül egy új emberen keresztül. Valójában az aranykor első gyermekét kellene újnak nevezni. Ez a nagy boldogság kérdése. Ott a boldogság harsonái fognak játszani. Ott mindkettő, a lélek és a test is tiszták maradnak. Baba most belépett ennek a valakinek a testébe. Ez az új ember nem tiszta. Ő (Baba) ebben az öregben, és újjá teszi őt. Ő a régi dolgokat újjá teszi. Most kit lehet az új embernek nevezni? Brahmát kellene ennek hívni? Az intellektus ezen dolgozik. Ők nem értik, hogy ki Ádám és Éva. Az új ember Shri Krishna és később az öregemberré, Brahmává válik. Én most ezt az öregembert, Brahmát azzá, az új emberré teszem. Az új világért egy új emberre van szükség. Ő honnan jönne? Az új ember az aranykor hercege. Őt a gyönyörű valakiként is ismerik. Ez a valaki csúnya; ő nem egy új ember. Ugyanaz a Shri Krishna, aki 84 születést vesz, most ebben a végső születésében van, és Baba örökbe fogadta. Ő a régi dolgokat újjá teszi. Ezek ilyen mély dolgok, amiket meg kell érteni. Az új öreggé válik, és az öreg újjá. A csúnya valaki gyönyörűvé válik, és aztán a gyönyörű valaki csúnyává. Az a valaki, aki mindenki közül a legidősebb, most mindenki közül a legújabbá válik. Megértitek, hogy Baba megfiatalít benneteket és mindenki közül a legújabbakká tesz. Ezeket az aspektusokat meg kell érteni. Nektek meg kell teremtenetek a saját állapototokat is. A kumarok és kumarik különben is tiszták. Azonban, akik otthon élnek a családjukkal, azoknak úgy kell élniük, mint egy lótuszvirág, és az önfelismerés diszkoszának forgatóivá is kell válniuk. Vishnu klánjának nincs tudása arról, hogy trikaldarshik legyenek. Ez az öregember trikaldarshi. Ezek ilyen trükkös aspektusok. Ez az öregember, aki veszi a tudást, és egy új emberré válik. Az Atya itt ül és magyaráz: Az hatha jóga, és ez raja jóga. A raja jóga a mennyország királyságának az igénylését jelenti. A sannyasik azt mondják, hogy a boldogság olyan, mint egy varjú ürüléke; ők azt nem szeretik. Az Atya azt mondja: Az asszonyok a kapu a mennyországba. Én a tudás urnáját rátok, anyákra helyezem. Tehát, először is, magyarázzátok el, „Üdvözlet Shivának” és „Shiva Isten beszél”. Ennek a hangnak nagyon hangosnak kellene lennie. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mi, lelkek testvérek vagyunk. Ez legyen a hitetek, és éljetek együtt egymás között nagy szeretettel, azzal, hogy betartjátok a tisztaságotok ígéretét. Mindenkit tegyetek szeretetteljessé.

2. Azzal, hogy az intellektusotokat szélessé teszitek, értsétek meg ennek a tudásnak a mély jelentőségét. Köpüljétek a tudás óceánját. Annak érdekében, hogy védettek legyetek Maya támadásaitól, gyakoroljátok, hogy lélektudatosak maradtok.

Áldás:
Haljatok élő halált, és váljatok nagyszerűkké, a tudás nektárjának a zápora alatt.

Az Atya a tudás nektárját záporozza rátok, gyermekekre, és nagyszerűkké tesz benneteket olyanokból, akik olyanok, mint a holttestek. Ő levett benneteket az égő máglyáról, és arra késztetett benneteket, hogy haljatok élő halált. A tudás nektárját adta nektek, és halhatatlanokká tett benneteket. Az emberek azt mondják, hogy Isten a halottat visszahozza az életbe, de azt nem tudják, hogy ezt hogyan teszi. Ti boldogok vagytok, mert előzőleg halottak voltak, mint a holttestek, a test tudatosság miatt, és most nagyszerűekké váltok.

Slogen:
Akik stabilak a vallásukban, amint cselekedeteket hajtanak végre, azok az igaz lelkek.