01.12.2018       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ti guruk, a Satguru gyerekei vagytok, akik átadjátok mindenkinek az életben való felszabadulás mantráját. Ti soha nem mondhattok hazugságokat Istennel kapcsolatban.

Kérdés:
Mi a módszer, hogy megkapjátok az életben való felszabadulást egy másodperc alatt és mi annak az emléke?

Válasz:
Annak érdekében, hogy megkapjátok az életben való felszabadulást egy másodperc alatt, váljatok olyan tisztává, mint egy lótusz, miközben otthon éltek a családotokkal. Egyszerűen ígérjétek meg, hogy tiszták maradtok ebben az utolsó születésben és meg fogjátok kapni az életben való felszabadulást. Ezért emlékeznek Janak király példájára. Miközben otthon élt a családjával, ő megkapta az életben való felszabadulást egy másodperc alatt egy ígéret megtétele alapján.

Ének:
Ez az idő eltelik…

Om Shanti.
Az Atya eljön, hogy átadja mindenkinek az életben való felszabadulást egy másodperc alatt. Ott van a dicséret, hogy a megváltás Adományozója mindenki számára, az életben való felszabadulás Adományozója az Egyetlen. Miért beszélnek az életben való felszabadulásról egy másodperc alatt, ugyanúgy, mint Janak király példájában? Az ő neve Janak volt, de ugyanez a Janak aztán Anujanakká vált (az egy, aki újból Janakká válik a jövőben). Janakkal kapcsolatban azt mondják, hogy megkapta az életben való felszabadulást egy másodperc alatt. Ugyanakkor az életben való felszabadulásra azt mondanák, hogy az arany és az ezüstkorok. A guruk egy mantrát suttognak a fületekbe, és azt egy mantrának nevezik, ami fegyelmezi a tudatotokat. Ők mindannyian átadják a mantrákat, de ti megkapjátok a nagy mantrát, az életben való felszabadulás mantráját. Ki az, aki átadja nektek ezt a mantrát? A Brahma kumarok és kumarik. Ők honnan kapták ezt a mantrát? Attól a Satgurutól. A legemelkedettebb Egyetlen csak az Egy Atya. Aztán ti, gyerekek a legemelkedettebbekké váltok. Ott ők a legemelkedettebb gurukkal rendelkeznek. Ti is guruk, a Satguru gyerekei vagytok. Azokat is guruknak hívják, akik elmondják a Gitát. Az sorszám szerinti. Ti is guruk vagytok, akik elmondjátok az igazságot. Ti soha nem mondotok hazugságot Istennel kapcsolatban. Először is, a tisztaságról beszéltek nekik: ígérjétek meg az Atyának, hogy soha nem fogtok elmerülni a bűnben. Nem hazudni hétköznapi dolog. Sok ember hazugságokat mond, de itt ez nem így van. Itt ez a tisztaság kérdése. Miközben otthon éltek a családotokkal, megígéritek az Atyának, hogy ebben az utolsó születésben olyan tiszták maradtok, mint egy lótusz. Ezért itt ez a tisztának maradás kérdése. Ők azt mondják, hogy ez egy nagyon magas cél, hogy ez lehetetlenség. Ti azt mondjátok, miért lenne ez lehetetlenség. Arra emlékeznek: Éljetek úgy, mint egy lótusz. Ezt a példát is leírják a szentírásokban. Biztosan az Atya adott nektek ilyen tanításokat. Ott vannak Isten verziói, és a Brahminok verziói. Isten nem beszél mindenkihez. Csak a Brahmin gyerekek azok, akik meghallgatják Őt. Nektek ezt el kell magyaráznotok mindenkinek. A fő dolog a tisztaság. Nektek olyan tisztává kell válnotok, mint egy lótusz, mint Janak király. Ugyanaz a Janak aztán AnuJanakká vált, ugyanúgy ahogy Radhe AnuRadhévé vált (ő Radhe lesz a jövőben). Valaki, akit Narayannak hívnak, a jövőben AnuNarayanná válna. Ez pontos. Nektek magyaráznotok kell bárkinek, aki eljön ide: Te hallottál az életben való felszabadulásról egy másodperc alatt. Lehetséges igényelni egy magas státuszt, miközben otthon élsz a családoddal. Mi tapasztalatból beszélünk, és nem mondunk hazugságokat. Isten beszél: Magyarázzátok el a fő dolgot, hogy Isten mindenki Atyja. Ő biztosan az életben való felszabadulás Adományozója is. Ez a családi ösvény. A szannyaszik az elszigetelődés ösvényéhez tartoznak. Ők soha nem tudnak Raja jógát tanítani. Ők elhagyják az otthonukat és családjukat, és elfutnak. Ők nem tudják átadni ezt a tudást. Ez Raja Jóga. Miközben otthon éltek a családotokkal nektek olyan tisztának kell maradnotok, mint egy lótusz. Az aranykorban Bharat a tiszta családi ösvény volt, és az volt a bűntelen világ. Mindkettőnek, férfinak és nőnek is szüksége van egy királyságra. Tehát, el kell magyaráznotok, hogy ti tapasztaltak vagytok: Miközben otthon élünk a családunkkal, képesek vagyunk arra, hogy olyan tiszták maradjunk, mint egy lótusz. Tudjuk, hogy tisztává fogunk válni, és a tiszta világ mesterei leszünk az Atyán keresztül. Ott volt a tiszta családi ösvény, míg ez most a tisztátalan családi ösvény. Ez a világ romlott, míg az volt az emelkedett világ. Ravan tesz benneteket romlottá, és Ráma tesz benneteket emelkedetté. Ravan királysága fél cikluson át folytatódik. Az imádat ösvénye a romlott világban létezik. Ők folyamatosan adományoznak és jótékonykodnak, mert romlottság van. Abban hisznek, hogy azzal, hogy még több adományt tesznek és jótékonykodnak, meg fogják találni Istent. Istenhez imádkoznak. Azt mondják, gyere és tegyél minket emelkedetté. Bharat emelkedett volt, de most nem az. Azok, akik romlottak aztán emelkedetté válnak. Senki nem ismeri Bharat új teremtésének a történetét. Ezt nagyon jól el lehet magyarázni a képek használatával. Nektek ilyen képeket kell készítenetek. Minden centrumban fel kellene állítani a kiállítás képeit. Baba átadja nektek az utasításokat. Így, ha ti megírjátok, és azt mondjátok, hogy nem rendelkeztek azokkal a képekkel, Baba át fogja adni az utasításokat: készítsétek el azokat így, és küldjétek el mindenkinek, hogy ők is rendelkezzenek egy kiállítási sorozattal. Ezek a képek teljes jelentéssel rendelkeznek. Először is, be kellene lépnie az intellektusotokba, hogy ti vagytok az Atya gyerekei. Isten az Egy, aki megteremti a mennyországot. Ravan a pokol teremtője. Készítsetek egy képmást Ravanról 10 fejjel a ciklus képén és mutassátok meg a négykarú képmást a mennyország földgolyóján. Azt is leírhatjátok: az Ráma királysága, ez Ravan királysága. Ebben az időben Ravan mindenütt jelenvaló. Ott nem leszünk képesek arra, hogy azt mondjuk, Ráma mindenütt jelenvaló. Arra emlékeznek, hogy a lelkek elváltak a Legfelső Lélektől hosszú időre, és a gyönyörű találkozó megtörtént, amikor ti megtaláltátok a Satgurut egy ügynök formájában. Ezért Ő biztosan eljönne. Senki nem ismeri ezt a számlát. Az istenségek lelkei azok, akik először elváltak. Ez a tudás, amit el kell magyaráznotok mindenkinek. Ott van a lelkek Atyja. Óh, lélek, mondd el nekem az Atyád, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek foglalkozását. Ti ezt tudjátok. Nem lehet olyan gyermek, aki nem ismeri az apja foglalkozását. Az Atya itt ül és elmagyarázza: ti nem ismeritek a saját születéseiteket. Én azokat elmagyarázom nektek. Azok, akik az első istenségek, ilyen sok születést vesznek. Tehát, csak számoljátok ki, hogy azok más vallásokból mennyi születést vennének? Nektek be kell bizonyítanotok nekik, hogy maximum ennyi születés van. A Fa folyamatosan növekszik. Először is, ott vannak az istenségek és ők azok, akikre azt mondják, hogy 84 születést vesznek. Ez Bharat tudása. Ki adta át az ősi Bharat tudását? Abban nem hinnének, hogy Krishna adta át. Maga Isten adta át. Isten, az Atya tudás teljes. Se Brahmát, se Krishnát nem lehet tudás teljesnek nevezni. Krishna dicsérete más. Ez egy nagyon világos tudás és meg kell érteni. Mindenki Istene az Egy testetlen Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Ő a Teremtő, míg Krishna a teremtés. Isten a magasak közt a legmagasabb, az Egy. Őt nem lehet mindenütt jelenvalónak hívni. Bharatban az elnök a legmagasabb és aztán a többi sorszám szerinti. Elmondanák mindenki foglalkozását. Az nem úgy van, hogy ők mindannyian ugyanolyanok. Nektek be kell bizonyítanotok, hogy minden lélek megkapta a múlhatatlan szerepét. Ezt beszéljétek meg egymás között is. Készítsetek szolgálati terveket. Ugyanakkor azok, akiknek a vonala nem tiszta, akik bűnökkel rendelkeznek vagy meg vannak ragadva valaki nevében és formájában, nem lesznek képesek arra, hogy elvégezzék ezt a munkát. Ehhez egy nagyon világos vonalra van szükség. A végén kihirdetik az eredményt. Most mindannyian sorszám szerintiek. Az emberek azt mondják: Vyas isten írta a szentírásokat. Vyas nem lehet Isten. Valójában csak négy vallásos szentírás van. Bharat vallásos szentírása az egy Gita, az összes szentírás anyja és atyja. Csak azon keresztül kaptok egy örökséget. Ti megkapjátok az örökséget az Atyától az anyán keresztül. A Gita anyjának az Atyja a Teremtő. Tehát az Atya átadja a könnyű Raja jóga ősi tudását a Gitán keresztül. A Gita Bharat földjének a szentírása. Aztán azok az iszlám vallásból is rendelkeznek a saját vallásos szentírásukkal. A Bhuddistáknak is megvan a saját vallásos szentírásuk és keresztények is rendelkeznek a saját vallásos szentírásukkal. A Gita mindegyik anyja és atyja, és az összes többi szentírás annak a gyermeke. Azok később merülnek fel. Melyik valláshoz tartozik az összes Véda és Upanisad? Nektek tudnotok kellene, hogy azokat ki mondta el és azokból melyik vallás merült fel. Nincs vallás. Először is, bizonyítsátok be, hogy a Gitát meghamisították. Az Atya neve helyett megemlítették a gyermek nevét. Mindenki élettörténete különböző. Az Atya azt mondja: mondjatok le az összes testi vallásról és állandóan rám emlékezzetek. Isten beszél a lelkekhez: váljatok testetlenné és emlékezzetek rám. Csak a testetlen Atya mondhatja ezt. A szannyaszik ezt nem mondhatják. Ezek a szavak a Gitából vannak. Ő azokhoz beszél minden vallásból: Legyetek testetlenek. A játék most a végéhez ér. Mindenki megkapja a mantrát: mondjatok le a testetekről és minden testi kapcsolatról és állandóan csak rám emlékezzetek és el fogtok jönni hozzám. A felszabadulás után biztosan ott lesz az életben való felszabadulás. A státusz, amit megkaptok az életben való felszabadulás a felszabaduláson keresztül. Bárki jöjjön el ide, keresztülmegy a sato, rajo és tamo állapotokon. A magyarázat olyan jó. Ugyanakkor a gyerekek meghallgatják az egyik fülükkel és kiengedik a másikon. Máskülönben ez nagyon egyszerű. Sok helyen tarthattok kiállításokat. Tehát, nyomtassátok ki ezt az újságokban is. Erre valamennyi pénzt elkölthettek. Engedjétek, hogy erről mindenki halljon. Nektek biztosan ki kell nyomtatnotok ezt az újságokban. Nektek, gyerekeknek nagy mámorral kellene rendelkeznetek. Ugyanakkor nagyon kis idő maradt hátra. Kérdezzétek meg a gópokat és a gópikat az érzék feletti öröm érzéséről. Arra emlékeznek: ezek Gópiwallabh gópijai és gópjai. A gópok és gópik nem léteznek se az aranykorban, se a vaskorban. Ott ott van Lakshmi és Narayan istenségek. A gópok és gópik most léteznek. Ők Gópiwallabh unokái. Biztosan ott kell lennie a Nagyapának. A nagyapa, Baba és Mama az új teremtés az átmeneti korban. Az Atya azt mondja: én eljövök minden ciklus átmenetében, hogy megteremtsem az új világot. Ördögi gyerekekből isteni gyerekekké váltok és aztán istenségi gyerekek lesztek. Aztán harcos gyerekek, majd kereskedő és shudra gyerekek lesztek a 84 születésetekben. A kiterjedés folyamatosan megtörténik ugyanabban az időben. A fának is teljessé kell válnia. Soha nem történik meg a teljes pusztulás. Bharat a múlhatatlan föld. Bharatot sokat kell dicsérni. Bharat mindegyik föld közül a legemelkedettebb föld, az soha nem semmisül meg. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Esti óra 1968. április 16–án

Rajtatok, Brahmin gyerekeken kívül senki más nem tudja, mikor van az átmeneti kor. Ott van a ciklus átmeneti korának a nagy dicsérete. Az Atya eljön, és raja jógát tanít. Az átmeneti kornak biztosan el kell jönnie az aranykor előtt. Itt emberi lények vannak. Néhányan a legmagasabbak és néhányan a legalacsonyabbak. Az emberek dicséretet énekelnek előttük (istenségek): ti vagytok a legemelkedettebb emberi lények és mi vagyunk a legalacsonyabbak. Ők maguk azt mondják: én ilyen vagy olyan vagyok. Rajtatok, Brahminokon kívül senki más nem ismeri ezt a legértékesebb átmeneti kort. Hogyan tudnánk ezt hirdetni, hogy az emberek tudjanak róla? Maga Isten eljön az átmeneti korban, és raja jógát tanít nekünk. Ti tudjátok, hogy raja jógát tanultok. Most milyen módszert kellene alkalmaznunk, hogy az emberek tudjanak erről? Ugyanakkor ez fokozatosan fog megtörténni. Még mindig van egy kis idő. Sok idő eltelt és egy rövid idő maradt. Mi ezt mondjuk, hogy az emberek gyorsan erőfeszítést tegyenek. Valójában a tudást egy másodperc alatt megkapják, amin keresztül megkapjátok az életben való felszabadulást egy másodperc alatt abban az időben. Ugyanakkor a fejeteken ott vannak a fél ciklus bűnei és azokat nem fogják elvágni egy másodperc alatt. Az időt vesz igénybe. Az emberek azt gondolják: még mindig van idő. Miért kellene most elmennünk a Brahma Kumarikhoz. Ők helytelenül értelmezik a dolgokat az irodalomból. Ez nincs ott az ő szerencséjükben. Ők azt helytelenül értelmezik. Megértitek, hogy ez a kor, hogy a legemelkedettebb emberi lényekké váljatok. Ott van egy gyémánttá válás dicsérete. Aztán az csökken. Az aranykor, aztán az ezüstkor. Ez az átmeneti kor a gyémánt kor. A satyuga az aranykor. Ti tudjátok, hogy ez az átmeneti kor még a mennyországnál is jobb. Ez a születés olyan, mint egy gyémánt. Ott van a halhatatlanság földjének a dicsérete, aztán az fokozatosan csökken. Tehát, leírhatjátok: a legértékesebb átmeneti kor egy gyémánt, a satyuga arany, a tretayuga (az ezüst kor) ezüst. Elmagyarázhatjátok, hogy csak az átmeneti korban van az, hogy emberi lényekből istenségekké váltok. Ők elkészítik a rózsafüzért a 8 ékszerből, és a közepébe egy gyémántot helyeznek. Az az átmeneti kor bemutatása. Az átmeneti kor olyan, mint egy gyémánt. Az átmeneti korban ott van egy gyémánt értéke. Nektek jógát tanítanak, és ezt hívják szellemi jógának. Ugyanakkor csak az Atya szellemi. Csak az átmeneti korban találjátok meg a Szellemi Atyát és kaptok szellemi tudást. Az emberi lények, akik olyan sok arroganciával rendelkeznek, hogyan fogadnák el ezt olyan gyorsan? Ezt elmagyarázzák a szegényeknek. Tehát, nektek le kell írnotok: az átmeneti kor a gyémántkor, és ennek az időtartama ennyi. A satjuga az aranykor és annak ennyi az időtartama. A szentírásokban ábrázolják a swastikát. Tehát, amikor ti, gyerekek erre emlékeztek, olyan nagy boldogsággal fogtok rendelkezni. A diákokban boldogság van, ugye? A diákélet a legjobb élet. Ez a ti bevételetek forrása. Ez egy emberi lényből istenséggé válás iskolája. Az istenségek a világ mesterei voltak. Ti ezt tudjátok. Tehát, korlátlan boldogságnak kellene lennie. Ezért van ott a dicséret: ha meg akarjátok ismerni az érzék feletti örömet, kérdezzétek meg Gópiwallabh gópjait és gópijait. A Tanár egészen a végéig tanít benneteket, és így nektek Rá kellene emlékeznetek egészen a végéig. Isten tanít benneteket, aztán Isten visszavisz titeket magával. Az emberek így kiáltanak: Felszabadító, Vezető, szabadíts meg minket a szomorúságtól. Az aranykorban nincs szomorúság. Ők azt mondják: békének kellene lennie a világban. Kérdezzétek meg tőlük: korábban mikor volt béke? Az milyen kor volt? Arról senki nem tud. Ráma királysága az aranykor, és Ravan királysága a vaskor. Ti ezt tudjátok, ugye? A gyerekeknek el kellene mondaniuk a saját tapasztalataikat. A szív milyen dolgait tudom megosztani? Én megtaláltam a Korlátlan Atyát, aki átadja a korlátlan uralkodást, és így mi más tapasztalatot tudnék megosztani? Egyáltalán nincs semmi más. Nincs más boldogság, mint ez. Senkinek nem szabadna soha senkivel duzzognia és csak otthon maradnia. Ez olyan, mintha duzzognátok a saját szerencsétekkel. Ha ti duzzogtok a tanulmányotokkal, akkor mit tanultatok? Az Atyának tanítania kell benneteket Brahmán keresztül. Tehát, nektek senkivel nem szabadna duzzognotok. Az Maya. Ott vannak az akadályok, amit az ördögök okoztak az áldozati tűzben. Achcha

A legédesebb szellemi gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó éjszakát a Szellemi Baptól és Dadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:

1. Ne csak egyszerűen meghallgassátok az egyik fületekkel mindazt, amit az Atya mond, és aztán kiengeditek a másikon. Rendelkezzetek a tudás mámorával és tapasztaljatok érzék feletti örömet.

2. Mindenkinek mondjátok el ezt a nagy mantrát azért, hogy átadjátok nekik a felszabadulás és életben való felszabadulás jogát egy másodperc alatt: „Mondjatok le a testetekről és minden testi kapcsolatról és emlékezzetek az Egy Atyára.”

Áldás:
Váljatok egyenlővé, és igényeljetek első fokozatot azzal, hogy követitek Brahma Atyát.

Minden gyermek nagy szeretettel rendelkezik Brahma Atya iránt, és a szeretet jele az, hogy egyenlővé váltok. Ezért, mindig rendelkezzetek az elsőnek lenni céljával. Ne féltékenységből legyetek elsők, mert az ártalmas. Ugyanakkor, ha ezt mondjátok, és aztán elsőkké váltok a gyakorlatban az Atya követésében, akkor azzal, hogy elsők vagytok, elsőkké is fogtok válni. Ugyanúgy, ahogy Brahma Atya az első számúvá vált, hasonlóan engedjétek, hogy mindazok, akik őt követik, szintén rendelkezzenek az első számúvá válás céljával. Azok, akik a kezdeményezést veszik, első számú Arjunak. Mindenkinek megvan az a lehetősége, hogy először jöjjön. Az első fokozat korlátlan, az nemcsak néhányaké.

Slogen:
Annak érdekében, hogy a siker megtestesítőivé váljatok, egyidejűleg szolgáljátok önmagatokat és másokat.