01.12.19    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli     15.03.85     Om Shanti     Madhuban


A KÖNNYŰ MÓDSZER, HOGY SZABADDÁ VÁLJATOK AZ ERŐFESZÍTÉS MEGTÉTELÉTŐL AZ, HOGY TESTETLEN FORMÁVAL RENDELKEZTEK


BapDada a gyerekek iránti szeretetből eljön a hangba a Nirvana, a hangon túli állapotból. Miért? Annak érdekében, hogy a gyerekeknek átadja a Nirvana állapot, a hangon túli állapot tapasztalatát, ugyanazt, amiben Ő van, hogy a Nirvanába, az édes otthonba vigyen benneteket. A Nirvana állapot a negatív gondolatoktól szabadnak lenni állapot. A Nirvana állapot a testetlen állapot. A Nirvana állapotban a hangba jöttök a testi formában, miközben testetlenek vagytok. Amikor a testi állapotba jöttök, a testetlen forma tudatosságával rendelkeztek. Én, a testetlen lény a test támaszával beszélek. Amikor a tudatosságotokban a testetlen állapottal rendelkeztek, miközben a testi formában vagytok, azt hívják annak, hogy a szavakba és a tettekbe jönni a testetlenből a testin keresztül. Az eredeti forma testetlen, és a testi forma a támasz. A testetlen és testi e dupla tudatossága erőteljes. Miközben a test támaszát veszitek, ne felejtsétek el a testetlen formát. Mivel elfelejtitek, ezért kell erőfeszítést tennetek, hogy emlékezzetek. A világi életben automatikusan emlékeztek a fizikai formátokra, hogy ti ez és ez vagytok és, hogy ezt a feladatot végzitek ebben az időben. A feladat megváltozik, de az, hogy ti ez és ez vagytok, nem változik, és ezt nem felejtitek el. Hasonló módon, az eredeti formára, “én egy testetlen lélek vagyok”, mindig, állandóan és automatikusan emlékezni kell, bármikor bármilyen feladatot hajtsatok végre. Amikor ezzel a tudatossággal, és azzal a bemutatással rendelkeztek, hogy testetlen lelkek vagytok - a bemutatás a tudást jelenti -, akkor ismeritek a formát a tudás erejével. Azt követően, hogy azt ismeritek, hogyan tudjátok elfelejteni? A tudás erejével nem felejtitek el a test tudatosságát még akkor sem, ha azt megpróbáljátok elfelejteni. Tehát, akkor hogyan tudjátok elfelejteni ezt a lélektudatos formát? Így, ezt kérdezzétek meg önmagatoktól, és gyakoroljátok. Miközben sétáltok, körbemozogtok, és végrehajtotok bármilyen feladatot, ellenőrizzétek, hogy a testetlen hajtja-e végre a feladatot a test támaszával? Azután automatikusan rendelkezni fogtok a negatív gondolatoktól szabadnak lenni állapottal, a testetlen állapottal és az állapottal, ami szabad az akadályoktól. Ti szabaddá fogtok válni az erőfeszítéstől. Ti azt erőfeszítésnek találjátok, amikor ismételten felejtetek. Azután, erőfeszítést kell tennetek, hogy emlékezzetek. Miért felejtetek? Ezt el kell felejtenetek? Baba megkérdezi: kik vagytok, testiek, vagy testetlenek? Ti testetlenek vagytok, ugye? Miközben testetlenek vagytok, ezt miért felejtitek el? Ti elfelejtitek az eredeti formátokat és emlékeztek a támaszra. Nem csodálkoztok önmagatokon azért, amit tesztek? Ti ugye most csodálkoztok? Ti elfelejtitek az igaz dolgot, és a mesterségesre emlékeztek. BapDada néha elcsodálkozik a gyerekeken. Ti önmagatokat elfelejtitek, és azután mit tesztek? Ti elfelejtitek önmagatokat, és azután elkeseredetté váltok. Ti képesek vagytok arra, hogy az Atyát a testetlenből a testibe hívjátok a szeretetetekkel. Tehát, nem vagytok képesek arra, hogy stabilak maradjatok a testetlen állapotban, az egy állapotban, amit szerettek? BapDada nem tudja elviselni, hogy látja a gyerekek kemény munkáját. Mester mindenható hatalmak és keményen dolgoznak. Ti, mester mindenható hatalmak, az összes erők mesterei vagytok. Bármikor bármilyen erőt hívjatok egy tiszta gondolattal, az az erő jelen lesz előttetek, mesterek. Egy ilyen mester, akinek a szolgálói az összes erő, keményen dolgozna, vagy azokat tiszta gondolatokkal utasítaná? Mit tenne? Ti ugye királyok vagytok? Vagy alattvalók vagytok? Általában egy érdemes gyermeket minek hívnak? Őt egy gyermek-királynak hívják, ugye? Tehát, kik vagytok? Ti királyi gyerekek vagytok, vagy gyerekek, akik függnek? Ti lelkek vagytok, akik egy joggal rendelkeztek, ugye? Tehát, ezek az erők és ezek az erények mind a szolgálóitok. Hívjátok őket, és jelen lesznek előttetek. Mivel azok, akik erőteljesek, gyengeséggel rendelkeznek, vereséget szenvednek, miközben rendelkeznek az erőteljes fegyvereikkel. Gyengék vagytok? Ti ugye bátor gyerekek vagytok? Mindenki mit mondana akkor, ha a Mindenható Hatalom gyermekei gyengék lennének? Az jól nézne ki? Tehát, tanuljátok meg, hogyan hívjátok őket és adjatok nekik utasításokat. Akárhogyan is, kinek az utasításainak engedelmeskedne egy szolgáló? Valaki olyannak, aki a mester. De a mester maga egy szolgálóvá válik. Valaki, akinek keményen kell dolgoznia, egy szolgáló, ugye? Ti nem váltatok szabaddá a tudat kemény munkájától? Fizikailag keményen dolgozni a testen keresztül a yagya szolgálatáért egy más dolog. Az sem tűnne kemény munkának, amikor megértitek a yagya szolgálatának fontosságát. Amikor a kapcsolatban levő lelkek eljönnek Madhubanba, és látják, hogyan készül az étel olyan sok embernek, és ugyanabban az időben minden más tovább folytatódik, ők elcsodálkoznak azon, hogyan vagytok képesek arra, hogy elvégezzetek egy ilyen kemény munkát. Ők nagyon elcsodálkoznak azon, hogy egy ilyen nagy feladat hogyan megy végbe. Akárhogyan is, azok, akik ezt megteszik, minek tartanak még egy nagy feladatot is? A szolgálat fontossága miatt mindaz csak egy játéknak tűnik. Az nem tűnik kemény munkának. Az Atya iránti szeretetből és mivel ismerik ennek a fontosságát, a munka formája megváltozik. Tehát, most az idő eljött, hogy szabaddá váljatok a tudat kemény munkájától. A rézkortól kezdve sok kemény munkát végeztetek a tudaton keresztül, elkeseredetten, és sírva kutatva. A tudat kemény munkája miatt a pénz megkeresésének munkája is növekedett. Bárkit, ha megkérdeztek, ő mit mond? Pénzt keresni nem olyan, mint elmenni a nagynénitek házába. A tudat kemény munkájával növeltétek a munkát a pénz megkeresésében is, és a test beteggé vált. Ezért van kemény munka a testtel bármi elvégzésében. Ott van a tudat kemény munkája, és a kemény munka a pénzért. És nemcsak ez, de ma ott van a kemény munka a család iránti szeretet felelősségének teljesítésében is. Néha az egyik személy duzzog, máskor egy másik személy duzzog. Azután, elfoglaltak maradtok abban, hogy hízelegtek annak a személynek, és megpróbáltok vele kibékülni. Ma valami a tiétek, és holnap az nem lesz a tiétek, és vica-versa. Tehát, ti belefáradtatok abba, hogy keményen dolgoztatok mindezekben a dolgokban, ugye? Fáradttá váltatok a testetekkel, a tudatotokkal, a vagyonotokkal és a kapcsolataitokkal.

BapDada először is végetvet a tudat kemény munkájának, mert a mag a tudat. A tudat kemény munkája arra késztet benneteket, hogy kemény munkát tapasztaljatok a testtel és a pénzért. Amikor a tudat nincs rendben, és van egy feladat, ti azt mondanátok, hogy képtelenek vagytok arra, hogy azt aznap megtegyétek. Ti nem vagytok betegek, de azt éreznétek, hogy 40 fokos lázatok van. Tehát, a tudat kemény munkája késztet benneteket arra, hogy kemény munkát tapasztaljatok a testetekkel. Ugyanez van a pénzzel is. Ha a tudat egy kicsit nincs jól, azt mondanátok, hogy sokat kell dolgoznotok, hogy nagyon nehéz pénzt keresni, vagy, hogy az atmoszféra rossz. Akárhogyan is, amikor a tudat boldog, azt mondanátok, hogy semmi nem egy nagy dolog. Ugyanaz a munka, de a tudat kemény munkája késztet arra benneteket, hogy kemény munkát tapasztaljatok a testen keresztül. A tudat gyengesége az atmoszférába is gyengeséget hoz. BapDada nem tudja elviselni, hogy látja a gyerekek kemény munkáját a tudattal. Ti 63 születésen át keményen dolgoztatok. Most ez az egy születés az élvezet egy születése, ez a szeretet egy születése, az elérések születése, az áldások egy születése. Ez a segítség vevésének és megkapásának a születése. Tehát, akkor miért van kemény munka még ebben a születésben is? Ezért most alakítsátok át a kemény munkát szeretetté. Annak vessetek véget azzal, hogy ismeritek annak a fontosságát.

Ma Bap és Dada sokat beszélgettek egymással a gyerekek kemény munkájáról. Bap és Dada mosolygott azzal kapcsolatban, amit tettetek, és a tudat kemény munkája okán, és azon, amit tesztek. Ti minden típusú gyermeket teremtetek, nyomorék gyerekeket, akik még néha arccal, karral, vagy lábbal sem rendelkeznek. Megteremtitek a haszontalanság utódait, és azután, mivel megteremtettétek azt a teremtést, mit tennétek? Nektek keményen kell dolgoznotok, hogy azt fenntartsátok. Mivel egy ilyen teremtést teremtetek, sokkal többet kell keményen dolgoznotok, azután elfáradtok és elkeseredettek lesztek. Azután ezt nagyon nehéznek találjátok. “Ez nagyon jó, de nagyon nehéz.” Ti nem akarjátok elengedni, és nem akartok repülni. Tehát, azután mit kell tenni? Nektek sétálnotok kell, és a séta biztosan erőfeszítést igényel. Tehát, most hagyjátok abba a gyenge teremtés megteremtését, és szabaddá fogtok válni a tudat kemény munkájától. Azután, ti milyen szórakoztató dolgot mondtok? Az Atya megkérdezi tőletek, hogy miért teremtetek egy ilyen teremtést. Ti ugyanazt mondjátok, mint manapság az emberek: Mit tudok tenni, ha Isten ezt adja nekem? Ti Istent hibáztatjátok minden dologért. Mit mondotok az ilyen haszontalan teremtéssel kapcsolatban? Én ezt nem akartam, de Maya eljött. Én azt nem akarom, de megtörténik. Ezért váljatok mesterekké, a Mindenható Hatalom gyermekeivé. Váljatok királyokká. A gyenge a függő alattvalókat jelenti. A mester egy erőteljes királyt jelent. Tehát, legyetek mesterek. Üljetek az eredeti állapototok emelkedett trónján. Üljetek a trónra és hívjátok az erőket, a szolgálóitokat. Adjatok utasítást azoknak. Azután, nem lehetséges, hogy a szolgálóitok ne kövessék az utasításaitokat. Azután nem mondanátok azt: „Mit tudok tenni? Mivel nem rendelkezem a tolerancia erejével, nekem keményen kell dolgoznom. Ez azért történt, mert hiányzik belőlem az alkalmazkodás ereje.” Ha számotokra a szolgálók nem hasznosak, amikor azokra szükség van, akkor azok milyen típusú szolgálók? Mi történne akkor, ha a szolgálóitok akkor érkeznének, amikor a feladatnak már vége? Amikor valaki az időnek fontosságot ad, akkor a szolgálói is jelen lesznek a megfelelő időben, ismerve az idő fontosságát. Ha bármilyen erő, vagy erény nem merül fel a megfelelő időben, ez azt bizonyítja, hogy a mester nem ismeri az idő fontosságát. Tehát, mit kellene tennetek? Mi jobb, a trónon ülni, vagy keményen dolgozni? Most nincs arra szükség, hogy erre időt szánjatok. Szerettek keményen dolgozni, vagy jobban szerettek mesterek lenni? Melyiket kedvelitek jobban? Nektek elmondták, hogy ezért egyszerűen állandóan haladjatok előre az egy gyakorlattal: „Én, a testetlen, véghez viszem ezt a feladatot a test támaszával”. Váljatok karavanharrá, és azt tegyétek megtörténtté a fizikai szerveiteken keresztül. Ha megőrzitek az igaz testetlen formátokat a tudatosságotokban, az igaz forma erényei és erői automatikusan fel fognak merülni. Amilyen a formátok, olyanok annak a formának az erényei és erői, amik automatikusan cselekvésbe lépnek. Amikor egy kumari egy anyává válik, akkor egy anya formájában az erények, mint a szolgálat, a lemondás, a szeretet, a fáradhatatlan szolgálat és az összes erő automatikusan felmerül. Tehát, azzal, hogy emlékeztek az örökkévaló és múlhatatlan formátokra, ezek az erények és erők automatikusan fel fognak merülni. A forma automatikusan megteremti a tudatosságot és az állapotot. Értitek, hogy mit kell tennetek? Az életetekben vessetek véget a kemény munka szónak. Ti azt néha nehéznek találjátok, mert néha keményen kell dolgoznotok. Amikor a kemény munka végetér, akkor a nehéz szó is automatikusan véget fog érni. Achcha.

Azoknak, akik a nehezet állandóan könnyűvé teszik; azoknak, akik a kemény munkát szeretetté változtatják; azoknak, akik megtapasztalják az emelkedett erőket és erényeket az eredeti formájuk tudatosságán keresztül; azoknak, akik mindig átadják az Atyának a szeretet válaszát; azoknak, akik az Atyával egyenlővé válnak; azoknak, akik mindig egy emelkedett tudatosság emelkedett ülésén ülnek és mesterként hajtanak végre egy feladatot a szolgálóikon keresztül; az ilyen királyi gyermekeknek, a mester gyermekeknek, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

BAPDADA DUPLA KÜLFÖLDI TESTVÉREKKEL ÉS NŐVÉREKKEL TALÁLKOZIK
A szolgálat képessé tesz benneteket arra, hogy megtapasztaljátok az Atya társaságát. Szolgálni azt jelenti, állandóan az Atya társaságában maradni. Függetlenül attól, hogy a testi formában, vagy a szubtilis formában maradtok, az Atya mindig a szolgáló gyermekekkel van. Karavanhar késztet benneteket arra, hogy azt megtegyétek, az Egy, aki mindenkit mozgat, titeket is mozgat és ti mit tesztek? Ti eszközökké váltok, és játékokat játszotok. Ti ezzel a tapasztalattal rendelkeztek, ugye? Ti ilyen szolgálók vagytok, akik a siker egy jogát igénylik, ugye? A siker a ti születési jogotok. A siker állandóan átadja nektek a nagy jótékony léleknek lenni tapasztalatát. Azok, akiknek nagy jótékony lelkekké kell válniuk, mindenkitől megkapják az áldások felemelését. Achcha.

Most a nap el fog jönni, amikor mindenki ajkáról a dal fog felmerülni: csak az Egy van, ez az egyedüli Egy. A drámában csak ez az egy szerep maradt hátra. Ahogy ez megtörténik, a teljessé válás meg fog történni. Most ezt a szerepet közel kell hoznotok. Átadni ezt a tapasztalatot, a különleges módszer, hogy húzzátok őket. Továbbra is adjátok át nekik a tudást és adjatok nekik tapasztalatot. Ők nem elégedettek azzal, hogy csak meghallgatják a tudást, de miközben hallgatják a tudást, folyamatosan adjatok nekik tapasztalatot. Azután rendelkezni fognak a tudás fontosságával, és az elérések által érezni fogják azt a lelkesedést és buzgalmat is. Azoknak az embereknek az előadásai csak tudásteljesek. A ti előadásaitoknak nemcsak tudásteljesnek kell lenniük, de azoknak rendelkezniük kell a tapasztalat hatalmával is. Tehát, a tapasztalat hatalmával beszélni, ez folyamatosan átadja nekik a tapasztalatot. Például: azok, akik jó előadók, arra késztetik az embereket, hogy sírjanak, vagy nevessenek, amikor beszélnek. A csendben a csendbe viszik őket. Ők a terem atmoszféráját ugyanolyanná teszik, mint amiről beszélnek. Az csak ideiglenes. Mivel ők képesek arra, hogy ezt megtegyék, ti, mester mindenható hatalmak mit ne tudnátok elérni? Amikor valaki azt mondja, béke, ott kell lennie a béke atmoszférájának. Amikor valaki azt mondja, üdvösség, ott kell lennie az üdvösség atmoszférájának. Az előadások, amik ilyen tapasztalatokat adnak, fel fogják húzni a kinyilvánítás zászlaját. Nekik látniuk kell valamilyen különlegességet. Achcha. Ez automatikusan feltölt benneteket is erőkkel. Ez már teljessé vált. Nektek azt csak meg kell ismételnetek. Achcha.

BapDada Dadi Jankivel találkozik az elbúcsúzáskor
Te boldog vagy látva mindezt. A különösen szeretett gyermekek rendelkeznek mindegyik közül a legnagyobb boldogsággal, ugye? Azok, akik folyamatosan előre haladnak a boldogság óceánja hullámaiban - a boldogság óceánja és az összes elérés óceánja -, folyamatosan képessé tesznek másokat is arra, hogy előre haladjanak azon óceánok hullámaiban. Mit teszel egész nap? Mit tesznek valakivel, aki nem tudja, hogyan kell megfürödni az óceánban? Fogják a kezét és megfürdetik, ugye? Ez az a munka, amit elvégzel – haladj előre a boldogság, az öröm hullámaiban..., te továbbra is ezt teszed, ugye? Jó munkát találtál, hogy elfoglald magad. Mennyire vagy elfoglalt? Van bármennyi időd? Te mindig ezzel vagy elfoglalt. Tehát, amikor mások látnak, követnek téged. Ez egyszerűen emlékezés és szolgálat, és semmi más nem látható. Az intellektusod automatikusan az emlékezés és a szolgálat felé megy, és sehová másutt. Nem kell az intellektusodat működésre késztetni, az automatikusan működik. Ezt ismerik úgy, mint valaki, aki megtanult valamit másokat tanítva. Jó munkát kaptál. Az Atya elment, miután okossá tett titeket, ugye? Nem úgy ment el, hogy épp csak azzá tett. Elment, miután okossá tett téged és egy helyet adott neked. Te mindig rendelkezel a társaságával, de Ő téged tett egy eszközzé. Okossá tett és egy helyet adott. Itt indult el az egy helyet adni rendszer. Az Atya elment, miután átadta neked a szolgálat trónját, és a szolgálat helyét. Most, elszakadott megfigyelőként nézi, hogyan mozognak a gyerekek mindenek előtt. Te rendelkeztek a Társaságával, és Ő a Megfigyelő is. Eljátssza mindkét szerepet. A testi formában Őt egy elszakadott Megfigyelőnek, és az avyakt formában pedig egy Társnak neveznétek. Ő eljátssza mindkét szerepet. Achcha.

Áldás:
Maradjatok állandóan boldogok, és igényeljetek áldásokat azáltal, hogy minden lélegzetben rendelkeztek az emlékezés és a szolgálat egyensúlyával.

Ugyanúgy, ahogy arra figyeltek, hogy az emlékezés fonala összekapcsolt maradjon, hasonló módon, a szolgálat fonala is maradjon mindig összekapcsolt. Minden lélegzetben legyen emlékezés és szolgálat; ez az egyensúly megtartása. Ezzel az egyensúllyal folyamatosan áldásokat fogtok tapasztalni, és a hang megszólal a szívetekben, hogy áldásokkal kaptok fenntartást. Szabaddá váltok attól, hogy keményen dolgozzatok, vagy harcoljatok. Szabaddá váltok a „Mit? Miért? Hogyan?” kérdésektől, és mindig boldogok maradtok. Aztán sikert fogtok tapasztalni a születési jogotok formájában.

Slogen:
Annak érdekében, hogy díjat igényeljetek az Atyától, rendelkeznek kell a nektek és a társaitoknak is szabadnak lenni az akadályoktól bizonyítvánnyal.