01.12.2023       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, azzal, hogy eljöttetek ebbe az iskolába, megkapjátok az azonnali elérést. A tudás minden ékszere, amit az Atya átad, olyan tulajdon, ami több százezret ér.

Kérdés:
Miért van az, hogy a mámor, amit Baba átad nektek, csökken. Mi a módszer, hogy a mámorotokat állandóan magasan tartsátok?

Válasz:
A mámor akkor csökken, amikor kimentek és látjátok a rokonaitok arcát és nem váltok a ragaszkodás legyőzőivé. Annak érdekében, hogy a mámorotok állandóan magasan tartsátok, tanuljátok meg, hogy szívtől-szívig tartó párbeszédet folytattok az Atyával. „Baba, én Hozzád tartoztam. Aztán elküldtél engem a mennyországba és boldogságot tapasztaltam 21 születésen át, majd boldogtalanná váltam. Én most újból eljöttem, hogy igényeljem a boldogság örökségét.” Váljatok a ragaszkodás legyőzőivé és a mámorotok mindig magasan fog maradni.

Ének:
A Te vonaladban élni és a Te vonaladban meghalni.

Om shanti.
Kinek a szavait hallottátok? A gopokét és gopikét. Kinek mondják ezt? A Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek, Shiv Babának. Egy névre biztosan szükség van. Ti azt mondjátok: „Baba, én Hozzád tartozom, miközben élek, hogy a virágfüzérré váljak a nyakad körül. Azzal, hogy egyedül Rád emlékezem, a virágfüzér részévé válok a nyakad körül.” Rudra rózsafüzére nagyon jól ismert. Az Atya elmagyarázta, hogy minden lélek Rudra rózsafüzérének a része. Ez egy szellemi fa. Az az emberi lények genetikai fája és ez a lelkek fája. A fának vannak szekciói, az istenségek szekciója, azok szekciója az iszlám és buddhista vallásokból, stb. Senki más nem tudja elmagyarázni ezeket a dolgokat. Csak a Gita Istene tudja elmondani nektek. Ő túl van születésen és halálon. Őt nem lehet annak nevezni: „Az Egy, aki soha nem vesz születést”. Az csak úgy van, hogy Ő nem lép be a születés és halál ciklusába. Neki nincs fizikai vagy szubtilis teste. A templomokban egy Shiva lingamot imádnak. Azt hívják a Legfelső Léleknek. Ők elmennek az istenségi bálványok elé, és ezt a dicséretet éneklik. Ők soha nem mondanák azt: Üdvözlet a Legfelső Léleknek, Brahmának. Ők mindig Shivát tekintik a Legfelső Léleknek. Azt mondják: Üdvözlet a Legfelső Léleknek, Shivának. Az a testetlen világ, a másik a szubtilis régió és ez a testi világ. Most ti, gyermekek tudjátok, hogy itt nem arról kaptok tudást, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Ha Isten benne lenne ebben az egyben is, azt mondanátok neki: Üdvözlet a Legfelső Léleknek. Ti azt nem mondjátok, „Üdvözlet a Legfelső Léleknek”, amikor Ő egy testben van. Valójában azokat a szavakat használják, nagy lélek, jótékony lélek és bűnös lélek. Azt soha nem mondják: Nagy Legfelső Lélek. Olyan kifejezések sincsenek: Jótékony Legfelső Lélek vagy bűnös Legfelső Lélek. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Csak ti, gyermekek tudjátok, hogy azzal, hogy eljöttök ebbe az iskolába, megkapjátok az azonnali gyümölcs elérését. Ezen a tanulmányon keresztül istenségekké fogunk válni a jövőben. Ezt senki más nem mondhatja. Ti vagytok azok, akik emberi lényekből istenségekké váltok. Lakshmi és Narayan nagyon jól ismertek az istenségek között. Az emberek ezért mondják el az igaz Narayan történetét. Biztosan ott lenne Lakshmi Narayannal együtt. Ők azt nem mondják, az igaz Ráma története. Ők azt mondják: Ez az igaz Narayan története. Achcha. Azon keresztül mi fog történni? A hétköznapi ember Narayanná válik. Ti meghallgatnátok egy ügyvéd történetét egy ügyvédtől és egy ügyvéddé váltok. Ti eljöttök ide a jövőtök 21 születésének eléréséért. Megkapják a jövő 21 születésének az elérését, amikor ez az átmeneti kor. Tudjátok, hogy eljöttetek ide, hogy igényeljétek az aranykori királyságotok örökségét az Atyától. Először is, szilárd hitnek kell lennie abban, hogy Shiv Baba a ti Babátok. Ő ennek a Brahmának is a Babája. Tehát, Ő a B.K.-k Dadája (Nagyapja). Ez az atya (Brahma) azt mondja: Ez nem az én tulajdonom. Ti megkapjátok a Nagyapa tulajdonát. Shiv Baba rendelkezik a tudás ékszereinek a gazdagságával. Minden ékszer többszázezret érő tulajdon. Annak az értéke olyan nagy, hogy soha senki nem álmodott a királyság szerencséjéről 21 születésre. Bár az emberek imádják Lakshmit és Narayant, senki nem tudja, hogyan érték el a státuszukat. Azt mondták, hogy az aranykor időtartama több százezer év és ezért képtelenek bármit is megérteni. Ti tudjátok, hogy most 5.000 éve annak, hogy uralták a királyságot. Aztán azt mondják, hogy a történet elkezdődik az első időszakkal: Réges-régen létezett Lakshmi és Narayan királysága ebben a Bharatban. Bharatot hívják Bahisztnak (Paradicsom), a Mennyországnak. Ez nincs ott senki más intellektusában. Ti, gyermekek most tudjátok, hogy a ciklus időtartama 5.000 év. Bármit írtak azokban a szentírásokban, az rögzítve van a drámában. Nem volt eredmény azzal, hogy meghallgatták azokat. Ők olyan sokat ünnepelnek. Csak egy Jagadamba van, de olyan sok képmást készítenek róla. Tehát, Saraswati Brahma lánya. Az nem úgy van, hogy neki nyolc vagy tíz karja van. Az Atya azt mondja, mindaz az imádat ösvényének hatalmas ceremóniája. A tudásban nincs semmi ilyesmi. Nektek csak csendben kell maradnotok és emlékeznetek kell az Atyára. Sok nővér van, akik soha nem látták még Babát. Ők azt írják, Baba, Te nem ismersz engem, de én nagyon jól ismerlek Téged. Ugyanaz a Baba vagy. Én biztosan igényelni fogom az örökségemet Tőled. Sokaknak vannak vízióik, miközben otthon ülnek. Bár néhányan nem rendelkeznek víziókkal, ők folyamatosan írnak. Miközben emlékezésben vannak, teljesen elveszetté válnak a szeretetben. Egyedül az Atya a Megváltás Adományozója. Nektek nagyon kellene Őt szeretnetek. A gyermekek teljesen csüngenek a szüleiken, mert a szülők boldogságot adnak a gyermekeknek. Ugyanakkor, a mai szülők nem adnak boldogságot. Ők a gyermekeket még inkább a bűn csapdájába viszik. Az Atya azt mondja: A múlt az múlt. Ti most megkapjátok a vezetést: Gyermekek, tegyétek félre a kéjvágy kardjának a dolgait és váljatok tisztává, mert most el kell mennetek Krishna földjére. Ott van Krishna királysága az aranykorban. Ők Krishnát a rézkorban ábrázolták. Az nem úgy van, hogy az aranykor hercege eljönne és elmondaná a Gitát a rézkorban. Neki shri Narayanná kell válnia és uralkodnia kell az aranykorban. Isten beszél: Ebben az időben minden emberi lény ördögi természettel rendelkezik. A Gita Istene eljön, hogy azokká tegye őket, isteni természettel. Az Atya neve helyett behelyezték a gyermek nevét és azt a gyermeket a rézkorban ábrázolták. Ez is egy nagy hiba. Aztán nem tudják bebizonyítani a Yadavák és Pandavák létezését abban az időben. Az Atya azt mondja: Gyermekek, ti az emelkedett istenségi klánhoz tartoztatok, így miért vált ilyenné az állapototok? Én most újból istenségekké teszlek benneteket. Az emberi lények nem tudják az emberi lényeket a mennyország királyaivá tenni. Emberi lények nem alapítanák meg a mennyországot. Egy ilyen nagy hiba egy lelket a Legfelső Léleknek nevezni. A szannyasik nem tudják az emberi lényeket istenségekké változtatni. Ez egyedül az Atya munkája. Azok, akik az Árya Samajhoz tartoznak, másokat is azokká tennének, akik az Arya Samajhoz tartoznak. A keresztények másokat keresztényekké tesznek. Bárkihez is menjetek, ők ugyanolyanná tennének benneteket, mint önmaguk. Az istenségi vallás az aranykorban létezik és így az Atyának el kell jönnie az átmeneti korban. Ez a Mahabharat háború és ezen a háborún keresztül ott lesz a győzelmetek. A pusztulás után ott lesz a győzelem kiáltása. Tudjátok, hogy a pusztulásnak biztosan be kell következnie. Ma, amikor valakit a trónra ültetnek, nem tart hosszú ideig, hogy aztán megfosszák a trónjától. Ti ezt mennyországnak neveznétek? Ez a teljes pokol. Hiba ezt mennyországnak nevezni. Az emberek olyan boldogtalanok. Ha valaki ma megszületik, nagy az öröm és boldogság. Ugyanakkor, ha valaki meghal, szomorúság van. Itt mindenképpen a ragaszkodás legyőzőivé kell válnotok. Máskülönben Baba nem mondaná azt nektek, hogy menjetek szolgálatra. Baba azt mondja: Én megsemmisítettem a ragaszkodást. Miért kellene bármihez is ragaszkodnom? Én nem vagyok egy háztartásbeli. Gyermekek, tudjátok, hogy ennek a szénakazalnak biztosan tűzre kell lobbannia. A pusztulás nem tart hosszú ideig. Amikor egy előadást tartotok, mondjátok el nekik, hogy jöjjenek és igényeljék az örökségüket a korlátlan Atyától. Ti egy korlátolt örökséget kaptok a korlátolt apátoktól. Ti 63 születést vettetek ebben a pokolban. Én eljöttem, hogy átadjam nektek a mennyországotok örökségét 21 születésre. Tehát Ravan öröksége vagy Ráma öröksége jó? Ha Ravan öröksége jó, akkor miért égetitek el a figuráját? Valaha is elégetitek Shiv Babát? Krishna figuráját soha nem égetik el. Ez Ravan közössége. Mindannyian bűnön keresztül születnek. Ez egy bordélyház, a méreg óceánja. Az a bűntelen Shivalaya, a nektár óceánja. Ők Vishnut a tejóceánjában feküdve ábrázolják, de nem lehet tejóceán. A tej a tehénből jön. Ők azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló és aztán azt mondják, Shivohum (én Shiva vagyok), mert ők tiszták maradnak. Ugyanakkor azt nem mondják másoknak: Isten ott van benned vagy Isten nincs ott benned, mert te tisztátalan vagy. A lélek azt mondja, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek most tisztává tesz engem és aztán amikor tiszta vagyok, uralom a királyságot. Ti számtalanszor megkaptátok és elveszítettétek az örökséget. A dráma ciklusa most ott van az intellektusotokban. Az Atya elmagyarázza: Ti mindannyian Parvatik vagytok és én vagyok Shiva. A történetek erre az időre utalnak. A szubtilis régióban nincsenek történetek, stb. Elmondják nektek a halhatatlanság történetét, hogy a halhatatlanság földjének a mestereivé tegyenek benneteket. Az a halhatatlanság földje. Ott nincs más csak boldogság. A halál földjén szomorúság van a kezdetektől a középen át a végéig. Mindezt olyan jól elmagyarázzák nektek. Azok erőfeszítése, akik igényelték az örökségüket az előző ciklusban, most is folytatódik. Bármennyi misszionárius volt egészen a jelenlegi időkig, korábban is ugyanannyi misszionárius volt. Bár Baba azt mondja, hogy lusták vagytok a szolgálatban, azt is mondja, hogy ugyanolyan szolgálatot végeztek, mint amilyet végeztetek az előző ciklusban. Ugyanakkor nektek folyamatosan erőfeszítést kell tennetek. A viharok teszik a kis agyaglámpákat pislákolóvá. Mindenki Révésze csak az egy Atya. Ott van a mondás: Vidd keresztül a csónakomat… A dráma sorsa ily módon van megteremtve. Mindannyian elmennek az öreg világba. Itt csak nagyon kevesen vannak. Olyan kevesen vagytok. Bár a végén sokan lesztek, ott van az éjszaka és nappal különbsége. Ők mindannyian Ravan közössége. Az Atya nagyon magasra emeli a mámorotokat. Ugyanakkor, amikor látjátok a barátaitok és a családotok arcát, az a mámor csökken. Annak nem szabadna így lennie. Azt mondják a lelkeknek: Legyen szívtől-szívig tartó párbeszéd az Atyával. Baba, én Hozzád tartoztam, Te elküldtél engem a mennyországba. Én uraltam a királyságot 21 születésre és aztán szomorúságot kaptam 63 születésre. Én most biztosan igényelni fogom az örökségemet Tőled. Baba, Te olyan jó vagy. Én elfelejtettelek Téged fél ciklusra. Baba azt mondja, ez a dráma előre elrendelt. Az én kötelességem az, hogy minden ciklusba eljöjjek és szabaddá tegyelek titeket, gyermekeket Mayától és aztán Brahminokká tegyelek és elmondjam nektek a világ eleje, közepe és vége titkait. Én eljövök, amikor meg kell teremtenem a mennyországot. Ti most angyalokká váltok. Átadják nektek a tisztaság vízióit is. Nektek a ragaszkodás legyőzőivé is kell válnotok. Ha valaki azt mondja Babának: Baba, elmenjek szolgálatra? Baba azt mondaná: Ha legyőzted a ragaszkodást, akkor egy mester vagy és elmehetsz bárhová, ahova akarsz. Miért vagy zavarodott? Te egy mester vagy. Neked meg kell mutatnod az ösvényt a vakoknak. Mivel nem váltatok a ragaszkodás legyőzőivé, ezért kérdeztek. Ha legyőztétek volna a ragaszkodást, futnátok. Nem lennétek képesek itt maradni. A cél magas. Az Atya átadta önmagát a szolgálatkész gyermekeknek. Ez a Baba volt az elsőszámú. Mindenki rendelkezett lemondással, de ez az egy volt az első számú. Baba azt mondja: Váljatok lélektudatossá vagyis tekintsétek önmagatokat testetlennek. A korlátlan Atya átadja nektek az örökséget 21 születésre. Achcha. Hogyan jön el? Azt írják: A teremtés megteremtődik Brahma száján keresztül és így Ő biztosan belépne Brahmába. Egyedül Brahmát hívják Prajapitának. Ezért, gyertek, és igényeljétek az örökségeteket attól a korlátlan Atyától. Itt nem merül fel a zavarodottá válás kérdése ezen dolgok elmagyarázásban. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Nektek elől kell igényelnetek egy számot a lemondásban, mint Brahma Atya. Annak érdekében, hogy a virágfüzér részévé váljatok Rudra nyaka körül, teljesen át kell adnotok önmagatokat, miközben éltek.

2. Annak érdekében, hogy szolgálatkésszé váljatok, legyetek a ragaszkodás legyőzői. Mutassátok meg az ösvényt a vaknak.

Áldás:
Legyen boldogság a tudatotokban és űzzetek el minden betegséget és váljatok örökké egészségessé.

Azt mondják: Ha a tudatotok boldog, a világ is boldog, míg a tudat betegségétől az egész testetek is sápadttá válik. Ha a tudatotok jól van, akkor nem fogjátok érezni a test semmilyen betegségét. Még akkor is, ha a test nincs jól, a tudatotok egészséges, mert rendelkeztek a boldogság nagyon jó táplálékával. Ez a táplálék elűzi a betegséget és elfeledteti veletek. Tehát, amikor a tudatotok boldog, a világ is boldog és az életetek is boldog, és ezért vagytok örökké egészségesek.

Slogen:
Ismerjétek az idő fontosságát és tele lesztek minden kinccsel.